• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 16125
Größe 266,841 Bytes
Zeit 2009-04-10 01:02:54
Autor stefankueng
Log Message

Merge r16124 from trunk:
* Compare against the escaped url.

Content

#
# Danish translation for TortoiseSVN
# Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Christian Funder Sommerlund <christian@somnet.dk>
# Mikkel Elmholdt <mikkel@elmholdt.dk>
#
# Based on original translation by:
# Gunther Strube <gbs@users.sourceforge.net>
# Jan Normann Nielsen <spam@dubbekarl.dk>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-07 11:07+0100\n"
"Last-Translator: Luis X. B. Mourão <luisxbm@gmail.com>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Danish\n"
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"

# -------------------------------
# Nøgleord i oversættelsen:
# -------------------------------
# Abort = Afbryd
# Application = Program
# Apply (patch) = Påfør korrekturark (?)
# Apply (property) = Anvend egenskab
# Blame = Ansvar
# Branch = Gren, Sidegren (Bydeform: Forgren)
# Browser = Browser
# Cache = Cache
# Cancel = Annuller
# Changes = Ændringer (ikke rettelser)
# Check = Vælg (når der snakkes om "fluebensbokse")
# Checkout = Hent arbejdskopi
# Cleanup = Oprydning
# Commit = Arkivér (med accent for at undgå at ligne flertal af arkiv)
# Configure = Konfigurer
# Corrections = Rettelser
# Delete = Slet
# Diff = Sammenlign
# Diff program = Sammenligningsprogram
# Docked = Fastgjort (ikke 'låst' som tidligere anvendt)
# Event = handling (men udelades gerne, f.eks. "Associate double-click event with" -> "Associer dobbeltklik med")
# Explorer = Windows Stifinder
# Float = Flydende
# Get lock = Rekvivier lås
# Hook (script)= Tilkobling
# Icon overlay = Ikonoverdækning
# (Re)integrate = (Re)integrer
# Issue = Sag
# Issue tracker = Sagsbehandler
# Item = Emne (Bedre oversættelse?)
# Log (messages) = Log(beskeder)
# Merge program = Fletningsprogram
# Nested = Indlejret
# Node = Knude
# Operation = Handling
# Options = Indstillinger
# Pane = Rude
# Password = Adgangskode
# Patch = Rettelse (nogen gange betyning som "patch file", brug der oversættelse nedenfor)
# Patch file = Rettelsesfil
# Port = Overføre (f.eks.: "To port these changes to the trunk..." -> "For at overføre disse ændringer til stamen...")
# Personalized = Tilpasset
# Property = Egenskab
# Quick Access Toolbar = Genvejsværktøjslinje
# Record = Registrer
# Relocate = Omlæg
# Remove = Fjern
# Repository = Versionsarkiv
# Resolve = Løs
# Revert = Tilbagefør
# Revision = Revision
# Script = Script (Bedre oversættelse?)
# Shell = Skal (Bedre oversættelse?)
# Shortcut = Genvej
# Tab = faneblad (undtagen når der snakkes om tasten "Tab")
# Tag = Mærke
# Trunk = Hovedgren
# User (revision properties) = Brugerdefinerede (revisionsegenskaber)
# Token = Symbol (Bedre oversættelse?)
# Unified diff = Unified diff
# Usage data= Anvendelsesdata
# Viewer = Visningsprogram
# Working base = Grundrevision af arbejdskopi
# ------------------
# Bemærkninger:
# ------------------
# "tool" er i øjeblikket oversat som både "værktøj" og "redskab". Et af disse ord bør udgå.
# Handlinger magen til Windows egne (Slet, Omdøb, Egenskaber, ...) bør dele samme genvejstast
# Linje staves med "j"
# Af en eller anden grund indeholder flere strenge ord med store bogstaver midt i linjerne. Hvorvidt dette er rigtigt/en god idé kan diskuteres, men indtil videre holdes der en stil UDEN, dvs. oversæt efter normal dansk grammatik uanset. Ret gerne i gamle strenge når det ses gjort forkert.
# ------------------
# Genvejstaster:
# ------------------
# Rodmenu: d: SVN Opdater
# Rodmenu: a: SVN Arkivér
# Ren rodmenu: h: SVN Hent Arbejdskopi
# ---
# abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå (Kopier & indsæt i notesblok...)
# XXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOXXOXOXXX (...under hinanden)
# --- () = Deler med andet menupunkt
# Hovedmenu: i: Sammenlign med forrige version (Højreklik på versioneret fil)
# Hovedmenu: v: Vis log
# Hovedmenu: w: Versionsarkivbrowser
# Hovedmenu: c: Check for ændringer
# Hovedmenu: a: Revisionsgraf
# Hovedmenu: ø: Løst
# Hovedmenu: d: Opdater til revision
# Hovedmenu: m: Omdøb (Windows-standard)
# Hovedmenu: l: Slet (Windows-standard)
# Hovedmenu: b: Tilbagefør
# Hovedmenu: y: Ryd op
# Hovedmenu: å: Lås
# Hovedmenu: p: Lås op
# Hovedmenu: n: Forgren/Mærk
# Hovedmenu: s: Skift
# Hovedmenu: f: Flet
# Hovedmenu: (a): Ansvar (Højreklik på versioneret fil)
# Hovedmenu: k: Eksporter
# Hovedmenu: æ: Omlæg
# hovedmenu: p: Importer (Højreklik på tomt sted i versioneret mappe)
# Hovedmenu: j: Tilføj (Højreklik på fil i versioneret mappe)
# Hovedmenu: r: Opret rettelsesfil
# Hovedmenu: i: Påfør rettelsesfil
# Hovedmenu: e: Egenskaber (Windows-standard)
# Hovedmenu: g: Indstillinger
# Hovedmenu: h: Hjælp
# Hovedmenu: o: Om
# Ren hovedmenu: a: Opret versionsarkiv her
# --------
# Andet:
# --------
# msgid/msgstr fields for Accelerator keys
# Format is: "ID:xxxxxx:VACS+X" where:
#  ID:xxxxx = the menu ID corresponding to the accelerator
#  V = Virtual key (or blank if not used) - nearly always set!
#  A = Alt key   (or blank if not used)
#  C = Ctrl key  (or blank if not used)
#  S = Shift key  (or blank if not used)
#  X = upper case character
# e.g. "V CS+Q" == Ctrl + Shift + 'Q'
# ONLY Accelerator Keys with corresponding alphanumeric characters can be
# updated i.e. function keys (F2), special keys (Delete, HoMe) etc. will not.
# ONLY change the msgstr field. Do NOT change any other.
# If you do not want to change an Accelerator Key, copy msgid to msgstr
#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "# forfattere vist enkeltvis:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "%.2f MB overført"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kBytes/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 indeholdt et ikke-forventet objekt."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 indeholder en ukorrekt sti."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 indeholder et ukorrekt skema."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 har et forkert format."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 findes ikke."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Fortsæt med at køre script?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Filen findes ikke.\n"
"Check at den korrekte sti og og det korrekte filnavn er angivet."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "%I64d byte overført"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "%I64d KB overført"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d fil(er) valgt, %d fil(er) i alt"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d mest aktive forfatter(e) med mindst %d arkiveringer hver (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld Bytes/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minut(ter) og %ld sekund(er)"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld af %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "%ld stier"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (offline)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (offline) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - ved revision: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Fil på server"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Grundrevision af arbejdskopi"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Grundrevision af arbejdskopi, revision %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Arbejdskopi"

# Example: "123 kBytes transferred in 2 minute(s) and 34 second(s)"
#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s på %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s ved %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, men eksisterer allerede uversioneret lokalt."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, men findes ikke lokalt."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s , men er allerede tilføjet lokalt."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s , men er allerede ændret."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, men er blevet slettet, flyttet eller omdøbt lokalt."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, men blev blokeret i den nuværende arbejdskopi."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Eksport (%d) af %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Eksport af %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Vil du fjerne alligevel?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"er en mappe og ikke en fil!\n"
"TortoiseMerge kan ikke sammenligne mapper."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&Om TortoiseMerge..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Aktiver"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Tilføj >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Tilføj eller Fjern Knapper"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "Tilfø&j..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Avanceret..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Tillad tvetydige URL'er"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Programudseende"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Aktiver unified diff"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "&Vand-stil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Argumenter:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Tildel"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Associer dobbeltklik med:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Skjul automatisk"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Auto-luk:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "Lav &sikkerhedskopi af oprindelig fil"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "&Angiv ansvar for ændringer"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Ansvar for forrige revision"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "&Angiv ansvar for revisioner"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "&Ansvar..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "&Blå stil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Blå:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Sidegrene"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "&Gennemse versionsarkiv"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Gennemse..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "&Knapudseende"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "&Knaptekst:"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Annuller"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Kategorier:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Kategori:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Vælg kommandoer fra:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "R&yd op"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Luk"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Luk Vindue(r)"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Farv linjer efter alder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Kommando:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Arkivér..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Sammenlign URL'er"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Sammenlign revisioner"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Sammenlign blanktegn"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Konfigurer"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "&Kontakt versionsarkivet ved opstart"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Konverter filer, når der sammenlignes med basisfilen"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopier"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Kopiér Knapbillede"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Kopier logbeskeder til udklipsholder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Kopier til udklipsholder"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopier til..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Personlig"

# Bedre oversættelse af caches?
#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "&Dage med inaktivitet indtil små caches bliver fjernet"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Standard"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "S&let"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "&Slet (behold lokalt)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "&Slet..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Sammenlign"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Sammenlign med URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "Sammenl&ign med forrige version"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Dokning"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Rediger"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "R&ediger konflikter"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Rediger..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "&Aktiver proxyserver"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "&Aktiver logcaching"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "&Indtast en besked som beskriver, hvorfor du låser filen/filerne."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "&Afslut"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Eksporter markering til..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Ekstern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Fil"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Find"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Find..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Tilpas billeder i vinduet"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Faste drev"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Flydende"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Skrifttype til logbeskeder:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Skrifttype:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&Fra URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Fra arbejdskopi med URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "&Fra revision"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Gå til linje..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Grøn:"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Gruppér efter gren"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "&HEAD-revision"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "&HEAD-revision"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "&HEAD-revision i versionsarkivet"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "&Hjælp"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "&Hjælpeemner"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Skjul"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "&Ikoner:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Ignorer %d emner efter navn"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "&Ignorer forskelle i blanktegn"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Billede"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "B&illedinfo"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "Kun b&illede"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "Im&porter..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "&Inkluder fletningsinformation"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "&Standardmappe:"

# Bedre oversættelse af "inline diff word-wise"?
# Kontekst: http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseMerge_en/help-onepage.html#tmerge-dug-toolbar
#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "&Sammenlign ordvis ved linjesammenligning"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Foren alt"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Foren med under-træer"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "&Gå direkte til første forskel"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Sprog:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Store ikoner"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "&Begræns søgning til ændrede linjer"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Sammenkæd billedplaceringer"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "Vis som &liste"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Åbn..."

# Kontekst?
#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Luminans:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "Rediger egenskab &manuelt"

# Bedre oversættelse af cache?
#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "&Maksimum størrelse [kByte] på en fjernet inaktiv cache"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "&Menuanimationer"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "&Menuindhold:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Flet"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "&Flettestier"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "&Flet..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Fletning"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "M&inimer"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "Ændr farve for &mærke-kopier"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "Ændr farve for &kopier af hovedgren"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Naviger"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "&Netværksdrev"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Ny "

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Ny..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Næste %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Næste >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Næste forskel"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Næste Side"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Ingen dobbeltklikhandling"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&Ok"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "&Offline indtil videre"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&En Side"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Åbn"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Indstillinger"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "&Overlap billeder"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "Adgangs&kode:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Indsæt"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "&Permanent offline"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Port:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "&Standarder for erfarne brugere"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Forrige forskel"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Vis Udskrift"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Udskriv..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Egenskaber..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "&Seneste beskeder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Rød:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "&Gentag"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "&Opdater"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Fjern"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "O&mdøb"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "&Genåbn arkivér- og flet/etiket-dialogen, hvis arkivering fejler"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "Versionsarkivbro&wser"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Nulstil"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Nulstil Værktøjslinje"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Nulstil anvendelsesdata"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Gendan til standard"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "Brug &lokal egenskab til at løse konflikt"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "Gendan &standardindstillinger"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "Tilbagefør ænd&ringer fra disse revisioner"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "&Tilbagefør ændringer fra denne revision"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Revision"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "&SSH-klient:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Mætning:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Gem"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Gem autorisation"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "Gem graf &som..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Gem liste af valgte filer til..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Gem..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "Indstillin&ger"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Vis HEAD-revisioner"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Vis Menuer for:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Vis tekstetiketter:"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "&Sølv-stil"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "&Specifik revision i versionsarkivet"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "&Startgruppe"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "&Statuslinje"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Stjæl låsene"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "&Stop ved kopiering/omdøbning"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "&Skift arbejdskopi til sti og revision"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "&Skift arbejdskopi til sti@HEAD"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "Vis som &symboler"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "&Tab-størrelse:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "&Fanebladsopdelt dokument"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Mærker"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Test fletning"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Tekst"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "Kun &tekst"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "&Timeout i sekunder før opdatering af HEAD-revisionen"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "&Timeout i sekunder før stop af filanalyse til automatisk udfyldning"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "&Til revision"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&Til URL:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&Til URL: "

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Værktøjslinje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "&Navn på værktøjslinje:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "&Værktøjslinjer:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Hovedgren"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&To sider"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&URL til versionsarkivet:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Fortryd"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Unified diff"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "&Ukendte drev"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "Op&dater"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "Op&dater emne til revision"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "Op&dater til revision..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "&Benyt automatisk udfyldning af stier og nøgleord"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Brugernavn:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Vis"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Vis:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Blanktegn"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Helt ord"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "&Arbejdskopi"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "\"intervaller der skal springes over\" bruges til at markere revisionsintervaller der endnu ikke er blevet cachede"

# Example: "123 kBytes transferred in 2 minute(s) and 34 second(s)"
#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(binær værdi)"

