• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 15905
Größe 263,216 Bytes
Zeit 2009-03-24 19:50:58
Autor luebbe.tortoisesvn
Log Message

Merge r15753 from trunk
- Polish GUI translation update

Content

#
# Polish translation for TortoiseSVN
# Copyright (C) 2004-2008 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Michał Mielniczuk <mmielni@msm.com.pl>
# Andrzej Rusin <Andrzej.Rusin@interia.pl>
# Piotr Kontek <piotr.kontek@gmail.com>
# Krzysztof Kotowicz <kkotowicz at gmail dot com>
# Paweł Ciesłowski
# Krystian Biesaga
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-17 23:30+0100\n"
"Last-Translator: Krzysztof Kotowicz <koto@webworkers.pl>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"

#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "Liczba autorów do pokazania osobno: "

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "%.2f MB przesłanych"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kB/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 zawierał niespodziewany obiekt"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 zawiera niepoprawną ścieżkę."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 zawiera niepoprawny schemat."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 ma niepoprawny format."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 nie został znaleziony."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Kontynuować wykonywanie skryptu?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Nie można odnaleźć tego pliku.\n"
"Proszę sprawdzić poprawność ścieżki i nazwy pliku."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "%I64d B przesłanych"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "%I64d kB przesłanych"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d plików zaznaczonych, %d plików ogółem"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d najbardziej aktywnych autorów z przynajmniej %d zapisami zmian (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld Bajtów/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minut(y) i %ld sekund(y)"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld z %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "%ld ścieżki"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (offline)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (offline) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - w wersji: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Plik zdalny"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Baza robocza"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Baza robocza, wersja %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Kopia robocza"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s w %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, ale taki niewersjonowany element istnieje lokalnie."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, ale brak lokalnie takiego elementu."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, ale został już on dodany lokalnie."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s, ale był już edytowany."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, ale został już usunięty, przeniesiony lub zmieniono nazwę lokalnie."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, ale jest on niedostępny w kopii roboczej."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Eksport (%d) %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Eksport %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Czy mimo to chcesz usunąć?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"jest katalogiem a nie plikiem!\n"
"TortoiseMerge nie może porównywać katalogów."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&O TortoiseMerge..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Aktywuj"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Dodaj >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Dodaj lub usuń przyciski"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "&Dodaj..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "Z&aawansowane..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Zezwól na niejednoznaczne URLe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Wygląd aplikacji"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "Z&astosuj plik różnicowy Unified Diff"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "Styl &Aqua"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Argumenty:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Przypisz"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Przypisz dwuklik do akcji:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Autoukrywaj"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Auto-zamykanie:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "Zrób &kopię oryginalnego pliku"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "&Adnotuj zmiany"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Adnotuj poprzednią wersję"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "Adnotuj &wersje"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "&Adnotuj..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "&Styl niebieski"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Niebieski:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Gałęzie"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "Przeglądaj &repozytorium"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Przeglądaj..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "&Wygląd przycisków..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "&Tekst przycisków:"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Anuluj"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Kategorie:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Kategoria:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Wybierz polecenia z:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "&Uporządkuj"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Zamknij"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Zamknij okno(a)"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Koloruj linie wg wieku"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Polecenie:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Zatwierdź zmiany..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Porównaj URLe"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Porównaj wersje"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Porównuj białe spacje"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Konfiguruj"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "&Połącz się z repozytorium przy starcie"

# Tłumaczenie dosłowne.
#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Konwertuj pliki w trakcie porównywania z BASE"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopiuj"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Skopiuj obraz przycisku"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Kopiuj opis zmian do schowka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Kopiuj do schowka"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopiuj do..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Domyślny"

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "&Dni nieaktywności zanim małe bufory są usuwane"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Domyślne"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "&Usuń"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "&Usuń (zachowaj lokalnie)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "&Usuń..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Porównaj"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Porównaj z URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Porównaj z poprzednią wersją"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Dokowanie"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Edytuj"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Edytuj konflikty"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Edytuj..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "Użyj serwera Pro&xy"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "&Włącz buforowanie logów"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "&Wprowadź komunikat opisujący dlaczego blokujesz plik(i)."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "Za&kończ"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Eksportuj wybrane elementy do..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Zewnętrzny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Plik"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Filtr"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Znajdź"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Znajdź..."

# propozycja: "Dopasuj do okna" jak przy ID 32810
#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Dopasuj obrazki do okna"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "Dyski &lokalne"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Pływające"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Czcionka dla opisów zmian::"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Czcionka:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&Z adresu URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Z kopii roboczej pod adresem URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "Od w&ersji"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Idź do linii..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Zielony:"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Grupuj wg gałęzi"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "&Wersja HEAD"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "&HEAD"

# Tłumaczenie dosłowne.
#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "Wersja &HEAD w repozytorium"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "Po&moc"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "Tematy &pomocy"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Ukryj"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "Zestaw &ikon:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "Pom&iń %d elementów wg nazwy"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignoruj &zmiany białych spacji"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Obraz"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "&Informacja o obrazie"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "&Tylko obraz"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Importuj..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "Dodaj &informacje o scaleniach"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "Katalog &początkowy:"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "Różnice w linii wg &słów"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Połącz wszystko"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Połącz z poddrzewami"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "Po załadowaniu &skocz do pierwszej różnicy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Język:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Duże ikony"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "Szukaj tylko w &zmienionych liniach"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Połącz pozycje obrazów"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "Widok &listy"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Załaduj..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Jas:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "Edytuj atrybut &ręcznie"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "&Maksymalny rozmiar [kB] usuwanego nieaktywnego bufora"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "&Animacje menu:"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "Zawartość &menu:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Scalanie"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "&Scalanie ścieżek"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "&Scalaj..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Scalanie"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "Mi&nimalizuj"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "&Zmień kolor dla kopii z tagów"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "&Zmień kolor dla kopii z głównej linii (trunk)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Nawiguj"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "Dyski &sieciowe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Nowy"

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Nowy..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Następne %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Następne >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Następna różnica"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Następna strona"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Bez zdarzenia dwukliku"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "Na &razie offline"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&Jedna strona"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Otwórz"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Opcje"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "&Nałóż obrazy"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "&Hasło:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Wklej"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "&Zawsze offline"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Port:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "Domyślne dla &zaawansowanego"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Poprzednia różnica"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Podgląd wydruku"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Drukuj..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Atrybuty..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "Ostatnie &komunikaty"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Czerwony:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "&Ponów"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "O&dśwież"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Usuń"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "&Zmień nazwę"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "&Otwórz ponownie dialog zatwierdzania po nieudanym zatwierdzeniu"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "Przeglądarka &repozytorium"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Zresetuj"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Zresetuj pasek narzędzi"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Usuń dane nt. użycia"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "Przywróć wartości &domyślne"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "&Rozwiąż używając atrybutów lokalnych"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "&Restore defaults"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "Wy&cofaj zmiany z tych wersji"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "Wy&cofaj zmiany z tej wersji"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Wersja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "Klient &SSH:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

# Nasycenie?
#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Nas:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Zapisz"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Zapisz parametry uwierzytelnienia"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "&Zapisz wykres jako..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Zapisz listę wybranych plików do..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Zapisz..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "U&stawienia"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Pokaż wersje HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Pokaż menu dla:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Pokaż etykiety"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "Styl &srebrny"

# Tłumaczenie dosłowne.
#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "Określona wer&sja w repozytorium"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "Grupa &startowa"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "Pasek &stanu"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Przejmij blokady"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "&Zatrzymaj na kopii/zmianie nazwy"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "&Przełącz kopię roboczą na ścieżkę i wersję"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "&Przełącz kopię roboczą na ścieżkę@HEAD"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "Widok &symboli"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "Rozmiar &tabulatora:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "&Dokument z zakładkami"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Tagi"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Testuj scalanie"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Tekst"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "Tylko &tekst"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "&Czas w sekundach przed uaktualnieniem wersji HEAD"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "&Czas w sekundach przed zatrzymaniem parsowania dla podpowiadania "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "&Do wersji:"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&Do URL:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&Do adresu URL:"

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "Pasek &narzędzi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "&Nazwa paska narzędzi:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "Paski &narzędzi:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Trunk"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Dwie strony"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "Adres &URL repozytorium:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Cofnij"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Plik różnicowy"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "Dyski nieznanych &typów"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "&Uaktualnij"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "U&aktualnij element do wersji"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "&Uaktualnij do wersji..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "&Używaj podpowiadania ścieżek plików i słów kluczowych"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Użytkownik:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Widok"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Pokaż:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Białe spacje"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Całe słowo"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

# String wystepuje w okienku Copy (branch/tag)
# "Tworz kopie w repozytoirum z: "
# , dlatego jest w dopelniaczu.
# Mozliwe, ze wystepuje rowniez gdzie indziej - treba sprawdzic.
#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "&Kopia robocza"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "'pomiń zakresy' używane jest, aby oznaczyć zakresy wersji, które jeszcze nie były buforowane"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(wartość binarna)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(kopiuj)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(utworzono)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(usuń)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(zmienione)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(zmienione, wersja HEAD)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(zaznaczono wiele obiektów docelowych)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(brak listy zmian)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(brak numeru linii)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(bez modyfikacji, kopia utworzona stąd)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(brak wartości)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(nie znaleziono)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(otwórz gałąź)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(tylko zmiana atrybutów)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(zmień nazwę)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(otagowano)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(nieznany)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... sprawdzanie bufora i przygotowanie zapytania"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr ".. odczytywanie statusu kopii roboczej"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Wersja %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": baza robocza"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": Kopia robocza"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< &Wstecz"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Separator>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Bez nazwy>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> jest rozszerzeniem powłoki systemu.\n"
"Oznacza to, że jest zintegrowany z eksploratorem Windows.\n"
"Aby użyć <b>TortoiseSVN</b> proszę otworzyć eksplorator plików i kliknąć prawym klawiszem myszy\n"
"na wybranym folderze by wywołać menu kontekstowe z wszystkimi poleceniami <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"Przeczytaj też <u>instrukcję obsługi!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<descr>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<nowa lista zmian>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "Lista atrybutów definiowanych przez użytkownika dla plików, które można pokazać w liście"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "Lista atrybutów definiowanych przez użytkownika dla katalogów, które można pokazać w liście"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Jest dostępna nowsza wersja. Odwiedź stronę http://tortoisesvn.tigris.org i ściągnij aktualną wersję! Naciśnij _tutaj_, aby przejść na naszą stronę."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"Lista ścieżek, dla których ikony nakładkowe są wyświetlane.\r\n"
"Separatorem jest znak nowej linii.\r\n"
"Użycie znaku '*' na końcu ścieżki spowoduje objęcie wyświetlaniem\r\n"
"także wszystkich plików i katalogów poniżej tej ścieżki. "

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"Lista ścieżek, dla których menu kontekstowe nie jest wyświetlane.\r\n"
"Separatorem jest znak nowej linii.\r\n"
"Użycie znaku '*' na końcu ścieżki spowoduje wyłączenie wyświetlania\r\n"
"także we wszystkich plikach i podkatalogach w ramach tej ścieżki.\r\n"
"Pusta lista oznacza wyświetlanie menu kontekstowego dla wszystkich ścieżek."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"Lista ścieżek, dla których ikony nakładkowe nie są wyświetlane.\r\n"
"Separatorem jest znak nowej linii.\r\n"
"Użycie znaku '*' na końcu ścieżki spowoduje wyłączenie wyświetlania\r\n"
"także we wszystkich plikach i podkatalogach w ramach tej ścieżki.\r\n"
"Pusta lista oznacza wyświetlanie ikon dla wszystkich ścieżek."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "Żądany zasób nie był dostępny."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Program do przeglądania plików różnicowych (poprawek).\r\n"
"Jeśli nie posiadasz takiego programu, użyj Notatnika."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&Informacje o"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "Dodaj &folder..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Anuluj"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "&Anuluj scalanie"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "O TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "O TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Zatwierdź raz"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Zatwierdź na stałe"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Brak dostępu do %1."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Akcja"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Log akcji"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Akcje"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Uaktywnij listę zadań"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Aktywne pliki"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"Obiekty ActiveX nie mogą być zapisane w trakcie wychodzenia z Windows!\n"
" Porzucić wszystkie zmiany w %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "Dodaj &plik..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Dodaj '%s' do słownika"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Dodaj (zastąpienie)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Dodaj - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Dodaj atrybuty"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Dodaj program do porównywania plików (zależny od rozszerzenia pliku) "

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Dodaj program do scalania plików (zależny od rozszerzenia pliku) "

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Dodaj element mimo to"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Dodaj do %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Dodaj do listy &ignorowanych"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Dodaj do Paska Szybkiego Dostępu"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Dodaj..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Dodaj/edytuj program do porównywania/scalania plików (zależny od typu pliku)"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Dodano"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "Dodano plik zdalnie"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "Dodano plik zdalnie"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "Dodano pliki/foldery zdalnie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Dodany węzeł"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Dodano maskę (maski) plików\n"
"%s\n"
"do listy ignorowanych."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Dodawanie"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Dodaj nowy atrybut"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Dodaj plik(i) do systemu kontroli Subversion"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Dodaje zaznaczone pliki lub maski plików do listy ignorowanych."

