• R/O
  • SSH
  • HTTPS

tortoisesvn: Commit


Commit MetaInfo

Revision15905 (tree)
Zeit2009-03-24 19:50:58
Autorluebbe.tortoisesvn

Log Message

Merge r15753 from trunk
- Polish GUI translation update

Ändern Zusammenfassung

Diff

--- branches/1.6.x/Languages/Tortoise_da.po (revision 15904)
+++ branches/1.6.x/Languages/Tortoise_da.po (revision 15905)
Modified: svn:mergeinfo
## -0,0 +0,1 ##
Merged /trunk/Languages/Tortoise_da.po:r15753
--- branches/1.6.x/Languages/Tortoise_nb.po (revision 15904)
+++ branches/1.6.x/Languages/Tortoise_nb.po (revision 15905)
Modified: svn:mergeinfo
## -0,0 +0,1 ##
Merged /trunk/Languages/Tortoise_nb.po:r15753
--- branches/1.6.x/Languages/Tortoise_pl.po (revision 15904)
+++ branches/1.6.x/Languages/Tortoise_pl.po (revision 15905)
@@ -21,7 +21,7 @@
2121 "Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
2222 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
2323 "POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
24-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 09:44+0100\n"
24+"PO-Revision-Date: 2009-03-17 23:30+0100\n"
2525 "Last-Translator: Krzysztof Kotowicz <koto@webworkers.pl>\n"
2626 "Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
2727 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -997,6 +997,14 @@
997997 msgid "&Stop on copy/rename"
998998 msgstr "&Zatrzymaj na kopii/zmianie nazwy"
999999
1000+#. Resource IDs: (276)
1001+msgid "&Switch WC to path and revision"
1002+msgstr "&Przełącz kopię roboczą na ścieżkę i wersję"
1003+
1004+#. Resource IDs: (275)
1005+msgid "&Switch WC to path@HEAD"
1006+msgstr "&Przełącz kopię roboczą na ścieżkę@HEAD"
1007+
10001008 #. Resource IDs: (1173)
10011009 msgid "&Symbol View"
10021010 msgstr "Widok &symboli"
@@ -1244,6 +1252,10 @@
12441252 msgid "... checking cache and preparing log query"
12451253 msgstr "... sprawdzanie bufora i przygotowanie zapytania"
12461254
1255+#. Resource IDs: (270)
1256+msgid "... reading working copy status"
1257+msgstr ".. odczytywanie statusu kopii roboczej"
1258+
12471259 #. Resource IDs: (16527)
12481260 msgid "....."
12491261 msgstr "....."
@@ -2123,6 +2135,10 @@
21232135 msgid "Check For Updates..."
21242136 msgstr "Sprawdź uaktualnienie"
21252137
2138+#. Resource IDs: (276)
2139+msgid "Check for &modifications"
2140+msgstr "Sprawdź &zmiany"
2141+
21262142 #. Resource IDs: (13)
21272143 msgid "Check for modi&fications"
21282144 msgstr "&Sprawdź zmiany"
@@ -2147,6 +2163,10 @@
21472163 msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
21482164 msgstr "Sprawdź log, aby dowiedzieć się jak plik/katalog miał zmienioną nazwę/został przesunięty i zdecyduj, czy chcesz zachować te zmiany czy użyć tych z repozytorium. Potem oznacz konflikt jako rozwiązany. "
21492165
2166+#. Resource IDs: (612)
2167+msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
2168+msgstr "Sprawdź log, aby dowiedzieć się jak plik/katalog miał zmienioną nazwę/został przesunięty i zdecyduj, czy chcesz scalić te zmiany do pliku o zmienionej nazwie czy przywrócić plik pierwotny."
2169+
21502170 #. Resource IDs: (251)
21512171 msgid "Check the path and/or URL you've entered."
21522172 msgstr "Sprawdź wprowadzoną ścieżkę i/lub adres URL."
@@ -3037,6 +3057,10 @@
30373057 msgid "Deleting"
30383058 msgstr "Usuwanie"
30393059
3060+#. Resource IDs: (207)
3061+msgid "Depth"
3062+msgstr "Głębokość"
3063+
30403064 #. Resource IDs: (65535)
30413065 msgid "Depth:"
30423066 msgstr "Głębokość:"
@@ -3543,6 +3567,10 @@
35433567 msgid "Exceptions:"
35443568 msgstr "Wyjątki:"
35453569
3570+#. Resource IDs: (20)
3571+msgid "Exclude"
3572+msgstr "Pomiń"
3573+
35463574 #. Resource IDs: (1002)
35473575 msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
35483576 msgstr "Pliki wykonywalne (*.exe)|*.exe|Pliki COM (*.com)|*.com|Pliki PDF (*.pdf)|*.pdf|Pliki wsadowe (*.bat)|*.bat|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||"
@@ -5207,8 +5235,8 @@
52075235
52085236 #. Resource IDs: (610)
52095237 #, c-format
5210-msgid "Merge the changes into the file '%s'"
5211-msgstr "Scal zmiany do pliku '%s'"
5238+msgid "Merge the changes into '%s'"
5239+msgstr "Scal zmiany do '%s'"
52125240
52135241 #. Resource IDs: (1470)
52145242 msgid "Merge two different trees"
@@ -8937,6 +8965,10 @@
89378965 msgid "Update Depth"
89388966 msgstr "Głębokość uaktualniania"
89398967
8968+#. Resource IDs: (275)
8969+msgid "Update WC to revision"
8970+msgstr "Uaktualnij kopię roboczą do wersji"
8971+
89408972 #. Resource IDs: (74)
89418973 msgid "Updated"
89428974 msgstr "Uaktualniono"
--- branches/1.6.x/Languages/Tortoise_pt_PT.po (revision 15904)
+++ branches/1.6.x/Languages/Tortoise_pt_PT.po (revision 15905)
Modified: svn:mergeinfo
## -0,0 +0,1 ##
Merged /trunk/Languages/Tortoise_pt_PT.po:r15753
Show on old repository browser