• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 15846
Größe 260,162 Bytes
Zeit 2009-03-21 19:25:30
Autor otik
Log Message

Update SK Translation

Content

#
# Slovak translation for TortoiseSVN
# Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Oto BREZINA <translate@e-posta.sk>, 2006-
# Mário Kačmár <kario@szm.sk>, 2008-
#
# slovk
#
# * skontolovat v prevazdke ktore texty su o tom co sa ma vykonat, co sa ocakava od obsluhy, co je popis
#  * co sa ma vykonat - akcie : v neurcitku,   napr: Open - Otvorit
#  * obsluha         : 2 os mnsoz cisla, napr: Open - Otvorte
#  * popis          : 3 os jedn. cisla, napr: Opens - Otvori
#
# * skontrolovat gramatiku nadol od riadku 1445
#
# item = object
# hook script = (hook) skript / pripnuty skript
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-21 09:20+0100\n"
"Last-Translator: Oto BREZINA <translator@e-posta.sk>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,224,-1,-1\n"

#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "počet samostatne zobrazených autorov:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "Prenesené dáta: %.2f MB"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kB/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 obsahuje neočakávaný objekt."

# co je schema ? nema sa to nahradit inym slovom?
#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 obsahuje nesprávnu cestu."

# co je schema ? nema sa to nahradit inym slovom?
#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 obsahuje nesprávnu schému."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 má zlý formát."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 nebol nájdený."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Pokračovať v skripte?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Súbor nemožno nájsť.\n"
"Skontrolujte, či je zadaná správna cesta a meno súboru."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "Prenesené dáta: %I64d B"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "Prenesené dáta: %I64d kB"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d vybraných súborov, %d súborov celkom"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d najaktívnejších autorov s aspoň %d odovzdaní každých (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld B/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld min %ld s"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld z %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "cesty: %ld "

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (offline)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (offline) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - na revízii: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s: Vzdialený súbor"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Pracovný základ"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Pracovný základ, Revízia %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Pracovná kópia"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s v %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s. Rýchlosť: %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, ale už existuje neverziovaný miestne."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, ale miestne chýba."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, ale už bol miestne pridaný."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s, ale už bol upravený."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, ale už bol miestne zmazaný, presunutý, alebo zmazaný."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, ale bol zahatený v pracovnej kópií."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Export (%d) z %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Export %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Chcete napriek tomu odstrániť?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"je adresár (a nie súbor)!\n"
"TortoiseMerge nevie porovnávať adresáre."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&O TortoiseMerge..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Aktivovať"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Pridať >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Pridať odstrániť tlačítka"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "Prid&ať"

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Rozšírené..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Povoliť nejednoznačné URL"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Vzhľad aplikácie"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Použiť záplatu (Unified diff)"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "&Vodné"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Argumenty:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Priradiť"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Priradiť dvojklik k:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Skryť automaticky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Automaticky zavrieť:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "&Archivuj pôvodný súbor"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "O&bviniť zmeny"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Obviniť predchádzajúcu revíziu"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "&Obviniť revízie"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "&Obviniť..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "&Modré"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Modré:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Vetvy"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "&Prezerať úložisko"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Prezerať..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "&Vzhľad tlačidiel..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "&Popis tlačítka:"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Zrušiť"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Kategórie:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Kategória:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Vybrať príkazy z:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "&Vyčistiť"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Zatvoriť"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Zatvoriť okno(á)"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Farebné zobrazenie veku riadkov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Príkaz:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Odovzdať ..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Porovnať URL"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Porovnať revízie"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "Porovnávať &biele znaky"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Nastavenia"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "&Pripojiť úložisko pri spustení"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Previesť súbory pri porovnávaní so základňou"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopírovať"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Kopírovať obrázok tlačítka"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Kopírovať správy denníka do schránky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Kopírovať do schránky"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopírovať do ..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Prispôsobenie"

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "&Dni bez aktivity do odstránenia zásobníka"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Predvolené"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "&Vymazať"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "&Odstrániť (zachovať lokálne)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "&Vymazať"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Porovnať"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Porovnať s URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Porovnať s predchádzajúcou verziou."

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Zachytávanie"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Upraviť"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Upraviť konflikty"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Upraviť..."

# Použiť proxy server
#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "&Povoliť Proxy Server"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "&Povoliť zásobník denníka"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "&Napíšte správu popisujúcu prečo zamykáte súbor(y)."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "U&končiť"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Exportovať výber do..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Externé"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Súbor"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Nájsť"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Nájsť..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "Zväčšiť obrázok na veľkosť &okna"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Pevné disky"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Plávajúce"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Písmo správ denníka:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Písmo:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&Z URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Z Prac. na URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "&Z revízie"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Choď na riadok..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Zelené:"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Zoskupiť podľa vetiev"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "&HEAD (hlavná) Revízia"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "&HEAD (hlavná) revízia"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "&HEAD revízia úložiska"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "&Pomoc"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "&Témy pomocníka"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Skryť"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "Sada &ikon:"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Ignorovať %d objektov podľa mena"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignorovať zmeny &bielych znakov"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Obrázok"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "&Informácie o obrázku"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "Iba &obrázky"

# &Importovať...
#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Importovať"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "&Zahrnúť info o zlúčení"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "&Počiatočný adresár:"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "Rozdiely v &riadkoch po slovách"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Spojiť všetko"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Spojiť s podstromom"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "Po načítaní &skoč na prvý rozdiel"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Jazyk:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Veľké ikonky"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "&Obmedziť vyhľadávanie na zmenené riadky"

# Spojiť, naviazať
#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "Z&linkovať polohy obrázkov"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "&Zoznam"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Načítaj..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Jas:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "&Zmeniť vlastnosť ručne"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "&Maximálna veľkosť odstráneného neaktívneho zásobníka [kB]"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "Animácie &ponuky:"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "Obsah &ponuky:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Zlúčiť"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "&Zlúčiť cesty"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "&Zlúčiť..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Zlučovanie"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "&Minimalizovať"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "&Zmeniť farbu pre kópie značiek"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "&Zmeniť farbu pre kópie kmeňa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Navigovať"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "&Sieťové disky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Nový"

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Nové..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Ďalších %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Následujúci >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Ďalší rozdiel"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Ďalšia strana"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Žiadna akcia dvojkliku"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "Nateraz &odpojiť"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&Jeden panel"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Otvoriť"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Voľby"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "Prekrývať &obrázky"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "&Heslo:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Vložiť"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "&Trvalo odpojiť"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Triediť:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "&Prednastavené pre 'Power User'"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Predošlý rozdiel"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Náhľad pred tlačou"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Tlačiť..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Vlastnosti..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "O&statné záznamy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Červené:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "Zn&ova"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "O&bnoviť"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Odstrániť"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "P&remenovať"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "Z&novu otvoriť odovzdávací dialóg a dialóg vetva/značka po zlyhaní odovzdávania"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "P&rehliadať úložisko"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Vrátiť štandardné"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Prednastaviť lištu"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Vynulovať dáta o používaní"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Vrátiť štandardné"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "&Vyriešiť použitím miestnej vlastnosti"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "&Obnoviť prednastavené"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "V&rátiť zmeny z týchto revízií"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "&Vrátiť zmeny z tejto revízie"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Revízia"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "&SSH klient:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Sat.:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Uložiť"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Uložiť autentifikáciu"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "&Uložiť graf ako..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Uložiť zoznam vybraných súborov do..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Uložiť..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "&Nastavenia"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Zobraziť hlavné revízie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Zobraziť ponuku pre:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "Zobraziť &názvy"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "&Strieborné"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "&Špecifická revízia v úložisku"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "&Začať skupinu"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "&Stavový rámček"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Odobranie zámkov"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "Za&staviť na Kopírovať/Premenovať"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "&Prepnúť pracovnú kópiu na cestu a revíziu"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "&Prepnúť pracovnú kópiu na cesta@HEAD"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "&Zobrazenie znakov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "Veľkosť &tab.:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "Dokument so &záložkami"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Značky"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Testovacie zlúčenie"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Text"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "Iba &Text"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "Časový in&terval v sekundách pred aktualizáciou HEAD revízie"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "Časový limi&t pre analýzu automatického doplňovania"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "&Do revízie"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&Na URL:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&Na URL: "

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Nástroje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "Názov &lišty:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "&Nástroje:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Kmeň"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Dva panely"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&URL úložiska:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Späť"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Unifikované porovnanie"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "&Neznáme disky"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "&Aktualizovať"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "Akt&ualizovať objekt na revíziu"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "Akt&ualizovať na revíziu..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "Po&užiť automatické doplňovanie ciest súborov a kľúčových slov"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Užívateľ:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Zobraziť"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Zobrazenie:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Biele znaky"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "Celé &slovo"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "&Pracovná kópia"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "'skip ranges' je použitý na označenie rozsahov revízií, ktoré ešte nie sú v zásobníku"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(binárna hodnota)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(kópia)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(vytvorené)"

# vymazaných
#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(vymazanie)"

# zmenený
#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(zmenené)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(zmenený, HEAD revízia)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(vybraných viacero cieľov)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(žiaden zoznam zmien)"

# (nie sú čísla riadkov)
#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(nie je číslo riadku)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(vytvorená kópia bez zmeny)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(bez hodnoty)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(nenájdené)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(otvorenie vetvy)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(zmenená iba vlastnosť)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(premenovanie)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(vytvorená značka)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(neznámy)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... kontrolovanie zásobníka a príprava denníka"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... načítavanie stavu pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Revízia %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": pracovný základ"

# : pracovná kópia
#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": pracovná kópia"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< &Späť"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Oddeľovač>"

# Bez mena
# Bezmenne
#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Nepomenované>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> je rozšírenie 'šelu'.\n"
"To znamená, že je integrovaný do Windows Explorer-a.\n"
"Aby ste použili <b>TortoiseSVN</b> otvorte prosím Explorer a vyberte pravým tlačítkom myši adresár.\n"
"V kontextovej ponuke nájdete všetky príkazy <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"A <u>prečítajte si manuál!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<popis>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<nový zoznam zmien>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "Zoznam užívateľských vlastností súborov v rolovacích ponukách"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "Zoznam užívateľských vlastností adresárov v rolovacích ponukách"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Je prístupná nová verzia. Prosím navštívte http://tortoisesvn.tigris.org a stiahnite si aktuálnu verziu! Kliknutím _sem_ sa dostanete priamo na našu stránku."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"Novými riadkami oddeľovaný zoznam ciest, pre ktoré budú zobrazené prekrývajúce ikonky.\r\n"
"Keď pridáte znak '*' na koniec cesty, všetky súbory a podadresáre tohto adresára budú tiež zaradené."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"Novými riadkami oddeľovaný zoznam ciest, pre ktoré nebude zobrazená kontextová ponuka.\r\n"
"Keď pridáte znak '*' na koniec cesty, všetky súbory a podadresáre tohto adresára budú tiež vylúčené.\r\n"
"Prázdny zoznam povolí kontextovú ponuku pre všetky cesty."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"Novými riadkami oddeľovaný zoznam ciest, pre ktoré nebudú zobrazené prekrývajúce ikonky.\r\n"
"Keď pridáte znak '*' na koniec cesty, všetky súbory a podadresáre tohto adresára budú tiež vylúčené.\r\n"
"Prázdny zoznam povolí zobrazovanie pre všetky cesty."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "Požadovaný zdroj nebol prístupný."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Prehliadač súborov 'GNU diff' (súborov záplat).\r\n"
"Ak žiadny nemáte bude použité: Poznámkový blok (notepad)."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&O programe"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "Pridaj &adresár..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Zrušiť"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "Prerušiť &zlučovanie"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "O TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "O TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Akceptuj teraz"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Akceptuj stále"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Prístup k %1 bol zamietnutý."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Akcia"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Denník úkonov"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Akcie"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Aktivovať zoznam úloh"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Aktívne súbory"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"Nie je možné uložiť objekty ActiveX keď sa Windows vypína!\n"
"Zahodiť všetky zmeny v %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Pridať"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "Pridaj &súbor..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Pridať '%s' do slovníka"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Pridať (ako náhradu)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Pridať - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Pridaj vlastnosť"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Pridať porovnávací program pre príponu"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Upraviť zlučovací program pre príponu"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Napriek tomu objekt pridať"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Pridať do %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Pridaj do zoznamu &ignorovaných"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Pridať do lišty rýchleho prístupu"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Pridať..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Pridať/upraviť porovnávací program pre príponu"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Pridané"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "Súbor bol pridaný vzdialene"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "Adresár bol pridaný vzdialene"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "Objekt bol pridaný vzdialene"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Pridané uzly"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Pridaná šablóna\n"
"%s\n"
"do zoznamu ignorovaných."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Pridávam"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Pridať vlastnosť"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Pridať súbor(y) do správy Subversion"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Pridá vybrané súbory, alebo masku do zoznamu ignorovaných"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Zmeniť nastavenia\n"
"Nastavenia"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Rozšírené nastavenia rozdiely/zlúčenie"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Rozšírené nastavenia porovnávania"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Rozšírené nastavenia zlučovania"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Vek"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Zarovnať stromy na vrch"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Všetky príkazy"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Všetky súbory (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Všetky súbory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie všetkých líšt a ponúk?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie priradenia klávesov?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie pre ponuku '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Všetky vaše zmeny budú stratené! Naozaj chcete predvolené nastavenie lišty '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Povoliť nejednoznačné &UUID"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Povoliť pre rozdielne úložiská použiť rovnakú URL, napr. http://localhost/myrepos/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Povoliť rozdielnym úložiskám použiť rovnaké UUID, napr. kopírované úložiská"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Vždy použiť systémové nastavenie pre zobrazenie času a dátumu"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Veľkosť pamäte potrebnej na načítanie zásobníka"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Externý porovnávací program použitý\r\n"
"na porovnanie rozdielnych revízií súborov\r\n"
"\r\n"
"Do cesty môžete zadať nasledovné parametre:\r\n"
"%base : základný súbor\r\n"
"%mine : upravený súbor"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Externý zlučovací program používaný\r\n"
"na vyriešenie konfliktných súborov.\r\n"
"\r\n"
"Do cesty môžete zadať nasledovné parametre:\r\n"
"%merged : výsledný súbor - kam sa má uložiť\r\n"
"%theirs : súbor ako je v úložisku\r\n"
"%mine : váš súbor so zmenami\r\n"
"%base : pôvodný súbor bez vašich zmien"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Neplatný identifikátor súboru k %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Nastala neznáma chyba."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "Počas prístupu k %1 nastala neznáma chyba."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "Bol nájdený neznámy typ riadku %d !"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Rámcová ponuka aplikácie"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Aplikuje unifikované porovnanie na pracovnú kópiu"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Použije vlastnosti rekurzívne na všetky súbory/adresáre.\r\n"
"vlastnosti bugtraq:, tsvn: a webviewer: sú použité len na adresáre."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Použiť zá&platu..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Použiť predvolené pre 'Power User'. Toto poskytuje lepšiu skúsenosť.\n"
"Mali by ste poznať význam nastavení vyššie."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Použiť vlastnosť rekurzívne"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Použiť unifikované porovnanie"

# Ste si istý, že chcete označiť súbor(y) v stave konfliktu za vyriešené?
#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Naozaj chcete označiť súbor(y) v stave konfliktu za vyriešené?"