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Wyświetla okno ustawień\n"
"Ustawienia"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Zaawansowane opcje porównywania/scalania"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Zaawansowane opcje porównywania"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Zaawansowane opcje scalania"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Wiek"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Wyrównaj drzewa na górze"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Wszystkie polecenia"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Wszystkie pliki (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Wszystkie pliki (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Wszystkie twoje zmiany zostaną utracone! Na pewno chcesz przywrócić wszystkie paski narzędzi i menu?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Wszystkie twoje zmiany zostaną utracone! Na pewno chcesz przywrócić przypisania skrótów klawiaturowych?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Wszystkie twoje zmiany zostaną utracone! Na pewno chcesz przywrócić menu '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Wszystkie twoje zmiany zostaną utracone! Na pewno chcesz przywrócić pasek narzędzi '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Zezwól na niejednoznaczne &UUIDy"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Zezwól na używanie tego samego adresu URL dla różnych repozytoriów, np. http://localhost/myrepos/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Zezwól na używanie tego samego UUID dla różnych repozytoriów, np. kopii"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Zawsze używaj systemowych ustawień regionalnych, aby pokazywać datę i czas"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Rozmiar pamięci używanej do załadowania bufora"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Zewnętrzny program używany\r\n"
"do porównywania plików w różnych wersjach\r\n"
"\r\n"
"Możesz go wywołać z następującymi parametrami:\r\n"
"%base : plik bazowy\r\n"
"%mine : plik z twoimi zmianami"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Zewnętrzny program do scalania plików\r\n"
"używany w celu rozwiązania konfliktów\r\n"
"między różnymi wersjami pliku.\r\n"
"\r\n"
"Możesz go wywołać z następującymi parametrami:\r\n"
"%merged : plik z konfliktem, do zapisu\r\n"
"%theirs : plik w wersji jak w repozytorium\r\n"
"%mine : plik z twoimi zmianami\r\n"
"%base : oryginalny plik przed twoimi zmianami"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Z %1 został skojarzony niepoprawny uchwyt pliku."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Wystąpił błąd nieznanego typu."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas dostępu do %1."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "W linii %d wystąpił nieznany typ linii."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Menu ramek aplikacji: "

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Zastosuj plik różnicowy Unified Diff na kopii roboczej"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Ustawia atrybuty rekursywnie dla wszystkich plików/katalogów.\r\n"
"Atrybuty bugtraq: i tsvn: są stosowne tylko do katalogów."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Zastosuj &poprawkę..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Zastosuj ustawienia domyślne dla zaawansowanych użytkowników. Usprawnią one pracę z programem.\n"
"Powinieneś znać znaczenie każdego z powyższych ustawień."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Zastosuj atrybut rekursywnie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Zastosuj plik różnicowy w formacie Unified Diff"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Czy chcesz oznaczyć konflikty w pliku(-ach) jako rozwiązane?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Jesteś pewien, że chcesz usunąć bufor zaznaczonych %d elementów?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Na pewno chcesz wycofać zmiany %d elementów? Oznacza to utratę <b>wszystkich</b> zmian od czasu ostatniej aktualizacji!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Uporządkuj &pionowo"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Zapytaj użytkownika"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Przypisano do listy zmian '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Przypisano do:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "W wersji: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Próba wykonania niedozwolonej operacji."

# Nie wiadomo do końca, w jakiej sytuacji taki komunikat się pojawia. Dlatego tłumaczenie ma charakter dosłowny.
#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Wystąpiła próba dostępu do %1 poza jego końcem."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Próba odczytu z zapisywanego %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Próba zapisu do odczytywanego %1."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Autentykacja"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Dane autentykacji"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Autor:                  Stefan Kueng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Autorzy"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Autorzy bez uwzględnienia wielkości liter"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Autorzy:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Auto ukrywanie"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Automatycznie ukryj"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Automatycznie zmień nazwę"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Automatyczne zamknięcie dla lokalnych operacji"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Automatycznie zamykaj jeśli nie ma konfliktów"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Automatyczne zamknięcie, jeśli nie ma błędów"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Automatyczne zamknięcie, jeśli nie ma scaleń, dodań lub usunięć"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Podpowiadanie sugeruje w trakcie pisania opisu zmian słowa\r\n"
"(zwykle nazwy klas lub członków) z plików, które zmieniłeś."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Automatyczny"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Raz na tydzień sprawdzaj, czy są &nowe wersje"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Średnia"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "Styl &czarny"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "Prze&glądaj..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Wykres kolumnowy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Plik bazowy:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bitmapa\n"
"Bitmapa"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Adnotuj"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Adnotuj - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Adnotuj..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Adnotuje - tworzy raport o autorach zmian w poszczególnych liniach pliku"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Przenikanie"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Określono zarówno /logmsg, jak i /logmsgfile.\n"
"Tylko jedno z nich może być określone."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "Przeg&lądaj..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Gałąź / etykieta utworzona poprawnie!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Utwórz gałąź przy copy-from-rev nawet jeśli w tej wersji nie było zmian"

# propozycja "Gałąź/..." jak przy ID 32799
#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Utwórz &gałąź/etykietę..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "&Złam blokadę"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Wskaż zewnętrzny program do porównywania plików "

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Przeglądaj..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "&ID błędu / Nr zgłoszenia:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "ID błędu"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "ID błędu / Nr zgłoszenia:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "ID błędów"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Wygląd przycisków"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "&Sprawdź teraz"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "&Sprawdź repozytorium"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "Zwiń &poddrzewa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "P&olecenia:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "Utwórz gałąź/&etykietę z wersji"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "U&twórz folder..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "&Bieżące klawisze:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "Wy&tnij"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Rozmiar bufora [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Buforowane repozytoria"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Buforuje opisy zmian, aby przyspieszyć pobieranie logów."

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Można kliknąć podwójnie na liście zdarzeń, aby porównać z poprzednią wersją"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Nie można aktywować statycznego obiektu ActiveX."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można skopiować\n"
"%s\n"
"do\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Nie można skopiować bitmapy do schowka!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Nie można utworzyć nowego obrazu!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Nie można dostosować menu!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Nie można wkleić obrazu ze schowka!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Anulowanie tworzenia listy autorów zmian."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Anulowanie operacji..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Nie jest możliwe pokazanie różnic ze względu na niekonsekwentne znaki końca linii w pliku"

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Kaskada"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Kaskadowe menu kontekstowe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Kate&gorie:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Certyfikat wygasł lub jeszcze nie zaczął obowiązywać "

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Certyfikat wygasł. Ważny do: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Certyfikat nie zaczął jeszcze obowiązywać . Ważny od: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Certyfikaty|*.p12;*.pkcs12*.pfx|Wszystkie|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Zmień położenie okna"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Zmień rozmiar okna"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Zmienione pliki"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Zmienione pliki między %s, %s i %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Zmienione pliki: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Lista zmian %s przeniesiona"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Lista zmian:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Dokonane zmiany (kliknij dwukrotnie, aby zobaczyć różnice):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "&Pobierz..."

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Sprawdź"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Sprawdź zmiany"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Sprawdź uaktualnienie"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Sprawdź &zmiany"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "&Sprawdź zmiany"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Sprawdź zmiany"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Pobierz kopię roboczą z repozytorium"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Zaznacz pliki, które mają być usunięte\n"
"przed operacją importu."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Sprawdź log, aby dowiedzieć się jak plik/katalog miał zmienioną nazwę/został przesunięty i zdecyduj, czy chcesz zachować te zmiany czy użyć tych z repozytorium. Potem oznacz konflikt jako rozwiązany.  "

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Sprawdź log, aby dowiedzieć się jak plik/katalog miał zmienioną nazwę/został przesunięty i zdecyduj, czy chcesz scalić te zmiany do pliku o zmienionej nazwie czy przywrócić plik pierwotny."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Sprawdź wprowadzoną ścieżkę i/lub adres URL."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Zaznacz pozycje, które mają być pokazane w głównym menu kontekstowym zamiast w menu podrzędnym TortoiseSVN."

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Zaznacz, by użyć krótszego formatu daty i czasu w opisach zmian"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Sprawdź zmiany w kopii roboczej"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Sprawdzanie, czy jest dostępna nowsza wersja TortoiseSVN..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Pobierz..."

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "&Katalog docelowy:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Pobierz - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Głębokość pobierania"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Pobranie z %s, wersja %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Suma kontrolna:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Wybierz element:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Wzorce klasyfikacji"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Porządkowanie"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Porządkowanie."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie udało się uporządkować następujących ścieżek:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Udało się uporządkować następujące ścieżki:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Porządkuje przerwane operacje, zablokowane pliki, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Narzędzie czyszczenia\n"
"Wyczyść"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Czyści %ld URLi zapisanych dla %ld kopii roboczych"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Czyści %ld opisów zmian zapisanych dla %ld kopii roboczych"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Czyści %ld par nazwa użytkownika/hasło, %ld certyfikatów ssl i %ld nazw użytkownika"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Czyści zbuforowane logi z repozytoriów %ld"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Usuwa zapisane parametry uwierzytelnienia.\r\n"
"Przy dostępie do repozytoriów trzeba będzie wprowadzać nazwę i hasło użytkownika."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Czyści zapisane wielkości i pozycje %ld okien dialogowych"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Kliknij tu aby przejść do witryny"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Kliknij tu aby wybrać najczęściej wpisywany komunikat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Kliknij na <Zaawansowane> by wskazać alternatywny program do porównywania plików"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Kliknij na <Zaawansowane> by wskazać alternatywny program do scalania plików"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Schowek"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Zamknij pełny ekran"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Zamknij podgląd wydruku\n"
"&Zamknij"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Zamknięcie ręczne"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Zamyka aktywne okno z pytaniem o zapisanie zmian w dokumencie"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "&Zwiń drzewo źródłowe"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Zwiń &następujące drzewo"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Kolor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Kolor 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Kolor 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Kolor zmian w liniach ko&du"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Kolory"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Kolory:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "&Polecenia:"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Linia poleceń"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Linia komend do wykonania:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Operacja zakończona niepowodzeniem."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Polecenia"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Zatwierdź zmiany"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Zatwierdź zmiany - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Zatwierdź zmiany w:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Zatwierdź zmiany..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Zatwierdzenia zmian z podziałem na autorów"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Zatwierdzenia zmian z podziałem na daty"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Liczba zatwierdzeń w każdym tygodniu:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Zatwierdza twoje zmiany w repozytorium"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Zatwierdzenie folderu, który nie jest poddany kontroli wersji nie doda do repozytorium rekursywnie jego elementów. Możesz tego dokonać używając pozycji 'Dodaj...' w menu kontekstowym.\n"
"\n"
"Na pewno chcesz kontynuować zatwierdzanie zmian?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Porównaj wersje &główne (HEAD)"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Porównaj i adnotuj z roboczą &BASE"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Porównaj i adnotuj z poprzednią wersją"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Porównuj białe spacje"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Porównaj z &kopią roboczą"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Porównaj z &BASE"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Porównaj z poprzednią wersją"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Porównuje dany plik z jego ostatnią zatwierdzoną wersją aby pokazać zmiany które zrobiłeś"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Porównuje zaznaczony plik z plikiem w repozytorium"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Kopiowanie %s do %s"

# Brak pewności co do rodzaju gramatycznego. Być może powinno być 'zakończony'
#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Zakończono"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Konfiguruj hook-skrypty"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Konfiguruj integrację z systemami śledzenia błędów"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Skonfiguruj program używany w celu porównywania różnych wersji plików."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Skonfiguruj program używany w celu porównywania różnych wersji atrybutów."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Skonfiguruj program używany w celu rozwiązywania konfliktów pomiędzy plikami."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Skonfiguruj przeglądarkę plików różnicowych GNU diff (plików poprawek)."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Źródła konfliktu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Konflikt rozwiązany"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "W stanie konfliktu"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Konflikty: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Połącz z repozytorium i ściągnij brakujące dane logu."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Rozmiary kontenerów"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Menu kontekstowe:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Kontynuuj"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Zwiń okno dokowane"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "&Kopiuj"

# Brak pewności co do rodzaju gramatycznego. Być może powinno być 'zakończony'
#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Skopiowano"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Skopiowane z URL"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Skopiowano z: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Skopiowano zdalnie"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopiuj %ld elementów do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopiowanie %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopiuj %s do %s, wersja %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopiuj %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopiuj (gałąź / etykietę)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopiuj - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Narzędzie kopiowania\n"
"Kopiuj"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopiuj adres URL do schowka"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopiuj wszystkie informacje do schowka"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Kopiuj i zmień nazwę"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopiuj i zmień nazwę elementu tutaj"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopiuj komunikaty błędów do schowka"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Kopiuj ze ścieżki:"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopiuj elementy tutaj"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopiuj ścieżki do schowka"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "&Kopiuj zaznaczenie do schowka"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopiuje zaznaczenie i umieszcza w schowku\n"
"Kopiuj"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Kopiuj do %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopiuj do schowka"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopiuj do kopii roboczej"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopiuj do kopii roboczej..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopiuj: Nowa nazwa dla %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopiowanie %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Kopiowanie..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Poprawki"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "Nie można dodać %s do listy ignorowanych!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "Nie można dodać '%s', ponieważ"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nie można dodać atrybutu '%s' dla '%s', ponieważ"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Nie można sprawdzić, czy jest nowsza wersja!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można skopiować plików!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "%1 nie może być utworzony. Katalog jest pełny."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "Nie można usunąć '%s' ponieważ"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nie można usunąć atrybutu '%s' dla '%s', ponieważ"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Nie można określić ostatniej zatwierdzonej wersji!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Nie można określić stanu!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "Nie można scalić '%s' ponieważ"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nie można scalić atrybutu '%s' dla '%s', ponieważ"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "%1 nie może być otworzony. Zbyt duża liczba otwartych plików."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można otworzyć pliku\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "%1 nie może być usunięty, gdyż znajduje się w bieżącym katalogu."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Nie można usunąć %s z listy ignorowanych"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można uzyskać adresu URL dla tego pliku\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Nie można uzyskać wersji %s pliku %s.\n"
"Nie jest możliwe zastosowanie poprawki!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Nie można zapisać pliku %s!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można uruchomić przeglądarki plików różnicowych!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można uruchomić zewnętrznego programu do porównywania plików!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można uruchomić zewnętrznego programu do scalania plików!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Nie można rozpocząć zadania wydruku."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można uruchomić przeglądarki plików!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Nie można rozpocząć wątku!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Twórz plik &poprawek..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Twórz listę zmian"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Twórz plik poprawek"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Twórz kopię w repozytorium z:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Utwórz nowy katalog:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Twórz repoz&ytorium tutaj"

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Utwórz plik różnicowy"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Folder utworzony zdalnie"

# 'Cheap' jako 'tani' nie bardzo pasuje. Stąd zmiana na 'quasi', co chyba jest bliższe rzeczywistemu znaczeniu operacji opisanej przez tłumaczony tekst.
#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Tworzy w repozytorium 'quasi' kopię używaną przy tworzeniu gałęzi lub etykiet"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Tworzy plik poprawek (patch) z różnic pomiędzy dwoma plikami\n"
"Utwórz łatę"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Tworzy w bieżącej lokalizacji bazę danych dla repozytorium"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Tworzy plik różnicowy Unified Diff zawierający wszystkie twoje zmiany"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Podziękowania:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "Wy&tnij"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Bieżący"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Aktualna wersja:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Aktualna wersja: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "&Dostosuj..."

