• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 16075
Größe 260,314 Bytes
Zeit 2009-04-07 06:52:49
Autor kgr
Log Message

Merged r16074 from /trunk to /branches/1.6.x

* Finnish translation update (changed 'tag' translation from 'merkki' to 'merkitty versio')

Content

#
# Finnish translation for TortoiseSVN.
# Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# 25.09.2006 -      Kari Granö <kari.grano@gmail.com>
# 01.06.2005 - 29.01.2006 Pekka Järvinen <pekka.jarvinen@gmail.com>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-07 00:12+0200\n"
"Last-Translator: Kari Granö <kari.grano@gmail.com>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

# Translations used for version control terms:
# add        lisää
# apply patch    sovella paikkatiedosto
# authentication  tunnistus
# authorization   valtuutus
# BASE file     kantatiedosto
# blame       selvitä tekijä
# branch      haara
# break (lock)   rikkoa (lukko)
# bug        vika
# bug tracking   vikaseuranta
# cache       säilytä paikallisesti
# changelist    muutoslista
# check out     hae (työkopio)
# clean up     siivoa
# commit      toimita (arkistoon)
# depth       syvyys
# diff       ero, eroavuus
# exclude   jättää pois
# export      vie (arkistosta)
# external reference ulkoinen viite
# file external ulkoinen tiedosto
# folder      kansio
# global ignore pattern yleinen ohituslista
# hook script    toimintokomento
# icon       kuvake
# import      tuo (arkistoon)
# ignore list    ohituslista
# issue       vika
# issue tracking  vikaseuranta
# item       kohde
# lock       lukitus, lukita
# log        loki
# merge       yhdistä
# merge reintegrate yhdistä takaisin
# merge tracking  yhdistämisten jäljitys
# obstructed    estynyt
# offline      yhteydetön
# online      yhteydellinen
# overlay      päällys
# patch       paikka
# peg revision ankkuriversio
# plugin       lisäosa
# property     ominaisuus
# progress     edistyminen
# recursive     palautuva
# reintegrate    takaisin (ks. merge r.)
# relocate     sijoita työkopio uudelleen
# repository    arkisto
# resolve      ratkaista
# revision     versio
# script      komento
# sparse      epätäydellinen
# steal lock    varastaa lukko
# switch      vaihda
# tag        merkitty versio
# toolbar      työkalurivi
# tree conflict   puuristiriita
# unified diff   unified diff
# update      päivitä
# URL        paikannin
# website      verkkosivusto
# wizard      ohjattu toiminto
# working copy   työkopio
#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "# erikseen näytetyt tekijät:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "%.2f megatavua siirretty"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kilotavua/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 sisälsi odottamattoman objektin."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 sisältää virheellisen polun."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 sisältää väärän skeeman."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 on väärässä muodossa."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 ei löytynyt."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Jatketaanko komennon suorittamista?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Tiedostoa ei löydy.\n"
"Tarkista, että hakemisto ja tiedostonimi ovat oikein."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "%I64d tavua siirretty"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "%I64d kilotavua siirretty"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d tiedostoa valittu, %d tiedostoa yhteensä"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d aktiivisinta tekijää, jokaisella vähintään %d toimitusta (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld tavua/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minuuttia, %ld sekuntia"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld / %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "%ld polkua"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (yhteydetön)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (yhteydetön) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - versiossa: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Etätiedosto"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : kantaversio"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : kantaversio %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : työkopio"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s, aika %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, nopeus %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, mutta se on jo olemassa paikallisesti."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, mutta se puuttuu paikallisesti."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, mutta se lisättiin jo paikallisesti."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s, mutta sitä on jo muokattu."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, mutta se on poistettu, siirretty tai nimetty uudelleen paikallisesti."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, mutta se on estynyt työkopiossa."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Vienti (%d) tiedostolle %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Vienti tiedostolle %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Haluatko silti poistaa sen?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"on hakemisto, ei tiedosto!\n"
"TortoiseMerge ei osaa vertailla hakemistoja."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&Tietoja TortoiseMerge-ohjelmasta..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Aktivoi"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Lisää >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Lisää tai poista painikkeita"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "&Lisää..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Lisäasetukset..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Salli moniselitteiset paikantimet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Ulkoasu"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Sovella unified diff"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "&Vesityyli"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Argumentit:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Kytke"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Kytke kaksoisnapsautus:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Piilota automaattisesti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Sulkeminen:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "Tee alkuperäisestä tiedostosta &varmuuskopio"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "&Vertaa ja selvitä tekijät"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Selvitä tekijät edelliselle versiolle"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "&Selvitä tekijät versiovälillä"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "&Selvitä tekijä..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "&Sininen tyyli"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Sininen:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Haarat"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "&Selaa arkistoa"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Selaa..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "&Painikkeen ulkoasu..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "&Painikkeen teksti:"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-levy"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Peruuta"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Kategoriat:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Kategoria:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Valitse komennot:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "&Siivoa"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Sulje"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Sulje ikkuna(t)"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Väritä rivien ikä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Komento:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Toimita..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Vertaa paikantimia"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Vertaa versioita"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Vertaa tyhjämerkkejä"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Säädä"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "Ota &yhteys arkistoon käynnistettäessä"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Muunna tiedostot vertailtaessa kantaversiota (BASE) vastaan"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopioi"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Kopioi painikkeen kuva"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Kopioi lokiviesti leikepöydälle"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Kopioi leikepöydälle"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopioi..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Mukautettu"

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "&Päivien lukumäärä, joiden kuluttua pienet käyttämättömät välimuistit poistetaan"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Oletus"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "P&oista"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "&Poista (säilytä paikallinen)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "&Poista..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Vertaa"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Vertaa paikantimen kanssa"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Vertaa edelliseen versioon"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Ankkurointi"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Muokkaa"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Muokkaa ristiriitoja"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Muokkaa..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "Käytä &välityspalvelinta"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "&Talleta lokiviestit paikallisesti"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "Kerro, &miksi lukitsit tiedostot."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "&Lopeta"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Vie valitut tiedostot..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Ulkoinen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Tiedosto"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Suodata"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Etsi"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Etsi..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Sovita kuvat ikkunaan"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Kiinteät asemat"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "K&elluva"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "Lokiviestien &kirjasin:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Kirjasin:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "P&aikantimesta:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "T&yökopiosta paikantimessa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "V&ersiosta"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Siirry riville..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Vihreä:"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Ryhmitä haaroittain"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "Uusin versio (&HEAD)"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "Uusin versio (&HEAD)"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "Uusimmasta arkistoversiosta (&HEAD)"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "O&hje"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "&Ohjeen aiheet"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Piilota"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "&Kuvakejoukko:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Ohita %d kohdetta nimen perusteella"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "&Ohita muutokset tyhjämerkeissä"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Kuva"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "&Kuvan tiedot"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "&Vain kuva"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Tuo..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "&Sisällytä yhdistämistiedot"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "&Alkuhakemisto:"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "&Rivin sisäiset erot sanoittain"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Yhdistä kaikki"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Yhdistä alipuut"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "&Siirry automaattisesti ensimmäiseen eroon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Kieli:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Suuret kuvakkeet"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "&Rajoita haku muutettuihin riveihin"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Kytke kuvien paikat"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "&Listanäkymä"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Lataa..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Luminanssi:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "&Muokkaa ominaisuutta"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "Poistettavan, käyttämättömän välimuistin &maksimikoko [kilotavua]"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "&Valikon animaatiot:"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "&Valikon sisältö:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Yhdistä"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "&Yhdistetyt polut"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "&Yhdistä..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Yhdistäminen"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "&Pienennä"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "&Muuta merkittyjen versioiden väriä"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "&Muuta päähaaran kopioiden väriä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Siirry"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "&Verkkoasemat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Uusi"

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Uusi..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Seuraavat %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Seuraava >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Seuraava ero"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Seuraava sivu"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Ei kaksoisnapsautuksia"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "&Toistaiseksi"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&Yksi sivu"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Avaa"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Asetukset"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "&Aseta kuvat päällekkäin"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "&Salasana:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Liitä"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "&Pysyvästi"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Portti:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "&Tehokäyttäjän asetukset"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Edellinen ero"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Esikatselu"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Tulosta..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Ominaisuudet..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "&Viimeisimmät viestit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Punainen:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "Tee &uudelleen"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "&Päivitä"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Poista"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "&Nimeä uudelleen"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "&Avaa toimitus- ja haarautumisikkunat uudelleen, jos toimitus arkistoon epäonnistuu"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "&Arkistoselain"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Palauta"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "Palauta &valintapalkki"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Palauta käyttötietoni"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Palauta oletusarvoihin"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "&Ratkaise käyttämällä paikallista ominaisuutta"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "&Palauta oletusarvot"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "&Poista näiden versioiden muutokset"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "P&oista tämän version muutokset"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "Ve&rsio"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "SS&H-asiakasohjelma"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Kylläisyys:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "T&allenna"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Tallenna tunnistustiedot"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "Tallenna &graafi nimellä..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Tallenna lista valituista tiedostoista..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Tallenna..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "&Asetukset"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Näytä uusimmat versiot (HEAD)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Näytä valikot:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Näytä tekstikentät"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "&Hopeinen tyyli"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "&Määritellystä arkistoversiosta"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "&Alkuryhmä"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "&Tilarivi"

# vai lukitus?
#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Varasta lukot"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "P&ysäytä kopion / uudelleennimennän kohdalla"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "&Vaihda työkopio polkuun ja versioon"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "&Vaihda työkopio versioon polku@HEAD"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "&Symbolinäkymä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "&Sarkaimen koko:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "&Välilehtidokumentti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Merkityt versiot"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Kokeile"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Teksti"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "&Vain teksti"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "&Aikakatkaisu (s) ennen päivitystä HEAD-versioon"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "Automaattisen &täydennyksen aikakatkaisu (s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "Ver&sioon"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "P&aikantimeen:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "Paikantim&een:"

