• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 15944
Größe 262,306 Bytes
Zeit 2009-03-26 17:59:48
Autor luebbe.tortoisesvn
Log Message

Merge r15943 from trunk
- Czech GUI translation

Content

#
# Czech translation for TortoiseSVN
# Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# RADEK SVARZ <translate@svarz.cz>, 2005
# VOJTECH VONDRA <mailbox@ameeck.net>, 2007
# Jiri Sedlak, 2009
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-26 09:58+0100\n"
"Last-Translator: Jiří Sedlák <jiri_sedlak@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"

# Použité výrazy/Translation dictionary:
# merge sloučení
# node uzel
# overlay překryv
# revision revize
# item položka
# tag značka
#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "# autorů zobrazeno jednotlivě:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "%.2f MBajtů přeneseno"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f kBajtů/s"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 obsahoval neočekávaný objekt."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 obsahuje nesprávnou cestu."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 obsahuje nesprávné schéma."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 má špatný formát."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 nebyl nalezen."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Pokračovat v běhu skriptu?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Nelze najít tento soubor.\n"
"Prosím, zkontrolujte, že je zadána správná cesta a název souboru."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "%I64d Bajtů přeneseno"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "%I64d kBajtů přeneseno"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "Souborů vybraných: %d, souborů celkem: %d"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d nejaktivnějších autorů každý s nejméně %d odevzdáními (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld Bajtů/s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minut(a) a %ld vteřin(y)"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld z %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "%ld cesty"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (offline)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (offline) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - na revizi: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Vzdálený soubor"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Pracovní originál (Base)"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Pracovní originál, Revize %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Pracovní Kopie (WC)"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s v %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, na %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, ale lokálně již existuje neverzovaný."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, ale chybí lokálně."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, ale lokálně již byl přidán."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s, ale už bylo dříve editováno."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, ale lokálně již byl smazán, přesunut nebo přejmenován."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, ale překážel v pracovní kopii."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Export (%d) z %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Export %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Chcete to přeci jen odstranit?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"je složka, ne soubor!\n"
"TortoiseMerge nedokáže srovnávat složky."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&O TortoiseMerge..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Aktivovat"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "Přid&at >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "Přid&at nebo Odstranit Tlačítka"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "Přid&at..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Pokročilé..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Povolit nejednoznačné URL"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "Vzhled &Aplikace"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Aplikovat záplatu (Unified Diff)"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "&Vodní Styl"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Argumenty:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Přiřadit"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Asociovat dvojklik s:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Skrýt automaticky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Auto-zavřít:"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "Zálohovat originální sou&bor"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "&Obvinit změny"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Obvinit (Blame) předchozí revizi"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "&Obvinit (Blame) revize"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "Obvinit (&Blame)..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "&Modrý styl"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Modrá:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Větve"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "&Procházet úložiště"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Procházet..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "&Vzhled tlačítka..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "Text &tlačítka:"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Storno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Kategorií:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Kategorie:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Vyberte příkazy z:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "Uklidit (&Clean Up)"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Zavřít"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Zavřít Okno(a)"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Zabarvit stáří řádků"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Příkaz:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "Odevzdat (&Commit)..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Porovnat URL"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Porovnat revize"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Porovnat prázdné znaky (whitespaces)"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Konfigurovat"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "&Kontaktovat úložiště při spuštění"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Konvertovat soubory při porovnávání oproti originálu (BASE)"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopírovat"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Kopírovat Obrázek Tlačítka"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Zkopírovat záznam logu do schránky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "Zkopírovat do s&chránky"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopírovat do..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Vlastní"

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "Počet &dnů do vymazání malých cachí u neaktivních"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&Defaultní"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "&Smazat"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "&Smazat (ponechat lokální)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "&Smazat..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Porovnat (Diff)"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Porovnat s URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Porovnat s předchozí revizí"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Přichytávání"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Upravit"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Upravit konflikty"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Upravit..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "Používat proxy s&erver"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "Povolit k&ešování logu"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "Vložt&e zprávu popisující, proč zamykáte soubor(y)."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "&Ukončit program"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Exportovat výběr do..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Externí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Soubor"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Filtr"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Najít"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Najít..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Přizpůsobit velikost dle okna"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Pevné disky"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Plovoucí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Písmo pro log záznamy:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Písmo:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&Z URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Z pracovní kopie (WC) na URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "&Od revize"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Jdi na řádek..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Zelená:"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Seskupit dle větve"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "&HEAD revize"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "&HEAD revize"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "&HEAD revize v úložišti"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "&Nápověda"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "&Nápověda"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Skrýt"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "Sada &ikon:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Ignorovat %d položky dle jména"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "&Ignorovat změny mezer"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Obrázek"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "&Info obrázku"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "&Jen obrázek"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Importovat..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "Zahrnout &informace o sloučení"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "&Počáteční adresář:"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "&Inline záplata (Inline diff) podle slov"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Spojit vše"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Spojit s podstromem"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "&Skočit na první rozdíl při nahrání"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Jazyk:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Velké Ikony"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "&Omezit hledání na modifikované řádky"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Spojit polohu obrázků"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "&Seznam"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Načíst..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Lum:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "&Ručně změnit vlastnost"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "&Maximální velikost [kByte] mazané neaktivní cache"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "Animace &menu:"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "Obsah &nabídky:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Sloučit (Merge)"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "&Sloučit cesty"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "Sloučit (&Merge)..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Sloučení"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "&Minimalizovat"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "&Změnit barvu pro kopii značky"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "&Změnit barvu pro kopii značky kmene"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Navigovat"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "&Síťové disky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Nový "