# "kopi" eller "kopier"? Kontekst?
#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(kopiér)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(oprettet)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(slet)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(ændret)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(ændret, HEAD-revision)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(flere elementer valgt)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(ingen ændringsliste)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(ingen linjenummer)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(ingen ændringer men kopi blev oprettet herfra)"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(ingen værdi)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke fundet)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(åben sidegren)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(kun ændring af egenskab)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(omdøb)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(afmærket)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(ukendt)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... checker cache og forbereder log forespørgsel "

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... læser status for arbejdskopi"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Revision %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": grundrevision af arbejdskopi"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": arbejdskopi"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< &Tilbage"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

# Autogenereret, bruges ikke
#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Separator>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Ikke-navngivet>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> er en såkaldt shell-udvidelse.\n"
"Det betyder, at den er integreret i Windows Stifinder.\n"
"For at benytte <b>TortoiseSVN</b> skal du åbne Windows Stifinder og højreklikke på en mappe\n"
"for at vise kontekstmenuen, hvor du finder alle kommandoerne i <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"Husk at <u>læse manualen!</u>"

# Autogenereret, bruges ikke
#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<descr>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<ny ændringsliste>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

# Bedre oversættelse af "combo box"?
#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "En liste med brugerdefinerede filegenskaber der skal vises i kombinationsboksen"

# Bedre oversættelse af "combo box"?
#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "En liste med brugerdefinerede mapper der skal vises i kombinationsboksen"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Der er en nyere version til rådighed. Gå til http://tortoisesvn.tigris.org og hent den nyeste version. Klik _her_ for at gå direkte til vores hjemmeside."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"En linjesepareret liste af stier hvor ikonoverdækninger skal vises.\r\n"
"Hvis du tilføjer et \"*\"-tegn i slutningen af stien, vil alle filer og undermapper i stien også blive inkluderet."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"En linjesepareret liste af stier hvor specifikke menuer ikke skal vises.\r\n"
"Hvis du tilføjer et \"*\"-tegn i slutningen af stien, vil alle filer og undermapper i stien også blive udelukket.\r\n"
"En tom liste vil tillade specifikke menuer for alle stier."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"En linjesepareret liste af stier hvor ikonoverdækninger ikke skal vises.\r\n"
"Hvis du tilføjer et \"*\"-tegn i slutningen af stien, vil alle filer og undermapper i stien også blive udelukket.\r\n"
"En tom liste vil tillade ikonoverdækninger på alle stier."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "En krævet ressource var ikke til rådighed."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Et visningsprogram for GNU diff-filer (rettelsesfiler).\r\n"
"Hvis du ikke har et, kan Notesblok benyttes."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&Om"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "T&ilføj mappe..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Afbryd"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "&Afbryd fletning"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "Om TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "Om TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Accepter én gang"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Accepter for bestandig"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Adgang til %1 blev afvist."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Handling"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Handlingslog"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Aktiver opgaveliste"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Aktive Filer"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"ActiveX-objekter kan ikke gemmes mens Windows lukkes!\n"
"Kassér alle ændringer af %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "Tilføj &fil..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Føj '%s' til ordbog"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Tilføj (som erstatning)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Tilføj - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Tilføj egenskaber"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Tilføj filendelse-specifikt sammenligningsprogram"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Tilføj filendelse-specifikt fletningsprogram"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Tilføj elementet alligevel"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Tilføj til %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Føj til \"&ignorer\"-listen"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Tilføj til genvejsværktøjslinje"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Tilføj..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Tilføj/rediger filendelse-specifikt sammenlignings/fletningsprogram"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Tilføjet"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "En fil blev tilføjet på serveren"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "En mappe blev tilføjet på serveren"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "Emner blev tilføjet på serveren"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Tilføjet knude"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Filmønstret/filmønstrene\n"
"%s\n"
"blev tilføjet \"ignorer\"-listen."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Tilføjer"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Tilføjer en ny egenskab"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Føjer fil(er) til Subversion-kontrol"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Føjer den/de valgte filer eller filmasken til \"ignorer\"-listen"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Juster indstillingerne\n"
"Indstillinger"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Avancerede indstillinger for sammenligning/fletning"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Avancerede indstillinger for sammenligning"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Avancerede indstillinger for fletning"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Alder"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Flugt træer til top"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Alle Kommandoer"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Alle filer (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Alle filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille alle værktøjslinjer og menuer?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille tastaturgenvejene?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille menuen '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Alle dine ændringer vil gå tabt! Er du sikker på at du vil nulstille værktøjslinjen '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "&Tillad tvetydige UUID'er"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Tillad flere forskellige versionsarkiver at benytte samme URL, f.eks. http://localhost/mitversionsarkiv/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Tillad flere forskellige versionsarkiver at benytte samme UUID, f.eks. http://localhost/mitversionsarkiv/"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Benyt altid systemformateringen til at vise tidspunkter og datoer"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Mængden af hukommelse nødvendig for at indlæse cachen"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Et eksternt sammenligningsprogram, der benyttes\r\n"
"til at sammenligne forskellige revisioner af filer\r\n"
"\r\n"
"Du kan angive følgende parametre til stien:\r\n"
"%base : basisfilen\r\n"
"%mine : den ændrede fil"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Et eksternt fletningsprogram, der benyttes\r\n"
"til at løse konfliktramte filer.\r\n"
"\r\n"
"Du kan angive følgende parametre til stien:\r\n"
"%merged : hvor filen indeholdende konflikter skal gemmes\r\n"
"%theirs : filen, som den ser ud i versionsarkivet\r\n"
"%mine : din egen fil med ændringer\r\n"
"%base : den originale fil uden dine ændringer"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Et ugyldigt filkendetegn blev associeret med %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Der opstod en ukendt fejl."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "En ukendt fejl opstod under adgang til %1."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "En ukendt linjetype blev fundet i linje %d!"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Program hoved-menuer: "

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Aktiverer en unified diff-fil på arbejdskopien"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Anvender egenskaberne rekursivt på alle filer/mapper.\r\n"
"Egenskaberne bugtraq:, tsvn: og webviewer: anvendes kun på mapper."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Påfør rettelsesf&il"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Anvend indstillinger for erfarne brugere. Dette vil give en mere strømlinet oplevelse.\n"
"Du bør kende betydningen af alle indstillingerne nævnt ovenfor."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Anvend egenskaben rekursivt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Aktiver unified diff"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Er du sikker på, at filen/filerne med konflikter skal markeres som løst?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne cachen af de valgte %d emner?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Er du sikker på at du vil tilbageføre %d emne(r)? Du mister <b>alle</b> ændringer siden sidste opdatering!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Arranger &lodret"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Spørg brugeren"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Tildelt ændringslisten \"%s\""

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Tildelt til:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "Ved revision: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Forsøgte at udføre en handling der ikke er understøttet."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Forsøgte at tilgå %1 ud over dets slutning."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Forsøgte at læse fra skrivningen %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Forsøgte at skrive til læsningen %1."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Autorisation"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Autorisationsdata"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Forfatter:                  Stefan Kueng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Forfattere"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Forfattere er følsom overfor store/små bogstaver."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Forfattere:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Skjul automatisk"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Skjul automatisk alle"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Auto-omdøb"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Altid luk dialoger ved lokale handlinger"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Luk automatisk, hvis ingen konflikter"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Luk automatisk, hvis ingen fejl"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Luk automatisk hvis ingen fletninger, tilføjelser eller sletninger"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Automatisk fuldføring foreslår ord (normalt klasse- eller medlemsnavne)\r\n"
"fra de filer du har ændret når du skriver en logbesked."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Check automatisk efter &ny version hver uge"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Gennemsnit"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "S&ort stil"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "&Gennemse..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Søjlediagram"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Basis-fil:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bitmap\n"
"et bitmap"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Ansvar"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Ansvar - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Ansvar..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Viser den ansvarlige forfatter for hver linje i en fil"

# Kontekst: "Alpha blending in TortoiseIDiff (two images overlapping, with their alpha channel adjusted so both images are 'shining through')."
#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Mix alpha-kanaler"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Både /logmsg og /logmsgfile blev angivet!\n"
"Kun én af disse kan angives."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "Ge&nnemse..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Gren / mærke oprettet!"

# Oversættelse af "copy-from-rev"?
# Kontekst: Se "Exact copy sources"
#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Forgren ved copy-from-rev selvom der ikke var nogen ændringer i revisionen"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Forgre&n/mærk..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "Br&yd lås"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Vælg eksternt sammenligningsprogram"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Gennemse..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "Fejl-&ID / Sagsnr:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "Fejl-ID"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "Fejl-ID / Sagsnr:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "Fejl-ID'er"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Knapudseende"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "C&heck nu"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "C&heck versionsarkiv"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "K&ollaps under-træer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "K&ommandoer:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "O&pret gren/mærke fra revision"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "O&pret mappe..."

# No TSVN Text
#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "N&uværende nøgler:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "K&lip"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Cachestørrelse [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Cachede versionsarkiver"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Cacher logbeskederne for hurtigere at hente logs"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Kan dobbeltklikke i loglisten for at sammenligne med tidligere revision"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Kan ikke aktivere et statisk ActiveX-objekt."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Kan ikke kopiere \n"
"%s\n"
"til\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Kan ikke kopiere bitmap-billede til udklipsholderen!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Kan ikke oprette et nyt billede!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Kan ikke tilpasse menuer!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Kan ikke indsætte bitmap-billede fra udklipsholderen!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Annuller"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Annullerer TortoiseSVN Blame..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Annullerer handling..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Forskellene kan ikke vises på grund af inkonsistente linjeafslutninger i filen."

# Kontekst? Mulige oversættelser:
# Navneord: vandfald/kaskade/brus
# Udsangsord: strømme/bruse/komme strømmende/komme væltende
#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Udvid"

# Kontekst? Mulige oversættelser:
# Navneord: vandfald/kaskade/brus
# Udsangsord: strømme/bruse/komme strømmende/komme væltende
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Udvidet højrekliksmenu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Kate&gorier:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Certifikatet er udløbet eller endnu ikke gyldigt"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Certifikatet er udløbet. Gyldigt indtil: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Certifikatet er endnu ikke gyldigt. Gyldigt fra: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Certifikater|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Alle|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Ret vinduesplaceringen"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Ret vinduesstørrelsen"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Ændrede filer"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Ændrede filer mellem %s, %s og %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Ændrede filer: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Ændringsliste %s flyttet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Ændringsliste:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Aktuelle ændringer (dobbeltklik på fil for at sammenligne):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "&Hent arbejdskopi..."

# Autogenereret, bruges formodentlig ikke
#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Vælg"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Check for opdateringer"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Check for opdateringer..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Check for &ændringer"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "&Check for ændringer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Check for ændringer"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Hent en arbejdskopi fra et versionsarkiv"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Marker de filer, du ønsker at\n"
"slette før importen."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Check loggen for at finde ud af hvordan filen/folderen blev omdøbt/flyttet og beslut så om du ønsker at beholde din egen omdøbning/flytning eller den fra versionsarkivet. Herefter skal du markere konflikten som løst."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Check loggen for at finde ud af hvordan filen/folderen blev omdøbt/flyttet og beslut om du ønsker at flette din ændring til din omdøbte fil eller genetablere den oprindelige fil."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Check den sti og/eller URL, som du har indtastet."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Marker de menupunkter, som du vil have vist i den øverste kontekstmenu i stedet for TortoiseSVN-undermenuen"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Marker denne for at benytte et kortere dato- og tidsformat i logbeskeder"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Check arbejdskopi for ændringer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Søger efter en nyere version af TortoiseSVN..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Hent arbejdskopi"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "&Mappe til arbejdskopi:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Hent arbejdskopi - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Dybde af \"Hent arbejdskopi\""

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Hent arbejdskopi fra %s, revision %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Checksum:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Vælg emne:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Klassificeringsmønstre"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Rydder op"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Rydder op."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Oprydning mislykkedes for følgende stier:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Oprydning lykkedes for følgende stier:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Ryd op efter afbrudte handlinger, låste filer, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Ryd"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Rydningsværktøj\n"
"Ryd"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Rydder %ld URL'er gemt for %ld arbejdskopier"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Rydder %ld logbeskeder gemt for %ld arbejdskopier"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Rydder %ld brugernavn/adgangskode-par, %ld SSL-certifikater og %ld brugernavne"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Rydder cachede logge fra %ld versionsarkiver"

# Bemærk oversættelse til dansk flertal i første linje.
#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Rydder de gemte autorisationer.\r\n"
"Du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn/adgangskode igen for alle versionsarkiver."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Rydder de gemte størrelser og placeringer for %ld dialoger"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Klik her for at gå til hjemmesiden"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Klik her for at vælge én af de sidst skrevne beskeder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Klik på \"Avanceret\" for at angive alternative sammenligningsprogrammer baseret på filendelse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Klik på \"Avanceret\" for at angive alternative fletningsprogrammer baseret på filendelse"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Udklipsholder"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Luk"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Luk fuldskærmsvisning"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Luk Udskriftsvisning\n"
"&Luk"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Luk manuelt"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Lukker det aktive vindue og spørger, om dokumenterne skal gemmes"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "Koll&aps kilde-træ"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Kollaps &følgende træ"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Farve"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Farve 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Farve 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Farveko&dning af ændringer indenfor linje"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Farver"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Farver:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "Komman&doer:"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandolinje"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Kommandolinje, der skal udføres:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Kommandoen mislykkedes."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Kommandoer"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Arkivér"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Arkivér - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Arkivér til:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Arkivér..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Arkiveringer pr. forfatter"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Arkiveringer efter dato"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Ugentlige arkiveringer:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Arkiverer dine ændringer til versionsarkivet"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Arkivering af en ikke-versioneret mappe vil ikke automatisk tilføje dens undermapper.\n"
"Du kan tilføje disse mapper rekursivt ved at vælge \"Tilføj...\" i kontekstmenuen.\n"
"\n"
"Er du sikker på at fortsætte arkiveringen?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Sammenlign &HEAD-revisioner"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Sammenlign og angiv &ansvar i forhold til grundrevisionen af arbejdskopien"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Sammenlign og angiv ansvar i forhold til forrige revision"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Sammenlign blanktegn"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Sammenlign med &arbejdskopien"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Sammenlign med b&asisfilen"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Sammenlign med forrige version"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Sammenligner filen med den sidst arkiverede revision og viser de ændringer, du har foretaget"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Sammenligner den valgte fil med en fil i versionsarkivet"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Sammenligner %s med %s"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Gennemført"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Konfigurer tilkoblinger"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Konfigurer sagsbehandlerintegration"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Konfigurer programmet, der bruges til at sammenligne forskellige revisioner af filer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Konfigurer programmet, der bruges til at sammenligne forskellige revisioner af egenskaber"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Konfigurer programmet, der bruges til at løse konflikter i filer."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Konfigurer visningsprogrammet til GNU diff-filer (rettelsesfiler)."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Konflikt Kilder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Konflikt løst"