# Ste si istý, že chcete označiť súbor(y) v stave konfliktu za vyriešené?
#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť zásobník pre %d objektov?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Naozaj chcete vrátiť %d objekt(y)? Stratíte <b>všetky</b> zmeny vykonané od poslednej aktualizácie!"

# Usporiadať zvyslo
#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "&Vertikálne usporiadanie"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Opýtať sa užívateľa"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Priradené k zoznamu zmien '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Priradené k:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "Na revízií: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Pokus o nepodporovanú operáciu."

# Nastal pokus o prístup k %1 za jeho koncom.
#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Attempted to access %1 past its end."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Pri zapisovaní do %1 bol pokus o čítanie."

# bol-nastal _
#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Pri čítaní %1 bol pokus o čítanie."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Autentifikácia"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Autentifikačné dáta"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Autor:                  Stefan KUENG"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Autori"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Rozlišovať veľkosť písmen v menách autorov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Autori:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Automaticky skryť"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Automaticky skryť všetko"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Automaticky premenovať"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Automaticky zavrieť po miestnych úkonoch"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Automaticky zavrieť, keď nie sú konflikty"

# Keď niesú chyby automaticky zavrieť
#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Automaticky zavrieť, keď nie sú chyby"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Automaticky zavrieť, keď nie sú zlúčenia, pridania alebo vymazania"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Automatické dokončovanie slov (typicky tried a mien členov)\r\n"
"počas písania správ denníka zo zmenených súborov."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Automatika"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Každý týždeň automaticky kontrolovať &nové verzie"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Priemer"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "&Čierne"

# P&rezeraj...
#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "P&rechádzaj..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Späť"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Stĺpcový graf"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Základný súbor:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bitmapa\n"
"bitmapa"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Obviniť"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Obviniť - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Obviniť..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Obviní každý riadok autora v súbore"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Alfa zmiešania"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Boli zadane /logmsg aj /logmsgfile!\n"
"Môže byť zadané iba jedno."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "P&rechádzaj..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Vetva / značka bola úspešne vytvorená!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Vetviť kópiu revízie i keď neobsahuje zmeny"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Ve&tva/značka..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "Zruš zámo&k"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Vyhľadaj externý porovnávací program"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Prezerať..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "Chyba / &Prípad:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "ID Chyby"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "ID Chyby / č. prípadu:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "ID chýb"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Zobrazenie tlačidiel"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "S&kontroluj teraz"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "&Skontroluj úložisko"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "&Zbaliť podstromy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "&Príkazy"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "Vytvo&r vetvu/značku z revízie"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "Vytvo&r adresár..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "Ak&tuálny kláves:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "Vyreza&ť"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Veľkosť zásobníka [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Úložiská v zásobníku"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Pamätanie si správ denníka urýchli ich získavanie"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Dvojklik na zoznam denníka na porovnanie s predošlou revíziou"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Nemožno aktivovať statický objekt ActiveX."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno kopírovať \n"
"%s\n"
"do\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Obrázok nie je možne kopírovať do schránky"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Nie je možné vytvoriť nový obrázok"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Ponuku nie je možné prispôsobiť"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Nie je možné vložiť obrázok zo schránky!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Rušenie TortoiseSVN Obviniť..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Ruším úkon..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Nemožno zobraziť porovnanie, pretože sú nekonzistentné ukončenia riadkov v súbore."

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Kaskáda"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Kaskádová kontextová ponuka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Kate&górie:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Certifikát vypršal, alebo nie je ešte platný"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Certifikát vypršal. Platný do: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Certifikát nie je ešte platný. Platný od: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Certifikáty|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Zmeniť polohu okna"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Zmeniť veľkosť okna"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Zmenené súbory"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Rozdiely medzi %s, %s a %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Zmenené súbory: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Zoznam zmien %s presunutý:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Zoznam zmien:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Boli vykonané zmeny (dvojklik na zobrazenie rozdielov):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "&Získať..."

# Kontrola
#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Skontrolovať"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Skontrolovať aktualizácie"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Skontrolovať aktualizácie..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Skontrolovať &zmeny"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Skontrolovať &zmeny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Skontrolovať zmeny"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Získať pracovnú kópiu z úložiska"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Skontrolujte súbory, ktoré chcete\n"
"vymazať pred importovaním."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Skontrolujte denník a zistite ako bol súbor/adresár premenovaný/presunutý a rozhodnite, či ponecháte vaše premenovanie/presunutie, alebo to z úložiska. Potom označte konflikt za vyriešený."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Skontrolujte denník a zistite ako bol súbor/adresár premenovaný/presunutý a rozhodnite, či chcete zlúčiť zmeny do premenovaného súboru, alebo obnovíte pôvodný súbor."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Skontrolujte cestu a URL adresu, ktorú ste zadali."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Zaškrtnite tie položky, ktoré chcete aby sa zobrazovali vo vrchnej kontextovej ponuke namiesto v podmenu TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Zaškrtnite ak chcete menej výpisov dátumu a času v správach denníka"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Skontrolovať pracovnú kópiu na zmeny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Kontrola prístupnosti novšej verzie TortoiseSVN..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Získať"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "Získať &adresár:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Získať - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Hĺbka adresárov pre získanie"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Získať z %s, revízia %s, %s, %s"

# Kontrola
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Kontrolný súčet:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Vybrať položku:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Klasifikačné šablóny"

# Čistím
#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Čistenie"

# Čistím
#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "(Prebieha) Čistenie"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Na nasledovných cestách bolo čistenie neúspešne:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Na nasledovných cestách prebehlo čistenie úspešne:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Vyčistiť prerušené úkony, zamknuté súbory, ..."

# Vyčiti
#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Vymazať"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Nástroj guma\n"
"Guma"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Vymaže uložené URL adresy (%ld) pre pracovné kópie (%ld)"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Vymaže uložené správy denníka (%ld) pre pracovné kópie (%ld)"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Vymaže užívateľské mená a heslá(%ld), SSL certifikáty (%ld) a užívateľské mená (%ld)"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Vymaže uložené správy denníka z %ld úložísk"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Vymaže uložené autentifikačné údaje.\r\n"
"Budete musieť opätovne zadať vaše meno a heslo pre všetky úložiská."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Vymaže uložené polohy a veľkosti dialógových okien (%ld)"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Kliknite sem, aby ste sa dostali na webovú stránku"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Kliknite pre vybranie naposledy napísanej správy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Vyberte \"Rozšírené\" k zadaniu náhradného porovnávacieho programu podľa prípon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Vyberte \"Rozšírené\" k zadaniu náhradného zlučovacieho programu podľa prípon"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Schránka"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Zatvoriť"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Zatvoriť celoobrazovkové zobrazenie"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Zatvoriť náhľad pred tlačou\n"
"&Zatvoriť"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Zatvoriť ručne"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Zatvorí aktívne okno a vyzve k uloženiu dokumentov"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "&Zbaliť zdrojový strom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "&Zbaliť nasledovný strom"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Farba"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Farba 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Farba 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "&Farebné značky zmien v riadkoch"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Farby"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Farby:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "Príka&zy"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Príkaz"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Príkazový riadok"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Príkazový riadok na vykonanie:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Príkaz zlyhal."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Príkazy"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Odovzdať"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Odovzdať - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Odovzdať do:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Odovzdať ..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Odovzdania podľa autorov"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Odovzdania podľa času"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Odovzdania každý týždeň:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Odovzdať vaše zmeny do úložiska"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Odovzdanie neverziovaného adresára nepridá jeho podobjekty!\n"
"Môžete požadovať rekurzívne pridanie adresára použitím 'Pridať...' z kontextovej ponuky objektu.\n"
"\n"
"Ste si istý, že chcete pokračovať v odovzdávaní?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Porovnať &HEAD revízie"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Porovnať a &obviniť s pracovným základom"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Porovnať a obviniť s predošlou revíziou"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Porovnávať biele znaky"

# Porovnať s &lokálnou kópiou
#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Porovnať s &pracovnou kópiou"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Porovnať so zákl&adom"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Porovnať s predošlou revíziou"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Porovná súbor s naposledy odovzdanou revíziou, aby ste videli zmeny, ktoré ste vykonali"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Porovná vybraný súbor so súborov v úložisku"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Porovnanie %s s %s"

# Dokončené
#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Hotovo"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Nastaviť pripnuté skripty"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Nastaviť integráciu so sledovačom prípadov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Nastaviť program na porovnanie rôznych revízií súborov."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Nastaviť program na porovnanie rôznych revízií vlastností."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Nastaviť program na riešenie konfliktov."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Nastavenie prehliadača 'GNU diff' súborov (súbory záplat)."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Konfliktné zdroje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Konflikt bol vyriešený"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "Konfliktné"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Konflikty: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Pripojiť sa ku serveru úložiska a stiahnuť chýbajúce dáta"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Veľkosť kontajneru"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Kontextové ponuky:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovať"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Zúžiť zakotvené okno"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "&Kopíruj"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Prekopírované"

# Kopíruj z cesty
#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Prekopírované z URL"

# Kopíruj z cesty
#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Prekopírované z: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Vzdialene prekopírované"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopírovať %ld objektov do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopíruj %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopírovať %s do %s, Revízia %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopírovať %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopíruj (Vetvu / značku)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopírovať - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Nástroj kopírovať\n"
"Kopírovať"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopírovať URL do schránky"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopírovať všetky informácie do schránky"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Kopírovať a premenovať"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopírovať a premenovať objekty sem"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopírovať chybové správy do schránky"

# Kopíruj z cesty
#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Kópia z cesty"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopírovať objekty sem"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopírovať cesty do schránky"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Kopírovať výber do &schránky"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopírovať výber a vlož ho do schránky\n"
"Kopírovať"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Kopírovať do %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopírovať do schránky"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopírovať do pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopírovať do pracovnej kópie..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopírovať: Nové meno pre %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopírovanie %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Kopírovanie..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Opravy"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "Nemožno pridať %s do zoznamu vylúčení!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "Nemožno pridať '%s' pretože"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nemožno pridať vlastnosť '%s' na '%s' pretože"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Nemožno skontrolovať novšiu verziu!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno kopírovať súbory!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "%1 nemohol byť vytvorený, pretože je plný adresár."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "Nemožno vymazať '%s' pretože"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nemožno vymazať vlastnosť '%s' na '%s' pretože"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Nemožno určiť posledne odovzdanú revíziu."

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Nemožno získať stav!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "Nemožno zlúčiť '%s' pretože"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nemožno zlúčiť vlastnosť '%s' na '%s' pretože"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "%1 nemohol byť otvorený, pretože je otvorených príliš veľa súborov."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno otvoriť súbor\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "%1 nemohol byť zmazaný, pretože je to aktuálny adresár."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Nemožno odstrániť %s zo zoznamu vylúčení"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno získať URL súboru!\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Nemožno získať revíziu %s pre súbor %s.\n"
"Zaplátanie nie je možné!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Nemožno uložiť súbor %s!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno spustiť porovnávač!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno spustiť externý porovnávač!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno spustiť externý zlučovač!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Nemožno začať tlačovú úlohu."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nemožno spustiť prezerač textu!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Nemožno spustiť vlákno!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Vytvoriť zá&platu..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Vytvoriť zoznam zmien!"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Vytvoriť záplatu"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Vytvoriť kópiu v úložisku z:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Vytvoriť nový adresár:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Vytvoriť &úložisko tu!"