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Nový..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Dalších %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Další >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Následující rozdíl"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Další strana"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Neužívat události dvojkliku"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "Nyní &offline"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&Jedna Stránka"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Otevřít"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Nastavení"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "Překryvné &obrázky"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "&Heslo:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "V&ložit"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "&Permanentně offline"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Port:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "Obnovit &Power user defaultní"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Předchozí Rozdíl"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "Náhled &Tisku"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Tisk..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Vlastnosti..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "&Poslední log záznamy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Červená:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "Zn&ovu"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "&Obnovit"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "Odeb&rat"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "&Přejmenovat"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "&Znovu otevřít dialog pro odevzdání po neúspěchu"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "&Průzkumník úložiště"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Přednastavit"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Přednastavit nástrojovou lištu"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Vymazat moje uživatelské data"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Obnovit defaultní"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "&Vyřešit použitím lokální vlastnosti"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "Obnovit &defaultní"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "V&rátit změny z těchto revizí"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "V&rátit změny z této revize"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Revize"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "&SSH klient:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Sat:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Uložit"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Uložit autentizace"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "&Uložit graf jako..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Uložit seznam vybraných souborů do..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Uložit..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "Na&stavení"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "&Zobrazit HEAD revize"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Zobrazit Menu pro:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Zobrazit popisky"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "&Stříbrný Styl"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "&Konkrétní revize v úložišti"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "&Začít Skupinu"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "&Stavový Řádek"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Převzít zámky"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "Za&stavit na kopírování/přejmenování"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "Překlopit pracovní kopii do cesty a revize"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "Překlopit pracovní kopii do cesta@HEAD"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "&Symboly"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "Velikost &tabulátoru:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "Dokument se &Záložkami"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Značka"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Testovat sloučení"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Text"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "&Jen text"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "Časový limi&t v sekundách před aktualizací HEAD revize"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "Časový limi&t v sekundách pro zastavení zpracování automatického doplňování"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "&Na revizi"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&Do URL:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&Do URL:"