# Dette er nøgleord i første kolonne i progress dialog, tilsvarende "Opdateret", "Afsluttet", "Tilføjet", "Advarsel!"
#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "Konfliktramt"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Konflikter: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Forbind til versionsarkivserveren og download manglende logdata"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Beholderstørrelser"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Kontekstmenuer:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Fortsæt"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Sammentræk fastgjort vindue"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "Kop&ier"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Kopieret"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Kopieret fra URL"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Kopieret fra: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Kopieret på serveren"

# "kopi" eller "kopier"? Kontekst?
#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopier %ld emner til\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopier %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopier %s til %s, revision %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopier %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopier (Forgren / Mærk)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopier - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopieringsværktøj\n"
"Kopiér"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopier URL til udklipsholder"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopier al information til udklipsholder"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Kopier og omdøb"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopier og omdøb emne hertil"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopier fejlbesked til udklipsholder"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Kopi fra sti"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopier emner hertil"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopier stier til udklipsholder"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Kopiér markering til &udklipsholder"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopier det markerede og læg det i udklipsholderen\n"
"Kopier"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Kopier til %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopier til udklipsholder"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopier til arbejdskopi"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopier til arbejdskopi..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopier: Nyt navn til %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopierer %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Kopierer..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Rettelser"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "%s kunne ikke tilføjes \"ignorer\"-listen!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "\"%s\" kunne ikke tilføjes fordi"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Kunne ikke tilføje egenskab \"%s\" på \"%s\" fordi"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Det lykkedes ikke at tjekke for en nyere version!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Filerne kunne ikke kopieres!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "Kunne ikke oprette %1, fordi mappen er fyldt op."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "\"%s\" kunne ikke slettes fordi"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Kunne ikke slette egenskab \"%s\" på \"%s\" fordi"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Kunne ikke fastslå den sidst arkiverede revision!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Status kunne ikke hentes!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "Kunne ikke flette \"%s\" fordi"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Kunne ikke flette egenskaben \"%s\" på \"%s\" fordi"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "Kunne ikke åbne %1 fordi der er for mange åbne filer."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Det lykkedes ikke at åbne filen\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "Kunne ikke fjerne %1, da det er den aktuelle mappe."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Det lykkedes ikke at fjerne %s fra \"ignorer\"-listen"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Filens URL kunne ikke hentes!\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Kunne ikke hente revision %s af filen %s.\n"
"Rettelser kan ikke foretages!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Filen %s kunne ikke gemmes!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Sammenligningsprogrammet kunne ikke startes!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Det eksterne sammenligningsprogram kunne ikke startes!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Det eksterne fletningsprogram kunne ikke startes!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Udskriftsjobbet kunne ikke startes."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Skriveprogrammet kunne ikke startes!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Tråden kunne ikke startes!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Op&ret rettelsesfil"

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Opret ændringsliste"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Opret rettelse"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Opret kopi i versionsarkivet fra:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Opret ny mappe:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Opret versions&arkiv her"

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Opret unified diff-fil"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Mappen blev oprettet på serveren"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Opretter en 'hurtig' kopi indeni versionsarkivet til brug for forgrening eller mærkning"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Opretter en rettelsesfil ud fra forskellene mellem de to filer\n"
"Opret rettelsesfil"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Opretter en versionsarkiv-database på den nuværende placering"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Opretter en unified diff-fil med alle ændringer, du har foretaget"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Tak til:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "Kli&p"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Aktuel"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Aktuelle version er:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Aktuelle version er: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "Til&pas"

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Personlig"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Tilpas"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Tilpas Tastatur"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Tilpas genvejsværktøjslinje"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Tilpas genvejsværktøjslinje..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Klip det markerede og læg det i udklipsholderen\n"
"Klip"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "D&etaljer"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Dato"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "&Antal af logbeskeder, der vises som standard"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Standardmenu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "Standard-URL:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Standardprogrammenu. Vises når ingen dokumenter er åbne."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Standard-sti:"

# Oversættelse af default?
#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Sæt UFT-8 tegnsæt som standard"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Slet"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Slet ikke-versionerede emner"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Slet og &ignorer %d elementer efter navn"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Slet og tilføj til \"&ignorer\"-listen"

# Går ud fra at der med "extension" menes "file extension".
#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Slet og ignorer %d elementer efter &filtypenavne"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Slet ikke-versionerede emner..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Slettet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Slettet knude"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Sletter og tilføjer den/de valgte fil(er) eller filmasken til \"ignorer\"-listen"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Sletter filer/mapper fra versionskontrol"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Sletter filer/mapper fra versionskontrol men beholder filen lokalt"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Sletter handlingslogfilen"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Sletter"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Dybde"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Dybde:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivelse:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Fravælg ændringsliste"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Destinationsdisken er fyldt op."

# Oversættelse af "device"? Kontekst?
# Ordet "bitmap" ikke oversat. Bruges på dansk.
#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Enhedsuafhængig bitmap\n"
"en enhedsuafhængig bitmap"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Dialogstørrelser og -placeringer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Sammenligningsfil:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Indstillinger for sammenligning"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Sammenlign med URL"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Forskel mellem"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "Forskellige sti&navne"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Sammenligner"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Sammenligner filen i arbejdskopien med versionen før sidste arkivering"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Mappe:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Slå denne indstilling fra, hvis du har meget store arbejdskopier og oplever\r\n"
"for meget adgang til disken når du gennemser arbejdskopien."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Disken blev fyldt op under behandling af %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Undtagelse ved ekspedering: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "Vis &knapper i denne rækkefølge"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Vis hjælp for aktiverede knapper, menuer og vinduer\n"
"Hjælp"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Vis hjælp for den aktuelle opgave eller kommando\n"
"Hjælp"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Vis instruktioner om brug af hjælp\n"
"Hjælp"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Vis programinformation, versionsnummer og copyright\n"
"Om"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Vis ikke højrekliksmenuer for følgende stier:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Er du sikker på at du vil slette værktøjslinjen '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Er du sikker på, at du vil flytte denne fil eller mappe?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Er du helt sikker på, at du vil tilbageføre alle ændringerne i\n"
"%s\n"
"og gå tilbage til denne revision? Disse ændringer vil blive tilbageført ved at lave en omvendt fletning af revisionerne ind i din arbejdskopi."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Er du helt sikker på, at du vil tilbageføre alle ændringerne i\n"
"%s\n"
"som blev lavet i denne revision? Disse ændringer vil blive tilbageført ved at lave en omvendt fletning af revisionerne ind i din arbejdskopi."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Vil du gøre denne arbejdskopi til ikke-versioneret?\n"
"Dette vil fjerne alle Subversions administrative mapper fra\n"
"%s."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Vil du fortsætte?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Ønsker du at genindlæse dokumenterne for at afspejle ændringerne i indstillingerne?\n"
"Bemærk: Du vil miste alle de ændringer, du har foretaget!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Ønsker du at fjerne egenskaben %s rekursivt?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Vil du gemme dine ændringer?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Dokument :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Dokumentation : Simon Large, Dansk oversættelse : Christian Funder Sommerlund\n"
"Kode : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Vis ikke denne meddelelse igen"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Træk for at gøre denne menu flydende"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Tegn"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Drevtyper"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Drev A: og B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Ikke muligt at droppe på %1"

# Bedre oversættelse af "Exact copy sources"?
# Kontekst:
# "Revision graph. Shows the *exact* copy sources. Otherwise the graph will merge some copy sources together (helps to reduce the complexity of the graph)."
# "as this is the least obvious feature of the revision graph view,
# I just want to document here what it actually does.
# If you show the log for e.g.
# http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/tags/version_1.2.0RC1
# you see that it has been created in r3478 as a copy of
# /branches/1.2.x@3477.
# However, the last modification to that branch was in r3466.
# With 'exact copy sources' enabled, you will get an extra node
# in the graph for r3477. Otherwise, a node for the last modifying
# revision node will be shown (may or may not already be there).
# It seems that this is mainly an issue with old repositories as
# I could not reproduce this with newer versions of SVN.
# Once such information is stored in the repository, it will properly
# remain there, though.
# -- Stefan2."
#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "&Nøjagtige kopioprindelser"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "&Udelad stier:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "&Afslut"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "&Udvid alt"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "E&kspander under-træer"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "E&ksporter"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "E&ksporter..."

# Autogenereret, bruges ikke
#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Rediger knapbillede"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Rediger egenskaber"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Håndter egenskabs-konflikter"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Håndter træ-konflikter"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Rediger forfatter"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Rediger forfatternavn"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Rediger konflikt"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Rediger filendelse-specifikt sammenligningsprogram"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Rediger filendelse-specifikt fletningsprogram"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Rediger logbesked"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Rediger egenskab \"%s\" på\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Rediger..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Ændrer den valgte egenskabsværdi"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Navn eller IP-adresse på proxyserveren"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Ellipseværktøj\n"
"Ellipse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Tom"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Slå log caching til for at forbedre hastigheden på log- og revisionsgrafdialogerne"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Slå kun dette til, hvis du arbejder med web-projekter på VS.NET2003!\r\n"
"Du skal genstarte computeren, før denne indstilling træder i kraft."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Slår kun stavekontrollen til, hvis\n"
"egenskaben tsvn:projectlanguage er sat."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Der opstod en hardware-I/O-fejl under adgang til %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Der opstod et låsningsproblem under adgang til %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Der opstod et delingsproblem under adgang til %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Stødte på et fejlagtigt argument."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Der opstod en uforudset fejl under læsning af %1."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Der opstod en uforudset fejl under skrivning af %1."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Slut-revision"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Maksimer vinduet"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Indtast logbesked"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Indtast URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Indtast et GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Indtast en valuta."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Indtast en dato og/eller et tidspunkt."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Indtast en dato."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Indtast en låsebesked (valgfrit):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Indtast et navn til ændringslisten:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Indtast et tal mellem %1 og %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Indtast et tal."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Indtast et positivt heltal."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Indtast et tidspunkt."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Indtast et heltal mellem %1 og %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Indtast et heltal mellem 0 og 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Indtast et heltal."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Indtast log-&besked:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Indtast logbesked:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Indtast højest %1 tegn."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Slet alt\n"
"Slet alt"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Slet det markerede\n"
"Slet"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Fejl"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Fejl ved genopbygning af ikon-cache."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Der opstod en fejl under validering af servercertifikatet for %s:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Fejl ved læsning eller skrivning af registreringsnøglen %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Undtagelser:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Udelad"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Program (*.exe)|*.exe|Kommando (*.com)|*.com|PDF-fil (*.pdf)|*.pdf|Batchfil (*.bat)|*.bat|Alle filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Eksisterende"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "E&kspander kilde-træ"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "E&kspander det følgende træ"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Udvid (%s)"

# Oversættelse af "docked"? Kontekst?
#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Udvid fastgjort vindue"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Ekspert opsætning"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Åbn i Stifinder"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Eksporter"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "Eksporter &mappe:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Eksporter - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Mappe til eksport:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Eksporter den valgte cache som et sæt kommaseparerede (CSV) filer"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Eksporter også ikke-versionerede filer"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Eksporterer %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Eksporterer..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Eksporterer et versionsarkiv til en ren arbejdskopi uden svn's administrative mapper"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Eksporterer et sæt indstillinger til en fil"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Filendelse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Filendelse eller MIME-type:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Filendelse/MIME-type-specifikke programmer"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Ekstern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Eksternt program:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Eksterne programmer::Sammenligningsprogram"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Eksterne programmer::Fletningsprogram"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Eksterne programmer::Unified diff-visningsprogram"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Extern mislykket"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Externals udeladt"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Externals inkluderet"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Tilbageføring mislykkedes"

# Kontekst? Bedre oversættelse af "link" og "broken"?
#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Forbindelse mislykkedes.\n"
"Link er måske utilgængeligt."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Det lykkedes ikke at konvertere ActiveX-objekt."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Det lykkedes ikke at oprette et tomt dokument."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Kunne ikke oprette objekt. Kontrollér at programmet er registreret i registreringsdatabasen."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Det lykkedes ikke at vise hjælpen."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Det lykkedes ikke at starte serverprogram."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Det lykkedes ikke at åbne dokumentet."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Det lykkedes ikke at udføre serveroperation."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Det lykkedes ikke at gemme dokumentet."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Det lykkedes ikke at sætte/fjerne ændringslisten \"%s\""

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Det var ikke muligt at starte sagsbehandler-COM-udbyderen \"%s\".\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Mislykket!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Henter fil..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Henter revision %s af filen:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Fil"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Ugentlige filændringer:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Filforskelle"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Fillisten er tom"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Filrettelser"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Højde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vandret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Lodret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Farvedybde:\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Højde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vandret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Lodret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Farvedybde:\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Højde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vandret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Lodret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Farvedybde:\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Højde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vandret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Lodret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Farvedybde:\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Højde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vandret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Lodret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Farvedybde:\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%Filstørrelse:\t\t%s (%s)\n"
"Bredde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Højde:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vandret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Lodret opløsning:\t\t%.1f dpi\n"
"Farvedybde:\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Udfyldningsværktøj\n"
"Udfyld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Filtrer stier ud der indeholder følgende strenge\n"
"(adskil flere stier med tegnet '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Filtrér stier"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Søg"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Find den angivne tekst\n"
"Find"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Færdig!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Tilpas graf"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Tilpas højde"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Tilpas billed&størrelser"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Tilpas bredde"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Korriger store/små bogstaver på element og tilføj det ikke"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Fold &mærker sammen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Sammenfoldet mærke"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Tryk F1 for hjælp. Rul horisontalt med Ctrl+rullehjulet"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "For at vise komplet historik, skal du fravælge \"Stop ved kopiering/omdøbning\""