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Työkalurivi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "&Valintapalkin nimi:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "&Valintapalkit:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Päähaara"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Kaksi sivua"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&Arkiston paikannin:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&Paikannin:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Peru"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Unified diff"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "&Tuntemattomat asemat"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "&Päivitä"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "&Päivitä kohde versioon"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "&Päivitä versioon..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "Käytä automaattista &täydennystä tiedostopoluille ja avainsanoille"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Käyttäjä:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Näytä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Näytä:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Tyhjämerkit"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Kokonaiset sanat"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "&Työkopiosta"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "'ohitetut välit' kuvaavat versiovälejä, joita ei ole vielä välimuistissa"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(binääriarvo)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(kopio)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(luotu)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(poista)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(muokattu)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(muutettu, HEAD-versio)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(useita kohteita valittu)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(ei muutoslistaa)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(ei rivinumeroa)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(ei muutoksia, mutta kopio luotu tästä)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(ei arvoa)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(ei löytynyt)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(avaa haara)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(vain ominaisuuden vaihto)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(nimeä uudelleen)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(merkitty versio)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(tuntematon)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... välimuistin tarkastus ja lokikyselyn valmistelu meneillään"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... tutkitaan työkopion tilaa"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Versio %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": kantatiedosto"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": työkopio"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< &Edellinen"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Separator>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Nimetön>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> on komentotulkin laajennos.\n"
"Tämä tarkoittaa, että se on integroitu Windowsin resurssienhallintaan.\n"
"Käyttääksesi <b>TortoiseSVN</b>-työkalua, avaa resurssienhallinta ja napsauta hiiren oikealla näppäimellä haluamaasi kansiota.\n"
"Avautuvasta kontekstivalikosta löydät kaikki <b>TortoiseSVN</b> -komennot.\n"
"Muista <u>lukea ohjeet!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<descr>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<uusi muutoslista>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "Kokoelma käyttäjän tiedostoille määrittämiä ominaisuuksia näytettäväksi pudotusvalikossa"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "Kokoelma käyttäjän kansioille määrittämiä ominaisuuksia näytettäväksi pudotusvalikossa"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Uudempi versio on saatavilla. Lataa uusin versio osoitteesta http://tortoisesvn.tigris.org! Napsauta _tähän_ siirtyäksesi suoraan verkkosivuillemme."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"Rivinvaihdoin eroteltu lista polkuja, joille kuvakepäällys näytetään.\r\n"
"Jos lisäät '*' -merkin polun loppuun, kaikki tiedostot ja alikansiot polun sisällä otetaan myös mukaan."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"Rivinvaihdoin eroteltu lista polkuja, joille kontekstivalikkoa ei näytetä.\r\n"
"Jos lisäät '*'-merkin polun loppuun, kaikki tiedostot ja alikansiot polun sisällä jätetään myös pois.\r\n"
"Tyhjä lista sallii kontekstivalikon kaikilla poluilla."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"Rivinvaihdoin eroteltu lista polkuja, joille kuvakepäällystä ei näytetä.\r\n"
"Jos lisäät '*'-merkin polun loppuun, kaikki tiedostot ja alikansiot polun sisällä jätetään myös pois.\r\n"
"Tyhjä lista sallii kuvakepäällykset kaikilla poluilla."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "Tarvittu resurssi ei ollut käytettävissä."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Ohjelma, jolla voit katsoa GNU diff-tiedostoja (paikkatiedostot).\r\n"
"Jos sinulla ei ole muuta, käytä Notepad-ohjelmaa."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&Tietoja"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "&Lisää kansio..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Peruuta"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "&Keskeytä"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "Tietoa TortoiseMerge-ohjelmasta"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "Tietoa TortoiseSVN-ohjelmasta"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Hyväksy kerran"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Hyväksy pysyvästi"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Pääsy evättiin: %1."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Toimenpide"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Toimenpideloki"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Toimenpiteet"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Aktivoi tehtävälista"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Aktiiviset tiedostot"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"ActiveX-olioita ei voi tallettaa Windowsia suljettaessa!\n"
"Perutaanko kaikki muutokset %1:een?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Lisää"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "&Lisää tiedosto..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Lisää '%s' sanakirjaan"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Lisää (korvauksena)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Lisää - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Lisää ominaisuuksia"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Lisää päätekohtainen vertailuohjelma"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Lisää päätekohtainen yhdistämisohjelma"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Lisää kohde joka tapauksessa"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Lisää kohteeseen %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Lisää &ohituslistaan"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Lisää pikavalintapalkkiin"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Lisää..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Lisää/muokkaa päätekohtaista vertailu/yhdistämisohjelmaa"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Lisätty"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "Tiedosto lisätty etänä"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "Kansio lisätty etänä"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "Kohteet lisätty etäoperaationa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Lisätty solmu"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Lisätty tiedostonimihahmo(t)\n"
"%s\n"
"ohituslistaan."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Lisätään"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Lisää uuden ominaisuuden"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Lisää tiedosto(t/n) versionhallintaan"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Lisää valitut tiedostot tai tiedostopeitteen ohituslistaan"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Muokkaa asetuksia\n"
"Asetukset"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Edistyneet vertaa/yhdistä -asetukset"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Edistyneet vertailuasetukset"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Edistyneet yhdistämisasetukset"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Ikä"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Tasaa puut ylhäältä"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Kaikki komennot"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Kaikki tiedostot (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Kaikki tiedostot (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa kaikki valintapalkit ja valikot alkutilaan?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa näppäinsidonnat alkutilaan?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa valikon '%s' alkutilaan?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Kaikki muutoksesi katoavat! Haluatko todella palauttaa valintapalkin '%s' alkutilaan?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Salli moniselitteiset &UUID-arvot"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Salli eri arkistojen käyttää samaa paikanninta, esim. http://localhost/myrepos/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Salli eri arkistojen käyttää samaa UUID:ta, esim. kopioidut arkistot."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Käytä aina Windowsin asetuksia aikojen ja päivämäärien esittämiseen"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Välimuistin lataamiseen tarvittavan muistin määrä"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Ulkoinen vertailuohjelma, jota käytetään\r\n"
"eri tiedostoversioiden vertailuun\r\n"
"\r\n"
"Voit antaa seuraavat parametrit:\r\n"
"%base : kantatiedosto\r\n"
"%mine : muutettu tiedosto"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Ulkoinen yhdistämisohjelma, jota käytetään\r\n"
"tiedostojen välisten ristiriitojen ratkaisuun.\r\n"
"\r\n"
"Voit antaa seuraavat parametrit:\r\n"
"%merged : ristiriitainen tiedosto, johon talletetaan\r\n"
"%theirs : arkistossa nyt oleva tiedosto\r\n"
"%mine : tiedosto, jossa ovat sinun muutoksesi\r\n"
"%base : alkuperäinen tiedosto ilman muutoksiasi"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Virheellinen tiedostokahva: %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Tuntematon virhe."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "Tuntematon virhe kytkeydyttäessä osoitteeseen %1."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "Tuntematon rivityyppi rivillä %d!"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Sovelluskehyksen valikot:"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Yhdistää unified diff -tiedoston työkopioon"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Asettaa ominaisuudet palautuvasti kaikkiin tiedostoihin/kansioihin.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: ja webviewer: -ominaisuudet asetetaan vain kansioille."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Käytä &paikkatiedosto..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Ota käyttöön 'tehokäyttäjän asetukset', joiden avulla käyttö on sujuvampaa.\n"
"Sinun tulee tuntea kaikkien yllä olevien asetusten merkitys."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Aseta ominaisuus palautuvasti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Sovella unified diff"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Oletko varma, että haluat merkitä tiedostoristiriidat ratkaistuiksi?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Oletko varma, että haluat poistaa välimuistin valituilta %d kohteelta?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Oletko varma, että haluat palauttaa %d kohdetta? Menetät <b>kaikki</b> viimeisen päivityksen jälkeiset muutokset!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Järjestä &pystysuunnassa"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Kysy käyttäjältä"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Lisätty muutoslistaan '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Kytketty:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "Versiossa: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Ei-tuetun toiminnon yritys."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Yritys lukea %1 ohi lopun."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Yritys lukea kirjoitettaessa %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Yritys kirjoittaa luettaessa %1."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Tunnistaminen"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Tunnistustiedot"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Tekijä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Tekijä:                  Stefan Küng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Tekijät"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Tekijät kirjaintaso huomioiden"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Tekijät:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Piilota automaattisesti"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Piilota kaikki automaattisesti"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Nimeä uudestaan automaattisesti"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Sulje automaattisesti, jos paikallinen toiminto"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Sulje automaattisesti, jos ei ole ristiriitoja"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Sulje automaattisesti, jos ei ole virheitä"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Sulje automaattisesti, jos ei ole yhdistämisiä, lisäyksiä tai poistoja"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Automaattinen täydennys ehdottaa lokiviestiä kirjoittaessasi sanoja (yleensä luokkien tai niiden jäsenien nimiä)\r\n"
"tiedostoista, joita olet muuttanut."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Automaattinen"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Tarkista &uuden version saatavuus automaattisesti joka viikko"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Keskiarvo"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "&Musta tyyli"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "&Selaa..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Takaisin"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Pylväsgraafi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Kantatiedosto:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bittikartta\n"
"bittikartta"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Selvitä tekijä"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Selvitä tekijä - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Selvitä tekijä..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Selvittää tiedoston jokaiselle riville tiedot sen tekijästä ja versiosta"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Läpinäkyvyystila"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr "Valitsimet /logmsg ja /logmsgfile eivät voi esiintyä yhdessä!"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "&Selaa..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Haara / merkitty versio luotiin onnistuneesti!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Haarauta kopio vaikkei siinä olisi muutoksia"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Luo &haara / merkitty versio..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "Riko lu&kko"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Selaa ulkoinen diff-ohjelma"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Selaa..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "Vi&katunnus:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "Vikatunnus"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "Vikatunnus:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "Vikatunnukset"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Painikkeen ulkoasu"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "&Tarkista nyt"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "&Tarkista arkisto"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "&Sulje alipuut"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "K&omennot:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "&Luo versiosta haara / merkitty versio"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "&Luo hakemisto..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "N&ykyiset näppäimet:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "L&eikkaa"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Koko [kt]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Välimuistissa olevat arkistot"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Säilyttää lokiviestit paikallisesti lokihaun nopeuttamiseksi"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Voit kaksoisnapsauttaa lokiviestiä verrataksesi sitä edellisen version kanssa"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Staattisen ActiveX-olion aktivointi epäonnistui."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Ei voida kopioida \n"
"%s\n"
"->\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Bittikarttakuvan kopiointi leikepöydälle epäonnistui!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Uuden kuvan luonti epäonnistui!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Valikon mukautus epäonnistui!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Bittikarttakuvan liimaus leikepöydältä epäonnistui!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Peruuta"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Perutaan TortoiseSVN Selvitä tekijä..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Perutaan..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Vertailu ei onnistu, koska tiedosto sisältää eri muotoisia rivinvaihtotyylejä."

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Sarjoita"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Kontekstivalikko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Kate&goriat:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Sertifikaatti on vanhentunut tai ei ole vielä voimassaoleva"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Sertifikaatti on vanhentunut. Viimeinen voimassaolopäivä: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Sertifikaatti ei ole vielä voimassa. Voimassa alkaen: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Sertifikaatit|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Vaihda ikkunan paikkaa"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Vaihda ikkunan kokoa"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Muuttuneet tiedostot"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Muuttuneet tiedostot välillä %s, %s ja %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Muuttuneet tiedostot: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Muutoslista %s siirretty"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Muutoslista:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Muutokset (tiedoston kaksoisnapsautus käynnistää vertailun):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "&Hae työkopio..."

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Tarkista"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Tarkista päivitykset"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Tarkista päivitykset..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Tarkista &muutokset"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Tarkista &muutokset"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Tarkista muutokset"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Hae työkopio arkistosta"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Valitse tiedostot, jotka haluat poistaa\n"
"ennen arkistoon tuontia."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Tarkista lokista, kuinka tiedosto/kansio nimettiin uudelleen/siirrettiin ja päätä, haluatko säilyttää nykyisen vai arkiston version. Merkitse sitten ristiriita ratkaistuksi."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Tarkista lokista, kuinka tiedosto/kansio nimettiin uudelleen/siirrettiin ja päätä sitten, haluatko yhdistää muutoksen uudelleen nimettyyn tiedostoosi, vaiko palauttaa alkuperäisen tiedoston."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Tarkista antamasi polku ja/tai paikannin."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Valitse toiminnot, joiden haluat olevan kontekstivalikon päätasolla TortoiseSVN-alivalikon sijaan"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Valitse käyttääksesi lyhyempää aika- ja päiväysmuotoa lokiviesteissä"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Tarkista työkopion muutokset"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Tarkistetaan onko ohjelmasta uudempaa versiota..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Hae työkopio"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "&Työhakemisto:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Hae työkopio - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Työkopion haun syvyys"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Haetaan työkopio osoitteesta %s, versio %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Tarkistussumma:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Valitse kohde:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Luokitteluhahmot"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Siivoamassa"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Siivoamassa."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Siivous ei kyennyt käsittelemään seuraavia polkuja:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Siivous on onnistuneesti käsitellyt seuraavat polut:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Siivoa keskeytetyt operaatiot, lukitut tiedostot, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Tyhjennä"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Pyyhkimistyökalu\n"
"Pyyhi"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Tyhjentää %ld paikanninta, jotka ovat talletettuina %ld työkopioon"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Tyhjentää %ld lokiviestiä talletettuina %ld työkopioon"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Tyhjentää %ld käyttäjätunnus/salasana -paria, %ld SSL-sertifikaattia ja %ld käyttäjänimeä"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Tyhjentää talletetut lokit %ld arkistosta"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Tyhjentää talletetut tunnistustiedot.\r\n"
"Sinun on syötettävä käyttäjätunnus ja salasana uudelleen kaikille arkistoille."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Tyhjentää %ld ikkunan talletetut koot ja sijainnit"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Napsauta siirtyäksesi verkkosivustoon"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Napsauta valitaksesi äskettäin kirjoitetun viestin"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Napsauta \"Lisäasetukset\" määritelläksesi tiedostopäätteeseen perustuvia vertailuohjelmia"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Napsauta \"Lisäasetukset\" määritelläksesi tiedostopäätteeseen perustuvia yhdistämisohjelmia"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Leikepöytä"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Sulje"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Poista kokoruututila"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Sulje esikatselu\n"
"&Sulje"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Sulje itse"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Sulkee aktiivisen ikkunan ja pyytää tallettamaan tiedostot"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "S&ulje lähdepuu"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Sulje s&euraava puu"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Väri"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Väri 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Väri 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Värjää &rivin sisäiset muutokset"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Värit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Värit:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "Komenn&ot:"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Komento"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Komentorivi"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Suoritettava komentorivi:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Komento epäonnistui."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Komennot"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Toimita"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Toimita - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Toimituspaikka:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Toimita..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Toimitukset tekijän mukaan"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Toimitukset päiväyksen mukaan"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Toimitukset per viikko:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Toimittaa muutoksesi arkistoon"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Versioimattoman kansion lisäys arkistoon ei lisää sen sisältämiä kohteita!\n"
"Haluat ehkä mieluummin lisätä nämä kansiot palautuvasti kontekstivalikon komennolla 'Lisää...'.\n"
"\n"
"Oletko varma että haluat jatkaa toimitusta?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Vertaa &uusimpia (HEAD) versioita"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "&Vertaa ja selvitä tekijät kantaversion (BASE) kanssa"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Vertaa ja selvitä tekijät edelliseen versioon nähden"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Vertaa tyhjämerkkejä"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Vertaa &työkopioon"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Vertaa kantaversion (&BASE) kanssa"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Vertaa edelliseen versioon"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Vertaa tiedostoa viimeiseen arkistoon toimitettuun versioon näyttääkseen tekemäsi muutokset"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Vertaa valittua tiedostoa arkistossa olevaan tiedostoon"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Verrataan: %s ja %s"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Valmis"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Määrittele toimintokomennot"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Määrittele kytkös vikaseurantaohjelmaan"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään eri tiedostoversioiden vertailuun"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään eri ominaisuusversioiden vertailuun"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään tiedostoristiriitojen ratkomiseen."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Määritä ohjelma, jota käytetään GNU diff-tiedostojen (paikkatiedostot) katseluun."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Ristiriitaiset tiedostot"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Ristiriita ratkaistu"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "Ristiriita"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Ristiriitoja: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Kytkeydy arkistopalvelimelle ja nouda puuttuvat lokitiedot"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Säiliöiden koot"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Kontekstivalikot:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Jatka"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Kutista ankkuroitu ikkuna"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "&Kopioi"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Kopioitu"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Kopioitu paikantimesta"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Kopioitu paikasta: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Kopioitu etänä"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopioi %ld kohdetta paikkaan\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopioi %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopioi polku %s paikkaan %s, versio %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopioi %s\r\n"
"tiedostoon %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopioi (haara / merkitty versio)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopioi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopiointityökalu\n"
"Kopioi"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopioi paikannin leikepöydälle"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopioi kaikki tiedot leikepöydälle"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Kopioi ja uudelleennimeä"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopioi ja uudelleennimeä kohde tänne"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopioi virheilmoitus leikepöydälle"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Kopio polusta"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopioi kohteet tänne"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopioi polut leikepöydälle"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Kopioi valinta &leikepöydälle"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopioi valittu teksti leikepöydälle\n"
"Kopioi"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Kopioi kohteeseen %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopioi leikepöydälle"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopioi työkopioon"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopioi työkopioon..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopio: Uusi nimi %s:lle"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopioidaan %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Kopioimassa..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Korjaukset"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "Elementin %s lisäys ohituslistaan epäonnistui!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "'%s':n lisäys epäonnistui, koska"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Ominaisuuden '%s' lisäys kohteeseen '%s' epäonnistui, koska"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Uusimman version tarkistus epäonnistui!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Tiedostojen kopiointi epäonnistui!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "Tiedoston %1 luonti epäonnistui, koska hakemisto on täynnä."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "'%s':n poisto epäonnistui, koska"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Ominaisuuden '%s' poisto kohteesta '%s' epäonnistui, koska"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Viimeisimmän toimitetun version selvitys ei onnistu!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Tilatietojen haku epäonnistui!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "'%s':n yhdistäminen epäonnistui, koska"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Ominaisuuden '%s' yhdistäminen kohteeseen '%s' epäonnistui, koska"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "Tiedostoa %1 ei voitu avata, koska liian monta tiedostoa on auki."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Tiedoston\n"
"%s\n"
"avaus epäonnistui"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "Hakemistoa %1 ei voitu poistaa, koska se on työhakemisto."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Elementin %s poisto ohituslistasta epäonnistui"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr "Tiedoston %s paikantimen selvitys epäonnistui!"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Tiedoston %s version %s haku epäonnistui.\n"
"Paikkaus ei onnistu!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Tiedoston %s talletus epäonnistui!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Vertailuohjelman käynnistys epäonnistui!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Ulkoisen vertailuohjelman käynnistys epäonnistui!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Ulkoisen yhdistämisohjelman käynnistys epäonnistui!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Tulostuksen aloitus epäonnistui."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Katseluohjelman käynnistys epäonnistui!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Säikeen käynnistys epäonnistui!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Luo &paikkatiedosto..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Luo muutoslista"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Luo paikkatiedosto"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Luo arkistokopio:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Luo uusi hakemisto:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "&Luo arkisto tänne"

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Luo unified diff -tiedosto"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Hakemisto luotu etänä"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Luo kopion arkistossa (kevyt operaatio); käytetään haarojen ja merkittyjen versioiden luomiseen"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Luo paikkatiedoston kahden tiedoston välisistä eroista\n"
"Luo paikkatiedosto"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Luo arkiston valittuun paikkaan"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Luo unified diff-tiedoston, jossa ovat mukana tekemäsi muutokset"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Kiitokset:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "&Leikkaa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Nykyinen"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Nykyinen versio:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Nykyinen versio: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "&Mukauta..."

