• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 15947
Größe 255,847 Bytes
Zeit 2009-03-26 21:34:18
Autor luebbe.tortoisesvn
Log Message

Merge r15946 from trunk
- Slovenian GUI & DOC translation

Content

#
# Slovenian translation of TortoiseSVN
# Copyright (C) 2005-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Goran Kavrecic <goran.kavrecic@indea.si>, 2005.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2006.
# Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>, 2007 - 2008
# Miha Nahtigal <miha.nahtigal@gmail.com>, 2008 - 2009
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-26 12:20+0100\n"
"Last-Translator: Miha Nahtigal <miha.nahtigal@gmail.com>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"

# Translation dictionary
# Working Copy, WC   Delovna Kopija, DK
# Base         Osnova
# Update(s)       Posodobitev
# Checkout       Prevzem
# Revision       Revizija
# Diff         Razlika
# Unified Diff     Poenotena razlika
# Merge         Spajanje
# Branch        Veja
# Tag          Oznaka
# Issue         Zadeva
# Patch         Popravek
# Blame         Okrivi
# Revert        Povrnitev
# Whitespaces      Presledki
# Repository      Skladišče
# Main Trunk      Glavno deblo
# Hook         Akcija
# Log Message      Dnevniški zapis
# A single space, please keep it
#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "# posamično prikazanih avtorjev:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "Prenesenih %.2f MB"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kB/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 vsebuje nepričakovan predmet."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 vsebuje nepravilno pot."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 vsebuje nepravilno shemo."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 je v nepravilnem zapisu."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 ni mogoče najti."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Ali želite nadaljevati z izvajanjem ukazne datoteke?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Te datoteke ni mogoče najti.\n"
"Preverite, ali sta podana pravilna pot in ime."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "Prenesenih %I64d B"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "Prenesenih %I64d kB"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d izbranih datotek, skupaj %d datotek"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d najbolj aktivnih avtorjev z vsak vsaj %d objavami (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld B/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minut and %ld sekund"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld od %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "Poti %ld"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (nepovezano)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (nepovezano) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - revizija: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Oddaljena datoteka"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Delovna osnova"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Delovna osnova, Revizija %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Delovna kopija"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s v %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, pri %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, vendar samo če lokalno obstaja brez verzije."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, vendar samo če lokalno ne obstaja."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, vendar samo če je bila lokalno vnešena v skladišče."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s je že izbrisana."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, vendar samo če je bila lokalno izbrisana, premaknjena ali preimenovana."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, vendar če je bila lokalno blokirana."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Izvoz (%d) od %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Izvoz %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Ali ga želite kljub temu odstraniti?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"je mapa, ne datoteka!\n"
"TortoiseMerge ne zna razlikovati map."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&O TortoiseMerge ..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Aktiviraj"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Dodaj >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Dodaj ali odstrani gumbe"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "Dod&aj ..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "N&apredno..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Dovoli isti URL za več skladišč"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Izgled aplikacije"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Uporabi poenoteno razliko"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "Stil &Aqua"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Parametri"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Določi"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Poveži dvoklik z:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Samodejno skrij"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Samodejno zapiranje:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "Naredi &varnostno kopijo izvorne datoteke"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "&Okrivi spremembe"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Okrivi prejšnjo revizijo"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "&Okrivi revizije"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "&Okrivi ..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "Stil &Blue"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Modro:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Veje"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "Pre&brskaj skladišče"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Prebrskaj..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "Izgled gum&ba"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "&Besedilo gumba"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Prekliči"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Kategorije:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Kategorija"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Izberi ukaze iz:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "&Počisti"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Zapri"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Zapri okna"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Prikaz starosti vrstic z barvami"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Ukaz"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Objavi ..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Primerjaj naslova URL"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Primerjaj reviziji"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Primerjaj presledke"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Nastavi"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "Ob zagonu se &poveži s skladiščem"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "Pri razlikovanju glede na BASE &pretvori datoteke"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopiraj"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Kopiraj sliko gumba"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Kopiraj sporočilo o napaki na odložišče"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Kopiraj na odložišče"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopiraj v ..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "Po &meri ..."

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "Število &dni brez aktivnosti, pred izbrisom manjših predpomnilnikov"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Privzeto"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "I&zbriši"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "I&zbriši (ohrani krajevne)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "I&zbriši ..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Razlikuj"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Razlikuj z URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Razlikuj s prejšnjo verzijo"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "Pripa&janje"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Uredi"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Uredi spore"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Uredi ..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "&Omogoči strežnik prehoda"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "&Omogoči predpomnilnik dnevnika"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "&Vnesite razlog, zakaj ste zaklenili datoteke."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "I&zhod"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Izvozi označeno besedilo v ..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Zunanje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Datoteka"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Poišči"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Poišči ..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Stlači slike v okno"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Neizmenljivi pogoni"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Plavajoče"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Pisava za dnevniške zapise:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Pisava:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&Iz URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Iz delovne kopije, ki kaže na URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "&Od revizije"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Pojdi na vrstico ..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Zeleno"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Veje v skupinah"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "Revizija &HEAD"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "Revizija &HEAD"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "Revizija &HEAD v skladišču"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "&Pomoč"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "&Teme pomoči"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Skrij"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "Nabor& ikon:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Prezri %d elementov po imenu"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "Prezri razlike &presledkov"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Slika"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "Podatki o sl&iki"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "Samo &slika"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Uvozi ..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "&Vključi informacije o spajanju"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "&Začetna mapa"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "Spremembe v &vrstici"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "Spo&ji vse"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "Spo&ji s poddrevesi"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "Pri nalaganju &skoči na prvo razliko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Jezik:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Velike ikone"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "Išči le v &spremenjenih vrsticah"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Poveži položaje slik"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "&Seznamski pogled"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Naloži ..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Lum:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "&Ročno urejanje lastnosti"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "&Maks. velikost [kB] neaktivnega predpomnilnika pred izbrisom"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "&Animacije menija"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "&Vsebina menija"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Spoji"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "Poti &spajanja"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "&Spoji ..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Spajanje"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "&Skrči"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "Spre&memba barve za kopije oznak"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "Spre&memba barve za kopije debla"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Navigiraj"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "&Omrežni diski"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Novo"

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Novo..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Naslednjih %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Naprej >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Naslednja razlika"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Naslednja stran"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Brez dogodka ob dvokliku"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "V &redu"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "&Začasno nepovezan način"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&Ena stran"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Odpri"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "M&ožnosti"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "Prekrivanje ik&on"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "&Geslo:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Prilepi"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "&Stalno nepovezan način"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Vrata:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "&Privzete nastavitve naprednih uporabnikov"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Prejšnja razlika"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Predogled tiskanja"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Natisni..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Lastnosti..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "&Zadnja sporočila"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Rdeče"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "&Ponovi"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "&Osveži"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Odstrani"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "&Preimenuj"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "&Ponovno odpri okno objave in ustvarjanja vej/oznak po neuspešni objavi"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "&Brskalnik po skladišču"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Reset"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Resetiraj orodno vrstico"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Ponastavi podatke o uporabi"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Obnovi privzeto"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "Ra&zreši z uporabo lokalne lastnosti"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "Obnovi p&rivzeto"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "Po&vrni spremembe teh revizij"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "&Povrni spremembe te revizije"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Revizija"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "Odjemalec &SSH:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Sat:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Shrani"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Shrani avtentikacijo"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "&Shrani graf kot..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Shrani seznam izbranih datotek v..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Shrani..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "&Nastavitve"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Pokaži revizije HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Prikaži menije za:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Prikaži besedilne oznake"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "Stil &Silver"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "&Določena revizija v skladišču"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "&Začetna skupina"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "Vrstica &stanja"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Ukradi zaklepe"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "&Ustavi ob kopiranju/preimenovanju"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "&Preklopi v pot in revizijo"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "&Prestavi delavno kopijo na pot@HEAD"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "&Simbolni pogled"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "Velikost &tabulatorja:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "&Zavihek dokumenta"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Oznake"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Poizkusno spajanje"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Besedilo"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "Le &besedilo"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "&Časovni rok v sekundah pred posodobitvijo revizije HEAD"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "&Časovni rok v sekundah za ustavitev razčlenjevanja samozaključevanja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "&Do revizije"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&Na URL"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&Na URL"

