• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 16085
Größe 257,362 Bytes
Zeit 2009-04-07 20:37:39
Autor benwfelt
Log Message

Fixed accelerator error and translated a few more strings.

Content

#
# Romanian Translation for TortoiseSVN.
# Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Seby Rusu <sebyrusu@yahoo.com>, 2006.
# Ben Felt <benwfelt@gmail.com>, 2008-2009.
# Florin Daneliuc <dfev77@google.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-07 14:36+0200\n"
"Last-Translator: Ben Felt <benwfelt@gmail.com>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Romanian\n"
"X-Poedit-Country: ROMANIA\n"

# Dictionary:
# commit - transmite (could use also "încredintează", "consemnează")
# merge - îmbina (could also use "fuzioneaza", "uneste")
# S-au folosit glosarul de la http://i18n.ro, grupul 'diacritice' de la google groups, şi traducerile în limbile Franceză şi Italiană.
#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "# autorii afişaţi individual:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "%.2f Mocteţi transferaţi"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kocteţi/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 conţine un obiect neaşteptat."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 conţine o cale incorectă."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 conţine o schemă incorectă."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 are un format incorect."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 nu a fost găsit."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Să se continue rularea scriptului?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Acest fişier nu poate fi găsit.\n"
"Verificaţi dacă numele fişierului şi calea sunt corect specificate."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "%I64d octeţi transferaţi"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "%I64d kocteţi transferaţi"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d fişiere selectate, %d fişiere în total"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d autorii cei mai activi cu cel puţin %d transmiteri fiecare (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld octeţi/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minut(e) şi %ld secundă(e)"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld din %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "%ld căi"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (deconectat)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (deconectat) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - la revizia: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Fişier la distanţă"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Baza de lucru"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Baza de lucru, Revizia %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Copia de lucru"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s în %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, la %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, dar există deja local fără versiune."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, dar lipseşte local."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, dar s-a adăugat deja local."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s, dar s-a editat deja."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, dar s-a şters, s-a mutat, sau s-a redenumit local."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, dar a fost împiedicat de copia de lucru."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Exportă (%d) din %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Exportă %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Chiar doriţi să-l eliminaţi?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"este un dosar şi nu un fişier!\n"
"TortoiseMerge nu poate compara directoare."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&Despre TortoiseMerge..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Activează"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Adaugă >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Adaugă sau şterge butoane"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "&Adaugă..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Avansat..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Permite URL-uri ambigue"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Aspectul aplicaţiei"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Aplică diferenţiere unificată"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "Stil A&qua"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Argumente:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Delegează"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Asociază evenimentul clic dublu cu:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Ascunde automat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "Închidere &automată:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "Creează co&pie de siguranţă pentru fişierul original"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "În&vinovăţeşte schimbările"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "În&vinovăţeşte revizia precedentă"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "În&vinovăţeşte reviziile"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "În&vinovăţire..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "Stil Al&bastru"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "Al&bastru:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Ramuri"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "&Răsfoieşte depozitul"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Răsfoieşte..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "Aspectul &butoanelor..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "Textul &butonului:"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Renunţă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Categorii:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Categorie:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "Alege &comenzi din:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "&Curăţă"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "În&chide"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "În&chide fereastră (ferestrele)"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr ""

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Comandă:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Transmite..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Compară URL-uri"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Compară reviziile"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Comparaţi spaţiile goale"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Configurează"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "&Contactează depozitul la pornire"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Converteşte fişiere când se diferenţează cu BASE-ul"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Copiază"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Copiază imaginea butonului"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Copiază mesaj din jurnal în clipboard"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Copiază în clipboard"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Copiază în..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Personalizat"

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "&Zile de inactivitate până când cache-uri mici vor fi eliminate"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Implicit"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "Ş&terge"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "Ş&terge (păstrează local)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "Ş&terge..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Diferenţiază"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Diferenţiază cu URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Diferenţiază cu versiunea precedentă"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Ataşare"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Editează"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Editează conflictele"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Editează..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "&Activează serverul proxy"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "&Activează salvarea jurnalului în cache"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "&Introduceţi un mesaj în care explicaţi de ce blocaţi fişierul (fişierele)."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "&Ieşire"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Exportă selecţia în..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Extern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Fişier"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Filtrează"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Caută"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Caută..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Potriveşte imaginile în fereastră"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "Unităţi &fixe"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Flotant"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Font pentru mesajele din jurnal:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Font:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&Din URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Din copia de lucru la URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "&Din revizie"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Salt la linia..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Verde"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Grupează pe ramuri"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "Revizia &HEAD"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "revizia &HEAD"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "revizia &HEAD din depozit"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "&Ajutor"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "Subiecte &ajutor"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Ascunde"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "Set de &iconiţe:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Ignoră %d elemente după nume"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "&Ignoră schimbări în spaţiile goale"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Imagine"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "&Informaţii de imagine"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "Numai &imagine"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Importă..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "&Include informaţii de îmbinare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "Dosar &iniţial:"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "D&iferenţiere între linii pe cuvinte"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Uneşte tot"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Uneşte cu sub-arbori"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "&Sari la prima diferenţă la încărcare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Limba:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Iconiţe mari"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "&Limitează căutarea la liniile modificate"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Leagă poziţiile imaginilor"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "Vedere cu &listă"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "Î&ncarcă..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Lum:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "Editeză &manual proprietatea"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "Dimesiunea &maximă [kocteţi] a unui cache neactiv eliminat"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "Animaţii de &meniu:"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "Conţinutul &meniului:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "Î&mbină"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "Căi de î&mbinare"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "Î&mbină..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "Î&mbinare"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "&Minimizează"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "&Schimbă culoarea copiilor de tag"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "&Schimbă culoarea copiilor de trunchi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Navighează"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "U&nităţi de reţea"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Nou "

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Nou..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "Î&nainte %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "Î&nainte >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "Diferenţa &următoare"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "Pagina &următoare"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Nici un eveniment de clic dublu"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "&Deconectat temporar"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&O pagină"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Deschide"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Opţiuni"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "&Imagini de suprapunere"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "&Parola:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Inserează"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "Deconectat &permanent"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Port:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "Implicite pentru &superutilizatori"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "Diferenţa &precedenă"

#. Resource IDs: (1069)
#, fuzzy
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Preafişare de tipărire"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Tipăreşte..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Proprietăţi..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "Mesaje &recente"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Roşu:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "&Refă"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "&Reîmprospătează"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Elimină"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "&Redenumeşte"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "&Redeschide dialogul de transmitere şi de ramură/tag după o transmitere eşuată"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "Navigator-&repo"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Restabileşte"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Restabileşte bara de unelte"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Restabileşte datele mele de utilizare"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Restabileşte implicitul"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "&Resolvă folosind proprietatea locală"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "&Restabileşte implicitele"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "Inve&rsează schimbările din aceste revizii"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "Inve&rsează schimbările din aceasta revizie"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Revizie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "Client &SSH:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Sat:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Salvează"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Salvează autentificare"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "&Salvează graficul ca..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Salvează lista de fişiere selectate în..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Salvează..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "&Preferinţe"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Afişează reviziile HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Afişează meniuri pentru:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Afişează etichete text"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "Stil &Argint"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "Revizie &specifică în depozit"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "Grup de &pornire"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "Bara de &stare"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Fură blocările"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "&Opreşte când se copiază/redenumeşte"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr ""

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr ""

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "Vedere cu &simboluri"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "Dimensiune &Tab:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "Document cu &taburi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Tag-uri"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Test de îmbinare"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Text"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "&Numai text"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "&Limita de timp în secunde înainte de actualizarea reviziei HEAD"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "&Limita de timp în secunde înainte de oprirea analizării autocompletare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "Î&n Revizie"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&La URL:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&La URL:"

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Bara de unelte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "Numele &barei de unelte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "&Bare de unelte:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Trunchi"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Două Pagini"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&URL-ul depozitului:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "An&ulează"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "Diferenţiere &unificată"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "Discuri nec&unoscute"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "Act&ualizează"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "Act&ualizează elementul la revizie"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "Act&ualizează la revizie..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "&Utilizează completarea automată a căilor de fişiere şi a cuvintelor cheie"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Nume utilizator:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Vedere"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Vedere:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Spaţii goale"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Cuvânt întreg"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "&Copia de lucru"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "'intervale de saltare' sunt folosite pentru a marca intervale de revizii care încă nu au fost salvate în cache"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(valoare binară)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(copie)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(creat)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(şterge)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(modificat)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(modificat, revizia HEAD)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(destinaţii multiple selectate)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(nici o listă de schimbări)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(fără număr de linie)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(nici-o modificare dar s-a creat o copie de aici)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(nici o valoare)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(negăsit)"

# noun or verb?
#. Resource IDs: (276)
#, fuzzy
msgid "(open branch)"
msgstr "(ramură deschisă)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(Numai schimbare de proprietate)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(redenumeşte)"

#. Resource IDs: (276)
#, fuzzy
msgid "(tagged)"
msgstr "(tagged)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(necunoscut)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... se verifică cache-ul şi se pregăteşte interogare de jurnal"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... se citeşte starea copiei de lucru"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Revizia %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": baza de lucru"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": copia de lucru"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< Î&napoi"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Separator>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Fără titlu>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> este o extensie shell.\n"
"Aceasta înseamnă că se integrează cu 'Windows explorer'.\n"
"Pentru a folosi <b>TortoiseSVN</b> deschideţi 'explorer' şi faceţi clic-dreaptă pe care dosar doriţi\n"
"pentru a afişa meniul contextual unde veţi găsi toate comenzile <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"Şi <u>citiţi manualul!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<descr>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<listă nouă de schimbări>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "O listă de proprietăţi definite de utilizator pentru fişiere afişate în lista de selecţie"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "O listă de proprietăţi definite de utilizator pentru dosare afişate în lista de selecţie"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "O versiune nouă este disponibilă. Vizitaţi http://tortoisesvn.tigris.org şi descărcaţi versiunea curentă! Apăsaţi _aici_ pentru a naviga direct la website."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"O listă de căi, separate de linie nouă, pentru care sunt afişate suprapuneri de iconiţe.\r\n"
"Dacă adăugaţi un '*' la sfârşitul unei căi, toate fişierele şi sub-dosarele în acea cale sunt incluse de asemenea."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"O listă de căi, separate de linie nouă, pentru care este afişat meniul contextual.\r\n"
"Dacă adăugaţi un '*' la sfâşitul unei căi, toate fişierele şi sub-dosarele în acea cale sunt excluse de asemenea.\r\n"
"O listă goală va permite meniul context pentru toate căile."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"O listă de căi, separate de linie nouă, pentru care nu sunt afişate suprapuneri de iconiţe.\r\n"
"Dacă adăugaţi un '*' la sfârşitul unei căi, toate fişierele şi sub-dosarele în acea cale sunt excluse de asemenea.\r\n"
"O listă goală va permite suprapuneri de iconiţe pentru toate căile."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "O resursă necesară nu a fost disponibilă."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Un program de vizualizare pentru fişiere de diferenţiere GNU (fişiere petice).\r\n"
"Dacă nu aveţi un astfel de program, puteţi folosi NotePad."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&Despre"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "A&daugă dosar..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Abandonează"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "Abandonează î&mbinare"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "Despre TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "Despre TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Acceptă o singură dată"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Acceptă permanent"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Accesul la %1 a fost refuzat."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Acţiune"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Jurnal de acţiune"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Acţiuni"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Activează lista de sarcini"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Fişiere active"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"Obiecte ActiveX nu pot fi salvate în timp ce Windows se închide!\n"
"Vreţi să anulaţi toate schimbările la %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Adaugă"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "Adaugă &fişier..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Adaugă '%s' în dicţionar"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Adaugă (ca înlocuitor)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Adăugare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Adaugă proprietăţi"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Adaugă program de diferenţiere specific unei extensii"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Adaugă program de îmbinare specific unei extensii"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Adaugă elementul oricum"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Adaugă la %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Adaugă la lista de &ignorări"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Adaugă la bara de unelte pentru acces rapid"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Adaugă..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Adaugă/Editează program de diferenţiere/îmbinare specific unei extensii"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Adăugat"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "S-a adăugat un fişier de la distanţă"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "S-a adăugat un dosar de la distanţă"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "S-au adăugat elemente de la distanţă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Nod adăugat"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Modelul (sau modelele) de fişier\n"
"%s\n"
"a(u) fost adăugat(e) la lista de ignorări."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Se adaugă"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Adaugă o proprietate nouă"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Puneţi fişierul (sau fişierele) sub controlul Subversion"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Adaugă fişierul/fişierele sau mască de fişier la lista de ignorări"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Ajustează preferinţele\n"
"Preferinţe"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Preferinţe avansate de diferenţiere/îmbinare"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Preferinţe avansate de diferenţiere"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Preferinţe avansate de îmbinare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Vârsta"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr ""

