Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 Kentaro Shirakata 33 1
2 itouhiro 15 2
3 peanutsjamjam 11 3
4 m_inaba 3 4
5 Ryusei Yamaguchi 1 5