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Użytkownika"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Dostosuj"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Dostosuj klawiaturę"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Dostosuj pasek szybkiego dostępu"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Dostosuj pasek szybkiego dostępu..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Wycina zaznaczenie i umieszcza je w schowku\n"
"Wytnij"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "&Szczegóły"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Data"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Domyślny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "Domyślna &liczba opisów zmian"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Domyślne menu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "Domyślny URL:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Domyślne menu aplikacji. Pojawia się, kiedy nie ma otwartych dokumentów."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Domyślna ścieżka:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Domyślnie stosuj enkodowanie UTF-8"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Usuń niewersjonowane elementy"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Usuń i pom&iń %d elementów wg nazwy"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Dodaj i usuń z listy &ignorowanych"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Usuwa i ignoruje %d elementy(-ów) wg &rozszerzenia"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Usuń niewersjonowane elementy..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Usunięto"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Usunięty węzeł"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Usuwa i dodaje zaznaczone pliki lub maski plików do listy ignorowanych."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Usuwa pliki / foldery z kontroli wersji"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Usuwa pliki / foldery z kontroli wersji nie usuwając ich z dysku"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Usuwa plik z logiem akcji"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Usuwanie"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Głębokość"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Głębokość:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Opis"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Odznacz listę zmian"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Dysk docelowy jest pełny."

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Device Independent Bitmap\n"
"bitmapa niezależna od urządzenia"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Wielkości i położenia okien dialogowych"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Plik różnicowy:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Opcje porównywania"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Porównaj z URL"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Różnica między"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "Zaznacz zmiany w &ścieżkach"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Porównywanie"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Porównuje plik w kopii roboczej z tym sprzed ostatniego zatwierdzenia zmian."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Wyłącz tą opcję, jeżeli posiadasz naprawdę duże kopie robocze i występuje\r\n"
"zbyt dużo pracy dysku w trakcie przeglądania kopii roboczej."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Dostęp do %1 - dysk jest pełny."

# Tłumaczenie dosłowne. Niekoniecznie musi być poprawne...
#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Wyjątek podczas wysyłania: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "&Pokaż przyciski w tej kolejności"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Pokazuje pomoc na temat przycisków, menu i okien\n"
"Pomoc"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Pokazuje pomoc na temat bieżącego zadania lub polecenia\n"
"Pomoc"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Pokazuje instrukcje jak korzystać z systemu pomocy\n"
"Pomoc"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Wyświetla informacje o programie, numerze wersji i prawach autorskich\n"
"O programie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Nie pokazuj menu kontekstowego dla nast. ścieżek:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć pasek narzędzi '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Czy na pewno chcesz przenieść ten plik lub folder?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz wycofać wszystkie zmiany w \n"
"%s\n"
"i powrócić do tej wersji? Zmiany te będą wycofane poprzez odwrócone scalanie wersji do twojej kopii roboczej."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz wycofać wszystkie zmiany\n"
"%s\n"
"wprowadzone w bieżącej wersji? Zmiany te będą wycofane poprzez odwrócone scalanie wersji do twojej kopii roboczej."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Czy chcesz usunąć kontrolę wersji w tej kopii roboczej?\n"
"Usunie to katalogi administracyjne Subversion z\n"
"%s!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Czy chcesz kontynuować?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Czy chcesz przeładować dokumenty tak, by były widoczne zmiany w ustawieniach?\n"
"Uwaga: Spowoduje to utratę wszystkich dokonanych zmian!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Czy chcesz usunąć atrybut %s rekursywnie?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Czy chcesz zapisać zmiany?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Dokument :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Dokumentacja : Simon Large\n"
"Kod : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Nie pokazuj więcej tego komunikatu"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Przeciągnij, aby to menu było pływające"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Rysuj"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Typy dysków"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Dyski A: i B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Upuszczenie nie jest możliwe na %1"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "&Dokładne źródła kopii"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "&Pomiń ścieżki:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "Za&mknij"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "R&ozwiń wszystkie"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "Rozwiń &poddrzewa"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "&Eksport"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "&Eksportuj..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Edytuj obraz przycisku"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Edytuj atrybuty"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Edytuj konflikty atrybutów"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Edytuj konflikty drzewa"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Edytuj autora"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Wprowadź nazwę autora"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Edytuj konflikt"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Edytuj program do porównywania plików (zależny od rozszerzenia plików)"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Edytuj program do scalania plików (zależny od rozszerzenia plików)"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Edytuj opis zmian"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Edytuj atrybut '%s' dla \r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Edytuj..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Edytuje wartość zaznaczonego atrybutu"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Nazwa lub adres IP serwera proxy"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Narzędzia Ellipse\n"
"Ellipse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Pusty"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Włącz buforowanie logów, aby przyspieszyć działanie programu"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Włącz tą opcję tylko jeżeli pracujesz z projektami webowymi w VS.NET2003!\r\n"
"Musisz uruchomić ponownie komputer aby to ustawienie odniosło skutek."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Używaj sprawdzania pisowni tylko jeżeli\n"
"tsvn:projectlanguage jest ustawione."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Podczas dostępu do %1 wystąpił sprzętowy błąd wejścia/wyjścia."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Podczas dostępu do %1 wystąpiło naruszenie systemu blokad."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Podczas dostępu do %1 wystąpiło naruszenie zasad współdzielenia."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Napotkano niewłaściwy argument."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas odczytu %1."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas zapisu %1."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Wersja końcowa"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Powiększ okno do pełnego rozmiaru"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Wprowadź opis zmian"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Podaj adres URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Proszę podać GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Proszę podać walutę."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Proszę podać datę i/lub czas."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Proszę podać datę."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Wprowadź komunikat blokady (opcjonalnie):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Podaj nazwę listy zmian:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Proszę podać liczbę pomiędzy %1 i %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Proszę podać liczbę."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Proszę podać dodatnią liczbę całkowitą."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Proszę podać czas."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Proszę podać liczbę całkowitą pomiędzy %1 i %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Proszę podać liczbę całkowitą pomiędzy 0 i 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Proszę podać liczbę całkowitą."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Wprowadź tekst ko&munikatu w logu:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Wprowadź opis zmian::"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Proszę wprowadzić nie więcej niż %1 znaków."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Kasuje wszystko\n"
"Usuń wszystko"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Kasuje zaznaczenie\n"
"Usuń"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Błąd"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Błąd przy przebudowywaniu pamięci podręcznej ikon systemowych"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Błąd sprawdzania certyfikatu serwera dla %s:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Problem podczas odczytu/zapisu klucza rejestru %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Wyjątki:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Pomiń"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Pliki wykonywalne (*.exe)|*.exe|Pliki COM (*.com)|*.com|Pliki PDF (*.pdf)|*.pdf|Pliki wsadowe (*.bat)|*.bat|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Istniejący"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "&Rozwiń drzewo źródłowe"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "Rozwiń &następujące drzewo"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Rozwiń (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Rozwiń okno dokowane"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Zaawansowane ustawienia"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Eksploruj do"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Eksport"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "Katalog &docelowy eksportu:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Eksport - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Katalog docelowy eksportu:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Eksportuj zaznaczony bufor jako pliki oddzielone przecinkami (CSV)"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Eksportuj także pliki nie objęte kontrolą wersji"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Eksportowanie %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Eksportowanie..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Eksportuje repozytorium do pustej kopii roboczej z pominięciem folderów administracyjnych SVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Eksportuj listę atrybutów do pliku"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Rozszerzenie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Rozszerzenie lub typ MIME:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Programy zależne od rozszerzenia/typu MIME plików"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Zewn."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Program zewnętrzny:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Program zewnętrzny::Przeglądarka DIFFów"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Program zewnętrzny::Narzędzie do scalania"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Program zewnętrzny::Przeglądarka zunifikowanych DIFFów"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Błąd zewnętrznych "

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Zewnętrzne wykluczone"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Zewnętrzne dołączone"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Wycofanie zmian zakończone niepowodzeniem"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Nie udało się połączyć.\n"
"Link może być niepoprawny."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Nie udało się skonwertować obiektu ActiveX."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Nie udało się utworzyć pustego dokumentu."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Nie udało się utworzyć obiektu. Upewnij się, że aplikacja jest zainstalowana w rejestrze systemu."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Nie udało się otworzyć pomocy."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Nie udało się uruchomić aplikacji serwera."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Nie udało się otworzyć dokumentu."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Nie udało się wykonać operacji na serwerze."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nie udało się zapisać dokumentu."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Nie udało się ustawić/usunąć listy zmian '%s'"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie udało się uruchomić providera COM '%s' dla systemu śledzenia błędów.\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Niepowodzenie!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Ściąganie pliku..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Ściąganie wersji %s pliku:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Plik:"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Zmiany w plikach w każdym tygodniu:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Różnice pliku"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Lista plików jest pusta"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Plik poprawek"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Wielkość pliku:\t\t\t%s (%s)\n"
"Szerokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Wysokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Rozdzielczość pozioma:\t%.1f dpi\n"
"Rozdzielczość pionowa:\t\t%.1f dpi\n"
"Głębia koloru:\t\t\t%d bitów\n"
"Powiększenie:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Wielkość pliku:\t\t\t%s (%s)\n"
"Szerokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Wysokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Rozdzielczość pozioma:\t%.1f dpi\n"
"Rozdzielczość pionowa:\t\t%.1f dpi\n"
"Głębia koloru:\t\t\t%d bitów\n"
"Powiększenie:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Wielkość pliku:\t\t\t%s (%s)\n"
"Szerokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Wysokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Rozdzielczość pozioma:\t%.1f dpi\n"
"Rozdzielczość pionowa:\t\t%.1f dpi\n"
"Głębia koloru:\t\t\t%d bitów\n"
"Powiększenie:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Wielkość pliku:\t\t\t%s (%s)\n"
"Szerokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Wysokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Rozdzielczość pozioma:\t%.1f dpi\n"
"Rozdzielczość pionowa:\t\t%.1f dpi\n"
"Głębia koloru:\t\t\t%d bitów\n"
"Powiększenie:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Wielkość pliku:\t\t\t%s (%s)\n"
"Szerokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Wysokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Rozdzielczość pozioma:\t%.1f dpi\n"
"Rozdzielczość pionowa:\t\t%.1f dpi\n"
"Głębia koloru:\t\t\t%d bitów\n"
"Powiększenie:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Wielkość pliku:\t\t\t%s (%s)\n"
"Szerokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Wysokość:\t\t\t%ld pikseli\n"
"Rozdzielczość pozioma:\t%.1f dpi\n"
"Rozdzielczość pionowa:\t\t%.1f dpi\n"
"\n"
"Głębia koloru:\t\t\t%d bitów\n"
"Powiększenie:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Narzędzie wypełniania\n"
"Wypełnij"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Odfiltruj ścieżki, które zawierają jeden z poniższych łańcuchów\n"
"(oddzielaj poszczególne ścieżki znakiem '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Filtruj ścieżki"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Szuka podanego tekstu\n"
"Znajdź"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Zakończono!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Zmieść wykres"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Dopasuj wysokość"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Dopasuj &rozmiary"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Dopasuj szerokość"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Napraw wielkości liter i nie dodawaj elementu"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Zwiń &etykiety"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Zwinięty tag"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Folder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Naciśnij F1 aby uzyskać pomoc. Przewijaj poziomo trzymając Ctrl i używając kółka przewijania"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "Aby uzyskać kompletną historię, wyłącz opcję 'Zatrzymaj na kopii/zmianie nazwy'"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "W przód"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Z adresu URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "Z:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Z: (startowy adres URL oraz nr wersji dla operacji scalania)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Pełny ekran"

# 'Rekurencyjnie" nie mieści się na oknie
#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Pełna rekursywność"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "GDI+ nie został zainicjalizowany!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ nie był w stanie utworzyć obiektu bitmapy. Prawdopodobnie zabrakło pamięci."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Pobieranie informacji. Proszę czekać..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Ogólne"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Ogólne::Kolory"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Ogólne::Menu kontekstowe"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Ogólne::Okna dialogowe 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Ogólne::Okna dialogowe 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Tworzenie pliku poprawek..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "Zablo&kuj..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Pobierz logi scalania"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Uzyskanie blokady na pliku bez atrybutu 'svn:needs-lock' <b>nie</b> uniemożliwi innym użytkownikom edytowania go w ich kopiach roboczych.\n"
"Aby włączyć ścisłe blokowanie dodaj proszę atrybut 'svn:needs-lock' do wszystkich plików które wymagają blokowania i zatwierdź je.\n"
"Każdy z tych plików będzie miał ustawianą flagę tylko do odczytu w systemie plików, a uzyskanie blokady będzie czyniło te pliki zapisywalnymi.\n"
"Zauważ, że inni użytkownicy potrzebują uaktualnić swoje kopie robocze zanim wspomniane pliki staną się tylko do odczytu."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Pobieranie pliku %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Pobieranie pliku %s, wersja %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Pobieranie informacji o pliku..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Pobieranie informacji z repozytorium..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Pobieranie informacji..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Pobieranie informacji o logu..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Pobieranie informacji..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Pobieranie różnic..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Ogólny &wzorzec pomijania:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Globalne ustawienia"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Idź do linii"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Przejdź do następnego konfliktu\n"
"następny konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Przechodzi do następnej różnicy\n"
"następna różnica"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Przechodzi do poprzedniego konfliktu\n"
"poprzedni konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Przechodzi do poprzedniej różnicy\n"
"poprzednia różnica"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Typ wykresu:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Szary"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Grupuj wg gałęzi"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Grupuj listy zmian"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "Ukryj n&iepowiązane zmienione ścieżki"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "&Barwa:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "Główna wersja (HEAD)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "Węzeł HEAD"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "Wersja HEAD to %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Klawiatura pomocnicza"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Hex"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "&Ukryj usunięte ścieżki"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Ukryj wszystkie gałęzie, które nie modyfikowały elementu"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Ukryj usunięte gałęzie i etykiety"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Ukryj okienko zadokowane"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Ukryj skrypt kiedy jest wykonywany"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Ukryj nieużywane &gałęzie"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Ukryj/pokaż listę plików poprawek\n"
"Ukrywa lub pokazuje listę plików poprawek"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Najwyższy numer wersji w buforze"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Podpowiedź: Naciśnij F5 aby odświeżyć wybraną gałąź drzewa, Ctrl-F5 aby dodatkowo wyświetlić wszystkie podgałęzie."