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Toate comenzile"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Toate fişierele (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Toate fişierele (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Toate schimbările vor fi pierdute! Sigur doriţi să restabiliţi toate barele de unelte şi meniurile?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Toate schimbările vor fi pierdute! Sigur doriţi să restabiliţi desemnările de tastatură?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Toate schimbările vor fi pierdute! Sigur doriţi să restabiliţi meniul '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Toate schimbările vor fi pierdute! Sigur doriţi să restabiliţi bara de unelte '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Permite &UUID-uri ambigue"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Permite depozite diferite să folosească acelaşi URL, ex. http://localhost/myrepos/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Permite depozite diferite să folosească acelaşi UUID, ex. depozite copiate"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Foloseşte numai configurarea de localizare a sistemului pentru afişarea orelor şi datelor"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Cantitatea de memorie necesară pentru încărcarea cache-ului"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Un program de diferenţiere extern folosit\r\n"
"pentru compararea diferitelor revizii ale fişierelor\r\n"
"\r\n"
"Puteţi specifica următorii parametri pentru cale:\r\n"
"%base : fişierul de bază\r\n"
"%mine : fişierul modificat"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Un program extern de îmbinare folosit\r\n"
"pentru a lămuri fişiere cu conflicte.\r\n"
"\r\n"
"Puteţi specifica următorii parametri pentru cale:\r\n"
"%merged : fişierul cu conflicte, unde se salvează\r\n"
"%theirs : fişierul aşa cum este în depozit\r\n"
"%mine : fişierul dumneavoastră, cu schimbările dumneavoastră\r\n"
"%base : fişierul original fără schimbările dumneavoastră"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Un identificator invalid de fişier a fost asociat cu %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "A avut loc o eroare necunoscută."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "A avut loc o eroare necunoscută în timpul accesării %1."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "Un tip de linie necunoscut s-a găsit în linia %d !"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Meniuri de rama de aplicaţie:"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Aplică o diferenţiere unificată copiei de lucru"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Aplică proprietăţile recursiv pentru toate fişierele/dosarele.\r\n"
"Proprietăţile bugtraq:, tsvn: şi webviewer: sunt aplicate doar dosarelor."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Aplică &petic..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Aplică implicite de superutilizator.\n"
"Ar trebui să cunoaşteţi semnificaţia tuturor preferinţelor de mai sus."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Aplică proprietatea recursiv"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Aplică diferenţiere unificată"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Sigur vreţi să marcaţi fişierul (sau fişierele) cu conflicte ca fiind resolvat(e)?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Sigur vreţi să eliminaţi cache-ul celor %d elemente selectate?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Sigur doriţi să inversaţi %d element(e)? Veţi pierde<b>toate</b> schimbările făcute după ultima actualizare!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Aranjează &vertical"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Întreabă utilizatorul"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Delegat la lista de schimbări '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Delegat la:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "La revizia: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "S-a încercat o operaţie neaşteptată."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "S-a încercat accesarea %1 dincolo de limitele sale."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "S-a încercat citirea de la scrierea %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "S-a încercat scrierea de la citirea %1."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Autentificare"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Date de autentificare"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Autor:                  Stefan Kueng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Autori"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Autori cu majuscule semnificative"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Autori:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Ascunde automat"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Ascunde totul automat"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Redenumeşte automat"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Închide automat pentru operaţiuni locale"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Închide automat dacă nu există conflicte"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Închide automat dacă nu există eroare"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Închide automat dacă nu există îmbinări, adăugări, sau ştergeri"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Completarea automată sugerează cuvinte (de obicei nume de clasă sau de membru)\r\n"
"în timp ce scrieţi un mesaj în jurnal, folosind date din fişierele recent schimbate."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Automat"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Caută automat versiuni &noi în fiecare săptămână"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Medie"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "Stil &Negru"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "&Răsfoieşte..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Înapoi"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Grafic cu bare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Fişier de bază:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bitmap\n"
"un bitmap"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Învinovăţire"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Învinovăţire - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Învinovăţire..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Învinovăţeşte câte un autor la fiecare linie a fişierului"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Contopire alfa"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Atât /logmsg cât şi /logmsgfile au fost specificate!\n"
"Numai una dintre acestea poate fi specificată."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "Răsf&oieşte..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Ramura / tag s-a creat!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Faceţi o ramură când se face copie-din-revizie chiar dacă nu a fost nici o schimbare în revizia aceea"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Ramura/&tag..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "&Forţează deblocarea"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Răsfoieşte pentru un program extern de diferenţiere"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Răsfoieşte..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "Bug &ID / Numărul problemei:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "Bug ID"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "Bug ID / Numărul problemei:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "Bug ID-uri"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Aspect de buton"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "&Verifică acum"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "&Verifică depozit"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "&Pliază sub-arbori"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "C&omenzi"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "C&rează ramură/tag din revizie"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "C&reează dosar..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "Taste act&uale:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "&Tăie"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Dimensiunea cache [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Depozite salvate în cache"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Salvează mesajele jurnalului în cache pentru a înbunătăţi accesarea jurnalului"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Se poate face clic dublu în lista de jurnale pentru a compara cu revizii precedente"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Nu se poate activa un obiect static ActiveX."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu se poate copia \n"
"%s\n"
"în\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Nu se poate copia imaginea bitmap în clipboard!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Imaginea nouă nu a putut fi creată!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Meniuri nu pot fi personalizate!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Nu se poate copia imaginea bitmap din clipboard!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Renunţă"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Se anulează învinovăţire TortoiseSVN ..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Se anulează operaţia..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Nu se poate afişa diferenţierea deoarece caracterele de linie nouă sunt neconsecvente."

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Aranjează în cascadă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Meniu contextual în cascadă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Cate&gorii:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Certificatul a expirat sau nu este încă valid"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Certificatul a expirat. Valabil până la: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Certificatul nu este încă valid. Valid de la: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Certificate|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Toate|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Schimbă poziţia ferestrei"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Schimbă dimensiunea ferestrei"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Fişiere modificate"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Fişiere modificate între %s, %s şi %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Fişiere modificate: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Lista de schimbări %s s-a mutat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Lista de schimbări:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "S-au făcut schimbări (faceţi clic dublu pe fişier pentru diferenţierea):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "Chec&kout..."

# Bifează? Caută?
#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Verifică"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Caută actualizări"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Caută actualizări..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Caută &modificări"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Caută modi&ficări"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Caută modificări"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Checkout o copie de lucru dintr-un depozit"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Selectaţi fişierele pe care doriţi\n"
"să le ştergeţi înainte de importare."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Verificaţi jurnalul să aflaţi cum s-a mutat/redenumit fişierul/dosarul şi decideţi dacă doriţi să vă păstraţi redenumirea/mutarea sau să folosiţi cea din depozit. Atunci marcaţi conflictul ca fiind resolvat."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Verificaţi jurnalul să aflaţi cum s-a mutat/redenumit fişierul/dosarul şi decideţi dacă doriţi să îmbinaţi schimbarea cu fişierul redenumit sau să restauraţi fişierul original."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Verificaţi calea şi/sau URL-ul introdus."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Selectaţi înregistrările de meniu care vreţi să apare în meniul contextual de sus în loc de submeniul TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Bifaţi pentru a folosi un format mai puţin detaliat pentru data şi ora mesajelor din jurnal"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Caută modificări în copia de lucru"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Se verifică dacă există o versiune mai nouă a TortoiseSVN..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Checkout"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "&Dosarul checkout:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Checkout - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Adâncimea checkout-ului"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Checkout din %s, revizia %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Sumă de control:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Alegeţi un element:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Modele de clasificare"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Se curăţă"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Se curăţă."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Curăţarea nu a putut procesa următoarele căi:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Curăţarea a procesat următoarele căi:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Curăţarea a intrerupt operaţii, fişiere blocate, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Goleşte"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Unealta golire\n"
"Goleşte"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Şterge %ld URL-uri salvate pentru %ld copii de lucru"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Şterge %ld mesaje de jurnal salvate pentru %ld copii de lucru"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Şterge %ld perechi utilizator/parolă, %ld certificate ssl şi %ld nume de utilizatori"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Elimină jurnale salvate în cache din %ld depozite"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Şterge autentificarea salvată.\r\n"
"Va trebui să vă înregistraţi numele utilizator şi parola din nou pentru toate depozitele."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Şterge dimensiunile şi poziţiile salvate pentru %ld dialoguri"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Apăsaţi aici pentru a naviga la website"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Apăsaţi aici pentru a selecta un mesaj recent"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Apăsaţi pe \"Avansat\" pentru a specifica programe alternative de diferenţiere în funcţie de extensie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Apăsaţi pe \"Avansat\" pentru a specifica programe alternative de îmbinare în funcţie de extensie"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Clipboard"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Închide"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Închide ecranul întreg"

#. Resource IDs: (3633)
#, fuzzy
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Închide preafişarea tipărire\n"
"Î&nchide"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Închide manual"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Închide fereastră actuală şi solicită salvarea documentelor"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "Pli&ază arbore sursă"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Pliază arborele &următor"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Culoare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Culoarea 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Culoarea 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Colorează schimbările între linii de co&d"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Culori"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Culori:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "Comen&zi:"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Comandă"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Linia de comandă"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Linia de comandă pentru executare:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Comanda a eşuat."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Comenzi"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Transmite"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Transmitere - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Transmite la:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Transmite..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Transmiteri grupate pe autori"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Transmiteri grupate pe autori"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Transmiteri pe săptămână:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Transmite schimbările tale la depozit"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Transmiterea unui dosar fără versiune nu va adăuga recursiv elementele copii ale acestuia!\n"
"Poate doriţi să adăugaţi eceste dosare recursiv folosind elementul meniului contextual 'Adaugă...'.\n"
"\n"
"Sigur doriţi să continuaţi aceasta transmitere?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Compară reviziile &HEAD"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Compară şi în&vinovăţeşte folosind baza de lucru"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Compară şi învinovăţeşte folosind revizia precedentă"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Compară spaţii goale"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Compară cu copia de &lucru"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Compară cu b&aza"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Compară cu revizia precedentă"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Compară fişierul cu ultima revizie transmisă ca să vedeţi schimbările pe care le-aţi făcut"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Compară fişierul selectat cu un fişier din depozit"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Se compară %s cu %s"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Completat"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Configurează scripturi hook"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Configurează integrarea monitorului de probleme"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Configurează programul folosit pentru a compara reviziile fişierelor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Configurează programul folosit pentru a compara reviziile proprietăţilor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Configurează programul folosit pentru a resolva fişiere cu conflicte."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Configurează programul vizualizator pentru fişiere de diferenţiere GNU (fişiere petice)"

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Surse de conflict"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Conflict rezolvat"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "Cu conflicte"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Conflicte: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Conectaţi la depozit şi descărcaţi datele care lipsesc din jurnal"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Dimensiuni de container"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Meniuri contextuale:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Continuă"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr ""

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "Cop&iază"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Copiat"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Copiat din URL"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Copiat din: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Copiat de la distanţă"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Copiază"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Copiază %ld elemente la\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Copiază %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Copiază %s la %s, Revizia %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Copiază %s\r\n"
"la %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Copiază (Ramură / Tag)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Copiere - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Unealta copiere\n"
"Copiază"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Copiază URL-ul în clipboard"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Copiază toate informaţiile în clipboard"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Copiază şi redenumeşte"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Copiază aici şi redenumeşte elementul"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Copiază mesajul de eroare în clipboard"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Copiază din cale"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Copiază aici elementele"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Copiază căile în clipboard"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Copiază selecţia în cli&pboard"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Copiază selecţia şi o pune în clipboard\n"
"Copiază"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Copiază la %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copiază în clipboard"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Copiază în copia de lucru"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Copiază în copia de lucru..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Copiere: Nume nou pentru %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Se copiază %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Se copiază..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Corecturi"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "%s nu a putut fi adăugat la listă de ignorări!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "Nu s-a putut adăuga '%s' fiindcă"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nu s-a putut adăuga proprietatea '%s' la '%s' fiindcă"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Nu s-a putut căuta o versiune mai nouă!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut deschide fişierele!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "%1 nu a putut fi creat deoarece dosarul este plin."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "Nu s-a putut şterge '%s' fiindcă"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nu s-a putut şterge proprietatea '%s' din '%s' fiindcă"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Nu s-a putut determina ultima revizie transmisă!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Nu s-a putut obţine starea!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "Nu s-a putut îmbina '%s' fiindcă"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nu s-a putut îmbina proprietatea '%s' la '%s' fiindcă"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "%1 nu a putut fi deschis deoarece sunt prea multe fişiere deschise."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut deschide fişierul\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "%1 nu a putut fi şters deoarece este dosarul actual."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Nu s-a putut elimina %s din lista de ignorări"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut obţine URL-ul fişierului!\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Nu s-a putut obşine revizia %s a fişierului %s.\n"
"Peticire nu este posibilă!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Fişierul %s nu a putut fi salvat!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut porni vizualizatorul de diferenţiere!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut porni programul extern de diferenţiere!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut porni programul extern de îmbinare!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Nu s-a putut porni sarcina de tipărire."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut porni vizualizatorul de text!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Nu s-a putut porni thread-ul!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Creeză &petic..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Creează listă de schimbări"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Creează petic"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Crează copie în depozit din:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Creează dosar nou:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Creează depo&zit aici"

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Crează fişier de diferenţiere unificată"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Fişierul s-a creat de la distanţă"

#. Resource IDs: (10)
#, fuzzy
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Crează o copie 'ieftină' în depozit folosit pentru ramuri sau tagging"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Crează un fişier petic folosind diferenţele între cele două fişiere\n"
"Crează fişier petic"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Crează o bază de date pentru depozit în locaţia actuală"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Crează un fişier de diferenţiere folosind toate schimbările pe care le-aţi făcut"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Autori:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "&Taie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Actual"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Versiunea actuală este:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Versiunea actuală este: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "&Personalizează..."