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Fremad"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Fra URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "Fra:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Fra: (start-URL og -revision af intervallet der skal flettes)"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Fuldskærmsvisning"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Fuldt rekursivt"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "GDI+ kunne ikke initialiseres!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ kunne ikke oprette bitmap-objekt. Der er formodentlig ikke hukommelse nok."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Henter informationer. Vent venligst..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Generelt"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Generelt::Farver"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Generelt::Kontekstmenu"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Tema::Dialoger 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Tema::Dialoger 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Genererer rettelsesfil..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "L&ås..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Hent fletningslogge"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Ved at tage en lås på filer uden egenskaben 'svn:needs-lock', forhindrer du <b>ikke</b> andre i at redigere dem i deres arbejdskopier.\n"
"For at gennemføre striks låsning, skal du sætte egenskaben 'svn:needs-lock' på alle filer, der kræver låsning og arkivere disse filer.\n"
"Hver fil vil blive skriveskyttet i filsystemet og ved at tage en lås, gøres de igen skrivbare.\n"
"Bemærk, at andre brugere skal opdatere deres arbejdskopier, før de vil se filerne som skrivebeskyttede."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Henter filen %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Henter filen %s, revision %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Henter filinformationer..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Henter information fra versionsarkivet..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Henter informationer..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Henter log-informationer..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Henter nødvendig information..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Henter unified diff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Globalt ignorer-&mønster:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Globale indstillinger"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Gå til linje"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Gå til den næste konflikt\n"
"Næste konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Gå til den næste forskel\n"
"Næste forskel"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Gå til den forrige konflikt\n"
"Forrige konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Gå til den forrige forskel\n"
"Forrige forskel"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Graftype:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Grå"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Gruppér efter gren"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Gruppe-ændringslister"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "Skjul &irrelevante ændrede stier"

# Dansk oversættelse?
#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "N&uance:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "Hoved knude"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "HEAD-revisionen er %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Hjælpetastatur"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Hex"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Skjul &slettede stier"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Skjul alle sidegrene som ikke ændrede elementet"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Skjul slettede grene og mærker"

# Oversættelse af "docked"? Kontekst?
#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Skjul fastgjort vindue"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Skjul scriptet under kørsel"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Skjul ikke-anvendte &sidegrene"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Skjul/Vis listen over rettelsesfiler\n"
"Skjulet eller viser listen over rettelsesfiler"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Højeste revisionsnummer i cachen"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Tip: Tryk F5 for at genopfriske det valgte deltræ og Ctrl-F5 for at genopfriske alle niveauer under også"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Tip: vælg højrekliksmenuen, skift til siden 'Kommandoer' og træk værktøjslinjens knapper ind i menuvinduet."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Hjem"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Tilkoblinger"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Tilkoblinger::Integration af sagsbehandler"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Tilkoblingstype"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Tilkoblingstype:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Værtsnavnet passer ikke (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Hvordan ønsker du at løse denne konflikt?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "I&nkluder stier:"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Ikonoverdækninger"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Ikonoverdækninger/statuskolonner"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Ikonoverdækning::Ikonsæt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Ikoner/Design/Kode:         Luebbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Hvis et element (teksten mellem to '/') i en given sti matcher en\n"
"af følgende mønstre, bliver det opfattet som en 'sidegren'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Hvis et element (teksten mellem to '/' ) i en given sti matcher en\n"
"af følgende mønstre, bliver det opfattet som en 'mærke'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Hvis et element (teksten mellem to '/' ) i en given sti matcher en\n"
"af følgende mønstre, bliver det opfattet som en 'hovedgren'."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Hvis valgt, så vises overdækningerne og kontekstmenuen ikke i dialogerne \"gem som...\" eller \"åbn\""

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Hvis aktiveret, så vises menupunktet \"Rekvirer lås\" altid i den øverste menu,\n"
"hvis den valgte fil har egenskaben svn:needs-lock sat"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Hvis valgt oprettes en ny mappe i versionsarkivet.\n"
"Hvis ikke valgt importeres der direkte til den angivne URL."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr ""
"Hvis valgt, så opretter TortoiseSVN en midlertidig kopi af basisfilen for\n"
"at lave sammenligningen med udfyldte nøgleord og tilpassede linjeafslutninger."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Hvis valgt, sammenlignes der med den tidligere revision, når der dobbelklikkes på en revision i loglisten."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Hvis valgt, vil arkiveringsdialogen automatisk genstartes efter en fejl,\r\n"
"men med dine markeringer og logbesked bevaret."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Hvis valgt, så undersøger TortoiseSVN én gang om ugen om der en nyere version til rådighed"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Hvis slået til, vil fletningsdialogen automatisk udfylde \"Fra:\"-URL'en med URL'en til den valgte arbejdskopi\r\n"
"i stedet for den sidst brugte URL."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Hvis slået til kontaktes versionsarkivet når dialogen åbnes.\r\n"
"Du behøver ikke længere at klikke på \"Check versionsarkiv\"."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Hvis valgt, så vises overdækningsikoner for mapper, som er\n"
"udelukket fra overdækningsikon-visning blot som status 'normal'"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Hvis valgt, vil TortoiseSVN sætte tidsstemplerne på filerne til det tidspunkt,\r\n"
"hvor de sidst blev arkiveret. Hvis ikke valgt, vil TortoiseSVN anvende den aktuelle tid."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Hvis valgt, kan filer i ikke-versionerede mapper vises i statuselementet.\r\n"
"Statuselementet benyttes for eksempel i \"Arkivér\"-dialogen."

# Bemærk: Halvdårligt engelsk rettte i oversættelsen af anden linje.
#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Hvis valgt, vil ikke-versionerede filer markere status af den overordnede mappe som ændret\r\n"
"dvs. blive vist med ikonoverdækningen for \"ændret\"."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Hvis grafen indeholder flere træer, separer dem med mindre variationer i baggrundsfarven"

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Hvis versionsarkivet ikke kan kontaktes"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Hvis du ændrer denne værdi, vil du ikke længere kunne arbejde med dine eksisterende arbejdskopier!\n"
"Du skal derfor hente alle dine arbejdskopier igen.\n"
"Hvis du ikke er sikker på, hvad du gør, bør du læse dokumentationen.\n"
"Er du helt sikker på, at du vil fortsætte?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Hvis du ønsker at bryde låsen, skal du benytte dialogen \"Check for ændringer\"."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorer"

# Går ud fra at der med "extension" menes "file extension".
#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Ignorerer %d elementer efter &filtypenavn"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Ignorer &alle blanktegn"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Ignorer &store/små bogstaver"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Ignorer alle blanktegn"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Ignorer forældreskab"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Ignorer linje&afslutninger (anbefales)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Ignorer linjeafslutninger"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignorer ændringer i blanktegn"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Ignorerede emner inkluderet"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Billede &og Tekst"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Billede &og tekst"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Billeder"

# Anderledes oversættelse til dansk pga. engelske fagord og kontekst.
# Se http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_en/tsvn-dug-checkout.html
#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "2 niveauer (filer, undermapper og undermappers filer)"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Importer"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Importer %ld emner"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Importer %s til %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "&Logbesked for import"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Importer - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Importer et tidligere gemt sæt af indstillinger fra en fil"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importer fil %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Importer fil til\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importer mappe %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Importertil %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Importerer filen %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Importerer mappen til et versionsarkiv"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Inkluder ignorerede filer"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Inkluder flettede revisioner"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Inkluder kun følgende interval af revisioner:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Indkluderer versionsarkivet for status check\n"
"Hold shift-tasten nede når du klikker for at hente alting."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Forkert filnavn."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Oprindelig import"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Linjesammenligning"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Input"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Indsæt indholdet af udklipsholderen\n"
"Indsæt"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre handlingen."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Intern programfejl."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Intern værdi der indikerer komprimeringskvalitet"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Ugyldig Valuta."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Et ugyldigt dataobjekt blev sluppet!"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Revisionsnummeret er ugyldigt! Gyldige revisioner er:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive heltal,\n"
"datoer i et af følgende formater:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Revisionsnummeret er ugyldigt! Gyldige revisioner er:\n"
"HEAD\n"
"positive heltal,\n"
"datoer i et af følgende formater:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Ugyldigt revisionsinterval!\n"
"Gyldige revisioner er numre og HEAD, separeret af kommaer.\n"
"Et interval kan specificeres med en tankestreg.\n"
"Eksempel: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Du kan ikke omdøbe en fil ved blot at ændre mellem store og små bogstaver.\n"
"For eksempel kan du ikke omdøbe MyFile.txt til MYFILE.txt.\n"
"Læs venligst i vores dokumentation, hvordan man omgår denne begrænsning."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Det lader til, at du forsøger at <b>omlægge</b> din arbejdskopi til en anden sti indenfor det samme versionsarkiv.\n"
"\n"
"Fra:\t%s\n"
"Til:\t\t%s\n"
"\n"
"Omlægning er kun nødvendigt hvis stien <b>til</b> et versionsarkiv er ændret.\n"
"Ændring til en anden sti <b>indenfor</b> samme versionsarkiv gøres ved handlingen <b>skift</b>.\n"
"\n"
"Forkert anvendelse af omlægning <b>vil ødelægge din arbejdskopi!</b>\n"
"Hvis du ikke er sikker på hvad du skal gøre, læs da dokumentationen for <i>omlæg</i>.\n"
"Ønsker du virkelig at omlægge?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Foren med følgende &træ"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Foren med kilde-træet"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Bevar &låse"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Behold ændringslister"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Hold folderen tilbage fra versionsarkivet"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Hold filen tilbage fra versionsarkivet"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Bevar lokal folder"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Bevar lokal fil"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatur"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Tastaturgenveje:"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Taster"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Sidst arkiverede revision:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Sidst gemte revision af emne"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Seneste tidspunkt cacheindholdet blev ændret"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Seneste tidspunkt cachen blev tilgået"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Sidste tidspunkt versionsarkivet blev spurgt om HEAD-revisionsnummeret."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Starter det eksterne sammenlignings/fletningsprogram for at løse konflikterne"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Mindst aktive forfatter:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Efterlad konflikt:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Venstre visning: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Venstre billede"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Kurvediagram"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Linjeværktøj\n"
"Linje"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Bar med linjeforskelle"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Linjeforskelle"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Linje:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Linje: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Oversigt over hjælpeemner\n"
"Hjælpeemner"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Liste over versionsarkiver hvis loginformation er blevet cached"

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "List1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Hent billeder"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Lokal status"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Placering hvortil indholdet af\n"
"versionsarkiv-URL'en vil blive gemt."

# Bedre oversættelse af "locator bar"?
# Kontekst?
#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Lokationsbar"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Lås"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Lås Dato"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Lås filer"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Lås brudt!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Lås-kommentar"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Dato for oprettelse af lås:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Låsning mislykkedes"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Ejer af lås:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Låsen stjålen af %s"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Låst af %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Låsning mislykkedes fordi der findes en nyere version!\n"
"Vil du opdatere og prøve igen?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Låser en fil for andre brugere og gør, at du kan redigere den."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Log"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Statistik over logcache"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Logcaching"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Cachede versionsarkiver"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Log-historik"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Logbeskeder"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Logbesked"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Logbeskeder"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Logbeskeder (indtastningsdialog)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Logbeskeder (dialogen \"vis log\")"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Laveste viste revision: %ld - Højeste viste revision: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Laveste viste revision: %ld - Højeste viste revision: %ld - HEAD-revision: %ld"

# Antager at der med "lum" menes luminans...
#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Luminans"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "Mailsystem-DLL'en er ugyldig."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Gør dette til standard"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Rediger Subversion-egenskaber"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Marker som &løst"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Marker som løst"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Marker aktuel revision af din arbejdskopi"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Marker til sammenligning"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Marker konflikt som løst"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Markører"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Markerer en fil med konflikter som løst i Subversion\n"
"Marker som løst"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Markerer revisionerne som flettet uden at foretage selve fletningen.\r\n"
"Dette forhindrer revisionerne i at blive flettet i fremtiden."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Forskel på store/små &bogstaver"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Maks"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Maksimalt antal logbeskeder gemt i historikken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Maks. linjer i handlingsloggen"

# Bedre oversættelse af tool failures og cache?
#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Maksimum antal værktøjs&fejl inden cache fjernes"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "Me&nuer viser sidst brugte kommandoer først"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Menubar"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "Menus&kygger"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Flet"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Flet - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Reintegreringsfletning"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Flet et interval af revisioner"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Flet alle"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Fletningsdybde:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Flet ikke-interaktive"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Indstillinger for fletning"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Reintegreringsfletning..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Revisionsinterval for fletning"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Flet revision til..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Flet revisioner til..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Flet ændringerne til \"%s\""

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Flet to forskellige træer"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Fletningstype"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Flettet"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Flettede revision(er) %s fra %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Fletter en gren ind i hovedstammen"

# Bedre oversættelse af "merge-tracking information"?
#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Fletter alle manglende revisioner tilbage i arbejdskopien ved hjælp af sporingsinformation om fletninger."