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Dom"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Hook-skrypty"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Skrypty repozytorium::Integracja z systemami śledzenia błędów"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Typ hooka"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Typ hooka:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Błąd w nazwie hosta (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Jak chcesz rozwiązać ten konflikt?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "&Uwzględnij ścieżki:"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +N"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +K"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +W"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Nakładki ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Ikony nakładkowe / Prezentacja stanu"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Nakładki ikon::Zestaw ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Ikony/Wygląd/Kod        :  Luebbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Jeśli element ścieżki (część pomiędzy znakami '/') pasuje do jednego\n"
"z poniższych wzorców, ścieżka zostaje uznana za gałąź ('branch')."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Jeśli element ścieżki (część pomiędzy znakami '/') pasuje do jednego\n"
"z poniższych wzorców, ścieżka zostaje uznana za tag."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Jeśli element ścieżki (część pomiędzy znakami '/') pasuje do jednego\n"
"z poniższych wzorców, ścieżka zostaje uznana za linię główną ('trunk')."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Włączenie opcji zapobiega pojawianiu się ikon nakładkowych oraz menu kontekstowych w oknach dialogowych 'zapisz jako...' lub 'otwórz'."

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Jeżeli włączone, pozycja menu 'Zablokuj' jest pokazana w głównym menu\n"
" jeżeli wybrany plik ma ustawiony atrybut svn:needs-lock"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Jeśli włączony, w repozytorium jest tworzony nowy folder.\n"
"Jeśli odznaczony, import przebiega wprost pod podany adres URL."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr "Jeśli włączone, TortoiseSVN tworzy tymczasowy plik zawierający wersję podstawową (BASE) do porównań z rozwiniętymi słowami kluczowymi i ustawionymi końcami linii."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Jeśli zaznaczone, dwuklik na wersji w okienku logu porównuje ją z poprzednią wersją"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Jeśli włączone, dialog zatwierdzania będzie po błędzie uruchamiany ponownie,\r\n"
"z zachowaniem ostatnio wybranych elementów i opisu zmian."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Jeśli włączony, TortoiseSVN raz na tydzień sprawdza , czy jest dostępna nowsza wersja"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Przy włączonej opcji, przy uruchamianiu okna Scalaj pole 'Od:' jest wypełniane adresem URL wybranej kopii roboczej\r\n"
"zamiast ostatnio używanym adresem."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Przy włączonej opcji, podczas uruchamiania okna jest sprawdzane repozytorium.\r\n"
"Nie trzeba klikać przycisku 'Sprawdź repozytorium'."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr "Jeśli włączone, foldery kopii roboczej, które są wyłączone z pokazywania nakładek ikon, wciąż pokazują nakładkę statusu 'normalny'"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Jeśli włączone, TortoiseSVN ustawi czasy plików w oparciu\r\n"
"o czas ostatniego zatwierdzenia zmian w tych plikach.\r\n"
"Jeśli opcja jest wyłączona, TortoiseSVN użyje czasu bieżącego."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Jeśli włączone, pliki znajdujące się w folderach nie objętych\r\n"
"wersjonowaniem będą widoczne w kontrolerze statusu.\r\n"
"Kontroler statusu jest używany m.in. w oknie zatwierdzania zmian."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Jeżeli opcja jest włączona, niewersjonowane pliki skutkują oznaczeniem nadrzędnego folderu jako zmodyfikowany\r\n"
"np. otrzymają one ikonę nakładkową 'zmodyfikowane'."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Jeśli wykres zawiera wiele drzew, oddziel je lekką modyfikacją koloru tła."

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Jeżeli brak połączenia z repozytorium"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Jeżeli zmienisz tą wartość, Twoje istniejące kopie robocze nie będą dłużej rozpoznawane!\n"
"Będziesz musiał pobrać kopie robocze od nowa.\n"
"Jeżeli nie jesteś pewny, poczytaj proszę dokumentację.\n"
"Czy jesteś absolutnie pewny że chcesz to zrobić?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Jeżeli chcesz złamać blokadę, użyj okna 'Sprawdź zmiany'."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Ignoruj %d elementy(-ów) wg &rozszerzenia"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Pomiń &wszystkie białe spacje"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Ignoruj &zmiany wielkości liter"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Pomiń wszystkie białe spacje"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Ignoruj pochodzenie"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Pomiń znaki &końca linii (zalecane)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Ignoruj zakończenia linii"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignoruj zmiany białych spacji"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Razem z elementami ignorowanymi"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Obraz &i tekst"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Obraz &i tekst"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Bezpośrednie dzieci, w tym foldery"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Importuj"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Importuj %ld elementów"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Importuj %s do %s%s"

# Ewentualnie może też być 'importuj komunikat'.
#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "&Komunikat importu"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Import - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Importuj uprzednio zapisany zbiór atrybutów z pliku"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importuj plik %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Importuj plik do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importuj folder %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Importuj do %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Importuję plik %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Importuje katalog do repozytorium"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Dołącz pliki ignorowane"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Włącznie z wersjami scalonymi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Uwzględnij tylko następujący zakres wersji:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Dołączy repozytorium dla sprawdzenia statusu\n"
"Przytrzymaj SHIFT w trakcie kliknięcia, aby pobrać wszystko."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Niepoprawna nazwa pliku."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Import inicjujący"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Różnice w ramach linii"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Wejście"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Wstaw zawartość schowka\n"
"Wklej"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Za mało pamięci do wykonania operacji."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Wewnętrzny błąd aplikacji."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Wewnętrzna wartość określająca jakość kompresji"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Niewłaściwa waluta."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Upuszczono niewłaściwy obiekt danych"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Niepoprawny numer wersji! Poprawne oznaczenia wersji to:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC\n"
"dodatnie liczby całkowite,\n"
"daty w jednym z przykładowych formatów:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Niepoprawny numer wersji! Poprawne oznaczenia wersji to:\n"
"HEAD\n"
"dodatnie liczby całkowite,\n"
"daty w jednym z przykładowych formatów:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Nieprawidłowy zakres numerów wersji!\n"
"Poprawne numery wersji to liczby lub HEAD, oddzielone przecinkami.\n"
"Zakres można określić używając myślnika.\n"
"Przykład: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Nie jest możliwa zmiana nazwy pliku jedynie przez zmianę wielkości liter.\n"
"Na przykład, nie można zmienić nazwy z MyFile.txt na MYFILE.txt.\n"
"Sprawdź w dokumentacji, jak poradzić sobie z tym ograniczeniem."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Wygląda na to że próbujesz <b>relokować</b> swoją kopię roboczą do innej ścieżki w tym samym repozytorium.\n"
"\n"
"Z:\t%s\n"
"Do\t%s\n"
"\n"
"Relokacja jest wymagana tylko jeżeli ścieżka <b>do</b> repozytorium zmieniła się.\n"
"Zmiana na inną ścieżkę <b>wewnątrz</b> repozytorium dokonuje się przez operację przełączania.\n"
"\n"
"Niewłaściwe użycie relokacji <b>uszkodzi Twoją kopię roboczą!</b>\n"
"Jeśli nie jesteś pewien co zrobić, poczytaj dokumentację na temat <i>relokacji</i>.\n"
"Czy na pewno chcesz relokować?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Połącz z następującym &drzewem"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Połącz z drzewem źródłowym"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Trzymaj b&lokady"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Zachowaj listy zmian"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Zachowaj katalog z repozytorium"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Zachowaj plik z repozytorium"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Zachowaj katalog lokalny"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Zachowaj plik lokalny"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Klawiatura"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Skróty klawiaturowe:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Klawisze"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Ostatnia wersja:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Ostatnio zapisana wersja elementu:"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Ostatni czas zmiany bufora"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Ostatni czas dostępu do bufora"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Czas, kiedy ostatnio pytano repozytorium o numer wersji HEAD"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Uruchamia zewnętrzny program do porównywania / scalania plików w celu rozwiązania konfliktu."

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Najmniej aktywny użytkownik:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Pozostaw w stanie konfliktu:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Widok lewy: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Lewy obraz"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Linia"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Wykres liniowy"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Narzędzie Linii\n"
"Linia"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Pasek porównania linii"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Różnice linii"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Linia:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Linia: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Pokazuje tematy pomocy\n"
"Tematy pomocy"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Lista repozytoriów, dla których zbuforowano informację z logów."

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "List1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Załaduj obrazy"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Status lokalny"

# Może też być: 'Lokalizacja, w której zostanie zapisana zawartość adresu URL repozytorium'. Ale to chyba nie ma sensu.
#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Lokalizacja, w której zostanie zapisana\n"
"zawartość repozytorium spod adresu URL."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Pasek lokalizacji"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Blokada"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Data zablokowania"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Zablokuj pliki"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Blokada złamana!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Komentarz blokady"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Data utworzenia blokady:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Blokowanie zakończone niepowodzeniem."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Właściciel blokady:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Blokada skradziona przez %s"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Zablokowane przez %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Blokada nie powiodła się ponieważ istnieje nowsza wersja!\n"
"Czy chcesz uaktualnić i spróbować ponownie?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Blokuje plik dla innych użytkowników i czyni go edytowalnym przez Ciebie."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Log"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Statystyki bufora logów"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Buforowanie logu"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Buforowanie logu::Buforowane repozytoria"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Historia logów"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Opisy zmian"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Opis zmian"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Opisy zmian"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Opisy zmian (okno wprowadzania)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Opisy zmian (Pokaż okienko dialogowe logu)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Najniższa pokazana wersja: %ld - Najwyższa pokazana wersja: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Najniższa pokazana wersja: %ld - Najwyższa pokazana wersja: %ld - Główna (HEAD) wersja: %ld"

# Jasność
#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Jas"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "DLL systemu pocztowego jest niepoprawny."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Zapisz jako domyślny"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Zarządzaj atrybutami Subversion"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Oznacz jako &rozwiązany"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Oznacz jako rozwiązany"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Zaznacz bieżącą wersję twojej kopii roboczej"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Zaznacz do porównania"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Oznacz konflikt jako rozwiązany"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Znaczniki"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Oznacza jako plik z rozwiązanym konfliktem w Subversion\n"
"Oznacz jako rozwiązany"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Zaznacza wersje jako scalone bez dokonywania faktycznego scalania.\r\n"
"Zapobiega uwzględnianiu tych wersji przy scalaniu w przyszłości."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Uwzględnij &wielkość liter"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Max"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Max ilość elementów przechowywanych w historii opisów zmian"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Maks. liczba linii w logu akcji"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Maksymalna liczba &błędów przed usunięciem bufora"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "Menu najpierw wyświetlają &ostatnio używane polecenia"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Pasek menu"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "&Cienie menu"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Scalaj"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Scalaj - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Reintegruj scalanie"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Scal zakres wersji"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Scalaj wszystko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Głębokość scalania:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Scalaj nieinteraktywnie"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Opcje scalania"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Reintegruj scalanie..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Scal zakres wersji"

# Niepewne tłumaczenie zaimka 'to'. Zamiast 'w' może być też 'do'.
#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Scal wersję do..."

# Niepewne tłumaczenie zaimka 'to'. Zamiast 'w' może być też 'do'.
#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Scal wersje do..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Scal zmiany do '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Scal dwa różne drzewa"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Typ scalania"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Scalono"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Scalona(-e) wersja(-e) %s z %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Scala gałąź z główną linią projektu (trunk)"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Scala wszystkie wersje brakujące w kopii roboczej używając informacji o śledzeniu scalania"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Scalanie"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Scalanie %s do %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Scalanie różnic pomiędzy URLami repozytorium"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Łączenie zmian z %s, wersja %s do %s, wersja %s na %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Scalanie r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Łączenie zmian od r%ld do r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Scalanie wymaga różnych wersji lub różnych URLi w 'Z:' i 'Do:'"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Scalanie wersji %s %s do %s,%s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Komunikat"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Komunikat:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Komunikaty"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Komunikaty, Autorzy i ścieżki"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "Typ MIME"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Min"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Moje"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Minimalizuj wstążkę"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Różne"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Mieszany"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Data modyfikacji"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowano"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Zmieniony węzeł"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Więcej"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Więcej przycisków"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Więcej poleceń..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Więcej kolorów..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Więcej..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Najbardziej aktywny użytkownik:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Mysz"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Przenieś %ld elementów do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Przenieś %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Przesuń w &dół"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Przesuń do &góry"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Przesuń element w dół"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Przesuń element do góry"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Przenieś i zmień nazwę"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Przenieś i zmień nazwę elementu tutaj"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Przenieś elementy tutaj"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Przenieś do %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Przenieś do listy zmian"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Przenieś/Zmień nazwę"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Przenieś: Nowa nazwa dla %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Przeniesiono zdalnie"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Przenosi zmodyfikowane pliki do kosza przed wycofaniem zmian"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Przenoszenie %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Przenoszenie..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Mój plik:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "&Następny konflikt"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Opcje panelu nawigacji"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Opcje panelu nawigacji..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Wymaga blokady"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Zagnieżdżony"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Sieć"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Nie próbuj więcej łączyć się z repozytorium"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Nowy"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "Nowa &nazwa:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Nowe menu"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Nowa nazwa dla %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Nowa nazwa:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Następna strona\n"
"Następna strona"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Nie"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Nie określono polecenia!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe jest używany jako rozszerzenie powłoki systemowej\n"
"i nie powinien być uruchamiany bezpośrednio!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Nie określona wartość w poleceniu!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Nie wykryto różnic!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Brak dostępnego komunikatu o błędzie."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Nie wystąpiły błędy."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "TortoiseSVN nie może wycofać zmian. Pliki lub foldery nie były modyfikowane."

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Brak plików do pokazania przy aktualnych ustawieniach.\n"
"Sprawdź ustawienia poniżej, aby zobaczyć pliki poza kontrolą wersji, ignorowane i/lub niezmodyfikowane.\n"
"Aby zobaczyć zdalne zmiany, kliknij na 'Sprawdź repozytorium'"

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Od czasu ostatniego zatwierdzenia\n"
"pliki nie zostały zmienione ani dodane.\n"
"TortoiseSVN nie wykona żadnej operacji."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Od czasu ostatniego zatwierdzenia\n"
"żadne pliki nie zostały zmienione lub dodane.\n"
"TortoiseSVN nie wykona żadnej operacji....\n"
"Czy chcesz zobaczyć pliki nie objęte kontrolą wersji?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Wykres nie jest dostępny."