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "Nás&trojová lišta"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "Jméno Nás&trojové Lišty:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "Nás&trojové lišty:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Kmen"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Dvě Strany"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&URL úložiště:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Zpět"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "Záplata (&Unified Diff)"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "Neznámé &disky"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "Aktualizovat (&Update)"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "Akt&ualizovat položku na revizi"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "Akt&ualizovat na revizi..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "Po&užít automatické doplňování cest souborů a klíčových slov"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Uživatelské jméno:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "Po&hled"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "Po&hled:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Prázdné znaky"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Celé slovo"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "Pracovní kopie (&WC)"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "'vynechat rozsahy' je použito k označení rozsahu revizí, které ještě nebyli v cache"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(binární hodnota)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(kopie)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(vytvořený)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(smazat)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(modifikováno)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(modifikovaný, HEAD revize)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(vybráno více cílů)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(žádný seznam změn)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(bez čísla řádku)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(vytvořená kopie bez změny)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(žádná hodnota)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(nenalezeno)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(otevřít větev)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(pouze změna vlastnosti)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(přejmenovat)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(vytvořená značka)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(neznámy)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... kontroluji cache a připravuji log dotaz"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... čtu status pracovní kopie"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Revize %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": pracovní originál (base)"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": pracovní kopie (WC)"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< &Zpět"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Oddělovač>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Bez názvu>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> je rozšíření shellu.\n"
"To znamená, že je integrované do Windows exploreru.\n"
"Pro použití <b>TortoiseSVN</b> otevřete explorer a klikněte pravým tlačítkem na libovolnou složku\n"
"pro vyvolání kontextového menu, kde naleznete všechny příkazy <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"A <u>čtěte manuál!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<popis>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<nový seznam změn>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "Seznam uživatelských vlastností souborů v rolovacím boxe"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "Seznam uživatelských vlastností adresářů v rolovacím boxe"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Je dostupná nová verze. Pro stažení nové verze jděte na http://tortoisesvn.tigris.org ! Klikněte _zde_ pro přechod na naše stránky."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"Seznam cest, uvedených zvlášť na samostatné řádce, kde se má zobrazit překryv ikon.\r\n"
"Pokud přidáte znak '*' na konec cesty, pak se nastavení bude také aplikovat na všechny soubory a podsložky uvnitř této cesty."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"Seznam cest, uvedených zvlášť na samostatné řádce, kde se nemá zobrazit kontextové menu.\r\n"
"Pokud přidáte znak '*' na konec cesty, pak se nastavení bude také aplikovat na všechny soubory a podsložky uvnitř této cesty.\r\n"
"Prázdný seznam povolí kontextové menu na všech cestách."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"Seznam cest, uvedených zvlášť na samostatné řádce, kde se nemá zobrazit překryv ikon.\r\n"
"Pokud přidáte znak '*' na konec cesty, pak se nastavení bude také aplikovat na všechny soubory a podsložky uvnitř této cesty.\r\n"
"Prázdný seznam povolí zobrazit překryv na všech cestách."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "Vyžadovaný zdroj nebyl k dispozici."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Prohlížecí program pro rozdílové soubory GNU diff (patch files).\r\n"
"Pokud nemáte, použijte Poznámkový blok."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "O &aplikaci"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "Při&dat složku..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Zrušit"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "Zrušit &slučování"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "O TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "O TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Povolit jednou"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Akceptovat napořád"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Odmítnutý přístup na %1."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Akce"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Log akcí"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Akce"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Aktivovat seznam úkolů"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Aktivní Soubory"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"Objekty ActiveX není možno uložit, když se Windows vypínají!\n"
"Zrušit všechny změny v %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Přidat"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "Přidat &soubor..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Přidat '%s' do slovníku"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Přidat (jako náhradu)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Přidat - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Přidat Vlastnosti"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Přidat specifický program rozdílů (diff) podle přípony"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Přidat specifický program slučování (merge) podle přípony"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Přesto přidaná položka"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Přidat do %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Přidat do seznamu k &ignorování"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Přidat do Lišty Rychlého Přístupu"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Přidat..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Přidat/Upravit specifický program rozdílů"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Přidáno"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "Přidán soubor na dálku"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "Přidána složka na dálku"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "Přidány položky na dálku"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Přidán uzel"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Přidány vzory souboru(ů)\n"
"%s\n"
"do seznamu ignorování."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Přidávání"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Přidat novou vlastnost"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Přidá soubor(y) pod správu verzí"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Přidá vybraný soubor(y) nebo masku do seznamu k ignorování"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Upravit nastavení\n"
"Nastavení"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Pokročilá nastavení rozdílů/slučování (diff/merge)"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Pokročilá nastavení rozdílů (diff)"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Pokročilá nastavení slučování (merge)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Stáří"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Uspořádat stromy na vrch"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Všechny Příkazy"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Všechny soubory (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Všechny soubory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Všechny vaše změny budou ztraceny! Skutečně chcete obnovit všechny nástrojové lišty a menu?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Všechny vaše změny budou ztraceny! Skutečně chcete obnovit přiřazení kláves?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Všechny vaše změny budou ztraceny! Skutečně chcete obnovit menu '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Všechny vaše změny budou ztraceny! Skutečně chcete obnovit nástrojovou lištu '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Povolit nejednoznačné &UUIDs"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Povolit rozdílné úložiště se stejnou URL, např. http://localhost/myrepos/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Povolit rozdílné úložiště se stejnou UUID, např. pro zrcadlené úložiště"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "Vždy používat systémové nastavení pro zobrazovaní času a data"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Množství potřebné paměti k načtení cache"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Externí rozdílový (diff) program použitý\r\n"
"pro porovnávání různých revizí souborů\r\n"
"\r\n"
"Můžete použít následující parametry do cesty:\r\n"
"%base : originální (base) soubor\r\n"
"%mine : modifikovaný soubor"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Externí slučovací (merge) program použitý\r\n"
"pro sloučení konfliktních souborů\r\n"
"\r\n"
"Můžete použít následující parametry do cesty:\r\n"
"%merged : sloučený soubor, kam uložit\r\n"
"%theirs : soubor jak je v úložišti\r\n"
"%mine : váš vlastní soubor, s vašimi změnami\r\n"
"%base : originální (base) soubor bez vašich změn"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Neplatný popisovač souboru byl asociován s %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Došlo k neznámé chybě."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "Nastala neznámá chyba při přístupu na %1."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "Neznámý typ řádky byl nalezen na řádce %d!"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Aplikace Rámců Menu:"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Aplikuje jednotný diff soubor na pracovní kopii"

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Aplikuje vlastnosti rekurzivně na všechny soubory/složky.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: a webviewer: vlastnosti jsou aplikovány pouze na složky."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Aplikovat zá&platu..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Použít předvolbu 'Power User'. Toto poskytuje lepší zkušenost.\n"
"Měli by jste znát význam všech nastavení výše"

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Aplikovat vlastnost rekurzivně"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Aplikovat jednotnou záplatu (Unified Diff)"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete označit konfliktní soubor(y) jako vyřešené?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Jste si jistý, že chcete vymazat cache %d vybraných položek?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Jste si jistý, že chcete vrátit změny %d položek? Ztratíte <b>všechny</b> změny od poslední aktualizace!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Uspořádat &svisle"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Zeptat se uživatele"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Přiřazeno k seznamu změn '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Přiřazeno k:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "Na revizi: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Byl proveden pokus o neznámou operaci."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Byl učiněn pokus přístupu na %1 za jeho koncem."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Byl učiněn pokus čtení z právě zapisovaného %1."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Byl učiněn pokus zápisu z právě čteného %1."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Autentizace"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Autentizační data"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Autor:                  Stefan Kueng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Autoři"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen autorů"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Autoři:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Automaticky Skrýt"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Skrýt Automaticky Vše"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Automaticky přejmenovat"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Automaticky zavřít při lokálních operacích"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Automaticky zavřít, pokud nejsou žádné konflikty"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Automaticky zavřít, pokud nejsou žádné chyby"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Automaticky zavřít, pokud nejsou sloučení, přidání nebo smazání"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Automaticky dokončovat doporučené slova (většinou názvy tříd nebo členů)\r\n"
"ze souborů, které jsou změněné tak jak píšete záznam do logu."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Automaticky zkontrolovat &nové verze každý týden"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Průměr"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "Č&erný Styl"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "P&rocházet..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Zpět"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Sloupcový graf"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Originální (base) soubor:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"Bitmapa\n"
"bitmapa"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Obvinit (Blame)..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Obvinit - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Obvinit (Blame)..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Obviní autora z každé řádky souboru"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Alfa prolínání/Blend Alpha"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Obojí /logmsg a /logmsgfile byly zadány!\n"
"Zadáno může být jen jedno."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "Pr&ocházet..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Větev / značka byla úspěšně vytvořena!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Větvit z kopie z revize, i když nebyly v revizi provedeny žádné změny"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Větev/značka (Branch/&tag)..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "Rozbít záme&k"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Klikněte zde pro vyhledání externího diff programu."