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Vytvoriť súbor unifikovaného porovnania"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Adresár vytvorený vzdialene"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Vytvorí 'lacnú' kópiu v úložisku použitú na vetvy, alebo značky"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Vytvorí záplatu z rozdielu dvoch súborov\n"
"Vytvoriť súbor záplaty"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Vytvorí databázu úložiska na aktuálnom mieste"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Vytvorí súbor unifikovaného porovnania so všetkými zmenami, ktoré ste urobili"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Zásluhy:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "Vyreza&ť"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Aktuálne"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Aktuálna verzia:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Aktuálna verzia: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "Vlas&tné"

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Prispôsobenie"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Prispôsobiť"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Prispôsobiť klávesy"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Prispôsobiť lištu rýchleho prístupu"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Prispôsobiť lištu rýchleho prístupu..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Vyrež výber a vlož do do schránky\n"
"Vyrež"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "D&etaily"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Dátum"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Prednastavené"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "Prednastavený &počet správ denníka"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Prednastavená ponuka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "Predvolená URL:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Predvolená ponuka aplikácie. Zobrazuje sa keď nie je otvorený žiaden dokument."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Predvolená cesta:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Predvolené UTF-8 kódovanie"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Vymazať neverziované objekty"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Vymazať a &ignorovať %d objektov podľa mena"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Vymazať a pridať do zoznamu &ignorovaných"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Vymazať a ignorovať %d objektov podľa &prípony"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Vymazať neverziované objekty..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Vymazané"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Uzol vymazaný"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Vymaže a pridá vybrané súbory, alebo masku do zoznamu ignorovaných"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Odstráni súbory, adresáre zo správy verzií"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Odstráni súbory, adresáre zo správy verzií, ale zachová samotné súbory"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Vymaže súbor zoznamu úkonov"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Vymazávanie"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Hĺbka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Hĺbka:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Popis"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Odznačiť zoznam zmien"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Cieľový disk je plný"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Bitmapa nezávislá na zariadení\n"
"bitmapa nezávislá na zariadení"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Veľkosť a poloha dialógových okien"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Súbor porovnania:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Nastavenie porovnávania"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Porovnať s URL"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Rozdiel medzi"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "Rozdielové &mená ciest"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Porovnávanie"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Porovná súbor v pracovnej kópií s predposledným odovzdaným."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Adresár:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Zakážte túto možnosť keď máte skutočne veľké pracovné kópie\r\n"
"a máte dojem, že pri prezeraní pracovnej kópie je disková aktivita priveľká."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Disk plný pri prístupe k %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Prijatá výnimka: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "Zobraziť &tačídla v tomto poradí"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Zobraziť pomoc o tlačítkach, ponukách a oknách\n"
"Pomoc"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Zobraz pomoc pre aktuálnu úlohu, alebo príkaz\n"
"Pomoc"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Zobraz ako používať pomoc\n"
"Pomoc"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Zobraz informácie o programe, číslo verzie a copyright\n"
"O programe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Nezobrazovať kontextovú ponuku pre nasledovné cesty:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Chcete naozaj odstrániť túto lištu '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Chcete tento adresár naozaj presunúť?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Chcete naozaj vrátiť všetky zmeny v\n"
"%s\n"
"a ísť späť na túto revíziu? Tieto zmeny budú vrátené reverzným zlučovaním revízií do vašej pracovnej kópie."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Chcete naozaj vrátiť všetky zmeny v \n"
"%s\n"
"ktoré boli v tejto revízií vykonané? Tieto zmeny budú vrátené reverzným zlučovaním revízie do vašej pracovnej kópie."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Chcete zrušiť správu verzií na tejto pracovnej kópií?\n"
"Toto odstráni všetky adresáre správy Subversion z\n"
"%s!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Chcete pokračovať?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Chcete znova načítať dokumenty, aby sa prejavili zmeny nastavení?\n"
"Poznámka: stratíte všetky zmeny, ktoré ste urobili!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Chcete odstrániť vlastnosť %s rekurzívne?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Chcete uložiť zmeny?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Dokument :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Dokumentácia : Simon Large\n"
"Kód : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Túto správu už nezobrazuj"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Presunutie spraví túto ponuku plávajúcou"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Kresliť"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Typy diskov"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Disky A: a B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Pustenie nie je možné na %1"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "P&resná kópia zdrojových kódov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "&Vylúčené cesty:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "U&končiť"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "&Rozbaliť všetko"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "&Rozbaliť podstromy"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "E&xportovať"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "E&xportovať..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Upraviť"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Upraviť obrázok tlačítka"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Upraviť vlastnosti"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Upraviť konflikt vlastností"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Upraviť konflikty stromov"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Autor úpravy"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Uprav meno autora"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Upraviť konflikty"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Upraviť porovnávací program podľa prípony"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Upraviť zlučovací program pre príponu"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Uprav správu denníka"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Upraviť vlastnosť '%s' na\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Upraviť..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Upraví hodnotu vybranej vlastnosti"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "IP adresa, alebo meno proxy servera"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Nástroj elipsa\n"
"Elipsa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Prázdne"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Povoliť zásobník denníka na zrýchlenie dialógov denníka a grafu"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Toto povoľte len ak robíte webové projekty na VS.NET2003!\r\n"
"Musíte reštartovať systém aby sa toto nastavenie prejavilo."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Povolí kontrolu pravopisu len v prípade\n"
"ak je nastavená vlastnosť tsvn:projectlanguage."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Bola zistená hardvérová chyba pri prístupe k %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Bolo zistené porušenie zamknutia pri prístupe k %1."

# Porušenie súčasného prístupu pri prístupe k
#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Bolo zistené porušenie zdielania pri prístupe k %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Zistený nesprávny argument."

# Nastala neočakávana chyba pri čítaní %1.
#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Pri čítaní %1 nastala neočakávaná chyba."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Pri zápise %1 nastala neočakávaná chyba."

# Koniec revízie
#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Posledná revízia"

# Zväčši okno na maximálnu veľkosť
# Maximalizuj
#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Zväčšiť okno na plnú veľkosť"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Zadaj správu denníka"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Zadaj URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Zadajte GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Zadajte menu."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Zadajte dátum a/alebo čas."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Zadajte dátum."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Zadaj správu k zámku (nepovinné):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Zadajte meno zoznamu zmien"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Zadajte číslo medzi %1 a %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Zadajte číslo."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Zadajte kladné číslo."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Zadajte čas."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Zadajte celé číslo medzi %1 a %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Zadajte celé číslo medzi 0 a 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Zadajte celé číslo."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Zadaj &správu denníka:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Zadaj správu denníka:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Zadajte nie viac ako %1 znakov."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Vymazanie všetkého\n"
"Vymazať všetko"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Vymazanie výberu\n"
"Vymazanie"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Chyba"

# obnov
#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Prebuduj zásobu ikoniek pre šel."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Chyba pri overovaní certifikátu pre %s:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Chyba pre čítaní/zápise položky systémových registrov %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Výnimky:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Vylúčiť:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Spustiteľné (*.exe)|*.exe|Príkazy (*.com)|*.com|Informácie (*.pdf)|*.pdf|Balíky (*.bat)|*.bat|Vštky súbory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Existujúce"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "&Rozbaliť zdrojový strom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "&Rozbaliť nasledovný strom"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Rozšíriť (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Rozšíriť zakotvené okno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Nastavenie pre expertov"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Exportovať do"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Exportovať"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "Exportovať &adresár"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Exportovať - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Exportuj adresár:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Exportovať vybraný zásobník ako súbor Comma Separated Value (CSV) súborov"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Exportuj aj neverziované súbory"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Exportovanie %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Exportovanie..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Exportuje úložisko do čistej pracovnej kópie bez adresárov správy svn "

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Exportuje sadu vlastností do súboru"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Prípona"

# Rozšírenie:
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Prípona, typ MIME"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Program pre prípony/typ MIME"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Externé"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Externý program:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Externý program::Prezerač rozdielov"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Externý program::Spájací nástroj"

# prehliadač
#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Externý program::Prezerač unifikovaného porovnania"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Externé zlyhalo"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Vylúčené externé"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Zahrnuté externé "

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Vrátenie zlyhalo"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Nepodarilo sa pripojiť.\n"
"Môže byť zlé spojenie."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Konverzia objektu ActiveX zlyhala."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Vytváranie prázdneho dokumentu zlyhalo."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Objekt nebolo možné vytvoriť. Uistite sa, že sa aplikácia nachádza v registroch systému."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Zlyhalo spustenie pomoci."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Zlyhalo spustenie servera."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Otváranie dokumentu zlyhalo."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Nepodarilo sa vykonať operáciu na serveri."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Ukladanie dokumentu zlyhalo."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Zlyhalo nastavenie/odstránenie zoznamu zmien '%s'"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť poskytovateľa COM pre sledovanie prípadov '%s'.\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Zlyhanie!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Získavanie súboru..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Získavanie revízie %s súboru:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Súbor"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Súbor menený každý týždeň:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Rozdiely súboru"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Súbor je prázdny"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Záplaty súboru"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Veľkosť súboru:\t%s (%s)\n"
"Šírka:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Vertikálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Farebná hĺbka:\t\t%d bit\n"
"Zväčšenie:\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Veľkosť súboru:\t\t%s (%s)\n"
"Šírka:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Vertikálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"
"Zväčšenie:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Veľkosť súboru:\t\t\t%s (%s)\n"
"Šírka:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Vertikálne rozlíšenie:\t\t%.1f dpi\n"
"Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"
"Zväčšenie:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Veľkosť súboru:\t\t%s (%s)\n"
"Šírka:\t\t\t%ld bodov\n"
"Výška:\t\t\t%ld bodov\n"
"Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Vertikálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Farebná hĺbka:\t\t%d bit\n"
"Zväčšenie:\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Veľkosť súboru:\t\t\t%s (%s)\n"
"Šírka:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Vertikálne rozlíšenie:\t\t%.1f dpi\n"
"Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"
"Zväčšenie:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Veľkosť súboru:\t\t%s (%s)\n"
"Šírka:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelov\n"
"Horizontálne rozlíšenie:\t%.1f dpi\n"
"Vertikálne rozlíšenie:\t\t%.1f dpi\n"
"Hĺbka:\t\t\t%d bitov\n"
"Zväčšenie:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Meno súboru"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Nástroj vyplň\n"
"Výplň"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Odfiltrovať cesty obsahujúce nasledovné reťazce\n"
"(oddeľte viacnásobné cesty pomocou znaku '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Filter ciest"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Nájsť"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Nájsť zadaný text\n"
"Nájsť"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Ukončené!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Zväčšiť na graf"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Zväčšiť na výšku"

# Spojiť, naviazať
#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Zväčšiť obrá&zky na veľkosť okna"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Zväčšiť na šírku"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Opraviť veľkosť písma objektu a nepridať ho"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Zložiť &značky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Zložená značka"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Adresár"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Písmo"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Pre pomoc stlačte F1. Horizontálne rolovanie môžete rolovacím koliečkom pri súčasnom držaní klávesu Ctrl."

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "Pre úplnú históriu vypnite 'Zastaviť na kopírovať/premenovať'"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Dopredu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Z URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "Od:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Od: (prvá URL adresa, prvá revízia rozsahu k zlúčeniu)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Celá obrazovka"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Plne rekurzívne"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "Nemožno inicializovať GDI+!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ nemohol vytvoriť rastrový obrázok. Pravdepodobne nemáte dostatok pamäte."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Získavanie informácií. Prosím čakajte..."

# Všeobecné
#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Všeobecné::Farby"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Všeobecné::Kontextová ponuka"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Všeobecné::Dialógy I"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Všeobecné::Dialógy II"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Vytváram súbor záplaty..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "Uzam&knúť..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Získať denník zlučovania"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Zamknutie súboru bez 'svn:needs-lock' <b>nezabráni</b> ostatným upravovať ich pracovné kópie.\n"
"Na skutočné zamknutie nastavte 'svn:needs-lock' všetkým súborom, ktoré chcete zamknúť a odovzdajte tieto súbory.\n"
"Všetky súbory budú mať nastavený príznak len na čítanie.\n"
"Poznámka: K zamknutiu u užívateľov dôjde až po aktualizovaní ich pracovných kópií."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Získavam súbor %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Získavam súbor %s revízie %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Získavam informácie o súbore..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Získavam informácie z úložiska..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Získavam informácie..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Získavam informácie denníka..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Získavam potrebné informácie..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Získavam unifikované porovnanie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Globálna šablóna &vylúčenia:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Globálne nastavenia"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Choď na riadok"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Choď na ďalší konflikt\n"
"Ďalší konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Choď na ďalší rozdiel\n"
"Ďalší rozdiel"

# predošlí ?
#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Choď na predchádzajúci konflikt\n"
"Predchádzajúci konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Choď na predchádzajúci rozdiel\n"
"Predchádzajúci rozdiel"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Typ grafu:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Šedé"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Vetvy do skupín"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Skupina zoznamu zmien"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "&Skryť zmeny na neprislúchajúcich cestách"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "&Odt.:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "Hlavná revízia"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "HEAD uzol"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "Hlavná revízia je %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Klávesy pomoci"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Hex"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Skryť &vymazané cesty"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Skryť všetky vetvy, ktoré nemenia objekt"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Skryť vymazané vetvy a značky"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Skryť zakotvené okno"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Skryť skript počas behu"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Skryť nepoužité &vetvy"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Skryť/zobraziť zoznam súborov záplat\n"
"Skryje, alebo zobrazí zoznam súborov záplat"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Najvyššie číslo revízie v zásobníku"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Tip: F5 obnovuje vybraný podstrom a Ctrl-F5 načíta aj deti"

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Tip: vyberte kontextovú ponuku, zmeňte stranu na 'Príkazy' a presuňte tlačítka na okno ponuky."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Domov"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Pripnuté (hook)skripty"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Pripnuté skripty::Integrácia so sledovačom prípadov"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Typ pripnutia"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Typ pripnutia:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Chybné meno servera (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Ako chcete vyriešiť tento konflikt?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "&Zaradené cesty:"

# msgid/msgstr fields for Accelerator keys
# Format is: "ID:xxxxxx:VACS+X" where:
#  ID:xxxxx = the menu ID corresponding to the accelerator
#  V = Virtual key (or blank if not used) - nearly always set!
#  A = Alt key   (or blank if not used)
#  C = Ctrl key  (or blank if not used)
#  S = Shift key  (or blank if not used)
#  X = upper case character
# e.g. "V CS+Q" == Ctrl + Shift + 'Q'
# ONLY Accelerator Keys with corresponding alphanumeric characters can be
# updated i.e. function keys (F2), special keys (Delete, HoMe) etc. will not.
# ONLY change the msgstr field. Do NOT change any other.
# If you do not want to change an Accelerator Key, copy msgid to msgstr
#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Prekrytie ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Prekrývané ikony / Stĺpec stavu"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Prekrytie ikon::Sada ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Ikony/Design/Kód:         Luebbe ONKEN"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Keď element (časť medzi dvomi '/') danej cesty sa zhoduje\n"
"s jednou zo šablón, je považovaný za 'vetvu'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Keď element (časť medzi dvomi '/') danej cesty sa zhoduje\n"
"s jednou zo šablón, je považovaný za 'značku'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Keď element (časť medzi dvomi '/') danej cesty sa zhoduje\n"
"s jednou zo šablón, je považovaný za 'kmeň'."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Aktivované zabráni zobrazovaniu prekrývajúcich ikoniek a kontextových ponúk v dialógových oknách 'uložiť ako...' a 'otvoriť'."

