Rang Benutzer Punkte Prev_Rank Änderung
39 zbalaton 568 40 1
40 DavidLudwig 565 42 2
41 Michio MATSUYAMA 552 45 4
42 koinec 552 36 6
43 csware 506 43
44 ftnk 506 41 3
45 MRSa 482 48 3
46 Shuji Sado 480 46
47 gottfried 464 49 2
48 Shinji Kashihara 460 44 4
49 bloss OS 407 50 1
50 quiret 393 47 3
51 yamad_linuxer 357 52 1
52 Tetsuo Handa 333 51 1
53 verygooddog 322 53
54 shuetsu 322 - N/A
55 Starg 298 54 1
56 akashigi 290 57 1
57 nucleo32z 284 55 2
58 PHO 276 56 2
59 ibountou 276 64 5
60 mshio 253 58 2
61 zhangke200377 233 59 2
62 MIYABE 230 61 1
63 Rafael-uy 230 62 1
64 Mathewka 230 63 1
65 佐藤 嘉則 230 65
66 elge 230 66
67 tmskmr 226 68 1
68 haraldkl 222 69 1
69 yegorich 217 67 2
70 ranko0p 211 70
71 ISHIKAWA Mutsumi 204 71
72 Takuo Yasunaga 199 72
73 Ron de Jong 184 73
74 Toshi NAGATA 184 74
75 maxime-tsl 184 113 38
76 paweljew 184 75 1
77 frostbane 184 76 1
78 やぎ。 148 77 1
79 Hiroki Dehara 138 85 6
80 Omnifarious 138 82 2
81 xops-mikan 138 83 2
82 hyw3 138 79 3
83 Simon Forman 138 60 23
84 タンタンくん 138 78 6
85 hor931101jp 138 84 1
86 xenu 138 81 5
87 バナナ人 138 80 7
88 Chonan Yoichi 138 91 3