• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 16125
Größe 254,034 Bytes
Zeit 2009-04-10 01:02:54
Autor stefankueng
Log Message

Merge r16124 from trunk:
* Compare against the escaped url.

Content

#
# Norwegian (bokmål) translation for TortoiseSVN
# Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Jostein Chr. Andersen <jostein@josander.net>
# Oddvar Kloster <okl@sintef.no>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-23 11:15+0100\n"
"Last-Translator: Oddvar Kloster <okl@sintef.no>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Norwegian Bokmal\n"
"X-Poedit-Country: NORWAY\n"

# Translation dictionary:
# base (file) - basis(fil) (BASE)
# branch - forgrene, gren
# blame - skyld, vis(e) skyld, skyldvisning
# cache - mellomlager
# change - endring
# changelist - endringsliste
# checkout - hente ut, uthenting
# child - underelement/-fil/-mappe
# cleanup - rydde opp
# client - klient
# commit - sende inn, innsending
# context menu - sammenhengsmeny
# daemon - tjeneste
# deprecated - avlegs
# destination - mål
# diff - (s) diff, forskjell (v) sammenlign
# difference - forskjell
# directory - katalog
# external - ekstern
# folder - mappe
# hook - påhaking
# head revision - hoderevisjon (HEAD)
# icon overlays - ikonlag
# item - element
# issue tracker - saksporer
# lock - sperre
# main trunk - hovedstamme
# merge - flette
# module - modul
# mutex - mutex
# overlay - ikonlag
# parent - (katalogen) over
# patch - korreksjon
# path - sti
# plugin - programtillegg
# property - egenskap
# range - (revisjons-)intervall
# relocation - omplassering
# repository - depot
# resolve - løse
# reverse merge - revers-fletting
# revert - tilbakestille
# revision - revisjon
# server - tjener
# socket - sokkel
# source - kilde
# stack - stabel
# subcommand - delkommando
# switch - bytt
# tag - merke
# track - spore
# unified diff - enhetlig diff
# URL - URL
#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "# forfattere vist individuelt:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "%.2f MByte overført"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kByte/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 inneholdt et uventet objekt."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 inneholder en ukorrekt sti."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 inneholder et ukorrekt skjema."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 har feil format."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "Fant ikke %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Fortsette å kjøre skriptet?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Kan ikke finne denne filen.\n"
"Sjekk at riktig filsti og filnavn er angitt."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "%I64d Byte overført"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "%I64d kByte overført"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d filer valgt, totalt %d filer"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d mest aktive forfatter(e) med minst %d innsendinger hver (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld Byte/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minutt(er) og %ld sekund(er)"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld av %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "%ld stier"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (frakoblet)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (frakoblet) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - ved revisjon: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Fil i depot"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Arbeidskopiens Basis"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Arbeidskopiens Basis, Revisjon %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Arbeidskopi"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s på %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, ved %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, men den fins allerede lokalt, ikke-versjonert."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, men den mangler lokalt."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, men den var allerede lagt til lokalt."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s, men den var allerede redigert."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, men den var slettet, flyttet eller omdøpt lokalt."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, men den var hindret i arbeidskopien."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Eksport (%d) av %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Eksport av %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Vil du slette den likevel?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"er en katalog, ikke en fil!\n"
"TortoiseMerge kan ikke diffe kataloger."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&Om TortoiseMerge..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Aktiver"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Legg til >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Legg til eller Fjern Knapper"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "&Legg til..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Avansert..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "Tillat flertydige &URLer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Applikasjons-utseende"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "Bruk &enhetlig diff"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "&Aqua-stil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Argumenter:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Tilordne"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Forbind dobbeltklikk med:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Auto-Skjul"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "Lukk &automatisk:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "Sikkerhets&kopiér originalfilen"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "Vis &skyld for endringer"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "Vis &skyld for forrige revisjon"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "Vis &skyld for revisjonene"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "Vis &skyld..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "&Blå Stil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Blå:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Grener"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "&Bla gjennom depotet"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Bla gjennom..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "&Knappe-utseende..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "&Knappetekst:"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Avbryt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Kategorier:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Kategori:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Velg kommandoer fra:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "&Rydd opp"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Lukk"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Lukk Vindu(er)"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Fargelegg linjealder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Kommando:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Send inn..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Sammenlign URLer"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Sammenlign revisjoner"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "Sammenlign &blanktegn"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Innstill"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "Ta &kontakt med depotet ved oppstart"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Konverter filer når sammenligningen er mot BASE"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopiér"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Kopiér Knappebilde"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Kopiér loggmelding til utklippstavlen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Kopiér til utklippstavlen"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopiér til..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Egendefinert"

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "Inaktive &dager før små mellomlagre fjernes"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Standard"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "&Slett"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "&Slett (behold lokalt)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "&Slett..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Forskjeller"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Forskjeller fra URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Forskjeller fra forrige revisjon"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Dokking"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Rediger"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Rediger konflikter"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Rediger..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "Aktiver &mellomtjener"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "Slå på &mellomlagring av logg"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "Angi en &beskrivelse om hvorfor du sperrer filen(e)."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "&Avslutt"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Eksporter det markerte til..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Eksternt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Fil"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Finn"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Finn..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Tilpass bildene til vinduet"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Faste disker"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Flytende"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Skrifttype for loggmeldinger:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Skrifttype:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&Fra URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Fra arbeidskopi på URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "&Fra revisjon"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Gå til linje..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Grønn:"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Grupper etter gren"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "&Hode-revisjon"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "&Hode-revisjon"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "&Hoderevisjon i depotet"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "H&jelp"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "&Emner i hjelp"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Skjul"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "&Ikon-sett:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Ignorer %d elementer ved navn"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "&Ignorer blanktegnsendringer"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Bilde"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "&Bildeinformasjon"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "Kun &Bilde"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Importér..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "&Ta med fletteinformasjon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "&Startkatalog:"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "&Linjeforskjeller per ord"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Sammenføy alt"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Sammenføy med undertrær"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "&Hopp til første forskjell ved innlasting"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "Språ&k:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Store Ikoner"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "&Begrens søket til endrede linjer"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Knytt sammen bildeposisjoner"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "&Listevisning"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Last..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Lys:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "&Rediger egenskap manuelt"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "&Maksimum størrelse [kB] til et fjernet inaktivt mellomlager"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "&Meny-animasjoner:"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "&Menyinnhold:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Flett"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "&Flett stier"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "&Flett..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Fletting"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "&Minimer"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "&Endre farge for merkekopier"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "&Endre farge for stammekopier"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Naviger"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "&Nettverks-stasjoner"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Ny"

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Ny..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Neste %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Neste >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Neste forskjell"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Neste Side"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Ingen dobbeltklikk-hendelse"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "&Frakoblet foreløpig"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&En Side"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "Å&pne"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Opsjoner"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "Legg bildene &over hverandre"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "Passor&d:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Lim inn"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "&Permanent frakoblet"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Port:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "&Avansert standard"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Forrige forskjell"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Forhåndsvisning"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Skriv..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Egenskaper"

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "&Siste meldinger"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Rød:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "&Gjenta"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "&Gjenoppfrisk"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Slett"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "&Omdøp"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "Å&pne innsendings- og forgren/merk-dialog på nytt når innsending feiler"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "&Depot-utforsker"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Nullstill"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Nullstill Verktøylinje"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Nullstill mine bruksdata"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Tilbake til Standard"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "&Løs ved å bruke lokal egenskap"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "&Gjenopprett standard"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "&Tilbakestill endringer fra disse revisjonene"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "&Tilbakestill endringer fra denne revisjonen"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Revisjon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "&SSH-klient:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Metn:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Lagre"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Lagre autentisering"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "&Lagre graf som..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Lagre liste over valgte filer til..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Lagre..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "&Innstillinger"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Vis hode-revisjoner"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Vis Menyer for:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Vis merkelapper"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "&Sølv-stil"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "Bestemt &revisjon i depotet"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "&Startgruppe"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "&Statuslinje"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Stjel sperrene"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "&Stopp ved kopiering/navnebytte"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "&Bytt arbeidskopi til sti og revisjon"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "&Bytt arbeidskopi til sti@HEAD"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "&Symbolvisning"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "&Tabulatorstørrelse:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "&Fanedokument"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Merker"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Test fletting"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Tekst"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "&Kun tekst"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "&Tidsavbrudd i sekunder før hoderevisjonen oppdateres"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "&Tidsavbrudd i sekunder for å stoppe autofullførings-prosessering"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "&Til revisjon"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&Til adresse:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&Til adresse:"