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Keď je aktívne, položka 'Uzamknúť' je vždy zobrazovaná na vrchu ponuky\n"
"keď je vybraný súbor s nastavenou vlastnosťou svn:needs-lock"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Zaškrtnuté políčko znamená, že pre úložisko bude vytvorený adresár.\n"
"Nezaškrtnuté políčko znamená, že súbory budú uložené priamo do udanej URL."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr ""
"Keď je označené, TortoiseSVN vytvorí dočasný súbor základu, aby urobil \n"
"porovnanie s rozšírenými kľúčovými slovami a upravenými koncami riadkov."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Ak je zaškrtnuté, dvojklik na revíziu v denníku vyvolá porovnanie s predchádzajúcou revíziu"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Zaškrtnuté znamená, že dialóg odovzdávania začne po chybe automaticky znova,\r\n"
"pričom zachová váš výber a správu denníka."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Keď je povolené, TortoiseSVN kontroluje každý týždeň, či je prístupná nová verzia"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Ak je povolené, dialógové okno spájania začne s 'Z:' URL adresou vybranej pracovnej verzie\r\n"
"namiesto posledne použitej URL adresy."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Ak je povolené, k úložisku sa pripojí vždy keď sa otvorí dialógové okno.\r\n"
"Už nebudete musieť klikať na 'Skontroluj úložisko'."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Keď je povolené, adresáre pracovnej kópie, ktoré sú vylúčené \n"
"zo zobrazenia prekrývajúcich ikon, stále zobrazujú stav ako 'normálne'"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Keď je nastavené, TortoiseSVN nastaví čas súbor na čas ich odovzdania.\r\n"
"Keď nie je nastavené, TortoiseSVN použije aktuálny čas."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Keď je nastavené, súbory v neverziovaných adresároch môžu byť v správe stavov.\r\n"
"Správa stavov je napríklad použitá v odovzdávacom dialógu."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Ak je nastavené, tak neverziované súbory označia stav rodičovského adresára za zmenený\r\n"
"teda bude mať prekrývajúcu ikonu zmeneného adresára."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Ak strom obsahuje viacero stromov, rozlíšiť ich rozdielnou farbou pozadia."

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Keď nie je možné spojiť sa s úložiskom"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Zmenou tejto hodnoty sa stanú vaše lokálne kópie nečitateľné!\n"
"Budete ich musieť získať znova.\n"
"Ak ste si nie istý, prosím pozrite si dokumentáciu.\n"
"Ste si úplne istý, že to chcete?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Keď chcete zrušiť zámok, použite dialóg 'Skontrolovať zmeny'."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorovať"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Ignorovať %d objekty podľa &prípony"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Ignorovať &biele znaky"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Ignorovať zmeny vo &veľkosti písma"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Ignorovať všetky biele znaky"

# Ignorovať predkov
#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Zanedbať pôvod"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Ignorovať &konce riadkov (doporučené)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Ignorovať konce riadkov"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignorovať zmeny bielych znakov"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Zahrnuté ignorované objekty"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Obrázok &a text"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Obrázok &a text"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Priame deti, vrátane adresárov"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Importovať"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Importovať %ld objektov"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Importovať %s do %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "Importovať &správu"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Importovať - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Načítatať uloženú sadu vlastností zo súboru"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importovať súbor %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Importovať súbor do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importovať adresár %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Importovať do %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Importuje sa súbor %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Importuje adresár do úložiska"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Vrátane ignorovaných súborov"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Zahrnúť zlúčené revízie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Iba nasledovný rozsah revízií:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Zahrnie úložisko do kontroly stavu.\n"
"Keď chcete získať všetko držte shift keď klikáte."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Nesprávne meno súboru."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Prvotný import"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Rozdiely v riadkoch"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Vstup"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Vloží obsah schránky\n"
"Vlož"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Nedostatok pamäte na vykonanie úkonu."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Vnútorná chyba programu."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Interné číslo zobrazujúce kvalitu kompresie"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Chybná mena."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Pustený chybný dátový objekt!"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Chybné číslo revízie! Platné revízie:\n"
"HEAD(hlavná),\n"
"BASE (vaša základná), \n"
"PREV(predchádzajúca), \n"
"COMMITTED(odoslaná), \n"
"WC(pracovná kópia),\n"
"kladné desiatkové čísla,\n"
"dátum v jednej z nasledovných foriem:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Chybné číslo revízie! Platné revízie:\n"
"HEAD\n"
"kladné desiatkové číslo,\n"
"dátum v jednej s nasledovných foriem:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Zlý rozsah revízií!\n"
"Povolené sú čísla a HEAD, oddelené čiarkami.\n"
"Rozsah sa zadáva pomlčkou.\n"
"Príklad: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Nie je možné premenovať súbor iba zmenou veľkosti písma.\n"
"Napríklad, nemôžete MojSubor.txt premenovať na MOJSUBOR.txt.\n"
"Prosím pozrite si dokumentáciu ako je možné obísť toto obmedzenie."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Vyzerá, že sa pokúšate <b>premiestniť</b> vašu pracovnú kópiu na inú cestu v rámci úložiska.\n"
"\n"
"Z: %s\n"
"Do: %s\n"
"\n"
"Premiestnenie je potrebné iba ak cesta <b>do</b> úložiska sa zmenila.\n"
"Menenie cesty <b>vrámci</b> úložiska sa vykonáva pomocou príkazu 'prepni'.\n"
"\n"
"Nesprávne použitie presunúť <b>poškodí vašu pracovnú kópiu!</b>\n"
"Pokiaľ si nie ste istý, pozrite si náš manuál položku <i>relocate</i>.\n"
"Chcete naozaj presunúť?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Spojiť s nasledovným s&tromom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Spojiť so zdrojovým stromom"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Zachovať &zámky"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Zachovať zoznam zmien"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Ponechať adresár y úložiska"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Ponechať súbor z úložiska"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Ponechať miestny adresár"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Ponechať miestny súbor"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnica"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Klávesové skratky:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Kľúče"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Posledná odovzdaná revízia:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Naposledy uložená revízia objektu"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Naposledy bol zásobník menený:"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Naposledy bol prístup k zásobníku"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Naposledy kedy si úložisko pýtalo číslo HEAD revízie"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Spustí porovnávací/spájací program na riešenie konfliktov"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Najmenej aktívny autor:"

# konfliktných
#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Ponechať konfliktné:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "ľavý pohľad: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Ľavý obrázok"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Riadok"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Čiarový graf"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Nástroj čiara\n"
"Čiara"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Rámček riadkového porovnania"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Rozdiely riadkov"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Riadok:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Riadok: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Zoznam tém pomocníka\n"
"Témy pomocníka"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Zoznam úložísk pre, ktoré bol denník uložení do zásobníka"

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "Zoznam1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Načítať obrázok"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Miestny stav"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Miesto kam obsah URL adresy\n"
"úložiska budú uložené."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Rámček polohy"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Zámok"

# Zamknutie zlyhalo
#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Zamknúť dátum"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Zamknúť súbory"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Zlomený zámok!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Poznámka k zámku"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Dátum vzniku zámku:"

# Zamknutie zlyhalo
#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Zámok zlyhal"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Vlastník zámku:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "%s ukradol zámok"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Zamkol %s"

# revízia ?
#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Zamknutie zlyhalo, pretože existuje nová verzia!\n"
"Chcete aktualizovať a skúsiť znova?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Zamkne súbor pre iných užívateľov a povolí ho upravovať vám."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Denník"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Štatistiky zásobníka denníka"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Zásobník denníka"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Úložiská v zásobníku"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Denník"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Správy denníka"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Správa denníka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Správy denníka"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Správy denníka (Vstupný dialóg)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Správy denníka (Zobrazenie denníka)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Najnižšia zobrazená revízia: %ld - Najvyššia zobrazená revízia: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Najnižšia zobrazená revízia: %ld - Najvyššia zobrazená revízia: %ld - HEAD revízia: %ld"

#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Jas"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "Neplatná DLL knižnica pre emaily."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Nastaviť ako predvolené"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Spravovať vlastnosti Subversion"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Označiť ako &vyriešené..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Označiť ako vyriešené"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Označ aktuálnu revíziu vašej pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Označiť pre porovnanie"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Označiť konflikty ako vyriešené"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Označovače"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Označí súbor v Subversion za vyriešený\n"
"Označiť za vyriešené"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Označí revízie za zlúčené bez toho aby bolo zlúčenie vykonané.\r\n"
"Toto zablokuje zlúčenie revízií v budúcnosti."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Rozlišovať &veľkosť písma"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Max"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Maximálny počet záznamov, ktoré majú byť uchované v pamäti denníka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Riadkov v denníku úkonov"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Maximálny počet &zlyhaní nástroja kým bude zásobník odstránený"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "Po&nuka zobrazujúca naposledy použité príkazy"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Ponuka"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Ponuka"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "&Tiene ponuky"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Spájať"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Zlúčiť - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Reintegračné zlúčenie"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Zlúčiť rozsah revízií"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Zlúčiť všetko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Hĺbka spájania:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Zlúčiť neinteraktívne"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Nastavenia zlučovania"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Reintegračné zlúčenie..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Zlúči rozsah revízií"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Zlúčiť revíziu do..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Zlúčiť revízie do..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Zlúčiť zmeny do '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Zlúčiť dva rozdielne stromy"

# Typ prílohy
#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Typ zlúčenia"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Zlúčené"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Zlúčené revízie(s) %s z %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Spojiť vetvy do hlavného kmeňa"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Zlúči všetky chýbajúce revízie späť do pracovnej kópie použitím informácií o zlučovaní"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Zlučovanie"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Zlučovanie %s do %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Zlučovanie rozdielov medzi URL úložiska"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Zlučovanie z %s, revízia %s až %s, revízia %s v %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Zlučovanie r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Zlučovanie r%ld po r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Zlučovanie vyžaduje rozdielne revízie, alebo rozdielne URL adresy v Z:' a 'Do:'"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Zlučovanie revízií %s z %s do %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Správa"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Správa"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Správy"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Správy, autori a cesty"

# Typ prílohy
#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "Typ MIME"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Minimálne"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Moje"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Zminimalizovať na lištu"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Rôzne"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Zmiešané"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Dátum zmeny"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Zmenené"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Zmenený uzol"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Viac"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Viac tlačidiel"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Viac príkazov..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Viac farieb..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Viac..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Najaktívnejší autor:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Myš"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Presunúť %ld objektov do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Presunúť %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Presunúť &nižšie"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Presunúť &vyššie"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Presunúť hore"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Presunúť dole"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Presunúť a premenovať"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Presunúť a premenovať objekty sem"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Presunúť objekty sem"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Presunúť do %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Presunúť do zoznamu zmien"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Presunúť/premenovať"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Presun: Nové meno pre %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Presunuté vzdialene"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Presunie zmenené súbory do koša pred vrátením zmien."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Presúvanie %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Presúvam..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Môj súbor:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "Ď&alší konflikt"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Nastavenia navigačného panela"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Nastavenia navigačného panela..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Je nutný zámok"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Vnorené"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Sieť"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Nikdy sa nepokúšať pripojiť k úložisku"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Nový"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "Nové me&no"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Nová ponuka"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Nové meno pre %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Nové meno:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Nasledovná strana\n"
"Ďalšia strana"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Nie"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Nebol určený príkaz!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe je použitý ako rozšírenie šelu a nemal by byť volaný priamo!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Nebola udaná žiadna hodnota príkazu!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Zmeny nenájdené!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Chybové hlásenie je nedostupné."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Nenastala žiadna chyba."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Žiadne súbory ani adresáre neboli zmenené. TortoiseSVN nemá čo obnoviť!"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Pri aktuálnom nastavení nie sú žiadne súbory na zobrazenie.\n"
"Vyberte jedno alebo viac nastavení nižšie, aby ste videli neverziované, ignorované či nezmenené súbory.\n"
"Na prezretie vzdialených zmien vyberte 'Skontrolovať úložisko'"

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Od posledného odovzdania neboli\n"
"zmenené súbory. Nie je nič, čo by\n"
"TortoiseSVN robil..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Od posledného odovzdania neboli\n"
"zmenené žiadne súbory. Nie je nič, čo by\n"
"TortoiseSVN robil...\n"
"Chcete vidieť súbory bez verzií?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Graf nie je k dispozícií"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Nebol nájdený obrázkový kóder pre %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Nie je pravopisná kontrola"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Bez pamäte stavu. Iba verziované adresáre získajú prekrytie, súbory budú bez prekrývajúcich ikon."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Tazaurus nemá návrh"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Farby uzlov"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Žiadne"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Normálne"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Nie všetky položky systémových registrov (alebo INI súbor) boli vymazané."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Nedostatok pamäte k dokončeniu úkonu."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Nedostatok pamäte!\n"
"Pokúste sa zmenšiť graf revízií\n"
"zbalením uzlov alebo zmenšením lupy."