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Nie znaleziono kodeka obrazu dla %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Brak poprawek pisowni"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Brak pamięci podręcznej statusu. Ikony nakładkowe będą wyświetlane tylko dla folderów. "

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Brak sugestii z tezaurusa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Kolory węzłów"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Nic"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Zwykły"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Nie wszystkie wpisy w rejestrze systemu (lub pliki INI) zostały usunięte."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Za mało pamięci do dokończenia operacji."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Brak pamięci!\n"
"Zmniejsz rozmiar wykresu zwijając niektóre\n"
"elementy lub zmniejszając powiększenie."

# 'Rekurencyjnie" nie mieści się na oknie
#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Nie rekursywne"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Uwaga: folder zawiera niewersjonowane elementy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Uwaga: Ustawienia czcionki wpływają także na przeglądarkę TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Uwaga"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Liczba autorów w buforze"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Liczba użytkowników:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Liczba zbuforowanych scaleń"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Liczba wersji w buforze"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Liczba zbuforowanych wersji z niepustymi listami zmian"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Liczba zbuforowanych wersji z atrybutami wersji użytkownika"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Liczba zbuforowanych wersji, których listy zmian nie są jeszcze zbuforowane"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Liczba zbuforowanych wersji, których atrybuty wersji użytkownika nie są jeszcze zbuforowane"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Liczba różnych ścieżek pokazanych w oknie logu, włącznie z ścieżkami nadrzędnymi"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Liczba różnych słów użytych w opisach zmian"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Liczba scalonych wersji, które nie są jeszcze zbuforowane"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Liczba elementów ścieżki. Element ścieżki to folder lub nazwa pliku np. 'foo.txt' lub 'trunk'."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Liczba zakończonych niepowodzeniem zamknięć bufora\n"
"(np. z powodu błędów) zanim bufor zostanie automatycznie usunięty."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Liczba tygodni:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Starsze linie"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "Naj&starsze na górze"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Pomiń &zewnętrzne"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Pomiń zewnętrzne"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"Jedna ze ścieżek, które chcesz przenieść wydaje się być specjalną ścieżką\n"
"('branches', 'tags' lub 'trunk').\n"
"\n"
"Na pewno chcesz przenieść zaznaczone ścieżki?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Jeden lub wiele plików znajduje się w stanie konfliktu."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Pobierz &tylko folder najwyższego poziomu"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Tylko dzieci-pliki"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr "Można użyć wyłącznie liczb (ewentualnie oddzielonych przecinkami)!"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Tylko zapisz fakt połączenia (zablokuje te wersje przed powtórnym łączeniem)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Tylko ten element"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Używaj sprawdzania &pisowni tylko jeśli ustawiono atrybut tsvn:projectlanguage "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Przezroczystość"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Otwórz plik certyfikatu klienta"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Otwiera plik"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Otwórz ze schowka"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Otwórz plik obrazu..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Otwórz folder nadrzędny"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Otwórz z..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Wyświetla pomoc do programu\n"
"Tematy pomocy"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Otwiera przeglądarkę repozytorium aby móc zarządzać repozytorium on-line."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Rozpocznij działanie tylko na buforze logu"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Opcje"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Wielkość ory&ginalna"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Inne panele zadań"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Innych"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Brak pamięci."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Nakładki"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Ignoruj ustawienie atrybutu svn:eol-style.\n"
"Pliki które nie mają ustawionego tego atrybutu nie podlegają tej opcji."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Nadpisz"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "&Poprzedni konflikt"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Strona %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Strona %u\n"
"Strony %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Strona :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametry:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Narzędzie wklejania\n"
"Wklej"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Wstaw listę plików"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Wkleja ścieżkę svn ze schowka, co skutkuje przeniesieniem (wytnij) lub skopiowaniem elementu."

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Wprowadź wszystkie poprawki"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Wybrany plik poprawek"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Pliki poprawek (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|Wszystkie|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Ścieżka"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Ścieżki"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Narzędzie ołówka\n"
"Ołówek"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Spersonalizowane menu i paski narzędzi"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Obraz (metaplik)\n"
"obraz"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Obraz:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Pliki graficzne(*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Wszystkie (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Wykres kołowy"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Proszę wprowadzić hook-skrypt do wykonania"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Wpisz proszę ścieżkę do której zastosować hook-skrypt"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Proszę użyć polecenia 'Uporządkuj'."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Uwaga:\n"
"Twoja kopia robocza jest nadal przypisana do poprzedniej ścieżki w repozytorium.\n"
"Jeśli chcesz, by kolejne zmiany były wprowadzane do utworzonej przed chwilą kopii lub gałęzi,\n"
"należy przełączyć kopię roboczą na nową ścieżkę.\n"
"By to zrobić, użyj polecenia Przełącz."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Rozwiąż konflikt, wybierając jedną z poniższych opcji:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Proszę wybrać typ hooka"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Proszę podać typ certyfikatu."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Proszę czekać - operacja ta może potrwać kilka minut. Serio!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Trwa anulowanie operacji. Proszę czekać..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Proszę czekaj aż zostaną pobrane różnice..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Proszę czekać na inicjalizację przeglądarki repozytorium..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Proszę czekaj, trwa zbieranie informacji..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Proszę czekać..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Port :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Dopuszczalne wartości: 0 (przezroczyste).. 255 (nieprzezroczyste)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Hook po zatwierdzaniu"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Hook po uaktualnieniu"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "&Poprzednia strona"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Hook przed zatwierdzaniem"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Hook przed uaktualnieniem"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Naciśnij &nowy klawisz skrótu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Naciśnij &nowy klawisz skrótu:"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Zapobiega większości przypadków, w których linie połączeń nachodzą na węzły wersji"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Podgląd pliku poprawek"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Podgląd: "

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Poprzednia strona\n"
"Poprzednia strona"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Drukuj"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Drukuj dokument\n"
"&Drukuj"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Drukuj do pliku"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Drukarka :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Pliki wydruku (*.prn)|*.prn|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Drukowanie"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Przetwarzanie wersja %d z %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Program"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programy (*.exe)|*.exe|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Stan zaawansowania"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Atrybuty"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Atrybuty (*svnprops)|*.svnprops|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Atrybuty dla"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Atrybuty..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Atrybut"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Atrybut %s : Wersja %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Atrybut %s : Baza robocza, Wersja %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Atrybut %s : zdalny"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Atrybut %s : baza robocza"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Atrybut %s : kopia robocza"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Atrybut '%s' usunięty"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Atrybut '%s' ustawiony"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Strona atrybutów"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Stan atrybutów:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Nazwa atrybutu:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Status atrybutu"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Wartość atrybutu:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Provider"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Provider:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "&Timeout proxy w sekundach:"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Ustawienia proxy"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Wstaw \"Zablokuj\" do głównego menu jeżeli ustawiono svn:needs-lock"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Zamyka program; przypomina o zapisaniu zmian w dokumencie\n"
"Wyjście"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "&RAM-dyski"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "Z&resetuj"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "Wy&cofaj zmiany do tej wersji"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]: "

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "Dyski &wymienne"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "Zmień &nazwę..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Z&resetuj"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "Zresetuj &wszystko"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "Przy&wróć domyślne"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "&Wycofaj zmiany..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Przeczytaj 'Daily Use Guide' zanim rozpoczniesz na dobre..."

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Ostatnie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Ostatnio zmieniane linie"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Tylko zapisz"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Narzędzie prostokąta\n"
"Prostokąt"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Rekurencja w folderach poza kontrolą wersji"

# 'Rekurencyjnie" nie mieści się na oknie
#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Rekursywne"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Ponawia uprzednio cofniętą akcję\n"
"Ponów"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "Redukuj &krzyżowanie"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Zwiń okno do ikony"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Filtr wyrażeń regularnych:\r\n"
".  : dowolny znak\r\n"
"c+  : znak c jeden lub więcej razy\r\n"
"c*  : znak c zero lub więcej razy\r\n"
"^  : początek linii\r\n"
"$  : koniec linii\r\n"
"(abcd){n} : abcd n razy\r\n"
"(abcd)  : podwyrażenie\r\n"
"[aei0-9]  : a,e,i i 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : wszystko oprócz a,e,i i 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : dowolny znak niealfanumeryczny\r\n"
"\\d  : cyfry 0-9\r\n"
"\\s  : białe spacje (znaki niedrukowalne)"

# Tak tłumaczy się to w Subversion
#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Reintegruj gałąź"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Scalanie reintegrowane %s do %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Odrzuć"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "Zdejmij blo&kadę"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Zdejmuje blokady nawet jeżeli nie jesteś jej właścicielem (łamie je)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Zdejmuje blokady plików, aby inni użytkownicy mogli je edytować."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Zmień lokaliza&cję..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Przeładuj"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Przeładowuje otwarte pliki z wycofaniem wszystkich zmian.\n"
"Przeładuj"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Zmień lokalizację"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Ostrzeżenie relokacji"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Przenoszenie..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Zdalny status atrybutu"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Zdalna wersja"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Status zdalny"

# Tłumaczenie mocno niepewne. Może być też 'stan tekstu zdalnego' lub 'zdalny stan tekstowy'.
#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Zdalny status zawartości"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Usuń %ld elementów"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Usuń %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Usuń z listy &ignorowanych"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Usuń z paska szybkiego dostępu"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Usuń z listy zmian"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Usuń atrybut '%s' z \r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Usuń katalog"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Usuń plik"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Usuń zaznaczony bufor(y) z dysku"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Usuń całe poddrzewo(-a)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Usunięto"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Usunięto plik/folder"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Usunięto z listy zmian"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Usunięto wzorce plików\n"
"%s\n"
"z listy ignorowanych."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Usuwa wszystkie niewersjonowane i ukryte elementy"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Usuwa zaznaczone pliki lub maski plików z listy ignorowanych."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Usuwa zaznaczone atrybuty"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "Z&mień nazwę..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Zmień nazwę %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Zmień nazwę elementu z %s\r\n"
"na %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Przenieś/zmień nazwę - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Węzeł o zmienionej nazwie"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Zmieniono nazwę zdalnie"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Zmienia nazwy plików / folderów wewnątrz kontroli wersji"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Napraw przeniesienie"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Powtarza ostatnią operację\n"
"Powtórz"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Zamienia podany tekst na inny\n"
"Zamień"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Zastępowanie"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Repozytorium"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Przeglądarka repozytorium"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "URL repozytorium"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "UUID repozytorium:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Żąda nazwy użytkownika i hasła"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "R&ozwiązany..."

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Zresetuj &wszystko"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Przywróć kolumny"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Rozwiąż konflikt"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Rozwiąż konflikt - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Rozwiąż konflikt"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Rozwiąż wszystko później"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Rozwiąż konflikt używając 'moje'"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Rozwiąż konflikt używając 'ich'"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Rozwiąż konflikt:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Rozwiąż później"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Rozwiązany"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Rozwiązany:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Rozwiązuje konflikty w plikach"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Przywróć domyślne"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Przywraca normalny rozmiar okna."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Przywrócono"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Ponów próbę"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Odwrócone scalanie"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Odwrócone scalanie %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Odwrócone scalanie %ld przez %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Wycofaj zmiany"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Wycofaj zmiany - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Przywróć ustawienia domyślne. Zalecane dla początkujących użytkowników."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Wycofane zmiany"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Wycofuje wszystkie zmiany dokonane od ostatniej aktualizacji"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Odwraca dodanie do kontroli wersji"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Wersja"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Wersja %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Wersja %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Wersja %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "Pokaż w&ykres wersji"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Wersja / Autor:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Pokaż wykres wersji"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Filtr wykresu wersji"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Wykres wersji::Kolory"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Zakres wersji"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Pokaż wykres wersji"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Zakres wersji do scalenia"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Wersja:"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Wersja: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Data: %s\r\n"
"\r\n"
"Opis zmian:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Wersja: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Data: %s\r\n"
"\r\n"
"Tagi (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Opis zmian:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Wersje"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Rich Text (RTF)\n"
"tekst z formatowaniem"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Widok prawy: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Prawy obraz"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Wiersz %d z %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Wiersz %d-%d z %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "&Zaznacz..."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "&Ustawienia"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "Pokaż przyciski w &jednym rzędzie"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "Pokaż przyciski w &dwóch rzędach"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "P&okaż Pasek Szybkiego Dostępu pod wstążką"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "S&tatystyki"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "Pr&zełącz..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN Autor"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN kopiuj i dodaj pliki do tej kopii roboczej"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN Kopiuj i zmieniaj nazwę wersjonowanego elementu tutaj"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN Kopiuj wersjonowany(-e) plik(i) tutaj"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN Eksportuj wszystko tutaj"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN Eksportuj wersjonowane pliki tutaj"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "SVN Local lock owner"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN Przenieś i zmieniaj nazwy wersjonowanego pliku tutaj"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN Przenieś wersjonowany(-e) plik(i) tutaj"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN Wersja"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN Stan"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN URL"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN styl znaków końca linii"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN typ MIME"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN krótki URL"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Zapisz &jako..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Zapisz j&ako..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Zapisz jako"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Zapisz jako..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Zapisz zmiany do %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Zapisz ścieżkę certyfikatu klienta"

