Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 zmatsuo 52 1
2 Giovanni Di Sirio 28 2
3 nmaya 25 3
4 Shinji Kashihara 21 4
5 Tetsuo Handa 15 5
6 Tatsuya SHIRAI 14 6
7 SynthTAROU 10 7
8 MIYABE 10 8
9 agentkayy 8 9
10 xops-mikan 7 10
11 Carlos B. Feitoza Filho 6 13 2
12 hilinwei 5 11 1
13 タンタンくん 4 12 1
14 hemaxvi_soft 3 16 2
15 ribbon 3 14 1
16 shuetsu 3 15 1
17 LEEM 2 19 2
18 yevrowl 1 20 2
19 stefankueng 1 18 1
20 Dbug 1 21 1