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Nerekurzívne"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Poznámka: adresár obsahuje neverziované objekty"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Poznámka: zmena písma ovplyvní aj prehliadač TortoiseUDiff"

# Upozornenie
#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Poznámka"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Počet autorov v zásobníku:"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Počet autorov:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Počet zlúčených revízií v zásobníku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Počet revízií v zásobníku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Počet revízií v zásobníku, ktoré nemajú prázdny zoznam zmien"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Počet revízií v zásobníku, ktoré majú užívateľské vlastnosti revízie"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Počet revízií v zásobníku, ktoré ešte nemajú zoznam zmien v zásobníku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Počet revízií v zásobníku, ktoré ešte nemajú v zásobníku užívateľské vlastnosti"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Počet rôznych ciest zobrazených v dialógu denníka vrátane rodičovských ciest"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Počet rozdielnych slov použitých v správach denníka"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Počet zlúčených revízií, ktoré ešte nie sú v zásobníku"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Počet elementov ciest. Element cesty je meno adresára, alebo súboru ako je 'foo.txt' alebo 'mybranch'."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Počet zlyhaní zatvorenia zásobníka denníka - pád a podobne\n"
"predtým ako bude automaticky vymazaný."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Počet týždňov:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Staršie riadky"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "Najstarší nav&rchu"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Vynechať e&xterné"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Vynechať externé"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"Jedna z ciest, ktorú sa chystáte presunúť vyzerá byť špeciálna cesta\n"
"(jedna z 'branches', 'tags', alebo 'trunk').\n"
"\n"
"Ste si istý, že chcete presunúť vybrané cesty?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Jeden alebo viac súborov v stave konfliktu."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Získa&ť iba hlavný adresár"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Iba súbory"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Sú povolené iba čísla!\n"
"(eventuálne oddelené čiarkami)"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Iba záznam zlučovania (revízie nebudú zlúčené)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Iba tento objekt"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Použiť kontrolu &pravopisu iba keď nastavený parameter tsvn:projectlanguage"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Nepriehľadnosť"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Otvor autentifikačný súbor klienta"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Otvoriť súbor"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Otvoriť zo schránky"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Otvor obrázok..."

# nadadresaár
#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Otvoriť hlavný adresár"

# Otvoriť pomocou...
#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Otvoriť pomocou..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Otvorí pomocníka\n"
"Témy pomocníka"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Otvorí prezeranie úložiska na doladenie priamo"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Použiť zásobník denníka iba teraz"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Voľby"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Pôvodná &veľkosť"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Ostatné panely úloh"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Ostatný"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Nedostatok pamäte."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Prekrytia"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Prepíše nastavenie vlastnosti svn:eol-style.\n"
"Súbory, ktoré nemajú túto vlastnosť nastavenú, nie sú dotknuté."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Prepísať"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "P&redošlí konflikt"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Strana %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Strana %u\n"
"Strany %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Strana :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametre:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Nástroj vložiť\n"
"Vložiť"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Vlož zoznam súborov"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Vloží svn cestu zo schránky - vykoná operáciu presunutia, alebo kopírovania"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Zaplátať všetko"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Zaplátať vybrané"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Súbory záplat (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Cesta"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Cesty"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Nástroj ceruzka\n"
"Ceruzka"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Prispôsobená ponuka a nástrojové lišty"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Obrázok (Metafile)\n"
"obrázok"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Obrázok:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Obrázky (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Koláčový graf"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Prosím zadajte Pripnutý (hook)skript na vykonanie."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Prosím zadajte cestu, pre ktorú sa má vykonať pripnutý (hook)skript."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Prosím spustite 'Vyčistiť'."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Poznámka:\n"
"vaša pracovná kópia ostane na pôvodnej ceste. Ak chcete, aby ďalšie vykonané zmeny\n"
"boli odovzdané do kópie, alebo vetvy, ktorú ste práve vytvorili,\n"
"potrebujete prepnúť vašu pracovnú kópiu na novú URL.\n"
"Aby ste to urobili použite príkaz Prepnúť."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Prosím vyriešte konflikt výberom z nasledovných možností:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Prosím vyberte typ pripnutia"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Prosím udajte typ certifikátu"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Prosím čakajte - toto môže trvať nemalú chvíľu. Vážne!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Prosím čakajte, prebieha stornovanie..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Prosím počkajte na získanie rozdielov..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Prosím čakajte, prehliadač úložiska sa inicializuje..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Prosím počkajte na získanie viac informácií..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Prosím, čakajte..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Port :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Možné hodnoty: 0 (úplne priesvitné) .. 255 (nepriehľadné)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Poodovzdavací pripnutý (hook)skript"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Poaktualizačný pripnutý (hook)skript"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "Pre&došlá strana"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Predodovzdavací pripnutý (hook)skript"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Predaktulizačný pripnutý (hook)skript"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Stlačte &novú klávesovú skratku:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Stlačte &novú klávesovú skratku:"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Predchádza väčšine kríženiu čiar."

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Náhľad zaplátaného súboru"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Náhľad: "

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Predošlá strana\n"
"predošlá strana"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Tlačiť"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Vytlačiť dokument\n"
"&Tlačiť"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Tlačiť do súboru"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Tlačiareň :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Súbory tlačiarne (*.prn)|*.prn|Všetky súbory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Tlačenie"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Spracováva sa revízia %d z %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Program"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programy (*.exe)|*.exe|Všetky súbory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Priebeh"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Vlastnosti (*.svnprops)|*.svnprops|Všetky súbory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Vlastnosti pre"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Vlastnosti..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Vlastnosť"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Vlastnosť %s, Revízia %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Vlastnosť %s : Pracovný základ, Revízia %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Vlastnosť %s : vzdialené"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Vlastnosť %s : pracovný základ"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Vlastnosť %s : pracovná kópia"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Vlastnosť %s bola vymazaná"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Vlastnosť %s bola nastavená"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Strana vlastností"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Stav vlastnosti"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Názov vlastnosti:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Stav vlastnosti"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Stav vlastnosti:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Poskytovateľ"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Poskytovateľ: "

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "Proxy časový limi&t:"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Nastavenia Proxy"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Umiestniť \"Uzamknúť\" na vrch ponuky pri nastavenom svn:needs-lock"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Ukončenie programu; vyzve k uloženiu dokumentov\n"
"Ukončiť"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "R&AM disky"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "P&redvolené"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "Vrátiť do tejto re&vízie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]: "

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "&Vyberateľné disky"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "Preme&novať..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Pr&edvolené"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "P&redvolené všetko"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "&Obnoviť prednastavené"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "&Vrátiť"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Pred tým ako sa zaseknete si prečítajte 'Návod pre denné použite' ('Daily Use Guide')"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Minulé"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Naposledy menené riadky"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Iba záznam"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Nástroj obdĺžnik\n"
"Obdĺžnik"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Vnoriť sa do neverziovaných adresárov"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Rekurzívne"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Zopakovať predošlý vrátený úkon\n"
"Zopakovať"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "Re&dukovať kríženia čiar"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Zmenšiť okno na ikonu"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Obnoviť"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Filter regulárnych výrazov:\r\n"
".  : akýkoľvek znak\r\n"
"c+ : znak raz, alebo viac krát\r\n"
"c* : akýkoľvek počet výskytov znaku\r\n"
"^ : začiatok riadka\r\n"
"$ : koniec radka\r\n"
"(string){n} : výskyt práve n-krát\r\n"
"(abcd) : podvýraz\r\n"
"[aei0-9] : zhoda jedným z: a,e,i a 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : čokoľvek okrem a,e,i a 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w : zahŕňa a-z,A-Z,0-9 a _\r\n"
"\\W : čokoľvek okrem písmen a čísel\r\n"
"\\d : čísla 0-9\r\n"
"\\s : biele znaky"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Reintegrovať vetvu"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Reintegračné zlučovanie %s do %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Odmietnuť"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "Odom&knúť"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Uvoľní zámky i keď nie ste jeho vlastníkom (zlomí)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Uvoľní zámky súborov takže ich budú môcť upravovať opäť aj ostatný."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Premie&stniť..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Znovu načítať"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Znova načíta otvorené súbory a vráti všetky zmeny.\n"
"Načítať znova"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Premiestniť"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Upozornenie premiestnenia"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Premiestňujem..."

# Vzdialený stav vlasnosti
#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Stav vzdialenej vlastnosti"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Vzdialená revízia"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Vzdialený stav"

# Vzdialeny stav obsahu
#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Stav vzdialeného textu"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Odstrániť %ld objektov"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Odstrániť %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Odstrániť zo zoznamu &ignorovaných"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Odstrániť z lišty rýchleho prístupu"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Odstrániť zoznam zmien"

# Vzdialený stav vlasnosti
#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Odstrániť vlastnosť '%s' z\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Odstrániť adresár"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Odstrániť súbor"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Odstráni vybrané zásobníky z disku"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Odstráni celé podstromy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Odstránené"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Odstránený súbor/adresár"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Odstrániť zo zoznamu zmien"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Odstránené šablóny súborov\n"
"%s\n"
"zo zoznamu vylúčenia."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Vymazať všetky neverziované a ignorované objekty"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Odstráni súbor alebo masku súboru zo zoznamu vylúčených súborov"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Odstráni vybrané vlastnosti"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "Preme&novať..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Premenovať %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Premenovať objekt z %s\r\n"
"na %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Premenovať/presunúť - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Premenovaný uzol"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Vzdialene premenované"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Premenuje súbory/adresáre vo správe verzií"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Opraviť presunutie"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Opakovať posledný úkon\n"
"Opakovať"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Nahradí zadaný text iným textom\n"
"Nahradiť"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Nahradzujem"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Úložisko"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Prezeranie úložiska"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "URL úložiska"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "UUID úložiska:"

# Vyžaduje užívateľské meno a heslo
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Vyžiada užívateľské meno a heslo"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "&Vyriešené"

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Predvolené &všetko"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Prednastaviť stĺpce"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Vyriešiť"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Vyriešiť - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Vyriešiť konflikt"

# &Ignoruj položky
#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Vyriešiť všetko neskôr"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Vyriešiť konflikt použitím 'Moje'"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Vyriešiť konflikt použitím 'Ich'"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Vyriešiť konflikt:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Vyriešiť neskôr"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Vyriešené"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Vyriešené:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Rieši súbory v konflikte"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Obnoviť základné"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Obnoviť základnú veľkosť okna"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Obnovené"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Znova"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Spätné zlučovanie"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Spätné zlučovanie %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Spätné zlučovanie %ld po %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Vrátiť"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Vrátiť - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Vrátiť prednastavené. Odporúčané pre neskúsených užívateľov."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Vrátené"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Vrátiť všetky zmeny od poslednej aktualizácie"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Vrátiť pridanie do správy verzií"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Revízia"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Revízia %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Revízia %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Revízia %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "&Graf revízií"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Revízia / Autor:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Graf revízií"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Filter grafu revízií"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Graf revízií::Farby"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Rozsah revízií"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Graf revízií"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Rozsah revízií k zlúčeniu"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Revízia:"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revízia: %ld (%s)\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Dátum: %s\r\n"
"\r\n"
"Správa denníka:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revízia: %ld (%s)\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Dátum: %s\r\n"
"\r\n"
"Značky (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Správa denníka:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Revízie"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text s formátovaním písma a odstavcov"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Pravý pohľad:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Pravý obrázok"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Riadok %d z %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Riadok %d-%d z %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "&Vybrať"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "N&astavenia"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "Tlačidlá z&obraziť v jednom riadku"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "Tlačidlá z&obraziť v dvoch riadkoch"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "Zob&raziť lištu rýchleho prístupu pod lištou"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "Š&tatistika"