# Niepewne tłumaczenie zaimka 'to'. Zamiast 'w' może być też 'do'.
#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Zapisz wersję &w..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Zapisuje zmiany w pliku\n"
"Zapisz plik"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Zapisz do schowka"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Zapisane dane"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Zmniejsza ruch do i od serwera jeśli ustawione na więcej niż 0 sekund"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Zapisuje wartość zaznaczonego atrybutu do pliku"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Zapisuje plik %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Zapisuje pliki"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Zapisz plik poprawek do:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Przewiń w lewo"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Przewiń w prawo"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Szukaj w &opisach zmian..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Szukaj:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Nie znaleziono szukanego tekstu!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Przeszukiwanie %1 zakończone niepowodzeniem"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Zaznacz &wszystko"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Wybierz obraz &użytkownika:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Wybierz menu &kontekstowe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Wybierz &okno:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Zaznacz / odznacz &wszystko"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Narzędzie wybierania koloru\n"
"Wybierz kolor"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Wybierz plik..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Wybierz wersję"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Wybierz klienta SSH"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Wybierz przycisk."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Wskaż element, na którego temat chcesz uzyskać pomoc"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Wybierz listę zmian"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Wybierz program do porównywania"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Wybierz plik różnicowy..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Wybierz folder do którego pobrać"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Wybierz wersję końcową"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Wybierz folder, który powiązać z tym systemem śledzenia błędów"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Wskaż folder, do którego ma nastąpić eksport.\n"
"Być może trzeba będzie utworzyć nowy folder przed rozpoczęciem eksportu."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Wybierz folder dla którego uruchomić hook-skrypt"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Wybierz folder do którego zachować wybrane pliki"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Wybierz plik hook-skryptu"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Zaznacz elementy automatycznie"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Wybierz program do scalania plików"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Wybierz cel scalania"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Wybierz zakres wersji"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Wybierz wersję początkową"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Wybierz edytor tekstowy"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Zaznacz URLe do scalenia drzew"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Określa zachowanie wskaźnika zaawansowania po zakończeniu operacji."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Zaznacza cały dokument\n"
"Zaznacz wszystko"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Wybierz opcje scalania"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Wybierz wersje do scalenia"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Wybierz typ scalania"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Wybierz program do przeglądania plików różnicowych"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Zaznaczony węzeł"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Nie udało się wysłać wiadomości."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Wysyłanie zawartości"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "&Adres serwera:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Przypisz skrót &do:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Ustaw daty plików w oparciu o \"&czas ostatniego zatwierdzenia zmian\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Ustaw atrybut '%s' na\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Ustawianie atrybutów..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Ustawienia - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Powłoka"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Pamięć podręczna ikon systemowych została przebudowana!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Przesuń drzewa na górę okna. Rozmieszczenie w stosunku do innych okien będzie utracone."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Pokaż &atrybuty"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Użyj krótkiego formatu &daty / czasu w opisach zmian"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Krótki adres URL dla elementów objętych Subversion"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Skróć listę atrybutów"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Pokaż"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Pokaż &skrót do:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "&Wszystkie"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "Pokaż &log"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Pokaż &zakres..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Pokaż &wersję kopii roboczej"

# czy & nie powinien stać przy "&wszystkie"... jak przy "show all"?
#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "&Pokaż wszystkie wersje"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Pokaż &zmiany"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "Pokaż &log"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "Pokaż &log..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "&Nakładki i menu kontekstowe pokazuj tylko w eksploratorze"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Pokaż &atrybuty"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Pokaż pliki &nie objęte kontrolą wersji"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Pokaż nad wstążką"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Pokaż pod wstążką"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Pokaż mniej przycisków"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Pokaż listę plików"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Pokaż węzły wersji HEAD"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Pokaż różnice w linii uwzględniając słowa\n"
"Różnice w linii wg słów"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Pokaż dialog blokady przed zablokowaniem plików"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Pokaż więcej przycisków"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Pokaż p&rzegląd"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Pokaż pasek szybkiego dostępu nad wstążką"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Pokaż pasek szybkiego dostępu pod wstążką"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Pokaż &podpowiedzi na paskach narzędzi"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Pokaż modyfikacje &kopii roboczej"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Pokaż przegląd całego wykresu"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Pokaż zmiany w formacie &Unified Diff"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Pokaż różnice w formacie &Unified Diff"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Pokaż foldery wykluczone jako normalne"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Pokaż elementy zewnętrzne z innych repozytoriów"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Pokaż &pełne menu po chwili"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Pokaż &ignorowane pliki"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Pokaż elementy w zewnętrznych"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Pokaż &numery linii"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Pokaż najstarsze węzły na górze"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Pokaż tylko zmienione części ścieżek do elementów. Niezmienione części zaznacz kropkami."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Pokazuje lub ukrywa pasek różnic linii\n"
"Przełącz pasek różnic w linii"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Pokazuje lub ukrywa pasek lokalizacji\n"
"Przełącz pasek lokalizacji"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Pokazuje lub ukrywa pasek stanu\n"
"Przełącz pasek stanu"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi\n"
"Przełącz pasek narzędzi"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Pokaż nakładkę dla ignorowanych elementów"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Pokaż nakładkę dla niewersjonowanych elementów"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Pokaż atrybuty wersji"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Pokaż skróty &klawiaturowe w podpowiedziach"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Pokazuje znaki specjalne dla białych spacji\n"
"Pokaż białe spacje"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Pokaż statystyki dla wybranego bufora logów"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Pokaż tagi w ich źródle, nie jako osobne węzły"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Pokaż &niezmodyfikowane pliki"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Pokaż nie&wersjonowane pliki"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Pokaż/ukryj"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Pokazuje %ld węzłów"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Pokazuję %ld wersji, od wersji %ld do wersji %ld - %ld wersji wybranych."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Pokaż wykres dla %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Prezentuje graficzną reprezentację kopii/etykiet/gałęzi"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Pokazuje wszystkie pliki zmienione od czasu ostatniej aktualizacji - lokalnie i w repozytorium"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Pokazuje wszystkie wersje w których ten element został zmieniony"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Pokazuje informacje o TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Pokazuje log akcji w domyślnym edytorze tekstowym"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Pokazuje wartość atrybutu stylu znaków końca linii"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Pokazuje log dla wybranego pliku / folderu"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Pokazuje typ MIME pliku objętego kontrolą wersji"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Widok jedno/&dwupanelowy"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Rozmiar i status"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Rozmiar wszystkich buforowanych informacji"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Rozmiar pliku bufora na dysku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Rozmiar bufora, gdyby nie był skompresowany"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Pominięto"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Pominięto brakujący obiekt docelowy"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Posortuj wg liczby zapisów"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Lewe źródło:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Prawe źródło:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Określa, jak wiele elementów chcesz pokazywać w oknie z ostatnimi opisami zmian."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Wskaż pliki lub foldery, które TortoiseSVN\r\n"
"powinno ignorować we wszystkich kopiach roboczych.\r\n"
"Wzorce oddzielaj znakami spacji."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Spin1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Podziel &źródłowe drzewo"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Rozdziel poniższe &drzewo"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Podziel linie"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Rozdziel poddrzewa"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Dzieli aktywne okno na panele\n"
"Podziel"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Skumulowany wykres kolumnowy"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Skumulowany wykres liniowy"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Hook początku zatwierdzania"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Wersja początkowa"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Hook początku uaktualniania"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Statyczny"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyka"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Stan"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Konfiguracja paska statusu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Kolory statusów i akcji"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Pamięć podręczna statusu"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Pamięć podręczna statusu zbierana przez osobny proces, sprawdza status plików w podkatalogach"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Pamięć podręczna statusu tylko dla jednego katalogu, nie sprawdza statusu podkatalogów"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Stan elementu w SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Przejmij blo&kadę"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Przejmuje blokadę"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Paski"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "&Plik konfiguracyjny Subversion:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"Wystąpił poważny błąd w Subversion.\n"
"Prosimy o poświęcenie chwili czasu, aby zgłosić ten problem\n"
"na naszej liście mailingowej, zamieszczając możliwie najdokładniejsze informacje o okolicznościach wystąpienia błędu.\n"
"\n"
"Subversion napotkał problem w\n"
" pliku %s, linia %ld\n"
"wyrażenie = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"Wystąpił poważny błąd w Subversion.\n"
"Prosimy o poświęcenie chwili czasu, aby zgłosić ten problem\n"
"na naszej liście mailingowej, zamieszczając możliwie najdokładniejsze informacje o okolicznościach wystąpienia błędu.\n"
"\n"
"Komunikat błędu Subversion: "

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"System Subversion zwrócił błąd w trakcie tworzenia repozytorium!\n"
"Upewnij się że folder jest pusty i nie jest chroniony przed zapisem."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"System Subversion zwrócił błąd w trakcie operacji porządkowania!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Plik serwera Subversion:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "&Przełącz kopię roboczą do nowej gałęzi / etykiety"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Przełącz %s na %s, wersja %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Przełącz - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Zamień Lewy<->Prawy"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Przełącz na gałąź / etykietę"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Przełącza na poprzedni panel okna\n"
"Poprzedni panel"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Przełącza pomiędzy widokiem jedno- i dwupanelowym\n"
"Przełącz pomiędzy widokiem jedno- i dwupanelowym"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Zamień zawartość lewego i prawego widoku\n"
"Zamień lewy i prawy widok"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Przełącz na okno następnego dokumentu"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Przełącza na następny panel okna\n"
"Następny panel"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Przełącz na okno poprzedniego dokumentu"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Przełącz kopię roboczą na inną gałąź/etykietę"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Przełącz:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Przełącza porównanie Lewy<<->Prawy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "&Dźwięki systemowe"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Usunięto wpisy w rejestrze systemu oraz ewentualne pliki INI."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Tabulator"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Rozmiar tabulatora:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Elementy-tagi"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Oznaczenie kopii roboczej jako %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Panel zadań"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Tylko testuj"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Stan zawartości:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Status tekstowy"

# Tlumaczenie dosłowne.
#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Rozmiar bloku nie pokrywa się z liczbą dodanych/usuniętych linii!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "W linii %d spodziewano się wystąpienia sekwencji startowej '@@'!"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Kolory elementów dodanych, skopiowanych i o zmienionej nazwie z tagów będą przesunięte ku żółci."

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Kolory elementów dodanych, skopiowanych i o zmienionej nazwie z linii głównej (trunk) będą przesunięte ku zieleni."

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Domyślny URL do pobrania, jeśli nic innego nie jest określone"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Domyślna ścieżka do pobrania jeśli nic innego nie jest wyspecyfikowane"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Proces porównywania został przerwany z powodu następującego błędu:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Plik %s nie istnieje!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Plik %s nie został znaleziony w pliku poprawek!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Plik\n"
"%s\n"
"jest pusty.\n"
"Na pewno chcesz usunąć plik?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Plik jest zbyt duży"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Plik jest zbyt duży, by go otworzyć."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Plik\n"
"%s\n"
"już istnieje! Czy chcesz zamienić istniejący plik?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Plik\n"
"%s\n"
"nie jest prawidłowym plikiem tekstowym!\n"
"Zauważ, że pliki UTF32 są traktowane jako pliki binarne."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Folder %s\n"
"zawiera niewersjonowane i/lub zmienione pliki. Czy mimo tego chcesz go usunąć?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Folder\n"
"%s\n"
"nie istnieje.\n"
"Czy chcesz go utworzyć?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Folder\n"
"%s\n"
"już istnieje!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Hook-skrypt zwrócił błąd:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Obraz nie może być pokazany."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Nie można utworzyć providera dla systemu śledzenia błędów. Sprawdź, czy jest on zainstalowany poprawnie."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Provider dla systemu śledzenia błędów nie był stanie zwalidować podanych parametrów"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Element '%s' ma konflikty atrybutów:"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie łączenie próbowało dodać katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Ostatnie łączenie próbowało dodać plik '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie łączenie próbowało usunąć/zmienić nazwę/przenieść katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Ostatnie łączenie próbowało usunąć/zmienić nazwę/przenieść plik '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie łączenie próbowało zmodyfikować katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Ostatnie operacja łączenia próbowała zmodyfikować plik '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie przełączenie próbowało dodać katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Ostatnie przełączenie próbowało dodać plik '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie przełączenie próbowało usunąć/zmienić nazwę/przenieść katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Ostatnie przełączenie próbowało usunąć/zmienić nazwę/przenieść plik '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie przełączenie próbowało zmodyfikować katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Ostatnie operacja przełączania próbowała zmodyfikować plik '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie uaktualnienie próbowało dodać katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Ostatnie uaktualnienie próbowało dodać plik '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie uaktualnienie próbowało usunąć/zmienić nazwę/przenieść katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Ostatnie uaktualnienie próbowało usunąć/zmienić nazwę/przenieść plik '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Ostatnie uaktualnienie próbowało zmodyfikować katalog '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Ostatnie uaktualnienie próbowało zmodyfikować plik '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "W linii %d spodziewano się linii '===='!"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Linia 'Index: ' nie została znaleziona!\n"
"Albo nie jest to plik różnicowy, albo jest on pusty."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "W linii %d oczekiwano linii oznaczającej nowy plik!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "W linii %d oczekiwano linii oznaczającej stary plik!"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Ta blokada została uprzednio złamana z innej kopii roboczej."

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Maksymalna liczba linii dziennika zdarzeń.\n"
"Jakiekolwiek linie dodane powyżej tego limitu usuną stare z pliku."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Stary plik nie pokrywa się z nowym plikiem.\n"
"Opcja zmiany nazw plików nie jest (na razie) dostępna!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Operacja zakończona niepowodzeniem."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametry '/path' i '/pathfile' wzajemnie się wykluczają.\n"
"Musisz użyć tylko jednego z nich."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Plik poprawek wydaje się być przedawniony! Linia w pliku\n"
"%s\n"
"i linia w poprawce\n"
"%s\n"
"nie pokrywają się!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Ścieżka/URL którą wprowadziłeś wygląda na nieprawidłową\n"
"w Windows! Możesz próbować jej użyć, ale później może wystąpić błąd.\n"
"\n"
"Poprawna ścieżka w Windows nie może zawierać '<<>|\"?*:' lub jednej z następujących nazw urządzeń:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Czy mimo to chcesz kontynuować? "

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Ścieżka\n"
"<i>%s</i>\n"
"w pliku poprawek nie istnieje.\n"
"Program TortoiseMerge uważa, że ścieżka\n"
"<i>%s</i>\n"
"pasuje bardziej.\n"
"\n"
"Czy chcesz użyć sugerowanej ścieżki? Odpowiedź 'nie' spowoduje wyjście z programu TortoiseMerge."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Ścieżka\n"
"<i>%s</i>\n"
"w pliku poprawek nie istnieje.\n"
"TortoiseMerge próbował zastosować plik poprawek ignorując początkowe części ścieżki, ale nie mógł znaleźć pasującej ścieżki."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Ścieżka\n"
"<i>%s</i>\n"
"nie pasuje do ścieżki w pliku poprawek.\n"
"Program TortoiseMerge uważa, że ścieżka\n"
"<i>%s</i>\n"
"pasuje bardziej. Czy chcesz użyć sugerowanej ścieżki?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Repozytorium zostało utworzone poprawnie."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Wybrany plik prawdopodobnie wciąż zawiera wewnątrz markery konfliktu.\n"
"Czy na pewno chcesz oznaczyć ten plik jako plik z rozwiązanym konfliktem?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Docelowy URL\n"
"%s\n"
"już istnieje!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Docelowy plik\n"
"%s\n"
"już istnieje.\n"
"Czy chcesz zamienić istniejący plik?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Folder docelowy \n"
"%s\n"
"nie jest pusty!\n"
"Czy na pewno chcesz pobrać/wyeksportować dane do tego folderu?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Czas w sekundach, po którym zatrzymuje się parsowanie wybranych plików.\r\n"
"Mniejsza wartość spowoduje, że lista podpowiedzi będzie dostępna wcześniej,\r\n"
"jednak mogą nie zostać zeskanowane wszystkie pliki."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Dwa wybrane adresy URL nie zostały utworzone ze wspólnego pnia.\n"
"Nie jest możliwe pokazanie opisów zmian pomiędzy nimi."