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Procházet..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "&ID chyby / č. problému:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "Bug-ID"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "Bug-ID / č. problému:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "Bug-IDs"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Vzhled tlačítka"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "&Zkontrolovat"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "&Zkontrolovat úložiště"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "&Zbalit podstrom"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "Přík&azy:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "Vy&tvořit větev/tag z revize"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "Vy&tvořit složku..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "Akt&uální Klávesy:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "Vyjmou&t"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Velikost cache [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Cache úložiště"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Cache záznamy pro zrychlení načítání logů"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Může dvojklikem v seznamu logů vyvolat porovnání s předchozí revizí"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Není možno aktivovat statický objekt ActiveX."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze kopírovat \n"
"%s\n"
"do\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Není možno kopírovat bitmapový obrázek do schránky!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Není možno vytvořit nový obrázek!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Není možno přispůsobit menu!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Není možno vložit obrázek ze schránky!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Storno"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Stornuji TortoiseSVN obviňování..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Stornuji operaci..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Nelze zobrazit rozdíl kvůli nekonzistentním znakům pro nové řádky v souboru."

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Kaskáda"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Kaskádové kontextové menu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "Kate&gorie:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Certifikát expiroval nebo ještě není platný"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Certifikát expiroval. Platný do: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Certifikát ještě není platný. Platný od: %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Certifikáty|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Vše|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Změnit pozici okna"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Změnit velikost okna"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Změněné soubory"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Změněné soubory mezi %s, %s and %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Změněné soubory: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Seznam změn %s byl přesunut"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Seznam změn:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Provedené změny (dvojklik na soubor ukáže rozdíl):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "Získat (Chec&kout)..."

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Kontrola"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Zjistit aktualizace"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Zjistit aktualizovanou verzi..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Zjistit &modifikace"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Zjistit modi&fikace"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Zjistit modifikace"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Získat pracovní kopii (WC) z úložiště"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Zkontrolujte soubory, které chcete\n"
"smazat před importováním."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Zkontrolujte log jak se soubor/složka přejmenovala/přesunula a rozhodněte se, jestli chcete ponechat své přejmenování/přesunutí nebo to z úložiště. Pak označte problém za vyřešený."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Zkontrolujte log jak se soubor/složka přejmenovala/přesunula a rozhodněte se, jestli chcete sloučit změnu do svého přejmenovaného souboru, nebo obnovit původní soubor."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Zkontrolujte cestu a/nebo URL, které jste zadali."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Označte ty položky menu, které se mají zobrazovat v hlavním podmenu, místo v submenu TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Zaškrtněte pro použití menšího formátu data a času v log záznamech"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Zkontrolovat pracovní kopii pro modifikace."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Ověřuji, zda je dostupná nová verze TortoiseSVN..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Získat (Checkout)"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "Získat &složku:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Získat - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Hloubka checkoutu"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Získat z %s, revize %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Kontrolní součet:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Vyberte položku:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Klasifikační šablony"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Čištění"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Čistím."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Na těchto cestách se čištění nezdařilo:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Na těchto cestách proběhlo čištění úspěšně:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Čištění přerušených operací, uzamčených souborů, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Smazat"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Guma\n"
"Vymazat"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Smazat %ld URL uložené pro %ld pracovní kopie"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Smazat %ld log soubory uložené pro %ld pracovní kopie"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Smazat %ld uživatelské jméno/heslo, %ld ssl certifikáty a %ld uživatele"