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Mukautettu"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Mukauta"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Mukauta näppäimistö"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Mukauta pikavalintapalkki"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Mukauta pikavalintapalkki..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Leikkaa valinta ja liitä se Leikepöydälle\n"
"Leikkaa"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "&Yksityiskohdat"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Päivä"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Oletus"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "Lokiviestien &oletuslukumäärä"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Oletusvalikko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "Oletuspaikannin:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Oletusarvoinen sovellusvalikko. Näytetään kun dokumentteja ei ole avattu."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Oletuskansio:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Käytä oletusarvoisesti UTF-8 -koodausta"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Poista"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Poista versioimattomat kohteet"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Poista ja &ohita %d kohdetta nimen perusteella"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Poista ja lisää &ohituslistaan"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Poista ja ohita %d kohdetta &päätteen perusteella"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Poista versioimattomat kohteet..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Poistettu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Poistettu solmu"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Poistaa ja lisää valitut tiedostot tai tiedostopeitteen ohituslistaan"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Tuhoa tiedostoja/kansioita versionhallinnasta"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Poistaa tiedostoja/kansioita versionhallinnasta, mutta säilyttää ne paikallisesti"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Poistaa toimenpidelokin"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Poistetaan"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Syvyys"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Syvyys:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Kuvaus"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Kuvaus:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Poista muutoslistan valinta"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Kohteen levytila on täynnä."

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Laiteriippumaton bittikartta\n"
"laiteriippumaton bittikartta"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Ikkunoiden koot ja paikat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Vertailutiedosto:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Vertailuasetukset"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Vertaa paikantimen kanssa"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Erot välillä"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "Polku&nimien erot"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Vertailu"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Vertaa työkopion tiedostoa sen viimeisimmän toimitetun tiedoston edeltäjän kanssa."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Hakemisto:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Poista tämä valinta jos työkopiosi ovat todella suuria ja navigointi\r\n"
"niiden sisällä aiheuttaa liikaa levyoperaatioita."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Levy täyttyi käsiteltäessä %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Välityskeskeytys: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "Näytä &painikkeet tässä järjestyksessä"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Näytä ohje napsautetuille nappuloille, valikoille ja windows\n"
"Help -toiminnolle"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Näytä ohje nykyiselle toiminnolle tai komento\n"
"Help"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Näyttää käyttöohjeet\n"
"Ohje"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Näytä ohjelman tiedot, versionumero ja tekijänoikeudet\n"
"Tietoa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Älä näytä kontekstivalikkoa seuraaville poluille:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Haluatko todella poistaa valintapalkin '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Haluatko todella siirtää tämän tiedoston tai kansion?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Haluatko todella perua kaikki muutokset tiedostoon\n"
"%s\n"
"ja palata tähän versioon? Nämä muutokset perutaan yhdistämällä versioita käänteisesti työkopioosi."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Haluatko todella perua kaikki tiedostoon\n"
"%s\n"
"tässä versiossa tehdyt muutokset? Nämä muutokset perutaan yhdistämällä versio käänteisesti työkopioosi."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Haluatko tehdä työkopiosta versioimattoman?\n"
"Tämä poistaa kaikki Subversion-tiedot hakemistosta\n"
"%s alaspäin!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Haluatko jatkaa?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Haluatko avata tiedostot uudelleen, jotta asetusmuutokset tulevat voimaan?\n"
"Huomaa: menetät kaikki tekemäsi muutokset!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Haluatko poistaa ominaisuuden %s palautuvasti?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Haluatko tallentaa muutokset?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Dokumentti :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Käyttöohjeet : Simon Large\n"
"Koodi : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Älä näytä tätä viestiä uudestaan"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Raahaa tehdäksesi tästä valikosta kelluvan"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Piirrä"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Asematyypit"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Asemat A: ja B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Pudottaminen kohteeseen %1 ei ole mahdollista"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "&Täsmälliset kopiolähteet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "&Pois jätettävät polut:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "&Lopeta"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "L&aajenna kaikki"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "&Laajenna alipuut"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "&Vie"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "&Vie..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Muokkaa"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Muokkaa painikkeen kuvaa"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Muokkaa ominaisuuksia"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Muokkaa ominaisuusristiriitaa"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Muokkaa puuristiriitoja"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Muokkaa tekijää"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Muokkaa tekijän nimeä"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Muokkaa ristiriitaa"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Muokkaa päätekohtaista vertailuohjelmaa"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Muokkaa päätekohtaista yhdistämisohjelmaa"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Muokkaa lokiviestiä"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Muokkaa ominaisuutta '%s' polulla\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Muokkaa..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Muokkaa valittua ominaisuutta"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Välityspalvelimen IP-osoite tai nimi"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Ellipsityökalut\n"
"Ellipsi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Tyhjä"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Salli lokitietojen talletus välimuistiin loki-ikkunan ja versiograafin nopeuttamiseksi"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Salli tämä vain jos työskentelet web-projektien kanssa VS.NET 2003:lla!\r\n"
"Sinun täytyy käynnistää tietokone uudelleen, jotta asetus tulisi voimaan."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Sallii tavutustarkistuksen vain jos\n"
"tsvn:projectlanguage -ominaisuus on päällä."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Laitteistovirhe luettaessa %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Lukitusvirhe luettaessa %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Yhteiskäyttövirhe luettaessa %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Viallinen parametri."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Tuntematon virhe luettaessa %1."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Tuntematon virhe kirjoitettaessa %1."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Viimeinen versio"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Suurenna ikkuna koko ruudun kokoiseksi"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Syötä lokiviesti"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Syötä paikannin"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Syötä GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Syötä rahayksikkö."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Syötä päiväys ja/tai kellonaika."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Syötä päiväys."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Syötä lukitusviesti (ei pakollinen):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Muutoslistan nimi:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Syötä numero väliltä %1 - %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Syötä numero."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Syötä positiivinen kokonaisluku."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Syötä aika."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Syötä kokonaisluku väliltä %1 - %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Syötä kokonaisluku väliltä 0-255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Syötä kokonaisluku."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Syötä &lokiviesti:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Syötä lokiviesti:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Lisää korkeintaani %1 merkkiä."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Tuhoa kaikki\n"
"Tuhoa kaikki"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Poista valinta\n"
"Poista"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Virhe"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Virhe korjattaessa komentotulkin kuvakkeita!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Virhe varmistettaessa palvelinsertifikaattia %s:lle:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Virhe luettaessa/kirjoitettaessa rekisteriavainta %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Poikkeukset:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Jätä pois"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Suoritettava (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Informaatio (*.pdf)|*.pdf|Komentojono (*.bat)|*.bat|Kaikki tiedostot (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Olemassaoleva"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "L&aajenna lähdepuu"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "Laajenna s&euraava puu"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Laajenna (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Laajenna ankkuroitu ikkuna"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Lisäasetukset"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Siirry"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Vie"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "&Vientihakemisto:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Vie - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Vientihakemisto:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Vie valittu välimuisti joukkona CSV-tiedostoja"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Vie myös versioimattomat tiedostot"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Viedään %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Viedään..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Vie arkiston tyhjään työkopioon ilman Subversion-tilakansioita"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Tallettaa joukon ominaisuuksia tiedostoon"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Pääte"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Pääte tai mime-tyyppi:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Päätteeseen/MIME-tyyppiin liittyvät ohjelmat"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Ulkoinen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Ulkoinen ohjelma:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Ulkoiset ohjelmat::Vertailutyökalu"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Ulkoiset ohjelmat::Yhdistämistyökalu"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Ulkoiset ohjelmat::Unified diff-työkalu"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "svn:external epäonnistui"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Poislukien svn:externals"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Mukaanlukien svn:externals"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Palautus epäonnistui"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Yhdistäminen epäonnistui.\n"
"Linkki voi olla rikki."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "ActiveX-olion muunnos epäonnistui"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Tyhjän tiedoston luominen epäonnistui"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Olion luonti epäonnistui. Varmista, että sovellus on asennettu oikein."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Ohjetta ei voitu käynnistää."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Palvelinsovelluksen käynnistys epäonnistui."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Tiedoston aukaiseminen epäonnistui."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Palvelinoperaation suoritus epäonnistui."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Tiedoston tallentaminen epäonnistui."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Muutoslistan '%s' asetus/poisto epäonnistui"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Vikaseurantaohjelman COM-kytköksen '%s' käynnistys epäonnistui.\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Epäonnistui!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Haetaan tiedostoa..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Haetaan versio %s tiedostosta:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Tiedosto"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Tiedostomuutoksia per viikko:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Tiedostoerot"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Tiedostolista on tyhjä"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Tiedostopaikat"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Tiedoston koko:\t\t%s (%s)\n"
"Leveys:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Korkeus:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Vaakaresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Pystyresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Syvyys:\t\t\t%d bittiä\n"
"Zoomaus:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Tiedoston koko:\t\t%s (%s)\n"
"Leveys:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Korkeus:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Vaakaresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Pystyresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Syvyys:\t\t\t%d bittiä\n"
"Zoomaus:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Tiedoston koko:\t\t%s (%s)\n"
"Leveys:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Korkeus:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Vaakaresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Pystyresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Syvyys:\t\t\t%d bittiä\n"
"Zoomaus:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Tiedoston koko:\t\t\t%s (%s)\n"
"Leveys:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Korkeus:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Vaakaresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Pystyresoluutio:\t\t%.1f dpi\n"
"Syvyys:\t\t\t%d bittiä\n"
"Zoomaus:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Tiedoston koko:\t\t\t%s (%s)\n"
"Leveys:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Korkeus:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Vaakaresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Pystyresoluutio:\t\t%.1f dpi\n"
"Syvyys:\t\t\t%d bittiä\n"
"Zoomaus:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Tiedoston koko:\t\t\t%s (%s)\n"
"Leveys:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Korkeus:\t\t\t%ld pikseliä\n"
"Vaakaresoluutio:\t%.1f dpi\n"
"Pystyresoluutio:\t\t%.1f dpi\n"
"Syvyys:\t\t\t%d bittiä\n"
"Zoomaus:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Tiedostonimi"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Täyttötyökalu\n"
"Täytä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Suodata pois polut, jotka sisältävät yhden seuraavista merkkijonoista\n"
"(erota useat polut merkillä '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Suodata polut"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Etsi"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Löydä määritelty teksti\n"
"Etsi"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Valmis!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Sovita graafi"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Sovita korkeus"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Sovita kuvien &koot"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Sovita leveys"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Korjaa kohteen merkkitaso äläkä lisää sitä"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Näytä &merkityt versiot lähtösolmussa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Lähtösolmuun yhdistetty merkitty versio"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Kansio"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Kirjasin"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Paina F1 saadaksesi ohjeen. Vieritä vaakasuunnassa komennolla Ctrl+kiekko"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "Poista valinta 'Pysähdy kopioon/uudelleennimentään' nähdäksesi täydellisen historian"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Eteenpäin"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Paikantimesta:"

# vai lähettäjä?
#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "Mistä:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Mistä: (aloituspaikannin ja yhdistettävän välin ensimmäinen versio)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Koko ruutu"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Täysin palautuva"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "GDI+:aa ei voitu alustaa!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ ei voinut luoda bittikarttaobjektia. Sinulla ei todennäköisesti ole riittävästi muistia."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Haetaan tietoja. Odota hetki..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Yleiset"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Yleinen::Värit"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Yleinen::Kontekstivalikko"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Yleinen::Ikkunat 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Yleinen::Ikkunat 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Luodaan paikkatiedostoa..."

# vai lukitus?
#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "&Lukitse..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Hae yhdistämislokit"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Ilman 'svn:needs-lock' -ominaisuutta olevan tiedoston lukitseminen <b>ei</b> estä muita muokkaamasta tiedostoa omissa työkopioissaan.\n"
"Pakottaaksesi voimakkaamman lukituksen sinun tulee lisätä 'svn:needs-lock'-ominaisuus kaikille lukitusta tarvitseville tiedostoille ja toimittaa ne arkistoon.\n"
"Tällaisia tiedostoja voi vain lukea, ja vasta lukitseminen tekee niistä kirjoitettavia.\n"
"Huomaa, että muiden käyttäjien pitää päivittää työkopionsa ennen kuin he näkevät muutokset."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Haetaan tiedostoa %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Haetaan tiedostoa %s, versio %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Haetaan tiedoston tietoja..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Haetaan tietoja arkistosta..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Haetaan tietoja..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Haetaan lokia..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Haetaan tarvittavia tietoja..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Haetaan vertailutietoja (unified diff)..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Yleinen &ohituslista:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Yleiset asetukset"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Siirry riville"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Siirry seuraavaan ristiriitaan\n"
"Seuraava ristiriita"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Siirry seuraavaan eroon\n"
"Seuraava ero"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Siirry edelliseen ristiriitaan\n"
"Edellinen ristiriita"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Siirry edelliseen eroon\n"
"Edellinen ero"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Graafin tyyppi:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Harmaa"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Ryhmitä haaroittain"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Ryhmittele muutoslistat"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "P&iilota riippumattomat muuttuneet polut"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "&Sävy"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "HEAD-solmu"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "Uusin versio (HEAD) on %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Ohje"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Näppäimistöohje"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Heksa"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Piilota &poistetut polut"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Piilota kaikki haarat, jotka eivät muuttaneet kohdetta"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Piilota poistetut haarat ja merkityt versiot"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Piilota ankkuroitu ikkuna"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Piilota komento sen suorituksen ajaksi"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Piilota käyttämättömät &haarat"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Piilota/näytä paikkatiedostolista\n"
"Piilottaa tai näyttää paikkatiedostolistan"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Välimuistin suurin versionumero"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Vihje: Paina F5-näppäintä päivittääksesi hakemistopuun. Ctrl+F5 päivittää myös alihakemistot."