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Użytkownik który ostatnio zatwierdził zmiany"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Użytkownik który posiada blokadę pliku"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Zawartość kopii roboczej uległa zmianie!\n"
"<hr=100%>\n"
"Musisz najpierw zatwierdzić lub wycofać swoje zmiany."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Kopia robocza nie jest aktualna.\n"
"Musisz najpierw uaktualnić jej zawartość."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Ich plik:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Ich"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"W jednym lub kilku katalogach istnieją zmiany, które zostały wprowadzone za pomocą polecenia svn:externals.\n"
"Pliki te nie są wymienione na liście plików do zatwierdzenia. Zmiany w tych plikach należy zatwierdzić niezależnie."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Nie ma dostępnych providerów dla systemów śledzenia błędów."

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"W linii %d pozostał nierozwiązany konflikt!\n"
"Zaleca się, by przed zapisaniem pliku rozwiązać wszystkie konflikty.\n"
"Czy na pewno chcesz zapisać plik z nierozwiązanymi konfliktami?\n"
"Jeśli klikniesz TAK, to konflikty trzeba będzie rozwiązać ręcznie za pomocą innego edytora!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Istnieją niezapisane modyfikacje!\n"
"Czy chcesz zapisać zmiany?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Nie udało się połączyć z serwerem.\n"
"Czy chcesz zamiast tego zobaczyć zbuforowane dane?\n"
"\n"
"Proszę zrozumieć, że zbuforowane dane mogą być przestarzałe,\n"
"niekompletne lub nawet mylące z powodu niekompletnej historii."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Brak elementów do dodania. Albo wszystkie pliki lub foldery są już objęte kontrolą wersji, albo zostały zignorowane z użyciem atrybutu svn:ignore lub globalnego ustawienia konfiguracyjnego do ignorowania plików."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Nie ma czego odblokowywać. Żaden plik w kopii roboczej nie ma założonej blokady."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Słownik"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"To nie jest poprawny adres URL.\n"
"Wprowaź adres URL."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"To nie jest właściwa ścieżka!\n"
"Poprawna ścieżka w Windows nie może zawierać '<<>|\"?*:' lub jednej z następujących nazw urządzeń:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Ta metoda dotyczy przypadku, kiedy utworzyłeś gałąź tzw. 'feature branch' tak, jak jest to opisane w książce Subversion. Użyj tego, aby scalić wszystkie zmiany w gałęzi z powrotem do głównej linii (trunk)."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Ta metoda dotyczy przypadku, kiedy utworzyłeś nowe wersje w gałęzi (lub linii głównej - trunk) i chcesz skopiować te zmiany do innej gałęzi."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Ta metoda dotyczy przypadku, kiedy chcesz scalić różnicę między dwoma różnymi gałęziami do swojej kopii roboczej."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project dla zastosowania w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Program jest połączony z brakującym eksportem %s w pliku %s. Ten komputer może mieć niekompatybilną wersję %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Ten program wymaga pliku %s, który nie został znaleziony w systemie."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Ten atrybut dotyczy wyłącznie folderów, nie plików."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Ten atrybut nie może mieć wielu linii. Dozwolona jest tylko jedna linia."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "To usunie rekord z twoimi komendami, które użyłeś w tej aplikacji i przywróci domyślny zestaw widocznych komend dla menu i pasków narzędzi. Nie cofnie to żadnych indywidualnych dostosowań. Jesteś pewien, że chcesz tego użyć?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Porządkuj &poziomo"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Porządkuj &pionowo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Timeouty"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"Aby zatwierdzić rekursywnie i obejść ten błąd,\n"
"upewnij się że wszyscy potomkowie zaznaczonego folderu\n"
"są również zaznaczeni w oknie zatwierdzania.\n"
"W przeciwnym wypadku TortoiseSVN musi wykonać nie-rekursywne\n"
"zatwierdzanie, które nie zezwala na usuwanie folderów."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"Aby ukraść blokadę, kliknij prawym przyciskiem na folderze nadrzędnym i wybierz 'Zablokuj' z menu kontekstowego.\n"
"Pojawi się okienko blokowania, gdzie będziesz mógł wymusić zablokowanie, czyli 'ukraść' ją osobie, która aktualnie ją założyła."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Do:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Do: (końcowy adres URL oraz nr wersji dla operacji scalania)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Przełącz widok jednej/dwóch zakładek\n"
"Przełącz widok jednej/dwóch zakładek"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Pasek narzędzi"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Nazwa paska narzędzi"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Opcje paska narzędzi"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Wewnętrzny błąd paska narzędzi. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Paski narzędzi"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Narzędzia:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame nie powinien być uruchamiany bezpośrednio! Zamiast tego użyj\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"sciezka\\do\\pliku\"\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - Narzędzie do porównywania obrazów, część TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: przeglądarka różnic obrazów dla TortoiseSVN\n"
"\n"
"Dostępne parametry linii komend:\n"
"/left:\"ścieżka do lewego obrazu\"\n"
"/lefttitle:\"tytuł do pokazania dla lewego obrazu\"\n"
"/right:\"ścieżka do prawego obrazu\"\n"
"/righttitle:\"tytuł do pokazania dla prawego obrazu\"\n"
"/overlay:\"aby włączyć tryb nakładki\"\n"
"/fit:\"aby dopasować rozmiary obrazów\"\n"
"/showinfo:\"aby pokazać informacje o obrazach\""

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN wykrył podobne nazwy plików. Czy chcesz aby pliki: %s\n"
"zostały również przemianowane?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Liczba przeanalizowanych zwrotów:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Liczba zmian w plikach:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Łączna liczba zmian we wszystkich buforowanych wersjach"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Łączna liczba scalonych wersji"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Łączna liczba atrybutów wersji użytkownika"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "&Paski drzewa"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Transferuję z %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "&Kolor przezroczysty..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Konflikt drzew"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Scalanie drzew"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Elementy trunk"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Spróbuj użyć opcji 'Uporządkuj'. Jeśli to nie pomoże, na nowo pobierz dane."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Spróbuj ponownie"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Dostosuj TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "&Uaktualnij"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "Historia URL"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "Nieznany URL (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "Adres URL elementów objętych Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "URL, z którego scalić"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Nie można określić źródła scalania dla\n"
"%s\n"
"Proszę użyć głównego okna scalania."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Nie udało się załadować systemu obsługi poczty."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Nie można wykonać polecenia, serwer jest zajęty."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Nie można odczytać %1, jest otwarty przez kogoś innego."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Nie można odczytać. Jest ustawiony atrybut <tylko do zapisu>."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Nie udało się zrekonstruować ścieżko kopii roboczej!\n"
"To może się zdarzyć jeżeli plik został przemianowany.\n"
"Uruchom okno logu na samym tym pliku a następnie cofnij zmiany\n"
"z górnego panelu w oknie logu."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Nie można zapisać. Jest ustawiony atrybut <tylko do odczytu>."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Nie można zapisać %1, jest przeznaczony tylko do odczytu lub jest otwarty przez kogoś innego."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Niezmieniony węzeł"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Odznacz"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Cofnij %d Akcji"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Cofnij Akcję"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Cofnij dodanie..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Cofa ostatnią operację\n"
"Cofnij"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Nieodpowiedni format pliku."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Niesformatowany tekst\n"
"tekst bez formatowania"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Plik różnicowy &głównych (HEAD) wersji"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Nieznany wystawca certyfikatu.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Nieznana głębokość"

#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Odblokuj"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Odblokowywanie nie powiodło się"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Odblokowany"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Nierozpoznany lub niepoprawny format pliku!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Bez nazwy"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Nieużywane bufory zostaną usunięte tylko wtedy, jeśli\n"
"plik bufora jest mniejszy niż rozmiar podany w kilobajtach."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Odwersjonuj"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Niewersjonowane pliki skutkują oznaczeniem nadrzędnego folderu jako zmodyfikowany"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Odwersjonowanie %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "Do góry o jeden poziom"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Uaktualnij"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Uaktualnienie - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Głębokość uaktualniania"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Uaktualnij kopię roboczą do wersji"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Uaktualniono"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Aktualizuje kopię roboczą do wskazanej wersji"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Aktualizuje kopię roboczą do bieżącej wersji"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Uaktualnianie %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Uaktualnianie obiektów ActiveX"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Uaktualnianie i ponawianie próby blokady..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Uaktualnianie bufora logów"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Użyj &domyślnego obrazu: "

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Użyj &lewego bloku"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Porównując dwa pliki domyślnie użyj &jednego panelu "

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Użyj innego &bloku tekstu"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Użyj edytora &tekstu do przeglądania adnotacji"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Użyj '*' jako znaku specjalnego podczas określania wyjątku\r\n"
"W celu oddzielenia wielu wyjątków, użyj przecinków (',').\r\n"
"Przykład: *.mylan.com, *.company.com"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Użyj adresu URL kopii roboczej jako &wartości domyślnej dla pola \"Od:\""

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Użyj pliku różnicowego ze &schowka"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Użyj folderów \"_svn\" zamiast \".svn\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Użyj całej zawartości z lewej strony\n"
"Użyj lewego pliku"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Użyj bloku z lewej przed prawym"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Użyj bloku z lewej strony przed blokiem z prawej\n"
"Użyj bloku z lewej przed prawym"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Użyj bloku z prawej przed lewym"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Użyj bloku z prawej strony przed blokiem z lewej\n"
"Użyj bloku z prawej przed lewym"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Użyj obu bloków tekstu (ten jako pierwszy)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Użyj obu bloków tekstu (ten jako ostatni)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Użyj pliku po lewej"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Użyj lokalnego"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Użyj kosza przy wycofywaniu zmian"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Użyj wyrażenia regularnego"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Użyj repozytorium"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Użyj prze&kreślenia dla usuniętych linii"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Użyj systemowych ustawień daty/czasu"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Użyj bloku tekstu z '&mój'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Użyj bloku tekstu z '&ich'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Użyj bloku tekstu z 'mó&j' przed 'ich'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Użyj bloku tekstu z 'mój' przed 'ich'\n"
"Użyj 'mój' blok tekstu a następnie 'ich'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Użyj bloku tekstu z 'mój'\n"
"Użyj 'mój' blok tekstu"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Użyj bloku tekstu z 'ic&h' przed 'mój'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Użyj bloku tekstu z 'ich' przed 'mój'\n"
"Użyj 'ich' blok tekstu a następnie 'mój'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Użyj bloku tekstu z 'ich'\n"
"Użyj 'ich' blok tekstu"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Użyj bloku tekstu z \"&mój\""

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Użyj bloku tekstu z \"&ich\""

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Użyj bloku tekstu z \"mó&j\" przed \"ich\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Użyj bloku tekstu z \"ic&h\" przed \"mój\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Użyj bloku tekstu z lewego pliku\n"
"Użyj lewy blok tekstu"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Użyj tego &bloku tekstu"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Użyj okienka logów, aby zaznaczyć wersje, które chcesz scalić, lub podaj numery wersji do scalenia, oddzielone przecinkami. Zakres wersji może być podany z użyciem myślnika.\r\n"
"\r\n"
"Przykład: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"Aby scalić wszystkie wersje, pozostaw puste pole."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Użyj tego w &całym pliku"

# Tłumaczenie dosłowne.
#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Użyj tego, jeżeli adres URL repozytorium uległ zmianie"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Użyj &innego pliku w całości"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Przerwane przez użytkownika."