# Dette er overskriften i en dialog
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Fletning"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Fletter %s ind i %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Fletter forskelle mellem versionsarkiv URL'er"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Fletter fra %s, revision %s til %s, revision %s ind i %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Fletter r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Fletter fra r%ld til r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Fletning kræver forskellige revisioner eller forskellige URL'er i \"Fra:\" og \"Til:\""

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Fletter revisioner %s af %s ind i %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Besked"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Besked:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Beskeder"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Beskeder, forfattere og stier"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "Mime-type"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Min"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Min"

# Oversættelse af "Ribbon"?
#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Minimer båndet"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Blandet"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Ændringsdato"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Ændret knude"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Mere"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Flere Knapper"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Flere Kommandoer..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Flere farver..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Mere..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Mest aktive forfatter:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Flyt %ld emner til\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Flyt %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Flyt &Op"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Flyt &Ned"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Flyt Emne Ned"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Flyt Emne Op"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Flyt og omdøb"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Flyt og omdøb emne hertil"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Flyt emner hertil"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Flyt til %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Flyt til ændringsliste"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Flyt/Omdøb"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Flyt: Nyt navn til %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Flyttet på serveren"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Flytter de redigerede filer til papirkurven før tilbageførsel"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Flytter %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Flytter..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Min fil:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "N&æste konflikt"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Indstillinger for navigeringsrude"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Indstillinger for navigeringsrude..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Kræver lås"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Indlejret"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Netværk"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Forsøg aldrig at kontakte versionsarkivet igen"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Ny"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "Nyt &navn:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Ny Menu"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Nyt navn til %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Nyt navn:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Næste Side\n"
"Næste Side"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Nej"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Der er ikke angivet nogen kommando!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe benyttes af shell-udvidelsen og bør ikke kaldes direkte!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Der er ikke angivet nogen værdi til kommandoen!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Der er ingen forskelle."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Der er ingen fejlmeddelelse tilgængelig."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Der opstod ingen fejl."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Der er ikke ændret nogen filer eller mapper. Der er derfor ikke noget for TortoiseSVN at tilbageføre."

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Der er ingen filer at vise med den nuværende indstilling.\n"
"Vælg én eller flere indstillinger nedenfor for at se uarkiverede, ignorerede og/eller uændrede filer.\n"
"For at se fjernændringer, klik på \"Check versionsarkiv\""

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Der er ikke blevet ændret eller tilføjet nogen filer\n"
"siden sidste arkivering. Der er derfor ikke\n"
"noget for TortoiseSVN at foretage sig..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Der er ikke blevet ændret eller tilføjet nogen filer\n"
"siden sidste arkivering. Der er derfor ikke\n"
"noget for TortoiseSVN at foretage sig...\n"
"Vil du se de ikke-versionerede filer?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Der er ingen graf tilgængelig"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Der blev ikke fundet nogen billed-indkoder til %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Ingen stavekontrol-rettelser"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Ingen status-cache. Kun mapper under versionskontrol får overdækning, filer gør ikke"

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Ingen forslag fra opslagsværk"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Knude farver"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Ikke alle indgange i registreringsdatabasen (eller INI-filen) blev fjernet."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Der er ikke nok hukommelse til at færdiggøre handlingen."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Ikke nok hukommelse!\n"
"Prøv at reducere størrelsen af revisions-grafen ved enten\n"
"at kollapse træ-noder eller mindske zoom-faktoren."

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Ikke-rekursivt"

# Rigtig oversættelse?
#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Bemærk: Kataloget indeholder ikke-versionerede emner"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Bemærk: Skrifttypeindstillingerne påvirker også visningsprogrammet TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Bemærk"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Antal forfattere i cachen:"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Antal forfattere:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Antal af cachede flettede revisioner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Antal af cachede revisioner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Antal af cachede revisioner der har en ikke-tom ændringsliste"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Antal af cachede revisioner der har brugerdefinerede revisionsegenskaber"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Antal af cachede revisioner hvis ændringsliste endnu ikke er cached"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Antal af cachede revisioner hvis brugerdefinerede revisionsegenskaber endnu ikke er cachede"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Antal af forskellige stier vist i logdialogen, inklusiv rodstier."

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Antal af forskellige ord brugt i logbeskeder"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Antal af flettede revisioner der ikke er cachet endnu"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Antal af stielementer. Et stielement er en mappe eller et filnavn, f.eks. 'fil.txt' eller 'mingren'."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Antal gange lukning af en logcache kan fejle\n"
"p.gr.a. nedbrud osv., indtil den bliver slettet automatisk."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Antal uger:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "Ok"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Ældre linjer"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "Ældste &øverst"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Udelad e&xternals"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Udelad externals"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"En af stierne du prøver at flytte er tilsyneladende en speciel sti\n"
"(enten 'branches', 'tags' eller 'trunk').\n"
"\n"
"Er du sikker på at du vil flytte de markerede stier?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "En eller flere filer indeholder konflikter."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Hent kun den &øverste mappe"

# Anderledes oversættelse til dansk pga. engelske fagord og kontekst.
# Se http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_en/tsvn-dug-checkout.html
#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "1 niveau (kun filer)"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Kun tal (eventuelt adskilt af kommaer)\n"
"er tilladt!"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Registrer kun fletningen (forhindr revisioner i at blive flettet)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Kun dette emne"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Benyt kun &stavekontrol, hvis tsvn:projectlanguage er sat"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Gennemsigtighed"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Åbn"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Åbn klient-certifikatfil"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Åbn fil"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Åbn fra udklipsholder"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Åbn billedfil..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Åbn overordnet mappe"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Åbn med..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Åbner hjælpen\n"
"Hjælpeemner"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Åbner versionsarkivbrowseren for at justere versionsarkivet online"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Operer indtil videre kun fra logcachen"

# Kontekst? Muligheder: Egenskaber, indstillinger, muligheder, ...
#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Indstillinger"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Ori&ginal størrelse"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Andre opgaveruder"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Andre"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Der er ikke mere hukommelse."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Overdækninger"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Overskriv egenskaben svn:eol-style.\n"
"Filer, som ikke har denne egenskab, bliver ikke påvirkede."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Overskriv"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "Fo&rrige konflikt"

# Autogenereret, bruges ikke
#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Side %u\n"
"Sider %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Side :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametre:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Adgangskode:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Indsætningsværktøj\n"
"Indsæt"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Indsæt filnavne"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Indsætter svn-stien fra udklipsholderen og initierer en flytte- (klippe-) eller kopioperation"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Ret alle"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Ret valgte"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Rettelsesfiler (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|Alle (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Sti"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Stier"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Blyantsredskab\n"
"Blyant"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Tilpassede Menuer og Værktøjslinjer"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Billede (Metafil)\n"
"et billede"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Billede:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Billeder (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Alle (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Lagkagediagram"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Indtast venligst en tilkobling, der skal udføres."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Indtast venligst en sti, som tilkoblingen skal anvendes på."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Udfør venligst kommandoen \"Ryd op\"."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Bemærk:\n"
"Din arbejdskopi forbliver på den samme sti. Hvis du ønsker at dine fremtidige ændringer\n"
"skal arkiveres i den nyoprettede kopi eller gren,\n"
"skal du skifte over på URL'en for kopien.\n"
"Benyt kommandoen Skift for at gøre dette."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Løs venligst konflikten ved at vælge én af nedenstående muligheder:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Vælg venligst en tilkoblingstype"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Angiv venligst certifikattypen"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Vent venligst - dette kan meget vel vare flere minutter!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Vent venligst mens der annulleres..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Vent venligst mens forskellene findes..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Vent venligst mens versionsarkivbrowseren initialiserer..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Vent venligst mens vi samler information sammen..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Vent venligst..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Port :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Mulige værdier: 0 (fuldt transparent) .. 255 (uigennemsigtig)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "\"Efter arkivering\"-tilkobling"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "\"Efter opdatering\"-tilkobling"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "&Forrige Side"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "\"Før arkivering\"-tilkobling"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "\"Før opdatering\"-tilkobling"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Tryk den &nye genvejstast:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Tryk den &nye genvejstast:"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Forhindrer de fleste tilfælde hvor forbindelseslinjer krydser revisionsknuder"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Forhåndsvis rettet fil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Forhåndsvisning:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Forrige Side\n"
"Forrige Side"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Udskriv dokument\n"
"&Udskriv"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Udskriv til fil"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Printer :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Printer Filer (*.prn)|*.prn|Alle Filer (*.*)|*.*||"

# "Udskriver" (udsagnsord) eller "Udskrift/udskrivning" (navneord)? Kontekst?
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Udskriver"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Behandler revision %d ud af %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Program"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programmer (*.exe)|*.exe|Alle filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Fremskridts-dialog"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaber"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Egenskaber (*.svnprops)|*.svnprops|Alle filer (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Egenskaber for"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaber..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Egenskab"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Egenskab %s : Revision %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Egenskab %s : Arbejdskopi, Revision %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Egenskab %s : på server"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Egenskab %s : grundrevision af arbejdskopi"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Egenskab %s : arbejdskopi"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Egenskab \"%s\" slettet"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Egenskab '%s' sat"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Egenskabsside"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Egenskabsstatus:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Egenskabsnavn:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Egenskabsstatus"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Egenskabsværdi:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Udbyder"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Udbyder:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "Proxy-&timeout i sekunder:"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Proxy-indstillinger"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Føj \"Rekvivier lås\" i øverste menu, når svn:needs-lock er sat"

# Engelsk: Q = Quarter
# Dansk: K = Kvartal
#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "K%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Afslutter applikationen og spørger, om dokumenterne skal gemmes\n"
"Afslut"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "&Hukommelsesdrev"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "N&ulstil"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "Tilbag&efør til denne revision"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]:"

# Autogenereret, bruges ikke
#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "F&lytbare drev"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "O&mdøb..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Nul&stil"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "Nul&stil Alle"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "Gendan &standarder"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "Til&bagefør..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Læs \"Daily Use Guide\" inden du går i stå..."

# Kontekst?
# Ental eller flertal? Eller kombi ala "Nylig(e)"?
#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Nylig(e)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Nyligt ændrede linjer"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Registrer kun"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Rektangelværktøj\n"
"Rektangel"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Søg i ikke-versionerede mapper"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Rekursivt"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Gentag den sidst fortrudte handling\n"
"Gentag"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "Færre kryds&linjer"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Minimer vindue til et ikon"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Opdater"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Filter for regulære udtryk:\r\n"
".  : vilkårligt tegn\r\n"
"c+  : match tegnet c én eller flere gange\r\n"
"c*  : match tegnet c ingen eller flere gange\r\n"
"^  : start af linje\r\n"
"$  : slutning af linje\r\n"
"(string){n} : match strengen n gange\r\n"
"(abcd)  : deludtryk\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i og 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : alt andet end a,e,i og 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matcher a-z,A-Z,0-9 og _\r\n"
"\\W  : vilkårligt ikke-alfanumerisk tegn\r\n"
"\\d  : cifrene 0-9\r\n"
"\\s  : blanktegn"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Reintegrer en gren"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Reintegreringsflet %s ind i %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Afvis"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "Lås o&p"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Oplåser låse, selvom du ikke ejer dem (bryder dem op)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Oplåser låse på filer, så brugere kan redigere dem igen."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Oml&æg..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Genindlæs"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Genindlæser åbne filer og tilbagefører alle ændringer.\n"
"Genindlæs"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Omlæg"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Advarsel ved omlægning"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Omlægger..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Egenskabstatus på server"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Fjernrevision"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Status på server"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Tekststatus på server"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Fjern %ld emner"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Fjern %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Fjern fra \"&ignorer\"-listen"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Fjern fra genvejsværktøjslinje"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Fjern fra ændringsliste"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Fjern egenskab \"%s\" fra\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Fjern folderen"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Fjern filen"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Fjern de valgte cacher fra harddisken"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Fjern hele under-træet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Fjernet"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Fjernet fil/mappe"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Fjernet fra ændringslisten"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Fjernede filmønstret/filmønstrene\n"
"%s\n"
"fra \"ignorer\"-listen."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Fjerner alle ikke-versionerede og ignorerede emner"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Fjerner filen eller filmasken fra listen over ignorerede emner"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Fjerner de markerede egenskaber"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "O&mdøb..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Omdøb"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Omdøb %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Omdøb emne fra %s\r\n"
"til %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Omdøb/flyt - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Omdøbt knude"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Omdøbt på serveren"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Omdøber filer/mapper under versionskontrol"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Reparationsflytning"

# Autogenereret, bruges formodentlig ikke
#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Gentag sidste handling\n"
"Gentag"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Erstat en bestemt tekst med en anden\n"
"Erstat"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Erstatter"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Versionsarkiv"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Versionsarkivbrowser"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "URL til versionsarkiv"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "Versionarkivet-UUID:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Spørger efter brugernavn og adgangskode"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "L&øst..."

# Kontekst? "Alle" eller "Alt"?
#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Nulstil &Alt"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Nulstil kolonner"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Løs"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Løs - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Løs konflikt"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Løs alle senere"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Løs konflikt ved at bruge \"min\""

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Løs konflikt ved at bruge \"deres\""

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Løs konflikt:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Løs senere"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Løst"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Løst:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Løser konflikter i filer"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Gendan standard"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Gendan vinduet til normal størrelse"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Gendannet"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Prøv igen"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Fortryd fletning"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Fortryd fletning af %ld"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Fortryd fletning af %ld gennem %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Tilbagefør"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Tilbagefør - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Gå tilbage til standard indstilinger. Anbefalet for ikke-erfarne brugere."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Tilbageført"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Tilbagefører alle ændringer, du har foretaget siden sidste opdatering"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Tilbagefører en tilføjelse til versionskontrol"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Revision"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Revision %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Revision %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Revision %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "Revisionsgr&af"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Revision/forfatter:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Revisionsgraf"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Revisionsgraf-filter"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Revisionsgraf::Farver"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Revisionsinterval"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Revisionsgraf"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Revisionsinterval for fletning"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Revision: "

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sForfatter: %s\r\n"
"Dato: %s\r\n"
"\r\n"
"Logbesked:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sForfatter: %s\r\n"
"Dato: %s\r\n"
"\r\n"
"Mærker (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logbesked:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Revisioner"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Rich Text (RTF)\n"
"tekst med skrifttype- of afsnitsformatering"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Højre visning: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Højre billede"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Række %d af %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Række %d-%d af %d"

# Kontekst?
#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "&Vælg..."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "&Indstillinger"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "V&is Knapper på En Række"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "V&is knapper på To Rækker"

# Oversættelse af "Ribbon"?
#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "&Vis genvejsværktøjslinje under båndet"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "S&tatistik"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "&Skift..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN Forfatter"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN Kopier og tilføj filer til denne arbejdskopi"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN Kopier og omdøb versioneret emne her"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN Kopier versionerede emne(r) her"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN Eksporter alle emner her"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN Kopier versionerede emner her"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "SVN Lokal ejer af lås"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN Flyt og omdøb versioneret emne her"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN Flyt versionerede emne(r) her"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN Revision"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN Status"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN URL"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN eol-style"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN mime-type"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN kort URL"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Gem &som..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Gem &som..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Gem som"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Gem som..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Gem ændringer som %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Sti til gemte klientcertifikater"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Gem revision &som..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Gem den ændrede fil\n"
"Gem fil"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Gem i udklipsholder"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Gemt data"

# Bedre oversættelse af "roundtrips"?
#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Sparer kostbare serverressourcer når sat til længere end 0 sekunder"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Gemmer den valgte egenskabsværdi til en fil."