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Personalizat"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Personalizează"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Personalizează tastatură"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Personalizează bara de unelte pentru acces rapid"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Personalizează bara de unelte pentru acces rapid..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Taie selecţia şi pune-o în cliboard\n"
"Taie"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "D&etalii"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Data"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Implicit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "&Număr implicit de mesaje în jurnal"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Meniu implicit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "URL implicit"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Meniu implicit de aplicaţie. Apare când nu sunt documente deschise."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Calea implicită"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Codează cu UTF-8 implicit"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Şterge"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Şterge elemente fără versiune"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Şterge şi &ignoră %d elemente după nume"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Şterge şi adaugă la lista de &ignorări"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Şterge şi ignoră %d elemente după &extensie"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Şterge elemente fără versiune..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Şters"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Nod şters"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Şterge şi adaugă fişierul/fişierele sau mască de fişier la lista de ignorări"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Şterge fişierele / dosarele din control de versiune"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Elimină fişierele / dosarele din control de versiune dar păstrează fişierul"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Şterge junalul de acţiuni"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Se şterge"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Adâncime"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Adâncime:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Descriere"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Descriere:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Deselectează lista de schimbări"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Discul destinatar este plin."

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Bitmap independent de dispozitiv\n"
"un bitmap independent de dispozitiv"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Dimensiunile şi poziţiile dialogurilor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Fişier de diferenţiere:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Opţiuni de diferenţiere"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Diferenţiază cu URL:"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Diferenţa dintre"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr ""

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Se diferenţiază"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Diferenţiază fişierul copiei de lucru cu cel dinaintea ultimei transmiteri."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Dosar:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Dezactivaţi aceasta opţiune dacă aveţi copii de lucru foarte mari şi\r\n"
"discul este prea solicitat când navigaţi copia de lucru."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Disc plin în timpul accesării %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Excepţie de expediere: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "Afişează &butoanele în aceasta ordine"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Afişează ajutor pentru butoane apăsate, meniuri şi ferestre\n"
"Ajutor"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Afişează ajutor pentru sarcina sau comanda actuală\n"
"Ajutor"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Afişează instrucţiuni despre folosirea ajutorului\n"
"Ajutor"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Afişează informaţii despre program, versiune şi drepturi de autor\n"
"Despre"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Nu afişa meniul contextual pentru următoarele căi:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Chiar doriţi să ştergeţi bara de unelte '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Chiar doriţi să mutaţi acest fişier sau dosar?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Sigur doriţi să inversaţi toate schimbările din\n"
"%s\n"
"şi să mergeţi înapoi la aceasta revizie? Aceste schimbări vor fi inversate prin îmbinare inversă a reviziilor cu copia de lucru."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Sigur doriţi să inversaţi toate schimbările din\n"
"%s\n"
"care au fost făcute în aceasta revizie? Aceste schimbări vor fi inversate prin îmbinarea-inversă a reviziei cu copia de lucru."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Doriţi ca aceasta copie de lucru să fie fără versiune?\n"
"Acesta va elimina toate dosarele de administrare Subersion din\n"
"%s!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Doriţi să continuaţi?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Doriţi să reîncărcaţi documentele pentru a reflecta modificările preferinţelor?\n"
"Notiţă: veţi pierde toate modificările pe care le-aţi făcut!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Doriţi să eliminaţi recursiv proprietatea %s?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Doriţi să salvaţi modificările?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Document :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Documentare : Simon Large\n"
"Dezvoltare : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Nu mai afişa mesajul acesta"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Trageţi pentru ca acest meniu să plutească"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Desenează"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Tipuri de disc"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Discurile A: şi B:"

#. Resource IDs: (613)
#, fuzzy, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Drop nu este posibil cu %1"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "Copiază e&xact sursele"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "E&xclude căile:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "&Ieşire"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "E&xtinde tot"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "E&xtinde sub-arbori"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "E&xportă"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "E&xportă..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Editează"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Editează imaginea butonului"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Editează proprietăţi"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Editează conflictul între proprietăţi"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Editează conflicte între arbori"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Editează autor"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Editează numele autorului"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Editează conflictul"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Editează program de diferenţiere specific unei extensii"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Editează program de îmbinare specific unei extensii"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Editează mesajul din jurnal"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Editează proprietatea '%s' din\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Editează..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Editează valoarea proprietăţii selectate"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Sau numele sau IP-ul serverului proxy"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Unelte elipsă\n"
"Elipsă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Gol"

#. Resource IDs: (344)
#, fuzzy
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Activează salvarea jurnalului în cache pentru a înbunătăţi dialogurile de jurnal şi diagrame"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Activaţi numai dacă lucraţi cu proiecte web în VS.NET2003!\r\n"
"Trebuie să reporniţi calculatorul pentru ca aceasta preferinţă să aibă efect."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Activează corectorul ortografic numai dacă \n"
"proprietatea tsvn:projectlanguage este aplicată."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "S-a produs o eroare de I/E în timpul accesării %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "A avut loc o violare de blocare în timpul accesării %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "A avut loc o violare de împărţire în timpul accesării %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "S-a găsit un argument nepotrivit."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "S-a produs o eroare neaşteptată în timpul citirii %1."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "S-a produs o eroare neaşteptată în timpul scrierii %1."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Revizia de sfârşit"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Măreşte fereastra la dimensiunea maximă"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Introduceţi mesaj în jurnal"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Introduceţi URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Introduceţi un GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Introduceţi o valută."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Introduceţi o dată şi/sau oră."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Introduceţi o dată."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Inregistraţi un mesaj de blocare (opţional):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Înregistraţi un nume pentru lista de schimbări:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Introduceţi un număr între %1 şi %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Introduceţi un număr."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Introduceţi un număr întreg pozitiv."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Introduceţi o oră."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Introduceţi un număr întreg între %1 şi %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Introduceţi un număr întreg între 0 şi 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Introduceţi un număr întreg."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Introduceţi &mesaj în jurnal"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Introduceţi mesaj în jurnal"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Nu introduceţi mai mult de %1 caractere."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Şterge tot\n"
"Şterge tot"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Şterge selecţia\n"
"Şterge"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Eroare"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Eroare la recompilarea cache-ului de iconiţe shell!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Eroare la validarea certificatului de server pentru %s:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Eroare la citirea/scrierea cheii de registru %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Excepţii:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Exclude"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Fişiere executabile (*.exe)|*.exe|Comandă (*.com)|*.com|Informaţie (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|Toate fişierele (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Există"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "Extinde arbore &sursă"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "Extinde &următoarea arbore"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Extinde (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Extinde fereastră ataşată"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Preferinţe pentru experţi"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Navighează la"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Exportă"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "Exportă &dosarul:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Exportare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Exportă dosarul:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Exportă cache-ul selectat ca un set de fişiere CSV (Comma Separated Value)"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Exportă şi fişierele fără versiune"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Se exportă %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Se exportă..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Exportă un depozit într-o copie curată de lucru fără dosarele administrative SVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Exportă un şir de proprietăţi într-un fişier"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Extensie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Extensie sau tip mime:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Programe specifice unei extensii sau unui tip mime"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Extern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Program extern:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Programe externe::Vizualizator de diferenţiere"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Programe externe::Unealtă de îmbinare"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Programe externe::Vizualizator de diferenţiere unificată"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Un program extern a eşuat"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Externals excluse"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Externals incluse"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Inversare a eşuat"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Nu s-a putut conecta.\n"
"Legătura poate fi intreruptă."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Nu s-a putut converti obiectul ActiveX."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Nu s-a putut crea un document gol."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Nu s/a putut crea obiectul. Asiguraţi că aplicaţia este înregistrat în registrul sistemului."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Nu s-a putut lansa ajutorul."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Nu s-a putut lansa aplicaţia din server."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Documentul nu a putut fi deschis."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Nu s-a putut performa operaţia din server."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Documentul nu a putut fi salvat."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Nu s-a putut stabili/elimina lista de schimbări '%s'"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Nu s-a putut porni furnizorul COM '%s' pentru monitorul de probleme.\n"
"%s "

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Eşuat!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Se obţine fişierul..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Recuperează revizia %s a fişierului:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Fişier"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Schimbări de fişieri pe săptămână:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Diferenţieri de fişier"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Lista de fişiere este goală"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Petice pentru fişier"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Dimensiune fişier:\t\t%s (%s)\n"
"Lăţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Înălţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Rezoluţie Orizontală:\t%.1f dpi\n"
"Rezoluţie Verticală:\t\t%.1f dpi\n"
"Adâncime:\t\t\t%d bit\n"
"Mărire:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Dimensiune fişier:\t\t%s (%s)\n"
"Lăţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Înălţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Rezoluţie orizontală:\t%.1f dpi\n"
"Rezoluţie verticală:\t%.1f dpi\n"
"Adâncime:\t\t\t%d bit\n"
"Mărire:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Dimensiune fişier:\t\t%s (%s)\n"
"Lăţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Înălţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Rezoluţie orizontală:\t%.1f dpi\n"
"Rezoluţie verticală:\t%.1f dpi\n"
"Adâncime:\t\t\t%d bit\n"
"Mărire:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Dimensiune fişier:\t\t\t%s (%s)\n"
"Lăţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Înălţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Rezoluţie Orizontală:\t%.1f dpi\n"
"Rezoluţie Verticală:\t\t%.1f dpi\n"
"Adâncime:\t\t\t%d bit\n"
"Mărire:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Dimensiune fişier:\t\t\t%s (%s)\n"
"Lăţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Înălţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Rezoluţie orizontală:\t%.1f dpi\n"
"Rezoluţie verticală:\t\t%.1f dpi\n"
"Adâncime:\t\t\t%d bit\n"
"Mărire:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Dimensiune fişier:\t\t\t%s (%s)\n"
"Lăţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Înălţime:\t\t\t%ld pixel\n"
"Rezoluţie orizontală:\t%.1f dpi\n"
"Rezoluţie verticală:\t\t%.1f dpi\n"
"Adâncime:\t\t\t%d bit\n"
"Mărire:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Nume de fişier"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Unealta umplere\n"
"Umple"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Filtraţi căile care conţin unu din următoarele şiruri de text\n"
"(Separaţi căi multiple cu caracterul '*')"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Căi de filtre"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Caută"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Caută textul specificat\n"
"Caută"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Terminat!"