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Vyčistí cache logy z %ld úložišť"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Smaže uloženou autentikaci.\r\n"
"Budete muset znovu zadávat uživatelské jméno/heslo pro všechna úložiště."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Smazat uložené velikosti a pozice %ld dialogů"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Klikněte zde pro navštívení webové stránky"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Klikněte zde pro výběr naposledy napsané zprávy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Klikněte na \"Pokročilé\" pro nastavení alternativních rozdílových (diff) programů na základě přípon souborů"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Klikněte na \"Pokročilé\" pro nastavení alternativních slučovacích (merge) programů na základě přípon souborů"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Schránka"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Zavřít Plnou Obrazovku"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Zavřít Náhled Tisku\n"
"&Zavřít"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Zavřít manuálně"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Zavře aktivní okno a zeptá se na uložení dokumentů"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "Zbal &zdrojový strom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Zbal &následující strom"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Barva"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Barva 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Barva 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Barevně &vyznačit změny v řádce"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Barvy:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "&Příkazy:"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Příkaz"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Příkazová řádka"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Příkaz ke spuštění:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Příkaz selhal."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Příkazy"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Odevzdat"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Odevzdat - TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Odevzdat do:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Odevzdat (Commit)..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Počet uložení autora"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Počet uložení podle data"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Počet uložení v týdnu:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Odevzdat změny do úložiště"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Odevzdání neverzované složky nepřidá podřazené položky!\n"
"Můžete chtít přidat tyto složky rekurzivně užitím příkazu 'Přidat...' z kontextového menu.\n"
"\n"
"Jste si jistí, že chcete pokračovat v odevzdávaní?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Porovnat &HEAD revize"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Porovnat a obvinit s pracovním originálem (&WB)"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Porovnat a obvinit s předchozí revizí"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Porovnat prázdné znaky (whitespaces)"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Porovnat s pracovní kopií (&WC)"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Porovnat se zákl&adnou"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Porovnat s předchozí revizí"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Porovná soubor s poslední odevzdanou revizí aby ukázal změn, které jste udělal"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Porovná vybraný soubor se souborem v úložišti"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Porovnávám %s s %s"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Dokončeno"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Konfigurovat Hook Skripty"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Konfigurace Integrace s hlídačem problémů"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Nastavte program používaný pro srovnání různých revizí souborů."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Nastavte program používaný pro srovnání různých revizí vlastností."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Nastavte program používaný pro sloučení konfliktních souborů."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Nastavte program používaný pro prohlížení rozdílových souborů GNU diff (patch)."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Konfliktní zdroje "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Konflikt vyřešen"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "V konfliktu"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Konfliktů: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Připojit se na server úložiště a stáhnout chybějící data logu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Velikosti kontejnerů"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Kontextové Menu:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovat"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Zmenšit kotvící okno"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "Kop&ie"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Zkopírované"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Zkopírováno z URL"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Zkopírováno z: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Zkopírované na dálku"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopírovat %ld položek do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopírovat %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopírovat %s do %s, Revize %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopírovat %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopírovat (Větev / Značku)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopírovat - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopírovací Nástroj\n"
"Kopírování"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopírovat URL do schránky"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopírovat všechny informace do schránky"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Kopírovat a přejmenovat"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopírovat a přejmenovat položku sem"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopírovat chybovou hlášku do schránky"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Kopírovat z cesty"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopírovat položky sem"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopírovat cesty do schránky"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Výběr ko&pírovat do schránky"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopírovat výběr a vložit ho do schránky\n"
"Kopírovat"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Kopírovat do %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopírovat do schránky"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopírovat do pracovní kopie (WC)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopírovat do pracovní kopie (WC)..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopírovat: Nové jméno pro %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopíruji %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Kopíruji..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Opravy"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "Nelze přidat %s do seznamu k ignorování!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "Nelze přidat '%s' protože"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nelze přidat vlastnost '%s' pro '%s', protože"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Nelze zjistit, zda existuje nová verze!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze kopírovat soubory!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "%1 nelze vytvořit, protože adresář je plný."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "Nelze vymazat '%s', protože"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nelze odstranit vlastnost '%s' pro '%s', protože"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Nelze získat poslední odevzdanou revizi!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Nelze získat stav!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "Nelze sloučit '%s', protože"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Nelze sloučit vlastnost '%s' pro '%s', protože"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "%1 nelze otevřít, protože je otevřeno příliš mnoho souborů."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze otevřít soubor\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "%1 nelze odstranit, protože se jednou o aktuální složku."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Nelze odstranit %s ze seznamu k ignorování"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze získat URL souboru!\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Nelze získat revizi %s souboru %s.\n"
"Záplatování není možné!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Nelze uložit soubor %s!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze spustit prohlížeč rozdílů (diff viewer)!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze spustit externí rozdílový (diff) program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze spustit externí slučovací (merge) program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Nelze spustit operaci tisku."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Nelze spustit prohlížeč rozdílů (diff viewer)!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Nelze spustit vlákno (thread)!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Vytvořit záplatu (&patch)..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Vytvořit seznam změn"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Vytvořit záplatu (patch)"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Vytvořit kopii v úložišti z:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Vytvořit nový adresář:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Vytvořit &úložiště zde"

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Vytvořit spojený diff soubor"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Vytvořena složka na dálku"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Vytvoří 'lacinou' kopii uvnitř úložiště použitou pro větve nebo značkování"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Vytvoří záplatu (patch file) z rozdílů dvou souborů\n"
"Vytvořit záplatu"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Vytvoří databázi úložiště na současném umístění"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Vytvoří záplatu (unified diff) se všemi změnami, které jste udělal"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Poděkování:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "Vyjmou&t"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Aktuální"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Aktuální verze je:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Aktuální verze je: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "&Přizpůsobit..."

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Vlastní"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Přizpůsobit"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Přizpůsobit Klávesnici"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Přizpůsobit Lištu Rychlého Přístupu"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Přizpůsobit Lištu Rychlého Přístupu..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Vyjme výběr a vloží ho do schránky\n"
"Vyjmout"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "D&etaily"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "Defaultní"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "Standardní &počet log záznamů"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Defaultní menu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "Výchozí URL:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Výchozí menu aplikace. Je zobrazeno pokud není otevřen žádný dokument."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Výchozí cesta:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Implicitně kódování UTF-8 "

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Odstranit Neverzované Položky"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Smazat a &ignorovat %d položky dle jména"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Vymazat a přidat do seznamu k &ignorování"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Smazat a ignorovat %d položky dle &přípony"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Odstranit Neverzované Položky..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Odstraněno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Odstraněn uzel"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Smazat a přidat vybraný soubor(y) nebo masku ze seznamu k ignorování"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Smaže soubory / složky ze správy verzí"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Smaže soubory / složky ze správy verzí, ale ponechá soubor"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Vymaže soubor s logem akcí"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Mazání"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Hloubka"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Hloubka:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Popis"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Odznačit seznam změn"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Cílový disk je plný."