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Użytkownik:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Poprawne parametry w wierszu poleceń to:\n"
"/base:<ścieżka do pliku bazowego>\n"
"/theirs:<ścieżka do pliku \"ich\" (z repozytorium)>\n"
"/mine:<ścieżka do pliku \"mojego\" (z Twoimi zmianami)>\n"
"/merged:<ścieżka do wynikowego pliku po scaleniu>\n"
"/diff:<ścieżka do pliku różnicowego Unified diff>\n"
"/patchpath:<ścieżka do katalogu z poprawkami>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Wartość"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Wersja"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Wersja %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Informacja o wersji"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Wersjonowany"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Widok"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Podgląd wersji dla ścieżki w &przeglądarce"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Podgląd wersji w &przeglądarce"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Odwiedź naszą stronę internetową"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "Element kopii roboczej"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "Ramka el. kopii roboczej"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Czekaj"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Czekaj na zakończenie skryptu"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Chcesz przejść offline?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Uwaga!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Kiedy mały bufor logów nie był używany przez podaną\n"
"liczbę dni, będzie usunięty automatycznie."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Kiedy połączenie z serwerem nie jest możliwe,\n"
"TSVN może używać wyłącznie danych z bufora.\n"
"Wybierz domyślne ustawienie."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Kiedy włączone, elementy poddane kontroli wersji pokazane w oknie zatwierdzania zmian będą automatycznie zaznaczone"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr ""
"Blokując jeden lub więcej zaznaczonych plików, pokaże okienko,\n"
"w którym należy podać opis (przyczynę założenia blokady)."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Białe spacje"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Położenie okna"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Windows"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "Z URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Kopia robocza"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Ścieżka kopii roboczej:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Kopia robocza"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopia robocza przeniesiona do \n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Tak"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Tak dla wszystkich"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Masz już zainstalowaną ostatnią wersję."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Uwaga:\n"
"Zamierzasz utworzyć repozytorium na udziale sieciowym.\n"
"Jest to bezpieczne, ale dostęp do tak utworzonego repozytorium musi się odbywać\n"
"w inny sposób. Użycie składni file:/// w odwołaniu do repozytorium\n"
"znajdującego się na udziale sieciowym może doprowadzić do uszkodzenia danych!\n"
"Czy mimo to chcesz utworzyć repozytorium?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Próbujesz uzyskać dostęp do repozytorium znajdującego się\n"
"na współdzielonym dysku sieciowym za pomocą składni file:///.\n"
"Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia repozytorium!\n"
"Czy na pewno chcesz to zrobić?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Próbujesz przenieść folder TRUNK!\n"
"Czy jesteś absolutnie pewny że chcesz przenieść\n"
"folder TRUNK?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Możesz wkleić bitmapę tylko o rozmiarach (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Nie możesz utworzyć więcej niż %d pasków narzędzi użytkownika!"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Nie można ustawić tego atrybutu dla folderu. Działa tylko na plikach!\n"
"Jeśli chcesz ustawić atrybut dla wszystkich plików w tym folderze,\n"
"aktywuj opcję 'rekurencja'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Wrzuciłeś więcej niż jeden plik lub folder do dodania do repozytorium.\n"
"Nie jest możliwe wykonanie tego w jednym kroku, więc TortoiseSVN doda każdy plik/folder\n"
"osobno, tworząc nową wersję dla każdego dodanego pliku/folderu.\n"
"\n"
"Czy nadal chcesz to zrobić?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Zmodyfikowałeś właściwości bez uprzedniego ich zapisania.\n"
"Czy chcesz zapisać je teraz?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Musisz najpierw uaktualnić swoją kopię roboczą."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Nie podano numeru zgłoszenia!\n"
"Czy na pewno chcesz zatwierdzić zmiany bez podania tego numeru?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Możesz zdefiniować do %d narzędzi."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Musisz uruchomić ponownie komputer aby zmiany odniosły efekt."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Zaznaczyłeś plik nie objęty kontrolą wersji.\n"
"Podczas zatwierdzania zmian plik ten zostanie dodany do systemu kontroli."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Powinieneś wpisać tekst!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Powinieneś wybrać obraz!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Próbujesz dodać element\n"
"'%s',\n"
"ale element\n"
"'%s'\n"
"już istnieje.\n"
"\n"
"Wygląda na to, że zmieniła się wielkość liter w nazwie elementu poza Subversion.\n"
"Czy na pewno chcesz dodać element?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Zmieniono zestaw ikon z <i>%s</i> na <i>%s</i>.\n"
"Zmiana będzie widoczna dopiero po ponownym uruchomieniu komputera lub przelogowaniu użytkownika!"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Poprzednio wprowadzony przez ciebie opis zmian został zapisany.\n"
"Kliknij tu, aby go przeczytać i wstawić ponownie."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Twoja wersja:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Twoja wersja: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Twoja kopia robocza jest skojarzona z katalogiem etykiety w repozytorium!\n"
"Przed zatwierdzeniem zmian należy się przełączyć na gałąź lub główną linię projektu.\n"
"\n"
"Czy mimo to chcesz zatwierdzić?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Twoja kopia robocza zawiera modyfikacje.\n"
"Najmniejszy numer wersji w kopii roboczej: %ld\n"
"Ścieżka: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Twoja kopia robocza zawiera zmiany!\n"
"Uwaga! Uaktualnienie do innej wersji nie spowoduje wycofania tych zmian. Kopia robocza\n"
"nie będzie zatem wyglądała dokładnie tak, jak w wersji, do której następuje aktualizacja! "

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Twoja kopia robocza posiada lokalne modyfikacje.\n"
"Jeżeli utworzysz gałąź/etykietę z wersji HEAD, twoje lokalne zmiany nie będą\n"
"uwzględnione w tej gałęzi/etykiecie!"

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "Po&mniejsz"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Powiększenie"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "Pow&iększ"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "P&omniejsz"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Po&większ\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Po&mniejsz\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Powiększenie 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Powiększ\n"
"Powiększ"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Pomniejsz\n"
"Pomniejsz"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Po&większ"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Powiększ"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejsz"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Powiększ do &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Dopasuj do okna"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Dopasuj do wysokości"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Dopasuj do szerokości"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Nieprzypisany]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Wzorce są pisane małymi literami i nie uwzględniają różnic pomiędzy wielkościami liter.\n"
"Białe znaki staną się częścią wzorca.\n"
" Dozwolone symbole wieloznaczne to '?' i '*'.\n"
"Oddziel wzorce znakiem ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "dodane"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "dodane pliki"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "alias (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "alias: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "plik bez nazwy"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "i"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "i wspieraj twórców programu"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "inny element istnieje już w tym miejscu."

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"najpierw zapytaj repozytorium, jeśli 'online' -\n"
"używaj tylko bufora, jeśli 'offline'"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "autorzy:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Ustaw na 'false' jeśli chcesz, by ID z systemu rejestrowania błędów zostało wstawione\r\n"
"na początku opisu zmian. Wartość domyślna 'true' oznacza umieszczenie tego ID\r\n"
"na końcu opisu."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Objaśnienie dla pola edycyjnego, w którym użytkownik wprowadza numer zgłoszenia."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"dwa wyrażenia oddzielone znakiem nowej linii\r\n"
"Pierwsze wyrażenie jest używane w celu znalezienia opisu dotyczącego zgłoszenia.\r\n"
"Drugie wyrażenie jest używane w celu wyodrębnienia ID błędu z tego opisu."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Napis, który jest dołączany do opisu zmian w czasie, gdy wprowadzany jest numer zgłoszenia.\r\n"
"Napis ten musi zawierać formułę '%BUGID%', która zostanie zastąpiona przez numer zgłoszenia."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Ustaw na 'false' jeżeli w twoim systemie śledzenia błędów zgłoszenia nie są identyfikowane przez liczby."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"parametry przekazywane IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"UUID obiektu COM IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"Adres URL wskazujący na program do śledzenia błędów. Musi zawierać formułę '%BUGID%' która\r\n"
"będzie zastąpiona przez numer zgłoszenia."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "razem zmian:"

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "zatwierdzenia zmian"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "w stanie konfliktu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "połączenie:"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"skopiowany z \r\n"
"%s - w wersji %ld"

# Brak pewności co do rodzaju gramatycznego. Być może powinno być 'zakończony'
#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "skopiowano:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "dzień"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "usunięte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "dysk [kB]: "

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "pusty"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "styl znaków końca linii"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"wyeksportowany\n"
"%s\n"
"do\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "zewnętrzny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "zewnętrzny plik:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "ignorowany"

#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "ignorowane pochodzenie"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "niekompletny"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "element nie istnieje."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "jest już usunięty."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "jest poza kontrolą wersji."

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "element trzymany lokalnie"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "update HEAD: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "odczyt: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "uaktualnienie:"

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "zablokowany"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "zablokowany:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "wersja maks.: "

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "scalono"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "razem scaleń:"

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "Nie znaleziono"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "brakujący / usunięty / zastąpiony"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "brakujące w: "

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "zmodyfikowane"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "zmodyfikowany / skopiowany"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "miesiąc"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "wiele URLi (np. %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "nie"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "opis tej komendy nie jest dostępny"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "poza kontrolą wersji"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "normalne"

# Dosłownie 'zatamowany', 'zagrodzony', ale w tu chyba nie pasuje. Może też być 'zablokowany', ale wtedy w oryginale byłoby raczej 'locked'.
#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "niedostępny"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "offline"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "na %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "online"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "lub"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "tokenów par: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "elementy ścieżki:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "ścieżki: "

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "piksele"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "konflikt / przeszkoda"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "kwartał roku"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "tylko do odczytu"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "Zastąpiono"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "respektowane pochodzenie"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "wersja %s-%s, wersja %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "liczba wersji: "

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "wersje %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "wersje: "

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "projekt bazowy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "pomiń zakresy:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"Jeden z 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Jeśli ustawiony, plik zostanie oznaczony jako wykonywalny. Nie możesz ustawić tego atrybutu na katalogu.\r\n"
"Próba ustawienia nierekursywnego na katalogu nie powiedzie się, a ustawienie rekursywne ustawi ten atrybut tylko na plikach z katalogu."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"Lista oddzielona znakami nowych linii zawierająca specyfikacje modułów zewnętrznych.\r\n"
"Każda specyfikacja zawiera numer wersji (opcjonalnie), URL i względną ścieżkę.\r\n"
"Na przykład:\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"URLe mogą być absolutne lub względne. Format względnego URLa:\r\n"
"../ względnie do nadrzędnego folderu modułu zewnętrznego\r\n"
"^/ względnie do katalogu głównego repozytorium\r\n"
"// względnie do adresu URL\r\n"
"/ względnie do nazwy serwera"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"Lista pomijanych plików, oddzielonych znakami nowej linii."

# Wątpliwości budzi tłumaczenie formuły: 'Keyword to be expanded'. Obecne tłumaczenie jest dosłowne, ale chyba niezbyt udane.
#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Słowa kluczowe, które mogą być rozszerzone. Obowiązujące słowa kluczowe to:\r\n"
"URL, HeadURL : Adres URL głównej wersji obiektu.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Ostatnia osoba, która modyfikowała plik.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Data/czas ostatniej modyfikacji obiektu.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Numer wersji, w której obiekt został po raz ostatni zmodyfikowany.\r\n"
"Id : Skompresowane połączenie 4-ch powyższych słów kluczowych."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"Lista oddzielona znakami nowej linii zawierająca informacje o scaleniach. Każda linia zawiera\r\n"
"ścieżkę absolutną, dwukropek i listę oddzielonych przecinkami numerów wersji.\r\n"
"Na przykład:\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"Typ MIME pliku. Używany by określić, czy można scalić plik oraz w jaki sposób przesłać plik z Apache.\r\n"
"Typ MIME zaczynający się od 'text/' (lub brak typu MIME) jest traktowany jako tekst.\r\n"
"Każdy inny jest traktowany jako binarny."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Ustaw dowolną wartość (np. '*') aby wymusić blokowanie dla tego pliku.\r\n"
"Plik będzie ustawiany jako tylko do odczytu w trakcie pobierania\r\n"
"i uaktualniania, aby wskazać, że użytkownik musi uzyskać blokadę\r\n"
"na pliku zanim może go modyfikować i zatwierdzać zmiany."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"przełączono do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "przełączono:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "tymcz. offline"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "tekst [liczba tokenów]: "

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "są sprzeczne/konfliktowe modyfikacje."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "do %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "do %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "konflikt drzew"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "konflikt drzew:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"Lista atrybutów oddzielona znakami nowych linie, które zostaną automatycznie ustawione,\r\n"
"kiedy dodajesz/importujesz pliki.\r\n"
"Format: <maska-plikow> = atrybut=wartość;atrybut=wartość\r\n"
"Przykład: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimalna ilość znaków, jaką musi mieć komentarz blokady, by założenie blokady było możliwe."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Ustaw na 'false' jeśli nie chcesz by lista zmienionych plików była wstawiana po angielsku\r\n"
"w oknie zatwierdzania zmian."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimalna ilość znaków, jaką musi mieć opis zmian, by zatwierdzenie zmian było możliwe."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"Wyrażenie regularne, które w pierwszej grupie nawiasów przechwytuje podsumowanie."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"Tekst, który jest wstawiany w pole edycji opisu zmian w oknie dialogowym zatwierdzania zmian.\r\n"
"Używany jako wzorzec opisu do wypełnienia przez użytkowników."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"\r\n"
"Liczba znaków w linii, której opis zmian nie powinien przekroczyć.\r\n"
"W tym miejscu w oknie zatwierdzania zmian wyświetlana jest wyblakła linia.\r\n"
"Wartość domyślna: 80 znaków."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Wstaw tu numer języka, w którym są pisane opisy zmian.\r\n"
"TortoiseSVN użyje odpowiedniego modułu sprawdzania pisowni, o ile będzie dostępny."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Rozdzielana znakami nowej linii lista właściwości dla plików definiowanych przez użytkownika,\r\n"
"która będzie pokazywana w oknie właściwości do wyboru."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Rozdzielana znakami nowej linii lista właściwości dla folderów definiowanych przez użytkownika,\r\n"
"która będzie pokazywana w oknie właściwości do wyboru."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Ustaw na 'yes', jeśli ma być wyświetlane ostrzeżenie, gdy w oknie zatwierdzania zmian\r\n"
"nie zostanie podane zgłoszenie błędu."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "atrybutów użytkownika: "

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "wartości są różne"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL wskazujący na stronę www repozytorium dla określonego pliku i wersji.\r\n"
"Ciąg %REVISION% w URL jest zastępowany numerem wersji,\r\n"
"ciąg %PATH% jest zastępowany ścieżką pliku względem katalogu głównego repozytorium."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL wskazujący do przeglądarki www repozytorium dla określonej wersji.\r\n"
"Ciąg %REVISION% w URL jest zastępowany numerem wersji."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "tydzień"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "tokenów słów: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "słów [rozpakowanych]: "

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "rok"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "tak"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "%s, but the local file was already edited."
#~ msgstr "%s, ale taki lokalny plik był już edytowany."
#~ msgid ""
#~ "GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
#~ "You can get GDI+ from\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgstr ""
#~ "Aby zapisać wykres wersji jako obraz, wymagane jest GDI+.\n"
#~ "Możesz pobrać GDI+ z\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgid "General::Revision Graph"
#~ msgstr "Ogólne::Wykres wersji"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Idź offline?"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Zastąpiony węzeł"
#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Stacje dyskietek (A: B:)"
#~ msgid "Only record the merge"
#~ msgstr "Tylko zapisz scalanie"
#~ msgid "(deleted) %s"
#~ msgstr "(usunięty) %s"
#~ msgid "alias (deleted): %s"
#~ msgstr "alias (usunięty): %s"
#~ msgid "&?"
#~ msgstr "&?"
#~ msgid "Merge all..."
#~ msgstr "Scalaj wsystko..."
#~ msgid "SVN Export to here"
#~ msgstr "SVN Eksportuj tutaj"

Show on old repository browser