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Verktøylinje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "&Verktøylinjenavn:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "&Verktøylinjer:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Stamme"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Tosidig"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&Depotets URL:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Angre"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Enhetlig diff"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "&Ukjente disker"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "&Oppdater"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "&Oppdater element til revisjon"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "&Oppdater til revisjon..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "Bruk &automatisk fullføring av fil-stier og nøkkelord"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Brukernavn: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Vis"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Vis:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Blanktegn"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Hele ord"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "Arbeids&kopi"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "'oversette intervaller' brukes for å merke revisjonsintervaller som ikke ennå har blitt mellomlagret"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(binær verdi)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(kopi)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(opprettet)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(slett)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(endret)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(endret, HODE-revisjon)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(flere mål er valgt)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(ingen endringsliste)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(intet linjenummer)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(ingen endring men kopiert herfra)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(ingen verdi)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke funnet)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(åpne gren)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(kun endringer av egenskaper)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(omdøp)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(merket)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(ukjent)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... sjekker mellomager og forebereder loggspørring"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... leser arbeidskopistatus"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Revisjon %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": arbeidskopiens basis"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr " : arbeidskopi"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< &Tilbake"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Separator>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Uten tittel>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> er en skallutvidelse.\n"
"Det betyr at den er integrert i Windows-utforskeren.\n"
"For å bruke <b>TortoiseSVN</b> åpner du utforskeren og høyreklikker på en mappe\n"
"for å få opp en meny hvor du får tilgang til alle <b>TortoiseSVNs</b> kommandoer.\n"
"Og <u>les manualen!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<descr>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<ny endringsliste>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "En liste av brukerdefinerte egenskaper for filer som vises i komboboksen"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "En liste av brukerdefinerte egenskaper for mapper som vises i komboboksen"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "En ny versjon er tilgjengelig. Du kan gå til http://tortoisesvn.tigris.org for å laste den ned. Trykk _her_ for å gå direkte til vårt nettsted."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"En linjeskift-delt liste over stier hvor ikonlag vises.\r\n"
"Hvis du legger til tegnet '*' på enden av stien, inkluderes alle filer og undermapper i stien også."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"En linjeskift-delt liste over filstier hvor sammenhengsmenyen ikke vises.\r\n"
"Hvis du legger til et '*'-tegn på enden av stien, utelukkes alle filer og undermapper under stien også.\r\n"
"En tom liste tillater sammenhengsmeny for alle stier."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"En linjeskift-delt liste over filstier hvor ikonlag ikke vises.\r\n"
"Hvis du legger til et '*'-tegn på enden av stien, utelukkes alle filer og undermapper under stien også.\r\n"
"En tom liste tillater ikonlag for alle stier."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "En påkrevd ressurs var ikke tilgjengelig."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Et visningsprogram for diff(korreksjons)-filer i GNU-format.\r\n"
"Bruk Notisblokk hvis du ikke har et."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&Om"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "&Legg til mappe..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Avbryt"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "Avbryt &Fletting"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "Om TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "Om TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Godta én gang"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Godta permanent"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Tilgang til %1 ble nektet."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Handling"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Handlingslogg"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Aktiver oppgaveliste"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Aktive Filer"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"ActiveX-objekter kan ikke lagres mens Windows avslutter!\n"
"Forkast alle endringer i %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Legg til"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "&Legg til fil..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Legg '%s' til ordbok"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Legg til (som erstatning)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Legg til - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Legg til Egenskaper"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Legg til et filendelse-spesifikt diff-program"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Legg til et filendelse-spesifikt flette-program"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Legg til elementet uansett"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Legg til til %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Legg til i &ignoreringslisten"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Legg til Hurtigvertøylinjen"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Legg til..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Legg til eller rediger diff- og flette-programmer som er spesifikke for fil-endelser"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Lagt til"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "La til en fil eksternt"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "La til en mappe eksternt"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "La til elementer eksternt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "La til node"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"La til filmønsteret(ne)\n"
"%s\n"
"i ignorerings-listen."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Legger til"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Legger til en ny egenskap"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Legger filen(e) under Subversion-kontroll"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Legger til valgt(e) fil(er) eller filmønstre i ignorerings-listen"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Endre innstillingene\n"
"Innstillinger"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Avanserte diff- og flette-innstillinger"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Avanserte differanse-innstillinger"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Avanserte flette-innstillinger"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Alder"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Rett inn trær øverst"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Alle Kommandoer"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Alle filer (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Alle filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille alle verktøylinjer og menyer?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille tastetilordningene?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille menyen '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Alle dine endringer vil gå tapt! Vil du virkelig nullstille verktøylinjen '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Tillat flertydige &UUIDer"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Tillat at forskjellige depoter bruker samme URL, f.eks. http://localhost/myrepos/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Tillat at forskjellige depoter bruker samme UUID, f.eks. kopierte depoter"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Bruk alltid de lokale systeminnstillinger for visning av tid og dato"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Mengde minne som kreves for å laste mellomlageret"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Et eksternt diff-program som sammen-\r\n"
"ligner ulike revisjoner av filer\r\n"
"\r\n"
"Følgende parametere kan legges til filstien:\r\n"
"%base : basisfilen\r\n"
"%mine : modifisert fil"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Et eksternt fletteprogram som brukes for å\r\n"
"løse filkonflikter.\r\n"
"\r\n"
"Du kan angi følgende parametere til filstien:\r\n"
"%merged : filen som er i konflikt, hvor man kan lagre\r\n"
"%theirs : filen som den er i depotet\r\n"
"%mine : din fil, med dine endringer\r\n"
"%base : originalfilen uten dine endringer"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "En uriktig filreferanse ble sammenkoblet med %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "En ukjent feil har oppstått."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "En ukjent feil oppsto under tilgang til %1."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "Det ble funnet en ukjent linjetype i linje nummer %d !"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Applikasjonsrammemenyer:"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Fletter inn en enhetlig diff-fil i arbeidkopien din"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Legger egenskapene rekursivt til alle filer/mapper.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: og webviewer: -egenskaper legges bare til mapper."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Anvend &korreksjon..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Bruk standard for avanserte brukere. Dette gir en bedre opplevelse.\n"
"Du bør kjenne innholdet i alle innstillingene over."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Sett egenskapen rekursivt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Flett inn enhetlig diff"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sette status som løst på konfliktstatus-merkede file(r)?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Er du sikker på at du vil slette mellomlageret til de %d valgte elementene?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Er du sikker på at du vil tilbakestille %d element(er)? Du vil miste <b>alle</b> endringer siden forrige oppdatering!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Ordne &vertikalt"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Spør brukeren"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Tilordnet endringsliste '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Tilordnet til:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "Ved revisjon: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Forsøkte en ustøttet handling."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Forsøte å få tilgang forbi slutten av %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Forsøkte å lese fra %1 som er under skriving."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Forsøkte å skrive til %1 som er under lesning."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Autentiseringsdata"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Forfatter:                 Stefan Kueng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Forfattere"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Stor/liten bokstav teller i forfatternavn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Forfattere:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Auto-Skjul"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Auto Skjul Alt"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Automatisk Omdøping"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Lukk automatisk for lokale operasjoner"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Lukk automatisk hvis det ikke er konflikter"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Lukk automatisk hvis ingen feil"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Lukk automatisk hvis ingen fletting, sletting eller hvis ingen ting legges til"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Autofullføring foreslår ord (vanligvis klasse, eller medlemsnavn)\r\n"
"fra filene du har endret mens du skriver en loggmelding."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Sjekk automatisk etter &nyere versjoner hver uke"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Gjennomsnitt"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "&Sort Stil"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "&Bla gjennom..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Søylediagram"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Basisfil:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bitmap\n"
"et bitmap"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Vis skyld"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Vis skyld - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Vis skyld..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Gir skylden for hver linje i en fil til en forfatter"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Blandings-alfa"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Både /logmsg og /logmsgfile ble spesifisert!\n"
"Bare en av disse kan spesifiseres av gangen."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "&Bla gjennom..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Grenen / merket ble laget!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Forgren fra kopiert-fra-revisjon selv om det er ingen endring i den revisjonen"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Forgren/&merk..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "Bry&t sperring"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Bla gjennom etter eksternt diff-program"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Bla gjennom..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "Feil-&ID / Saksnr.:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "Feil-ID"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "Feil-ID / Saksnr.:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "Feil-IDer"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Knapputseende"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "&Sjekk nå"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "&Sjekk depot"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "&Trekk sammen undertrær"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "K&ommandoer:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "&Lag gren/merke fra revisjon"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "&Lag mappe..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "&Nåværende Taster:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "Klipp &ut"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Plass til mellomlager [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Mellomlagrede Depoter"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Mellomlagrer loggmeldinger for raskere logghenting"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Kan dobbeltklikke i logglisten for å sammenligne med forrige revisjon"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Kan ikke aktivere et statisk ActiveX-object."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Kan ikke kopiere \n"
"%s\n"
"til\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Kan ikke kopiere bitmap til utklippstavlen!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Kan ikke lage et nytt bilde!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Kan ikke tilpasse menyer!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Kan ikke lime inn bitmap-bilde fra utklippstavlen!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Avbryter TortoiseSVN Skyldvisning..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Avbryter operasjon..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Kan ikke vise forskjeller pga. forskjellige typer linjeskift i filen."

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Kaskade"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Hovedmeny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Kate&gorier:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Sertifikater er gått ut, eller er ennå ikke gyldig"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Sertifikatet er gått ut. Gyldig til: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Sertifikatet er ennå ikke gyldig. Gyldig fra: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Sertifikater|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Alle|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Endre vindusplassering"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Endre vindusstørrelse"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Endrede filer"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Endrede filer mellom %s, %s og %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Endrede filer: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Endringsliste %s flyttet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Endringsliste:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Endringer (dobbelt-klikk på en fil for å se diff):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "&Hent ut..."

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Kryss"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Se etter oppdateringer"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Se etter oppdateringer..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Se etter &endringer"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Se etter &endringer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Se etter endringer"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Hent en arbeidskopi ut fra et depot"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Kryss av for filene som du vil \n"
"slette før importering"

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Sjekk loggen for å finne ut hvordan filen/mappen ble omdøpt/flyttet og avgjør om du vil beholde din omdøping/flytting eller den fra depotet. Merk deretter konflikten som løst."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Sjekk loggen for å finne ut hvordan filen/mappen ble omdøpt/flyttet og avgjør om du vil flette endingen inn i din omdøpte fil, eller gjenopprette den originale filen."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Sjekk stien og/eller URLen du anga"

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Kryss av for de menyvalgene du se i hovedmenyen i stedet for i undermenyen 'TortoiseSVN'"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Kryss av for å bruke kortere dato- og tids-formater i loggmeldinger."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Se etter endringer i arbeidskopi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Ser etter om en nyere versjon av TortoiseSVN finnes på nettet..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Hent ut"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "&Uthentings-katalog:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Hent ut - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Dybde for uthenting"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Uthenting fra %s, revisjon %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Sjekksum:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Velg element:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Klassifiseringsmønstre"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Rydder opp"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Rydder opp."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Opprydding klarte ikke å behandle følgende stier:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Opprydding lyktes i å behandle følgende stier:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Rydder opp avbrutte operasjoner, låste filer, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Blank ut"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Slett Verktøy\n"
"Slett"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Sletter %ld URL lagret for %ld arbeidskopier"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Sletter %ld loggmeldinger lagret for %ld arbeidskopier"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Sletter %ld par av brukernavn/passord, %ld ssl-sertifikater og %ld brukernavn"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Sletter mellomlagrede logger fra %ld depoter"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Sletter lagret autentisering.\r\n"
"Du vil måtte angi brukernavn og passord for alle depoter igjen."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Sletter lagret størrelse og plassering for %ld dialoger"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Klikk her for å gå til nettstedet"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Klikk her for å velge en nylig skrevet melding"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Klikk på \"Avansert\" for å angi alternative diff-programmer basert på fil-endelser."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Klikk på \"Avansert\" for å angi alternative flette-programmer basert på fil-endelser."

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Utklippstavle"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Lukk"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Lukk Full Skjerm"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Lukk Forhåndsvisning\n"
"&Lukk"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Lukk manuelt"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Lukk det aktive vinduet og spør om dokumenter skal lagres"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "T&rekk sammen kildetreet"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Trekk &sammen følgende tre"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Farge"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Farge 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Farge 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Fargeko&d endringer i linjen"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Farger"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Farger:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "Komman&doer:"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandolinje"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Kommandolinje som skal utføres:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Kommandoen feilet."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Kommandoer"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Send inn"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Send inn - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Send inn til:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Send inn..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Innsendinger per forfatter"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Innsendinger etter dato"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Innsendinger hver uke:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Sender dine endringer inn til depotet"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Innsending av en ikke-versjonert mappe legger ikke til undermapper og -filer rekursivt!\n"
"Du vil kanskje legge til disse mappene rekursivt gjennom 'Legg til...' i sammenhengsmenyen.\n"
"\n"
"Er du sikker på at du vil fortsette innsendingen?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Sammenlign &hoderevisjoner"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Sammenlign og vis &skyld med basisfil (BASE)"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Sammenlign og vis skyld med forrige revisjon"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Sammenlign blanktegn"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Sammenlign med &arbeidskopi"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Sammenligne med &basis"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Sammenlign med forrige revisjon"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Sammenligner filen med den siste innsendte versjonen for å vise dine siste endringer"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Sammenligner valgt fil med en fil i depotet"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Sammenligner %s og %s"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Ferdig"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Konfigurere Påhakingsskript"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Konfigurer Saksporingsintegrasjon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Still inn for programmet som sammenligner forskjellige revisjoner av filer."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Still inn for programmet som sammenligner forskjellige revisjoner av egenskaper."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Still inn for programmet som brukes for å ordne filer som er i konflikt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Still inn visningsprogram for GNU diff-filer (korreksjonsfiler)."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Konflikt-kilder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Konflikt løst"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "I konflikt"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Konflikter: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Kontakt depot-tjeneren og last ned manglende loggdata"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Beholder-størrelser"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Sammenhengsmenyer:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Fortsett"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Krymp dokket vindu"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "&Kopiér"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Kopiert"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Kopiert fra URL"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Kopiert fra: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Kopiert eksternt"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopiér %ld elementer til\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopiér %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopiér %s til %s, Revisjon %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopiér %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopiér (Forgren / Merk)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopiér - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopi-verktøy\n"
"Kopiér"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopiér URL til utklippstavlen"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopiér alt til utklippstavlen"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Kopiér og omdøp"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopiér og omdøp element hit"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopiér feilmelding til utklippstavlen"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Kopiert fra sti"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopiér elementer hit"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopiér stier til utklippstavlen"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Kopiér det markerte til utklip&pstavlen"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopiér det markerte og legg det på utklippstavlen\n"
"Kopiér"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Kopiér til %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopiér til utklippstavlen"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopi til arbeidskopi"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopiér til arbeidskopi..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopiér: Nytt navn for %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopierer %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Kopierer..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Korrigeringer"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "Fikk ikke lagt %s i ignoreringslisten!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "Kunne ikke legge til '%s' fordi"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Kunne ikke legge til egenskapen '%s' på %s fordi"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Kunne ikke sjekke etter en ny versjon!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke kopiere filene!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "Kunne ikke opprette %1 fordi katalogen er full."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "Kunne ikke slette '%s' fordi"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Kunne ikke slette egenskapen '%s' på %s fordi"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Kunne ikke bestemme sist innsendte revisjon!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Kunne ikke hente statusen!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "Kunne ikke flette '%s' fordi"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Kunne ikke flette egenskapen '%s' på %s fordi"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "Kunne ikke åpne %1 fordi det er for mange åpne filer."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke åpne filen\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "Kunne ikke slette %1 fordi den er gjeldende katalog."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Kunne ikke fjerne %s fra ignoreringslisten"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke hente stien til filen!\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Revisjonen %s av filen %s kunne ikke hentes.\n"
"Korrigering er ikke mulig!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Filen %s kunne ikke lagres!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke starte visning for diff!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke starte eksternt diff-program!\n"
"<hr=100%%\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke starte eksternt flette-program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Kunne ikke starte utskriftsjobb."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke starte tekstviseren!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Kunne ikke starte tråd!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Lag &korreksjon..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Lag Endringsliste"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Lag Korreksjon"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Lag kopi i depotet fra:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Lag ny katalog:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Lag de&pot her..."