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Orodna vrstica"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "Ime &orodne vrstice"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "&Orodne vrstice"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Deblo"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Dve strani"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&URL skladišča:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Prekliči"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Poenotena razlika"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "&Neznani pogoni"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "&Posodobi"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "&Posodobi element na revizijo"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "&Posodobi na revizijo ..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "&Uporabi samozaključevanje poti datotek in ključnih besed"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Uporabniško ime:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Pogled"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Pogled"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "Pre&sledki"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Cela beseda"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "&Delovna kopija"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "'luknje' označujejo območja revizij, ki še niso v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(dvojiška vrednost)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(kopiraj)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(ustvarjeno)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(izbriši)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(spremenjeno)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(spremenjeno, HEAD revizija)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(več izbranih ciljev)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(ni seznama sprememb)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(brez številke vrstice)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(brez sprememb, kopija iz trenutne lokacije)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(brez vrednosti)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(ni najden)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(odpri vejo)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(samo sprememba lastnosti)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(preimenuj)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(oznaka)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(neznano)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... pregledujem predpomnilnik in pripravljam poizvedbo zgodovine"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... berem status delovne kopije"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Revizija %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": delovna osnova"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": delovna kopija"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< &Nazaj"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Separator>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Untitled>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> je razširitev lupine.\n"
"To pomeni, da se vključi v Raziskovalca.\n"
"Za uporabo <b>TortoiseSVN</b>, prosimo, odprite Raziskovalca in desno kliknite na katerokoli mapo,\n"
"s čimer odprete kontekstni meni, kjer najdete vse ukaze orodja <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"In <u>preberite priročnik!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<descr>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<nov seznam sprememb>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "Seznam uporabniško definiranih lastnosti datotek za prikaz v spustnem kombiniranem polju"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "Seznam uporabniško določenih lastnosti map, ki se prikažejo v spustnem polju"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Na voljo je novejša različica. Pojdite na http://tortoisesvn.tigris.org in prenesite trenutno različico! Kliknite _tukaj_ za dostop do naše spletne strani."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"Vrstični seznam poti, pri katerih se prikažejo prekrivne ikone.\r\n"
"Če dodate na konec poti znak '*', se zajamejo tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"Vrstični seznam poti, za katere se prekrivne ikone ne prikažejo.\r\n"
"Če dodate na konec poti znak '*', se izključijo tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti.\r\n"
"Prazen seznam omogoča prikaz kontekstnega menija na vseh poteh."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"Vrstični seznam poti, za katere se prekrivne ikone ne prikažejo.\r\n"
"Če dodate na konec poti znak '*', se izključijo tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti.\r\n"
"Prazen seznam omogoča prekrivanje na vseh poteh."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "Potrebno sredstvo ni bilo na voljo."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Pregledovalnik za datoteke razlik GNU (datoteke popravkov).\r\n"
"Če ga nimate, uporabite Beležko (NotePad)."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&O programu"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "&Dodaj mapo ..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Prekini"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "Prekini &spajanje"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "O TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "O TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Sprejmi enkrat"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Sprejmi trajno"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Dostop do %1 je zavrnjen."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Dejanje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Dnevnik dejanj"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Dejanja"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Vključi seznam nalog"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Aktivne datoteke"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"Med zaustavljanjem sistema no mogoče shraniti objektov ActiveX!\n"
"Zavržem spremembe v %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "Dodaj &datoteko ..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Dodaj '%s' v slovar"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Dodaj (kot zamenjavo) ..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Dodaj - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Dodaj lastnosti"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Dodaj program za razlikovanje glede za končnico"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Dodaj program za spajanje glede za končnico"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Vseeno dodaj element"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Dodaj v %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Dodaj na seznam &prezrtih elementov"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Dodaj v orodno vrstico za hitri dostop"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Dodaj ..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Uredi/dodaj program za razlikovanje/spajanje glede na končnico"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Dodano"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "Datoteka dodana na daljavo"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "Mapa dodana na daljavo"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "Elementi dodani na daljavo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Dodano vozlišče"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Vzorci datotek\n"
"%s\n"
"dodani na seznam prezrtih."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Dodajanje"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Doda novo lastnost"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Doda datoteke v sistem nadzora različic Subversion"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Doda izbrane datoteke ali masko imena datotek na seznam prezrtih"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Prilagajanje nastavitev\n"
"Nastavitve"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Napredne nastavitve razlikovanja/spajanja"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Napredne nastavitve razlikovanja"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Napredne nastavitve spajanja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Starost"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Poravnaj drevesa na vrhu"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Vsi ukazi"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Vse datoteke (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Vse datoteke (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite resetirati vse orodne vrstice in menije?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite ponastaviti vse nastavitve bližnjic?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite ponastaviti meni '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Vse spremembe bodo izgubljene! Ali zares želite ponastaviti orodno vrstico '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Dovoli isti &UUID"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Dovoli uporabo različnih skladišč z istim naslovom URL, na primer http://localhost/mojeskladisce/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Dovoli uporabo različnih skladišč z istim UUID, na primer kopirana skladišča"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Za prikaz datuma in časa vedno uporabi sistemske nastavitve"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Velikost spomina, ki je potrebna za nalaganje predpomnilnika"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Zunanji program za razlikovanje,\r\n"
"uporabljen za primerjanje različnih revizij datotek.\r\n"
"\r\n"
"Navedete lahko naslednje parametre poti:\r\n"
"%base : osnovna datoteka\r\n"
"%mine : spremenjena datoteka"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Zunanji program za spajanje,\r\n"
"uporabljen za razreševanje sporov med datotekami.\r\n"
"\r\n"
"Določite lahko naslednje parametre poti:\r\n"
"%merged : sporna datoteka, kam jo shraniti\r\n"
"%theirs : datoteka, kakršna je v skladišču\r\n"
"%mine : vaša datoteka z vašimi spremembami\r\n"
"%base : izvirna datoteka brez vaših sprememb"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Z %1 je povezana neveljavna ročica datoteke."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Prišlo je do neznane napake."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "Pri dostopu do %1 je prišlo do neznane napake."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "V vrstici %d je neznana vrsta vrstice!"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Meniji glavnega okna aplikacije:"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Uporabi datoteko poenotene razlike na delovni kopiji"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Uporabi vse lastnosti rekurzivno na vseh datotekah/mapah.\r\n"
"Lastnosti bugtraq: in tsvn: se uporabijo samo za mape."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Uporabi &popravek ..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Uporabi privzete nastavitve naprednih uporabnikov. Te nastavitve omogočajo hitrejše delo.\n"
"Za uporabo naprednih funkcij, bi morali poznati vse nastavitve tega okna."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Lastnost uporabi rekurzivno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Uporabi poenoteno razliko"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite sporne datoteke označiti kot razrešene?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstraniti predpomnilnik izbranih %d elementov?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite povrniti %d elementov? Izgubili boste <b>vse</b> spremembe od zadnje posodobitve naprej!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Poravnaj &navpično"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Vprašaj uporabnika"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Dodano seznamu sprememb '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Dodeljeno:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "Na reviziji: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Poskus nepodprte operacije."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Prišlo je do poskusa dostopa prek meja datoteke %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Prišlo je do poskusa branja med pisanjem %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Prišlo je do poskusa pisanja med branjem %1."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Avtentikacija"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Podatki o avtentikaciji"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Avtor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Avtor:            Stefan Kueng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Avtorji"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Pri imenih avtorjev upoštevaj velike/male črke"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Avtorji"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Samodejno skrij"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Samodejno skrij vse"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Samodejno preimenuj"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Samodejno zapri pri krajevnih operacijah"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Samodejno zapri, če ni sporov"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Samodejno zapri, če ni napak"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Samodejno zapri, če ni spajanj, dodajanj ali brisanj"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Samozaključevanje pri vnašanju dnevniškega zapisa predlaga besede\r\n"
"(ponavadi imena razredov ali članov) iz datotek, ki ste jih spremenili."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Vsak teden preveri, če je na voljo &novejša različica"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Povprečje"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "Stil B&lack"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "Preb&rskaj..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Nazaj"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Stolpični graf"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Osnovna datoteka:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bitna slika\n"
"bitna slika"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Okrivi"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Okrivi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Okrivi ..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Okrivi avtorja za vsako vrstico datoteke"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Blend Alpha"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Nastavili ste parametra /logmsg and /logmsgfile!\n"
"Uporabite lahko le enega od obeh parametrov."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "Prebrs&kaj..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Veja / oznaka uspešno ustvarjena!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Ustvari vejo pri kopiranju iz revizije, čeprav ni bilo v tisti reviziji nobene spremembe"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Veja/&oznaka..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "Prelomi za&klep"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Prebrskaj in poišči zunanji program za razlikovanje"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "&ID hrošča / Št. zadeve:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "ID hrošča"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "ID hrošča / Št. zadeve:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "ID-ji hroščev"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Izgled gumba"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "&Preveri zdaj"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "P&reveri skladišče"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "Zapri &poddrevesa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "&Ukazi"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "Ustva&ri oznako/vejo iz revizije"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "Ustva&ri mapo..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "&Trenutne tipke:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "&Izreži"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Velikost [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Skladišča v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Shrani dnevniške zapise v predpomnilnik za hitrejši prenos zapisov"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Pri dvokliku v seznamu zapisov primerjaj izbrano revizijo s predhodno"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Statičnega objekta ActiveX ni mogoče aktivirati."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Ni mogoče kopirati \n"
"%s\n"
"v\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Slike ni mogoče kopirati na odložišče!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Ne morem ustvariti nove slike!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Menijev ni možno prilagoditi!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Iz odložišča ni mogoče prilepiti bitne slike!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Preklicevanje ukaza..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Preklicevanje operacije..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Razlik ni mogoče prikazati zaradi nedoslednih novih vrstic v datoteki."

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Padajoče"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Kaskadni kontekstni meni"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Kate&gorije:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Certifikat je potekel ali pa še ni veljaven"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Veljavnost certifikata je potekla. Veljaven do: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Certifikat še ni veljaven. Veljaven od: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Certifikati|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Vse|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Spremeni položaj okna"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Spremeni velikost okna"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Spremenjene datoteke"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Spremenjene datoteke med %s, %s in %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Spremenjene datoteke: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Seznam sprememb %s premaknjen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Seznam sprememb:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Opravljene spremembe (dvokliknite za podrobnosti):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "Pre&vzemi..."

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Preveri"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Preveri posodobitve"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Preveri posodobitve..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Preveri spre&membe"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Preveri &spremembe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Preveri spremembe"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Prevzemi delovno kopijo iz skladišča"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Označite datoteke, ki ji želite\n"
"pred uvozom izbrisati."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Preverite zgodovina, če želite izvedeti, kako je bila datoteka preimenovana/premaknjena in se odločite, če želite obdržati lokalno verzijo ali tisto iz skladišča. Po tem označite konflikt kot razrešen."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Če želite izvedeti, kako je bila datoteka preimenovana/premaknjena preverite zgodovino in se odločite ali želite obdržati lokalno verzijo ali tisto iz skladišča. Po tem označite konflikt kot razrešen."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Preverite vneseno pot in/ali URL."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Potrdite tiste menijske vnose, ki bi jih radi videli v vrhnjem kontekstnem meniju namesto v podmeniju programa TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Potrdite, če želite v dnevniških zapisih uporabljati krajši zapis datuma in časa"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Preverite spremembe v delovni verziji"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Preverjanje obstoja novejše različice TortoiseSVN..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Prevzemi"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "&Mapa prevzema:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Prevzemi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Globina prevzema"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Prevzem iz %s, revizija %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Kontrolna vsota:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Izberite element:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Vzorec razvrstitve"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Čiščenje"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Čiščenje."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Čiščenje naslednjih poti ni bilo uspešno:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Čiščenje naslednjih poti je bilo uspešno:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Počisti prekinjene operacije, zaklenjene datoteke, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Počisti"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Orodje za čiščenje\n"
"Počisti"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Počisti %ld URL(jev), shranjenih za %ld delovnih kopij"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Počisti %ld dnevniških zapisov, shranjenih za %ld delovnih kopij"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Počisti %ld parov uporabniških imen/gesel, %ld potrdil ssl in %ld uporabniških imen"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Počisti predpomnilnik zapisov iz %ld skladišč"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Počisti shranjene avtentikacijske podatke.\r\n"
"Za vsa skladišča boste morali znova vnesti svoje uporabniško ime in geslo."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Počisti shranjene velikosti in položaje %ld pogovornih oken"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Kliknite za vstop na spletno stran"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Kliknite sem za vnos pred kratkim vnesenega sporočila"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Kliknite gumb \"Napredno\" za določitev dodatnih programov za razlikovanje glede na končnico."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Kliknite gumb \"Napredno\" za določitev dodatnih programov za spajanje glede na končnico datoteke"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Odložišče"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Zapri"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Zapri celozaslonski način"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Zapri predogled tiskanja\n"
"&Zapri"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Zapri ročno"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Zapre aktivno okno in ponudi shranjevanje dokumentov"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "Zapri &izvorno drevo"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Zapri &sledeča drevesa"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Barva"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Barva 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Barva 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Obarvaj spremembe v &vrstici"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Barve"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Barve:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "Uka&zi"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Ukaz"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Ukazna vrstica"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Ukazna vrstica za izvedbo:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Ukaz ni uspel."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Ukazi"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Objavi"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Objavi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Objavi v:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Objavi ..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Objave po avtorjih"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Objave po dnevih"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Število objav na teden:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Objavi vaše spremembe v skladišču"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Objava mape, ki ni pod nadzorom, ne doda rekurzivno tudi podrejenih elementov mape!\n"
"Te mape lahko rekurzivno dodate z uporabo ukaza 'Dodaj' v kontekstnem meniju.\n"
"\n"
"Ste prepričani, da želite nadaljevati z objavo?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Primerjaj revizije &HEAD"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Primerjaj in &okrivi z delovno osnovo (BASE)"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Primerjaj in okrivi s prejšnjo revizijo"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Primerjaj presledke"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Primerjaj z &delovno kopijo"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Primerjaj z &osnovo"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Primerjaj s prejšnjo revizijo"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Primerja datoteko z zadnjo objavljeno revizijo in pokaže spremembe, ki ste jih naredili"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Primerja izbrano datoteko z datoteko v skladišču"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Primerjanje %s z %s"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Dokončano"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Nastavi ukazne datoteke akcij"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Nastavi integracijo sledilnika zadev"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Nastavi program za primerjanje različnih revizij datotek"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Nastavi program za primerjanje različnih revizij lastnosti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Nastavi program za reševanje spornih datotek."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Nastavi pregledovalnik za datoteke razlik GNU (diff, datoteke s popravki)."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Spor Izvorov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Spor razrešen"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "Sporno"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Spori: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Poveži se s skladiščem in prenesi manjkajoče podatke"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Velikosti vsebnikov"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Kontekstni meniji"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Nadaljuj"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Skrči pripojeno okno"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "&Kopiraj"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Kopirano"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Kopirano z naslova"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Kopirano iz: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Oddaljeno kopirano"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopiraj %ld elementov v\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopiraj %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopiraj %s v %s, revizija: %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopiraj %s\r\n"
"v %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopiraj (ustvari vejo / oznako)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopiraj - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Orodje za kopiranje\n"
"Kopiraj"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopiraj URL na odložišče"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopiraj vse podatke na odložišče"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Kopiraj in preimenuj"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopiraj element sem in ga preimenuj"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopiraj sporočilo o napaki na odložišče"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Kopirano iz poti"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopiraj elemente sem"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopiraj poti na odložišče"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Ko&piraj izbiro na odložišče"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopiraj izbor in ga postavi na odložišče\n"
"Kopiraj"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Kopiraj v %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopiraj na odložišče"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopiraj v delovno kopijo"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopiraj v delovno kopijo..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopiraj: Novo ime za %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopiranje %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Kopiranje"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Popravki"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "%s ni mogoče dodati na seznam prezrtih!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "'%s' ni mogoče dodati, ker"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Lastnosti '%s' ni mogoče dodati v '%s', ker"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Ni mogoče preveriti, ali obstaja novejša različica!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Datotek ni mogoče kopirati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "%1 ni mogoče ustvariti, ker je mapa polna."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "'%s' ni mogoče brisati, ker"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Lastnosti '%s' ni mogoče brisati iz '%s', ker"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Zadnje objavljene revizije ni mogoče ugotoviti!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Stanja ni mogoče preveriti!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "'%s' ni mogoče spojiti, ker"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Lastnosti '%s' ni mogoče spojiti s '%s', ker"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "%1 ni mogoče odpreti, ker je odprtih preveč datotek."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Datoteke %s\n"
"ni mogoče odpreti."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "%1 ni mogoče izbrisati, ker je to trenutna mapa."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "%s ni mogoče odstraniti s seznama prezrtih"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Naslova URL datoteke ni mogoče pridobiti!\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Revizije %s datoteke %s ni mogoče pridobiti.\n"
"Namestitev popravka ni mogoča!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Datoteke %s ni mogoče shraniti!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Pregledovalnika razlik ni mogoče zagnati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Zunanjega programa za razlikovanje ni mogoče zagnati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Zunanjega programa za spajanje ni mogoče zagnati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Tiskalniškega opravila ni mogoče zagnati."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Pregledovalnika besedila ni mogoče zagnati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Niti ni mogoče začeti!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Ustvari &popravek..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Ustvari seznam sprememb"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Ustvari popravek"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Ustvari kopijo v skladišču iz:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Ustvari novo mapo:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Ustvari skla&dišče tukaj..."