# Preklopiť
#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "&Prepnúť..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN Autor"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN Kopírovať a pridať súbory do tejto pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN Kopírovať a premenovať verziované objekty sem"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN Kopírovať verziované objekty sem"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN Exportovať všetky objekty sem"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN Kopírovať verziované objekty sem"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "SVN vlastník miestneho zámku"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN Presunúť a premenovať verziované objekty sem"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN Presunúť verziované objekty sem"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN Revízia"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN Stav"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN URL"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN štýl ukončenia riadkov"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN MIME typ"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN krátka URL"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Uložiť &ako..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Uložiť &ako..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Uložiť ako"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Uložiť ako..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Uložiť zmeny do %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Uložiť cestu klientského certifikátu"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Uložiť revíziu &do..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Uložiť zmenený súbor\n"
"Uložiť súbor"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Uložiť do schránky"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Uložené dáta"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Pri hodnote viac ako 0 sekúnd šetrí prístup na server."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Uloží hodnoty vybraných vlastností do súboru"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Ukladám %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Ukladám súbory"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Ukladám záplatu do:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Stopa"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Doľava"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Doprava"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Vyhľadaj &správy denníka..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Hľadať:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Hľadaný reťazec nenájdený!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Vyhľadanie zlyhalo na %1"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Ozn&ač všetko"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Vybrať &užívateľský obrázok:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Vybrať &kontextovú ponuku:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Vybrať &okno:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Označ / odzn&ač všetko"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Nástroj výberu farby\n"
"Výber farby"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Vyber súbor..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Vyberte revíziu"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Vyberte SSH klienta"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Zvoľte tlačítko."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Vybrať objekt, pre ktorý chcete pomoc"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Označiť zoznam zmien"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Vybrať porovnávací program"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Vybrať súbor porovnania"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Vybrať adresár na získanie"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Vyberte koncovú revíziu"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Vybrať adresár pre tento sledovač prípadov"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Vybrať adresár kam sa má exportovať.\n"
"Môžete potrebovať vytvoriť nový adresár pred exportovaním."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Vyberte adresár, pre ktorý sa má vykonať skript"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Vyberte adresár, na uloženie vybraného súboru"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Vybrať súbor pripnutého (hook)skriptu"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Automaticky označiť objekty"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Vyber zlučovací program"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Vyberte cieľ zlúčenia"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Vyberte rozsah revízií"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Vyberte rozsah revízií"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Vyberte aplikáciu, ktorá bude použitá na úpravu textových súborov"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Vyberte URL adresy pre zlučovanie stromov"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Vyberte správanie pre dialógové okno postupu na konci úkonu."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Označiť celý dokument\n"
"Označ všetko"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Vyberte nastavenie zlučovania"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Vyberte rozsah revízií na zlúčenie"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Vyberte typ zlúčenia"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Vyberte prehliadač súborov porovnania"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Vybraný uzol"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Posielanie e-mail-u zlyhalo."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Posielam obsah"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "&Adresa servera:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Nastaviť klávesovú skratku &pre:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Nastaviť čas súborov na \"&čas posledného odovzdania\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Nastaviť vlastnosť '%s' na\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Nastavenia vlastností..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Nastavenia - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Šel"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Pamäť ikoniek šelu bola prebudované!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Posunie stromy na vrch okna. Zarovnanie s ostatnými stromami bude prerušené."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Z&obraz vlastnosti"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Krátky formát &dátumu/času v správach denníka"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Krátka URL adresa objektov Subversion"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Skrátený zoznam vlastností"

# Zobraziť &Všetko
#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Ukázať"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Zobraziť skratkové &tlačítko pre:"

# Zobraziť &Všetko
#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "Zobraziť &všetko"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "Zobraziť &denník"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Zobraziť &Rozsah..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Zobraziť revíziu &pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Zobraziť &všetky revízie"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Zobraziť &zmeny"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "Zobraziť &denník"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "Zobraziť &denník..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "Z&obrazovať prekrytie a kontextovú ponuku len v Explorer-y"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Zobraziť &vlastnosti"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Zobraziť &neverziované súbory"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Zobraziť nad lištou"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Zobraziť pod lištou"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Zobraziť menej tlačidiel"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Zobraziť zoznam súborov"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Zobraziť hlavnú revíziu"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Zobrazí zmeny v riadku slovo po slove\n"
"Rozdiely v riadkoch po slovách"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Zobraziť Dialógové okno zamykanie pred zamknutím súborov"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Zobraziť viac tlačidiel"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Zobraziť &prehľad"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Zobraziť lištu rýchleho prístupu nad lištou"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Zobraziť lištu rýchleho prístupu pod lištou"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Zobraziť tipy& na lište"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Zobraziť &zmeny pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Zobrazí náhľad na celý graf"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Zobraz rozdiely &unifikovaným porovnaním"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Zobraz rozdiely &unifikovaným porovnaním"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Zobraziť vylúčené adresáre ako normálne"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Zobraziť externé z odlišných úložísk"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Po chvíľke zobraziť &celú ponuku "

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Zobraziť i&gnorované súbory"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Zobraziť externé objekty"

#. Resource IDs: (1037)
msgid "Show l&og"
msgstr "Zobraziť &denník"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Zobraz &čísla riadkov"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Zobraziť najstarší vrchol na vrchu"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Zobrazí iba zmenené časti mena cesty. Nezmenené časti nahradí bodkami."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Zobraz/skry riadkové porovnanie\n"
"Prepni riadkové porovnanie"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Zobraz/skry rámček polohy\n"
"Prepni rámček polohy"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Zobraziť, alebo schovať stavový rámček\n"
"Prepni stavový rámček"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Zobraz/skry lištu nástrojov\n"
"Prepni lištu nástrojov"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Zobraz prekryté ikonky pre ignorované objekty"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Zobraz prekryté ikonky pre neverziované objekty"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Zobraziť vlastnosti revízie"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Zobraziť &klávesové skratky v tipoch"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Zobraziť špeciálne znaky pre biele znaky\n"
"Zobraziť biele znaky"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Zobrazí štatistiku pre vybraný zásobník denníka"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Zobrazí značky na kópií zdroja, nie ako samostatný vrchol"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Zobraziť &nezmenené súbory"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Zobraziť ne&verziované súbory"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Zobraziť/skryť"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Zobrazujem %ld uzlov"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Zobrazené revízie: %ld (od revízie %ld do revízie %ld) - Vybrané revízie: %ld"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Zobrazujem graf pre %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Zobrazí grafické vyjadrenie kópií, značiek a vetiev"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Zobrazí všetky súbory, ktoré boli zmenené od poslednej aktualizácie, miestne a v úložisku."

# Zobrazí všetky revízie, v ktorých boli zmený tohoto objektu
#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Zobrazí všetky revízie, v ktorých bol tento objekt zmenený"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Zobrazí informácie o TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Zobrazí súbor denníka úkonov v predvolenom textovom editore"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Zobrazí hodnotu štýlu ukončenia riadkov"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Zobrazí denník pre vybraný súbor / adresár"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Zobrazí typ MIME verziovaného súboru"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Jedno-/&dvoj-panelové zobrazenie"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Veľkosť a stav"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Veľkosť všetkých textových informácií v zásobníku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Veľkosť zásobníka na disku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Veľkosť nekomprimovaného zásobníka"

# Vynechané
#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Preskočené"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Preskočené chýbajúce ciele"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Triediť podľa počtu odovzdaní"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Ľavý zdroj:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Pravý Zdroj:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Určuje koľko záznamov sa ma pamätať v histórií správ denníka."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Určuje súbory a adresáre ktoré má TortoiseSVN\r\n"
"ignorovať vo všetkých pracovných kópiách.\r\n"
"Šablóny oddeľujte medzerou."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Špirála1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Rozdeliť &zdrojový strom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Rozdeliť nasledovný s&trom"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Rozdeliť riadky"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Rozdeliť podstromy"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Rozdeliť aktívne okno do panelov\n"
"Rozdeliť"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Kumulovaný graf"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Zásobníkový čiarový graf"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Štandard"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Spustiť odovzdavací pripnutý (hook)skript"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Začiatočná revízia"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Spustiť aktualizačný pripnutý (hook)skript"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Statické"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Štatistiky"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Konfigurácia stavového riadku"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Farby stavu a akcií"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Pamäť stavov"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Pamäť stavov udržiavaná externým procesom môže zobrazovať prekrývajúce ikonky s vnáraním"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Pamäť stavov len pre jeden adresár, bez vnárania"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Stav položky v SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Zober zá&mok"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Odober zámok"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan KÜNG, Lübbe ONKEN (preklad Ot(ik))"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Prúžky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "Konfiguračný &súbor Subversion:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"Subversion zaznamenal vážny problém.\n"
"Prosím venujte čas a oznámte to na náš mailing list\n"
"poskytnite tak mnoho informácií ako je možné\n"
"o tom čo ste robili.\n"
"\n"
"Subversion zaznamenal problém v:\n"
"súbor %s, riadok %ld\n"
"výraz = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"Subversion zaznamenal vážny problém.\n"
"Prosím venujte čas a oznámte to na náš mailing list.\n"
"Poskytnite tak mnoho informácií ako je možné\n"
"o tom čo ste robili.\n"
"\n"
"Subversion oznámil:"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion hlási chybu pri vytváraní úložiska!\n"
"Uistite sa, že adresár je prázdny a nie je chránení proti zápisu."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion hlási chybu pri čistení!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Súbor Subversion servera:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "Prepnúť pracovnú kópiu na novú ve&tvu/značku"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Prepnúť %s na %s, Revízia %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Prepnúť - TortoiseSVN"

# Prepnúť ľavú <-> pravú
#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Vymeniť ľavé<->pravé"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Prepnúť do Vetvy / značky"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Prepnúť do predchádzajúceho okna\n"
"Predchádzajúce okno"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Prepnúť medzi jedno- a dvoj- panelovým zobrazením\n"
"Prepnúť medzi jedno- a dvoj- panelovým zobrazením"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Prepnúť obsah ľavého a pravého panelu\n"
"Prepnúť ľavý a pravý pohľad"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Prepnúť do ďalšieho okna dokumentu"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Prepnúť na nasledovný panel\n"
"Ďalší panel"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Prepnúť do predchádzajúceho okna dokumentu"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Prepnúť pracovnú kópiu do inej vetvy / značky"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Prepnúť:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Vymení porovnávané strany ľavá<<->pravá"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "Systémové &zvuky"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Položky systémových registrov boli odstránené a INI súbor (ak existoval) bol zmazaný."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME(Obviňovač)"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF(obrázkový porovnávač)"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Miesto pre záložku"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Veľkosť tab.:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Uzly značky"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Označiť pracovnú kópiu ako %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Panel úloh"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Iba test"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Stav textu:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Stav obsahu"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Veľkosť bloku nezodpovedá počtu pridaných/vymazaných riadkov!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Na riadku %d bol očakávaný začiatok dávky '@@'!"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Farba vytvorenia, kopírovania a premenovania uzlu značky bude posunutá k žltej."

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Farba vytvorenia, kopírovania a premenovania uzlu kmeňa bude posunutá k zelenej."

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Predvolená URL, z ktorej prebehne získavanie pokiaľ nie je určená iná"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Predvolená cesta na získanie pokiaľ nie je určená iná"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Porovnávanie bolo zrušené z dôvodu chyby:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Súbor %s neexistuje!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Súbor %s nebol nájdený v súbore záplat!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Súbor\n"
"%s\n"
"je prázdny! \n"
"Chcete ho odstrániť?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Súbor je príliš veľký"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Súbor je priveľký na otvorenie."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Súbor\n"
"%s\n"
"už existuje! Chcete ho prepísať?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Súbor\n"
"%s\n"
"nie je platný textový súbor!\n"
"Poznámka: UTF32 súbory sú tiež považované/spracované ako binárne."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Adresár %s\n"
"neverziované a/alebo zmenené súbory. Chcete ho napriek tomu odstrániť?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Adresár \n"
"%s\n"
"neexistuje.\n"
"Chcete ho vytvoriť?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Adresár\n"
"%s\n"
"už existuje!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Pripnutý (Hook)skript vrátil chybu:\n"
"%s"