#. Resource IDs: (32804)
#, fuzzy
msgid "Fit graph"
msgstr "Potriveşte graficul"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Potriveşte înălţimea"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Potriveşte &dimensiunile imaginilor"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Potriveşte lăţimea"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Potriveşte majusculele elementului fără să-l adaugi"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Pliază e&tichete"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Etichetă pliată"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Dosar"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Font"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Pentru ajutor, apăsaţi F1. Derulaţi orizontal cu Ctrl + rotiţa de derulare"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "Pentru istoria completă, deselectaţi 'Opreşte când se copiază/redenumeşte'"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Înainte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Din URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "De la:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "De la: (URL-ul şi revizia care marchează începutul intervalului de îmbinare)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Ecran întreg"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Complet recursiv"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "GDI+ nu a putut fi iniţializat!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ nu a putut crea un obiect bitmap. Probabil nu există destulă memorie."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Se culeg informaţiile. Aşteptaţi..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Generalităţi"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "General::Culori"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "General::Meniu contextual"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "General::Dialoguri 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "General::Dialoguri 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Se produce fişierul de petic..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "Obţine &blocare..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Obţine jurnalele de îmbinare"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Obţinerea unei blocări pentru fişiere fără proprietatea 'svn:needs-lock' <b>nu</b> îi va preveni pe alţii de a le edita în copiile lor de lucru.\n"
"Pentru a activa blocare strictă, adăugaţi proprietatea 'svn:needs-lock' tuturor fişierelor care necesită blocare şi transmiteţi acele fişiere.\n"
"Fiecare fişier va avea indicatorul sistemului 'strict citire' şi obţinerea blocării îl va face editabil.\n"
"Alţi utilizatori vor trebui să-şi actualizeze copiile de lucru înainte de a vedea fişierele ca fiind în starea 'strict citire'."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Se obţine fişierul %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Se obţine fişierul %s, revizia %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Se obţine informaţia fişierului..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Se obţine informaţia din depozit..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Se obţine informaţia..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Se obţine informaţia jurnalului..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Se obţine informaţia necesară..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Se obţine diferenţierea unificată"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "&Modelul global de ignorare:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Preferinţe globale"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Salt la linia"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Salt la conflictul următor\n"
"conflictul următor"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Salt la diferenţa următoare\n"
"diferenţa următoare"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Salt la conflictul precedent\n"
"conflictul precedent"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Salt la diferenţa precedentă\n"
"diferenţa precedentă"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Tipul graficului:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Gri"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Grupează după ramură"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Grupează liste de schimbări"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "&Ascunde căi schimbate nelegate"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "N&uanţă:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "Nodul HEAD"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "Revizia Head este %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Ajutor"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Ajutor cu tastatură"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Hexazecimal"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Ascunde căile ş&terse"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Ascunde toate ramurile care nu au modificat elementul"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Ascunde ramurile şi tagurile şterse"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Ascunde fereastră ataşată"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Ascunde scriptul în timpul rulării"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Ascunde &ramuri nefolosite"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Ascunde/Afişează lista de fişiere petice\n"
"Ascunde sau afişează lista de fişiere petice"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Numărul de revizie cel mai mare din cache"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Sugestie: Apăsaţi pe F5 pentru a împrospăta subarborele selectat şi Ctrl-F5 pentru a încărca toţi copiii de asemenea"

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Sugestie: selectaţi meniul contextual, schimbaţi pagina la 'Comenzi' şi trageţi butoanele barei de unelte în fereastră de meniu."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Acasă"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Scripturi hook"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Scripturi hook::Integrare monitor de probleme"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Tip hook"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Tip hook:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Nu se potriveşte numele de computer gazdă (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Cum doriţi să resolvaţi acest conflict?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "I&nclude căile:"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Suprapuneri de iconiţe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Suprapuneri de iconiţe / Coloane de stare"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Suprapuneri de iconiţe::Set de iconiţe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Iconiţe/Design/Cod:         Luebbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Dacă un element (partea între două '/') al unei căi se potriveşte cu unu\n"
"dintre aceste modele, este considerat o 'ramură'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Dacă un element (partea între două '/') al unei căi se potriveşte cu unu\n"
"dintre aceste modele, este considerat un 'tag'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Dacă un element (partea între două '/') al unei căi se potriveşte cu unu\n"
"dintre aceste modele, este considerat un 'trunchi'."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Dacă este activat, previne suprapunerile şi meniul contextual de a fi afişate în dialogurile 'salvează ca' sau 'deschide'"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Dacă este activat, elementul 'Obţine blocarea' este mereu afişat la nivelul superior al meniului\n"
"dacă s-a definit proprietatea svn:needs-lock în fişierul selectat"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Dacă este bifat, dosarul nou este creat în depozit.\n"
"Dacă nu este bifat, importul merge direct în URL-ul specificat."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr ""
"Dacă este bifat, TortoiseSVN creează un fişier temporar din BAZA pentru a performa diferenţierea\n"
"cu cuvintele cheie extinse şi liniile noi ajustate."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Dacă este bifat, a face clic dublu pe o revizie din lista de jurnale o va compara cu revizia precedentă"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Dacă este bifat, dialogul de transmitere va porni din nou automat după o eroare,\r\n"
"păstrând ultima selecţie şi mesajul de jurnal."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Dacă este activat, TortoiseSVN va verifica în fiecare săptămână dacă o versiune nouă este disponibilă"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Dacă este activat, dialogul de îmbinare defineşte URL-ul 'De la:' folosind URL-ul copiei de lucru selectate\r\n"
"în loc de ultimul URL folosit."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Dacă este activat, depozitul este contactat când porneşte dialogul.\r\n"
"Nu mai trebuie să apăsaţi pe 'Verifică depozit'."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Dacă este activat, dosarele copiilor de lucru care sunt permise\n"
"să afişeze suprapuneri vor afişa oricum suprapunerea pentru starea 'normală'"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Dacă este aplicat, TortoiseSVN va defini timpurile de fişiere folosind ora\r\n"
"ultimei lor transmiteri. Dacă nu este aplicat, TortoiseSVN foloseşte ora actuală."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Dacă este aplicat, fişiere fără versiune vor marca dosarul părinte ca fiind modificat\r\n"
"şi vor folosi iconiţa de suprapunere modificată."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr ""

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Dacă depozitul nu poate fi contactat"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Dacă schimbaţi aceasta valoare, copiile de lucru existente nu vor mai fi recunoscute!\n"
"Trebuie să faceţi checkout cu copiile de lucru încă dată.\n"
"Dacă nu sunteţi sigur(ă), citiţi documentarea.\n"
"Sunteţi absolut sigur(ă) că vreţi să continuaţi?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Dacă vreţi să forţaţi deblocarea, folosiţi dialogul 'Caută modificări'."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoră"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Ignoră %d elemente după &extensie"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Ignoră &toate spaţiile goale"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Ignoră schimbări de &majuscule"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Ignoră toate spaţiile goale"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Ignoră originea"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Ignoră caracterele de &linie nouă (recomandat)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Ignoră caracterele de linie nouă"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignoră schimbări în spaţii goale"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Elemente ignorate sunt incluse"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Imagine ş&i text"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Imagine ş&i text"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Imagini"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Copii imediaţi, inclusiv dosare"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Importă"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Importă %ld obiecte"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Importă %s în %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "Importă &mesaj"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Importare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Importă un şir de proprietăţi deja salvat dintr-un fişier"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importă fişierul %s\r\n"
"în %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Importă fişierul în\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importă dosarul %s\r\n"
"în %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Importă la %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Se importă fişierul %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Importă dosarul într-un depozit"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Include fişiere ignorate"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Include revizii îmbinate"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Include numai următorul interval de revizii:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Nume de fişier nevalid."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Importul iniţial"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Diferenţe între linii"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Intrare"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Inserează conţinuturile din clipboard\n"
"Inserează"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Nu este suficientă memorie pentru a performa operaţia."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Eroare internă."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Valoare internă care arată calitatea compresiei"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Valuta nu este valabilă."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Obiect de date nevalid a fost abandonat!"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Număr de revizie nu este valid! Reviziile valide sunt:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"numere zecimale pozitive,\n"
"datele într-una dintre formele următoare:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Număr de revizie nu este valid! Reviziile valide sunt:\n"
"HEAD\n"
"numerele zecimale pozitive,\n"
"datele într-una dintre formele următoare:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Intervalul de revizii nu este valid!\n"
"Revizii valide sunt numere şi HEAD, separaţi cu virgule.\n"
"Un interval poate fi specificat cu o liniuţă.\n"
"De exemplu: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Nu este posibil să redenumiţi un fişier doar prin modificarea majusculelor.\n"
"De exemplu, nu puteţi face ca MyFile.txt să devină MYFILE.txt.\n"
"Vă rugăm consultaţi documentaţia pentru o modalitate de a depăşi această limitare."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Încercaţi să <b>relocaţi</b> copia de lucru la o altă cale în acelaşi depozit.\n"
"\n"
"De la:\t%s\n"
"La:\t\t%s\n"
"\n"
"Relocarea este necesară numai dacă s-a schimbat calea <b>la</b> un depozit.\n"
"Schimbarea la o altă cale <b>în</b> depozit se face prin operaţiunea de comutare.\n"
"\n"
"Folosinţa greşită de relocare <b>va corupta copia de lucru!</b>\n"
"Dacă nu sunteţi sigur ce să faceţi, citiţi documentaţia despre <i>relocare</i>.\n"
"Sigur doriţi să relocaţi copia de lucru?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Uneş&te cu arborele următor"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Uneşte cu arborele sursă"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Păstraţi b&locări"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Păstrează listele de schimbări"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Păstraţi dosarul din depozit"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Păstraţi fişierul din depozit"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Păstraţi dosarul local"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Păstraţi fişierul local"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatură"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Taste rapide:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Taste"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Ultima revizie transmisă:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Ultima revizie salvată a elementului"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Ultima dată când s-a schimbat conţinutul cache-ului"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Ultima dată când cache-ul a fost accesat"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Ultima dată când s-a căutat numărul de revizie HEAD în depozit"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Lansează programul de diferenţiere / îmbinare pentru a resolva conflictele"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Autorul cel mai puţin activ:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Lasă cu conflicte:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Vizualizarea de pe stângă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Imaginea de pe stângă"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Linia"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Grafic cu linii"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Unealta linie\n"
"Linie"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Bara de diferenţiere de linii"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Diferenţe între linii"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Linia:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Linia: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Enumeră subiecte de ajutor\n"
"Subiecte de ajutor"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Lista de depozite a căror informaţia de jurnal a fost salvată în cache"

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "Lista1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Încarcă imaginile"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Stare locală"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Locul în care va fi salvat\n"
"conţinutul URL-ului de depozit."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Bara de localizator"

# Noun or verb?
#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Blocare"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Data blocării"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Blocează fişiere"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Blocare deblocată cu forţă!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Mesaj de blocare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Data de creare a blocării:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Blocarea a eşuat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Proprietarul blocării:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Blocarea furată de către %s"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Blocat de către %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Blocarea a eşuat pentru că există o versiune mai nouă!\n"
"Doriţi să faceţi o actualizare şi să încercaţi din nou?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Blocează un fişier pentru ceilalţi utilizatori şi îl face editabil pentru dumneavoastră."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Jurnal"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Statistici de cache ai jurnalului"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Salvarea jurnalului în cache"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Salvarea jurnalului în cache::Depozite salvate în cache"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Istoria jurnalului"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Mesaje de jurnal"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Mesaj de jurnal"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Mesaje de jurnal"

#. Resource IDs: (1274)
#, fuzzy
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Mesaje din jurnal (Dialog Input)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Mesaje din jurnal (afează dialog pentru jurnal)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Cea mai veche versiune afişată: %ld - Cea mai noua revizie afişată: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Cea mai veche versiune afişată: %ld - Cea mai noua versiune afişată: %ld - Versiunea Head: %ld"

#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Lum"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "DLL-ul sistemului de mail este invalid."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Selectează acesta ca implicitul"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Editează proprietăţile Subversion"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Marchează ca &rezolvat"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Marchează ca rezolvat"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Marchează revizia actuală a copiei de lucru"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Marcează pentru comparaţie"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Marchează conflictul ca fiind rezolvat"

#. Resource IDs: (65535)
#, fuzzy
msgid "Markers"
msgstr "Markers"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Marchează un fişier ca rezolvat în Subversion\n"
"Marchează ca rezolvat"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Marchează reviziile ca fiind resolvate fără să facă îmbinarea.\r\n"
"Aceasta acţiune va bloca îmbinarea acestor revizii în viitor."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Potriveşte majus&culele"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Maxim"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Numărul maxim de elemente păstrate în istoria mesajelor de jurnal"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Numărul maxim de linii în jurnal de acţiuni"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Numărul maxim de &eşecuri de unealtă până la eliminarea din cache"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "Me&niuri afişează comenzile recent folosite întâi"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Meniu"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Bara de meniu"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "&Umbre meniu"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Îmbină"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Îmbinare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
#, fuzzy
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Reintegrează îmbinare"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Îmbină un interval de revizii"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Îmbină tot"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Adâncimea îmbinării:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Îmbină fără interacţiune"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Opţiuni de îmbinare"