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Lage enhetlig diff-fil"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Laget mappe eksternt"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Lager en 'billig kopi' inne i depotet og brukes til forgrening eller merking"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Lager en patch-fil av forskjellene mellom de to filene\n"
"Lag patch-fil"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Lager et depot på gjeldende plassering"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Lager en enhetlig diff-fil (korreksjon) med endringene du har gjort"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Kreditering:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "Klipp &ut"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Inneværende"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Nåværende versjon er:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Nåværende versjon er: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "&Tilpass..."

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Egendefinert"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Tilpass"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Tilpass Tastatur"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Tilpass Hurtigverktøylinje"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Tilpass Hurtigverktøylinje..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Klipp ut det markerte og legg det på utklippstavlen\n"
"Klipp ut"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "D&etaljer"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Dato"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "Standard &antall loggmeldinger:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Standardmeny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "Standard URL:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Standard applikasjonsmeny. Vises når ingen dokumenter er åpne."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Standard sti:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Bruk UTF-8-kode som standard"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Slett"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Slett Ikke-versjonerte Elementer"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Slett og &ignorer %d elementer ved navn"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Slett og legg til i &ignoreringslisten"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Slett og ignorer %d elementer etter &filendelse"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Slett ikke-versjonerte elementer..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Slettet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Slettet node"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Sletter og legger til valgt(e) fil(er) eller filmønsteret i ignorerings-listen"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Sletter filer/mapper fra versjonskontroll"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Sletter filer/mapper fra versjonskontroll men beholder filen"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Sletter handlingsloggfilen"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Sletter"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Dybde"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Dybde:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivelse:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Av-velg endringsliste"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Måldisken er full."

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Enhetsuavhengig Bitmap\n"
"et enhetsuavhengig bitmap"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Størrelse og posisjon for dialogvinduer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Forskjells-fil:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Forskjellsopsjoner"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Sammenlign med URL"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Forskjeller mellom"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "Kun endringer i sti&navn"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Forskjellsbehandling"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Sammenligner filen i arbeidskopien med versjonen fra før siste innsending."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"La dette valget være av hvis du har store arbeidskopier og opplever\r\n"
"for mye harddisktrafikk når du blar igjennom arbeidskopien."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Disken ble full under tilgang til %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Send videre unntak: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "Vis &knapper i denne rekkefølgen"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Vis hjelp for knapper, menyer og vinduer som er klikket på\n"
"Hjelp"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Vis hjelp for gjeldende oppgave eller kommando\n"
"Hjelp"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Vis hvordan man bruker hjelp\n"
"Hjelp"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Vis programinformasjon, versjonsnummer og opphavsrettigheter\n"
"Om"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Ikke vis sammenhengsmenyen for følgende stier:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Vil du virkelig slette verktøylinjen '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Vil du virkelig flytte denne filen eller mappen?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Vil du virkelig tilbakestille alle endringer i\n"
"%s\n"
"og gå tilbake til denne revisjonen? Disse endringene vil tilbakestilles ved revers-fletting av revisjonene inn i arbeidskopien din."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Er du sikker på at du vil tilbakestille endringene i\n"
"%s\n"
"som ble gjort i denne revisjonen? Disse endringene vil tilbakestilles ved revers-fletting av revisjonen inn i arbeidskopien."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Vil du virkelig gjøre denne arbeidskopien ikke-versjonert?\n"
"Dette vil fjerne alle Subversions administrative kataloger fra\n"
"%s!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Vil du fortsette?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Vil du laste dokumentene på nytt for å gjenspeile forandringene i innstillingene?\n"
"Merk: Du vil miste alle endringer som er gjort!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Vil du slette egenskapen %s rekursivt?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Vil du lagre dine endringer?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Dokument :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Dokumentasjon : Simon Large\n"
"Kode : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Ikke vis denne beskjeden igjen"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Trekk for å la denne menyen flyte"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Tegn"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Stasjonstyper"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Stasjoner A: og B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Kan ikke slippe på %1"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "E&ksakt kilde for kopi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "Stier å &ekskludere:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "&Avslutt"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "&Utvid alt"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "&Utvid undertrær"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "E&ksportér"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "E&ksportér..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Rediger Knappebilde"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Rediger Egenskaper"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Rediger Egenskapskonflikt"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Rediger Trekonflikter"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Rediger forfatter"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Rediger forfatternavn"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Rediger konflikt"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Rediger et filendelse-spesifikt diff-program"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Rediger et filendelse-spesifikt flette-program"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Rediger loggmelding"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Rediger egenskap '%s' på\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Rediger..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Redigerer verdien til valgt egenskap"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Enten navnet eller IP-adressen på mellomtjener"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Ellipseverktøy\n"
"Ellipse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Tom"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Slå på loggmellomlagring for å gjøre logg- og revisjonsgrafdialogene hurtigere"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Slå denne på bare hvis du arbeider med web-prosjekter i VS.NET2003!\r\n"
"Du må omstarte systemet før innstillingen har effekt."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Bruker stavekontroll bare når egenskapen\n"
"tsvn:projectlanguage er satt på"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Støtte på Inn/Ut-feil i maskinvaren under tilgang til %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Støtte på en låsovertredelse under tilgang til %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Støtte på en delingsfeil under tilgang til %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Støtte på en upassende parameter"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Støtte på en uventet feil under lesing av %1."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Støtte på en uventet feil under skriving til %1."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Siste Revisjon"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Dra vinduet opp til full størrelse"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Skriv loggmelding"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Angi URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Angi en GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Angi en valuta."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Angi en dato og/eller tidspunkt."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Angi en dato."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Angi er sperringsmelding (valgfritt):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Gi et navn til endringslisten:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Angi et tall mellom %1 og %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Angi et tall."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Angi et positivt heltall."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Angi et tidspunkt."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Angi et heltall mellom %1 og %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Angi et heltall mellom 0 og 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Angi et heltall."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Angi logg&melding:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Angi loggmelding:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Skriv maks %1 tegn."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Slett alt sammen\n"
"Slett alt"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Slett det markerte\n"
"Slett"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Feil"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Feil ved gjenbygging av Shell Icon Cache!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Feil mens sertifikatet %s ble sjekket:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Feil ved lesing/skriving av registry key %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Unntak:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Ekskluder"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Kjørbar (*.exe)|*.exe|Kommando (*.com)|*.com|Informasjon (*.pdf)|*.pdf|Skript (*.bat)|*.bat|Alle Filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Eksisterende"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "Ut&vid kildetreet"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "Utvid &følgende tre"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Utvid (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Utvid dokket vindu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Ekspert-innstillinger"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Utforsk til"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Eksportér"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "Eksport&katalog:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Eksport - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Eksportkatalog:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Eksporter det valgte mellomlageret som en samling filer med kommaseparerte verdier (CSV)"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Eksporter ikke-versjonerte filer også"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Eksporterer %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Eksporterer..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Eksporterer et depot til en ren arbeidskopi som er uten administrative Subversion-mapper"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Eksporterer en samling egenskaper til en fil"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Filendelse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Filendelse eller mime-type:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Programmer som er spesifikke for fil-endelser/mime-typer"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Ekstern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Eksternt program:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Eksterne Programmer::Diff-viser"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Eksterne Programmer::Fletteprogram"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Eksterne Programmer::Enhetlig diff-viser"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Ekstern feilet"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Eksterne utelatt"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Eksterne inkludert"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Tilbakestillingen feilet"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Klarte ikke å koble til.\n"
"Lenken kan være brutt."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Klarte ikke å konvertere ActiveX-objekt."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Klarte ikke å lage tomt dokument."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Klarte ikke å lage objekt. Forsikre deg at applikasjonen finnes i systemets register."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Klarte ikke å starte hjelp."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Klarte ikke å starte tjenerapplikasjonen."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Klarte ikke å åpne dokumentet."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Klarte ikke å utføre tjeneroperasjonen."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Klarte ikke å lagre dokumentet."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Klarte ikke å sette/fjerne endringsliste '%s'"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Klarte ikke å starte COM-leverandøren av saksporing '%s'.\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Feilet!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Henter fil..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Henter revisjon %s av filen:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Fil"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Filendringer pr. uke:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Filforskjeller"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Fillisten er tom"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Fil-korreksjoner"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Høyde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horisontal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Vertikal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Dybde:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Høyde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horisontal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Vertikal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Dybde:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Høyde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horisontal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Vertikal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Dybde:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Høyde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horisontal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Vertikal Oppløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Dybde:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Høyde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horisontal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Vertikal Oppløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Dybde:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Filstørrelse:\t\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Høyde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horisontal Oppløsning:\t%.1f dpi\n"
"Vertikal Oppløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Dybde:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Fylle-verktøy\n"
"Fyll"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Filtrer vekk stier som inneholder en av følgende strenger\n"
"(skill stiene med tegnet '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Filtrer stier"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Finn"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Finn valgt tekst\n"
"Finn"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Ferdig!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Tilpass graf"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Tilpass høyde"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Tilpass bilde&størrelser"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Tilpass bredde"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Fiks store/små bokstaver i elementet og ikke legg det til"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Brett inn &merker"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Innbrettet merke"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "For hjelp, trykk F1. Rull horisontalt med Ctrl-Rullehjul"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "For fullstendig historie slå av 'Stopp ved kopiering/navnebytte'"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Forover"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Fra URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "Fra:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Fra:(start-URL og revisjon som gir omfanget av flettingen)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Full Skjerm"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Alle undermapper"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "Kunne ikke initialisere GDI+!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ kunne ikke opprette et punktbilde-objekt. Du har antagelig ikke nok minne."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Samler informasjon. Vennligst vent..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Generelt"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Generelt::Farger"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Generelt::Sammenhengsmeny"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Generelt::Dialoger 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Generelt::Dialoger 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Genererer korreksjonsfil..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "Hent s&perre..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Hent flettelogger"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Å sperre filer uten egenskapen 'svn:needs-lock' vil <b>ikke</b> hindre andre i å endre dem i sine arbeidskopier.\n"
"For å slå på streng sperring, vennligst legg til egenskapen 'svn:needs-lock' på alle filer som krever sperre, og send inn de filene.\n"
"Hver fil vil være skrivebeskyttet, og blir skrivbar hvis man henter en sperre.\n"
"Merk at andre brukere må oppdatere sin arbeidskopi før filene deres vil bli skrivebeskyttet."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Henter filen %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Henter filen %s, revisjon %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Henter filinformasjon..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Henter informasjon fra depot..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Henter informasjon..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Henter logginfo..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Henter påkrevd informasjon..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Henter enhetlig diff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Globalt &mønster for ignoréring:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Globale innstillinger"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Gå til linje"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Gå til neste konflikt\n"
"Neste konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Gå til neste forskjell\n"
"Neste forskjell"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Gå til forrige konflikt\n"
"Forrige konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Gå til forrige forskjell\n"
"Forrige forskjell"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Diagramtype:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Grå"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Grupper etter gren"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Grupper endringslister"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "Sk&jul urelaterte endrede stier"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "&Valør:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "Hode-node"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "Hoderevisjon er %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Hjelp Tastatur"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Hex"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Skjul &slettede stier"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Skjul alle grener som ikke endret elementet"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Skjul slettede grener og merker"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Skjul dokket vindu"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Skjul skriptet mens det kjører"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Skjul ubrukte &grener"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Skjul/vis listen over korreksjonsfiler\n"
"Skjuler eller viser listen over korreksjonsfiler"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Høyste revisjonsnummer i mellomlageret"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Hint: Trykk F5 for å gjenoppfriske valgt undertre og Ctrl-F5 for å også laste alt som er under"

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Tips: Velg sammenhengsmenyen, endre side til 'Kommandoer' og dra verktøylinjeknappene inn i menyvinduet."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Hjem"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Påhakings-skript"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Påhakings-skript: Integrasjon med Saks-Sporingssystem"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Påhakings-type"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Påhakings-type:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Feil tjenernavn (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Hvordan vil du løse denne konflikten?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "Stier å &inkludere:"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Ikonlag"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Ikon-lag / Statuskolonner"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Ikonlag::Ikonsett"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Ikoner/design/kode:        Luebbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Hvis et element (del mellom to '/') i en gitt sti svarer til et\n"
"av disse mønstrene, betraktes det som en 'gren'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Hvis et element (del mellom to '/') i en gitt sti svarer til et\n"
"av disse mønstrene, betraktes det som et 'merke'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Hvis et element (del mellom to '/') i en gitt sti svarer til et\n"
"av disse mønstrene, betraktes det som en 'stamme'."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Aktiver for å forhindre ikonlag og sammenhengsmenyen fra å vises i 'lagre som..' eller 'åpne'-dialoger"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Hvis denne er slått på, vises menyvalget 'Hent Sperre' alltid på øverste menynivå\n"
"hvis den valgte filen har satt egenskapen svn:needs-lock"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Hvis avkrysset: En ny mappe opprettes inne i depotet.\n"
"Importen går direkte til den angitte nettadressen hvis ingen avkryssing."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr ""
"Hvis avkrysset, lager TortoiseSVN en temporær fil av diffens BASE med\n"
" nøkkelord utvidet og linjeslutt justert"