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Bitmapa Nezávislá na Zařízení\n"
"bitmapa nezávislá na zařízení"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Velikosti a pozice dialogového okna"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Diff soubor:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Nastavení srovnávání"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Rozdíl s URL"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Rozdíl mezi"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "&Rozdílná jména cest"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Srovnávání"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Porovná soubor pracovní kopie s předposledním odevzdáním."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Složka:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Vypněte tuto volbu, pokud máte velmi rozsáhlé pracovní kopie (WC) a zjišťujete,\r\n"
"že při prohlížení pracovní kopie dochází k příliš častému přístupu na disk."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Disk je plný při přístupu na %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Výjimka: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "Zobrazit &tlačítka v tomto pořadí"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Ukáže nápovědu na klik pro tlačítka, menu, okna\n"
"Nápověda"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Ukáže nápovědu pro aktuální úkol nebo příkaz\n"
"Nápověda"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Ukáže instrukce, jak použít nápovědu\n"
"Nápověda"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Ukáže informace o programu, číslo verze a copyright\n"
"O aplikaci"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Nezobrazovat kontextové menu pro tyto cesty:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Opravdu chcete odstranit nástrojovou lištu '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Opravdu chcete přesunout tento soubor nebo složku?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Opravdu chcete vrátit všechny změny na\n"
"%s\n"
"a navrátit se k této revizi? Tyto změny budou vráceny zpětným slučováním revizí do vaší pracovní kopie."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Opravdu chcete vrátit všechny změny na\n"
"%s\n"
"které byly udělány v této revizi? Tyto změny budou vráceny zpětným slučováním revizí do vaší pracovní kopie."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Chcete zrušit verzování na vaší pracovní kopii?\n"
"Všechny adresáře Subversion budou smazány z \n"
"%s!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Chcete pokračovat?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Chcete znovu nahrát dokumenty pro zohlednění změn v nastavení?\n"
"Poznámka: ztratíte veškeré provedené změny!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Chcete odstranit vlastnost %s rekurzivně?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Chcete uložit změny?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Dokument :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Dokumentace : Simon Large\n"
"Kód : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Příště tuto zprávu nezobrazovat"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Přesunutím uděláte menu plovoucí"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Kreslit"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Typy disku"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Jednotka A: a B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Zahození není možné na %1"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "&Přesné zdroje kopírování"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "V&ynechat cesty:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "U&končit"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "&Rozbalit vše"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "&Rozbalit podstrom"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "E&xportovat"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "E&xportovat..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Upravit Obrázek Tlačítka"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Upravit Vlastnosti"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Upravit Vlastnost Konfliktu"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Upravit Strom Konflikty"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Upravit autora"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Upravit jméno autora"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Upravit konflikty"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Upravit příponu specifikující rozdílový (diff) program"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Upravit určený program dle přípony pro sloučení (merge)"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Upravit log záznam"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Upravit vlastnost '%s' pro\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Upravit..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Upraví hodnotu vybrané vlastnosti"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Buď jméno nebo IP adresa proxy serveru"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Nástroj elipsa\n"
"Elipsa"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Prázdný"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Povolení kešování logu zrychlí log a graf revizí"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Povolte, pouze pokud pracujete s web projekty v VS.NET2003!\r\n"
"Musíte restartovat systém, aby se projevilo toto nastavení."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Aktivuje kontrolu pravopisu pouze pokud je\n"
"tsvn:projectlanguage vlastnost nastavena."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Při přístupu na %1 byla zaznamenána hardwarová I/O chyba."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Nastala chyba zamykání při přístupu na %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Nastala chyba sdílení při zpracovávání %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Byl shledán nesprávný argument."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Nastala neočekávaná chyba při čtení %1."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Nastala neočekávaná chyba při zapisování do %1."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Konečná Revize"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Zvětšit okno na maximum"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Vložte Log zprávu"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Zadejte URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Zadejte GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Zadejte měnu."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Zadejte datum a nebo čas."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Zadejte datum."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Zadejte důvod uzamčení (volitelné):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Zadejte název pro seznam změn:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Zadejte číslo mezi %1 a %2"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Zadejte číslo."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Zadejte celé kladné číslo."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Zadejte čas."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Zadejte celé číslo mezi %1 and %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Zadejte celé číslo mezi 0 and 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Zadejte celé číslo."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Zadejte log &zprávu:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Zadejte log zprávu:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Nezadávejte více jak %1 znaků."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Smazat úplně vše\n"
"Smazat vše"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Vymazat výběr\n"
"Vymazat"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Chyba"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Chyba při znovuobnovování shellové cache ikony!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Chyba při kontrole certifikátu serveru pro %s:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Chyba při čtení/zápisu klíče registru %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Výjimky:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Vynechat"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Spustitelný (*.exe)|*.exe|Příkaz (*.com)|*.com|Informace (*.pdf)|*.pdf|Dávka (*.bat)|*.bat|Všechny soubory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Existující"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "Rozbalit &zdrojový strom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "Rozbalit &následující strom"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Rozšířit (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Rožšířit kotvíci okno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Export nastavení"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Nalézt v průzkumníkovi"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Exportovat"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "&Složka pro export:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Exportovat - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Složka pro export:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Exportovat vybranou cache jak soubory formátu Comma Separated Value (CSV)"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Exportovat také neverzované soubory"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Exportuji %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Exportuji..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Exportuje úložiště do čisté složky bez administrativních svn složek"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Exportuje sadu vlastností do souboru"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Přípona"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Přípona nebo mime-type:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Specifické programy dle přípony, či dle mime-type"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Externí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Externí program:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Externí programy::Prohlížeč Diff"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Externí programy::Nástroje Slučování"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Externí programy::Prohlížeč Unifikovaného Diff"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Externí selhaly"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Externí vyjmuty"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Externí přiloženy"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Vrácení selhalo"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Připojení selhalo.\n"