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Vihje: valitse kontekstivalikko, vaihda sivuksi 'Komennot' ja raahaa työkalurivin painikkeita valikkoikkunaan."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Koti"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Toimintokomennot"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Toimintokomennot::Integrointi vikaseurantaohjelmiin"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Toimintotyyppi"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Toimintotyyppi:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Isäntänimi ei täsmää (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Miten haluat ratkaista tämän ristiriidan?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "&Sisällytettävät polut:"

# msgid/msgstr fields for Accelerator keys
# Format is: "ID:xxxxxx:VACS+X" where:
#  ID:xxxxx = the menu ID corresponding to the accelerator
#  V = Virtual key (or blank if not used) - nearly always set!
#  A = Alt key   (or blank if not used)
#  C = Ctrl key  (or blank if not used)
#  S = Shift key  (or blank if not used)
#  X = upper case character
# e.g. "V CS+Q" == Ctrl + Shift + 'Q'
# ONLY Accelerator Keys with corresponding alphanumeric characters can be
# updated i.e. function keys (F2), special keys (Delete, HoMe) etc. will not.
# ONLY change the msgstr field. Do NOT change any other.
# If you do not want to change an Accelerator Key, copy msgid to msgstr
#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32778:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Kuvakepäällykset"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Kuvakepäällykset / Tilasarakkeet"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Kuvakepäällykset::Kuvakejoukko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Kuvakkeet/Suunnittelu/Koodi:    Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Jos jokin annetun polun elementti (kahden '/'-merkin välinen osa)\n"
"täsmää näiden hahmojen kanssa, sitä pidetään 'haarana' (engl. branch)."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Jos jokin annetun polun elementti (kahden '/'-merkin välinen osa)\n"
"täsmää näiden hahmojen kanssa, sitä pidetään 'merkittynä versiona' (engl. tag)."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Jos jokin annetun polun elementti (kahden '/'-merkin välinen osa)\n"
"täsmää näiden hahmojen kanssa, sitä pidetään 'päähaarana' (engl. trunk)."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Aktivoituna poistaa päällykset ja kontekstivalikon käytöstä 'Tallenna nimellä...' ja 'Avaa' -ikkunoissa"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr "Toiminto 'Lukitse' näytetään aina päävalikossa, mikäli valitulla tiedostolla on svn:needs-lock -ominaisuus asetettuna"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Mikäli valittu, arkistoon luodaan uusi kansio.\n"
"Muussa tapauksessa arkistoon tuonti käyttää määritettyä paikanninta."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr "Mikäli valittu, TortoiseSVN luo kantaversiosta (BASE) väliaikaisen tiedoston suorittaakseen vertailun laajennettujen avainsanojen ja korjattujen rivinvaihtojen kanssa."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Mikäli valittu, version kaksoisnapsautus lokissa vertaa sitä edellisen version kanssa."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Mikäli valittu, toimitusikkuna käynnistyy automaattisesti uudestaan virheen jälkeen,\r\n"
"säilyttäen viimeisimmät valintasi ja lokiviestin."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Mikäli sallittu, TortoiseSVN tarkistaa kerran viikossa uusien ohjelmaversioiden saatavuuden"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Mikäli sallittu, yhdistämisikkuna alustaa 'Mistä:'-paikantimen valitun työkopion perusteella\r\n"
"sen sijaan, että käyttäisi viimeksi käytettyä paikanninta."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Mikäli sallittu, arkistoon otetaan yhteys ikkunaa avattaessa.\r\n"
"Sinun ei siis enää tarvitse suorittaa toimintoa 'Tarkista arkisto' erikseen."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Mikäli sallittu, kuvakepäällys 'normaali' näytetään myös\n"
"pois jätettäville työkopiokansioille"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Mikäli asetettu, TortoiseSVN asettaa tiedostojen päiväykset\r\n"
"viimeisimmän arkistotoimituksen päiväykseen. Muussa tapauksessa TortoiseSVN käyttää seinäkelloaikaa."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Mikäli asetettu, versioimattomissa kansioissa olevat tiedostot voidaan näyttää tilakontrollissa.\r\n"
"Tilakontrollia käytetään esimerkiksi arkiston toimitusikkunassa."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Mikäli asetettu, versioimattomat tiedostot muuttavat yläkansion tilan muuttuneeksi\r\n"
"ts. ne saavat 'muuttunut'-kuvakepäällyksen."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Mikäli graafissa on useita puita, erota ne pienillä muutoksilla taustaväriin."

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Jos arkistoon ei saada yhteyttä"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Jos muutat tämän arvon, olemassa olevia työkopioitasi ei tunnisteta enää!\n"
"Sinun tulee hakea työkopiosi uudestaan.\n"
"Jos et ole varma tästä, lue käyttöohjeesta lisätietoa.\n"
"Oletko täysin varma, että haluat tehdä tämän?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Jos haluat rikkoa lukon, käytä 'Tarkista muutokset'-toimintoa."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Hylkää"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Ohita %d kohdetta &päätteen perusteella"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Ohita &kaikki tyhjämerkit"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Älä välitä &kirjainkoosta"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Ohita kaikki tyhjämerkit"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Älä välitä edeltäjistä"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Älä välitä &rivinvaihdoista (suositus)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Älä välitä rivinvaihdoista"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Ohita muuttuneet tyhjämerkit"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Mukaan lukien ohitettavat (svn:ignore) kohteet"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Kuva &ja teksti"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Kuva &ja teksti"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Kuvat"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Välittömät lapset (myös kansiot)"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Tuo"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Tuo %ld kohdetta"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Tuo polku %s paikkaan %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "&Tuontiviesti"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Tuo - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Lataa joukon aiemmin talletettuja ominaisuuksia tiedostosta"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Tuo tiedosto %s\r\n"
"paikkaan %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Tuo tiedosto\r\n"
"paikkaan %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Tuo kansio %s\r\n"
"paikkaan %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Tuo kohteeseen %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Tuodaan tiedostoa %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Tuo kansion arkistoon"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Ota mukaan ohitetut tiedostot"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Ota yhdistetyt versiot mukaan"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Ota mukaan vain seuraava versioväli:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Sisällyttää arkiston tilatarkistukseen\n"
"Pidä shift-näppäin pohjassa napsautettaessa hakeaksesi kaiken."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Väärä tiedostonimi."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Ensimmäinen tuonti arkistoon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Rivin sisäiset erot"

# vai syötä?
#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Syöte"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Lisää leikepöydän sisältö\n"
"Liitä"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Liian vähän muistia operaation suorittamiseen."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Sisäinen ohjelmavirhe."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Sisäinen arvo, joka kuvaa pakkauksen laatua"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Laiton rahayksikkö."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Viallinen tieto jätetty pois!"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Virheellinen versionumero! Oikeita versioita ovat:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positiiviset kokonaisluvut,\n"
"päiväykset joissain seuraavista muodoista:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Virheellinen versionumero! Oikeita versioita ovat:\n"
"HEAD,\n"
"positiiviset kokonaisluvut,\n"
"päiväykset joissain seuraavista muodoista:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Laiton versioväli!\n"
"Sallittuja versioita ovat numerot ja HEAD, pilkuilla erotettuina.\n"
"Väli määritellään väliviivan avulla.\n"
"Esimerkki: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Tiedostoa ei voi uudelleennimetä vain vaihtamalla sen merkkien tasoa.\n"
"Et voi esimerkiksi nimetä tiedostoa MyFile.txt uudelleen muotoon MYFILE.txt.\n"
"Katso lisätietoa käyttöohjeista tämän rajoituksen kiertämiseksi."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Näyt yrittävän <b>sijoittaa työkopiotasi uudelleen</b> eri polulle saman arkiston sisällä.\n"
"\n"
"Mistä: %s\n"
"Mihin: %s\n"
"\n"
"Uudelleensijoitus tarvitaan vain, jos polku <b>Mihin</b> viittaa eri arkistoon.\n"
"Työkopion vaihtaminen osoittamaan eri polkuun arkiston <b>sisällä</b> tehdään toiminnolla Vaihda (switch).\n"
"\n"
"Toiminnon väärä käyttö <b>korruptoi työkopiosi!</b>\n"
"Jos olet epävarma, mitä tehdä, katso lisätietoa käyttöohjeen kohdasta <i>relocate</i>.\n"
"Haluatko todella jatkaa?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Yhdistä seuraavan &puun kanssa"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Yhdistä lähdepuun kanssa"

# vai lukitukset?
#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Pidä &lukot"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Säilytä muutoslistat"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Valitse arkiston hakemisto"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Valitse arkiston tiedosto"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Valitse paikallinen hakemisto"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Valitse paikallinen tiedosto"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Näppäimistö"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Pikanäppäimet:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Näppäimet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Viimeisin versio:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Kohteen viimeinen talletettu versio"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Aika, jolloin välimuistin sisältöä muutettiin viimeksi"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Aika, jolloin välimuistia käytettiin viimeksi"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Aika, jolloin arkistosta kysyttiin viimeksi HEAD-versiota"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Käynnistää erillisen vertailu/yhdistämisohjelman ristiriitojen ratkaisemiseksi"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Vähiten aktiivinen tekijä:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Jätä ristiriitaiseksi:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Vasen näkymä:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Vasen kuva"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Rivi"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Viivagraafi"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Viivatyökalu\n"
"Viiva"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Rivivertailupalkki"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Rivien väliset erot"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Rivi:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Rivi: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Listaa ohjeiden aiheet\n"
"Ohjeaiheet"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Luettelo arkistoista, joiden lokitietoja on tallennettu välimuistiin"

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "List1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Hae kuvat"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Paikallinen tila"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr "Arkiston paikantimen talletuspaikka."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Sijoituspalkki"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Lukko"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Lukituspäiväys"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Lukitse tiedostot"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Lukko rikki!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Lukituskommentti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Lukko luotu:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Lukitus epäonnistui"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Lukon omistaja:"

# vai lukituksen?
#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "%s varasti lukon"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Lukitsija: %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Lukitus epäonnistui, koska uudempi versio on olemassa!\n"
"Haluatko päivittää ja yrittää uudestaan?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Lukitsee tiedoston muilta käyttäjiltä ja sallii sinun muokata sitä."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Loki"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Lokiviestien välimuistin tilastoja"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Lokiviestien talletus"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Lokiviestien talletus::Välimuistissa olevat arkistot"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Viimeisimmät viestit"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Lokiviestit"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Lokiviesti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Lokiviestit"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Lokiviestit (Toimita arkistoon -ikkuna)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Lokiviestit (Näytä loki -ikkuna)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Näytetyt versiot: Pienin: %ld - Suurin: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Näytetyt versiot: Pienin: %ld - Suurin: %ld - Uusin versio (HEAD): %ld"

#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Luminanssi"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "Sähköpostijärjestelmän DLL-kirjasto ei kelpaa."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Tee tästä oletusarvo"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Hallitse Subversion-ominaisuuksia"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Merkitse &ratkaistuksi"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Merkitse ratkaistuksi"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Korosta työkopiotasi vastaava versio"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Valitse vertailua varten"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Merkitse ristiriita ratkaistuksi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Tuntomerkit"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Merkitse tiedoston ristiriidat ratkaistuksi\n"
"Merkitse ratkaistuksi"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Merkitsee versiot yhdistetyiksi suorittamatta itse yhdistämistä.\r\n"
"Tämä estää versioita tulemasta yhdistetyiksi tulevaisuudessa."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Täsmää &kirjainkoko"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Maksimi"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Lokiviestihistorian suurin koko (viestiä)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Toimenpidelokin rivien maksimimäärä"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Työkalu&virheiden maksimimäärä ennen välimuistin poistoa"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "Valikot näyttävät &äskettäin käytetyt komennot ensin"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Valikko"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Valikkorivi"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "Valikon &varjot"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Yhdistä"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Yhdistä - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Yhdistä takaisin"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Yhdistä versioväli"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Yhdistä kaikki"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Yhdistämissyvyys:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Yhdistä ilman kysymyksiä"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Yhdistämisasetukset"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Yhdistä takaisin..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Yhdistä versioväli"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Yhdistä versio..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Yhdistä versiot..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Yhdistä muutokset kohteeseen '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Yhdistä kaksi eri puuta"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Yhdistämistyyppi"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Yhdistetty"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Yhdistetty versio(t) %s paikantimesta %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Yhdistää haaran päähaaraan"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Yhdistää kaikki puuttuvat versiot takaisin työkopioon käyttämällä tietoa aiemmin tehdyistä yhdistämisistä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Yhdistäminen"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Yhdistetään %s -> %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Yhdistämässä arkistopaikantimien välisiä eroja"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Yhdistän muutokset alkaen polusta %s (versio %s) polkuun %s (versio %s) kohteeseen %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Yhdistämässä versiota %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Yhdistetään versiosta %ld versioon %ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Yhdistäminen vaatii eri versioita tai eri paikantimia 'Mistä:'- ja 'Mihin'-kentissä"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Yhdistetään versiot %s polusta %s -> %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Viesti"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Viesti:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Viestejä"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Viestit, tekijät ja polut"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "MIME-tyyppi"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Minimi"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Minun"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Pienennä valintanauha"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Sekalaiset"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Sekoitettu"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Muutospäiväys"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Muokattu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Muokattu solmu"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Lisää"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Lisää painikkeita"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Lisää komentoja..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Lisää värejä..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Lisää..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Aktiivisin tekijä:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Hiiri"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Siirrä %ld kohdetta paikkaan\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Siirrä %s\r\n"
"paikkaan %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Siirrä &alas"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Siirrä &ylös"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Siirrä kohde alaspäin"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Siirrä kohde ylöspäin"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Siirrä ja uudelleennimeä"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Siirrä ja uudelleennimeä kohde tänne"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Siirrä kohteet tänne"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Siirrä kohteeseen %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Siirrä muutoslistaan"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Siirrä/Nimeä uudelleen"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Siirrä: uusi nimi %s:lle"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Siirretty etänä"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Siirtää muutetut tiedostot Roskakoriin ennen palautusta"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Siirretään %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Siirretään..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Tiedostoni:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "&Seuraava ristiriita"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Navigointipaneelin asetukset"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Navigointipaneelin asetukset..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Tarvitsee lukon"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Sisäkkäinen"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Verkko"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Älä koskaan enää ota yhteyttä arkistoon"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Uusi"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "&Uusi nimi:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Uusi valikko"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Uudelleennimeä %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Uusi nimi:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Seuraava sivu\n"
"Seuraava sivu"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Ei"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Komento antamatta!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe on käytössä komentotulkin laajennuksena eikä sitä tulisi käynnistää suoraan!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Komento antamatta!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Eroja ei löytynyt!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Virheviestiä ei saatavilla."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Ei virheitä."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Tiedostoja tai kansioita ei ole muokattu. TortoiseSVN ei löydä mitään palautettavaa!"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Ei näytettäviä tiedostoja nykyisillä asetuksilla.\n"
"Tarkista alla olevat asetukset nähdäksesi versioimattomat, ohitetut ja/tai muuttumattomat tiedostot.\n"
"Nähdäksesi arkiston muutokset, napsauta 'Tarkista arkisto'."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Tiedostoja ei ole muutettu/lisätty viimeisen arkistotoimituksen jälkeen.\n"
"TortoiseSVN ei löydä mitään tehtävää..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Tiedostoja ei ole muutettu/lisätty viimeisen arkistotoimituksen jälkeen.\n"
"TortoiseSVN ei löydä mitään tehtävää...\n"
"Haluatko nähdä versioimattomat tiedostot?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Graafi ei saatavilla"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Kuvaenkooderia ei löydetty tiedostolle %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Ei tavutuskorjausta"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Ei tilamuistia. Vain versioiduilla kansioilla on päällys, tiedostoilla ei ole päällystä"

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Ei asiasanastoehdotuksia"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Solmujen värit"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Pois käytöstä"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Normaali"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Kaikkia järjestelmän rekisteriasetuksia (tai INI-tiedostoa) ei poistettu."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Liian vähän muistia operaation suorittamiseen."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Muisti ei riitä!\n"
"Koeta pienentää versiograafin kokoa sulkemalla\n"
"solmuja tai pienentämällä zoom-kerrointa."