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Ustvari datoteko poenotene razlike"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Mapa ustvarjena oddaljeno"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Ustvari 'poceni' kopijo v skladišču, namenjeno vejam ali označevanju"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Ustvari datoteko popravkov iz razlike dveh datotek\n"
"Ustvari datoteko popravkov"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Ustvari zbirko podatkov skladišča na trenutnem položaju"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Ustvari datoteko poenotene razlike z vsemi spremembami, ki ste jih opravili"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Zasluge:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "&Izreži"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Trenutno"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Trenutna različica:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Trenutna različica: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "&Po meri..."

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Po meri"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Prilagodi tipkovnico"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Prilagodi orodno vrstico za hitri dostop"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Prilagodi orodno vrstico za hitri dostop..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Izreži izbor in ga postavi na odložišče\n"
"Izreži"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "Po&drobnosti"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "Privzeto &število dnevniških zapisov"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Privzeti meni"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "Privzet URL:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Privzeti meni aplikacije. Pojavi se, kadar ni odprt noben dokument."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Privzeta pot:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Privzeto kodiranje UTF-8"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Izbriši elemente brez različic"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Izbriši in prezr&i elemente (%d) po imenu"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Izbriši in dodaj na seznam &prezrtih elementov"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Izbriši in prezri &elemente (%d) po tipu"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Izbriši elemente brez različic..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Izbrisano"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Izbrisano vozlišče"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Izbriše in doda izbrane datoteke ali masko imena datotek na seznam prezrtih"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Izbriše datoteke / mape iz nadzora različic"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Izbriše datoteke / mape iz nadzora različic, vendar obdrži datoteko"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Pobriše dnevnik dejanj"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Brisanje"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Globina"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Globina"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Opis"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Izključi izbiro seznama sprememb"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Ciljni disk je poln."

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"od naprave neodvisna slika\n"
"od naprave neodvisna slika"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Velikosti in položaji pogovornih oken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Datoteka razlik (diff):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Možnosti razlikovanja"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Razlikuj z URL"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Razlika med"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "Prikaz samo &razlik v poti datoteke"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Razlikovanje"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Razlikuje delovno kopijo s predzadnjo objavo."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Mapa:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Onemogočite to možnost, če imate resnično velike delovne kopije\r\n"
"in prihaja do preveč aktivnega branja z diska pri dostopanju do delovne kopije."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Disk poln med dostopanjem do %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Razpošlji izjemo: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "&Gumbe prikaži v tem vrstnem redu"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Pokaži pomoč za gumbe, menije in okna\n"
"Pomoč"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Pokaži pomoč za trenutno nalogo ali ukaz\n"
"Pomoč"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Pokaži napotke za uporabo pomoči\n"
"Pomoč"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Pokaži podatke o programu, številko različice in avtorske pravice\n"
"O programu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Za naslednje poti ne prikaži kontekstnega menija:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Ali zares želite izbrisati orodno vrstico '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Ali zares želite premakniti to datoteko ali mapo?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Ali zares želite povrniti vse spremembe v\n"
"%s\n"
"in se vrniti na to revizijo? Spremembe bodo povrnjene z obrnjenim spajanjem v delovno kopijo."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Ali zares želite povrniti vse spremembe v\n"
"%s,\n"
"opravljene v tej reviziji? Spremembe bodo povrnjene z obrnjenim spajanjem v delovno kopijo."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Ali želite to delovno kopijo pretvoriti v običaj no mapo?\n"
"S tem odstranite v administratorske mape iz\n"
"%s!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Ali želite nadaljevati?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Ali želite ponovno naložiti dokumente, da se bodo pokazale spremembe nastavitev?\n"
"Opomba: izgubili boste vse opravljene spremembe!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Ali želite rekurzivno odstraniti lastnost %s?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Želite shraniti spremembe?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Dokument:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Dokumentacija : Simon Large\n"
"Koda : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Tega sporočila ne prikaži več"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Primite in spustite meni, da ga naredite plavajočega"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Nariši"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Vrste diskov"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Pogona A: in B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Izpust %1 ni mogoč"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "&Natančni izvori kopiranja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "&Izločene poti:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "I&zhod"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "Razširi &vse"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "Razširi &poddrevesa"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "I&zvozi"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "I&zvozi..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Uredi sliko gumba"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Uredi lastnosti"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Uredi konflikt v lastnosti"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Uredi spore"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Spremeni ime avtorja"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Spremeni ime avtorja"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Uredi spor"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Nastavi program za razlikovanje glede na končnico"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Nastavi program za spajanje glede na končnico"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Uredi dnevniški zapis"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Uredi lastnost '%s' na\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Uredi..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Uredi vrednost izbrane lastnosti"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Ime ali IP naslov prehoda"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Orodje za elipse\n"
"Elipse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Prazno"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Omogoči predpomnenje zapisov za hitrejši prikaz dnevnika in grafa revizij"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"To možnost vključite, če delate s spletnimi projekti v VS.NET2003!\r\n"
"Za uveljavitev spremembe morate sistem ponovno zagnati."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Omogoči črkovalnik samo v primeru, ko je\n"
"nastavljena lastnost tsvn:projectlanguage."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Pri dostopu do %1 je prišlo do strojne V/I napake."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Prišlo je do kršitve zaklepanja pri dostopanju do %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Prišlo je do kršitve souporabe pri dostopanju do %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Zaznan napačen parameter."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Pri branju %1 je prišlo do nepričakovane napake."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Pri pisanju %1 je prišlo do nepričakovane napake."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Končna revizija"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Povečaj okno do največje velikosti"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Vnesite dnevniški zapis"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Vnesite URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Vnesite GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Vnesite valuto."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Vnesite datum in/ali čas."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Vnesite datum."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Vnesite sporočilo zaklepa (neobvezno):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Vnesite ime seznama sprememb:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Vnesite število med %1 in %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Vnesite število."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Vnesite pozitivno celo število."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Vnesite čas."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Vnesite celo število med %1 in %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Vnesite celo število med 0 in 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Vnesite celo število."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Vnesite dnevniški &zapis:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Vnesite dnevniški zapis:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Vnesite največ %1 znak(ov)."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Pobriše vse\n"
"Pobriši vse"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Pobriše izbor\n"
"Pobriši"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Napaka"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Napaka osveževanju predpomnilnika ikon lupine!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Napaka pri potrjevanju veljavnosti strežniškega certifikata za %s:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Napaka pri branju/pisanju registrskega ključa %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Izjeme:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Izloči"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Izvršne datoteke (*.exe)|*.exe|Ukazne datoteke (*.com)|*.com|Informacije (*.pdf)|*.pdf|Paketne datoteke (*.bat)|*.bat|Vse datoteke (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Obstoječe"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "Razširi &izvorno drevo"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "Razširi &sledeča drevesa"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Razširi (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Razširi pripojeno okno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Napredne nastavitve"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Pokaži v Raziskovalcu"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Izvozi"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "Izvozi v &mapo:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Izvozi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Izvozi v mapo:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Izvozi izbran predpomnilnik v obliko CSV (podatki, ločeni z vejicami)"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Izvozi tudi datoteke brez različic"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Izvažanje %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Izvažanje..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Izvozi skladišče v čisto delovno kopijo brez upravljavskih map svn"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Izvozi nabor lastnosti v datoteko"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Končnica"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Končnica ali tip MIME:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Programi glede na končnico/tip MIME"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Zunanje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Zunanji program:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Zunanji programi::Pregledovalnik razlik (diff)"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Zunanji programi::Orodje za spajanje"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Zunanji programi::Pregledovalnik poenotene razlike (diff)"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Vključitev zunanjega skladišča je spodletela"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Zunanji izključeni"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Zunanji vključeni"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Neuspešna povrnitev"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Ni se mogoče povezati.\n"
"Povezava je morda prekinjena."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Objekta ActiveX ni mogoče pretvoriti."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Praznega dokumenta ni mogoče ustvariti."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Objekta ni mogoče ustvariti. Zagotovite, da je aplikacija vnešena v sistemski register."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Pomoči ni mogoče zagnati."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Aplikacije na strežniku ni mogoče zagnati."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Dokumenta ni mogoče odpreti."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Operacija na strežnika ni bila izvedena."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Dokumenta ni mogoče shraniti."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Nastavitev/odstranitev seznama sprememb '%s' ni uspela"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Ponudnika COM '%s' za sledilnik zadev ni mogoče zagnati.\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Neuspešno!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Pridobivanje datoteke..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Pridobivanje revizije %s datoteke:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Datoteka"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Št. spremenjenih datotek na teden:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Razlike datoteke"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Seznam datotek je prazen"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Popravki datoteke"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t%s (%s)\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpična resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Povečava:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t%s (%s)\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpična resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Povečava:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Velikost datoteke:\t\t%s (%s)\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpična resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Povečava:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t\t%s (%s)\n"
"širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpična resolucija:\t\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Povečava:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t\t%s (%s)\n"
"Globina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpična resolucija:\t\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Povečava:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Velikost datoteke:\t\t\t%s (%s)\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpična resolucija:\t\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Povečava:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Ime datoteke"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Orodje za zapolnitev\n"
"Zapolnitev"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Izloči poti, ki vsebujejo eno od naslednjih besed\n"
"(poti ločite z znakom '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Filter poti"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Najdi"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Najdi navedeno besedilo\n"
"Najdi"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Zaključeno!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Prilagodi graf"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Prilagodi višino"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Izenači &velikost slik"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Prilagodi širino"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Zapri primer brez dodajanja"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Zloži &oznake"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Zložena oznaka"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Mapa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Pisava"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Za pomoč pritisnite F1. Vodoravno premikajte s Ctrl+miškin kolešček"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "Za prikaz celotne zgodovine izklopite možnost 'Ustavi ob kopiranju/preimenovanju'"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Naprej"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Iz URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "Od:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Od: (začetni URL in revizija obsega za spajanje)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Celozaslonski način"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Popolnoma rekurzivno"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "GDI+ ni mogoče inicializirati!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ ne more ustvariti bitne slike. Najbrž nimate dovolj pomnilnika."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Pridobivanje podatkov. Prosim, počakajte..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Splošno"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Splošno::Barve"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Splošno::Kontekstni meni"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Splošno::Pogovorna okna 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Splošno::Pogovorna okna 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Ustvarjanje datoteke popravkov"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "Dobi &zaklep..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Prenesi zapise spajanj"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Pridobivanje zaklepa za datoteke brez lastnosti 'svn:needs-lock' <b>ne</b> bo preprečilo drugim, da jih urejajo v svojih delovnih kopijah.\n"
"Da bi omogočili absolutno zaklepanje, prosimo, dodajte lastnost 'svn:needs-lock' vsem datotekam, ki potrebujejo zaklep, in te datoteke objavite.\n"
"Vsaka datoteka bo imela nastavljeno zastavico datotečnega sistema samo-za-branje in pridobitev zaklepa bo naredilo datoteko zapisljivo.\n"
"Upoštevajte, da bodo morali drugi uporabniki posodobiti svoje delovne kopije, preden bodo njihove datoteke označene samo-za-branje."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Pridobivanje datoteke %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Pridobivanje datoteke %s različice %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Pridobivanje podatkov o datoteki..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Pridobivanje podatkov iz skladišča..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Pridobivanje podatkov..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Pridobivanje podatkov o dnevniku..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Pridobivanje zahtevanih podatkov..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Pridobivanje poenotene razlike"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Splošni &vzorec prezrtih:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Splošne nastavitve"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Pojdi na vrstico"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Pojdi na naslednji spor\n"
"Naslednji spor"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Pojdi na naslednjo razliko\n"
"Naslednja razlika"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Pojdi na prejšnji spor\n"
"Prejšnji spor"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Pojdi na prejšnjo razliko\n"
"Prejšnja razlika"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Vrsta grafa:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Sivo"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Veje v skupinah"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Razdeli sezname sprememb v skupine"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "Skr&ij nepovezane spremenjene poti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "H&ue:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "HEAD vozlišče"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "Revizija HEAD je %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Pomoč / Tipkovnica"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Hex"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Skrij &izbrisane poti"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Skrij vse veje brez sprememb elementov"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Skrij izbrisane veje in oznake"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Skrij pripojeno okno"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Med izvajanjem skrij ukazno datoteko"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Skrij neupora&bljene veje"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Skrij/Pokaži seznam datotek popravkov\n"
"Skrije ali pokaže seznam datotek popravkov"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Najvišja revizija v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Nasvet: za osvežitev izbranega poddrevesa pritisnite F5, za nalaganje vseh podrejenih elementov pa Ctrl-F5"