"Problém může být v lince."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Konvertování objektu ActiveX selhalo."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Nemohu vytvořit prázdný dokument."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Selhalo vytvoření objektu. Ujistěte se, že se aplikace nachází v systémových registrech."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Nemohu zobrazit nápovědu"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Spuštění serverové aplikace selhalo."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Nelze otevřít dokument."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Provedení operace na serveru selhalo."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Selhalo ukládání dokumentu."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Selhalo nastavení/odstranění seznamu změn '%s'"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Selhalo připojení k COM provideru hlídače problémů '%s'.\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Selhalo!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Nahrávám soubor..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Nahrávám revizi %s souboru:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Soubor"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Počet změn souborů během týdne:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Rozdíly souborů"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "Seznam souborů je prázdný"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Záplaty souboru"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost souboru:\t\t%s (%s)\n"
"Šířka:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Horizontální rozlišení:\t%.1f dpi\n"
"Vertikální rozlišení:\t\t%.1f dpi\n"
"Hloubka:\t\t\t%d bitů\n"
"Lupa:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost:\t\t\t%s (%s)\n"
"Šířka:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Horizontální rozlišení:\t%.1f dpi\n"
"Vertikální rozlišení:\t\t%.1f dpi\n"
"Hloubka:\t\t\t%d bitů\n"
"Lupa:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Velikost:\t\t\t%s (%s)\n"
"Šířka:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Horizontální rozlišení:\t%.1f dpi\n"
"Vertikální rozlišení:\t%.1f dpi\n"
"Hloubka:\t\t\t%d bitů\n"
"Lupa:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost souboru:\t\t\t%s (%s)\n"
"Šířka:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Horizontální rozlišení:\t%.1f dpi\n"
"Vertikální rozlišení:\t\t%.1f dpi\n"
"Hloubka:\t\t\t%d bitů\n"
"Lupa:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost:\t\t\t%s (%s)\n"
"Šířka:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Horizontální rozlišení:\t%.1f dpi\n"
"Vertikální rozlišení:\t\t%.1f dpi\n"
"Hloubka:\t\t\t%d bitů\n"
"Lupa:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Velikost:\t\t\t%s (%s)\n"
"Šířka:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Výška:\t\t\t%ld pixelů\n"
"Horizontální rozlišení:\t%.1f dpi\n"
"Vertikální rozlišení:\t\t%.1f dpi\n"
"Hloubka:\t\t\t%d bitů\n"
"Lupa:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Jméno souboru"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Nástroj výplň\n"
"Vyplnit"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Vyfiltrovat cesty obsahující následující řetězce\n"
"(oddělte více cest pomocí znaku '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Filtr cest"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Najít"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Najít určitý text\n"
"Najít"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Hotovo!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Přizpůsobit graf"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Zvětšit na výšku"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Na &velikost obrázků"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Zvětšit na šířku"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Opravit velikost písma položky a nepřidávat"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "Složit &značky(tagy)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Složit značky(tagy)"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Písmo:"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Pro nápovědu zmáčkněte F1. Horizontální posun je pomocí CTRL-kolečko myši"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "Pro kompletní historii zrušte označení 'Zastavit na kopii/přejmenování'"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Dopředu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "Z URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "Z:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Z: (počáteční URL a revize rozsahu pro sloučení)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Celá obrazovka"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Plně rekurzivně"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "GDI+ nemohlo být inicializováno!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ nemohlo vytvořit objekt bitmapy. Pravděpodobně nemáte dostatek paměti."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Získávám informace z úložiště. Prosím čekejte..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Obecné"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Obecné::Barvy"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Obecné::Kontextové Menu"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Obecné::Dialogy 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Obecné::Dialogy 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Generuji soubor záplaty..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "Zam&knout..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Získat záznamy sloučení"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Získání zámku pro soubory bez vlastnosti 'svn:needs-lock' <b>nezabrání</b> ostatním v úpravách těchto souborů v pracovních kopiích.\n"
"Pro zapnutí striktního zamykání přidejte vlastnost 'svn:needs-lock' na všechny soubory, které mají být zamykány a odevzdejte tyto soubory.\n"
"Každému souboru bude nastaven atribut 'Jen pro čtení', přičemž získání zámku umožní zápis do souboru.\n"
"Poznámka: ostatní uživatelé si musí aktualizovat své pracovní kopie, aby soubory byly nastaveny pouze pro čtení."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Získávám soubor %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Získávám soubor %s, revizi %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Získávám informace o souboru..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Získávám informace z úložiště..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Získávám informace z úložiště..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Získávám log informace..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Získávám požadované informace..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Získávám spojený diff soubor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Vynechat/Ignorovat &vzorek:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Globální nastavení"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Jít na řádek"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Jít na další konflikt\n"
"Další konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Jít na následující rozdíl\n"
"Další rozdíl"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Jít na předchozí konflikt\n"
"Předchozí konflikt"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Jít na předchozí rozdíl\n"
"Předchozí rozdíl"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Typ grafu:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Šedá"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Seskupit dle větve"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Seskupit seznamy změn"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "Schovat &nesouvisející změněné cesty"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "B&arva:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "HEAD"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "HEAD uzel"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "HEAD revize je %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Klávesnice Pomoci"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Hex"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Skrýt &odstraněné cesty"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Schovat všechny větve, které nezměnili položku"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Schovat smazané větve a značky"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Skrýt kotvící okno"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Skrýt skript při běhu"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Schovat nepoužívané &větve"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Skrýt/Zobrazit seznam souborů záplat (patch files)\n"
"Skrytí nebo zobrazí seznamu souborů záplat (patch files)"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Nejvyšší číslo revize v cache"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Tip: Zmáčkněte F5 pro znovunačtení vybraného podstromu a Ctrl-F5 pro načtení všech podvětví"