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Hvis valgt kan du dobbeltklikke på en revisjon i logglisten for å sammenligne den med forrige revisjon"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Hvis denne er huket av, vil innsendingsdialogen automatisk startes på nytt etter en feil,\r\n"
"med dine valgte elementer og loggmelding bevart."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Hvis denne er krysset, sjekker TortoiseSVN en gang i uken etter ny versjon"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Hvis denne er slått på, vil Flette-dialogen begynne med 'Fra:' URL lik URL til valgt arbeidskopi\r\n"
"i stedet for sist brukte URL."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Hvis denne er slått på, blir depotet kontaktet når dialogen starter.\r\n"
"Du trenger ikke trykke på 'Sjekk depot' lenger."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Hvis denne er slått på, vil foldere i arbeidskopien som ikke skal vise\n"
"ikonlag likevel vise ikonet for 'normal' status"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"TortoiseSVN setter tidsstempler for filer til den tiden de sist\r\n"
"ble sendt inn hvis angitt, ellers vises gjeldende tid."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Hvis denne er satt, kan filer i ikke-versjonerte mapper vises i status-kontrollen\r\n"
"Statuskontrollen brukes f.eks. i innsendings-dialogen."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Hvis denne er satt, vil en katalog som inneholder ikke-versjonerte filer, markeres som endret\r\n"
"dvs. den får et endret-ikon."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Hvis grafen inneholder flere trær, skill dem med litt forskjellig bakgrunnsfarge"

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Hvis depotet ikke kan kontaktes"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Hvis du endrer denne verdien, vil arbeidskopiene dine ikke gjenkjennes lenger!\n"
"Du må hente ut arbeidskopiene på nytt.\n"
"Hvis du er usikker på dette, vennligst les dokumentasjonen.\n"
"Er du absolutt sikker på at du vil gjøre dette?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Bruk 'Se etter oppdateringer'-dialogen hvis du vil avbryte sperringen."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorér"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Ignorer %d elementer etter &filendelse"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Ignorer &alle blanktegn"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Ignore&r at tegn er store og små"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Ignorer alle blanktegn"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Ignorer opphav"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Ignorer &linjeslutt (anbefales)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Ignorer linjeslutt (anbefales)"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignorer endringer i blanktegn"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Ignorerte elementer inkludert"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Bilde &og Tekst"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Bilde &og tekst"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Nærmeste under-elementer, mapper inkludert"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Importer"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Importer %ld elementer"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "importer %s til %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "Importer &melding"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Import - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Importerer en tidligere lagret samling egenskaper fra en fil"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importer fil %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Importer fil til \r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importer mappe %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Importer til %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Importerer filen %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Importerer katalogen til et depot"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Inkluder ignorerte filer"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Ta med flettede revisjoner"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Ta med bare revisjoner i intervallet:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Tar med depotet i statussjekk\n"
"Hold inne shift-tasten når du klikker for å hente alt."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Ukorrekt filnavn"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Første import"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Linjeforskjeller"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Skriv loggmelding"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Lim inn fra utklippstavlen\n"
"Lim inn"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "For lite minne for å utføre operasjonen."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Intern programfeil."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Intern verdi som angir komprimeringskvalitet"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Ugyldig Valuta."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Ugyldig dataobjekt utlatt!"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Ugyldig revisjonsnummer! Gyldige revisjoner er:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC\n"
"positive desimalnumre,\n"
"datoer i en av de følgende eksempelformene:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Ugyldig revisjonsnummer! Gyldige revisjoner er:\n"
"HEAD\n"
"positive desimaltall,\n"
"datoer i en av de følgende eksempelformene:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Ugyldig revisjonsintervall!\n"
"Gyldige revisjoner er tall og HEAD, delt med komma.\n"
"Et intervall kan angis med en bindestrek.\n"
"Eksempel: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Du kan ikke døpe om en fil hvis bare store og små bokstaver forandres..\n"
"Du kan for eksempel ikke døpe om MinFil.txt til MINFIL.txt.\n"
"Les dokumentasjonen for å se hvordan man kan komme rundt dette."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Det ser ut som du prøver å <b>omplassere</b> arbeidskopien din til en annen sti i det samme depotet.\n"
"\n"
"Fra:\t %s\n"
"Til:\t\t %s\n"
"\n"
"Omplassering kreves bare hvis stien <b>til</b> et depot er endret.\n"
"Endring til en annen sti <b>innen</b> et depot gjøres med en bytt-operasjon.\n"
"\n"
"Uriktig bruk av omplassering <b>vil ødelegge arbeidskopien din!<b>\n"
"Hvis du ikke er sikker på hva du skal gjøre, vennligst se i dokumentasjonen under <i>omplassering</i>.\n"
"Er du sikker på at du vil omplassere?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Sammenføy med følgende &tre"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Sammenføy med kildetre"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Behold &sperringer"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Behold endringsliste"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Behold katalogen fra depotet"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Behold filen fra depotet"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Behold den lokale katalogen"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Behold den lokale filen"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatur"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Tastatur-snarveier:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Taster"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Siste innsendte rev.:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Elementets siste lagrede revisjon"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Siste gang innholdet i mellomlageret ble endret"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Siste gang mellomlageret ble brukt"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Siste gang depotet ble spurt om hode-revisjonsnummeret"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Starter eksternt diff/flette-program for å løse konflikter"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Minst aktive forfatter:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Behold i konflikt:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Venstre visning:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Venstre bilde:"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Linjediagram"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Linjeverktøy\n"
"Linje"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Linjediff-felt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Linjeforskjeller"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Linje:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Linje: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Viser hjelpeemner\n"
"Hjelpeemner"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Liste av depoter som har mellomlagret logginformasjon"

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "Liste1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Last Bilder"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Lokal status"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Plasseringen som innholdet i\n"
"depotets adresse lagres til."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Lokaliseringslinje"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Sperre"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Sperringsdato"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Sperr filer"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Sperren er avbrutt!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Sperrekommentar"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Opprettelsesdato for sperre:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Sperringen feilet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Sperrens eier:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Sperren er stjålet av %s"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Sperret av %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Sperring feilet fordi det fins en nyere versjon!\n"
"Vil du oppdatere og prøve igjen?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Sperrer en fil for andre brukere og gjør bare du kan redigere den."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Logg:"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Statistikk Loggmellomlager"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Loggmellomlagring"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Loggmellomlagring: Mellomlagrede Depoter"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Logghistorikk"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Loggmeldinger"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Loggmelding"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Loggmeldinger"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Loggmeldinger (Inndata-dialog)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Loggmeldinger (Vis logg dialog)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Laveste revisjon vist: %ld - Høyeste revisjon vist: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Laveste revisjon vist: %ld - Høyeste revisjon vist: %ld - Hode-revisjon: %ld"

#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Lys"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "Dynamisk bibliotek for e-postsystemet er ugyldig."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Gjør dette til standard"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Behandle Subversion-egenskaper"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "&Merk som løst"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Merk som løst"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Merk nåværende revisjon av arbeidskopien"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Merk for sammenligning"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Merk konflikten som løst"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Markører"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Merker en fil som løst i Subversion\n"
"Merk som løst"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Markerer revisjonene som flettet, uten å gjøre selve flettingen.\r\n"
"Dette blokkerer at revisjonene blir flettet i fremtiden."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Pass på &store og små bokstaver"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Maks"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Maks. elementer som skal beholdes i loggmeldingshistorien"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Maks. linjer i handlingslogg"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Maksimalt antall verktøy&feil før mellomlager fjernes"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "Me&nyer viser nylig brukte kommandoer først"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Meny"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Menystripe"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "Meny&skygger"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Flett"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Flett - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Flett Reintegrering"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Flett et intervall revisjoner"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Flett alt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Flettedybde:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Flett ikke-interaktivt"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Flette-innstillinger"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Flett reintegrering..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Flett revisjonsintervall"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Flett revisjon til..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Flett revisjoner til..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Flett endringene til '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Flett to forskjellige trær"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Flette-type"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Flettet"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Flettet revisjon(er) %s fra %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Fletter en gren inn i hovedstammen"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Flett alle manglende revisjoner tilbake i arbeidskopien ved å bruke flettesporingsinformasjon."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Fletting"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Fletter %s til %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Fletter forskjeller mellom depot-URLer"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Fletter fra %s, revisjon %s til %s, revisjon %s inn i %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Fletter r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Fletter r%ld til r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Fletting krever forskjellige revisjoner eller forskjellige URL i 'Fra:' og 'Til:'"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Fletter revisjoner %s fra %s inn i %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Melding"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Melding:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Meldinger"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Meldinger, forfattere og stier"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "MIME-type"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Min"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Min"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Minimer Båndet"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Forskjellig"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Mikset"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Endringsdato"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Endret"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Endret node"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Mer"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Flere Knapper"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Flere Kommandoer..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Flere farger..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Mer..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Mest aktive forfatter:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Flytt %ld elementer til\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Flytt %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Flytt &Ned"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Flytt &Opp"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Flytt Element Ned"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Flytt Element Opp"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Flytt og omdøp"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Flytt og omdøp element hit"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Flytt elementer hit"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Flytt til %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Flytt til endringsliste"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Flytt/Omdøp"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Flytt: Nytt navn for %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Flyttet eksternt"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Flytter de endrede filene til søppelspannet før tilbakestilling"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Flytter %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Flytter..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Min fil:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "&Neste konflikt"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Navigasjonspanel-opsjoner"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Navigasjonspanel-opsjoner..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Krever sperre"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Nøstet"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Nettverk"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Prøv aldri å ta kontakt med depotet igjen"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Ny"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "Nytt &navn:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Ny Meny"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Nytt navn for %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Nytt navn:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Neste Side\n"
"Neste Side"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Nei"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Ingen kommando er spesifisert!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe brukes kun av Windows skallutvidelser og kan ikke kjøres direkte!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Kommandoverdi ble ikke angitt!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Inger forskjeller er funnet!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Det finnes ingen tilgjengelig feilmelding."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Det oppsto ingen feil."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Ingen filer eller mapper er endret. Det er ingen ting å tilbakestille for TortoiseSVN!"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Ingen filer å vise med gjeldende innstillinger.\n"
"Huk av en eller flere innstillinger nedenfor for å se ikke-versjonerte, ignorerte og/eller uendrede filer.\n"
"For å se endringer i depot, trykk på 'Sjekk Depot'"

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Ingen filer er endret eller lagt til siden\n"
"forrige innsending. Det er ingen ting\n"
"å gjøre for TortoiseSVN her..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Ingen filer er endret eller lagt til siden\n"
"siste innsending. Det er ingen ting\n"
"å gjøre for TortoiseSVN her...\n"
"Vil du se de ikke-versjonerte filene?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Ingen graf er tilgjengelig"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Finner ingen bildekoder for %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Ingen stavekorreksjoner"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Intet mellomlager for status. Bare versjonerte mapper får et ikonlag, filer får ikke ikonlag"

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Ingen forslag fra synonymordbok"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Nodefarger"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Ikke alle oppføringene i registeret (eller INI-filen) ble fjernet."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "For lite minne for å utføre operasjonen."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Ikke nok minne!\n"
"Prøv å redusere størrelsen på revisjonsgrafen ved enten\n"
"å trekke sammen noder eller redusere zoom-graden."