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Namig: izberite kontekstni menu, spremenite stran na 'Ukazi' in potegnite gumbe orodne vrstice v menijsko okno."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Domov"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Ukazne datoteke akcij"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Ukazne datoteke akcij::Integracija sledilnika zadev"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Vrsta akcije"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Vrsta akcije:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Napaka v imenu strežnika (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Izberite način rešitve konflikta."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "&Vključene poti:"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Prekrivanje ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Prekrivanje ikon / Stolpci stanja"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Prekrivanje ikon::Nabor ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Ikone/Oblikovanje/Koda:   Luebbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Če se pot do komponente (med dvema '/') ujema z enim od vzorcev,\n"
"jo obravnavaj kot 'vejo'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Če se pot do komponente (med dvema '/') ujema z enim od vzorcev,\n"
"jo obravnavaj kot 'oznako'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Če se pot do komponente (med dvema '/') ujema z enim od vzorcev,\n"
"jo obravnavaj kot 'osnovno deblo'."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Če je možnost izbrana, prepreči prikaz prekrivnih ikon in kontekstnega menija v pogovornih oknih 'Shrani kot ...' in 'Odpri'"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, bo vnos 'Vzemi zaklep' prikazan na vrhnjem nivoju,\n"
"če ima izbrana datoteka nastavljeno lastnost svn:needs-lock"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, se ustvari v skladišču nova mapa.\n"
"Če možnost ni izbrana, se izvoz usmeri neposredno na navedeni URL."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr "Če je možnost izbrana, TortoiseSVN ustvari začasno datoteko datoteke BASE za izvedbo razlikovanja z razširjenimi ključnimi besedami in prilagojenimi končnicami vrstic."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Če je možnost izbrana, dvoklik na revizijo v dnevniškem seznamu prikaže primerjavo s predhodno revizijo."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, se bo pogovorno okno objave v primeru napake samodejno prikazalo,\r\n"
"ob tem pa se ohrani izbor datotek in dnevniški zapis."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Če je možnost izbrana, TortoiseSVN enkrat tedensko preveri, če je na voljo nova različica"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, pogovorno okno Spoji nastavi URL 'Od:' iz URLja izbrane delovne kopije\r\n"
"namesto zadnjega uporabljenega URLja."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, se ob prikazu pogovornega okna le-to poveže s skladiščem.\r\n"
"Nič več vam ni potrebno klikniti na gumb 'Preveri skladišče'."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, mape v delovni kopiji, ki ne kažejo prekrivnih ikon,\n"
"prikažejo ikono za status 'navadno'"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, bo TortoiseSVN nastavil čase datotek na čas,\r\n"
"ko so bile nazadnje objavljene. V nasprotnem primeru TortoiseSVN uporabi trenutni čas."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, se datoteke znotraj map brez različic lahko pokažejo v nadzoru stanja.\r\n"
"Nadzor stanja se uporablja npr. v pogovornem oknu objave."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Če je možnost izbrana, datoteke brez različic povzročijo, da je stanje vrhnje mape označeno kot spremenjeno,\r\n"
"torej prekrivna ikona nakazuje spremembe."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Loči različna drevesa znotraj grafa z manjšimi spremembami barve ozadja"

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Če se s skladiščem ni mogoče povezati"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Če spremenite to vrednost, vaše obstoječe delovne kopije ne bodo več razpoznane!\n"
"Svoje delovne kopije morate ponovno prevzeti.\n"
"Če glede tega niste prepričani, potem prosimo preberite dokumente.\n"
"Ali ste popolnoma prepričani, da želite to storiti?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Če želite prelomiti zaklep, uporabite pogovorno okno 'Preveri spremembe'."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Prezri"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Pr&ezri elemente (%d) glede na tip"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Prezri &vse presledke"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Prezri spremembe velikih/malih &črk"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Prezri vse presledke"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Prezri dedovanje"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Prezri &zaključke vrstic (priporočeno)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Prezri zaključke vrstic"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Prezri razlike presledkov"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Vključeni prezrti elementi"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Slika &in besedilo"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Slika &in besedilo"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Slike"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Neposredni podrejeni elementi, vključno z mapami"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Uvozi"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Uvozi %ld elementov"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Uvozi %s do %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "Sporočilo ob &uvozu"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Uvozi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Uvozi predhodno shranjen nabor lastnosti iz datoteke"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Uvozi datoteko %s\r\n"
"v %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Uvozi datoteko v\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Uvozi datoteko %s\r\n"
"v %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Uvozi v %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Uvažanje datoteke %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Uvozi mapo v skladišče"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Vključi prezrte datoteke"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Vključi spojene revizije"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Vključi samo naslednje območje revizij:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Dodaj skladišče v preverjanje statusa\n"
"Za prenos vseh elementov držite tipko shift."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Neveljavno ime datoteke."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Začetni uvoz"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Spremembe v vrstici"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Vnos"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Vstavi vsebino odložišča\n"
"Prilepi"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Premalo pomnilnika za izvedbo operacije."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Notranja napaka aplikacije."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Interna vrednost, ki pove kvaliteto stiskanja"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Napačna valuta."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Odvrženi neveljavni podatkovni element!"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Neveljavna številka revizije! Veljavne revizije so:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"pozitivne desetiške številke,\n"
"datumi v eni od naslednjih oblik (primeri):\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Neveljavna številka revizije! Veljavne revizije so:\n"
"HEAD\n"
"pozitivne desetiške številke,\n"
"datumi v eni od naslednjih oblik (primeri):\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Neveljavno območje revizij!\n"
"Veljavne revizije so številke in HEAD, ločene z vejicami.\n"
"Območje je lahko podano z uporabo vezaja.\n"
"Primer: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Datoteke ni mogoče preimenovati, tako da zamenjate le velike z malimi črkami ali obratno.\n"
"Primer: datoteke Moja_datoteka.txt ne morete preimenovati v MOJA_DATOTEKA.txt.\n"
"V izogib tej omejitvi si podrobneje oglejte dokumentacijo."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Zdi se, da <b>premeščate</b> delovno kopijo na drugo pot znotraj istega skladišča.\n"
"\n"
"Iz: %s\n"
"V: %s\n"
"\n"
"Premeščanje je potrebno le, če se je spremenila pot <b>do</b> skladišča.\n"
"Sprememba na drugo pot <b>znotraj</b> skladišča se izvede z ukazom Preklopi.\n"
"\n"
"Nepravilna uporaba ukaza Premesti <b>povzroči okvaro podatkov!</b>\n"
"Če niste prepričani, kaj storiti, poglejte v dokumentacijo pod <i>Premesti</i>.\n"
"Ali zares želite premestiti?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "&Spoji z izbranim drevesom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Spoji z izvornim drevesom"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Ohrani &zaklepe"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Ohrani sezname sprememb"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Obdrži mapo izven skladišča"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Obdrži datoteko izven skladišča"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Ohrani lokalno mapo"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Ohrani lokalno datoteko"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Tipkovnica"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Bližnjice na tipkovnici:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Tipke"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Zadnja revizija objave:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Zadnja shranjena revizija elementa"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Čas zadnje spremembe vsebine predpomnilnika"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Čas zadnjega dostopa do predpomnilnika"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Čas zadnjega zahtevka revizije HEAD v skladišču"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Zažene zunanji program za razlikovanje / spajanje za reševanje sporov"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Najmanj aktiven avtor:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Ohrani sporno:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Levi pogled:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Leva slika"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Vrstica"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Črtni graf"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Orodje za črte\n"
"Črte"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Pokaži vrstico z razlikami"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Spremembe vrstic"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Vrstica:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Vrstica: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Naštej teme pomoči\n"
"Teme pomoči"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Seznam skladišč, za katera obstaja predpomnilnik"

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "Seznam1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Naloži slike"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Krajevno stanje"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr "Mesto, kamor bo shranjena vsebina skladišča."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Prikazovalnik položaja"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Zaklep"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Datum zaklepa"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Zakleni datoteke"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Zaklep prelomljen!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Sporočilo ob zaklepu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Datum ustvarjanja zaklepa:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Zaklep neuspešen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Lastnik zaklepa:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Zaklep ukradel %s"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Zaklenil %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Zaklep ni uspel, ker obstaja novejša različica!\n"
"Ali jo želite narediti posodobitev in poskusiti znova?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Zaklene datoteko za druge uporabnike, urejanje dovoli le vam."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Dnevnik"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Statistika predpomnilnika dnevnika"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Predpomnilnik dnevnika"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Predpomnilnik obvestil::Predpomnilnik skladišč"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Zgodovina dnevnika"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Dnevniški zapisi"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Sporočilo dnevniškega zapisa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Sporočila dnevniških zapisov"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Sporočila dnevniških zapisov (vnosno okno)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Sporočila dnevniških zapisov (okno Pokaži dnevnik)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Najnižja prikazana revizija: %ld - Najvišja prikazana revizija: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Najnižja prikazana revizija: %ld - Najvišja prikazana revizija: %ld - Revizija HEAD: %ld"

#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Lum"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "Dinamična knjižnica (DLL) poštnega sistema ni veljavna."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Nastavi kot privzeto"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Upravljaj z lastnostmi Subversion"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Označi kot &razrešeno"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Označi kot razrešeno"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Označi trenutno revizijo vaše delovne kopije"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Označi za primerjanje"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Označi kot razrešeno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Markerji"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Označi datoteko kot rešeno v sistemu Subversion\n"
"Označi kot razrešeno"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Označi revizije kot spojene brez dejanskega spajanja\r\n"
"Taka operacija prepreči morebitna nadaljnja spajanja revizij."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Upoštevaj &velike/male črke"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Največ"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Največje število ohranjenih sporočil dnevniških zapisov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Največje število vrstic v dnevniku dejanj"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Največje število s&podletelih poizkusov pred izbrisom predpomnilnika"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "Me&niji najprej prikažejo nedavno uporabljene ukaze"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Meni"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Menijska vrstica"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "&Sence menijev"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Spoji"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Spoji - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Vključitev veje"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Spoji območje revizij"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Spoji vse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Globina spajanja:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Neinteraktivno spajanje"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Možnosti spajanja"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Vključitev veje..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Območje spajanja revizij"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Shrani revizijo v..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Shrani revizije v..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Spoji spremembe v '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Spoji dve različni drevesi"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Vrsta spajanja"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Spojeno"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Spojena revizije %s iz %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Spoji vejo z glavnim deblom"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Spoji vse manjkajoče reviziji nazaj v delovno kopijo z uporabo informacij sledenja spajanja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Spajanje"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Spajanje %s v %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Spajanje razlik med dvema naslovoma skladišč"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Spajanje iz %s, revizija %s do %s, revizija %s v %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Spajanje r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Spajanje r%ld do r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Spajanje zahteva različne revizije ali različne naslove URL v poljih 'Od:' in 'V:'"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Spajanje revizij %s od %s v %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Sporočilo"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Sporočilo:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Sporočila"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Sporočila, avtorji in poti"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "Vrsta MIME"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Najmanj"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Moje"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Skrči trak"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Razno"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Mešano"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Datum spremembe"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Spremenjeno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Spremenjeno"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Več"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Več gumbov"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Več ukazov..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Dodatne barve..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Več..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Najbolj aktiven avtor:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Miška"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Premakni %ld elementov v \r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Premakni %s\r\n"
"v %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Premakni &dol"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Premakni &gor"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Premakni element navzgor"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Premakni element navzdol"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Premakni in preimenuj"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Premakni elemente sem in jih preimenuj"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Premakni elemente sem"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Premakni %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Premakni v seznam sprememb"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Premakni/Preimenuj"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Premakni: Novo ime za %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Premaknjeno oddaljeno"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Spremenjene datoteke pred povrnitvijo premakne v koš"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Premikanje %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Premikanje..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Moja datoteka:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "Nasl&ednji spor"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Možnosti navigacijskega podokna"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Možnosti navigacijskega podokna..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Potrebuje zaklep"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Vgnezdeno"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Omrežje"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Nikoli več se ne poskusi povezati s skladiščem"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Nova"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "Novo &ime:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Nov meni"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Novo ime za %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Novo ime:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Naslednja stran\n"
"Naslednja stran"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Ne"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Ukaz ni naveden!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe uporablja razširitev lupine in ni namenjena neposrednemu izvajanju!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Parameter ukaza ni določen!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Ni razlik!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Ni obvestil o napaki."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Brez napak."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Nobena datoteka ali mapa ni bila spremenjena ali dodana. TortoiseSVN ne more ničesar povrniti!"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Nobena datoteka ne ustreza trenutnim nastavitvam.\n"
"Omogočite eno ali več nastavitev v spodnjem delu, da prikažete datoteke brez različic, prezrte datoteke in/ali nespremenjene datoteke.\n"
"Za oddaljene spremembe kliknite 'Preveri skladišče'"

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Od zadnje objave ni bila spremenjena\n"
"ali dodana nobena datoteka. TortoiseSVN\n"
"tu ne more narediti nič..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Od zadnje objave ni bila spremenjena\n"
"ali dodana nobena datoteka. TortoiseSVN\n"
"tu ne more narediti nič...Ali si želite ogledati datoteke brez različic?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Graf ni na voljo"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Kodirnik slike za %s ni na voljo."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Ni popravkov črkovanja"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Brez predpomnilnika stanja. Le mape pod nadzorom dobijo prekrivne ikone, datoteke pa ne"

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Ni predlogov iz tezavra"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Barve vozlišč"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Brez"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Navadno"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Nekateri vnosi v sistemskem registru (ali datoteki INI) niso bili odstranjeni."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Premalo pomnilnika za izvedbo operacije."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Pozor, primanjkuje pomnilnika!\n"
"Poizkusite zmanjšati velikost grafa revizij \n"
"z zapiranjem vozlišč ali zmanjšanjem faktorja povečave."

