Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 iks 13 1
2 ribbon 7 2
3 Shuji Sado 6 4 1
4 まじかんと 6 3 1
5 deskull 5 5
6 miyakawataku 4 7 1
7 rdnielsen 4 8 1
8 Kazuhiro Fujieda 4 6 2
9 molelord 3 9
10 Hironori Kitagawa 2 10
11 Takuo Yasunaga 2 11
12 Hourier 2 13 1
13 nmaya 2 14 1
14 backwardsEric 2 12 2
15 Tatsuki Sugiura 1 17 2
16 ISHIKAWA Mutsumi 1 18 2
17 Takashi Sawanaka 1 19 2
18 erazemk 1 16 2
19 yknk 1 20 1
20 Seiji Kaneko 1 21 1
21 BALLOON a.k.a. Fu-sen. 1 - N/A
22 Chih-Wei Huang 1 15 7