#. Resource IDs: (14)
#, fuzzy
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Reintegrează îmbinare..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Îmbină interval de revizii"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Îmbină revizia cu..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Îmbină reviziile cu..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Îmbină schimbările în '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Îmbină doi arbori diferiţi"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Tip de îmbinare"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Îmbinat"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Revizii îmbinate %s din %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Îmbină o ramură cu trunchiul principal"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Combină toate reviziile lipsă înapoi în copia de lucru utilizând informaţii de urmărire a îmbinării"

# Sau 'Îmbinare'
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Se îmbină"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Se îmbină %s cu %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Se îmbină diferenţele între URL-uri de depozit"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Se îmbină din %s, reviziile %s până la %s, revizia %s cu %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Se îmbină r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Se îmbină r%ld până la r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Îmbinarea necesită revizii diferite sau URL-uri diferite în valorile 'De la:' şi 'La:'"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Se îmbină %s din %s cu %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Mesaj"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Mesaj:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Mesaje"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Mesaje, autori şi căi"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "Tip mime"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Minim"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Al meu"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Minimizează ribbon-ul"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Mixt"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Date de modificare"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Modificat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Nod modificat"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Mai mult"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Mai multe butoane"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Mai multe comenzi..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Mai multe culori..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Mai mult..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Autorul cel mai activ:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Mouse"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Mută %ld elemente la\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Mută %s\r\n"
"la %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Mută în &jos"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Mută în &sus"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Mută elementul în jos"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Mută elementul în sus"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Mută şi redenumeşte"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Mută aici şi redenumeşte elementul"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Mută aici elementele"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Mută la %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Mută la lista de schimbări"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Mută/Redenumeşte"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Mutare: Nume nou pentru %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Mutat de la distanţă"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Pune fişierele modificate în coşul de gunoi înainte de a reveni la alta versiune"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Se mută %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Se mută"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Fişierul meu:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "U&rmătorul Conflict"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Opţiuni pentru panoul de navigare"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Opţiuni pentru panoul de navigare..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Are nevoie de blocare"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Imbricat"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Reţea"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Nu mai încercaţi să contactaţi depozitul"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Nou"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "&Nume nou:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Meniu nou"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Nume nou pentru %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Nume nou:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Următoarea Pagină\n"
"Următoarea Pagină"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Nu"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Nici o comandă specificată!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe este folosit de către extensia Shell şi n-ar trebui să fie solicitat direct!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Nu s-a specificat nici o valoare de comandă!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Nu s-au găsit diferenţe!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Nici un mesaj de eroare nu este disponibil."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Nu s-a produs nici o eroare."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Nici un fişier sau dosar nu a fost modificat. TortoiseSVN nu are ce să inverseze!"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Cu preferinţele actuale, nu se va afişa nici un fişier.\n"
"Bifaţi una sau mai multe preferinţe de mai jos pentru a vedea fişiere fără versiune, ignorate şi/sau nemodificate.\n"
"Pentru a vedea schimbări făcute de la distanţă, apăsaţi pe 'Verifică depozit'"

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Nici un fişier nu a fost modificat sau adăugat\n"
"de când s-a făcut ultima transmitere.\n"
"TortoiseSVN nu are ce face..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Nici un fişier nu a fost modificat sau adăugat\n"
"de când s-a făcut ultima transmitere.\n"
"TortoiseSVN nu are ce face...\n"
"Doriţi să vedeţi fişierele fără versiune?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Nici un grafic nu este disponibil"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Nu s-a găsit nici un codor de imagine pentru %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Nici o corectare ortografică"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr ""

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Nici o sugestie de sinonime"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Culori de nod"

# Sau 'Nespecificat'
#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Nimic"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Nu au fost eliminate toate înregistrările din registru (sau fişierul INI)."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Nu există suficientă memorie pentru a termina operaţia."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Nerecursiv"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Notiţă: dosarul conţine obiecte fără versiune"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Notiţă: schimbarea preferinţelor de font afectează şi vizualizatorul TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Notiţă"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Numărul de autori salvate în cache"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Numărul de autori:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Numărul de revizii îmbinate salvate în cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Numărul de revizii salvate în cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Numărul de revizii salvate în cache ale căror liste de schimbări nu sunt goale"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Numărul de revizii salvate în cache care au proprietăţi de revizie stabilite de utilizator"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Numărul de revizii ale căror liste de schimbări nu au fost încă salvate în cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Numărul de revizii în cache ale căror proprietăţi de revizie stabilite de utilizator încă nu sunt salvate în cache"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Numărul de căi diferite afişate în dialogul de jurnal, inclusiv căi părinte"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Numărul de cuvinte diferite folosite în mesajele din jurnal"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Numărul de revizii îmbinate care nu sunt încă salvate în cache"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Numărul de elemente de cale. Un element de cale este un dosar sau nume de fişier, de exemplu 'foo.txt' sau 'ramuramea'."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Numărul de săptămâni:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Linii mai vechi"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "Cel mai vechi &sus"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Omite e&xternals"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Omite externals"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"Una din căile pe care încercaţi să le mutaţi este o cale specială\n"
"(una din 'ramuri', 'taguri' sau 'trunchi').\n"
"\n"
"Sigur doriţi sa mutaţi căile selectate?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Unu sau mai multe fişiere sunt în stare de conflict."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Checkout numai dosarul de &sus"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Numai fişiere copii"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Numai numere (separate opţional cu virgulă)\n"
"sunt permise!"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Înregistrează numai îmbinarea (nu lasă reviziile să fie îmbinate)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Numai acest element"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Foloseşte corectorul &ortografic numai când este aplicat tsvn:projectlanguage"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitate"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Deschide"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Deschide fişierul de certificat pentru client"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Deschide fişier"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Deschide din clipboard"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Deschide fişier imagine..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Deschide dosarul părinte"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Deschide cu..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Deschide ajutorul\n"
"Subiecte ajutor"

#. Resource IDs: (13)
#, fuzzy
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Deschide navigatorul de depozit pentru a edita depozitul conectat"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Operează numai temporar din cache-ul jurnalului"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Opţiuni"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Dimensiune ori&ginală"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Alte panouri de sarcini"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Alţii"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Memorie insuficientă."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Suprapuneri"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Suprascrie preferinţa pentru proprietatea svn:eol-style.\n"
"Fişiere fără aceasta proprietate nu sunt afectate."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Suprascrie"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "Conflict p&recedent"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Pagina %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Pagina %u\n"
"Paginile %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Pagina :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametri:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Parola:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Unealta inserare\n"
"Inserează"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Inserează lista numelor de fişiere"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr ""

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Peticeşte tot"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Petic selectat"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Petice (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|Toate (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Cale"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Căi"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Unealtă creion\n"
"creion"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Meniuri şi bare de unelte personalizate"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Poza (metafişier)\n"
"o poză"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Poză:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Imagini (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Toate (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Diagramă circulară"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Înregistraţi un scipt hook pentru executare."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Înregistraţi o cale pentru care doriţi să aplicaţi sciptul hook."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Executaţi comanda 'curăţare'."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Resolvaţi conflictul folosind una dintre următoarele opţiuni:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Selectaţi tipul hook"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Specificaţi tipul certificatului"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Aşteptaţi - poate dura câteva minute. Serios!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Aştepataţi în timp ce se anulează..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Aşteptaţi în timp ce se obţin diferenţele..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Aşteptaţi în timp ce se iniţiează navigatorul de depozit..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Aşteptaţi în timp ce se obţine mai multă informaţie..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Aşteptaţi..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Port :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Valori posibile: 0 (complet transparent) .. 255 (opac)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Hook post-transmitere"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Hook post-actualizare"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "Pagina &precedentă"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Hook pre-transmitere"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Hook pre-actualizare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr ""

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr ""

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Previne cele mai multe cazuri în care linii de conexiune încrucişează noduri de revizie"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Previzualizare"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Previzualizează fişierul peticit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Previzualizare:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Pagina precedentă\n"
"Pagina precedentă"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Tipăreşte"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Tipăreşte documentul\n"
"&Tipăreşte"

#. Resource IDs: (3845)
#, fuzzy
msgid "Print to File"
msgstr "Tipăreşte în fişier"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Imprimantă :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Fişiere de Imprimantă (*.exe)|*.exe|Toate Fişierele (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Tipărire"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Se procesează revizia %d din %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Program"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programe (*.exe)|*.exe|Toate Fişierele (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Progres"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Proprietăţi"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Proprietăţi (*.svnprops)|*.svnprops|Toate Fişierele (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Proprietăţi pentru"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Proprietăţi..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Proprietate"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Proprietatea %s : Revizia %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Proprietatea %s : Baza de lucru, revizia %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Proprietate %s : la distanţă"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Proprietatea %s : baza de lucru"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Proprietatea %s : copia de lucru"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "S-a şters proprietate '%s'"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "S-a stabilit proprietate '%s'"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Pagina de proprietăţi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Starea proprietăţii:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Numele proprietăţii:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Starea proprietăţii"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Valoarea proprietăţii:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Furnizor"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Furnizor:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "Limita de &timp a proxy-ului (în secunde):"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Preferinţe proxy"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Afişează \"Obţine blocarea\" în meniul superior când proprietatea svn:needs-lock este activată"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Iese din aplicaţie; solicită salvarea documentelor\n"
"Ieşire"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "Discuri R&AM"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "R&estabileşte"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "In&versează la aceasta revizie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]: "

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "Discuri de&montabile"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "Rede&numeşte"

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Re&stabileşte"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "Re&stabileşte tot"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "Re&stabileşte implicitele"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "In&versează..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Citiţi 'gidul de folosinţa zilnică' întainte sa vă încurcaţi..."

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Recent"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Liniile recent modificate"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Numai înregistrare"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Unealta dreptunghi\n"
"Dreptunghi"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Recursiv în directoarele neversionate"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Recursiv"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Refă acţiunea anterior desfăcută\n"
"Refă"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "Reduce &liniile încrucişate"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Micşorează fereastră în iconiţă"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Reîmprospătează"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Filtru de expresii regulare:\r\n"
".  : orice caracter\r\n"
"c+  : potriveşte caracterul c o dată sau de mai multe ori\r\n"
"c*  : potriveşte caracterul c de zero sau de mai multe ori\r\n"
"^  : început de linie\r\n"
"$  : sfârşit de linie\r\n"
"(string){n} : potriveşte string-ul de n ori\r\n"
"(abcd)  : subexpresie\r\n"
"[aei0-9]  : potriveşte a,e,i şi 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : orice în afară de a,e,i şi 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : potriveşte a-z,A-Z,0-9 şi _\r\n"
"\\W  : orice caracter care nu este alfa-numeric\r\n"
"\\d  : cifrele 0-9\r\n"
"\\s  : spaţii goale"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Reintegrează o ramură"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Reintegrează îmbinarea %s cu %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Respinge"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "&Eliberează blocarea"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Eliberează blocări chiar dacă acestea nu sunt ale dumneavoastră (le forţează)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Eliberează blocări de fişiere ca ele să pot fi folosite din nou de alţi utilizatori."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Relo&cează..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Reîncarcă"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Reîncarcă fişierele deschise şi inversează toate schimbările.\n"
"Reîncarcă"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Relocează..."

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Avertizare de relocare"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Se relocează..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Stare de proprietate de la distaţă"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Versiune la distanţă"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Stare de la distanţă"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Starea de text de la distanţă"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Elimină"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Elimină %ld elemente"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Elimină %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Elimină de pe lista de &ignorări"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Elimină din bara de unelte pentru acces rapid"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Elimină de pe lista de schimbări"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Elimină proprietatea '%s' din \r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Elimină dosarul"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Elimină fişierul"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Elimină unu sau mai multe cache-uri din disc"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Elimină subarborele întreg (sau subarborile întrege)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Eliminat"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "S-a eliminat fişierul/dosarul"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "S-a eliminat de pe lista de schimbări"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Elimină modelul (sau modelele) de fişier\n"
"%s\n"
"din lista de ignorări."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Elimină toate fişierele ignorate sau fără versiune"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Elimină fişierul sau mască de fişier din lista de elemente ignorate"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Elimină proprietăţile specificate"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "Redenu&meşte..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Redenumeşte"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Redenumeşte %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Renumeşte elementul de la %s\r\n"
"la %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Redenumire/mutare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Nod redenumit"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Redenumit de la distanţă"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Redenumeşte dosare / fişiere sub control de versiune"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Repară mutarea"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Repetă ultima acţiune\n"
"Repetă"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Înlocuieşte textul specificat cu alt text\n"
"Înlocuieşte"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Se înlocuieşte"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Depozit"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Navigator depozit"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "Depozit URL"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "Depozit UUID:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Cere un nume utilizator şi o parolă"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "Rez&olvat..."