# Nemožno zobraziť (tento) obrázok.
#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Obrázok nemôže byť zobrazený."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Poskytovateľa sledovača prípadov sa nepodarilo vytvoriť. Prosím, skontrolujte, či bol správne nainštalovaný."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Sledovač prípadov nemohol overiť textový parameter"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Objekt '%s' má konflikt vlastností:"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Posledné prepnutie sa pokúsilo pridať adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Posledné zlučovanie sa pokúsilo pridať súbor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Posledné zlučovanie sa pokúsilo vymazať/presunúť/premenovať adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Posledné zlučovanie sa pokúsilo vymazať/presunúť/premenovať súbor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Posledné zlučovanie sa pokúsilo zmeniť adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Posledná operácia zlúčiť sa pokúsilo zmeniť súbor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Posledné prepnutie sa pokúsilo pridať adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Posledné prepnutie sa pokúsilo pridať súbor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Posledné prepnutie sa pokúsilo vymazať/presunúť/premenovať adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Posledné prepnutie sa pokúsilo vymazať/presunúť/premenovať súbor'%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Posledné prepnutie sa pokúsilo zmeniť adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Posledná operácia prepnúť sa pokúsila zmeniť súbor '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Posledná aktualizácia sa pokúsila pridať adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Posledná aktualizácia sa pokúsila pridať súbor '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Posledná aktualizácia sa pokúsila vymazať/presunúť/premenovať adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Posledná aktualizácia sa pokúsila vymazať/presunúť/premenovať súbor '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Posledná aktualizácia sa pokúsila zmeniť adresár '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Posledná aktualizácia sa pokúsila zmeniť súbor '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "Na riadku %d bolo očakávané '===='!"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Nebol nájdený riadok 'Index: '!\n"
"Súbor je prázdny, alebo to nie je súbor porovnania."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "Na riadku %d bolo očakávane určenie nového súboru!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "Na riadku %d bolo očakávane určenie starého súboru!"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Zámok bol zlomený z inej pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Maximálny počet riadkov, ktoré sa majú pamätať pre denník úkonov.\n"
"Pridanie riadkov nad tento počet spôsobí zmazanie najstaršieho riadku zo súboru."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Starý a nový súbor sa nezhodujú.\n"
"Premenovanie súborov nie je (ešte) podporované!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Úkon zlyhal."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametre '/path' a '/pathfile' sú nezlúčitelné.\n"
"Môžete zadať iba jeden z nich."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Záplata vyzerá byť zastaralá! Riadok súboru\n"
"%s\n"
"a riadok záplaty\n"
"%s\n"
"sa nezhodujú!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Cesta/URL, ktorú ste zadali vyzerá byť vo Windows nepovolená!\n"
"Môžete to napriek tomu skúsiť, ale asi to spôsobí chybu.\n"
"\n"
"Platná adresa vo Windows nesmie obsahovať '<<>|\"?*:' a ani jedno z mien zariadení:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Chcete napriek tomu pokračovať?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Cesta\n"
"<i>%s</i>\n"
"v súbore záplat neexistuje.\n"
"TortoiseMerge našiel relatívnu cestu\n"
"<i>%s</i>,\n"
"ktorá vyzerá, že sa zhoduje lepšie.\n"
"\n"
"Chcete použiť navrhnutú cestu? Odpoveď nie ukončí TortoiseMerge."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Cesta\n"
"<i>%s</i>\n"
"v súbore záplat neexistuje.\n"
"TortoiseMerge sa pokúsil nájsť cestu vynechaním prefixov, ale nebola nájdená zhoda."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Cesta\n"
"<i>%s</i>\n"
"nevyzerá byť zhodná s cestou zo súboru záplat.\n"
"Ale TortoiseMerge našiel cestu\n"
"<i>%s</i>,\n"
"ktorá sa zhoduje lepšie. Chcete použiť navrhnutú cestu?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Úložisko bolo úspešne vytvorené."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Vybraný súbor ešte obsahuje značky konfliktov.\n"
"Naozaj ho chcete označiť za vyriešený?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Cieľová URL adresa\n"
"%s\n"
"už existuje!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Cieľový súbor\n"
"%s\n"
"už existuje! \n"
"Chcete ho prepísať?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Cieľový adresár \n"
"%s\n"
"nie je prázdny!\n"
"Ste si istý, že chcete získanie/export do tohoto adresára?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Čas v sekundách, po ktorom bude zastavená analýza súborov.\r\n"
"Menšia hodnota umožní zoznam automatického dopĺňania skorej,\r\n"
"ale možno nebudú zanalyzované všetky súbory."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Vybrané URL adresy neboli vytvorené z jedného kmeňového adresára.\n"
"Nie je možné zobraziť správy denníka medzi nimi!"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Užívateľ, ktorý odovzdal naposledy"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Užívateľ, ktorý vlastní zámok súboru"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Pracovná kópia bola zmenená!\n"
"<hr=100%>\n"
"Prosím najprv vaše zmeny odovzdajte, alebo vráťte."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Pracovná kópia nie je aktuálna!\n"
"Najprv ju aktualizujte, prosím."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Ich súbor:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Ich"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"Boli vykonané zmeny alebo sú neverziované objekty v adresároch, ktoré bol zaradené cez svn:externals.\n"
"Takéto súbory nie sú v zozname na odovzdanie. Tieto súbory musíte odovzdať osobitne."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Nie je prístupný žiadny poskytovateľ sledovania prípadov"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"Na riadku %d je ešte stále nevyriešený konflikt!\n"
"Pred uložením, by ste mali vyriešiť všetky konflikty.\n"
"Chcete uložiť súbor aj s konfliktom?\n"
"Keď vyberiete ANO, potom budete musieť vyriešiť konflikty ručne v inom editore!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Sú neuložené zmeny\n"
"Chcete vaše zmeny uložiť?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Pri pokuse o pripojenie na server nastal problém.\n"
"Chcete namiesto toho zobraziť dáta zo zásobníka?\n"
"\n"
"Prosím pochopte, že údaje v zásobníku môžu byť zastaralé,\n"
"nekompletné, alebo dokonca mätúce z dôvodu nekompletnej histórie."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Nie je čo pridať. Všetky súbory a adresáre sú už pod správou verzií, alebo sú ignorované na základe nastavenia svn:ignore, alebo globálneho nastavenia."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Nie je nič na odomknutie. Nie sú žiadne zamknuté súbory v pracovnej kópií."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Tezaurus (slovník)"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"Toto nie je platná URL adresa.\n"
"Prosím sem zadajte URL."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Toto nie je platná cesta!\n"
"Platná cesta nesmie obsahovať '<<>|\"?*:' ani meno nasledovných zariadení:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Táto metóda pokrýva prípad, keď ste spravili vetvu ako je popísané v knihe Subversion. Použite túto možnosť na zlúčenie všetkých zmien vetvy do kmeňa."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Táto metóda pokrýva prípad keď ste spravili jednu, alebo viac revízií do vetvy (alebo kmeňa) a chcete tieto zmeny aplikovať na niektorú inú vetvu."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Táto metóda pokrýva prípad keď chcete zlúčiť rozdiely z dvoch rozdielnych vetiev do vašej pracovnej kópie."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý CollabNet-om (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Program je prepojený s chýbajúcim exportom %s v súbore %s. Tento počítač pravdepodobne nemá kompatibilnú verziu %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Tento program vyžaduje %s, ktorý nebol v tomto systéme nájdený."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Táto vlastnosť je povolená len na adresároch, a nie súboroch."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Táto vlastnosť nesmie mať viac riadkov. Iba jeden riadok je povolený."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Toto vymaže záznam o použitých príkazoch v aplikácií a obnoví predvolené viditeľné príkazy na lište. Nevráti to žiadne prispôsobenie. Ste si istý, že to chcete?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Usporiadať &vodorovne"

# Usporiadať zvyslo
#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Usporiadať &zvislo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Časové limity"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"Pre rekurzívne odovzdanie a obídenie tejto chyby,\n"
"sa uistite, či všetky objekty v označenom adresári\n"
"sú tiež označené v odovzdávacom okne.\n"
"Inak TortoiseSVN bude musieť vykonať nerekurzívne odovzdanie,\n"
"ktoré neumožní odstránenie adresára."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"Na ukradnutie zámky, stlačte pravý klik na rodičovskom adresári objektu a vyberte 'Uzamknúť' z kontextovej ponuky.\n"
"Toto vám zobrazí dialóg zamykania, kde môžete vynútiť zámok - 'ukradnúť' ho od jeho aktuálneho vlastníka."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Do:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Po: (posledná URL a adresa rozsahu zlučovania)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Prepnúť medzi jedno/dvoj stranovým zobrazením\n"
"Jedna/dvoj stranové zobrazenie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Lišta nástrojov"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Meno lišty:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Nastavenia lišty"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Interná chyba lišty. Prosím kontaktujte Vášho dodávateľa aplikácie."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Nástroje"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Nástroje:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame by nemal byť volaný priamo! Namiesto toho použite:\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [[logfile] [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - Nástroj porovnávania obrázkov (súčasť TortoiseSVN)"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: Porovnávanie obrázkov pre TortoiseSVN\n"
"\n"
"Platné voľby príkazového riadku sú:\n"
"/left:\"cesta k ľavému obrázku\"\n"
"/lefttitle:\"názov ľavého obrázka\"\n"
"/right:\"cesta k pravému obrázku\"\n"
"/righttitle:\"názov pravého obrázka\"\n"
"/overlay\t\tpovolí režim prekrytia\n"
"/fit\t\toptimalizuje veľkosť obrázkov\n"
"/showinfo\t\tzobrazí informačné rámčeky"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN našiel podobné mená súborov. Chcete premenovať aj súbory: \n"
"%s ?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Celkovo analyzovaných odovzdaní:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Celkovo zmenených súborov:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Celkový počet zmien v revíziách v zásobníku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Celkový počet zlúčených "

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Celkový počet užívateľských vlastností revízií"

# zlúčených
#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "Prúžky &stromu"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Prenosová rýchlosť %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "Priesvitná &farba..."

# konfliktných
#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Konflikt stromov"

# zlúčených
#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Zlúčiť strom"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Uzly kmeňa"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Skúste 'Vyčistiť'. Keď to nepomôže treba vykonať nové získanie."

# Skúsiť znova
#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Skúsiť znovu"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Doladenie TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "A&ktualizovať"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "História URL"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "Neznáma URL (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "Prvky Subversion URL"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "URL, z ktorej sa má zlučovať"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Nemožno určiť zdroj na zlúčenie pre\n"
"%s\n"
"Prosím použite hlavný zlučovací dialóg."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Nemožno načítať podporu e-mail-ov."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Nemožno vykonať príkaz, server je zaneprázdnený"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Nemožno čítať z %1, je už niekým otvorený."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Nemožno čítať vlastnosť určenú len na zápis."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Nie je možné obnoviť cestu pracovnej kópie!\n"
"Toto sa môže stať po premenovaní súboru.\n"
"Prosím spustite okno záznamov pre vybraný súbor a vráťte zmeny\n"
"z vrchu panelu v okne záznamov."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Nemožno zapísať vlastnosť, ktorá je len na čítanie."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Nemožno zapísať do %1, je len na čítanie, alebo otvorený niekym iným."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Nezmenený uzol"

# Odznač
#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Odznačiť"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Vrátiť %d akcií"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Vrátiť akciu"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Vrátiť pridanie..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Vrátiť posledný úkon\n"
"Vrátiť"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Neočakávaný formát súboru."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Neformátovaný text\n"
"text bez formátovania"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Unifikovaný '&diff' HEAD revízie"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Neznámy pôvodca certifikátu.\n"
" Otlačok: %s\n"
" (význačné )Meno: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Neznáma hĺba"

# Odomkni
#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Odomknúť"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Odomknutie zlyhalo"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Odomknuté"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Neznámy, alebo nesprávny formát súboru vlastností!"

# Bez mena
# Bezmenne
#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Nepomenované"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Nepoužitý zásobník denníka bude vymazaný iba keď jeho\n"
"súbor je väčší ako udaná veľkosť v kBytes."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Odverziovať"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Neverziované súbory označia rodičovský adresár za zmenený"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Odverziovávanie: %s"

# nadadresaár
#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "O adresár vyššie"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Aktualizácia"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Aktualizovať - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Hĺba aktualizácie"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Aktualizovať pracovnú kópiu na revíziu"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Aktualizované"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Aktualizuje pracovnú kópiu na určenú revíziu"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Aktualizuje pracovnú kópiu na aktuálnu revíziu"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Aktualizovanie %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Aktualizácia objektov ActiveX"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Aktualizovanie a obnovovanie zámkov..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Aktualizácia pamäte denníka"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Použiť prednastavený &obrázok"

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Použiť &ľavý blok"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Predvoliť &jedno-panelové zobrazenie pre dvojsúborové porovnanie"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Použiť iný bl&ok textu"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Použiť &textový prehliadač pre obvinenia"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Použite '*' za zástupný znak pri určovaní výnimiek(vylúčení).\r\n"
"Výnimky oddeľte (',').\r\n"
"Napríklad: *.mojasiet.com, *.firma.com"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Použiť URL adresu &pracovnej kópie ako predvolenú pre \"Z:\" URL"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Použiť unifikované porovnanie &schránky"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Použiť adresár \"_svn\" namiesto \".svn\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Použije celý obsah z ľavého zobrazenia\n"
"Použije ľavý súbor"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Použiť ľavý blok pred pravým"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Použiť blok z ľavého pohľadu pred blokom z pravého pohľadu\n"
"Použiť blok z ľava pred pravím"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Použiť pravý blok pred ľavým"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Použiť blok z pravého pohľadu pred blokom z ľavého pohľadu\n"
"Použiť blok z prava pred ľavím"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Použiť oba bloky (tento prvý)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Použiť oba bloky (tento posledný)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Použiť"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Použiť miestne"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Pri vracaní požiť odpadkový kôš"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Použiť regulárny výraz"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Použiť úložisko"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Použiť &preškrtávanie pre vymazané riadky"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Použiť systémové nastavenie dátumu/času"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Použiť blok '&Moje'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Použiť blok '&Ich'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Použiť blok 'M&oje' pred 'Ich'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Použiť blok 'Moje' pred 'Ich'\n"
"'Moje', potom 'Ich'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Použiť blok z 'Moje'\n"
"Použiť 'Moje'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Použiť blok 'i&ch' pred 'moje'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Použiť blok 'Ich' pred 'Moje'\n"
"'Ich', potom 'Moje'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Použiť blok z 'Ich'\n"
"Použiť 'Ich'"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Použiť blok \"&Moje\""

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Použiť blok \"&Ich\""

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Použiť blok \"M&oje\" pred \"Ich\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Použiť blok \"I&ch\" pred \"Moje\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Použiť blok z ľavého zobrazenia\n"
"Použije ľavý blok"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Použiť &tento blok"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Použite dialógové okno denníka na vybranie revízií, ktoré chcete zlúčiť, alebo revízie zadajte oddelené čiarkami. Rozsah revízií môže byť zadaný pomlčkami.\r\n"
"\r\n"
"Príklad: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"Na zlúčenie všetkých revízií nechajte nevyplnené."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Požiť tento &celý súbor"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Použiť keď sa úložisku zmenila URL"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Použiť celý druhý &súbor"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Zrušené užívateľom"