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Gemmer filen %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Gemmer filer"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Gemmer rettelsesfil til:"

# Autogenereret, bruges ikke
#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Scoll til venstre"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Scroll til højre"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Søg i &logbeskeder..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Søg efter:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Søgestrengen blev ikke fundet."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Søgning mislykkedes på %1"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Vælg &alle"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Vælg &Bruger-defineret Billede:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Vælg &kontekstmenu:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Vælg &vindue:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Vælg/fravælg &alle"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Farvevalgsredskab\n"
"Vælg farve"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Vælg fil..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Vælg revision"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Vælg SSH-klient"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Vælg venligst en knap."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Vælg et objekt, der skal vises hjælp til"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Vælg ændringsliste"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Vælg program til sammenligning"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Vælg diff-fil..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Vælg mappen, der skal hentes til"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Vælg slut-revision"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Vælg mappe der skal associeres med denne sagsbehandler"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Vælg den mappe der skal eksporteres til.\n"
"Det kan være nødvendigt at oprette en ny mappe, før du udfører denne eksport."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Vælg mappen, som scriptet skal køres i"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Vælg mappen, som de valgte filer skal gemmes i"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Vælg tilkoblingsfil"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Marker emner automatisk"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Vælg fletningsprogram"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Vælg mål for fletning"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Vælg revisions-interval"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Vælg start-revision"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Vælg tekstredigeringsprogram"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Vælg URL'erne til træfletningen"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Vælg, hvordan fremskridtsdialogen skal opføre sig, når handlingen er afsluttet."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Vælg hele dokumentet\n"
"Vælg alt"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Vælg fletteindstillingerne"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Vælg revisioner der skal flettes"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Vælg fletningstype"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Vælg visningsprogram til diff-filer"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Valgt knude"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Mailsystemet kunne ikke afsende meddelelsen."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Sender indhold"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "&Server-adresse:"

# En Accelerator er en genvejstast.
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Sæt genvejstast &for:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Sæt filers datostempel til \"seneste arkiverings&tidspunkt\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Sæt egenskab \"%s\" på\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Indstiller egenskaber..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Indstillinger - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Shell"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Ikon-cachen er nu blevet genopbygget."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Flyt træer til toppen af vinduet. Flugtning af andre træer mistes."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Vis &egenskaber"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Kort &dato/tidsformat i logbeskeder"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Kort URL for Subversion-emner"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Forkort egenskabsliste"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Vis"

# En Accelerator er en genvejstast.
#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Vis genvejst&ast for:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "Vis &alle"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "&Vis log"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Vis &interval..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Vis &arbejdskopirevision"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Vis &alle revisioner"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Vis &ændringer"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "&Vis log"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "&Vis log..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "Vis kun &overdækninger og kontekstmenu i Windows Stifinder"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Vis &egenskaber"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Vis &ikke-versionerede filer"

# Oversættelse af "Ribbon"?
#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Vis over båndet"

# Oversættelse af "Ribbon"?
#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Vis under båndet"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Vis færre knapper"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Vis filliste"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Vis knuder for HEAD-revisionen"

# Bedre oversættelse af "inline diff word-wise"?
#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Vis linjesammenligning ord for ord\n"
"Sammenlign ordvis ved linjesammenligning"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Vis låsedialog før låsning af filer"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Vis flere knapper"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Vis ove&rsigt"

# Oversættelse af "Ribbon"?
#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Vis genvejsværktøjslinje over båndet"

# Oversættelse af "Ribbon"?
#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Vis genvejsværktøjslinje under båndet"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Vis skærm&tip på værkstøjslinjer"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Vis WC &ændringer"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Vis en oversigt over hele grafen"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Vis ændringer som &unified diff"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Vis forskelle som &unified diff"

# Definition af "normal": http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_hr/tsvn-dug-settings.html
#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Vis udelukkede mapper som versionerede"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Vis externe elementer fra forskellige versionsarkiver"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Vis f&ulde menuer efter en kort forsinkelse"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Vis i&gnorerede filer"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Vis elementer i externe egenskaber"

#. Resource IDs: (1037)
msgid "Show l&og"
msgstr "&Vis log"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Vis lin&jenumre"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Vis ældste knude øverst"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Vis kun de ændrede dele af stinavnet. Erstat ikke-ændrede elementer med prikker."

# Oversættelse af "toggle" og "LineDiffBar"? "LineDiffBar" ikke oversat.
#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Vis eller skjul linjesammenligningsbaren\n"
"Vis/skjul LineDiffBar"

# Oversættelse af "toggle" og "LocatorBar"?
#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Vis eller skjul lokationsbaren\n"
"Vis/skjul LocatorBar"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Vis eller skjul statuslinjen\n"
"Vis/skjul statuslinje"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Vis eller skjul værktøjslinjen\n"
"Vis/skjul værktøjslinje"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Vis overdækning for ignorerede emner"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Vis overdækning for ikke-versionerede emner"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Vis egenskaber for revision"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Vis genvejstaster i s&kærmtip"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Vis specielle tegn for blanktegn\n"
"Vis blanktegn"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Vis statistik for den valgte logcache"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Vis mærker på kilden til kopieringen, ikke som separate knuder"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Vis ikke-&ændrede filer"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Vis ikke-&versionerede filer"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Vis/skjul"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Viser %ld knuder"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Viser %ld revision(er) fra revision %ld til revision %ld - %ld revision(er) valgt."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Viser graf for %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Viser en grafisk repræsentation af kopier/mærker/grene"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Viser alle filer, som er ændret siden sidste opdatering, både lokalt og i versionsarkivet"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Vis alle revisioner, hvor der blev foretaget ændringer af dette emne"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Viser information om TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Viser handlingsloggen for den valgte fil/mappe"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Viser værdien for egenskaben eol-style"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Viser logbeskeder for den valgte fil/mappe"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Viser mime-typen for den versionerede fil"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Enkelt-/&dobbeltrudet visning"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Størrelse of status"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Størrelse af alt cached tekstinformation"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Størrelse af cachefilen på harddisken"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Størrelse af cachen if den ikke var komprimeret"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Oversprunget"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Sprang over manglende element"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Sorter efter antal arkiveringer"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Venstre kilde:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Højre kilde:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Angiver hvor mange filer du ønsker gemt i listen over nyeste logbeskeder."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Angiv de filer eller mapper, som TortoiseSVN\r\n"
"skal ignorere i alle arbejdskopier.\r\n"
"Adskil mønstrene med et mellemrum."

# Not from TSVN: Dummy. Just copy original text
#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Spin1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Split &kilde-træet"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Split følgende &træ"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Bryd linjer"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Split under-træer"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Opdel det aktive vindue i paneler\n"
"Opdel"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Stablet søjlediagram"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Stablet kurvediagram"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "\"Start arkivering\"-tilkobling"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Start-revision"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "\"Start opdatering\"-tilkobling"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Statisk"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Statistik"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Status"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Statusbaropsætning"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Farver for status og handlinger"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Status-cache"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Status-cachen kører i en ekstern proces, der kan viser overdækningerne rekursivt"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Status-cachen viser kun for én mappe, altså ingen rekursive overdækninger"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Status for emne i SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Stjæl &lås"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Stjæl låsen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Striber"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "Subversion-konfigurations&fil:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"Subversion løb ind i et alvorligt problem.\n"
"Vi vil bede dig om at tage dig tid til at rapportere dette til\n"
"vores email liste med så megen information som muligt om\n"
"hvad du gjorde før problemet opstod.\n"
"\n"
"Subversion fandt problemet i :\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"Subversion løb ind i et alvorligt problem.\n"
"Vi vil bede dig om at tage dig tid til at rapportere dette til\n"
"vores email liste med så megen information som muligt om\n"
"hvad du gjorde før problemet opstod.\n"
"\n"
"Subversion rapporterede følgende:"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion rapporterede en fejl under oprettelsen af et versionsarkiv!\n"
"Check at mappen er tom og ikke er skrivebeskyttet."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion meldte fejl under en oprydning!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Subversion server-fil:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "S&kift arbejdskopi til ny gren/mærke"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Skift %s til %s, revision %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Skift - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Ombyt Venstre<->Højre"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Skift til gren / mærke"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Skift til foregående vinduespanel\n"
"Foregående Panel"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Skift mellem enkelt- og dobbeltpanel-visning\n"
"Skift mellem enkelt- og dobbeltpanel-visning"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Ombyt indholdet af den venstre og højre visning\n"
"Ombyt venstre og højre visning"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Skift til næste dokumentvindue"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Skift til næste vinduespanel\n"
"Næste Panel"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Skift til foregående dokumentvindue"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Skift arbejdskopi til en anden gren / mærke"

# Kontekst: "Skift denne sti [til ...]" i skift-dialogen
#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Skift:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Ombytter sammenligningen venstre<<->højre"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "&Systemlyde"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Elementer i registreringsdatabasen er blevet fjernet og en evt. INI-fil blev slettet."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Fanebladspladsholder"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Tabstørrelse:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Marker knuder"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Arbejdskopien blev mærket til %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Opgaverude"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Test kun"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Tekststatus:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Tekststatus"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "\"Chunk size\" svarer ikke til antallet af tilføjede/fjernede linjer!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Start-mærket \"@@\" var forventet i linje %d !"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Farven for oprettede, kopierede og omdøbte elementer i en mærket sidegren vil blive gradueret i retning af gul"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Farven for oprettede, kopierede og omdøbte hovedgrens-elementer vil blive gradueret i retning af grøn"

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Standard-URL'en, der skal hentes arbejdskopi fra, hvis intet andet er angivet."

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Standard-stien, der skal hentes arbejdskopi fra, hvis intet andet er angivet."

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Sammenligningsprocessen blev afbrudt med en fejl:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Filen %s eksisterer ikke!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Filen %s blev ikke fundet i rettelsesfilen!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Filen \n"
"%s\n"
"er tom.\n"
"Vil du fjerne filen?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Filen er for stor"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Filen er for stor til at blive åbnet."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Filen\n"
"%s\n"
"findes allerede. Vil du overskrive den?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Filen\n"
"%s\n"
"er ikke en gyldig tekstfil!\n"
"Bemærk, at UTF32-filer også opfattes som binære."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Mappen %s\n"
"indeholder ikke-versionerede og/eller ændrede fil(er). Vil du fjerne den alligevel?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Mappen \n"
"%s\n"
"findes ikke.\n"
"Vil du oprette den først?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Mappen\n"
"%s\n"
"findes allerede!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Tilkoblingen returnerede en fejl:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Billedet kan ikke vises."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Sagsbehandlerudbyderen kunne ikke oprettes. Undersøg venligst om den er installeret korrekt."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Sagsbehandlerudbyderen kunne ikke validere parameterstrengen"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Emnet \"%s\" har konfliktende egenskaber"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Den sidste flette-operation forsøgte at tilføje folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Den sidste flette-operation forsøgte at tilføje filen \"%s\""

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Den sidste flette-operation forsøgte at slette/flytte/omdøbe folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Den sidste flette-operation forsøgte at slette/flytte/omdøbe filen \"%s\""

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Den sidste flette-operation forsøgte at ændre folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Den sidste flette-operation forsøgte at ændre filen \"%s\""

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Den sidste skifte-operation forsøgte at tilføje folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Den sidste skifte-operation forsøgte at tilføje filen \"%s\""

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Den sidste skifte-operation forsøgte at slette/flytte/omdøbe folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Den sidste skifte-operation forsøgte at slette/flytte/omdøbe filen \"%s\""

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Den sidste skifte-operation forsøgte at ændre folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Den sidste skifte-operation forsøgte at ændre filen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Den sidste opdaterings-operation forsøgte at tilføje folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Den sidste opdaterings-operation forsøgte at tilføje filen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Den sidste opdaterings-operation forsøgte at slette/flytte/omdøbe folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Den sidste opdaterings-operation forsøgte at slette/flytte/omdøbe filen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Den sidste flette-operation forsøgte at ændre folderen \"%s\""

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Den sidste opdaterings-operation forsøgte at ændre filen \"%s\""

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "Linjen \"====\" var forventet i linje %d !"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Linjen \"Index: \" blev ikke fundet!\n"
"Enten er dette ikke en differensfil eller også er filen tom."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "Linjen, der indikerer den nye fil, var forventet på linje %d!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "Linjen, der indikerer den gamle fil, var forventet på linje %d!"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Låsen er allerede blevet brudt fra en anden arbejdskopi"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Det maksimale antal loglinjer af handlinger der skal gemmes.\n"
"Linjer tilføjet udover denne begrænsning vil fjerne de ældste linjer fra filen."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Den gamle fil svarer ikke til den nye fil.\n"
"Omdøbning af filer er (endnu) ikke understøttet!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Operationen mislykkedes."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametrene '/path' og '/pathfile' udelukker hinanden.\n"
"Du kan kun angive én af dem."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Rettelsesfilen er tilsyneladende forældet! Linjen\n"
"%s\n"
"og rettelseslinjen\n"
"%s\n"
"stemmer ikke overens!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Den sti/URL, du har indtastet, er ikke gyldig i Windows!\n"
"Hvis du alligevel fortsætter, vil du måske senere kunne få en fejl.\n"
"\n"
"Gyldige stier i Windows må ikke indeholde '<<>|\"?*:' eller én af følgende enhedsnavne:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Vil du fortsætte alligevel?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"i rettelsesfilen findes ikke.\n"
"TortoiseMerge fandt den relative sti\n"
"<i>%s</i>\n"
"som lader til at passe til mappen du er ved at påføre rettelsesfilen på.\n"
"\n"
"Ønsker du at benytte den foreslåede sti? Hvis du svarer 'nej', afsluttes TortoiseMerge."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"i rettelsesfilen findes ikke.\n"
"TortoiseMerge har forsøgt at påføre rettelsesfilen ved af fjerne præfikser, men der kunne ikke findes en passende sti."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Stien\n"
"<i>%s</i>\n"
"lader ikke til at stemme overens med stierne i rettelsesfilen.\n"
"TortoiseMerge fandt ud af at stien \n"
"<i>%s</i>\n"
"passer bedre. Vil du benytte den foreslåede sti i stedet?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Oprettelsen af versionsarkivet lykkedes."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Den valgte fil ser ud til stadig at indeholde én eller flere konfliktmarkeringer.\n"
"Er du sikker på, at du ønsker at markere filen som løst for konflikter?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"URL'en\n"
"%s\n"
"findes allerede!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Målfilen\n"
"%s\n"
"findes allerede.\n"
"Vil du overskrive den?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Den valgte mappe \n"
"%s\n"
"er ikke tom!\n"
"Er du sikker på, at du vil hente en arbejdskopi eller eksportere til denne mappe?"