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Restabileşte &tot"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Restabileşte coloanele"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Rezolvă"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Resolvare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Resolvă Conflictul"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Rezolvă totul mai târziu"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Rezolvă conflictele folosind 'ale mele'"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Rezolvă conflictele folosind 'ale lor'"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Rezolvă conflictul:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Rezolvă mai târziu"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Rezolvat"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Rezolvat:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Resolvă linii cu conflicte"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Restaurează implicitele"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Restaurează fereastră la mărime normală"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Restaurat"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Reîncearcă"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Îmbinare inversă"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Îmbinare inversă %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Se îmbină invers %ld până la %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Inversează"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Inversare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Revine la preferinţele implicite. Recomandat pentru utilizatori cu puţină experienţă."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Inversat"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Inversează toate schimbările făcute de când s-a făcut ultima actualizare"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Inversează o adăugare la control de versiune"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Revizie"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Revizia %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Revizia %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Revizia %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "&Graficul reviziei"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Revizie / Autor:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Graficul reviziei"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Filtrul graficelor reviziei"

#. Resource IDs: (299)
#, fuzzy
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Graficul reviziei"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Interval de revizii"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Graficul reviziei"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Interval de revizii perntru îmbinare"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Revizia:"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revizia: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Data: %s\r\n"
"\r\n"
"Mesaj jurnal:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revizia: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Data: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Mesaj jurnal:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Revizii"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text cu formatare de fonturi şi paragrafe"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Vizualizarea de pe dreaptă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Imaginea de pe dreaptă"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Rândul %d din %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Rândurile %d-%d din %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "S&electează..."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "Pr&eferinţe"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "A&fişează butoanele într-un singur rând"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "A&fişează butoanele în două rânduri"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr ""

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "S&tatistici"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "Co&mută"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "Autor SVN"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN Copiază şi adaugă fişiere în aceasta copie de lucru"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN Copiază aici şi redenumeşte elementul cu versiuni"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN Copiază aici elementul (sau elementele) cu versiuni"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN Exportă aici toate elementele"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN Exportă aici elemente cu versiuni"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "SVN Proprietarul local al blocării"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN Mută aici şi redenumeşte elementul cu versiuni"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN Mută aici elementul (sau elementele) cu versiuni"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "Revizie SVN"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "Stare SVN"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "URL SVN"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "Stil eol SVN"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "Tip mime SVN"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN URL scurt"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Salvează &ca..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Salvează &ca..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Salvează Ca"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Salvează ca..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Salvaţi schimbările din %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Salvează calea certificatului client"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Salvează revizia î&n..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Salvează fişierul modificat\n"
"Salvează fişier"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Salvează la clipboard"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Date salvate"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr ""

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Salvează într-un fişier valoarea proprietăţii selectate"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Se salvează fişierul %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Se salvează fişierele"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Se salvează fişierul petic în:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Derulează la stângă"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Derulează la dreaptă"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Caută mesaje de &jurnal..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Caută:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Textul căutat nu a fost găsit!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Căutarea a eşuat la %1"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Selecte&ază tot"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Selectează imaginea definită de &utilizator:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Selectează meniu &contextual:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Selectează &fereastră:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Selecte&ază / deselectează tot"

#. Resource IDs: (1057)
#, fuzzy
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Selectează unealta culoare\n"
"Selectează culoarea"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Selectează fişier..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Selectaţi Revizia"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Selectaţi client SSH"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Selectaţi un buton."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Selectaţi obiectul pentru care să primiţi ajutor"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Selectaţi lista de schimbări"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Selectaţi aplicaţia de diferenţiere"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Selectează fişier de diferenţiere..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Selectaţi dosarul în care doriţi să faceţi checkout"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Selectaţi ultima revizie"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Selectaţi dosarul cu care se va asocia acest monitor de probleme"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Selectaţi dosarul în care se va exporta.\n"
"Este posibil să fie nevoie să îl creaţi mai întâi."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Selectaţi dosarul pentru care se va rula scriptul"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Selectaţi dosarul în care se vor salva fişierele selectate"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Selectează fişierul de script hook"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Selectează elemente automat"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Selectaţi aplicaţia de îmbinare"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Selectaţi destinaţia îmbinării"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Selectează interval de revizie"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Selectaţi prima revizie"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Selectează aplicaţia de editare text"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Selectaţi URL-urile pentru îmbinarea de arbore"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Selectaţi comportamentul dialogului de progres la sfârşitul operaţiei."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Selectează documentul întreg\n"
"Selectează tot"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Selectaţi opţiunile de îmbinare"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Selectaţi reviziile să fie îmbinate"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Selectaţi tipul de îmbinare"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Selectează vizualizatorul pentru fişiere de diferenţiere"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Nodul selectat"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Mesajul nu a putut fi transmis."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Se transmite conţinutul"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "&Adresa serverului:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Defineşte accelerator &pentru:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Defineşte data de fişier ca \"ora ultimei &transmeteri\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Defineşte proprietatea '%s' pentru\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Se aplic preferinţele..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Preferinţe"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Preferinţe - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Shell"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "S-a recompilat cache-ul de iconiţe shell!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr ""

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Afiş&ează proprietăţi"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Foloseşte format prescurtat de &data/ora pentru mesaje din jurnal"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "URL scurt al elementelor Subversion"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Scurtează lista de proprietăţi"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Afişează"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Afişează &accelerator pentru:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "Afişează &Tot"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "Afişează &jurnalul"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Afişează &Interval..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Afişează revizia &WC"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Afişează &toate reviziile"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Afişează s&chimbări"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "Afişează &jurnalul"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "Afişează &jurnalul..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "Afişează &suprapuneri şi meniul contextual numai în explorer"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Afişează &proprietăţi"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Afişează fişiere &fără versiune"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Afişează deasupra ribbon-ului"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Afişează sub ribbon"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Afişează mai puţine butoane"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Afişează lista de fişiere"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Afişează nodurile reviziei HEAD"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Afişează diferenţiere între linii pe cuvinte\n"
"Diferenţiere între linii pe cuvinte"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Afişează dialogul de blocare înainte de a bloca fişiere"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Afişează mai multe butoane"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Afişează vede&re generală"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr ""

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr ""

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr ""

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Afişează &modificări din copia de lucru"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Arată o prezentare generală a întregului grafic"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Afişează schimbări ca o diferenţiere &unificată"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Afişează diferenţe ca o diferenţiere &unificată"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Afişează dosare excluse ca fiind normale"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Afişează externals din depozite diferite"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Afişează &meniul întreg după o mică întârziere"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Afişează fişiere i&gnorate"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Afişează elemente în externals"

#. Resource IDs: (1037)
msgid "Show l&og"
msgstr "Afişează &jurnalul"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Afişaţi &numărul liniilor"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Afişează nodul cel mai vechi pe vârf"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Afişează numai părţile schimbate ale numelui căii. Înlocuieşte elementele neschimbate cu puncte."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Afişează sau ascunde bara de diferenţiere între linii\n"
"Comută LineDiffBar"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Afişează sau ascunde bara de localizator\n"
"Comută bara de localizator"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Afişează sau ascunde bara de stare\n"
"Comută bara de stare"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Afişează sau ascunde bara de unelte\n"
"Comută bara de unelte"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Afişează suprapunere pentru elemente ignorate"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Afişează suprapunere pentru elemente fără versiune"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Afişează proprietăţile reviziei"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr ""

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Afişează caractere speciale pentru spaţii goale\n"
"Afişează spaţiile goale"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Afişează statistici pentru cache-ul jurnalului selectat"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr ""

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Afişează fişiere ne&modificate"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Afişează fişiere fără &versiune"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Afişează/Ascunde"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Se afişează %ld noduri"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Se afişează %ld revizii, de la revizia %ld la revizia %ld - %ld revizii selectate."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Se afişează graficul pentru %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Afişează o reprezentare grafică a copiilor/tagurilor/ramurilor"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Afişează toate fişierele schimbate de când s-a făcut ultima actualizare, atât local cât şi în depozit"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Afişează toate reviziile unde acest element a fost schimbat"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Afişează informaţii despre TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Afişează fişierul jurnalului de acţiune în editorul implicit de text"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Afişează valoarea proprietăţii stilul eol"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Afişează jurnalul fişierului / dosarului selectat"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Afişează tipul mime al fişierului cu versiune"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Vedere cu panou singur/&dublu"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Dimensiune"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Dimensiune şi stare"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Mărimea informaţiilor de text salvate în cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Mărimea în disc a fişierului de cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Mărimea cache-ului dacă acesta nu ar fi fost compresat"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Sărit peste"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "S-a sărit peste destinaţia care lipseşte"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Sortează după numărul de transmiteri"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Sursa stângă:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Sursa dreaptă:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Specifică numărul de elemente pe care doriţi să le păstraţi în dialogul cel mai recent al mesajelor de jurnal."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Specificaţi fişierele sau dosarele pe care TortoiseSVN\r\n"
"are trebui să le ignore în toate copiile de lucru.\r\n"
"Separaţi modelele cu un spaţiu."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Spin1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Separă trunchiul &sursă"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Separă &arborele următor"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Separă liniile"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Separă sub-arborii"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Separă fereastra activă în două panouri\n"
"Separă"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Grafic cu bare suprapuse"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Grafic cu linii suprapuse"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Porneşte hook-ul de transmitere"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Porneşte revizia"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Porneşte hook-ul de actualizare"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Static"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Statistici"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Stare"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Configurarea barei de stare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Culori de stare si de acţiune"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Cache de stare"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Cache de stare este păstrat într-un proces extern, suprapunerea poate fi afişată recursiv"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Cache de stare pentr-un singur dosar, fără suprapuneri recursive"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Starea elementului în SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "&Fură blocarea"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Fură blocarea"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Dungi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "&Fişier de configurare Subversion:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"A avut loc o eroare serioasă.\n"
"Puteţi raporta aceasta prin lista de discuţii\n"
"cu detalii despre ceea ce făceaţi când\n"
"s-a produs eroarea.\n"
"\n"
"Eroarea s-a produs în:\n"
"fişierul %s, linia %ld\n"
"expresia = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"A avut loc o eroare în timp ce se crea depozitul!\n"
"Asiguraţi că dosarul este gol şi că nu este protejat la scriere."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"A avut loc o eroare în timpul curăţării Subversion!<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Fişier de server Subversion:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "&Comută copia de lucru cu o ramură nouă sau tag nou"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Comută %s cu %s, revizia %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Comutare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Comută stângă<->dreaptă"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Comută cu ramură / tag"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Du-te înapoi la panoul anterior\n"
"Panoul anterior"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Comută între vederile cu unu sau două panouri\n"
"Comută între vederile cu unu sau două panouri"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Comută conţinutul între afişarea din stângă şi cea din dreaptă\n"
"Comută afişarea stângă şi dreaptă"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Comută la următoarea fereastră"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Comută la următorul panou\n"
"Următorul panou"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Comută la fereastră precedentă"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Comută copia de lucru la o altă ramură / tag"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Comută:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Comută comparaţia la stângă<<->dreaptă"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "&Sunete de sistem"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Înregistrări din registrul sistemului au fost eliminate şi fişierul INI (dacă a existat) a fost şters."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Substitut de tab"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Dimensiune Tab:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Noduri tag"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "S-a pus tag pe copia de lucru %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Panou de sarcini"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Numai test"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Stare de text:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Stare de text"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Mărimea de chunk nu s-a potrivit cu numărul de linii adăugate/eliminate!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Începutul de chunk '@@' s-a aşteptat în linia %d !"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr ""

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr ""

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "URL-ul implicit de la care se va face checkout dacă nimic altceva nu este specificat"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Calea implicită în care se va face checkout dacă nimic altceva nu este specificat"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Motorul de diferenţiere s-a oprit din cauză unei erori:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Fişierul %s nu există!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Fişierul %s nu s-a găsit în fişierul petic!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Fişierul\n"
"%s\n"
"este gol!\n"
"Vreţi să îl eliminaţi?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Fişierul este prea mare"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Fişierul este prea mare pentru a fi deschis."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Fişierul\n"
"%s\n"
"există deja! Vreţi să îl suprascrieţi?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Fişierul\n"
"%s\n"
"nu este un fişier valid de text!\n"
"Notiţă: fişiere UTF32 sunt tratate ca fişiere binare de asemenea."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Dosarul %s\n"
"conţine fişiere fără versiune şi/sau modificate. Vreţi să îl ştergeţi oricum?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Dosarul \n"
"%s\n"
"nu există.\n"
"Vreţi să îl creaţi?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Dosarul\n"
"%s\n"
"există deja!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Scriptul hook a produs o eroare:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Imaginea nu poate fi afişată."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Nu s-a putut crea monitorul de probleme. Verificaţi că acesta este instalat corect."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Furnizorul monitorului de probleme nu a putut valida textul parametrului"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Elementul '%s' are conflicte între proprietăţi: "