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Ikke rekursivt"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Merk: Mappen inneholder ikke-versjonerte elementer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Merk: Innstillinger for skrift påvirker også TortoiseUDiff-viseren"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Notis"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Antall forfattere i mellomlageret"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Antall forfattere:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Antall mellomlagrede flettede revisjoner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Antall mellomlagrede revisjoner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Antall mellomlagrede revisjoner som har en ikke-tom endringsliste"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Antall mellomlagrede revisjoner som har bruker-revisjonssegenskaper"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Antall mellomlagrede revisjoner med endringsliste som ikke ennå er mellomlagret"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Antall mellomlagrede revisjoner med bruker-revisjonsegenskaper som ikke ennå er mellomlagret"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Antall forskjellige stier som vises i loggdialogen, inkludert til overkataloger"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Antall forskjellige ord brukt i loggmeldinger"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Antall flettede revisjoner som ikke ennå er mellomlagret"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Antall stielementer. Et stielement er et mappe- eller filnavn som 'foo.txt' eller 'mingren'."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Antall ganger lukking av et loggmellomlager kan mislykkes\n"
"pga. kræsj osv. før det slettes automatisk."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Antall uker:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Eldre linjer"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "Eldste ø&verst"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Utelukk &eksterne"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Utelukk eksterne"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"En av stiene du forsøker å flytte ser ut til å være en spesiell sti\n"
"(en av 'branches', 'tags', eller 'trunk').\n"
"\n"
"Er du sikker på at du vil flytte de valgte stiene?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "En eller flere filer har konfliktstatus"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Hent bare ut den øvers&te mappen"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Bare fil-underelementer"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Kun numre (adskilt med kommaer om ønskelig)\n"
"er tillatt!"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Bare registrer flettingen (blokker at revisjoner blir flettet)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Bare dette elementet"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Bruk sta&vekontroll bare når tsvn:projectlanguage er satt på"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Gjennomsiktighet"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Åpne"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Åpne klient-sertifikatfilen"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Åpne fil"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Åpne fra utklippstavlen"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Åpne bildefil..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Åpne mappen over"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Åpne med..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Åpner hjelp\n"
"Hjelpeemner"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Åpner depot-utforskeren slik at depotet kan jobbes med når tilkoblet"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Arbeid fra mellomlagret logg bare foreløpig"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Opsjoner"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Ori&ginal størrelse"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Andre Oppgavepaneler"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Andre"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Ikke mer minne."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Ikonlag"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Overstyr verdien fra egenskapen svn:eol-style.\n"
"Filer som ikke har denne egenskapen påvirkes ikke."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Overskriv"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "&Forrige konflikt"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Side %u\n"
"Sider %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Side :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametre:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Passord:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Lim inn-verktøy\n"
"Lim inn"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Lim inn filnavnlisten"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Limer inn svn-stien fra utklippstavlen, som gir en flytt (klipp ut) eller kopi-operasjon"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Korriger alle"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Korriger valgte"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Korreksjonsfiler (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|Alle (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Filsti"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Filstier"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Blyant-verktøy\n"
"Blyant"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Personlige Menyer og Verktøylinjer"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Bilde (Metafil)\n"
"et bilde"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Bilde:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Bildefiler (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Alle (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Kakediagram"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Vennligst angi et påhakingsskript som skal kjøres."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Vennligst angi en sti hvor påhakingsskriptet skal anvendes."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Vennligst kjør kommandoen 'Rydd opp'."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Merk:\n"
"Arbeidskopien er ennå knyttet til den gamle stien. Hvis du vil at de neste endringene\n"
"skal sendes inn til den nye kopien eller grenen, må du bytte arbeidskopien\n"
"over til den nye URLen.\n"
"Bruk Bytt-kommandoen for å gjøre dette."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Vennligst løs konflikten ved å velge en av følgende muligheter:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Vennligst velg en påhakingstype"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Angi sertifikat-typen"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Vennligst vent - dette kan ta flere minutter. Helt sant!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Vent mens det avbrytes..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Vennligst vent mens forskjellene finnes..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Vennligst vent mens depot-utforskeren initieres..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Vennligst vent mens vi samler mer informasjon..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Vennligst vent..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Port :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Mulige verdier: 0 (helt gjennomsiktig) .. 255 (ugjennomsiktig)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Påhaking etter innsending"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Påhaking Etter Oppdatering"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "Forri&ge Side"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Påhaking før innsending"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Påhaking Før Oppdatering"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Trykk &Ny Hurtigtast:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Trykk &ny hurtigtast:"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Avverger de fleste tilfeller hvor forbindelseslinjer krysser revisjonsnoder"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Forhåndsvis oppdatert fil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Forhåndsvisning:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Forrige Side\n"
"Forrige Side"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Skriv ut Dokument\n"
"&Skriv ut"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Skriv til Fil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Skriver :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Skriverfiler (*.prn)|*.prn|Alle Filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Skriving"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Prossessérer revisjon %d av %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Programmer"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programmer (*.exe)|*.exe|Alle Filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Fremdrift"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Egenskaper (*.svnprops)|*.svnprops|Alle Filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Egenskaper for"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaper..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Egenskap"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Egenskap %s: Revisjon %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Egenskap %s : Arbeidskopiens Basis, Revisjon %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Egenskap %s : i depot"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Egenskap %s : basis for arbeidskopi"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Egenskap %s : arbeidskopi"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Egenskap '%s' slettet"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Egenskap '%s' satt"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Egenskapsside"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Egenskap-status:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Navn på egenskap:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Egenskap-status"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Egenskapsverdi:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Leverandør"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Leverandør:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "&Tidsavbrudd i sekunder for mellomtjener:"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Instillinger for mellomtjener"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Legg \"Hent Sperre\" i toppmenyen når svn:needs-lock er satt"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Avslutt programmet, spør om dokumentet skal lagres\n"
"Avslutt"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "R&AM-disker"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "N&ullstill"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "&Tilbakestill til denne revisjonen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "Flyttbare &disker"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "Dø&p om..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Nu&llstill"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "Nu&llstill Alt"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "Til&bake til standard"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "Til&bakestill..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Les 'Daily Use Guide' før du havner i trøbbel..."

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Nylig"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Nylig endrede linjer"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Kun Ta Opp"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Rektangel-verktøy\n"
"Rektangel"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Gå rekursivt inn i ikke-versjonerte mapper"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Alle undermapper"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Gjenta sist angrede handling\n"
"Gjenta"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "Reduser &krysslinjer"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Minimer vinduet til et ikon"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Gjenoppfrisk"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Regulært uttrykksfilter:\r\n"
".  : hvilket tegn som helst\r\n"
"c+  : passer til tegnet c en eller flere ganger\r\n"
"c*  : passer til tegnet c ingen eller flere ganger\r\n"
"^  : linjestart\r\n"
"$  : linjeslutt\r\n"
"(streng){n} : passer til strengen n ganger\r\n"
"(abcd)  : underuttrykk\r\n"
"[aei0-9]  : passer til a,e,i og 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : alt annet enn but a,e,i og 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : passer til a-z,A-Z,0-9 og _\r\n"
"\\W  : ethvert ikke-alfanumerisk tegn\r\n"
"\\d  : sifrene 0-9\r\n"
"\\s  : blanktegn"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Reintegrer en gren"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Reintegrer flett %s til %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Nekt"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "Løs s&perre"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Låser opp sperrer, også de du ikke eier (opphever de)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Låser opp sperrer på filen så andre brukere kan redigere de igjen."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Om&plasser..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Last på nytt"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Laster åpnede filer inn på nytt og tilbakestiller endringer.\n"
"Last på nytt"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Omplassér"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Omplassering Advarsel"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Omplasserer..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Egenskap-status i depot"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Revisjon i depot"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Status i depot"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Tekst-status i depot"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Slett"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Fjern %ld elementer"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Fjern %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Fjern fra &ignoreringslisten"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Fjern fra Hurtigverktøylinjen"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Fjern fra endringslisten"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Fjern egenskap '%s' fra\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Slett katalogen"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Slett filen"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Fjern de valgte mellomlagrene fra disk"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Fjern hele undertre(ær)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Slettet"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Slettet fil/mappe"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Fjernet fra endringslisten"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Fjernet filmøsteret/mønstrene\n"
"%s\n"
"fra ignorerings-listen."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Fjerner alle ikke-versjonerte og ignorerte elementer"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Fjerner filen eller jokertegn i ignorerings-listen"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Fjerner de valgte egenskapene"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "Omdø&p..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Omdøp"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Omdøp %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Omdøp element fra %s\r\n"
" til %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Omdøp/flytt - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Omdøpt node"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Omdøpt eksternt"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Omdøper filer/mapper under kildekontroll"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Reparer flytting"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Gjenta siste handling\n"
"Gjenta"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Bytt spesifisert tekst med annen tekst\n"
"Bytt"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Bytter"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Depot"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Depot-utforsker"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "Depotets URL"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "Depot UUID:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Ber om et brukernavn og passord"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "&Løst..."

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Nullstill &Alle"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Nullstill kolonner"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Løs"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Løs - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Løs Konflikt"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Løs alle senere"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Løs konflikt ved å bruke 'min'"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Løs konflikt ved å bruke 'deres'"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Løs konflikt:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Løs senere"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Løst"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Løst:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Ordner filer i konflikt"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Tilbake til Standard"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Gjenoppretter vinduet til normal størrelse"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Gjenopprettet"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Prøv igjen"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Revers fletting"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Reversfletter %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Reversfletter fra %ld til %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Tilbakestill"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Tilbakestill - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Tilbakestill til standard innstillinger. Anbefales for uerfarne brukere."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Tilbakestilt"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Tar bort alle endringene som ble gjort siden siste oppdatering"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Tilbakestiller innlegging i versjonskontroll"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Revisjon"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Revisjon %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Revision %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Revisjon %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "Revisjons&graf"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Revisjon/forfatter:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Revisjonsgraf: "

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Revisjonsgraf-filter"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Revisjonsgraf::Farger"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Revisjonsintervall"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Revisjonsgraf"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Revisjonsintervall som skal flettes"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Revisjon: "

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revisjon: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sForfatter: %s\r\n"
"Dato: %s\r\n"
"\r\n"
"Loggmelding:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revisjon: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sForfatter: %s\r\n"
"Dato: %s\r\n"
"\r\n"
"Tagger (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Loggmelding:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Revisjoner"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Rik Tekst (RTF)\n"
"tekst med skrifttype og avsnittformatering"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Høyre visning:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Høyre bilde"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Rad %d av %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Rad %d-%d av %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "V&elg..."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "&Innstillinger"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "V&is Knapper i En Rad"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "V&is Knapper i To Rader"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "V&is Hurtigverktøylinje nedenfor Båndet"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "S&tatistikk"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "&Bytt..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN Forfatter"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN Kopiér og legg til filer til denne arbeidskopien"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN Kopiér og omdøp versjonert element her"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN Kopiér versjonerte element(er) hit"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN Eksporter alle elementer hit"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN Eksporter versjonerte elementer hit"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "SVN Eier av lokal sperre"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN Flytt og omdøp versjonert element her"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN Flytt versjonerte element(er) her"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN Revisjon"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN-Status"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN URL"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN eol-style"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN MIME-type"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN kort URL"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Lagre &Som..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Lagre &som..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Lagre Som"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Lagre som..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Lagre endringer til %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Lagre sti for klientsertifikat"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Lagre revisjon &til..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Lagre den endrede filen\n"
"Lagre fil"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Lagre til utklippstavle"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Lagrede Data"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Sparer dyre turer via tjener når den er satt til mer enn 0 sekunder"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Lagrer verdien av valgt egenskap til en fil"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Lagrer filen %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Lagrer filer"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Lagrer korreksjonsfilen til:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Rull Venstre"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Rull Høyre"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Søk etter &loggmeldinger..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Let etter:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Søkestrengen ble ikke funnet!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Søk feilet på %1"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Velg &alle"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Velg &Brukerdefinert Bilde:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Velg &sammenhengsmeny"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Velg &vindu:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "&Velg / avvelg alt"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Velg Farge-verktøy\n"
"Velg Farge"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Velg fil..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Velg revisjon"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Velg SSH-klient"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Velg en knapp."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Velg et objekt du vil ha hjelp om"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Velg endringsliste"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Velg diff-program"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Velg diff-fil..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Velg katalog å hente ut til"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Velg siste revisjon"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Velg mappe som skal forbindes med denne saksporeren"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Velg en mappe å eksportere til\n"
"Du må kanskje lage en ny mappe før du eksporterer."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Velg mappe hvor skriptet skal kjøres"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Velg mappe for å lagre de valgte filene"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Velg skriptfil for påhaking"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Velg elementene automatisk"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Velg fletteprogram"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Velg mål for fletting"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Velg revisjonsintervall"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Velg første revisjon"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Velg tekstredigeringsprogram"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Velg URLer for treflettingen"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Velg oppførselen på fremdriftsdialogen på slutten av operasjonen"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Merk hele dokumentet\n"
"Merk alt"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Velg fletteopsjoner"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Velg revisjoner som skal flettes"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Velg flettingstype"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Velg visningsprogram for diff-filer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Valgt node"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "SendMail kunne ikke sende melding."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Sender innhold"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "Tjener&adresse:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Sett Hurtigtast &for:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Sett fildatoer til \"siste innsendings-&tidspunkt\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Sett egenskap '%s' på\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Sette egenskaper..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Innstillinger - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Kommandolinje"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Shell Icon Cache ble gjenbygget!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Flytt trær til toppen av vinduet. Innretting mellom trær vil gå tapt."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "&Vis egenskaper"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Kort &tids- og dato-format i loggmeldinger"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Kort URL til Subversion-elementer"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Forkort egenskapsliste"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Vis"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Vis &Hurtigtast for:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "&Vis alle"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "Vis &Logg"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Vis &Intervall..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Vis &arbeidskopi-revisjon"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Vis &alle revisjoner"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Vis &endringer"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "Vis &logg"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "Vis &logg.."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "Vis &ikonlag og sammenhengsmeny bare i utforskeren"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Vis &egenskaper"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Vis &ikke-versjonerte filer"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Vis Over Båndet"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Vis Under Båndet"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Vis Flere Knapper"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Vis Filliste"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Vis hode-revisjonsnoder"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Vis Linjeforskjeller ord for ord\n"
"Linjeforskjeller per ord"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Vis Sperre-dialogen før filer sperres"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Vis Færre Knapper"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Vis Ove&rsikt"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Vis Hurtigverktøylinje Ovenfor Båndet"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Vis Hurtigverktøylinje Nedenfor Båndet"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Vis Skjerm&Tips på verktøylinjer"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Vis &endringer i arbeidskopi"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Vis oversikt over hele grafen"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Vis endringer som &enhetlig diff"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Vis forskjeller som &enhetlige differ"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Vis ekskluderte mapper som normalt"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Vis eksterne fra forskjellige depoter"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Vis f&ull meny etter en kort pause"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Vis &ignorerte filer"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Vis elementer i eksterne"