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Nerekurzivno"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Opozorilo: mapa vsebuje elemente, ki niso v skladišču"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Opomba: nastavitve pisave vplivajo tudi na pregledovalnik TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Opomba"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Število avtorjev v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Število avtorjev:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Število spojenih revizij v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Število revizij v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Število revizij s seznamom sprememb v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Število revizij z uporabniškimi lastnostmi revizij v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Število revizij v predpomnilniku, katerih seznama sprememb še ni v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Število revizij v predpomnilniku, katerih uporabniške lastnosti revizij še niso v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Število različnih poti v oknu dnevniških sporočil, vključno z nadrejenimi potmi"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Število različnih besed, uporabljenih v sporočilih"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Število spojenih revizij, ki še niso v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Število elementov poti. Element poti je mapa ali datoteka (npr. 'foo.txt' ali 'mojaveja')."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Število spodletelih poizkusov zapiranja predpomnilnika\n"
"zaradi sesutja programa, preden se avtomatsko izbriše."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Število tednov:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "V redu"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Starejše vrstice"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "&Starejše na vrhu"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Izpusti &zunanje"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Izpusti zunanje"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"Ena od poti, ki jo želite premakniti, je posebna pot\n"
"('branches', 'tags' ali 'trunk').\n"
"\n"
"Ali ste prepričani, da želite premakniti izbrane poti?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Ena ali več datotek je spornih."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Prevzemi le &vrhnjo mapo"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Samo podrejene datoteke"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Dovoljene so le številke,\n"
"ki so lahko ločene z vejicami."

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Izvedi samo spajanje (prepreči spajanje revizij)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Samo ta element"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "&Črkovalnik uporabi le v primeru nastavljene lastnosti tsvn:projectlanguage"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Prosojnost"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Odpri"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Odpri datoteko certifikata odjemalca"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Odpri datoteko"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Odpri iz odložišča"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Odpri slikovno datoteko..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Odpri nadrejeno mapo"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Odpri z..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Odpre Pomoč\n"
"Teme pomoči"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Odpre skladiščni brskalnik za neposredno nastavljanje skladišča"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Začasno uporabljaj predpomnilnik dnevnika"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Izvorna &velikost"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Okna drugih nalog"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Drugi"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Primanjkuje pomnilnika."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Prekrivanje"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Prepiši nastavitev lastnosti svn:eol-lien.\n"
"Ne vpliva na datoteke, ki te lastnosti nimajo nastavljene."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Prepiši"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "P&rejšni spor"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Stran %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Stran %u\n"
"Strani %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Stran :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametri:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Geslo:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Orodje za lepljenje\n"
"Prilepi"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Prilepi seznam datotek"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Prilepi pot SVN iz odložišča in s tem naredi premik (izreži) ali kopiranje"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Namesti vse"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Namesti izbrane"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Datoteke popravkov (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|Vse (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Pot"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Poti"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Svinčnik\n"
"Svinčnik"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Prilagojeni meniji in orodnje vrstice"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Slika (meta datoteka)\n"
"slika"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Slika:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Slike (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Vse (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Tortni graf"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Vnesite ukazno datoteko akcije."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Vnesite pot, kjer naj se ukazna datoteka akcije uporabi."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Izvedite ukaz 'Počisti'."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Opomba:\n"
"Vaša delovna kopija ostaja na predhodni poti. Če želite svoje spremembe\n"
"objaviti v ravnokar ustvarjeni kopiji ali veji, morate delovno kopijo preklopiti\n"
"na nov naslov URL. Za to uporabite ukaz Preklopi."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Z izbiro ene od naslednjih možnosti rešite spor:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Izberite tip akcije"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Navedite vrsto certifikata"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Prosimo, počakajte - to lahko traja več minut. Resnično!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Prosimo, počakajte, da bo operacija preklicana..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Počakajte na pridobitev razlik ..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Počakajte, da se vzpostavi skladiščni brskalnik..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Prosim počakajte, podatki se osvežujejo ..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Prosimo, počakajte..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Vrata :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Veljavne vrednosti: 0 (popolnoma prosojno) .. 255 (neprosojno)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Po objavi"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Po posodobitvi"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "&Prejšnja stran"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Pred objavo"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Pred posodobitvijo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Pritisnite &novo bližnjico"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Pritisnite &novo bližnjico"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Prepreči večino situacij, pri katerih povezovalne črte križajo vozlišča revizij."

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Predogled popravljene datoteke"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Predogled:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Prejšnja stran\n"
"Prejšnja stran"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Tiskanje"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Tiskanje dokumenta\n"
"&Tiskanje"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Natisni v datoteko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Tiskalnik :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Datoteke tiskalnika (*.prn)|*.prn|Vse datoteke (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Tiskanje"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Procesiranje revizije %d od %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Program"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programi (*.exe)|*.exe|Vse datoteke (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Napredek"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Lastnosti (*.svnprops)|*.svnprops|Vse datoteke (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Lastnosti za"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Lastnosti..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Lastnost"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Lastnost %s : Revizija %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Lastnost %s : Delovna Osnova, Revizija %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Lastnost %s : oddaljeno"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Lastnost %s : delovna osnova"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Lastnost %s : delovna kopija"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Lastnost %s odstranjena"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Lastnost %s dodana"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Stran lastnosti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Stanje lastnosti:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Ime lastnosti:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Stanje lastnosti"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Vrednost lastnosti:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Ponudnik"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Ponudnik:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "Časovni &rok prehoda v sekundah:"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Nastavitve prehoda"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Ko je nastavljena lastnost svn:needs-lock, postavi \"Vzemi zaklep\" na vrhnji menu"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Zapusti aplikacijo; povpraša, ali želite dokumente shraniti\n"
"Izhod"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "Diski R&AM"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "Po&nastavi"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "Po&vrni na to revizijo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]: "

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "&Prenosni pogoni"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "Pre&imenuj..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Po&nastavi"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "Pona&stavi vse"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "Obnovi &privzeto"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "Po&vrni..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Preden se znajdete pred nerešljivim problemom, preberite poglavje 'Dnevna uporaba' ..."

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Nedavni"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Nedavno spremenjene vrstice"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Samo zapis"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Orodje za pravokotnike\n"
"Pravokotnik"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Rekurzivno v mape brez različic"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Rekurzivno"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Ponovi prej razveljavljeno dejanje\n"
"Ponovi"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "Zmanjšaj &križanje črt"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Pomanjšaj okno v ikono"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Osveži"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Filter regularnih izrazov:\r\n"
".  : katerikoli znak\r\n"
"c+  : znak c najdi enkrat ali večkrat\r\n"
"c*  : znak c najdi ničkrat ali večkrat\r\n"
"^  : začetek vrstice\r\n"
"$  : konec vrstice\r\n"
"(string){n} : niz najdi n-krat\r\n"
"(abcd)  : podizraz\r\n"
"[aei0-9]  : najdi a,e,i in 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : karkoli razen a,e,i in 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : najde a-z,A-Z,0-9 in _\r\n"
"\\W  : katerikoli znak, ki ni alfanumeričen\r\n"
"\\d  : številke 0-9\r\n"
"\\s  : presledki"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Vključitev veje"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Vključitev veje %s v %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Zavrni"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "&Sprosti zaklep"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Sprosti zaklepe, čeprav niste njihov lastnik (jih prelomi)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Sprosti zaklep datotek, tako da jih uporabniki lahko spet urejajo."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Pre&mesti..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Ponovno naloži"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Ponovno naloži odprte datoteke in povrne vse spremembe.\n"
"Ponovno naloži"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Premesti"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Opozorilo premeščanja"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Premeščanje..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Stanje oddaljene lastnosti"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Oddaljena revizija"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Oddaljeno stanje"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Stanje oddaljenega besedila"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Odstrani %ld elementov"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Odstrani %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Odstrani s seznama &prezrtih"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Odstrani iz orodne vrstice za hitri dostop"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Odstrani s seznama sprememb"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Odstrani lastnost '%s' na\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Odstrani mapo"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Odstrani datoteko"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Odstrani izbrane predpomnilnike iz diska"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Odstrani celotno poddrevo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Odstranjeno"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Odstranjena datoteka/mapa"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Odstranjeno iz seznama sprememb"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Odstranjeni vzorci datotek\n"
"%s\n"
"s seznama prezrtih."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Odstrani vse datoteke brez različic in prezrte datoteke."

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Odstrani datoteko ali masko imena datotek s seznama prezrtih"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Odstrani izbrane lastnosti"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "Pre&imenuj..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Preimenuj %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Preimenuj element iz %s\r\n"
"v %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Preimenuj/premakni - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Preimenovano vozlišče"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Preimenovano oddaljeno"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Preimenuje datoteke / mape znotraj nadzora različic"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Popravi premik"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Ponovi zadnje dejanje\n"
"Ponovi"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Zamenjaj določeno besedilo z drugim besedilom\n"
"Zamenjaj"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Zamenjevanje"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Skladišče"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Skladiščni brskalnik"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "URL skladišča"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "UUID skladišča"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "zahteva uporabniško ime in geslo"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "Razrešen&o..."

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Ponastavi &vse"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Ponastavi stolpce"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Reši"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Reši - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Reši spor"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Reši vse kasneje"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Reši spor z uporabo bloka 'moj'"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Reši spor z uporabo bloka 'njihov'"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Reši spor:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Reši kasneje"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Razrešen"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Razrešeno:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Reši sporne datoteke"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Obnovi privzeto"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Povrni velikost okna na običajno"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Povrnjeno"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Ponovno poskusi"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Obrnjeno spajanje"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Obrnjeno spajanje %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Obrnjeno spajanje %ld do %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Povrni"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Povrni - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Obnovi privzete nastavitve. Priporočeno za neizkušene uporabnike."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Povrnjeno"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Povrne vse spremembe od zadnje posodobitve"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Povrne dodajanje elementa v sistem nadzora"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Revizija"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Revizija %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Revizija %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Revizija %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "&Graf revizij"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Revizija / avtor:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Graf revizij"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Filter grafa revizij"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Graf revizij::Barve"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Območje revizij"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Graf revizij"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Območje revizij za spajanje"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Revizija:"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revizija: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAvtor: %s\r\n"
"Datum: %s\r\n"
"\r\n"
"Sporočilo:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revizija: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAvtor: %s\r\n"
"Datum: %s\r\n"
"\r\n"
"Oznake (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Sporočilo:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Revizija"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Rich Text (RTF)\n"
"s pisavo in odstavki oblikovano besedilo"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Desni pogled:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Desna slika"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Vrstica %d od %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Vrstica %d-%d od %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "I&zberi"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "Nastavitv&e"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "Po&kaži gumbe v eni vrsti"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "Po&kaži gumbe v dveh vrstah"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "pri&kaži orodno vrstico za hitri dostop pod trakom"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "S&tatistika"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "Pre&klopi..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN avtor"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN - Kopiraj in dodaj datoteke v to delovno kopijo"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN - Kopiraj in preimenuj datoteke pod nadzorom sem"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN - Kopiraj datoteke pod nadzorom sem"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN - Izvozi vse sem"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN - Kopiraj datoteke pod nadzorom sem"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "Lastnik krajevnega zaklepa SVN"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN - Premakni in preimenuj datoteke pod nadzorom sem"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN - Premakni datoteke pod nadzorom sem"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN - Revizija"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN - Status"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN - URL"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN - Slog eol"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN - Vrsta mime"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN - Kratki URL"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Shrani &kot..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Shrani &kot..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Shrani kot"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Shrani kot"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Ali želite shraniti spremembe v %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Shrani pot certifikata odjemalca"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Shrani revizijo &v..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Shrani spremenjeno datoteko\n"
"Shrani datoteko"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Shrani na odložišče"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Shranjeni podatki"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Kadar je vrednost več kot 0 sekund, prihrani drage dostope do strežnika"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Shrani vrednost izbrane lastnosti v datoteko"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Shranjevanje datoteke %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Shranjevanje datotek"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Shranjevanje datoteke popravka v:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Pomakni levo"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Pomakni desno"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Iskanje po &dnevniških zapisih..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Išči:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Iskanega niza ne najdem!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Iskanje po %1 ni uspelo"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Izberi &vse"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "&Izberi uporabniško določeno sliko:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Izberi &kontekstni meni"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Izberi &okno"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Izberi / izključi &vse"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Orodje za izbiro barve\n"
"Izberi barvo"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Izberi datoteko..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Izberite revizijo"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Izberite odjemalca SSH"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Izberite gumb."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Izberite predmet, za katerega potrebujete pomoč"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Izberite seznam sprememb"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Izberi aplikacijo za razlikovanje"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Izberite datoteko razlik (diff)..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Izberi mapo prevzema"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Izberite končno revizijo"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Izberite mapo za ta sledilnik zadevam"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Izberite mapo, kamor želite izvažati.\n"
"Morda boste morali pred izvažanjem ustvariti novo mapo."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Izberi mapo, v kateri naj se izvede ukazna datoteka"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Izberite mapo za shranjevanje izbranih datotek"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Izberite ukazno datoteko akcije"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Elemente izberi samodejno"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Izberite aplikacijo za spajanje"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Izberite cilj spajanja"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Izberite obseg revizije"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Izberite začetno revizijo"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Izberite urejevalnik besedila"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Izberite naslove URL za spajanje dreves"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Izberite vedenje pogovornega okna napredka na koncu operacije."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Izberi cel dokument\n"
"Izberi vse"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Izberite možnosti spajanja"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Izberite revizije za spajanje"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Izberite vrsto spajanja"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Izberite pregledovalnik razlik (diff)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Izbrano vozlišče"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Pošiljanje e-pošte ni uspelo."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Pošiljanje vsebine"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "N&aslov strežnika:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Nastavi bližnjice &za:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Nastavi datume datotek na \"&čas zadnje objave\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Nastavi lastnost '%s' na\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Nastavljanje lastnosti..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Nastavitve - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Lupina"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Predpomnilnik lupinskih ikon je bil ponovno postavljen!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Prestavi drevesa na vrh okna. Shranjene poravnave z ostalimi drevesi bodo izgubljene."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Pokaži &lastnosti"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Kratka oblika zapisa &datuma/časa v dnevniških zapisih"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Kratki URL elementov Subversion"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Krajšaj seznam lastnosti"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Pokaži"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Pokaži &bližnjice za:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "Pokaži &vse"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "Pokaži &dnevnik"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Pokaži &obseg..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Pokaži revizijo &delovno kopije"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Pokaži &vse revizije"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Pokaži &spremembe..."