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de îmbinare a încercat să adauge dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de îmbinare a încercat să adauge fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de îmbinare a încercat să şteargă, să mute, sau să redenumească dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de îmbinare a încercat să şteargă, să mute, sau să redenumească fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de îmbinare a încercat să modifice dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de îmbinare a încercat să modifice fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de comutare a încercat să adauge dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de comutare a încercat să adauge fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de comutare a încercat să şteargă, să mute, sau să redenumească dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de comutare a încercat să şteargă, să mute, sau să redenumească fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de comutare a încercat să modifice dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de comutare a încercat să modifice dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de actualizare a încercat să adauge dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de actualizare a încercat să adauge fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de actualizare a încercat să şteargă, să mute, sau să redenumească dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de actualizare a încercat să şteargă, să mute, sau să redenumească fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de actualizare a încercat să modifice dosarul '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Ultima operaţie de actualizare a încercat să modifice fişierul '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "Linia '====' a fost aşteptată în linia %d !"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Linia 'Index:' nu a fost găsită!\n"
"Sau acesta nu este un fişier de diferenţiere sau diferenţierea este goală."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "Linia care indică fişierul nou a fost aşteptată în linia %d !"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "Linia care indică fişierul vechi a fost aşteptată în linia %d !"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Blocarea a fost deja deblocată cu forţă din altă copie de lucru"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Numărul maxim de linii în jurnalul de acţiuni care vor fi păstrate.\n"
"Toate liniile adăugte peste aceasta limită vor elimina liniile cele mai vechi din fişier."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Fişierul vechi nu se potriveşte cu cel nou.\n"
"Renumirea fişierelor nu este (încă) permisă!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Operaţia a eşuat."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametrii '/path' and '/pathfile' nu pot fi specificate în acelaşi tmip.\n"
"Specificaţi numai unu dintre ei."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Peticul pare învechit! Linia\n"
"%s\n"
"din fişier nu su potriveşte cu linia\n"
"%s\n"
"din petic!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Se pare că URL-ul sau calea înregistrată nu este validă în Windows!\n"
"Puteţi să continuaţi, dar s-ar putea să întâmpinaţi erori mai târziu.\n"
"\n"
"O cale validă în Windows nu poate conţine '<<>|\"?*:' sau unu din următoarele nume de dispozitiv:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Sigur doriţi să continuaţi?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Nu există calea\n"
"<i>%s</i>\n"
"în fişierul petic.\n"
"TortoiseMerge a găsit calea relativă\n"
"<i>%s</i>\n"
"care se potriveşte cu dosarul pentru care aţi vrut să aplicaţi peticul.\n"
"\n"
"Doriţi să folosiţi calea sugerată? Dacă răspundeţi 'nu', TortoiseMerge se va termina."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Nu există calea\n"
"<i>%s</i>\n"
"în fişierul petic.\n"
"TortoiseMerge a încercat să aplice peticul prin tăierea prefixelor dar nu s-a găsit nici a cale potrivită."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Nu se potriveşte calea\n"
"<i>%s</i>\n"
"cu căile din fişierul petic.\n"
"Dar TortoiseMerge a găsit calea\n"
"<i>%s</i>\n"
"care se potriveşte mai bine. Doriţi să folosiţi calea sugerată?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "S-a creat depozitul."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Se pare că fişierul selectat are una sau mai multe marcaje de conflicte.\n"
"Sigur vreţi să marcaţi fişierul ca fiind resolvat?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"URL-ul destinaţie\n"
"%s\n"
"există deja!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Fişierul\n"
"%s\n"
"există deja.\n"
"Doriţi să îl suprascrieţi?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Dosarul destinatar \n"
"%s\n"
"nu este gol!\n"
"Sigur doriţi să faceţi checkout/exportare în acel dosar?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Cele două URL-uri nu a fost create din aceeaşi rădăcină.\n"
"Nu se poate afişa mesajele din jurnal între acestea!"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Utilizatorul care a facut ultima transmitere"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Utilizatorul care deţine blocarea fişierului"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Copia de lucru s-a schimbat!\n"
"<hr=100%>\n"
"Transmiteţi schimbările întâi sau inversaţi schimbările."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Copia de lucru ne este actualizat!\n"
"Actualizaţi întâi."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Fişierul lor:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "A lor"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"Există elemente schimbate sau fără versiune în unu sau mai multe dosare pe care le aţi inclus cu svn:externals.\n"
"Acele fişiere nu sunt afişate pentru transmitere. Trebuie să le transmiteţi separat."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Nu este disponilbil nici un furnizor de monitor de probleme"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"Mai sunt conflicte neresolvate în linia %d!\n"
"Ar trebui să resolvaţi aceste conflicte înainte de a salva fişierul.\n"
"Doriţi să salvaţi fişierul cu conflicte care au rămas?\n"
"Dacă selectaţi DA, va trebui să resolvaţi conflictele manual în alt editor!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Sunt modificări nesalvate!\n"
"Doriţi să salvaţi modificările?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Nu s-a putut conecta la server.\n"
"Doriţi să folosiţi în schimb datele salvate în cache?\n"
"Să întelegeţi că datele din cache s-ar putea să fie depăşite,\n"
"incomplete, sau chiar să vă aducă în eroare din cauză istoriei incomplete."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Nu este nimic de adăugat. Toate fişierele sau dosarele ori sunt sub control de versiune ori au fost ignorate folosind proprietatea svn:ignore sau preferinţa globală de ignorare."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Nu este nimic de deblocat. Nici un fişier nu blocează aceasta copie de lucru."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Lexicon"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"Acesta nu este un URL valid.\n"
"Introduceţi un URL aici."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Aceasta nu este o cale validă!\n"
"O cale validă nu poate conţine '<<>|\"?*:' sau unu din următoarele nume de dispozitiv:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr ""

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr ""

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr ""

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Acest produs include software dezvoltat de CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Acest produs conţine software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi folosit în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Acest program este legat de exportul lipsă %s în fişierul %s. Acest computer poate avea o versiune incompatibilă de %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Acest program are nevoie de fişierul %s, care nu a fost găsit pe acest sistem."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Aceasta proprietate este permisă numai la dosare, nu la fişiere."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Această proprietate nu trebuie să aibă mai multe linii. Numai o linie este permisă."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr ""

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Aranjaţi &orizontal"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Aranjează &vertical"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Limite de timp"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Până la:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Până la: (ultimul URL şi revizia din intervalul de îmbinare)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Comută afişarea de una/două pagini\n"
"Comută afişarea de una/două pagini"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Bara de unelte"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Numele barei de unelte"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Opţiunile barei de unelte"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Eroare internă în bara de unelte. Contactaţi furnizorul aplicaţiei."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Bare de unelte"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Unelte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Unelte:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame nu ar trebui să fie pornit direct! Ar trebui să folosiţi\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - O unealtă de diferenţiere de imagini, face parte din TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: Vizualizatorul de diferenţiere de imagini pentru TortoiseSVN\n"
"\n"
"Parametrii disponibili la linia de comandă sunt:\n"
"/left:\"calea imaginii de pe stângă\"\n"
"/lefttitle:\"titlul afişat pentru imaginea de pe stângă\"\n"
"/right:\"calea imaginii de pe stângă\"\n"
"/righttitle:\"titlul afişat pentru imaginea de pe dreaptă\"\n"
"/overlay\t\tpentru a activa modul de suprapunere\n"
"/fit\t\tpentru a potrivi dimensiunile imaginilor\n"
"/showinfo\t\tpentru a afişa căsuţe cu informaţia imaginilor"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN a detectat nume de fişiere asemănătoare. Vreţi ca şi fişierele:%s\n"
"să fie redenumite?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Numărul total de transmiteri analizate:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Total modificări fişier:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Numărul total de schimbări din toate reviziile din cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Numărul total de revizii îmbinate"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Numărul total de proprietăţi definite de utilizator"

#. Resource IDs: (32821)
#, fuzzy
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "Dungi de arbor&e"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Se transferă la %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "&Culoarea transparentă..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Conflict arbore"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Îmbinare arbore"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "noduri din trunchi"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Incercaţi o 'curăţare'. Dacă aceasta nu funcţionează va trebui să faceţi un checkout nou."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Încearcă din nou"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Ajustează TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "&Actualizează"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "Istoric URL"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "URL necunoscut (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "URL-ul elementelor Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "URL-ul din care să îmbine"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Nu s-a putut determina sursa de îmbinare pentru\n"
"%s\n"
"Folosiţi dialogul principal de îmbinare."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Nu s-a putut încărca suport pentru sistemul de mesagerie."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Nu s-a putut procesa comanda. Serverul este ocupat."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Nu s-a putut citi din %1, este deschis de alt utilizator."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Nu s-a putut citi proprietatea strict-scriere."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Nu s-a putut reconstrui calea copiei de lucru!\n"
"Acesta se poate întâmpla când numele fişierului a fost schimbat.\n"
"Porniţi dialogul de jurnal pentru acest fişier şi inversaţi\n"
"schimbările folosind partea de sus a dialogului."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Nu s-a putut scrie proprietatea strict-citire."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Nu s-a putut scrie la %1, este marcat pentru numai-citire sau este deschis de altcineva."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Nod neschimbat"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Debifează"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Anulează %d acţiuni"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Anulează 1 acţiune"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Anulează adaugarea..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Desfă ultima acţiune\n"
"Desfă"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Format de fişier neaşteptat."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Text fără format\n"
"Text fără format"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "&Diferenţiere unificată de revizii HEAD"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Furnizor de certificat necunoscut.\n"
" Amprentă digitală: %s\n"
" Nume distins: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Adâncime necunoscută"

#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Deblocează"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Deblocarea a eşuat"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Deblocat"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Formatul fişierului de proprietăţi este nerecunoscut sau nevalid!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Fără titlu"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Cache-uri de jurnal nufolosite vor fi eliminate dacă fişierul\n"
" respectiv este mai mic decât mărimea stabilită în kocteţi."

#. Resource IDs: (146)
#, fuzzy
msgid "Unversion"
msgstr "Unversion"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Fişierele fără versiune marchează dosarul părinte ca modificat"

#. Resource IDs: (286)
#, fuzzy, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Unversioning %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "Deschide dosarul superior"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Actualizează"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Actualizare - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Adâncimea Actualizării"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Actualizează copia de lucru la revizie"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Actualizat"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Actualizează copia de lucru la o revizie specifică"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Actualizează copia de lucru la revizia actuală"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Se actualizează %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Se actualizează obiectele ActiveX"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Se actualizează şi se reîncearcă blocarea..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Se actualizează cache-ul jurnalului"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Foloseşte imaginea pre&definită:"

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Foloseşte blocul de pe &stângă"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "F&oloseşte un singur panou când se diferenţiază între două fişiere"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Foloseşte &alt bloc de text"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Foloseşte vizualizator &text pentru a vedea învinovăţirile"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Foloseşte '*' ca un metacaracter când se specifică o excepţie.\r\n"
"Pentru a separa mai multe excepţii, foloseşte virgule(',').\r\n"
"De exemplu: *.mylan.com, *.company.com"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Foloseşte URL-ul copiei de &lucru ca URL-ul \"De la:\" implicit"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Folosiţi diferenţierea unificată din &clipboard"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Foloseşte dosare \"_svn\" în loc de \".svn\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Foloseşte tot conţinutul din vederea de pe stângă\n"
"Foloseşte fişierul de pe stângă"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Foloseşte blocul de pe stângă înainte de cel de pe dreaptă"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Foloseşte blocul din vederea de pe stângă înainte de cel de pe dreaptă\n"
"Foloseşte blocul de pe stângă înainte de cel de pe dreaptă"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Foloseşte blocul de pe dreaptă înainte de cel de pe stângă"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Foloseşte blocul din vederea de pe dreaptă înainte de cel de pe stângă\n"
"Foloseşte blocul de pe dreaptă înainte de cel de pe stângă"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Foloseşte amândouă blocurile de text (acesta întâi)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Foloseşte amândouă blocurile de text (acesta ultimul)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Foloseşte fişierul de pe stângă"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Foloseşte local"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Foloseşte coşul de gunoi când se revine la altă versiune"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Foloseşte expresie regulară"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Foloseşte depozitul"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Foloseşte litere &tăiate pentru liniile eliminate"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Foloseşte localizarea sistemului pentru data/ora"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Foloseşte blocul de text din 'al &meu'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Foloseşte blocul de text din 'al &lor'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Foloseşte blocul de text din 'al &meu' înainte de 'al lor'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Foloseşte blocul de text din 'al meu' înainte de 'al lor'\n"
"Foloseşte blocul 'meu' de text şi atunci foloseşte-l şi pe 'al lor'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Foloseşte blocul de text din 'al meu'\n"
"Foloseşte blocul 'meu' de text"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Foloseşte blocul de text din 'al &lor' înainte de 'al meu'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Foloseşte blocul de text din 'al lor' înainte de 'al meu'\n"
"Foloseşte blocul 'lor' de text şi atunci foloseşte-l şi pe 'al meu'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Foloseşte blocul de text din 'al lor'\n"
"Foloseşte blocul 'lor' de text"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Foloseşte blocul de text din \"al &meu\""