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Ei palautuva"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Huomaa: kansio sisältää versioimattomia kohteita"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Huomaa: kirjasinasetukset vaikuttavat myös TortoiseUDiff-ohjelmaan"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Huomautus"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Välimuistissa olevien tekijöiden lukumäärä"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Tekijöitä:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Välimuistissa olevien yhdistettyjen versioiden lukumäärä"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Välimuistissa olevien versioiden lukumäärä"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Niiden välimuistissa olevien versioiden lukumäärä, joilla on ei-tyhjä muutoslista"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Niiden välimuistiversioiden lukumäärä, joilla on omia versio-ominaisuuksia"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Niiden välimuistissa olevien versioiden lukumäärä, joiden muutoslista ei ole vielä välimuistissa"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Niiden välimuistiversioiden lukumäärä, joiden omat versio-ominaisuudet puuttuvat välimuistista"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Loki-ikkunassa näytettyjen polkujen lukumäärä (mukaanlukien isäpolut)"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Lokiviesteissä käytettyjen eri sanojen lukumäärä"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Niiden yhdistettyjen versioiden lukumäärä, joita ei ole vielä välimuistissa"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Polkuelementtien lukumäärä. Polkuelementti on kansion tai tiedoston nimi (esim. 'foo.txt' tai 'mybranch')."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Epäonnistuneiden sulkeutumisten (esim. kaatuminen)\n"
"lukumäärä, jonka täytyttyä välimuisti poistetaan automaattisesti."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Viikkoja:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Vanhemmat rivit"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "&Aloita vanhimmasta"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Ohita &ulkoiset polut (svn:external)"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Ohita svn:externals -viitteet"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"Yhdellä poluista, joita olet siirtämässä, on erityismerkitys\n"
"(se on nimeltään 'branches', 'tags' tai 'trunk').\n"
"\n"
"Oletko varma, että haluat siirtää valitut polut?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Yksi tai useampi tiedosto on ristiriitatilassa."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Hae vain &ylin hakemistotaso"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Vain tiedostot"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Vain numerot (valinnaisesti pilkuin erotettuina)\n"
"ovat sallittuja!"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Ainoastaan merkitse yhdistetyksi (estä versioiden tuleva yhdistäminen)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Vain tämä kohde"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Käytä &tavutustarkistusta vain, kun tsvn:projectlanguage on asetettu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Läpinäkymättömyys"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Avaa"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Avaa sertifikaattitiedosto"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Avaa tiedosto"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Avaa leikepöydältä"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Avaa kuvatiedosto..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Avaa yläkansio"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Avaa ohjelmalla..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Avaa ohjeet\n"
"Ohjeiden otsikot"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Avaa arkistoselaimen arkiston suoraan käsittelyyn (ilman työkopiota)"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Käytä tällä kertaa aiemmin talletettuja lokitietoja"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Asetukset"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "&Alkuperäinen koko"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Muut toimintopaneelit"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Muut"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Muisti loppui."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Päällykset"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Ohita svn:eol-style -asetus.\n"
"Tiedostot, joilla ei ole tätä ominaisuutta, eivät muutu."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Korvaa"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "&Edellinen ristiriita"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Sivu %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Sivu %u\n"
"Sivut %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Sivu :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametrit"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametrit:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Salasana:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Liimaustyökalu\n"
"Liimaa"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Liitä tiedostonimilista"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Liittää leikepöydällä olevan SVN-polun, mistä seuraa siirto (leikkaa) tai kopiointi"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Paikkaa kaikki"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Paikkaa valitut"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Paikkatiedostot (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Polku"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Polut"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Kynätyökalu\n"
"Kynä"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Mukautetut valikot ja työkalurivit"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Kuva (Metafile)\n"
"kuva"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Kuva:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Kuvat (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Ympyrägraafi"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Anna suoritettava komento."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Määritä kansio, jossa toimintokomento suoritetaan."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Suorita 'Siivoa'-komento."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Huomaa:\n"
"Työkopiosi jää osoittamaan edelliselle polulle. Jos haluat tulevien muutostesi\n"
"menevän juuri luomaaso kopioon tai haaraan,\n"
"sinun pitää vaihtaa työkopiosi osoittamaan uuteen paikantimeen.\n"
"Käytä siihen Vaihda-komentoa."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Ratkaise ristiriita valitsemalla jokin seuraavista:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Valitse toimintotyyppi"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Anna sertifikaattityyppi"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Odota - tämä voi kestää useita minuutteja..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Odota hetki, toimintoa perutaan..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Odota hetki, eroja haetaan..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Odota, arkistoselain käynnistyy..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Odota hetki, lisätietoja haetaan..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Odota..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Portti :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Mahdolliset arvot: 0 (täysin läpinäkyvä) .. 255 (läpinäkymätön)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Päätä toimitus"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Päätä päivitys"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "E&dellinen sivu"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Ennen toimitusta"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Ennen päivitystä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Paina &uutta pikavalintanäppäintä:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Paina &uutta pikavalintanäppäintä:"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Estä useimmat tapaukset, joissa kaaret leikkaavat versiosolmuja"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Esikatselu"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Esikatsele paikattu tiedosto"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Esikatselu:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Edellinen sivu\n"
"Edellinen sivu"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Tulosta"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Tulosta dokumentti\n"
"&Tulosta"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Tulosta tiedostoon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Tulostin :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Kirjoitintiedostot (*.prn)|*.prn|Kaikki tiedostot (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Tulostamassa"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Käsitellään versiota %d/%d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Ohjelma"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Ohjelmat (*.exe)|*.exe|Kaikki tiedostot (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Edistyminen"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Ominaisuudet"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Ominaisuudet (*.svnprops)|*.svnprops|Kaikki tiedostot (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Ominaisuudet"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Ominaisuudet..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Ominaisuus"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Ominaisuus %s : Versio %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Ominaisuus %s : kantaversio %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Ominaisuus %s : etä"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Ominaisuus %s : kantaversio"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Ominaisuus %s : työkopio"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Ominaisuus '%s' poistettu"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Ominaisuus '%s' asetettu"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Ominaisuussivu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Ominaisuuden tila:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Ominaisuuden nimi:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Ominaisuuden tila"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Ominaisuuden sisältö:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Kytkös"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Kytkös:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "Välityspalvelimen &aikakatkaisuaika (s):"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Välityspalvelimen asetukset"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Lisää \"Lukitse\" päävalikkoon kun svn:needs-lock on asetettu"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Poistu sovelluksesta; pyytää tallettamaan dokumentit\n"
"Poistu"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "&RAM-asemat"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "P&alauta"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "P&alauta tähän versioon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kt]:"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "&Irrotettavat asemat"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "&Nimeä uudelleen..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Pa&lauta"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "Palauta &kaikki"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "Palauta &oletusarvot"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "P&alauta..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Lue 'Päivittäisen käytön opas' ennen kuin jäät jumiin..."

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Viimeaikainen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Äskettäin muutetut rivit"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Pelkkä yhdistämismerkintä"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Suorakaidetyökalu\n"
"Suorakaide"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Siirry myös versioimattomiin kansioihin"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Palautuva"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Toista aiemmin peruttu toimenpide\n"
"Toista"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "&Vähennä kaarien ja solmujen leikkauksia"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Pienennä ikkuna kuvakkeeksi"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Päivitä"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Suodatin säännöllisille lausekkeille:\r\n"
".  : mikä tahansa merkki\r\n"
"c+  : täsmää lauseke c kerran tai useammin\r\n"
"c*  : täsmää lauseke c nolla kertaa tai useammin\r\n"
"^  : rivin alku\r\n"
"$  : rivin loppu\r\n"
"(jono){n} : täsmää jono n kertaa\r\n"
"(abcd) : alilauseke\r\n"
"[aei0-9]  : täsmää mikä tahansa merkeistä a,e,i ja 0-9\r\n"
"[^aei0-9] : täsmää mikä tahansa merkki poislukien a,e,i ja 0-9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : täsmää merkit a-z,A-Z,0-9 ja _\r\n"
"\\W  : täsmää mikä tahansa ei-alfanumeerinen merkki\r\n"
"\\d  : täsmää numeromerkki 0-9\r\n"
"\\s  : täsmää tyhjämerkit"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Yhdistä haara takaisin"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Yhdistetään haara %s takaisin työkopioon %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Hylkää"

# Vai Poista lukitus?
#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "Vapauta &lukko"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Vapauttaa lukot vaikka et olisi niiden omistaja (rikkoo ne)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Vapauttaa lukot tiedostoista jotta muut käyttäjät voivat taas muokata niitä."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "&Sijoita työkopio uudelleen..."

# vai päivitä?
#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Lataa uudelleen"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Lukee uudestaan avatut tiedostot ja peruu kaikki muutokset.\n"
"Lue uudestaan"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Sijoita työkopio uudestaan"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Siirtovaroitus"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Sijoitetaan uudelleen..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Etäominaisuuden tila"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Etäversio"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Etätila"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Etätekstin tila"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Poista"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Poista %ld kohdetta"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Poista %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Poista &ohitettujen listasta"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Poista pikatyökalurivistä"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Poista muutoslistasta"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Poista ominaisuus '%s' polulta\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Poista hakemisto"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Poista tiedosto"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Poistaa valitut välimuistit levyltä"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Poista koko alipuu / alipuut"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Poistettu"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Poistettu tiedosto/hakemisto"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Poistettu muutoslistasta"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Lauseketta\n"
"%s\n"
"vastaavat tiedostot poistettu ohituslistasta."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Poistaa kaikki versioimattomat ja ohitetut kohteet"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Poistaa tiedoston tai tiedostopeitteen ohitettujen kohteiden listasta"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Poistaa valitut ominaisuudet"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "&Nimeä uudelleen..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Uudelleennimeä"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Uudelleennimeä %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Nimeä kohde vanhasta nimestä %s\r\n"
"uuteen nimeen %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Nimeä uudelleen/siirrä - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Uudelleen nimetty solmu"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Nimetty uudelleen etänä"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Nimeää uudelleen tiedostoja/kansioita versionhallinnassa"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Korjaa siirto"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Toista viimeisin komento\n"
"Toista"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Korvaa tekstin toisella\n"
"Korvaa"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Korvaa"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Arkisto"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Arkistoselain"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "Arkiston paikannin"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "Arkiston UUID:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Kysyy käyttäjää ja salasanaa"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "Merkitse &ratkaistuksi..."