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "Pokaži &dnevnik"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "Pokaži &dnevnik..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "&Prekrivanje ikon in kontekstni meni pokaži samo v Raziskovalcu"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Pokaži &lastnosti"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Pokaži datoteke &brez različic"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Pokaži nad trakom"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Pokaži pod trakom"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Pokaži manj gumbov"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Pokaži seznam datotek"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Pokaži vozlišča revizije HEAD"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Pokaži spremembe besedo za besedo\n"
"Spremembe besed"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Prikaži okno zaklepov pred zaklepanjem datotek"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Pokaži več gumbov"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Prikaži &pomanjšan graf"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Orodno vrstico za hitri dostop pokaži nad trakom"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Orodno vrstico za hitri dostop pokaži pod trakom"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Pokaži &namige v orodnih vrsticah"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Prikaži spre&membe delovne kopije"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Prikaži pomanjšanj graf"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Pokaži spremembe kot &poenotene razlike"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Pokaži razlike kot &poenotene razlike"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Prikaži izločene mape kot navadne"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Prikaži zunanje povezave iz drugih skladišč"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Po krajšem časovnem &zamiku pokaži polne menije"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Pokaži &prezrte datoteke"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Prikaži elemente med zunanjimi"

#. Resource IDs: (1037)
msgid "Show l&og"
msgstr "P&okaži dnevnik"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Pokaži &številke vrstic"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Najstarejše vozlišče prikaži na vrhu"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Prikaz samo spremenjenih delov imena datoteke. Zamenjaj nespremenjene elemente s pikicami."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Pokaži ali skrij prikaz razlik v vrstici\n"
"Preklopi prikaz razlik v vrstici"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Pokaži ali skrij lokacijsko vrstico\n"
"Preklopi lokacijsko vrstico"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Pokaži ali skrij vrstico stanja\n"
"Preklopi vrstico stanja"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Pokaži ali skrij orodno vrstico\n"
"Preklopi orodno vrstico"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Pokaži prekrivne ikone za prezrte elemente"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Pokaži prekrivne ikone za elemente brez različic"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Pokaži lastnosti revizije"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Prikaži &bližnjice v namigih"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Pokaže posebne znake namesto presledkov\n"
"Pokaži presledke"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Pokaži statistiko za izbran predpomnilnik"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Prikaži oznake na viru kopiranja, ne kot ločena vozlišča"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Pokaži &nespremenjene datoteke"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Pokaži datoteke &brez različic"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Prikaži/Skrij"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Prikaz %ld vozlišč"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Prikaz %ld različic, od različice %ld do različice %ld - %ld izbranih različic."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Prikazovanje grafa za %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Pokaže grafičen prikaz kopij/oznak/vej"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Pokaže vse datoteke, spremenjene od zadnje posodobitve, krajevno in v skladišču"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Pokaže vse revizije, v katerih je bil ta element spremenjen"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Pokaže informacije o programu TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Pokaže dnevnik dejanj v privzetem urejevalniku besedil"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Pokaže vrednost lastnosti sloga zaključka vrstic (eol)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Pokaže dnevnik za izbrano datoteko ali mapo"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Pokaže vrsto mime za datoteko z različicami"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Enodelni/&dvodelni pogled"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Velikost"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Velikost in stanje"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Velikost besedila v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Velikost predpomnilnika na disku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Velikost predpomnilnika brez stiskanja"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Preskočeno"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Preskočen manjkajoči cilj"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Razvrščanje po številu objav"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Izvor Levo:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Izvor Desno:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Določa, koliko zadnjih sporočil dnevniških zapisov želite ohraniti."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Navedite datoteke ali mape, ki naj jih TortoiseSVN\r\n"
"prezre v vseh delovnih kopijah.\r\n"
"Vzorce ločite s presledkom."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Spin1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Ra&zdeli izvorno drevo"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Razdeli &drevo"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Razdeli vrstice"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Razdeli poddrevesa"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Razdeli aktivno okno na podokna\n"
"Razdeli"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Zložen stolpični graf"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Zložen črtni graf"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Pred prikazom okna objave"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Začetna revizija"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Pred prikazom okna posodobitve"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Statično"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Statistika"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Stanje"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Nastavitev vrstice stanja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Barve stanja in dejanj"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Predpomnilnik stanja"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Predpomnilnik stanja je obdržan kot zunanji proces, lahko pokaže prekrivanje ikon rekurzivno"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Predpomnilnik stanja le za eno mapo, brez rekurzivnih prekrivanj"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Stanje elementa v SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Ukradi za&klep"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Ukradi zaklep"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Proge"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "Nastavitvena &datoteka Subversion"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"Prišlo je do resnega problema pri uporabi programa.\n"
"Prosimo, vzemite si čas za objavo problema v mailing listi\n"
"s čim več podatki, kako je do napake prišlo oz.\n"
"katero operacijo ste želeli izvesti.\n"
"\n"
"Subversion je zaznal napako v:\n"
"datoteka %s, vrstica %ld\n"
"koda = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"Prišlo je do resnega problema pri uporabi programa.\n"
"Prosimo, vzemite si čas za objavo problema v mailing listi\n"
"s čim več podatki, kako je do napake prišlo oz.\n"
"katero operacijo ste želeli izvesti.\n"
"\n"
"Subversion obvestila:"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion je javil napako pri ustvarjanju skladišča!\n"
"Zagotovite, da je mapa prazna in da ni zaščitena proti pisanju."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion javlja napako med izvajanjem čiščenja!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Datoteka strežnika Subversion:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "Preklop&i delovno kopijo na drugo vejo/oznako"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Preklopi %s v %s, revizija %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Preklopi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Preklopi levo<->desno"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Preklopi na vejo / oznako"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Preklopi nazaj na prejšnje podokno\n"
"Prejšnje podokno"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Preklopi med enodelnim in dvodelnim pogledom\n"
"Preklopi med enodelnim in dvodelnim pogledom"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Preklopi vsebino levega in desnega pogleda\n"
"Preklopi levi in desni pogled"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Preklopi na naslednje okno z dokumentom"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Preklopi na naslednje podokno\n"
"Naslednje podokno"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Preklopi na prejšnje okno z dokumentom"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Preklopi delovno kopijo na drugo vejo / oznako"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Preklop:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Preklopi primerjavo levo<<->desno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "Sistemski &zvoki"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Vnosi v sistemskem registru so odstranjeni in datoteka INI (če je obstajala) je odstranjena."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Ograda za zavihek"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Velikost tabulatorja:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Označi vozlišča"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Delovna kopija je označena z %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Podokno nalog"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Poizkusno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Stanje besedila:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Stanje besedila"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Velikost koščka se ne ujema s številom dodanih/odstranjenih vrstic!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Začetek koščka '@@' se pričakuje v vrstici %d !"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Barve novih, kopiranih in preimenovanih vozlišč oznak se spreminjajo proti rumeni."

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Barve novih, kopiranih in preimenovanih vozlišč osnovnega debla se spreminjajo proti zeleni."

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Privzeti URL za prevzem, če le-ta ni posebej določen"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Privzeta pot za prevzem, če le-ta ni posebej določena"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Postopek razlikovanja je prekinjen zaradi napake:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Datoteka %s ne obstaja!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Datoteke %s ni mogoče najti v datoteki popravkov!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Datoteka\n"
"%s\n"
"je prazna.\n"
"Ali jo želite odstraniti?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Datoteka je prevelika"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Datoteka je prevelika za odpiranje."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Datoteka\n"
"%s\n"
"že obstaja! Ali jo želite prepisati?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Datoteka\n"
"%s\n"
"ni veljavna datoteka z besedilom!\n"
"Upoštevajte, da se datoteke UTF32 obravnavajo kot dvojiške."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Mapa %s\n"
"vsebuje datoteke brez različic ali spremenjene datoteke. Ali jo želite kljub temu odstraniti?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Mapa \n"
"%s\n"
"ne obstaja.\n"
"Ali jo želite ustvariti?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Mapa\n"
"%s\n"
"že obstaja!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Ukazna datoteka akcije je vrnila napako:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Slike ni mogoče prikazati."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Ponudnika sledilnika zadev ni moč ustvariti. Preverite, ali je pravilno nameščen."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Ponudnik sledilnika zadev ni mogel preveriti veljavnosti parametra"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Lastnostih elementa '%s' vsebujejo konflikte:"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija spajanja je poizkusila dodati mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Zadnja operacija spajanja je poizkusila izbrisati datoteko '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija spajanja je poizkusila izbrisati/premakniti/preimenovati mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Zadnja operacija spajanja je poizkusila izbrisati/premakniti/preimenovati datoteko '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija spajanja je poizkusila spremeniti mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Pri zadnjem spajanju je prišlo do poizkusa spremembe datoteke '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija preklopa je poizkusila dodati mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Zadnja operacija preklopa je poizkusila dodati datoteko '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija preklopa je poizkusila izbrisati/premakniti/preimenovati mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Zadnja operacija preklopa je poizkusila izbrisati/premakniti/preimenovati datoteko '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija preklopa je poizkusila spremeniti mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Pri zadnji operaciji priklopa je prišlo do poizkusa spremembe datoteke '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija posodobitve je poizkusila dodati mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Zadnja operacija posodobitve je poizkusila dodati datoteko '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija posodobitve je poizkusila izbrisati/premakniti/preimenovati mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Zadnja operacija posodobitve je poizkusila izbrisati/premakniti/preimenovati datoteko '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Zadnja operacija posodobitve je poizkusila spremeniti mapo '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Zadnja operacija posodobitve je poizkusila spremeniti datoteko '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "V vrstici %d bi se morala nahajati vrstica '===='!"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Vrstice 'Index: ni mogoče najti!\n"
"To morda ni datoteka razlik ali pa je prazna."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "V vrstici %d bi se morala nahajati vrstica, ki nakazuje novo datoteko!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "V vrstici %d bi se morala nahajati vrstica, ki nakazuje staro datoteko!"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Zaklep je razbila že druga delovna kopija"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Največje ohranjeno število vrstic v dnevniku dejanj.\n"
"Novejše vrstice, ki presežejo to mejo, izrinejo iz seznama starejše vrstice."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Stara datoteka se ne ujema z novo.\n"
"Preimenovanje datotek (še) ni podprto!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Ukaz ni uspel."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametra '/path' and '/pathfile' se medsebojno izključujeta.\n"
"Nastavite lahko samo enega."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Popravek se zdi zastarel! Vrstica datoteke\n"
"%s\n"
"in vrstica popravka\n"
"%s\n"
"se ne ujemata!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Pot/URL, ki ste jo vnesli, se zdi neveljavna v okolju Windows!\n"
"Vseeno lahko poskusite, vendar zna kasneje priti do napake.\n"
"\n"
"Veljavna pot v sistemu Windows ne sme vsebovati znakov '<<>|\"?*:', niti naslednjih imen naprav:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"Ali želite vseeno nadaljevati?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Pot\n"
"<i>%s</i>\n"
"v datoteki popravkov ne obstaja.\n"
"TortoiseMerge je našel relativno pot\n"
"<i>%s</i>,\n"
"za katero se zdi, da ustreza poti, za katero uporabljate popravek datotek.\n"
"\n"
"Ali želite uporabiti predlagano pot? Če odgovorite 'ne', se bo aplikacija TortoiseMerge zaključila."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Pot\n"
"<i>%s</i>\n"
"v datoteki popravkov ne obstaja.\n"
"Aplikacija TortoiseMerge je poskušala uporabiti datoteko popravkov z brisanjem predpon, vendar ni našla ustreznih poti."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Pot\n"
"<i>%s</i>\n"
"se ne ujema s potmi v datoteki popravkov.\n"
"Vendar je aplikacija TortoiseMerge našla pot\n"
"<i>%s</i>,\n"
"ki se zdi bolj primerna. Ali ste prepričani, da želite raje uporabiti predlagano pot?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Skladišče je bilo uspešno ustvarjeno."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Izbrana datoteka ima še vedno eno ali več oznak sporov.\n"
"Ali ste prepričani, da želite datoteko označiti kot razrešeno?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Ciljni naslov URL\n"
"%s\n"
"že obstaja!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Datoteka\n"
"%s\n"
" že obstaja!\n"
"Ali jo želite prepisati?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Ciljna mapa \n"
"%s\n"
"ni prazna!\n"
"Ali ste prepričani, da želite prevzeti/izvoziti datoteke v to mapo?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Čas v sekundah, po katerem se razčlenjevanje izbranih datotek ustavi.\r\n"
"Nižja vrednost pomeni, da bo seznam samozaključevanje prej na voljo,\r\n"
"vendar morda ne bodo pregledane vse datoteke."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Izbrana URL-ja ne izhajata iz istega korena.\n"
"Dnevniških zapisov med njima zato ni mogoče prikazati!"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Avtor zadnje objave"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Uporabnik, ki ima v lasti zaklep"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Delovna kopija se je spremenila!\n"
"<hr=100%>\n"
"Najprej objavite svoje spremembe ali pa jih povrnite."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Delovna kopija je zastarela!\n"
"Najprej jo posodobite."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Njihova datoteka:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Njihov"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"V eni ali več mapah, ki ste jih vključili s svn:externals, so spremembe ali elementi brez različic.\n"
"Te datoteke niso na seznamu za objavo. Objaviti jih boste morali ločeno."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Na voljo ni nobenega ponudnika sledilnika zadev."

