Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 Carlos B. Feitoza Filho 35 1
2 ribbon 14 2
3 stefankueng 8 4 1
4 Giovanni Di Sirio 8 3 1
5 quiret 5 6 1
6 ちゃとらん 4 20 14
7 zmatsuo 4 5 2
8 DangerousWOO 3 8
9 hilinwei 3 9
10 takahashi_m 3 14 4
11 cinsights 2 15 4
12 t_nakayama1971 2 16 4
13 roccomarco 2 13
14 kairera0467 1 21 7
15 Tatsuya SHIRAI 1 18 3
16 XhmikosR 1 17 1
17 csware 1 - N/A
18 dummzeuch 1 10 8
19 Michio MATSUYAMA 1 19
20 Tetsuo Handa 1 11 9
21 Shinji Kashihara 1 12 9
22 hirukawa_ryo 1 7 15