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Foloseşte blocul de text din \"al &lor\""

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Foloseşte blocul de text din \"al &meu\" înainte de \"al lor\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Foloseşte blocul de text din \"al &lor\" înainte de \"al meu\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Foloseşte blocul de text de pe stângă\n"
"Foloseşte blocul de pe stângă"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Foloseşte &acest bloc de text"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Folosiţi dialogul de jurnal să selectaţi reviziile care doriţi să îmbinaţi, sau înregistraţi reviziile pentru îmbinare, separate de virgule. Un interval de revizii poate fi specificat cu o liniuţă.\r\n"
"\r\n"
"De exemplu: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"Pentru a îmbina toate reviziile, lăsaţi căsuţă goală."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Foloseşte totul din fişierul &acesta"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Foloseşte acest URL dacă depoziul s-a schimbat"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Foloseşte totul din fişierul &celălalt"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Anulat de către utilizator"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Nume utilizator:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Opţiunile valide în linia de comandă sunt:\n"
"/base:<calea fişierului de bază>\n"
"/theirs:<calea fişierului lor>\n"
"/mine:<calea fişierului dumneavoastră>\n"
"/merged:<calea fişierului ca resultatul îmbinării>\n"
"/diff:<calea fişierului de diferenţiere unificată>\n"
"/patchpath:<calea dosarului cu petice>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Valoare"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Versiune"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Versiunea %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Informaţia Versiunii"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Cu versiune"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Vedere"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Afişaţi revizia pentru această cale în vizualizator &web"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Afişaţi revizia în vizualizator &web"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Vizitaţi pagina noastră"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "nod al copiei de lucru"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "Marginea nodului copiei de lucru"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Aşteaptă"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Aşteaptă terminarea scriptului"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Dorişi să deconectaţi?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Atenţie"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Atenţie!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Când un cache mic de jurnal nu se foloseşte după un anumit\n"
"număr de zile, el va fi eliminat automat."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Când nu se poate conecta la server,\n"
"TortoiseSVN poate folosi numai datele din cache.\n"
"Selectaţi comportamentul implicit."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr ""

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr "Când se blocează unu sau multe fişiere selectate, afişează un dialog care cere un mesaj descriptiv despre aceasta blocare"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Spaţii goale"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Poziţia ferestrei"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Windows"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "Cu URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Copia de lucru"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Calea copiei de lucru:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Copia de lucru"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Copia de lucru mutată în\n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Da"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Da pentru toate"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Aveţi deja instalată ultima versiune."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Încercaţi să accesaţi depozitul prin file:// \n"
"la o unitate de disc de pe reţea.\n"
"Depozitul sa-r putea corupta grav!\n"
"Sigur doriţi să continuaţi?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Incercaţi să mutaţi dosarul trunchi!\n"
"Sunteţi absolut sigur că doriţi să mutaţi\n"
"dosarul trunchi?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Puteţi insera bitmap numai cu dimensiunea (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Nu puteţi crea mai multe decât %d bare de unelte definite de utilizator."

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Nu puteţi selecta aceasta proprietate pentru dosare, numai pentru fişiere!\n"
"Dacă vreţi să o selectaţi pentru toate fişierele din acest dosar,\n"
"va trebui să bifaţi căsuţă de bifare 'recursiv'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Aţi adăugat mai mult decât un singur fişier sau dosar la depozit.\n"
"Nu este posibil să faceţi acest lucru într-un singur pas. Prin urmare,\n"
"TortoiseSVN va crea fiecare fişier/dosar individual cu câte o revizie fiecăruia.\n"
"\n"
"Sigur vreţi să continuaţi?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Aţi modificat proprietăţi fără să le salvaţi.\n"
"Vreţi să le salvaţi acum?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Trebuie să vă actualizaţi copia de lucru mai întâi."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Nu aţi înregistrat un număr de problemă!\n"
"Sigur doriţi să transmiteţi fără un număr de problemă?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Puteţi defini până la %d unelte."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Trebuie să reporniţi calculatorul pentru ca modificările să aibă efect."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Aţi selectat un fişier fără versiune.\n"
"Fişierul va fi adăugat la control de versiune când îl transmiteţi."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Ar trebui să introduceţi text!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Ar trebui să selectaţi o imagine!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Incercaţi să adăugaţi elementul\n"
"'%s',\n"
"dar elementul\n"
"'%s'\n"
"există deja.\n"
"\n"
"Se pare că acesta a fost redenumit dar numai cu schimbare de majuscule.\n"
"Sigur doriţi să îl adăugaţi?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Aţi schimbat setul de iconiţe de la <i>%s</i> la <i>%s</i>.\n"
"Aceasta schimbare nu va avea efect până nu reporniţi calculatorul sau închideţi şi redeschideţi sesiunea!"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Mesajele de jurnal anterior înregistrate au fost salvate.\n"
"Clicaţi aici să le citiţi sau să le inseraţi din nou."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Versiunea dumneavoastră este:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Versiunea dumneavoastră este: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "&Micşorează"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Mărire"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "Măr&eşte"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "Micş&orează"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Măr&eşte\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Micş&orează\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Mărire 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Măreşte\n"
"Măreşte"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Micşorează\n"
"Micşorează"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Măr&eşte"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Măreşte"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Micşorează"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Măreşte la &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Potriveşte"

#. Resource IDs: (2051)
#, fuzzy
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Măreşte ca să încapă înălţimea"

#. Resource IDs: (2051)
#, fuzzy
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Măreşte ca să încapă lăţimea"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Nedelegat]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Modelele trebuie specificate cu litere mici.\n"
"Spaţii goale vor face parte din modelul.\n"
"Metacaracterele permise sunt '?' şi '*'.\n"
"Separaţi modelele cu ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "adăugat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "fişiere adăugate"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "alias (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "alias: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "un fişier fără nume"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "şi"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "şi ajută dezvoltatorii"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "un alt element există deja în locul acestuia."

#. Resource IDs: (340)
#, fuzzy
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"Solicitaţi mai întăi depozitul când conectat -\n"
"Foloseşte numai cache când deconectat"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "autori:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Atribuiţi valoarea 'false' dacă doriţi ca ID-ul din sistemul de urmărire a defectelor\r\n"
"să fie inserat la vârful mesajului din jurnal. Valoare implicită este 'true' ceea ce\r\n"
"înseamnă că ID-ul din sistemul de urmărire a erorilor este adăugat la sfârşitul mesajului din jurnal."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Textul afişat pe lângă zona de text unde se înregistrează numărul problemei."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Atribuiţi valoarea 'false' dacă sistemul de bugtracking nu foloseşte numere pentru a se referi la probleme."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"parametrii trecuţi la IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "număr total de scimbări:"

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "transmiteri"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "are conflicte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "conexiune:"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"copiat din\r\n"
"%s - revizia %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "copiat:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "zi"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "şters"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "disc [kB]: "

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "înlocuitor temporar"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "stil eol"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"exportat\n"
"%s\n"
"la\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "extern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "fişier extern:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "ignorat"

# from french translation
#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "se ignoră ascendenţa"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "incomplet"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "nu există."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "este deja şters."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "este fără versiune."

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "element păstrat local"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "ultima actualizare HEAD:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "ultima citire: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "Ultima actualizare"

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "blocat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "blocat:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "revizia maximă:"

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "îmbinat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "Numărul total de îmbinări:"

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "lipseşte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "lipseşte / şters / înlocuit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "lipseşte în:"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "modificat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "modificat / copiat"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "luna"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "URL-uri multiple (ex. %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "nu"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "pentru această comandă nu este disponibilă nici o descriere"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "fără versiune"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "normal"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "împiedicat"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "deconectat"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "în %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "conectat"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "sau"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "tokeni de perechi:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "elementele căii:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "căi:"

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "pixeli"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "conflict posibil sau real / blocat"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "trimestru"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "doar citire"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "înlocuit"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "se respectă originile"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "revizia %s-%s, revizia %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "număr de revizii:"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "revizii %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "revizii:"

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "proiect rădăcină"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "sare peste intervalele:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"Unu din 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"O listă de modele de fişier care să fie ignorate, separate cu linii noi. "

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"comutat la\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "comutat:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "deconectat temporar"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "text [număr de tokeni]: "

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "există modificări contradictorii."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "în %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "în %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "conflict de arbore"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "conflict de arbore:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Numărul minim de caractere pe care trebuie să-l aibă mesajul din jurnal înainte de a putea fi transmis."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Definiţi ca 'yes' dacă doriţi afişarea unui avertisment când nici o problemă nu este înregistrată în dialogul de transmitere."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "Total revprops utilizator:"

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "valorile sunt diferite"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL indicând către vizualizatorul web aferent depozitului unei anume versiuni.\r\n"
"Textul %REVISION% din URL este înlocuit cu numărul versiunii."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "săptămână"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "tokeni de cuvinte:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "cuvinte [necompresaţi]: "

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "an"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "da"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "%s, but the local file was already edited."
#~ msgstr "%s, dar fişierul local a fost deja editat."
#~ msgid "General::Revision Graph"
#~ msgstr "General::Graficul reviziei"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Deconectează?"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Nod înlocuit"
#~ msgid "copy source only"
#~ msgstr "copiază numai sursa"
#~ msgid ""
#~ "GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
#~ "You can get GDI+ from\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgstr ""
#~ "GDI+ este necesar pentru a salva graficul reviziei ca o imagine.\n"
#~ "Puteţi obţine GDI+ de la \n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Unităţi de dischetă (A: B:)"
#~ msgid "%1 contains an invalid path."
#~ msgstr "%1 conţine o cale invalidă."
#~ msgid "&Berkeley database (BDB)"
#~ msgstr "&Baza de date Berkeley (BDB)"
#~ msgid "&Native filesystem (FSFS)"
#~ msgstr "Sistem de fişiere &nativ (FSFS)"
#~ msgid "&Open Ctrl-O"
#~ msgstr "&Deschide Ctrl-O"
#~ msgid "&Save Ctrl-S"
#~ msgstr "&Salvează Ctrl-S"
#~ msgid "&Undo\tCtrl+Z"
#~ msgstr "An&ulează\tCtrl+Z"
#~ msgid "An invalid argument was encountered."
#~ msgstr "A fost întâlnit un argument invalid."
#~ msgid "Arranged by &path"
#~ msgstr "Aranjează după &cale"
#~ msgid "Bro&wse..."
#~ msgstr "Răs&foieşte..."
#~ msgid "Brows&e..."
#~ msgstr "Răsfoi&eşte..."
#~ msgid ""
#~ "Do you want to reload the documents?\n"
#~ "You will lose all changes you've made!"
#~ msgstr ""
#~ "Doriţi să reîncărcaţi documentele?\n"
#~ "Veţi pierde toate modificările pe care le-aţi făcut!"
#~ msgid "Documentation - Simon Large"
#~ msgstr "Documentaţie - Simon Large"
#~ msgid "Remove..."
#~ msgstr "Şterge..."
#~ msgid "Repository browser"
#~ msgstr "Navigator depozit"
#~ msgid "TortoiseSVN Add..."
#~ msgstr "TortoiseSVN Adaugă..."
#~ msgid "TortoiseSVN Copy..."
#~ msgstr "TortoiseSVN Copiază..."
#~ msgid "TortoiseSVN Export..."
#~ msgstr "TortoiseSVN Exportă..."
#~ msgid "TortoiseSVN Import..."
#~ msgstr "TortoiseSVN Importă..."
#~ msgid "TortoiseSVN Merge..."
#~ msgstr "TortoiseSVN Îmbină..."
#~ msgid "TortoiseSVN Rename/move"
#~ msgstr "TortoiseSVN Redenumeşte/mută"
#~ msgid "TortoiseSVN Settings"
#~ msgstr "TortoiseSVN Setări"

Show on old repository browser