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"V vrstici %d so nerešeni spori!\n"
"Te spore morate razrešiti pred shranjevanjem.\n"
"Ali želite shraniti datoteko s prisotnimi spori?\n"
"Če kliknete Da, morate te spore ročno razrešiti v drugem urejevalniku!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Spremembe niso shranjene!\n"
"Ali jih želite shraniti?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Nastala je težava pri dostopu do strežnika.\n"
"Ali želite videti podatke, ki so shranjeni v predpomnilniku?\n"
"\n"
"Upoštevajte, da so podatki v pomnilniku zaradi nepopolne\n"
"zgodovine lahko zastareli, nepopolni ali celo zavajajoči."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Ničesar ni mogoče dodati. Vse datoteke in mape so ali pod nadzorom različic ali pa so prezrte zaradi uporabe lastnosti svn:ignore ali splošnih nastavitev prezrtih."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Ničesar ni mogoče odkleniti. Nobena datoteka v tej delovni kopiji ni zaklenjena."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Slovar sopomenk"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"To ni veljaven URL.\n"
"Vnesite URL tukaj."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"To ni veljavna pot!\n"
"Veljavna pot ne sme vsebovati znakov '<<>|\"?*:' kot tudi ne naslednjih imen naprav:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Ta način uporabite, kadar uporabljate vejo za razvoj nove zmožnosti, kot je to opisano v knjigi The Subversion Book. S tem vse spremembe iz stranske veje spojite na glavno deblo."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Ta metoda velja za primer, ko ste naredili nekaj objav na določeni veji, sedaj pa želite te spremembe prenesti na drugo vejo."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Ta metoda se uporablja v primeru, ko želite spojiti razlike dveh vej v delovno kopijo."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvilo podjetje CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvil projekt OpenSSL za uporabo v paketu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Ta program je povezan z manjkajočim izvozom %s v datoteki %s. Ta računalnik ima morda nekompatibilno različico %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Ta program zahteva datoteko %s, ki pa je na tem sistemu ni."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Ta lastnost se lahko uporablja samo pri mapah, ne pa tudi pri datotekah."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Ta lastnost ne sme imeti več vrstic. Dovoljena je ena sama."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Ta akcija izbriše vse zapise o uporabljenih ukazih v tej aplikaciji in ponastavi privzet nabor vidnih ukazov v menijih in orodnih vrsticah. Ne izbriše posebnih prilagoditev. Ali zares želite storiti to?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Razpostavi &vodoravno"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Razpostavi &navpično"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Časovni roki"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"Za rekurzivno objavo in izogib tej napaki\n"
"zagotovite, da so vsi podrejeni elementi označene mape\n"
"prav tako označeni v pogovornem oknu objave.\n"
"Sicer mora TortoiseSVN opraviti nerekurzivno objavo,\n"
"kar ne omogoča brisanja map."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"Za krajo zaklepa desno-kliknite na nadrejeno mapo te datoteke in iz kontekstnega menija izberite 'Vzemi zaklep'.\n"
"Prikazalo se bo pogovorno okno zaklepov, kjer boste lahko vsilili zaklep, torej ga boste ukradli trenutnemu uporabniku."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Do:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Do: (končni URL in revizija obsega za spajanje)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Preklopi med prikazom ene oziroma dveh strani\n"
"Preklopi med prikazom ene oziroma dveh strani"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Orodna vrstica"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Ime orodne vrstice"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Možnosti orodne vrstice"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Notranja napaka orodne vrstice. Prosimo, pokličite izdelovalca aplikacije."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Orodne vrstice"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Orodja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Orodja:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"Programa TortoiseBlame ne poganjajte neposredno! Uporabite\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
".\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - Orodje za primerjanje slik, del orodja TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: orodje za primerjanje slik za TortoiseSVN\n"
"\n"
"Parametri ukazne vrstice:\n"
"/left:\"pot do leve slike\"\n"
"/lefttitle:\"naslov leve slike\"\n"
"/right:\"pot do desne slike\"\n"
"/righttitle:\"naslov desne slike\"\n"
"/overlay\t\tprekrivni način\n"
"/fit\t\tprilagajanje velikosti slike\n"
"/showinfo\t\tprikaz informacij o slikah"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, Gradnja %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Gradnja %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, Gradnja %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, gradnja %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN je opazil podobna imena datotek. Ali želite datoteke: %s\n"
"prav tako preimenovati?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Število analiziranih objav:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Število sprememb datotek:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Število sprememb v vseh revizijah v predpomnilniku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Skupno število spojenih revizij"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Skupno število uporabniških lastnosti revizij"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "Označevanja dr&evesa"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Hitrost prenosa: %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "Prosojna &barva..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Konflikt v drevesu"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Spajanje dreves"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Vozlišča osnovnega debla"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Poskusite z ukazom 'Počisti'. Če to ne deluje, morate ponovno prevzeti kodo."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Poskusi znova"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Prilagodi TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "&Posodobi"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "Zgodovina naslovov URL"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "Naslov URL neznan (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "URL elementov Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "Izvorni naslov URL za spajanje"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Vira spajanja za \n"
"%s\n"
"ni mogoče ugotoviti. Uporabite glavno okno za spajanje."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Ni mogoče naložiti podpore za poštni sistem."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Ukaza ni mogoče izvesti, strežnik je zaposlen."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Branje iz %1 ni mogoče, do te datoteke že dostopa nekdo drug."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Lastnosti, ki je samo za pisanje, ni mogoče prebrati."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Ne morem rekonstruirati delovne poti!\n"
"To se lahko zgodi, če je bila datoteka preimenovana.\n"
"Prikličite dnevnik za izbrano datoteko in izberite ukaz Povrni."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Lastnosti, ki je samo za branje, ni mogoče zapisati."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Pisanje v %1 ni možno; datoteka je namenjena le branju ali pa je že odprta."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Nespremenjeno vozlišče"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Izključi"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Povrni %d dejanj"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Povrni eno dejanje"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Prekliči dodajanje..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Prekliči zadnje dejanje\n"
"Prekliči"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Nepričakovana vrsta datoteke."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Neformatirano besedilo\n"
"besedilo brez formatiranja"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Poenotene &razlike revizij HEAD"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Izdajatelj certifikata neznan.\n"
" Prstni odtis: %s\n"
" Razločeno ime: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Neznana globina"

#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Odkleni"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Odklepanje ni uspelo"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Odklenjeno"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Nepoznana ali neveljavna oblika datoteke lastnosti!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Brez naslova"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Neuporabljen predpomnilnik zgodovine bo odstranjen le,\n"
"če je datoteka s podatki manjša od podane velikosti v kB."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Brez različic"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "V primeru datotek brez različic označi nadrejeno mapo kot spremenjeno."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Neverzioniranje %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "Odpri nadrejeno mapo"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Posodobi"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Posodobi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Globina posodobitve"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Posodobi element na revizijo"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Posodobljeno"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Posodobi delovno kopijo na določeno revizijo"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Posodobi delovno kopijo na trenutno revizijo"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Posodabljanje %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Posodabljanje objektov ActiveX"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Posodabljanje in ponoven poskus zaklepa..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Posodabljanje predpomnilnika dnevnika"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Uporabi &privzeto sliko:"

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Uporabi &levi del besedila"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Pri pregledu razlik dveh datotek je privzet &enodelni pogled"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Uporabi &drug del besedila"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Uporabi ogledovalnik &besedila za pregled krivde"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Uporabite '*' kot nadomestni znak za vse druge, ko določate izjemo.\r\n"
"Za ločitev več izjem uporabite vejice (',').\r\n"
"Primer: *.mojlan.si, *.podjetje.si"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Uporabi URL &delovne kopije kot privzeti URL za polje \"Od:\"\""

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Uporabi poenoteno razliko z &odlagališča"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Uporabi mape \"_svn\" namesto \".svn\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Uporabi vsebino leve strani pogleda\n"
"Uporabi levo datoteko"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Uporabi del besedila iz leve strani pred desnim"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz levega pogleda pred desnim\n"
"Uporabi del besedila iz leve strani pred desno"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Uporabi del besedila iz desne strani pred levim"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz desnega pogleda pred levim\n"
"Uporabi del besedila iz desne strani pred levo"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Uporabi oba dela besedila (tega prvega)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Uporabi oba dela besedila (tega zadnjega)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Uporabi levo datoteko"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Uporabi krajevno"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Uporabi koš pri ukazu Povrni"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Uporabi regularni izraz"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Uporabi skladišče"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Za izbrisane vrstice uporabi pre&črtano pisavo"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Za prikaz datuma in časa uporabi sistemske nastavitve"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Uporabi del besedila iz '&mojega'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Uporabi del besedila iz '&njihovega'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Uporabi del besedila iz 'm&ojega' pred 'njihovim'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz 'mojega' pred 'njihovim'\n"
"Uporabi 'moje' besedilo pred 'njihovim'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz 'mojega'\n"
"Uporabi 'moj' del besedila"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Uporabi del besedila iz 'nji&hovega' pred 'mojim'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz 'njihovega' pred 'mojim'\n"
"Uporabi 'njihov' del besedila in potem 'moj'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz 'njihovega'\n"
"Uporabi del besedila iz 'njihovega'"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"&mojega\""

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"&njihovega\""

