Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 12 1
2 ISHIKAWA Mutsumi 1 2
3 maruhiro 1 3
4 akane3nt 1 4
5 yumekix 1 5