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Palauta &kaikki"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Palauta sarakkeet"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Merkitse ratkaistuksi"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Merkitse ratkaistuksi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Ratkaise ristiriita"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Ratkaise kaikki myöhemmin"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Ratkaise riistiriita käyttämällä 'minun' versiotani"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Ratkaise riistiriita käyttämällä 'heidän' versiotaan"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Ratkaise ristiriita:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Ratkaise myöhemmin"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Merkitse ratkaistuksi"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Ratkaistu:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Merkitsee riistiriitaiset tiedostot ratkaistuiksi"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Palauta oletusarvot"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Palauta ikkuna normaalin kokoiseksi"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Palautettu"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Yritä uudestaan"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Käänteinen yhdistäminen"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Yhdistetään käänteisesti %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Yhdistetään käänteisesti versiosta %ld versioon %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Palauta"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Palauta - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Palauta oletusasetukset. Suositellaan kokemattomille käyttäjille."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Palautettu"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Poistaa kaikki viimeisimmän päivityksen jälkeen tekemäsi muutokset"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Peruu lisäyksen versionhallintaan"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Versio"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Versio %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Versio %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Versio %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "Versio&graafi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Versio / Tekijä:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Versiograafi"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Versiograafisuodatin"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Versiograafi::Värit"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Versioväli"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Versiograafi"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Yhdistettävä versioväli"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Versio:"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Versio: %ld (%s)\r\n"
"Paikannin: %s\r\n"
"%sTekijä: %s\r\n"
"Päiväys: %s\r\n"
"\r\n"
"Lokiviesti:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Versio: %ld %s\r\n"
"Paikannin: %s\r\n"
"%sTekijä: %s\r\n"
"Päiväys: %s\r\n"
"\r\n"
"Merkityt versiot (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Lokiviesti:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Versiot"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Muotoiltu teksti (RTF)\n"
"teksti, jossa on mukana kirjasin ja kappalemuotoilu"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Oikea näkymä:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Oikea kuva"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Rivi %d / %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Rivit %d-%d / %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "&Valitse..."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "&Asetukset"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "Näytä painikkeet &yhdellä rivillä"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "Näytä painikkeet &kahdella rivillä"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "Näytä &pikatyökalurivi valintanauhan alapuolella"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "&Tilastot"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "&Vaihda..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN-tekijä"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN: Kopioi ja lisää tiedostot tähän työkopioon"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN Kopioi ja uudelleennimeä versioitu kohde tänne"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN Kopioi versioidut kohteet tänne"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN: Vie kaikki kohteet tänne"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN: Kopioi versioidut kohteet tänne"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "SVN-lukitus (paikallinen)"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN Siirrä ja uudelleennimeä versioidut kohteet tänne"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN Siirrä versioidut kohteet tänne"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN-versio"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN-tila"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN-paikannin"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN-rivinvaihtotyyli"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN-tyyppi (MIME)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN-paikannin (lyhyt)"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Tallenna &nimellä..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Tallenna &nimellä..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Tallenna nimellä"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Tallenna nimellä..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Tallennetaanko muutokset %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Tallenna asiakkaan sertifikaattipolku"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Tallenna versio &nimellä..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Tallenna muokattu tiedosto\n"
"Tallenna tiedosto"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Tallenna leikepöydälle"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Tallennetut tiedot"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Välttää aikaa vieviä yhteydenottoja palvelimelle, kun asetettu pidemmäksi kuin 0 sekuntia"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Tallettaa valitun ominaisuuden tiedostoon"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Tallennetaan tiedostoa %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Tallennetaan tiedostoja"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Tallennetaan paikkatiedosto:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Vieritä vasemmalle"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Vieritä oikealle"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Etsi &lokiviesteistä..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Etsi:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Haettavaa merkkijonoa ei löydy!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Haku epäonnistui: %1"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Valitse &kaikki"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Valitse &käyttäjän kuva:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Valitse &kontekstivalikko:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Valitse &ikkuna:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Valitse &kaikki / ei mitään"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Värinvalintatyökalu\n"
"Valitse väri"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Valitse tiedosto..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Valitse versio"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Valitse SSH-asiakasohjelma"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Valitse painike."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Valitse opastuskohta"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Valitse muutoslista"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Valitse vertailuohjelma"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Valitse diff-tiedosto..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Valitse kansio johon tiedostot haetaan"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Valitse loppuversio"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Valitse kansio, johon vikaseurantaohjelma kytketään"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Valitse vientikansio.\n"
"Saatat joutua luomaan uuden kansion ennen vientiä."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Valitse kansio, jossa komento suoritetaan"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Valitse kansio, johon valitut tiedostot tallennetaan"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Valitse toimintokomennon tiedosto"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Valitse kohteet automaattisesti"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Valitse yhdistämisohjelma"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Valitse yhdistämisen kohde"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Valitse versioväli"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Valitse alkuversio"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Valitse tekstieditoriohjelma"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Valitse paikantimet puuyhdistämiselle"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Määritä edistymisestä kertovan ikkunan toiminta operaation päättyessä."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Valitse koko dokumentti\n"
"Valitse kaikki"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Valitse yhdistämisasetukset"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Valitse yhdistettävät versiot"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Valitse yhdistämislaji"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Valitse katseluohjelma vertailutiedostoille"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Valittu solmu"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Sähköpostiviestiä ei voitu lähettää."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Lähetetään sisältöä"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "Palvelimen &osoite:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Aseta &pikanäppäin:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Aseta tiedostojen &päiväykset \"viimeisimpään arkistoon toimitusaikaan\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Aseta ominaisuus '%s' polulla\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Asettamassa ominaisuuksia..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Asetukset - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Komentotulkki"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Komentotulkin kuvakemuisti rakennettiin uudelleen!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Tasaa puut ikkunan yläosaan. Kohdistus muiden puiden kanssa menetetään."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Näytä &ominaisuudet"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Lyhyt &päiväys- ja aikamuoto lokiviesteissä"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Lyhyt paikannin Subversion-kohteille"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Lyhennä ominaisuuslista"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Näytä"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Näytä p&ikanäppäin:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "Näytä &kaikki"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "Näytä &loki"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Näytä &väli..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Näytä &työkopion versio"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Näytä &kaikki versiot"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Näytä &muutokset"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "Näytä &loki"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "Näytä &loki..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "Näytä kuvakepäällykset &ja kontekstivalikko vain Resurssienhallinnassa"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Näytä &ominaisuudet"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "&Näytä versioimattomat tiedostot"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Näytä valintanauhan yläpuolella"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Näytä valintanauhan alapuolella"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Näytä vähemmän painikkeita"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Näytä tiedostolista"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Näytä uusimmat versiot (HEAD)"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Näytä rivin sisäiset erot sana sanalta\n"
"Rivin sisäiset erot sanoittain"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Näytä lukitusikkuna ennen tiedostojen lukitsemista"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Näytä enemmän painikkeita"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Näytä &yleisnäkymä"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Näytä pikatyökalurivi valintanauhan yläpuolella"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Näytä pikatyökalurivi valintanauhan alapuolella"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Näytä &työkaluvihjeet työkaluriveillä"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Näytä työkopion &muutokset"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Näytä yleisnäkymä koko graafista"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Näytä muutokset &unified diff-muodossa"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Näytä erot &unified diff-muodossa"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Näytä pois jätetyt työkopiopolut versioituina"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Näytä svn:externals-viitteet muihin arkistoihin"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Näytä &koko valikko viiveen jälkeen"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Näytä &ohitetut tiedostot"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Näytä ulkoisten viittausten kohteet"

#. Resource IDs: (1037)
msgid "Show l&og"
msgstr "Näytä &loki"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Näytä &rivinumerot"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Aloita vanhimmasta solmusta"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Näytä vain polkunimen muuttuneet osat. Korvaa muuttumattomat osat pisteillä."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Näytä tai piilota rivieropaneeli\n"
"Rivieropaneelin piilotus/näyttö"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Näytä tai piilota sijoitinpaneeli\n"
"Sijoitinpaneelin piilotus/näyttö"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr "Näytä tai kätke tilarivi"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Näytä tai kätke työkalurivi\n"
"Työkalurivin tilanvaihto"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Näytä kuvakepäällys ohitetuille kohteille"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Näytä kuvakepäällys versioimattomille kohteille"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Näytä versio-ominaisuudet"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Näytä &pikavalintanäppäimet työkaluvihjeissä"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Näyttää tyhjämerkit erikoismerkein\n"
"Näytä tyhjämerkit"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Näytä tilastot valitulle lokivälimuistille"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Näytä merkityt versiot lähtösolmussa, ei erillisinä solmuina"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Näytä &muuttumattomat tiedostot"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Näytä &versioimattomat tiedostot"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Näytä/Piilota"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "%ld solmua näkyvissä"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Listassa %ld versiota (versioväli %ld - %ld); valittuna %ld versio(ta)."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Näytetään %s:n graafi"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Näyttää graafisen esityksen kopioista / merkityistä versioista / haaroista"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Näyttää kaikki tiedostot, jotka ovat muuttuneet viimeisen päivityksen jälkeen, paikallisesti tai arkistossa"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Näytä kaikki versiot, joissa tätä kohdetta muutettiin"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Näyttää tietoa TortoiseSVN-ohjelmasta"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Näyttää toimenpidelokin oletustekstieditorissa"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Näyttää eol-style -ominaisuuden arvon"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Näyttää lokin valitulle tiedostolle / kansiolle"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Näytä versioiden tiedoston MIME-tyyppi"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Yhden/&kahden paneelin näkymä"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Koko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Koko ja tila"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Välimuistissa olevan tekstin koko"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Välimuistitiedoston koko levyllä"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Välimuistin koko pakkaamattomana"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Hypätty yli"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Ohitettiin puuttuva kohde"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Lajittele toimitusmäärän mukaan"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Vasen tiedosto:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Oikea tiedosto:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Määrittää kuinka monta viestiä säilytetään viimeisimpien lokiviestien listassa."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Määritä tiedostot tai kansiot, jotka TortoiseSVN\r\n"
"ohittaa kaikissa työkopioissa.\r\n"
"Erota lausekkeet välilyönnein."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Spin1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Jaa &lähdepuu"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Jaa seuraava &puu"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Jaa rivit"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Jaa alipuut"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Jaa aktiivinen ikkuna paneeleihin\n"
"Jaa"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Pinottu pylväsgraafi"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Pinottu viivagraafi"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Vakio"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Aloita toimitus"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Alkuversio"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Aloita päivitys"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Staattinen"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Tilastot"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Tila"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Tilarivin määrittely"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Tila- ja toimenpidevärit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Tilamuisti"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Tilamuistia hoitaa erillinen prosessi, joka osaa näyttää päällykset palautuvasti"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Tilamuisti vain yhdelle kansiolle; ei palautuvia päällyksiä"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Kohteen tila Subversionissa"

# vai lukitus?
#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Varasta &lukko"

# vai lukitus?
#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Varasta lukko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Raidoitus"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "Subversionin &asetustiedosto:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"Subversion kohtasi vakavan ongelman.\n"
"Ole hyvä ja raportoi tästä postituslistallemme,\n"
"sisällyttäen mukaan mahdollisimman paljon tietoa\n"
"siitä, mitä yritit tehdä.\n"
"\n"
"Lisätietoja:\n"
"tiedosto %s, rivi %ld\n"
"lauseke = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"Subversion kohtasi vakavan ongelman.\n"
"Ole hyvä ja raportoi tästä postituslistallemme,\n"
"sisällyttäen mukaan mahdollisimman paljon tietoa\n"
"siitä, mitä yritit tehdä.\n"
"\n"
"Subversion raportoi seuraavaa:"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion raportoi virheen luotaessa arkistoa!\n"
"Varmista, että kansio on tyhjä eikä ole kirjoitussuojattu."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion raportoi virheen siivottaessa!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Subversion palvelintiedosto:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "Vaihda työkopio osoittamaan &uuteen haaraan / merkittyyn versioon"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Vaihda polusta %s polkuun %s, versio %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Vaihda - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Vaihda vasen<->oikea"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Vaihda haaraan / merkittyyn versioon"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Vaihda takaisin edelliseen paneeliin\n"
"Edellinen paneeli"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Vaihda yhden ja kahden paneelin näkymän välillä\n"
"Vaihda yhden ja kahden paneelin näkymän välillä"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Vaihda vasemman ja oikean näkymän sisällöt\n"
"Vaihda vasen ja oikea näkymä"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Vaihda seuraavaan dokumenttiin"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Vaihda seuraavaan paneeliin\n"
"Seuraava paneeli"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Vaihda edelliseen dokumenttiin"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Vaihda työkopio osoittamaan toiseen haaraan / merkittyyn versioon"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Vaihda:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Vaihda vertailu vasen <<-> oikea"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "Järjestelmän &äänet"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Rekisteriavaimet on poistettu ja mahdollinen INI-tiedosto tuhottu."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Välilehden paikka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Sarkaimen koko:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Merkittyjen versioiden solmut"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Työkopiosta tehtiin merkitty versio %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Tehtäväpaneeli"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Kokeile"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Tekstin tila:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Tekstin tila"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Lohkon koko ei täsmännyt lisättyjen/poistettujen rivien lukumäärän kanssa!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Lohkon alkua '@@' odotettiin rivillä %d !"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Merkittyjen versioiden luonti-, kopio- ja uudelleennimentäsolmujen väri liukuu kohti keltaista."

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Päähaaran luonti-, kopio- ja uudelleennimentäsolmujen väri liukuu kohti vihreää."

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Oletuspaikannin työkopiota varten (käytetään mikäli muuta ei annettu)"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Oletuskansio työkopiota varten (käytetään mikäli muuta ei annettu)"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Vertailu keskeytyi virheeseen:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Tiedostoa %s ei ole olemassa!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Tiedostoa %s ei löytynyt paikkatiedostosta!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Tiedosto\n"
"%s\n"
"on tyhjä.\n"
"Haluatko poistaa sen?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Tiedosto on liian suuri"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Tiedosto on liian suuri avattavaksi."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Tiedosto\n"
"%s\n"
"on jo olemassa! Haluatko ylikirjoittaa sen?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Tiedosto\n"
"%s\n"
"ei ole kelvollinen tekstitiedosto!\n"
"Huomaa, että myös UTF-32 -tiedostot käsitellään binäärisinä."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Kansio %s\n"
"sisältää versioimattomia ja/tai muuttuneita tiedostoja. Haluatko poistaa sen silti?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Kansiota\n"
"%s\n"
"ei ole olemassa.\n"
"Haluatko luoda sen ensin?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Kansio\n"
"%s\n"
"on jo olemassa!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Toimintokomento päättyi virheeseen:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Kuvaa ei voida näyttää."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Kytköstä vikaseurantaohjelmaan ei kyetty luomaan. Tarkista, että se on asennettu oikein."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Vikaseurantaohjelma ei kyennyt tarkastamaan parametrimerkkijonoa"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Kohteella '%s' on ominaisuusristiriitoja:"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin yhdistäminen yritti lisätä hakemiston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Viimeisin yhdistäminen yritti lisätä tiedoston '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin yhdistäminen yritti poistaa/siirtää/nimetä uudelleen hakemiston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Viimeisin yhdistäminen yritti poistaa/siirtää/nimetä uudelleen tiedoston '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin yhdistäminen yritti muokata hakemistoa '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Viimeisin yhdistäminen yritti muokata tiedostoa '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin vaihto-operaatio yritti lisätä hakemiston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Viimeisin vaihto-operaatio yritti lisätä tiedoston '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin vaihto-operaatio yritti poistaa/siirtää/nimetä uudelleen hakemiston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Viimeisin vaihto-operaatio yritti poistaa/siirtää/nimetä uudelleen tiedoston '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin vaihto-operaatio yritti muokata hakemistoa '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Viimeisin vaihto-operaatio yritti muokata tiedostoa '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin päivitys yritti lisätä hakemiston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Viimeisin päivitys yritti lisätä tiedoston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin päivitys yritti poistaa/siirtää/nimetä uudelleen hakemiston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Viimeisin päivitys yritti poistaa/siirtää/nimetä uudelleen tiedoston '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Viimeisin päivitys yritti muokata hakemistoa '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Viimeisin päivitys yritti muokata tiedostoa '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "Riviä '====' odotettiin rivillä %d !"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Riviä 'Index: ' ei löydy!\n"
"Joko tiedosto ei ole vertailutiedosto tai vertailu on tyhjä."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "Uudesta tiedostosta kertovaa riviä odotettiin rivillä %d!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "Vanhasta tiedostosta kertovaa riviä odotettiin rivillä %d!"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Lukko on jo rikottu toisessa työkopiossa"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Suurin toimenpidelokissa säilytettävien rivien määrä.\n"
"Mikäli lokiin lisätään enemmän rivejä, sen vanhimmat rivit poistetaan."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Vanha tiedosto ei täsmää uuden tiedoston kanssa.\n"
"Tiedostojen uudelleennimeämistä ei (vielä) tueta!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Komento epäonnistui."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Valitsimet '/path' ja '/pathfile' eivät voi esiintyä yhdessä.\n"
"Määritä niistä vain toinen."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Paikka vaikuttaa vanhentuneelta! Tiedoston rivi\n"
"%s\n"
"ja paikkarivi\n"
"%s\n"
"eivät täsmää!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Syöttämäsi polku/paikannin on virheellinen Windowsissa!\n"
"Voit koettaa jatkaa, mutta saatat myöhemmin törmätä virheeseen.\n"
"\n"
"Windows-tiedostopolku ei saa sisältää merkkejä '<<>|\"?*:' tai olla mikään seuraavista laitenimistä:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Haluatko jatkaa?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Paikkatiedoston polkua\n"
"<i>%s</i>\n"
"ei ole olemassa.\n"
"TortoiseMerge huomasi, että suhteellinen polku\n"
"<i>%s</i>\n"
"näyttää täsmäävän paikattavaan kansioon.\n"
"\n"
"Haluatko käyttää ehdotettua polkua? Vastaus 'ei' lopettaa TortoiseMergen suorituksen."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Paikkatiedoston polkua\n"
"<i>%s</i>\n"
"ei ole olemassa.\n"
"TortoiseMerge koetti käyttää paikan poistamalla polusta erilaisia alkuosia, mutta ei onnistunut."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Polku\n"
"<i>%s</i>\n"
"ei täsmää paikkatiedostossa olevien polkujen kanssa.\n"
"TortoiseMerge huomasi, että polku\n"
"<i>%s</i>\n"
"täsmää paremmin. Haluatko käyttää ehdotettua polkua?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Arkiston luonti onnistui."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Valitussa tiedostossa näyttää yhä olevan yksi tai useampia ristiriitoja.\n"
"Oletko varma, että haluat merkitä tiedoston ratkaistuksi?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Kohdepaikannin\n"
"%s\n"
"on jo olemassa!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Kohdetiedosto\n"
"%s\n"
"on jo olemassa!\n"
"Haluatko korvata sen?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Kohdekansio\n"
"%s\n"
"ei ole tyhjä!\n"
"Oletko varma, että haluat hakea/viedä tähän kansioon?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Aika (s), jonka jälkeen valittujen tiedostojen jäsentäminen pysähtyy.\r\n"
"Pienempi arvo tuo automaattisen täydennyksen listan saataville aiemmin,\r\n"
"mutta ei ehkä käy läpi kaikkia tiedostoja."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Valitut kaksi paikanninta eivät ole luotuja samasta juuresta.\n"
"Ei ole mahdollista näyttää niiden välisiä lokiviestejä!"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Käyttäjä, joka teki viimeisimmän toimituksen arkistoon"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Käyttäjä, joka omistaa lukon tähän tiedostoon"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Työkopio on muuttunut!\n"
"<hr=100%>\n"
"Toimita ensin muutoksesi arkistoon tai tee palautus."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Työkopio ei ole ajan tasalla!\n"
"Päivitä ensin."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Heidän tiedostonsa:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Heidän"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"Yhdessä tai useammassa svn:externals -kohteessa on muutoksia tai versioimattomia tiedostoja.\n"
"Näitä ei voi valita suoraan toimitettavaksi arkistoon, vaan svn:externals -kohteet on toimitettava erikseen."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Vikaseurantaohjelmia ei ole saatavilla."