#. Resource IDs: (1037)
msgid "Show l&og"
msgstr "Vis &logg"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Vis linjenu&mmer"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Vis eldste node øverst"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Vis bare de endrede delene av stinavnet. Erstatt uendrede elementer med prikker."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Vis/skjul linjediff-felt\n"
"Bytt LinjeDiffFelt"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Vis/skjul lokaliseringslinjen\n"
"Bytt LokaliseringsLinje"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Vis/skjul statuslinje\n"
"Bytt statuslinje-visning"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Vis/skjul verktøylinje\n"
"Bytt verktøylinje-visning"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Vis ikonlag for ignorerte filer"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Vis ikonlag for ikke-versjonerte filer"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Vis revisjonsegenskaper"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Vis hurtig&taster i SkjermTips"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Vis spesialkarakterer i stedet for blanktegn\n"
"Vis blanktegn"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Vis statistikk for det valgte loggmellomlageret"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Vis merker på kopikilde, ikke som egne noder"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Vis &uendrede filer"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Vis i&kke-versjonerte filer"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Vis/Skjul"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Viser %ld noder"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Viser %ld revisjon(er), fra revisjon %ld til revisjon %ld - %ld revisjon(er) valgt."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Viser graf for %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Viser en grafisk representasjon av kopier/merker/grener"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Viser alle filene som er endret siden forrige oppdatering, lokalt og i depotet"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Viser alle revisjoner hvor dette elementet ble endret"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Viser informasjon om TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Viser handlingsloggen i standard tekstredigeringsprogram"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Viser verdien til egenskapen eol-style"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Viser logg for valgt fil/mappe"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Viser MIME-typen på den versjonerte filen"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Visning i &ett/to paneler"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Størrelse og status"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Størrelsen på all mellomlagret tekstinformasjon"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Mellomlagerets størrelse på disk"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Mellomlagerets størrelse hvis det ikke var komprimert"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Hoppet over"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Hoppet over manglende mål"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Sorter etter innsendingstall"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Venstre Kilde:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Høyre Kilde:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Angir hvor mange elementer du vil beholde i siste loggmeldinger-dialogen."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Angi filene eller mappene som TortoiseSVN\r\n"
"skal ignorere i alle arbeidskopier.\r\n"
"Del stiene med mellomrom."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Spin1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Del &kildetreet"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Del følgende t&re"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Del linjer"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Del undertrær"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Del opp det aktive vinduet i paneler\n"
"Del"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Stablet søylediagram"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Stablet linjediagram"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Start Innsending Påhaking"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Første revisjon"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Start Oppdatering Påhaking"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Statisk"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Statistikk"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Status"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Statuslinjekonfigurasjon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Farger for status og handling"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Statusmellomlager"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Status-mellomlager holdes i ekstern prosess, kan vise ikonlag rekursivt"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Status-mellomlager bare for en mappe, ikke rekursivt ikonlag"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Et elements status i SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Stjel s&perre"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Stjel sperren"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Striper"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "Innstillings&fil for Subversion:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"Subversion støtte på et alvorlig problem.\n"
"Vennligst ta deg tid til å rapportere dette til vår\n"
"epost-liste med så mye informasjon som mulig om\n"
"hva du prøvde å gjøre.\n"
"\n"
"Subversion støtte på problemet i:\n"
"fil %s, linje %ld\n"
"uttrykk = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"Subversion støtte på et alvorlig problem.\n"
"Vennligst ta deg tid til å rapportere dette til vår\n"
"epost-liste med så mye informasjon som mulig om\n"
"hva du prøvde å gjøre.\n"
"\n"
"Subversion rapporterte følgende:"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion rapporterte en feil mens depotet ble opprettet!\n"
"Sørg for at mappen er tom og ikke skrivebeskyttet."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion rapporterte en feil under opprydding!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Subversion tjenerfil:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "&Bytt arbeidskopi til ny gren/merke"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Bytt %s til %s, Revisjon %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Bytt - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Bytt Venstre <-> Høyre"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Bytt Til Gren / Merke"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Bytt tilbake til forrige vindupanel\n"
"Forrige panel"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Bytt mellom enkel og dobbel panelvisning\n"
"Bytt mellom enkel og dobbel panelvisning"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Bytter innholdet i venstre og høyre visning\n"
"Bytt venstre og høyre visning"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Bytt til neste dokumentvindu"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Bytt til neste vindupanel\n"
"Neste vindupanel"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Bytt til forrige dokumentvindu"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Bytt arbeidskopi til en annen gren / merke"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Bytt:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Bytter sammenligningen venstre<->høyre"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "System&lyder"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Register-oppføringer er fjernet og INI-filen (hvis den var der) ble slettet."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Tabulatormarkør"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Tabulatorstørrelse:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Merkenoder"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Merket arbeidskopien til %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Oppgavepanel"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Kun Test"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Tekst-status:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Tekst-status"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Størrelsen på avsnittet passer ikke med antall linjer som er lagt til eller trukket fra!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Avsnittet som startet med '@@' var forventet i linje %d !"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Fargen til noder for oppretting, kopiering og omdøping av merker vil skyves mot gult."

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Fargen til noder for oppretting, kopiering og omdøping av stammen vil skyves mot gult."

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Standard URL å hente ut fra hvis ingen annen angitt"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Standard sti å hente ut til hvis ingen annen angitt"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lappemotoren (diffing engine) avsluttet på grunn av feil:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Filen %s eksisterer ikke!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Filen %s ble ikke funnet i korreksjonsfilen!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Filen\n"
"%s\n"
"er tom.\n"
"Vil du fjerne filen?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Filen er for stor"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Filen er for stor til å bli åpnet."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Filen\n"
"%s\n"
"finnes allerede! Vil du overskrive den?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Filen\n"
"%s\n"
"er ikke en gyldig tekstfil!\n"
"Merk at filer i UTF-32 også behandles som binærfiler."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Mappen %s\n"
"inneholder ikke-versjonerte og/eller endrede filer. Vil du fjerne den likevel?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Mappen \n"
"%s\n"
"finnes ikke.\n"
"Vil du opprette den først?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Mappen\n"
"%s\n"
"finnes allerede!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Påhakingsskriptet ga en feil:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Bildet kan ikke vises."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Leverandøren av saksporing kunne ikke lages. Vennligst kontroller at den er korrekt installert."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Leverandøren av saksporing kunne ikke validere parameterstrengen"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Elementet '%s' har egenskapskonflikter:"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Den siste fletteoperasjonen prøvde å legge til katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Den siste fletteoperasjonen prøvde å legge til filen '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Den siste fletteoperasjonen prøvde å slette/flytte/omdøpe katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Den siste fletteoperasjonen prøvde å slette/flytte/omdøpe filen '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Den siste fletteoperasjonen prøvde å endre katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Den siste fletteoperasjonen prøvde å endre filen '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Den siste bytteoperasjonen prøvde å legge til katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Den siste bytteoperasjonen prøvde å legge til filen '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Den siste bytteoperasjonen prøvde å slette/flytte/omdøpe katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Den siste bytteoperasjonen prøvde å slette/flytte/omdøpe filen '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Den siste bytteoperasjonen prøvde å endre katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Den siste bytteoperasjonen prøvde å endre filen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Den siste oppdater-operasjonen prøvde å legge til katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Den siste oppdater-operasjonen prøvde å legge til filen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Den siste oppdater-operasjonen prøvde å slette/flytte/omdøpe katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Den siste oppdater-operasjonen prøvde å slette/flytte/omdøpe filen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Den siste oppdater-operasjonen prøvde å endre katalogen '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Den siste oppdater-operasjonen prøvde å endre filen '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "Forventet linjen '====' i linje %d !"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Fant ikke linjen 'Index: '!\n"
"Denne filen er enten tom eller ikke en diff-fil."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "Linjen indikerer at den nye filen var forventet i linjenummer %d !"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "Linjen indikerer at den gamle filen var forventet i linjenummer %d !"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Sperren er allerede opphevet fra en annen arbeidskopi"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Maksimalt antall linjer som skal beholdes i handlingsloggen.\n"
"Hvis flere linjer enn dette legges til, slettes de eldste linjene fra filen."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Den gamle filen passer ikke til den nye.\n"
"Navnebytte av filer er (foreløpig) ikke støttet!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Kommandoen feilet."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametrene '/path' og '/pathfile' kan ikke gis samtidig.\n"
"Du må oppgi bare en av dem."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Korreksjonsfilen ser ut til å være for gammel. Fil-linjen\n"
"%s\n"
"og korreksjonslinjen\n"
"%s\n"
"passer ikke sammen."

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Stien/URL-en du anga ser ut til å være ugyldig i Windows.\n"
"Du kan forsøke, men det kan komme feil senere.\n"
"\n"
"En gyldig Windows-sti må ikke inneholde '<>|\"?*:' eller noen av følgende de stasjonsnavnene:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Vil du fortsette likevel?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"i korreksjonsfilen finnes ikke.\n"
"TortoiseMerge fant den relative stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"som ser ut til å passe bedre.\n"
"\n"
"Vil du heller bruke den foreslåtte stien? Svaret 'nei' vil avslutte TortoiseMerge."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"i korreksjonsfilen finnes ikke.\n"
"TortoiseMerge prøvde å bruke patchen ved å ta vekk innledende deler av stien, men fant ingen passende sti."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"ser ikke ut til å passe med stiene i korreksjonsfilen.\n"
"Men TortoiseMerge mener at stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"passer bedre. Vil du heller bruke den foreslåtte stien?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Depotet er opprettet."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Det ser ut til at den valgte filen fortsatt har konfliktmerke(r)\n"
"Er du sikker på at du vil merke filenstatus som løst?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Mål-URL\n"
"%s\n"
"finnes allerede!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Målfilen\n"
"%s\n"
"finnes allerede.\n"
"Vil du erstatte filen?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Målmappen 'n%s'ner ikke tom!\n"
"Er du sikker på at du vil sjekke ut/eksportere til den mappen?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Tid i sekunder etter at prosessering av valgte filer stopper. En lavere\r\n"
"verdi kan gjøre autofullføringslisten tidligere tilgjengelig, men det er da\r\n"
"mulig at ikke alle filer skannes."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"De to valgte URLer er ikke laget fra samme rot.\n"
"Det er ikke mulig å vise loggmeldingene mellom dem!"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Brukeren som sendte inn sist"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Brukeren som eier filsperren"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Arbeidskopien er forandret!\n"
"<hr=100%>\n"
"Send inn endringende først eller tilbakestill."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Arbeidskopien er ikke oppdatert!\n"
"Du må oppdatere først."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Deres fil:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Deres"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"Det er endringer eller ikke-versjonerte elementer i en eller flere kataloger som du har inkludert med svn:externals.\n"
"Disse filene er ikke tatt med for innsending og må sendes inn separat."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Det er ingen leverandører av saksporing tilgjengelig."