# Bemærk: Meget dårlig engelsk grammatik. Tilnærmelsesvis oversættelse.
# Bedre oversættelse af "parsing"?
#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Tid i sekunder hvorefter læsningen af de valgte filer stopper.\r\n"
"En lavere værdi vil gøre Automatisk fuldføring tilgængelig hurtigere,\r\n"
"men skanner dermed måske ikke alle filer."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"De to valgte URL'er er ikke oprettet fra samme rod.\n"
"Det er ikke muligt at vise logbeskederne mellem dem."

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Den bruger, som lavede sidste arkivering"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Den bruger, som ejer låsen på filen"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Arbejdskopien er blevet ændret!\n"
"<hr=100%>\n"
"Arkivér eller tilbagefør venligst dine ændringer først."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Arbejdskopien er ikke up to date!\n"
"Du skal først opdatere den."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Deres fil:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Deres"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"Der er ændringer eller ikke-versionerede emner i en eller flere mapper som er inkluderet med svn:externals.\n"
"Disse filer er ikke oplistet til arkivering. Du bliver nødt til at arkivere disse filer separat."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Der er ingen tilgængelige sagsbehandlerudbydere."

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"Der er stadig uløste konflikter i linje %d!\n"
"Du bør først løse disse konflikter, før du gemmer.\n"
"Vil du gemme filen med de eksisterende konflikter?\n"
"Hvis du vælger JA, bliver du nødt til at løse konflikterne med et andet program!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Der er ikke-gemte ændringer.\n"
"Ønsker du at gemme ændringerne?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Der opstod et problem med at forbinde til serveren.\n"
"Vil du se de cachede data i stedet?\n"
"\n"
"Vær opmærksom på at de cachede data kan være forældede,\n"
"ufuldstændige eller endda misvisende på grund af mangelfuld historik-data."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Der er intet at tilføje. Alle filer og mapper er enten allerede under versionskontrol eller er blevet udeladt på grund af brug af egenskaben svn:ignore eller den globale ignorer-indstilling."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Der er intet at låse op. Der er ingen filer i arbejdskopien med en lås."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Opslagsværk"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"Dette er ikke en gyldig URL.\n"
"Indtast en URL her."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Dette er ikke en gyldig sti!\n"
"En gyldig sti må ikke indeholde '<<>|\"?*:' eller én af følgende enhedsnavne:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Denne metode dækker tilfældet når du har lavet en funktionsgren, som omtalt i Subversion-bogen. Brug denne til at flette alle ændringer af en gren tilbage til stammen."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Denne metode dækker tilfældet når du har lavet en eller flere revisioner til en gren (eller til stammen), og du ønsker at overføre disse ændringer tværs over til en anden gren."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Denne metode dækker tilfældet når du vil flette forskellene mellem to forskellige grene ind i din arbejdskopi."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Dette produkt indeholder software udviklet af CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL-projektet til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Dette program er lænket til den manglende eksport %s i filen %s. Denne computer har muligvis en inkompatibel version af %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Dette program kræver filen %s, som ikke blev fundet på denne computer."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Denne egenskab er kun tilgængelig for mapper, ikke for filer."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Denne egenskab må ikke indeholde flere linjer. Der tillades kun én linje."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Dette vil slette historikken over kommandoer du har brugt i dette program samt genoprette standardsættet af synlige kommandoer i menuer og værktøjslinjer. Dette vil ikke annullere nogen eksplicitte tilpasninger. Er du sikker på at du vil gøre dette?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Arranger &Horisontalt"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Arranger &Vertikalt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Timeouts"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"For at arkivere rekursivt og omgå denne fejl\n"
"skal du sørge for at alle emner inde i en valgt mappe\n"
"og også er valgt i arkivér-dialogen.\n"
"Ellers skal TortoiseSVN lave en ikke-rekursiv arkivering,\n"
"som ikke tillader sletning af mapper."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"For at stjæle låsen skal du højreklikke på mappen over emnet og vælge \"Rekvivier lås\" fra kontekstmenuen.\n"
"Dette vil vise låsedialogen, hvor du kan gennemtvinge låsen, dvs. 'stjæle' den fra den, som ellers har taget den."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Til:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Til: (slut-URL og -revision af intervallet der skal flettes)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Skift mellem en- og tosidet visning\n"
"Skift mellem en- og tosidet visning"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Værktøjslinje"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Navn på Værktøjslinje"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Indstillinger for Værktøjslinje"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Intern værktøjslinjefejl. Kontakt venligst din programansvarlige."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Værktøjslinjer"

# Kontekst? Kan både være tools -> værktøjer og tools -> funktioner alt afhængig af brug.
#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Funktioner"

# Kontekst? Kan både være tools -> værktøjer og tools -> funktioner alt afhængig af brug.
#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Funktioner:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame bør ikke startes direkte! Brug\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"sti\\til\\fil\"\n"
"i stedet.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linjenumber] [/path:originalsti] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - Et værtøj til billedsammenligning, en del af TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: Billeddifferens-viseren for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Tilgængelige kommandolinjeparametre::\n"
"/left:\"sti til venstre billede\"\n"
"/lefttitle:\"titel til venstre billede\"\n"
"/right:\"sti til højre billede\"\n"
"/righttitle:\"titel til højre billede\"\"\n"
"/overlay\t\tfor at slå \"overlay mode\" til\n"
"/fit\t\tfor at tilpasse billedernes størrelser\n"
"/showinfo\t\tfor at vise billedinfo-boksene"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

# Dansk oversættelse af "build"?
#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

# Dansk oversættelse af "build"?
#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN har opdaget lignende filnavne. Ønsker du at filerne:%s\n"
"også skal omdøbes?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Antal analyserede arkiveringer:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Antal filændringer:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Samlet antal ændringer på tværs af alle cachede revisioner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Samlet antal flettede revisioner"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Samlet antal af brugerdefinerede revisionsegenskaber"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "Tr&æ striber"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Overfører med %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "Gennemsigtig &farve..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Træ konflikt"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Træfletning"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Hovedgrens-knuder"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Prøv at udføre kommandoen \"Ryd op\". Hvis det ikke hjælper, så er det nødvendigt at hente en ny arbejdskopi."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Prøv igen"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Optimer TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "O&pdater"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "URL-historik"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "URL ukendt (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "URL for Subversion-emner"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "URL til at flette fra"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Ude af stand til at bestemme fletningskilde for\n"
"%s\n"
"Benyt venligst hoved-fletningsdialogen."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Understøttelse af mailsystem kan ikke startes."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Kunne ikke behandle kommando, serveren er optaget."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Der kan ikke læses fra %1. Filen er åbnet af en anden kilde."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Der kan ikke læses fra en kun-skrivebar egenskab."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Stien til arbejdskopien kunne ikke genskabes.\n"
"Dette kan ske, hvis filen er blevet omdøbt.\n"
"Åbn log-dialogen på denne fil alene og tilbagefør så ændringerne\n"
"via det øverste panel."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Der kan ikke skrives til en skrivebeskyttet egenskab."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Der kan ikke skrives til %1. Filen er enten skrivebeskyttet eller allerede åbnet af en anden kilde."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Uændret knude"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Fravælg"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Fortryd %d Handlinger"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Fortryd 1 Handling"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Fortryd tilføj..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Fortryd den seneste handling\n"
"Fortryd"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Ikke-forventet filformat."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Uformateret tekst\n"
"tekst uden nogen formatering"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Unified &diff af HEAD-revisioner"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Ukendt certifikatudsteder.\n"
" Fingeraftryk: %s\n"
" Kendenavn: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Ukendt dybde"

#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Lås op"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Oplåsning mislykkedes"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Låst op"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Ugenkendeligt eller ugyldigt egenskabsfil-format!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Ikke-navngivet"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Ubrugte logcaches vil kun blive fjernet hvis den respektive\n"
"fil er mindre end den givne størrelse i kBytes."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Afversionér"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Ikke-versionerede filer viser overordnet mappe som ændret"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Afversionerer %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "Åbn overordnet mappe"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Opdater"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Opdater - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Opdateringsdybde"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Opdater arbejdskopi til revision"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Opdateret"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Opdaterer arbejdskopien til en bestemt revision"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Opdaterer arbejdskopien til den nyeste revision"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Opdaterer %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Opdaterer ActiveX-objekter"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Opdaterer og forsøger låsning igen..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Opdaterer log-cache"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Benyt &Standardbillede:"

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Benyt &venstre blok"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Benyt &enkelt-panel-visning som standard for 2-fils-sammenligning"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Benyt den &anden tekstblok"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Benyt et &tekst-visningsprogram til at vise ansvar"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Benyt '*' som et joker-tegn ved specificering af en undtagelse.\r\n"
"Benyt kommaer (',') for at adskille flere undtagelser.\r\n"
"Eksempel: *.mitlan.dk, *.firma.dk"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Benyt URL for &arbejdskopi som standard \"Fra:\"-URL"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Benyt unified diff fra &udklipsholder"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Benyt \"_svn\"-mapper i stedet for \".svn\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Benyt alt indhold fra den venstre visning\n"
"Benyt venstre fil"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Benyt blok fra venstre før højre"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Benyt blok fra venstre visning før blok fra højre visning\n"
"Benyt blok fra venstre før højre"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Benyt blok fra højre før venstre"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Benyt blok fra højre visning før blok fra venstre visning\n"
"Benyt blok fra højre før venstre"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Benyt begge tekstblokke (denne først)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Benyt begge tekstblokke (denne sidst)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Benyt venstre fil"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Benyt lokal"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Brug papirkurv ved tilbageførsel"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Benyt regulært udtryk"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Benyt versionsarkiv"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Benyt overst&regning til fjernede linjer"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Benyt systemformatering til dato/tid"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Benyt tekstblok fra \"&min\""

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Benyt tekstblok fra \"&deres\""

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Benyt tekstblok fra \"m&in\" før \"deres\""

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Benyt tekstblok fra \"min\" før \"deres\"\n"
"Benyt \"min\" tekstblok, derefter \"deres\""

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Benyt tekstblok fra \"min\"\n"
"Benyt \"min\" tekstblok"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Benyt tekstblok fra \"d&eres\" før \"min\""

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Benyt tekstblok fra \"deres\" før \"min\"\n"
"Benyt \"deres\" tekstblok, derefter \"min\""

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Benyt tekstblok fra \"deres\"\n"
"Benyt \"deres\" tekstblok"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Benyt tekstblok fra \"&min\""

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Benyt tekstblok fra \"&deres\""

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Benyt tekstblok fra \"m&in\" før \"deres\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Benyt tekstblok fra \"d&eres\" før \"min\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Benyt tekstblok fra den venstre visning\n"
"Benyt venstre blok"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Benyt &denne tekstblok"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Benyt logdialogen til at vælge de revisioner der skal flettes, eller indtast revisionerne adskilt af kommaer. Et revisionsinterval kan specificeres med en tankestreg.\r\n"
"\r\n"
"Eksempel: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"Efterlad boksen tom for at flette alle revisioner."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Benyt &hele denne fil"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Benyt denne, hvis URL'en til versionsarkivet er blevet ændret"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Benyt hele den anden &fil"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Annulleret af bruger"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Brugernavn:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Gyldige kommandolinjeparametre er:\n"
"/base:<sti til basisfil>\n"
"/theirs:<sti til deres fil>\n"
"/mine:<sti til din fil>\n"
"/merged:<sti til den resulterende, flettede fil>\n"
"/diff:<sti til unified diff-fil>\n"
"/patchpath:<sti til mappe>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Værdi"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Version"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Version %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Versionsinformation"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Versioneret"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Vis"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Vis revision for sti i &webviser"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Vis revision i &webviser"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Besøg vores hjemmeside"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "Arbejdskopi knude"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "Arbejdskopi knude grænse"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Vent"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Vent på at scriptet afsluttes"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Ønsker du at gå offline?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Advarsel!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Når en lille logcache ikke er blevet brugt i det givne\n"
"antal dage, vil den blive fjernet automatisk."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Når det ikke er muligt at forbinde til versionsarkivserveren,\n"
"kan TSVN skifte over til kun at bruge cached data.\n"
"Vælg standardindstillingen her."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Når aktiveret, vil versionerede emner automatisk blive markeret i arkivér-dialogen"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr ""
"Ved låsning af én eller flere filer vises dialogen\n"
"hvor der kan indtastes en beskrivende besked om låsningen"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Blanktegn"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Vinduesposition"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Windows"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "Med URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Arbejdskopi"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Sti til arbejdskopi:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Arbejdskopi"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Arbejdskopien blev omlagt til\n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Ja til alle"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Du har allerede den nyeste version installeret."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Du er ved at oprette et versionsarkiv på et netværksdrev.\n"
"Dette er ganske sikkert, men når versionarkivet først er oprettet, skal du tilgå det på en anden måde.\n"
"Tilgang til versionsarkivet via file:// på et netværksdrev kan ødelægge dine data!\n"
"Vil du alligevel oprette versionarkivet?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Du forsøger at opnå adgang til et versionsarkiv via file:// på\n"
"et netværksdrev.\n"
"Dette kan forårsage alvorlig ødelæggelse af versionsarkivet!\n"
"Er du sikker på at du vil fortsætte?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Du forsøger at flytte trunk-mappen!\n"
"Er du helt sikker på at du ønsker at flytte\n"
"trunk-mappen?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Du kan kun indsætte bitmaps med størrelsen (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Du kan ikke oprette mere end %d brugerdefinerede værktøjslinjer!"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Du kan ikke sætte denne egenskab på mapper, kun på filer.\n"
"Hvis du vil sætte den på alle filer i mappen,\n"
"skal du afkrydse feltet 'rekursiv'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Du har trukket mere end én fil eller mappe, som skal tilføjes versionsarkivet.\n"
"Det er ikke muligt at gøre dette i ét skridt, så TortoiseSVN vil tilføje hver fil/mappe\n"
"for sig selv og dermed lave en ny revision for hvert tilføjet emne.\n"
"\n"
"Vil du stadig fortsætte?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Du har ændret egenskaber uden at gemme dem først.\n"
"Vil du gemme dem nu?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Du skal først opdatere din arbejdskopi."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Du har ikke indtastet et sagsnummer!\n"
"Er du sikker på at du vil arkivere uden et sagsnummer?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Du kan definere op til %d redskaber."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Du skal genstarte computeren før ændringerne træder i kraft."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Du har valgt en ikke-versioneret fil.\n"
"Filen vil blive tilføjet versionskontrol, når du arkiverer."