# Uživateľ:
#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Meno užívateľa:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Platné voľby príkazového riadku sú:\n"
"/base:<cesta k základovému súboru>\n"
"/theirs:<cesta k ich súboru>\n"
"/mine:<cesta k vášmu súboru>\n"
"/merged:<cesta k výslednému súboru>\n"
"/diff:<cesta k súboru unifikovaného porovnania>\n"
"/patchpath:<cesta k adresáru>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Verzia"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Verzia %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Informácie o verzií"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Verziované"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Zobrazenie"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Prezrieť revíziu cesty vo &internetovom prehliadači"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Prezrieť revíziu vo &internetovom prehliadači"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "> Naša stránka <"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "Uzol pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "Okraj uzla pracovnej kópie"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Čakať"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Čakajte na dokončenie skriptu"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Chcete sa odpojiť?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Varovanie"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Varovanie!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Keď malý zásobník denníka nebol použitý udaný počet dní,\n"
"bude automaticky vymazaný."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Keď pripojenie k úložisku nie je možné, TSVN sa môže\n"
"prepnúť do režimu používania iba zásobníkových dát.\n"
"Vyberte predvolené správanie."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Keď je povolené, verziované objekty zobrazené v odovzdávacom dialógu sú automaticky vybrané na odovzdanie"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr ""
"Pri zamykaní jedného, alebo viacerých súborov, zobrazí\n"
"dialógové okno na zadanie popisu o zamykaní"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Biele znaky"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Pozícia okien"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Okná"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "S URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Pracovná kópia"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Cesta pracovnej kópie:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Pracovná kópia"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Pracovná kópia preložená do \n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Áno"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Áno pre všetko"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Už máte nainštalovanú aktuálnu verziu."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Vytvárate úložisko na sieťovom disku.\n"
"Toto je bezpečné, ale potom musíte k nemu pristupovať iným spôsobom.\n"
"Pristupovanie k úložisku cez file:// na sieťovom disku môže zničiť vaše dáta!\n"
"Vytvoriť úložisko napriek tomu?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Snažíte sa pristúpiť k sieťovému úložisku pomocou file://\n"
"na zdielanom disku.\n"
"Toto môže viesť vážnemu poškodeniu úložiska!\n"
"Naozaj to chcete?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Pokúšate sa presunúť kmeňový adresár!\n"
"Ste si naozaj istý, že chcete presunúť\n"
"kmeňový adresár?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Môžete vložiť iba obrázok s rozmermi (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Nemôžete vytvoriť viac ako %d užívateľských líšt!"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Túto vlastnosť nie je možné nastaviť na adresáre!\n"
"Ak ju chcete použiť na všetky súbory v tom adresári,\n"
"musíte vybrať zaškrtávacie políčko 'rekurzívne'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Pustili (dropped) ste viac súborov, alebo adresárov.\n"
"Nie to však možné urobiť v jednom kroku. Takže TortoiseSVN pridá každý\n"
"súbor/adresár samostatne vytvoriac novú revíziu pre každý pridaný objekt.\n"
"\n"
"Ešte stále to chcete?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Zmenili ste vlastnosti bez toho aby ste ich uložili\n"
"Chcete ich uložiť teraz?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Najprv musíte aktualizovať pracovnú kópiu."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Nezadali ste prípadové číslo!\n"
"Chcete vykonať odovzdanie bez čísla prípadu?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Najviac môžete definovať %d nástroj."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Musíte reštartovať počítač, aby sa zmeny prejavili."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Vybrali ste neverziovaný súbor.\n"
"Súbor bude po odovzdaní pridaný do správy verzií."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Mali by ste zadať text!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Mali by ste vybrať obrázok!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Snažíte sa pridať objekt\n"
"'%s',\n"
"ale objekt\n"
"'%s'\n"
"už existuje.\n"
"\n"
"Vyzerá to, že bol premenovaný mimo Subversion, ale zmenila sa iba veľkosť písmen.\n"
"Chcete ho naozaj pridať?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Zmenili ste ikonu z <i>%s</i> na <i>%s</i>.\n"
"Táto zmena sa prejaví až po reštartovaní systému, alebo novom prihlásení!"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"V minulosti zadané správy denníka boli uložené.\n"
"Kliknite sem na ich prečítanie a opätovné vloženie."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Inštalovaná verzia:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Vaša verzia: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Vaša pracovná kópia vyzerá byť na ceste značky!\n"
"Najprv by ste mali prepnúť na vetvu, alebo kmeň pred odovzdaním.\n"
"\n"
"Chcete napriek tomu odovzdať?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Vaša pracovná kópia obsahuje zmeny.\n"
"Najnižšia revízia v pracovnej kópií: %ld\n"
"Cesta: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Vaša pracovná kópia je zmenená!\n"
"Poznámka: aktualizácia na inú revíziu nestratí tieto zmeny, takže pracovná kópia\n"
"nebude úplne zhodná s revíziou na ktorú aktualizujete!"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Vaša pracovná kópia obsahuje miestne zmeny.\n"
"Ak ste spravili vetvu/značku z HEAD revízie, vaše miestne zmeny nebudú\n"
"zobrazené vo vetve/značke!"

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "Vz&dialiť"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Lupa"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "&Priblížiť"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "&Vzdialiť"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Pri&blížiť\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Vz&dialiť\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Zväčšenie 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Priblížiť\n"
"Priblíži"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Vzdialiť\n"
"Vzdiali"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Pri&bížiť"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Priblížiť"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Vzdialiť"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Zväčšiť na &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Zobraz všetko"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Zobraz celú výšku"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Zobraz celú šírku"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Nepriradené]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Porovnávanie je bez rozlišovania veľkosti písmen.\n"
"Šablóny musia byť zadané malými písmenami.\n"
"Biele znaky sú považované za súčasť šablóny.\n"
"Povolené náhradné znaky sú '?' a '*'.\n"
"Šablóny sú oddelené pomocou ';'."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "pridané"

# pridaných súborov
#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "pridané súbory"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "alias (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "alias: %s"

# súbor bez mena
#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "nepomenovaný súbor"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "a"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "> Podpora vývojárov <"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "na jeho mieste je už iný objekt"

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"pýtať sa úložiska keď je 'pripojený' -\n"
"pracovať len so zásobníkom keď je 'odpojený'"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "autori:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Nastavte 'false' keď chcete aby ' bugtracking ID' bolo pridané na vrch\r\n"
"správy denníka. Predvolená hodnota 'true' znamená, že 'bugtracking ID'\r\n"
"je k správe denníka pripojená."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Menovka, ktorá bude zobrazená v editovacom boxe, kde užívateľ zadá číslo prípadu."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"dva novým riadkom oddelené regulárne výrazy.\r\n"
"Prvý výraz je použitý na nájdenie odkazu k prípadu,\r\n"
"druhý výraz je použitý na vybranie vlastného ID chyby z reťazca."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Reťazec, ktorý je pridaný k správe v denníku, keď je zadané číslo prípadu.\r\n"
"Reťazec musí obsahovať '%BUGID%', ktoré bude nahradené číslom prípadu."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Nastavte 'false' keď váš bugtracking systém nemá odkazy na prípady podľa čísel."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"parametre odovzdané IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"IBugTraqProvider COM uuid"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL odkazujúca na záznam prípadov.\r\n"
"Musí obsahovať '%BUGID%', ktoré bude nahradené číslom prípadu."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "zmien celkovo:"

# odovzdných
#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "odovzdaní"

# konfliktných
#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "konfliktné"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "pripojenie:"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"prekopírované z\r\n"
"%s - revízia %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "prekopírované:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "deň"

# vymazaných
#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "vymazané"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "disk [kB]: "

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "dummy"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "štýl ukončenia riadkov"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Exportované\n"
"%s\n"
"do\n"
"%s"

# externých
#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "externé"

# externých
#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "externý súbor:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

# ignorovaných
#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "ignorované"

# Ignorovať predkov
#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "zanedbanie pôvodu"

# nekompletných
#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "nekompletné"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "neexistuje."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "už je vymazaný."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "je neverziovaný"

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "objekt lokálne zachovaný"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "posledná hlavná aktualizácia:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "posledné čítanie:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "posledná aktualizácia:"

# zamknutých
#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "zamknuté"

# zamknutých
#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "zamknuté:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "max revízia:"

# zlúčených
#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "zlúčené"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "zlúčení celkom:"

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "chýbajúce"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "chýbajúce / zmazané / nahradené"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "chýba v:"

# zmenený
#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "zmenené"

# zmenených / skopírovaných
#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "zmenené / prekopírované"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "mesiac"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "viacnásobné URL (napr.: %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "nie"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "k tomuto príkazu nie je popis "

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "neverziované"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "normálne"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "blokované"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "offline"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "na %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "online"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "alebo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "párové výrazy:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "zložky cesty: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "cesty:"

# pixelov ?
#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "pixely"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "možné alebo skutočné konflikty / prekážky"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "švrťrok"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "iba na čítanie"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "nahradené"

# Ignorovať predkov
#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "rešpektovanie pôvodu"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "revízia %s-%s, revízia %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "počet revízií:"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "Revízie %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "revízie:"

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "koreňový projekt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "preskočiť rozsah:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"Jeden z 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Ak je prítomná, spraví súbor spúšťateľným. Táto vlastnosť nemôže byť nastavená na adresári.\r\n"
"Pokus o nerekurzívne použite zlyhá. Rekurzívne použitie nastaví túto vlastnosť iba na súbory v adresári."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"Novými riadkami oddelený zoznam modulov. Každý pozostáva z relatívnej cesty,\r\n"
"voliteľnými parametrami revízie a URL. Napríklad\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"URL môžu byť plné URL, alebo relatívne.\r\n"
"Formát pre relatívne URL je:\r\n"
"../ relatívne k externému rodičovskému adresáru\r\n"
"^/ relatívne ku kmeňu úložiska\r\n"
"// relatívne k URL schéme\r\n"
"/ relatívne k menu servera"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"Riadkami oddelený zoznam šablón mien na vylúčenie."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Kľúčové slova na nahradenie. Platné kľúčové slová:\r\n"
"URL, HeadURL : URL adresa hlavnej revízie objektu.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Autor poslednej úpravy súboru.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Dátum/čas poslednej úpravy objektu.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Posledná revízia, v ktorej bol objekt zmenený.\r\n"
"Id : Zhustené zhrnutie predchádzajúcich štyroch."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"Novými riadkami oddelený zoznam informácií o zlúčení. Každý riadok pozostáva z absolútnej\r\n"
"cesty nasledovanej čiarkami oddeleným zoznamom čísel revízií.\r\n"
"Napríklad\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"MIME typ súboru. Určuje, či súbor zlúčiť, a ako ho obslúžiť z Apache.\r\n"
"MIME typ začínajúci 'text/' (alebo bez určenia) je považovaný za textový.\r\n"
"Ostatné súbory sú považované za binárne."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Nastavte na hodnotu (napr.: '*') k vynúteniu zamknutia tohoto súboru.\r\n"
"Pri odovzdávaní a aktualizovaní bude súbor označený ako zamknutý,\r\n"
"indikujúc, že užívateľ musí získať zámok k súboru\r\n"
"predtým ako ho zmení, alebo odošle zmeny."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"prepnuté do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "prepnuté:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "odpojiť dočasne"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "text [počet výrazov]:"

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "sú tam konfliktné zmeny."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "do %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "na %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "konflikt stromov"

# konfliktných
#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "konflikt stromov:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"Novými riadkami oddelený zoznam vlastností, ktoré sú automaticky použité pri pridaní/importovaní súborov.\r\n"
"Formát: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Príklad: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimálny počet znakov záznamu denníka, aby bolo povolené zamknutie."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Nastavte na 'false', keď nechcete, aby zoznam zmenených súborov v odovzdávacom okne\r\n"
"bol vložený v Angličtine."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimálny počet znakov záznamu denníka, aby bolo povolené odovzdanie."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"Reťazec regex, ktorý získa prehľad zo správy denníka v jeho prvej skupine."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"Text, ktorý je automaticky vložený do rámčekov odovzdávacieho okna.\r\n"
"Použite to ako šablónu na vypisovanie záznamov denníka."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Nastavte na maximálnu šírku záznamu denníka v znakoch.\r\n"
"Šedá čiara je zobrazená v odovzdávacom okne na tejto pozícií. Predvolená hodnota je 80."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Nastavte na číslo jazyka, v ktorom chcete písať záznamy denníka.\r\n"
"TortoiseSVN načíta príslušnú kontrolu pravopisu - ak bude dostupná."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Novými riadkami oddelený zoznam užívateľsky definovaných vlastností\r\n"
"súborov, ktorý bude na výber v dialógovom okne vlastností."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Novými riadkami oddelený zoznam užívateľsky definovaných vlastností\r\n"
"adresára, ktorý bude na výber v dialógovom okne vlastností."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Nastavte na 'áno' ak má byť zobrazené varovanie, pri odovzdávaní bez zadania prípadu."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "užívateľských vlastností:"

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "rozdielne hodnoty"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL adresa odkazujúca na web stránku úložiska pre určený súbor a revíziu.\r\n"
"Reťazec %REVISION% v URL adrese bude nahradený číslom revízie.\r\n"
"Reťazec %PATH% bude nahradený cestou súboru relatívne od kmeňového adresára úložiska."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL odkazujúca na web stránku úložiska pre určenú revíziu.\r\n"
"Reťazec %REVISION% v URL adrese bude nahradený číslom revízie."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "týždeň"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "slovné výrazy:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "slov [nestlačené]:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "rok"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "áno"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "%s, but the local file was already edited."
#~ msgstr "%s, ale bol miestne upravený."
#~ msgid "General::Revision Graph"
#~ msgstr "Všeobecné::Graf revízií"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Odpojiť?"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Nahradiť uzol"
#~ msgid ""
#~ "GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
#~ "You can get GDI+ from\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgstr ""
#~ "Aby ste mohli uložiť graf ako obrázok je vyžadovaný GDI+.\n"
#~ "GDI+ môžete získať z\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Pružné disky (A: B:)"
#~ msgid "Only record the merge"
#~ msgstr "Zlučenie iba zaznamenaj"

Show on old repository browser