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"Rivillä %d on yhä ratkaisemattomia ristiriitoja!\n"
"Sinun pitäisi ratkoa ristiriidat ennen tallettamista.\n"
"Haluatko tallettaa tiedoston ristiriitoineen?\n"
"Mikäli valitset KYLLÄ, sinun pitää ratkoa ristiriidat jollain toisella editorilla!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Muutoksia ei ole talletettu!\n"
"Haluatko tallentaa muutoksesi?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Yhteyden muodostaminen palvelimeen epäonnistui.\n"
"Haluatko sen sijaan käyttää aiemmin talletettuja tietoja?\n"
"\n"
"Huomaa, että nämä tiedot voivat olla vanhentuneita, epätäydellisiä\n"
"tai jopa osittain harhaan johtavia epätäydellisistä historiatiedoista johtuen."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Ei ole mitään lisättävää. Kaikki tiedostot ja kansiot ovat joko versionhallinnassa tai on ohitettu käyttämällä svn:ignore-ominaisuutta tai yleistä ohituslistaa."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Ei avattavia lukkoja. Millään tiedostolla ei ole lukkoa tässä työkopiossa."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Asiasanasto"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"Tämä ei ole kelvollinen paikannin.\n"
"Syötä paikannin tähän."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Tämä ei ole kelvollinen polku!\n"
"Polku ei saa sisältää merkkejä '<<>|\"?*:' tai olla joku seuraavista laitenimistä:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Tämä menetelmä sopii tilanteeseen, jossa olet luonut kehityshaaran Subversion-kirjan kuvaamalla tavalla. Käytä menetelmää kaikkien haaran muutosten yhdistämiseksi takaisin päähaaraan."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Tämä menetelmä sopii tilanteeseen, jossa olet tehnyt yhden tai useampia versioita johonkin arkiston haaraan (tai päähaaraan) ja haluat siirtää ne johonkin toiseen haaraan."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Tämä menetelmä sopii tilanteeseen, jossa haluat yhdistää arkiston kahden eri haaran väliset eroavuudet työkopioosi."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Tämä tuote sisältää CollabNetin (http://www.Collab.Net/) kehittämiä ohjelmistoja."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Tämä tuote sisältää OpenSSL-projektin (http://www.openssl.org/) kehittämiä ohjelmistoja"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Tämä ohjelma on linkitetty puuttuvaan symboliin %s tiedostossa %s. Tässä tietokoneessa saattaa olla epäyhteensopiva versio %s:stä."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Tämä ohjelma tarvitsee tiedostoa %s, jota ei löytynyt järjestelmästä."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Tämä ominaisuus on sallittu vain hakemistoille, ei tiedostoille."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Tämä ominaisuus ei voi olla monirivinen. Vain yksi rivi on sallittu."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Tämä poistaa tiedot komennoista, joita olet käyttänyt tässä sovelluksessa ja palauttaa oletusarvoisesti valikoissa ja työkaluriveissä näkyvät komennot. Itse tehtyjä mukautuksia ei poisteta. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Pinoa &vaakasuunnassa"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Pinoa &pystysuunnassa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Aikakatkaisut"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"Tehdäksesi palautuvan toimituksen ja ohittaaksesi siten tämän virheen varmista,\n"
"että kaikki valitun kansion sisältämät kohteet ovat valittuina toimitusikkunassa.\n"
"Muussa tapauksessa TortoiseSVN tekee ei-palautuvan toimituksen,\n"
"joka ei salli hakemistojen poistoa."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"Varastaaksesi lukon, napsauta hiiren oikeaa painiketta tämän kohteen yläkansion kohdalla ja valitse komento 'Lukitse' kontekstivalikosta.\n"
"Tämä avaa lukitusikkunan, jossa voit pakottaa lukituksen, ts. 'varastaa' sen nykyiseltä omistajaltaan."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Mihin:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Mihin: (päätöspaikannin ja yhdistettävän välin viimeinen versio)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Vaihda yhden/kahden sivun näyttö\n"
"Vaihda yhden/kahden sivun näyttö"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Työkalurivi"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Työkalurivin nimi"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Työkalurivin asetukset"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Työkalurivin sisäinen virhe. Ota yhteys sovelluksen tekijään."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Työkalurivit"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Työkalut"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Työkalut:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame-ohjelmaa ei pitäisi käynnistää suoraan!\n"
"Käytä sen sijaan komentoa TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"polku\\tiedostoon\".\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe tekijätiedosto [lokitiedosto [ikkunaotsikko]] [/line:rivinumero] [/path:alkuperäinen polku] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - Työkalu kuvien vertailuun, TortoiseSVN-paketin osa"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: Kuvien vertailutyökalu TortoiseSVN:lle\n"
"\n"
"Komentoriviparametrit:\n"
"/left:\"polku vasempaan kuvaan\"\n"
"/lefttitle:\"otsikko vasemmalle kuvalle\"\n"
"/right:\"polku oikeaan kuvaan\"\n"
"/righttitle:\"otsikko oikealle kuvalle\"/overlay\t\tnäyttää kuvat päällekkäin\n"
"/fit\t\tsovittaa kuvien koot\n"
"/showinfo\t\tnäyttää numerotietoa kuvista"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge versio %d.%d.%d, käännös %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, käännös %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN versio %d.%d.%d, käännös %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, käännös %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN havaitsi samanlaiset tiedostonimet. Haluatko nimetä uudelleen myös seuraavat tiedostot?\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Analysoidut toimitusmäärät:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Tiedostomuokkauksia yhteensä:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Muutoksien kokonaismäärä kaikissa välimuistin versioissa"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Yhdistettyjen versioiden kokonaismäärä"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Versio-ominaisuuksien kokonaismäärä"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "Puiden &raidoitus"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Siirtämässä %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "Läpinäkyvä &väri..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Puuristiriita"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Puiden yhdistäminen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Päähaaran solmut"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Kokeile 'Siivoa'-komentoa. Jos se ei toimi, sinun täytyy hakea uusimman version työkopio uudelleen."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Kokeile uudestaan"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Viritä TortoiseSVN:ää"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "&Päivitä"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "Paikannin"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "Paikanninhistoria"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "Tuntematon paikannin (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "Subversion-kohteiden paikannin"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "Yhdistettävä paikannin"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "Paikannin:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "Paikannin:"

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Yhdistämislähteen määrittely ei onnistu kohteelle\n"
"%s\n"
"Käytä Yhdistä-komentoa."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Ei pystytty lataamaan sähköpostitukea."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Komennon suoritus epäonnistui (palvelin ei vastaa)."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Lukeminen epäonnistui: joku muu on jo avannut %1:n."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Vain kirjoitettavissa olevan ominaisuuden lukeminen epäonnistui."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Työkopiopolun muodostus epäonnistui!\n"
"Tämä voi tapahtua, jos tiedosto on nimetty uudelleen.\n"
"Avaa loki tälle pelkästään tiedostolle ja peru sitten muutokset\n"
"loki-ikkunan yläpaneelista."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Vain luettavissa olevan ominaisuuden muuttaminen epäonnistui."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Tiedostoon %1 kirjoitus ei onnistu, joko siihen on vain lukuoikeus tai joku muu on avannut sen."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Muuttumaton solmu"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Poista valinta"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Peru %d toimintoa"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Peru 1 toiminto"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Peru lisäys..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Peru viimeisin komento\n"
"Peru"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Tunnistamaton tiedostomuoto."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Muotoilematon teksti\n"
"teksti, jossa ei ole kirjasin- tai muotoilutietoa"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Unified &diff uusimmista (HEAD) versioista"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Tuntematon sertifikaatin myöntäjä.\n"
" Sormenjälki: %s\n"
" Nimi: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Tuntematon syvyys"

# vai lukitus?
#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Avaa lukko"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Lukituksen poisto epäonnistui"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Lukitus poistettu"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Tuntematon tai virheellinen ominaisuustiedoston muoto!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Nimetön"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Käyttämättömät välimuistit poistetaan vain, jos vastaava\n"
"tiedosto on annettua kokoa (kilotavua) pienempi."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Poista versiointi"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Versioimattomat tiedostot merkitsevät yläkansion muutetuksi"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Poistetaan versiointia hakemistosta %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "Avaa yläkansio"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Päivitä"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Päivitä - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Päivityksen syvyys"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Päivitä työkopio versioon"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Päivitetty"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Päivittää työkopion tiettyyn versioon"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Päivittää työkopion nykyiseen versioon"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Päivitetään %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "ActiveX-olioiden päivittäminen"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Päivittämässä ja yrittämässä lukitusta uudelleen..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Päivitetään lokiviestien välimuisti"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Käytä &oletuskuvaa:"

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Käytä &vasenta lohkoa"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Käytä &yhtä paneelia kahden tiedoston vertailuun"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Käytä &toista tekstilohkoa"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Käytä &tekstieditoria tekijätietojen katsomiseen"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Käytä '*' jokerimerkkinä poikkeuksia määriteltäessä.\r\n"
"Erota poikkeukset pilkuin (',').\r\n"
"Esimerkki: *.mylan.com, *.company.com"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Käytä &työkopiota oletusarvoisena \"Mistä:\" -paikantimena"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Käytä &leikepöydällä oleva Unified Diff"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Käytä \"_svn\" -kansioita \".svn\" -kansioiden sijaan"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Käytä vasemman näkymän koko sisältö\n"
"Käytä vasen tiedosto"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Käytä vasen lohko ennen oikeaa"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Käytä vasemman näkymän lohko ennen oikean näkymän lohkoa\n"
"Käytä vasen lohko ennen oikeaa"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Käytä oikea lohko ennen vasenta"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Käytä oikean näkymän lohko ennen vasemman näkymän lohkoa\n"
"Käytä oikea lohko ennen vasenta"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Käytä molempia tekstilohkoja (tämä ensin)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Käytä molempia tekstilohkoja (tämä viimeiseksi)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Käytä vasen tiedosto"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Käytä paikallista versiota"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Käytä Roskakoria palautettaessa"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Käytä säännöllistä lauseketta"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Käytä arkiston versiota"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Käytä &yliviivausta poistetuille riveille"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Käytä Windows-asetuksia ajoille/päivämäärille"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Käytä tekstilohko '&minun'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Käytä tekstilohko '&heidän'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Käytä tekstilohko '&minun' ennen 'heidän'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Käytä tekstilohko 'minun' ennen 'heidän'\n"
"Ensin 'minun' tekstilohkoni, sitten 'heidän'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Käytä tekstilohko 'minun'\n"
"Valitse 'minun' tekstilohkoni"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Käytä tekstilohko '&heidän' ennen 'minun'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Käytä tekstilohko 'heidän' ennen 'minun'\n"
"Ensin 'heidän' tekstilohkonsa, sitten 'minun'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Käytä tekstilohko 'heidän'\n"
"Valitse 'heidän' tekstilohkonsa"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Käytä tekstilohko \"&minun\""

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Käytä tekstilohko \"&heidän\""