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"Det finnes fortsatt uløste konflikter i linjen %d!\n"
"Du bør absolutt løse disse konfliktene før lagring.\n"
"Vil du lagre filen selv om den inneholder konflikter?\n"
"Du må løse konflikten i en annen redigerer hvis du klikker JA!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Det finnes endringer som ikke er lagret!\n"
"Vil du lagre dine endringer?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Det oppstod et problem med å kontakte tjeneren.\n"
"Vil du bruke de mellomlagrede dataene i stedet?\n"
"\n"
"Vær oppmerksom på at de mellomlagrede dataene kan være utdaterte,\n"
"manglende eller til og med misvisende på grunn av manglende historie."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Det er ingenting som skal legges til. Alle filene og mappene er enten allerede versjonert, eller er ignorert gjennom egenskapen snv:ignore eller den globale ignoreringsinnstillingen."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Det er ingen sperre å fjerne. Ingen fil har en sperre i denne arbeidskopien."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Synonymordbok"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"Dette er ikke en gyldig URL.\n"
"Vennligst angi en URL her."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Dette er ikke en gyldig sti.\n"
"En gyldig sti må ikke inneholde '<>|\"?*:' eller noen av følgende de stasjonsnavnene:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Denne metoden dekker tilfellet hvor du har laget en utviklingsgren som omtalt i Subversion-boken. Bruk dette for å flette alle endringene i grenen tilbake til stammen."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Denne metoden dekker tilfellet hvor du har gjort en eller flere revisjoner i en gren (eller i stammen) og du vil reflektere endringene over til en annen gren."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Denne metoden dekker tilfellet hvor du vil flette forskjellene mellom to forskjellige grener inn i arbeidskopien."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSLL Toolit (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Dette programmet er lenket til manglende eksport %s i filen %s. Denne maskinen har muligens en ikke-kompatibel versjon av %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Dette programmer krever filen %s, som ikke ble funnet i dette systemet."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Denne egenskapen tillates kun for mapper, ikke filer."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Denne egenskapen kan ikke ha flere linjer. Kun én er tillatt."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Dette vil slette historien over kommandoer du har brukt i denne applikasjonen og gjenopprette standardsettet av synlige kommandoer i menyer og verktøylinjer. Det vil ikke endre noen eksplisitte tilpasninger. Er du sikker på at du vil gjøre dette?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Ordne &Horisontalt"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Ordne &Vertikalt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Tidsavbrudd"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"For å sende inn rekursivt og omgå denne feilen,\n"
"forsikre deg om at alle underelementer i en avhaket mappe\n"
"også er av haket av i innsendingsdialogen.\n"
"Ellers må TortoiseSVN gjøre en ikke-rekursiv innsending\n"
"som ikke tillater å slette mapper."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"Du kan stjele sperren ved å høyre-klikke på mappen over dette elementet og velge 'Hent Sperre' fra sammenhengsmenyen.\n"
"Dette vil hente opp sperredialogen, hvor du kan tvinge gjennom sperren, dvs. 'stjele' den fra den som har den nå."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Til:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Til: (slutt-URL og revisjon som gir omfanget av flettingen)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Skift En/Tosidig visning\n"
"Skift En/Tosidig visning"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktøylinje"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Verktøylinje-navn"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Verktøylinje-opsjoner"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Intern verktøylinjefeil. Vennligst kontakt selgeren av applikasjonen."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Verktøylinjer"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Verktøy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Verktøy:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame kan ikke startes direkte!\n"
" Bruk\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"sti\\til\\fil\"\n"
"isteden.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe skyldfil [loggfil [vindustittel]] [/line:linjenummer] [/path:opprinnelig sti] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - Et verktøy for bildesammenligning, del av TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: Bildesammenligner for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Tilgjengelige parametre fra kommandolinjen er:\n"
"/left:\"sti til venstre bilde\"\n"
"/lefttitle:\"tittel for venstre bilde\"\n"
"/right:\"sti til høyre bilde\"\n"
"/righttitle:\"tittel for høyre bilde\"\n"
"/overlay\t\tfor å slå på overlagt modus\n"
"/fit\t\tfor å tilpasse bildestørrelsene\n"
"/showinfo\t\tfor å vise bildeinfo-bokser"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, Bygget %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Bygget %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, Bygget %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN har funnet lignende filnavn. Vil du at filene:%s\n"
"også skal omdøpes?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Totalt analyserte innsendinger:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Totalt antall filendringer:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Totalt antall endringer over alle mellomlagrede revisjoner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Totalt antall flettede revisjoner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Totalt antall bruker-revisjonsegenskaper"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "Tr&e striper"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Overfører ved %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "Gjennomsiktig &farge..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Trekonflikt"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Trefletting"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Stammenoder"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Prøv 'Rydd Opp'. Du må hente ut på nytt hvis dette ikke hjelper."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Prøv igjen"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Få mest mulig ut av TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "O&ppdater"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "URL-historie"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "Ukjent URL (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "URL med Subversion-elemeter"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "URL å flette fra"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Kan ikke avgjøre flettekilden for\n"
"%s\n"
"Vennligst bruk flettedialogen."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Kan ikke laste inn støtte for e-post."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Kan ikke behandle kommandoen, tjeneren er opptatt."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Kan ikke lese fra %1, noen andre har åpnet den."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Kan ikke lese lesebeskyttet egenskap."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Kan ikke rekonstruere sti til arbeidskopien!\n"
"Dette kan skje hvis filen har blitt omdøpt.\n"
"Vennligst åpne loggdialogen for kun denne filen og tilbakestill endringene\n"
"fra dialogens øverste panel."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Kan ikke skrive til skrivebeskyttet egenskap."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Kan ikke skrive til %1, den er skrivebeskyttet eller åpnet av andre."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Uendret node"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Avkryss"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Angre %d Handlinger"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Angre 1 Handling"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Angre Legg Til..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Angre forrige handling\n"
"Angre"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Uventet filformat."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Uformatert Tekst\n"
"tekst uten noen formatering"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Enhetlige &differ fra hode-revisjoner"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Ukjent sertifikat-utsteder.\n"
" Fingeravtrykk: %s\n"
" Enestående navn: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Ukjent dybde"

#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Opphev sperre"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Oppheving av sperring feilet"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Sperring opphevet"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Ukjent eller ugyldig format på egenskapsfil!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Uten tittel"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Ubrukte loggmellomlagre vil bare fjernes hvis den tilsvarende filen\n"
"er mindre enn den gitte størrelsen i kBytes."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Av-versjoner"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Ikke-versjonerte filer markerer mappen over som endret"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Av-versjonerer %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "Opp en mappe"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Oppdater"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Oppdater - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Oppdater Dybde"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Oppdater arbeidskopi til revisjon"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Oppdatert"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Oppdaterer arbeidskopien til en angitt revisjon"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Oppdaterer arbeidskopien til gjeldende versjon"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Oppdaterer %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Oppdaterer ActiveX-objekter"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Oppdaterer og prøver sperren på nytt..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Oppdaterer loggmellomlager"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Bruk &Standard Bilde:"

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Bruk &venstre blokk"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Bruk &ett-panelsvisning som standard for 2-fils diff"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Bruk den &andre tekstblokken"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Vis skyld i en tekst&viser"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Bruk '*' som jokertegn når unntak angis\r\n"
"Kommaer (',') brukes for å skille flere unntak\r\n"
"Eksempel: *.mittlan.no, *.firmanavn.no"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Bruk &arbeidskopiens URL som standard \"Fra:\" URL"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Bruk Enhetlig &Diff fra utklippstavlen"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Bruk mappene \"_svn\" i stedet for \".svn\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Bruk alt innhold fra venstre visning\n"
"Bruk venstre fil"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Bruk blokk fra venstre før høyre"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Bruk blokk fra venstre visning før blokk fra høyre visning\n"
"Bruk blokk fra venstre før høyre"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Bruk blokk fra høyre før venstre"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Bruk blokk fra høyre visning før blokk fra venstre visning\n"
"Bruk blokk fra høyre før venstre"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Bruk begge tekstblokker (denne først)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Bruk begge tekstblokker (denne sist)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Bruk venstre fil"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Bruk lokal"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Bruk søppelspannet ved tilbakestilling"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Bruk regulært uttrykk"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Bruke depotet"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Bruk &overstreking for slettede linjer"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Bruk systemets formater for dato/tid"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Bruk tekstblokk fra '&min'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Bruk tekstblokk fra '&deres'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Bruk tekstblokk fra 'm&in' før 'deres'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Bruk tekstblokk fra 'min' før 'deres'\n"
"Bruk 'min' tekstblokk, deretter 'deres'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Bruk tekstblokk fra 'min'\n"
"Bruk 'min' tekstblokk"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Bruk tekstblokk fra 'd&eres' før 'min'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Bruk tekstblokk fra 'deres' før 'min'\n"
"Bruk 'deres' tekstblokk, deretter 'min'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Bruk tekstblokk fra 'deres'\n"
"Bruk 'deres' tekstblokk"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Bruk tekstblokk fra \"&min\""

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Bruk tekstblokk fra \"&deres\""

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Bruk tekstblokk fra \"m&in\" før \"deres\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Bruk tekstblokk fra \"d&eres\" før \"min\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Bruk tekstblokk fra venstre visning\n"
"Bruk venstre blokk"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Bruk denne te&kstblokken"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Bruk loggdialogen for å velge revisjonene du vil flette, eller skriv revisjonene som skal flettes, delt med komma. Et revisjonsintervall kan angis med bindestrek.\r\n"
"\r\n"
"Eksempel: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"For å flette alle revisjoner, la boksen stå tom."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Bruk &hele denne filen"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Bruke denne hvis depotets URL er endret"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Bruk hele den &andre filen"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Brukeren avbrøt"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Brukernavn:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Gyldige kommandolinjevalg:\n"
"/base:<sti til basisfil>\n"
"/theirs:<sti til deres fil>\n"
"/mine:<sti til din fil>\n"
"/merged:<sti til den endelige flettede filen>\n"
"/diff:<sti til enhetlig diff-fil>\n"
"/patchpath:<sti til katalog>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Verdi"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Versjon"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Versjon %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Versjons-informasjon"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Versjonert"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Vis"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Vis revisjon for sti i &nettvisning"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Vis revisjon i &nettvisning"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Besøk vår hjemmeside"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "Arbeidskopinode"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "Arbeidskopinode-ramme"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Vent"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Vent til skriptet blir ferdig"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Vil du koble fra?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Advarsel!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Når et lite loggmellomlager ikke har vært brukt i løpet av\n"
"det oppgitte antall dager, vil det fjernes automatisk."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Når det ikke er mulig å kontakte depottjeneren,\n"
"kan TSVN gå over til å bruke kun mellomlagrede data.\n"
"Velg standard oppførsel her."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Hvis valgt vil de versjonerte elementene som listes i innsendingsdialogen, velges automatisk"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr ""
"Når en eller flere filer sperres, vises en dialog som spør\n"
"etter en beskrivelse for sperringen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr " Blanktegn"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Vindusplassering"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Windows"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "Med URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Arbeidskopi"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Sti til arbeidskopi:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Arbeidskopi"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Arbeidskopien er omplassert til\n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Ja til alle"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Du har den nyeste versjonen installert."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Du lager et depot i en delt nettverks-stasjon.\n"
"Du kan trygt gjøre dette, men du må bruke en annen tilgangsmetode til depotet når det er opprettet.\n"
"Depotet kan bli ødelagt hvis du bruker 'file://'-metoden på en delt nettverks-stasjon!\n"
"Vil du likevel gjøre dette?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Du forsøker å få tilgang til et depot med file://\n"
"på en delt nettverks-stasjon.\n"
"Dette kan ødelegge depotet!\n"
"Vil du likevel fortsette?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Du forsøker å flytte stamme-mappen!\n"
"Er du absolutt sikker på at du ønsker å flytte\n"
"stamme-mappen?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Du kan lime inn bitmap kun med størrelse (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Du kan ikke lage mer enn %d brukerdefinerte verktøylinjer!"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Du kan ikke sette denne egenskapen på mapper, bare på filer!\n"
"Hvis du vil sette den på alle filer i mappen, må du\n"
"krysse av for 'rekursivt'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Du trakk inn mer enn en fil eller mappe for å legge til i depot.\n"
"Dette kan ikke gjøres i ett steg, så TortoiseSVN vil legge til hver fil/mappe\n"
"for seg og lage en ny revisjon for hvert element.\n"
"\n"
"Vil du likevel gjøre dette?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Du har endret egenskaper uten å lagre dem først.\n"
"Vil du lagre dem nå?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Du må først oppdatere din arbeidskopi."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Du har ikke angitt et saks-nummer!\n"
"Vil du sende inn uten å angi saks-nummer?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Du kan definere opp til %d verktøy."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Du må gjenstarte systemet for at endringene skal få virkning."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Du valgte en ikke-versjonert fil.\n"
"Den legges under versjonskontroll før innsending."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Du bør angi en tekst!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Du burde velge et bilde!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Du prøver å legge til elementet\n"
"'%s',\n"
"men elementet\n"
"'%s'\n"
"finnes allerede.\n"
"\n"
"Det ser ut til at elementet ble omdøpt utenfor Subversion, men bare med forskjeller i små/store bokstaver.\n"
"Vil du virkelig legge det til?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Du har byttet ikonsett fra <i>%s</i> til <i>%s</i>.\n"
"Du må logge ut og inn igjen eller starte maskinen på nytt for å se forandringene."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Dine tidligere loggmeldinger har blitt tatt vare på.\n"
"Klikk her for å lese dem og sette dem inn på nytt."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Din versjon er:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Din versjon er: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Arbeidskopien ser ut til å være bundet til stien til et merke!\n"
"Du burde først bytte til en gren eller hovedstammen før innsending.\n"
"\n"
"Vil du likevel sende inn?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Arbeidskopien din inneholder endringer.\n"
"Laveste revisjon i arbeidskopi: %ld\n"
"Sti: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Din arbeidskopi har lokale modifikasjoner!\n"
"Merk: Å oppdatere til en annen revisjon fil ikke fjerne disse modifikasjonen, så\n"
"arbeidskopien vill ikke se nøyaktig ut som den revisjonen du oppdaterer til!"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Arbeidskopien din inneholder lokale endringer.\n"
"Hvis du forgrener/merker fra hode-revisjonen (HEAD), vil dine lokale\n"
"endringer ikke bli med i grenen/merket."