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"m&ojega\" pred \"njihovim\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"nji&hovega\" pred \"mojim\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz leve strani pogleda\n"
"Uporabi del besedila na levi"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Uporabi &ta del besedila"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Za izbiro revizij, ki jih želite spojiti, uporabite dnevnik. Lahko pa revizije, ki jih ločite z vejicami, vnesete tudi ročno. Območje navedite z vezajem.\r\n"
"\r\n"
"Primer: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"Za spajanje vseh revizij pustite polje prazno."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Uporabi to &celo datoteko"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Uporabi to, če se je spremenil URL skladišča"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Uporabi celo drugo &datoteko"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Preklicano s strani uporabnika"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Uporabniško ime:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Veljavne možnosti ukazne vrstice so:\n"
"/base:<pot do temeljne datoteke>\n"
"/theirs:<pot do njihove datoteke>\n"
"/mine:<pot do vaše datoteke>\n"
"/merged:<pot do končne spojene datoteke>\n"
"/diff:<pot do poenotene datoteke diff>\n"
"/patchpath:<pot do mape>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Verzija"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Verzija %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Podatki o verziji"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Pod nadzorom"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Pogled"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Poglej revizijo za pot v spletnem &brskalniku"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Poglej revizijo v spletnem &brskalniku"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Obiščite našo spletno stran"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "WC vozlišče"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "okvir WC vozlišča"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Čakaj"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Počakaj, da ukazna datoteka konča izvajanje"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Preklop v način brez povezave?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Opozorilo!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Predpomnilnik zgodovine, bo po nekaj dneh\n"
"neuporabe samodejno izbrisan."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Kadar dostop do skladišča na strežniku ni mogoč,\n"
"lahko TSVN uporablja podatke iz predpomnilnika.\n"
"Tu izberite privzeto obnašanje."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Če je možnost izbrana, so elementi pod nadzorom v oknu za objave samodejno izbrani."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr "Kadar zaklepate eno ali več izbranih datotek, prikaže pogovorno okno, kjer vpišete razlog zaklepa preden se zaklep izvede."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Presledki"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Položaj okna"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Okna"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "Z URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Delovna kopija"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Pot delovne kopije:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Delovna kopija"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Delovna kopija prestavljena na\n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Da"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Da za vse"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Nameščeno imate zadnjo različico."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Skladišče ustvarjate na omrežno deljenem pogonu.\n"
"To je sicer varno, vendar morate po izdelavi skladišča do njega dosegate na drug način.\n"
"Dostop do skladišča na omrežnem pogonu s protokolom file:// lahko povzroči okvaro podatkov!\n"
"Ali želite kljub temu ustvariti skladišče?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Do skladišča na omrežno deljenem pogonu želite\n"
"dostopati preko protokola file://\n"
"To lahko pripelje do hude okvare skladišča!\n"
"Ali želite resnično to storiti?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Premakniti želite mapo osnovnega debla.\n"
"Ali ste popolnoma prepričani, da želite\n"
"premakniti mapo?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Prilepite lahko le sliko velikosti (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Ne smete ustvariti več kot %d uporabniško določenih orodnih vrstic!"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Te lastnosti ne morete nastaviti mapam, temveč le datotekam!\n"
"Če jo želite nastaviti na vse datoteke v tej mapi,\n"
"morate aktivirati polje 'rekurzivno'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Za dodajanje v skladišče ste namenili več kot eno datoteko ali mapo.\n"
"Tega ni mogoče storiti v enem koraku, zato TortoiseSVN doda vsako datoteko/mapo\n"
"posamično in za vsako ustvari novo revizijo.\n"
"\n"
"Ali še vedno želite to storiti?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Spremenili ste lastnosti, ne da bi jih prej shranili.\n"
"Ali jih želite shraniti sedaj?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Najprej morate posodobiti svojo delovno kopijo."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Niste vnesli številke zadeve!\n"
"Ali ste prepričani, da želite objaviti brez številke zadeve?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Definirate lahko največ %d orodij."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Da bi uveljavili spremembe, morate ponovno zagnati sistem."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Izbrali ste datoteko brez različic.\n"
"Datoteka bo dodana v nadzor različic ob vaši objavi."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Vnesti morate besedilo!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Izbrati morate sliko!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Poizkušate dodati element\n"
"'%s',\n"
"vendar\n"
"'%s'\n"
"že obstaja.\n"
"\n"
"Očitno je bil preimenovan zunaj Subversion okolja.\n"
"Ste prepričani, da ga želite vseeno dodati?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Spremenili ste nabor ikon z <i>%s</i> na <i>%s</i>.\n"
"Ta sprememba bo vidna šele ob ponovnem zagonu računalnika ali odjavi in ponovni prijavi v sistem!"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Vaši prej vneseni dnevniški zapisi so shranjeni.\n"
"Kliknite tukaj za ponovno branje in vstavljanje."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Vaša različica:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Vaša različica: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Vaša delovna kopija se zdi na poti oznake!\n"
"Pred objavo morate delovno kopijo preklopiti na glavno deblo.\n"
"\n"
"Ali želite kljub temu objaviti?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Delovna kopija vsebuje spremembe.\n"
"Najnižja revizija delovne kopije: %ld\n"
"Pot: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Vaša delovna kopija ima krajevne spremembe!\n"
"Opomba: s posodobitvijo na drugo revizijo te spremembe ne bo izgubljene, tako da delovna kopija\n"
"ne bo izgledala natanko tako, kot v reviziji, na katero posodabljate!"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Vaša delovna kopija vsebuje krajevne spremembe.\n"
"Če naredite vejo/oznako iz revizije HEAD, krajevne spremembe\n"
"ne bodo vidne v veji/oznaki!"

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "Po&manjšaj"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Povečava"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "Po&večaj"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "Po&manjšaj"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Po&večaj\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Po&manjšaj\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Povečava na 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Povečava\n"
"Povečava"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Povečava\n"
"Povečava"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Po&večaj"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Povečaj"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomanjšaj"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Povečava na &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Celostransko"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Prilagodi po višini"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Prilagodi po širini"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Unassigned]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Vzorec se ne ozira na velikost črk, zato mora biti podan z malimi črkami.\n"
"Presledki bodo postali del vzorca.\n"
"Znaki za poljubne rezultate so '?' in '*'.\n"
"Vzorce ločite z ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "dodano"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "dodane datoteke"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "vzdevek (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "vzdevek: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "neimenovana datoteka"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "in"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "in podprite razvijalce"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "na tem mestu že obstaja nek element"

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"če je skladišče dostopno, ga uporabi,\n"
"v nasprotnem primeru uporabi predpomnilnik"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "avtor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "avtorji:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Nastavite na 'false', če želite sledilni ID hrošča vstaviti na vrh\r\n"
"sporočila dnevniškega zapisa. Privzeta vrednost je 'true', kar pomeni, da se sledilni ID hrošča\r\n"
"doda na konec sporočila dnevniškega zapisa."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Besedilo napisa na vnosnem polju, kjer uporabnik vnese številko zadeve."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"regularna izraza, ločena z oznako nove vrstice.\r\n"
"Prvi izraz je potreben za iskanje niza, ki se sklicuje na zadevo,\r\n"
"drugi pa za izluščevanje samega ID hrošča iz tega niza."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Niz, dodan na konec sporočila dnevniškega zapisa, ko vnesete številko zadeve.\r\n"
"Niz mora vsebovati '%BUGID%', ki jo nadomesti prava številka zadeve."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Nastavljeno na 'false', če ima vaš sledilnik zadevam zadeve, ki se jih ne da priklicati s številkami."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"parametri podani funkciji IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"COM uuid elementa IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL sledilnika zadev. Vsebovati mora '%BUGID%', ki\r\n"
"ga nadomesti prava številka zadeve."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "skupno število sprememb:"

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "objave"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "sporno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "povezava:"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"kopirano iz\r\n"
"%s revizije %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "kopirano:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "dan"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "izbrisano"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "disk [kB]: "

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "dummy"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "slog zaključka vrstic (eol)"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"izvoženo\n"
"%s\n"
"v\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "zunanje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "zunanja datoteka:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "prezrto"

#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "dedovanje prezrto"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "nepopolno"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "ne obstaja."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "je že izbrisana."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "ni pod nadzorom."

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "obdržana lokalna kopija elementa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "zadnja posodobitev revizije HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "zadnje branje:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "zadnja posodobitev:"

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "zaklenjeno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "zaklenjeno:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "najvišja revizija:"

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "spojeno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "število spajanj:"

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "manjkajoče"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "manjkajoče / izbrisano / zamenjano"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "manjkajoče v:"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "spremenjeno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "spremenjeno / kopirano"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "mesec"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "več naslovov URL (e.g. %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "ne"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "za ta ukaz opis ni na voljo"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "brez različic"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "navadno"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "ovirano"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "nepovezan"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "na %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "povezan"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "ali"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "pari žetonov:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "poti elementov:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "poti:"

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "slikovnih točk"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "možen ali dejanski spor / ovirano"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "četrtletje"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "samo za branje"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "zamenjano"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "dedovanje upoštevano"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "revizija %s-%s, revizija %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "število revizij:"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "revizije %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "revizije:"

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "izvorni projekt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "luknje:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"Ena izmed možnosti: 'native', 'LF', 'CR' ali 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Če je prisotno, naredi datoteko izvršljivo. Te lastnosti ni mogoče nastaviti mapi.\r\n"
"Nerekurziven poskus ne bo uspel in rekurziven poskus bo nastavil lastnost le na podrejene datoteke mape."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"Vrstični seznam določilnikov modulov, vsak je sestavljen iz\r\n"
"neobvezne revizije, naslova URL in relativne poti mape. Primer:\r\n"
"http://primer.com/sklad/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://primer.com/sklad/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"Naslovi URL so lahko absolutni ali relativni. Možne oblike\r\n"
"relativnih naslovov URL so:\r\n"
"../ relativno na nadrejeno mapo zunanjih elementov\r\n"
"^/ relativno na korensko mapo skladišča\r\n"
"// relativno na shemo URL\r\n"
"/ relativno na ime strežnika"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"Vrstični seznam vzorcev prezrtih datotek."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Ključne besede, ki naj bodo razširjene. Veljavne ključne besede so:\r\n"
"URL, HeadURL : URL revizije HEAD predmeta.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Zadnja oseba, ki je spreminjala datoteko.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Datum/čas, ko je bil predmet nazadnje spremenjen.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Zadnja revizija, ko je bil predmet spremenjen.\r\n"
"Id : Stisnjeni povzetek prejšnjih štirih ključnih besed."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"Vrstični seznam informacij sledenja spajanja. Vsaka vrstica vsebuje absolutno pot,\r\n"
"podpičje in seznam številk revizij, ločenih z vejico.\r\n"
"Primer\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"Vrsta mime datoteke. Uporabljeno za odločanje o spajanju datoteke in načinu strežbe s strežnika Apache.\r\n"
"Vrsta MIME, ki se začne s 'text/' (ali odsotna vrsta mime) se obravnava kot besedilo.\r\n"
"Vse ostalo se obravnava kot dvojiška datoteka."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Nastavite na katero koli vrednost (npr. '*') za uveljavitev zaklepa na datoteki.\r\n"
"Datoteka bo označena samo za branje le ob prevzemu ali posodobitvi,\r\n"
"kar nakazuje, da mora uporabnik pridobiti zaklep nad datoteko,\r\n"
"preden jo lahko ureja in objavi spremembe."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"preklopljeno na\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "preklopljeno"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "začasno nepovezan način"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "besedilo [število žetonov]"

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "obstajajo sporne spremembe."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "v %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "v %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "spor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "spor:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"Vrstični seznam lastnosti, ki so samodejno pripete na dodane/uvožene datoteke.\r\n"
"Oblika: <maska imena datoteke> = lastnost=vrednost;lastnost=vrednost\r\n"
"Primer: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Najmanjša velikost zapisa (št. znakov), da je zaklepanje dovoljeno."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Nastavite na 'false', če ne želite seznama spremenjenih datotek v angleščini\r\n"
"v pogovornem oknu objave."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Najmanjša velikost dnevniškega zapisa v številu znakov, da je objava dovoljena."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"Regularen izraz, ki izlušči povzetek sporočila dnevniškega zapisa v prvi skupini."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"Niz, vstavljen v polja sporočil dnevniških zapisov v pogovornem oknu objave.\r\n"
"To uporabite kot predlogo dnevniškega zapisa za uporabnike."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Nastavite na število znakov, kolikor naj bo največja dolžina vrstice dnevniškega zapisa.\r\n"
"Na tem mestu se v pogovornem oknu objave pokaže zatemnjena vrstica. Privzeta vrednost je 80 (znakov)."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Nastavite na številko jezika, v katerem želite zapisovati dnevnik.\r\n"
"TortoiseSVN nato naloži ustrezni modul črkovanja, če je ta na voljo."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Vrstični seznam uporabniško določenih lastnosti za datoteke, ki bodo\r\n"
"na izbiro v pogovornem oknu lastnosti."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Vrstični seznam uporabniško določenih lastnosti za mape, ki bodo\r\n"
"na izbiro v pogovornem oknu lastnosti."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Nastavite na 'yes', če naj se pojavi opozorilo, ko v pogovornem oknu objave ni navedena nobena zadeva."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "število uporabniških lastnosti"

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "vrednosti se razlikujeta"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL, ki kaže na spletni brskalnik za skladišče za določeno datoteko in revizijo.\r\n"
"Niz %REVISION% v URLju se zamenja s številko revizije,\r\n"
"niz %PATH% pa s potjo do datoteke, relativno na korensko mapo skladišča."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL, ki kaže na spletni brskalnik za skladišče za številko revizije.\r\n"
"Niz %REVISION% v URLju se zamenja s številko revizije."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "teden"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "besedni žetoni:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "besede [brez stiskanja]:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "leto"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "da"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Disketniki (A: B:)"
#~ msgid ""
#~ "GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
#~ "You can get GDI+ from\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgstr ""
#~ "Za shranjevanje grafa revizij kot slike je potreben GDI+.\n"
#~ "GDI+ lahko dobite na naslovu\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Nepovezan način?"
#~ msgid "Only record the merge"
#~ msgstr "Zgolj zabeleži spajanje"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Zamenjano vozlišče"
#~ msgid "alias (deleted): %s"
#~ msgstr "vzdevek (izrisan): %s"
#~ msgid "&?"
#~ msgstr "&?"
#~ msgid "Merge all..."
#~ msgstr "Spoji vse..."
#~ msgid "SVN Export to here"
#~ msgstr "SVN - Izvozi sem"

Show on old repository browser