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Käytä tekstilohko \"&Minun\" ennen \"Heidän\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Käytä tekstilohko \"&Heidän\" ennen \"Minun\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Käytä tekstilohko vasemmasta näkymästä\n"
"Käytä vasen lohko"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Käytä &tätä tekstilohkoa"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Käytä loki-ikkunaa valitaksesi yhdistettävät versiot tai anna ne suoraan pilkuin erotettuina. Versioväli voidaan antaa väliviivan avulla.\r\n"
"\r\n"
"Esimerkki: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"Yhdistääksesi kaikki versiot jätä valinta tyhjäksi."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Käytä &pelkästään tätä tiedostoa"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Käytä tätä jos arkiston paikannin on muuttunut"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Käytä pelkästään t&oista tiedostoa"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Käyttäjä perui toiminnon"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Käyttäjätunnus:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Komentoriviparametrit:\n"
"/base:<polku kantatiedostoon>\n"
"/theirs:<polku heidän tiedostoonsa>\n"
"/mine:<polku sinun tiedostoosi>\n"
"/merged:<polku yhdistämisen tulostiedostoon>\n"
"/diff:<polku unified diff -tiedostoon>\n"
"/patchpath:<polku paikkakansioon>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Arvo"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Versio"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Versio %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Versiotiedot"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Versioitu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Näkymä"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Katsele tiedoston versiota &web-selaimessa"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Katsele versiota &web-selaimessa"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Käy verkkosivuillamme"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "Työkopion solmu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "Työkopion solmun reunus"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Odota"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Odota komennon päättymistä"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Siirrytäänkö yhteydettömään tilaan?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Varoitus"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Varoitus!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr "Kun pieni välimuisti on käyttämättömänä annettujen päivien ajan, se poistetaan automaattisesti."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Jos kytkeytyminen arkistopalvelimelle ei onnistu,\n"
"TSVN voi siirtyä käyttämään pelkästään välimuistia.\n"
"Valitse tässä oletustoiminta."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Kun asetus on aktiivinen, toimitusikkunassa luetellut, versioidut kohteet valitaan automaattisesti"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr "Lukittaessa yhtä tai useampaa tiedostoa, näyttää ikkunan, jossa pyydetään antamaan lukitsemisen syy ennen kutakin lukitusyritystä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Tyhjämerkit"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Ikkunan paikka"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Ikkunat"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "Paikannin:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Työkopio"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Työkopion polku:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Työkopio"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Työkopio sijoitettu osoitteeseen\n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Kyllä kaikkiin"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Sinulla on jo uusin ohjelmaversio."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Olet luomassa arkistoa verkkojaolle (jaettuun verkkokansioon).\n"
"Tämä on turvallista, mutta kun arkisto on luotu, sinun on kytkeydyttävä siihen jollain toisella tavalla.\n"
"Verkkojaossa sijaitsevan arkiston käyttö file://-käytännöllä voi korruptoida tiedot!\n"
"Luodaanko arkisto silti?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Yrität kytkeytyä jaetulla verkkolevyllä olevaan arkistoon file://-yhteyskäytännöllä.\n"
"Tämä voi johtaa arkiston korruptoitumiseen!\n"
"Haluatko todella jatkaa?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Olet siirtämässä päähaaraa (trunk-hakemistoa)!\n"
"Oletko täysin varma että haluat siirtää trunk-hakemiston?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Voit ainoastaan liimata (%d x %d)-kokoisen bittikartan!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Voit luoda korkeintaan %d omaa työkaluriviä!"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Et voi asettaa tätä ominaisuutta kansioille, vain tiedostoille!\n"
"Jos haluat asettaa sen kaikille kansion tiedostoille,\n"
"sinun on ruksattava valintaruutu 'palautuva'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Pudotit yhden tai useamman tiedoston tai kansion lisättäväksi arkistoon.\n"
"Tätä ei voi tehdä yhdellä kertaa, joten TortoiseSVN lisää kunkin tiedoston/kansion erikseen, luoden uuden version jokaiselle lisätylle kohteelle.\n"
"\n"
"Haluatko yhä tehdä tämän?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Olet muuttanut ominaisuuksia tallettamatta niitä ensin.\n"
"Haluatko tallettaa ne nyt?"

# mikä olisi hyvä repositoryn suomennos?
#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Sinun täytyy päivittää työkopiosi ensin."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Et ole syöttänyt vikatunnusta!\n"
"Oletko varma, että haluat toimittaa muutokset ilman vikatunnusta?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Voit määritellä korkeintaan %d työkalua."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Tietokone pitää käynnistää uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Valitsit versioimattoman tiedoston.\n"
"Tiedosto lisätään versionhallintaan kun toimitat sen arkistoon."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Syötä teksti!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Valitse kuva!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Yrität lisätä kohdetta\n"
"'%s',\n"
"mutta kohde\n"
"'%s'\n"
"on jo olemassa.\n"
"\n"
"Näyttää siltä, että kohde nimettiin uudelleen Subversionin ulkopuolella, mutta vain merkkien taso muuttui.\n"
"Haluatko todella lisätä sen?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Vaihdoit kuvakeasetuksia (%s -> %s).\n"
"Sinun täytyy kirjautua ulos ja takaisin tai käynnistää tietokone uudestaan, jotta muutos astuu voimaan."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Aiemmin syöttämäsi lokiviestit on talletettu.\n"
"Napsauta tähän lukeaksesi ja lisätäksesi ne uudelleen."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Sinun versiosi:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Sinun versiosi: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Työkopiosi näyttää osoittavan arkiston polulle, johon yleensä talletetaan merkityt versiot (engl. tag)!\n"
"Sinun tulisi vaihtaa työkopio osoittamaan kehityshaaraan tai päähaaraan ennen arkistoon toimittamista.\n"
"\n"
"Haluatko yhä jatkaa arkistotoimitusta?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Työkopiossasi on muutoksia.\n"
"Työkopion pienin versio: %ld\n"
"Polku: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Työkopiossasi on paikallisia muutoksia!\n"
"Huomaa: päivittäminen toiseen versioon ei poista näitä muutoksia, joten työkopio\n"
"ei ole aivan sama kuin versio, johon olet päivittämässä!"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Työkopiossasi on paikallisia muutoksia.\n"
"Mikäli teet haaran tai merkin HEAD-versiosta, paikalliset muutoksesi\n"
"eivät näy haarassa / merkityssä versiossa!"

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "Zoo&maa ulos"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Zoomaa"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "Zoomaa &sisään"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "Zoomaa &ulos"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Zoomaa &sisään\tCtrl++"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Zoomaa &ulos\tCtrl+-"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Zoomaa 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Zoomaa sisään\n"
"Zoomaa sisään"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Zoomaa ulos\n"
"Zoomaa ulos"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Zoomaa &sisään"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoomaa sisään"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoomaa ulos"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Zoomaa &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Zoomaa kaikki näkyville"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Zoomaa kaikki näkyville korkeussuunnassa"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Zoomaa kaikki näkyville leveyssuunnassa"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Ei kytketty]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Hahmot täsmätään merkkitasosta riippumatta ja ne kannattaa määritellä pienillä kirjaimilla.\n"
"Tyhjämerkeistä tulee osa hahmoa.\n"
"Sallitut villikortit ovat '?' ja '*'.\n"
"Erota hahmot merkillä ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "lisätty"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "Lisätty"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "toinen nimi (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "toinen nimi: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "nimetön tiedosto"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "ja"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "ja tue kehittäjiä"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "toinen kohde on jo olemassa sen paikalla."

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"Kysy ensin arkistosta mikäli 'yhteydellinen';\n"
"toimi täysin välimuistin varassa mikäli 'yhteydetön'"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "tekijä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "tekijöitä:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Aseta arvoon 'false', jos haluat, että vikatunnus lisätään lokiviestin\r\n"
"alkuun. Oletusarvo on 'true', joka lisää tunnuksen lokiviestin loppuun."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Nimeää kentän, johon käyttäjä syöttää vikatunnuksen."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"Kaksi säännöllistä lauseketta erotettuina rivinvaihdoin.\r\n"
"Ensimmäistä lauseketta käytetään etsimään merkkijono, joka viittaa vikaan;\r\n"
"toista lauseketta käytetään erottamaan itse vikatunnus tästä merkkijonosta."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Merkkijono, joka lisätään lokiviestiin, kun vikatunnus syötetään.\r\n"
"Merkkijonon pitää sisältää '%BUGID%', joka korvataan vikatunnuksella."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Aseta arvoon 'false', jos vikaseurantaohjelmasi ei käytä pelkästään numeroita vikojen nimeämiseksi."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"IBugTraqProviderille välitetyt parametrit"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"IBugTraqProviderin COM-uuid"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"Paikannin, joka osoittaa vikaseurantaohjelmaan. Merkkijono '%BUGID%' korvataan vikatunnuksella."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "muutoksia:"

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "toimitukset arkistoon"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "ristiriidassa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "yhteys:"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"kopioitu tiedostosta\r\n"
"%s - versio %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "kopioitu:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "päivä"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "poistettu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "levy [kt]:"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "dummy"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "rivinvaihtotyyli"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"viety\n"
"%s\n"
"paikkaan\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "ulkoinen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "ulkoinen tiedosto:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "ohitettu"

#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "ohittaen edeltäjät"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "epätäydellinen"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "sitä ei ole olemasa."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "se on jo poistettu."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "se on versioimaton"

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "kohde säilytetään paikallisesti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "HEAD-päivitys:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "luku:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "päivitys:"

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "lukittu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "lukittu:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "suurin versio:"

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "Yhdistetty"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "yhdistämisiä:"

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "kadoksissa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "Puuttuva / poistettu / korvattu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "puuttuu:"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "muokattu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "Muokattu / kopioitu"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "kuukausi"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "useita paikantimia (esim. %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "ei"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "Tälle komennolle ei ole kuvausta"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "versioimaton"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "normaali"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "estynyt"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "yhteydetön"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "%1:llä"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "yhteydellinen"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "tai"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "alkiopareja:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "polkuosia:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "polkuja:"

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "pikseliä"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "Ristiriidassa / estynyt"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "neljännesvuosi"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "vain luku"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "korvattu"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "ottaen huomioon edeltäjät"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "versio %s-%s, versio %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "versioita:"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "versiot %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "versioita:"

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "juuriprojekti"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "ohitettuja välejä:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"Jokin arvoista 'native', 'LF', 'CR' tai 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Mikäli määritelty, tekee tiedostosta suoritettavan. Tätä ominaisuutta ei voi asettaa hakemistolle.\r\n"
"Voidaan asettaa vain palautuvasti; tällöin ominaisuus asetetaan pelkästään hakemistojen sisältämille tiedostoille."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"Rivinvaihdoin eroteltu lista modulimäärityksiä, joista kukin rivi koostuu versiosta (valinnainen), paikantimesta ja suhteellisesta hakemistopolusta. Esimerkiksi\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"Paikantimet voidaan antaa täydellisinä tai suhteellisina.\r\n"
"Suhteelliset paikantimet voivat olla seuraavia:\r\n"
"../ suhteellinen ulkoisen viitteen ylähakemistoon nähden\r\n"
"^/ suhteellinen arkiston juureen nähden\r\n"
"// suhteellinen paikantimen skeemaan nähden\r\n"
"/ suhteellinen palvelimen nimeen nähden"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"Rivinvaihdoin eroteltu lista ohitettavista tiedostohahmoista."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Laajennettavat avainsanat. Tunnistetut avainsanat:\r\n"
"URL, HeadURL : Paikannin uusimpaan versioon.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Viimeisin henkilö, joka muutti tiedostoa.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Päiväys, jolloin tiedostoa muutettiin viimeksi.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Versio, jossa tiedosto muuttui viimeksi.\r\n"
"Id : Lyhyt yhteenveto edellisestä neljästä avainsanasta."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"Rivinvaihdoin eroteltu luettelo tehdyistä yhdistämisistä. Jokainen rivi koostuu\r\n"
"absoluuttisesta polusta, kaksoispisteestä ja listasta pilkulla erotettuja versionumeroita.\r\n"
"Esimerkki:\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"Tiedoston MIME-tyyppi. Määrittää, yhdistetäänkö tiedosto, ja kuinka se haetaan Apachesta.\r\n"
"MIME-tyyppiä, jonka alussa on 'text/' (tai puuttuvaa MIME-tyyppiä) kohdellaan tekstinä.\r\n"
"Kaikkea muuta kohdellaan binäärisenä."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Aseta tämä mihin tahansa arvoon (esim. '*') pakottaaksesi lukituksen tälle tiedostolle.\r\n"
"Tiedosto asetaan vain luku-tilaan haettaessa tai päivitettäessä,\r\n"
"mikä kertoo, että käyttäjän tulee hankkia lukko tiedostoon\r\n"
"ennen kuin sitä voidaan muokata ja toimittaa tehdyt muutokset arkistoon."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"työkopio vaihdettu osoittamaan\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "vaihdettu:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "väliaikaisesti yhteydetön"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "teksti [alkiot]:"

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "ristiriitaisia muutoksia havaittu."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "%1:een"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "puuristiriita"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "puuristiriita:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"Luettelo rivinvaihdoin erotettuja ominaisuuksia, jotka otetaan käyttöön automaattisesti lisättäessä/tuotaessa tiedostoja.\r\n"
"Muoto: <tiedostomääritys> = ominaisuus=arvoeominaisuus=arvo\r\n"
"Esimerkki: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Lukitusviestin minimikoko merkkeinä. Lukitus ei onnistu, mikäli tämä raja alittuu."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Aseta arvoon 'false', jos et halua muuttuneiden tiedostojen listaa lisättäväksi\r\n"
" toimitusikkunassa englanniksi."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Lokiviestin minimikoko merkkeinä. Toimitus arkistoon ei ole sallittu, mikäli tämä raja alittuu."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"Säännöllinen lauseke, jonka ensimmäinen ryhmä erottaa yhteenvedon lokiviestistä."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"Merkkijono, joka lisätään lokiviestikenttään toimitusikkunassa.\r\n"
"Käytä tätä lokiviestikaavaimena, jonka käyttäjät täyttävät."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Määrittää lokiviestin maksimileveyden.\r\n"
"Toimitusikkuna näyttää viivan tässä kohdassa. Oletusleveys on 80 merkkiä."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Aseta tähän sen kielen numero, millä lokiviestit kirjoitetaan.\r\n"
"TortoiseSVN käyttää kielen oikeinkirjoituksen tarkistusmoduulia, mikäli sellainen on saatavilla."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Rivinvaihdoin eroteltu lista käyttäjän määrittelemiä, tiedostoihin sovellettavia ominaisuuksia.\r\n"
"Ominaisuudet näkyvät ja voidaan valita ominaisuusikkunan pudotusvalikosta."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Rivinvaihdoin eroteltu lista käyttäjän määrittelemiä, kansioihin sovellettavia ominaisuuksia.\r\n"
"Ominaisuudet näkyvät ja voidaan valita ominaisuusikkunan pudotusvalikosta."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Aseta arvoon 'yes', mikäli haluat, että vikatunnuksen pois jättäminen toimitusikkunassa aiheuttaa varoituksen."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "omia ominaisuuksia:"

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "arvot eroavat toisistaan"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"Paikannin, joka avaa web-selaimen näyttämään tiettyä arkiston tiedostoversiota.\r\n"
"Merkkijono %REVISION% korvataan versionumerolla;\r\n"
"merkkijono %PATH% korvataan arkiston juureen suhteellisella tiedostopolulla."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"Paikannin, joka avaa web-selaimen arkiston tietylle versiolle.\r\n"
"Merkkijono %REVISION% korvataan paikantimessa versionumerolla."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "viikko"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "sana-alkioita:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "sanoja [pakkaamaton]:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "vuosi"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "kyllä"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "%s, but the local file was already edited."
#~ msgstr "%s, mutta sitä on muokattu paikallisesti."
#~ msgid "General::Revision Graph"
#~ msgstr "Yleinen::Versiograafi"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Siirrytäänkö yhteydettömään tilaan?"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Korvattu solmu"
#~ msgid "copy source only"
#~ msgstr "vain kopiolähde"
#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Levykeasemat (A: B:)"

Show on old repository browser