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "Zoo&m ut"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "Zoom &Inn"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "Zoom &Ut"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Zoom &inn\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Zoom &ut\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Zoom 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Zoom Inn\n"
"Zoom Inn"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Zoom Ut\n"
"Zoom Ut"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Zoom &inn"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoom inn"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ut"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Zoom til &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Zoom til ramme"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Zoom så høyden passer"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Zoom så bredden passer"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Ikke tilordnet]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Mønstre må gis med små bokstaver men matcher også store.\n"
"Mellomrom blir en del av mønsteret.\n"
"Tillatte jokertegn er '?' og '*'.\n"
"Skill møstre med ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "lagt til"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "lagt til"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "alias (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "alias: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "fil uten navn"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "og"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "og støtt utviklerne"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "et annet element fins allerede i dets sted."

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"spør depotet først hvis 'tilkoblet' -\n"
"arbeid kun fra mellomlager hvis 'frakoblet'"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "Forfatter"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "forfattere: "

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Settes som 'false' hvis du vil at feilsporings-ID skal settes inn på toppen av\r\n"
"loggmeldingen. Standard er 'true', som betyr at feil-ID legges til\r\n"
"loggmeldingen."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Tekst over redigeringsboksen hvor brukeren angir inn saks-nummeret."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"to regulære uttrykk skilt av et linjeskift\r\n"
"Det første utrykket brukes for å finne en streng som referer til en sak (issue),\r\n"
" det andre brukes for å trekke ut saks-IDen fra den strengen."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Tekststreng som legges til loggmelding når et saksnummer angis.\r\n"
"Tekststrengen må inneholde '%BUGID%' som erstattes med saksnummeret."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Settes som 'false' hvis ditt feilsporingssystem har saker/poster som ikke refereres med nummer."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"parametrene som oversendes IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"COM uuid til IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL til 'Issue Tacker'. Den må inneholde '%BUGID%' som\r\n"
"blir erstattet av saksnummer."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "endringer totalt: "

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "Innsendinger"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "i konflikt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "forbindelse: "

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"kopiert fra \r\n"
"%s - revisjon %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "kopiert:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "dag"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "slettet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "disk [kB]: "

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "dummy"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "linjeendelse-stil"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Eksportert\n"
"%s\n"
"til\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "ekstern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "ekstern fil:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "ignorert"

#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "overser opphav"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "ufullstendig"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "den finnes ikke."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "den er allerede slettet."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "den er ikke versjonert."

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "elementet holdes lokalt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "siste oppdatering av hode: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "sist lest: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "siste oppdatering: "

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "låst"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "låst:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "maks revisjon: "

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "flettet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "flettinger totalt:"

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "mangler"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "mangler / slettet / erstattet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "mangler i: "

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "endret"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "endret / kopiert"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "måned"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "flere URLer (f.eks. %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "nei"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "Det finnes ingen beskrivelse for denne kommandoen"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "ikke-versjonert"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "normal"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "hindret"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "frakoblet"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "på %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "tilkoblet"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "eller"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "par-symboler: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "sti-elementer: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "filstier: "

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "piksler"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "mulig eller reell konflikt / hindret"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "kvartal"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "ikke skrivbar"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "byttet"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "respekterer opphav"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "revisjon %s-%s, revisjon %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "revisjonstall: "

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "revisjoner %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "revisjoner: "

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "rotprosjekt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "oversette intervaller: "

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"En av 'native', 'LF', 'CR' eller 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Gjør en fil kjørebar hvis den er til stede. Denne egenskapen kan ikke settes på kataloger.\r\n"
" Et ikke-rekursivt forsøk vil feile, og et rekursivt setter egenskapen bare på filene i katalogen."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"En linjeskift-delt liste med modul-spesifikasjoner. Hver består av en\r\n"
"mulig revisjon, en URL og en relativ katalogsti. Eksempler:\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"URLene kan enten være hele URLer eller relative. Formatet\r\n"
"for en relativ URL er:\r\n"
"../ relativt til katalogen over den eksterne\r\n"
"^/ relativt til depotroten\r\n"
"// relativt til URL-skjemaet\r\n"
"/ relativt til tjenerens navn"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"En linjedelt liste over søkestrenger (jokertegn er tilatt) som skal ignoreres."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Nøkkelord som skal utvides. Gyldige nøkkelord er:\r\n"
"URL, HeadURL : Nettadressen for elementets hovedrevisjon.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Den som sist forandret filen.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Viser dato/tid for siste gang elementet ble forandret.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Revisjonsnummeret forrige gang elementet ble forandret.\r\n"
"Id : En komprimert sammenstilling over de 4 ovenstående nøkkelordene."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"En linjedelt liste over flettesporingsinformasjon. Hver linje består av en absolutt sti, fulgt av et kolon\r\n"
"og en kommadelt liste med revisjonsnumre.\r\n"
"For eksempel\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"Filens MIME-type. Brukes for å bestemme om filen skal flettes og hvordan filen sendes via Apache.\r\n"
"En MIME-type som begynner med 'text/' (eller manglende MIME-type), behandles som tekst.\r\n"
"Alt annet behandles binært."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Sett denne til hvilken som helst verdi (f.eks. '*') for å tvinge frem sperre\r\n"
"av denne filen. Filen settes til å bare kunne leses når den hentes ut eller\r\n"
"oppdateres, det indikerer at en brukere må hente en sperre på denne\r\n"
"filen før de kan redigere og sende inn endringer."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"byttet til \r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "byttet:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "midlertidig frakoblet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "tekst [antall symboler]:"

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "der er endringer i konflikt."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "til %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "til %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "trekonflikt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "trekonflikt:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"En linjedelt liste av egenskaper som blir satt automatisk når filer legges til/importeres.\r\n"
"Format: <filmønster> = egenskap=verdi;egenskap=verdi\r\n"
"Eksempel: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum antall tegn en sperremelding må ha for at sperring skal tillates."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Settes som 'false' hvis du ikke vil at listen over endrede filer skal limes inn\r\n"
"på engelsk i innsendingsdialogen."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimumsstørrelse i tegn som en loggmelding må ha for at en innsending skal tillates."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"Et regulært uttrykk som henter ut en oppsummering av en loggmelding i sin første gruppe."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"Tekststreng som settes inn i loggmeldingens boks i dialogboksen for innsendinger.\r\n"
"Bruk denne som en mal for loggmeldinger hvor brukerne kan fylle inn."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Sett dette til en maksimumsbredde i tegn for loggmeldinger. En nedtonet linje vises\r\n"
"på denne posisjonen i dialogboksen for loggmeldinger. 80 tegn er standard."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Sett denne til språkkoden som din loggmelding skal skrives i.\r\n"
"TortoiseSVN vil dermed laste inn rett stavekontroll-modul hvis den er tilgjengelig."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"En linjedelt liste over brukerdefinerte egenskaper for filer som vil\r\n"
"vises som valg i egenskap-dialogen."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"En linjedelt liste over brukerdefinerte egenskaper for mapper som vil\r\n"
"vises som valg i egenskap-dialogen."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Settes til 'ja' hvis en advarsel skal vises når ingen sak/feil er angitt i dialogboksen for innsendinger."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "brukers revisjonsegenskaper totalt: "

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "verdier er forskjellige"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL som peker på en nettvisning for depotet for en gitt fil og revisjon.\r\n"
"Strengen %REVISION% i URLen blir erstattet med revisjonsnummeret,\r\n"
"strengen %PATH% erstattes med filens sti, relativt til depotroten."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL som peker til nettvisning for depotet for en gitt revisjon.\r\n"
"Strengen %REVISION% i URLen erstattes med revisjonsnummeret."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "uke"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "ord-symboler: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "ord [ukomprimert]: "

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "år"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "ja"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "%s, but the local file was already edited."
#~ msgstr "%s, men den lokale filen var allerede redigert."
#~ msgid "General::Revision Graph"
#~ msgstr "Generelt::Revisjonsgraf"
#~ msgid "General::Revision Graph Colors"
#~ msgstr "Generelt::Farger i revisjonsgraf"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Jobbe frakoblet?"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Utskiftet node"
#~ msgid "copy source only"
#~ msgstr "bare kopikilde"
#~ msgid ""
#~ "GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
#~ "You can get GDI+ from\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgstr ""
#~ "Du må ha GDI+ for å lagre revisjonsgrafen som et bilde.\n"
#~ "Du kan hente GDI+ fra \n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Diskettstasjoner (A: B:)"
#~ msgid "Only record the merge"
#~ msgstr "Bare ta opp flettingen"
#~ msgid "(deleted) %s"
#~ msgstr "(slettet) %s"
#~ msgid "alias (deleted): %s"
#~ msgstr "alias (slettet): %s"
#~ msgid "&?"
#~ msgstr "&?"
#~ msgid "Merge all..."
#~ msgstr "Flett alt..."
#~ msgid "SVN Export to here"
#~ msgstr "SVN Eksporter hit"
#~ msgid "Bro&wse..."
#~ msgstr "&Bla gjennom..."
#~ msgid "Brows&e..."
#~ msgstr "&Bla gjennom..."
#~ msgid "Force blame"
#~ msgstr "Tving skyld"
#~ msgid "Bug Tracker..."
#~ msgstr "Feil-Sporingssystem..."
#~ msgid "Remove..."
#~ msgstr "Fjern..."
#~ msgid "cleaning up"
#~ msgstr "rydder opp"
#~ msgid "&Open Ctrl-O"
#~ msgstr "Å&pne Ctrl-O"
#~ msgid "&Save Ctrl-S"
#~ msgstr "&Lagre Ctrl-S"
#~ msgid "&Undo\tCtrl+Z"
#~ msgstr "&Angre\tCtrl+Z"
#~ msgid "Use &magnifier on locatorbar"
#~ msgstr "Bruk &forstørrer på lokaliseringslinjen"
#~ msgid "Analyze revision data..."
#~ msgstr "Analyser revisjonsdata..."
#~ msgid "Checking for forward copies"
#~ msgstr "Sjekker etter forhåndskopier"

Show on old repository browser