# Kontekst? Betyder "should" bør eller skal i denne sammenhæng?
#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Du skal indtaste en tekst!"

# Kontekst? Betyder "should" bør eller skal i denne sammenhæng?
#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Du skal vælge et billede!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Du forsøger at tilføje elementet\n"
"\"%s\",\n"
"men elementet\n"
"\"%s\",\n"
"eksisterer allerede.\n"
"\n"
"Det lader til at navnet på elementet blev ændret m.h.t. store/små bogstaver uden for Subversion.\n"
"Er du helt sikker på at du vil tilføje det?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Du har ændret ikonerne fra <i>%s</i> til <i>%s</i>.\n"
"Denne ændring træder ikke i kraft, før du genstarter computeren eller logger af og på igen!"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Dine tidligere skrevne logbeskeder er blevet gemt.\n"
"Klik her for at læse og indsætte dem igen."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Din version er:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Din version er: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Din arbejdskopi ser ud til at befinde sig på stien til et mærke!\n"
"Du bør først skifte til en gren eller hovedstammen før du arkiverer.\n"
"\n"
"Vil du arkivere alligevel?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Din arbejdskopi indeholder ændringer.\n"
"Mindste revision i arbejdskopi: %ld\n"
"Sti: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Din arbejdskopi har lokale ændringer!\n"
"Bemærk: Ved opdatering til en anden revision vil du ikke miste ændringerne, så din arbejdskopi\n"
"vil ikke være helt magen til den revision, du opdaterer til!"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Din arbejdskopi har lokale ændringer.\n"
"Hvis du laver en gren eller etiket fra HEAD-revisionen, vil dine lokale ændringer\n"
"ikke dukke op i forgreningen/mærket!"

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "Zoo&m ud"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "Zoom &Ind"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "Zoom &Ud"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Zoom &ind\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Zoom &ud\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Zoom 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Zoom Ind\n"
"Zoom Ind"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Zoom Ud\n"
"Zoom Ud"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Zoom i&nd"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoom ind"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ud"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Zoom til &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Tilpas zoom"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Tilpas zoom til højden"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Tilpas zoom til bredden"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Ikke tildelt]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Mønster-genkendelse er case-uafhængigt og skal specificeres med små bogstaver.\n"
"Blanktegn vil være en del af mønsteret.\n"
"Tilladte wildcards er '?' og '*'.\n"
"Adskil mønstre med ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "tilføjet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "tilføjede filer"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "alias (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "alias: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "en ikke-navngivet fil"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "og"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "og støt udviklerne"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "et andet emne findes allerede."

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"spørg først versionsarkiv om det er 'online' - \n"
"arbejd udelukkende fra cachen hvis 'offline'"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "forfatter"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "forfattere:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Sæt til \"false\", hvis du vil have indsat bugtracking-ID'et i starten af\r\n"
"logbeskeden. Standardværdien er \"true\", som betyder, at bugtracking-ID'et\r\n"
"tilføjes til logbeskeden."

# Oversættelse af "mærke"? (Undersøg hvad der bruges andre steder i oversættelsen)
#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Mærketekst der vises for redigeringsfeltet, hvor brugeren indtaster sagsnummeret."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"to linjeseparerede regulære udtryk.\r\n"
"Det første udtryk benyttes til at finde en streng, der refererer til en sag,\r\n"
"det andet udtryk benyttes til at udtrække fejl-ID'et fra sagsstrengen."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Den streng, som tilføjes en logbesked, når et sagsnummer udfyldes.\r\n"
"Strengen skal indeholde \"%BUGID%\", som vil blive erstattet af fejl-ID'et."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Sæt til \"false\", hvis dit bugtracking-system ikke registrerer sager via tal."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"parametre sendt til IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"COM UUID værdi for IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL, der peger på sagsbehandleren. Værdien skal indeholde \"%BUGID%\", som\r\n"
"erstattes af sagsnummeret."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "ændringer i alt:"

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "arkiveringer"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "konflikter"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "forbindelse:"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"kopieret fra\r\n"
"%s - revision %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "kopieret:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "dag"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "slettet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "disk [kB]:"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "dummy"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "eol-stil"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"eksporterede\n"
"%s\n"
"til\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "ekstern"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "ekstern fil:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "ignoreret"

#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "ignorerer forældreskab"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "ukomplet"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "emnet findes ikke."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "emnet er allerede slettet."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "emnet er ikke versioneret."

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "emne beholdt lokalt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "sidste HEAD-opdatering:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "sidste læsning:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "sidste opdatering:"

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "låst"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "låst:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "højeste revision:"

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "flettet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "fletninger i alt:"

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "mangler"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "mangler / slettet / erstattet"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "mangler i:"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "ændret"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "ændret / kopieret"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "måned"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "flere URL'er (f.eks. %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "nej"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "der findes ingen beskrivelse af denne kommando"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "ikke-versioneret"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "normal"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "spærret"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "offline"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "på %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "online"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "eller"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "sanmensæt symboler:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "stielementer:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "stier:"

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "pixel"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "mulig eller reel konflikt / spærret"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "kvartal"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "skrivebeskyttet"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "erstattet"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "respekterer afstamning"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "revision %s-%s, revision %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "revisionsantal:"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "revisioner %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "revisioner:"

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "grund projekt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "intervaller der skal springes over:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"En af følgende: 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Hvis angivet, gør filen eksekverbar. Denne egenskab kan ikke sættes på en mappe.\r\n"
"Et ikke-rekursivt forsøg vil fejle, og et rekursivt forsøg vil kun sætte egenskaben på alle filerne i mappen."

# Kontekst: http://subversion.tigris.org/svn_1.5_releasenotes.html#externals
#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"En linjesepareret liste af modulspecifikationer, hver indeholdende\r\n"
"en relativ mappesti, eventuelle revisionargumenter, og en URL. Eksempel:\r\n"
"foo\t\thttp://eksempel.dk/arkiv/zig\r\n"
"foo/bar -r 1234\thttp://eksempel.dk/arkiv/zag\r\n"
"\r\n"
"URL'erne kan enten være fulde URL'er eller relative. Formatet for\r\n"
"relative URL'er er:\r\n"
"../\trelativt til mappen med svn:externals-egenskaben\r\n"
"^/\trelativt til versionsarkivroden\r\n"
"//\trelativt til URL-opbygningen\r\n"
"/\trelativt til serverens værtsnavn"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"En linjesepareret liste over filmønstre der skal ignoreres."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Angiv de nøgleord der skal udfoldes. Følgende nøgleord er gyldige:\r\n"
"URL, HeadURL : URL'en for den nyeste revision af objektet.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Den sidste person, som har ændret filen.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Dato/tidspunkt for hvornår sidste ændring fandt sted.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Den nyeste revision, hvor ændring fandt sted.\r\n"
"Id : En forkortelse for de 4 forrige nøgleord."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"En linjesepareret liste af information til fletningssporing. Hver linje består af en\r\n"
"absolut sti efterfulgt af et kolon og en liste af kommaseparerede revisionsnumre.\r\n"
"Eksempel:\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"Filens mime-typen. Bruges til at fastslå om filen skal flettes, og hvordan den skal behandles af Apache.\r\n"
"En mime-type, der begynder med 'text/' (eller en manglende mime-type), opfattes som tekst.\r\n"
"Alt andet opfattes som binært."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Sæt denne til en værdi (fx '*') for at kræve låsning for denne fil.\r\n"
"Filen bliver gjort skrivebeskyttet, når den hentes eller opdateres\r\n"
"og indikerer derved, at en bruger skal eje en lås på filen\r\n"
"før redigering og arkivering af ændringer er mulig."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"skiftet til\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "skiftet:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "midl. offline"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "tekst [antal symboler]:"

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "der er ændringer med konflikter."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "til %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "til %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "træ konflikt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "træ konflikt:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"En liste af linjeseparerede egenskaber som automatisk påføres ved tilføjelse/importering af filer.\r\n"
"Format: <filmaske> = egenskab=værdi;egenskab=værdi\r\n"
"Eksempel: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Angiver det mindste antal tegn, en låsebesked skal indeholde, før låsning kan foretages."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Sæt denne til \"false\", hvis du ikke ønsker at indsætte listen over ændrede filer på engelsk\r\n"
"i arkiveringsdialogen."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Angiver det mindste antal tegn, en logbesked skal indeholde, før arkivering kan foretages."

# "in its first group" er tilsyneladende underforstået / kun til forvirring.
#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"En regex-streng som udtrækker et sammendrag fra en logbesked."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate:\r\n"
"Angiver en streng, som indsættes i logbesked-tekstfeltet i arkiveringsdialogen.\r\n"
"Benyt denne funktion til at lave skabeloner til logbeskeder."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Sæt denne værdi til det antal tegn, som logbeskedens bredde skal holde sig inden for.\r\n"
"En streg vil blive vist i arkiveringsdialogen på dette sted. Standardværdien er 80 tegn."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Sæt denne til nummeret på det sprog, som du ønsker at skrive logbeskeder i.\r\n"
"TortoiseSVN vil automatisk hente det tilsvarende modul til stavekontrol, hvis det findes."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"En linjesepareret liste af brugerdefinerede egenskaber for filer, som vil\r\n"
"bliver vist i egenskabsdialogen, til at vælge fra."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"En linjesepareret liste af brugerdefinerede egenskaber for mapper, som vil\r\n"
"blive vist i egenskabsdialogen, til at vælge fra."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Sæt denne værdi til \"ja\", hvis der skal vises en advarsel, hvis der ikke indtastes et sagsnummer i arkiveringsdialogen."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "brugerdefinerede revisionsegenskaber i alt:"

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "værdierne er forskellige"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL, der peger på web-visningsprogrammet for versionsarkivet for en bestemt fil og revision.\r\n"
"Strengen %REVISION% i URL'en bliver erstattet med revisionsnummeret,\r\n"
"og strengen %PATH% bliver erstattet med stien til filen, relativt til versionsarkivets rod."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL, der peger på web-visningsprogrammet for versionsarkivet for en bestemt revision.\r\n"
"Strengen %REVISION% i URL'en bliver erstattet med revisionsnummeret."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "uge"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "ord-symboler:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "ord [ukomprimerede]:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "år"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "ja"

# Formodes ikke at skulle oversættes
#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "Add new files automatically to SVN"
#~ msgstr "Tilføje nye filer automatisk til SVN"
#~ msgid "%s, but the local file was already edited."
#~ msgstr "%s, men den lokale fil er allerede blevet ændret."
#~ msgid "General::Revision Graph"
#~ msgstr "Generelt::Revisionsgraf"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Gå offline?"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Erstattet knude"
#~ msgid ""
#~ "GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
#~ "You can get GDI+ from\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgstr ""
#~ "Der kræves GDI+ for at gemme revisionsgrafen som et billede.\n"
#~ "Du kan hente GDI+ fra\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Diskettedrev (A: B:)"
#~ msgid "&Glue all"
#~ msgstr "&Klæb alle"
#~ msgid "&Glue sub-trees"
#~ msgstr "&Klæb under-træer"
#~ msgid "Cut from &source tree"
#~ msgstr "Klip fra &kilde-træet"
#~ msgid "Glue following &tree"
#~ msgstr "Klæb følgende &træ"
#~ msgid ""
#~ "The last %s operation tried to %s the %s '%s', but it was deleted locally."
#~ msgstr ""
#~ "Den sidste %s operation forsøgte at %s på %s \"%s\", men er blevet "
#~ "slettet lokalt."
#~ msgid "add"
#~ msgstr "tilføj"
#~ msgid "directory"
#~ msgstr "mappe"
#~ msgid "file"
#~ msgstr "fil"
#~ msgid "merge"
#~ msgstr "flette"
#~ msgid "modify"
#~ msgstr "ændre"
#~ msgid "switch"
#~ msgstr "skifte"

#, fuzzy
#~ msgid "update"
#~ msgstr "Opdater"
#~ msgid "Only record the merge"
#~ msgstr "Registrer kun fletningen"
#~ msgid "(deleted) %s"
#~ msgstr "(slettet) %s"
#~ msgid "alias (deleted): %s"
#~ msgstr "alias (slettet): %s"
#~ msgid "&?"
#~ msgstr "&?"
#~ msgid "Bro&wse..."
#~ msgstr "Genne&mse..."
#~ msgid "Brows&e..."
#~ msgstr "Gennem&se..."
#~ msgid "Force blame"
#~ msgstr "Tving angivelse af ansvar"
#~ msgid "Merge all..."
#~ msgstr "Flet alle..."
#~ msgid "SVN Export to here"
#~ msgstr "SVN Eksporter hertil"

Show on old repository browser