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Tip: vyberte kontextový menu, změňte stranu na 'Příkazy' a přesuňte tlačítka nástrojové lišty do menu okna."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Domů"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Hook Skripty"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Hook Skripty::Integrace s hlídačem problémů"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Hook Typ"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Hook Typ:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Špatný název domény (%s)(Hostname mismatch)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Jak chcete vyřešit tento konflikt?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "Zahr&nout cesty:"

# msgid/msgstr fields for Accelerator keys
# Format is: "ID:xxxxxx:VACS+X" where:
#  ID:xxxxx = the menu ID corresponding to the accelerator
#  V = Virtual key (or blank if not used) - nearly always set!
#  A = Alt key   (or blank if not used)
#  C = Ctrl key  (or blank if not used)
#  S = Shift key  (or blank if not used)
#  X = upper case character
# e.g. "V CS+Q" == Ctrl + Shift + 'Q'
# ONLY Accelerator Keys with corresponding alphanumeric characters can be
# updated i.e. function keys (F2), special keys (Delete, HoMe) etc. will not.
# ONLY change the msgstr field. Do NOT change any other.
# If you do not want to change an Accelerator Key, copy msgid to msgstr
#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Překryv ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Překryv ikon / Stavové sloupce"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Překryv ikon::Sada ikon"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Ikony/Design/Kód:         Luebbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Když element (část mezi dvěma '/') cesty se shoduje\n"
"s jedno z cest, je považován za 'větev'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Když element (část mezi dvěma '/') cesty se shoduje\n"
"s jedno z cest, je považován za 'značku'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Když element (část mezi dvěma '/') cesty se shoduje\n"
"s jedno z cest, je považován za 'kmen'."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Pokud je toto zapnuto, překryvy a kontextové menu se neukazují v dialozích 'uložit jako...' nebo 'otevřít' "

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Pokud je toto zapnuto a pokud má soubor nastavenu vlastnost svn:needs-lock,\n"
"položka menu 'Zamknout (get lock)' se zobrazí v nejvyšším menu"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Pokud zaškrtnuto, nová složka bude vytvořena v úložišti.\n"
"Pokud ne, import půjde přímo na určené URL."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr ""
"Pokud zaškrtnuto, TortoiseSVN vytvoří dočasný soubor originálu (BASE) pro zjišťování rozdílu\n"
"s rozšířenými klíčovými slovy a upravenými konci řádků."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Pokud zaškrtnuto, dvojklik na revizi v seznamu logů je porovná s předchozí revizí "

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Pokud nastaveno, dialog odevzdání (commit) bude opět automaticky spuštěn po chybě,\r\n"
"přičemž bude zachován váš poslední výběr a log záznam."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Pokud nastaveno, TortoiseSVN zkontroluje jednou týdně, zda je k dispozici nová verze"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Pokud zapnuto, dialog slučování inicializuje 'Z:' URL s URL vybrané pracovní kopie (WC)\r\n"
"místo posledního použitého URL."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Pokud nastaveno, úložiště je kontaktováno, když nastartuje dialog.\r\n"
"Nemusíte již kliknout na 'Zkontrolovat úložiště'."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Pokud je povoleno, složky pracovní kopie, které jsou vyjmuty\n"
"ze zobrazení překryvů, stejně zobrazí překryv jako pro stav 'normální'"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Pokud nastaveno, TortoiseSVN nastaví čas souborů na čas, kdy byly\r\n"
"naposledy odevzdány. Pokud nenastaveno, TortoiseSVN použije aktuální čas."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Pokud nastaveno, soubory v neverzovaných složkách mohou být zobrazeny ve statusu.\r\n"
"Status se používá například v dialogu odevzdání."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Pokud nastaveno, neverzované soubory označí status nadřazené složky jako modifikováno,\r\n"
"tzn. dostanou ikonu změněno."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Když graf obsahuje více stromů, odděl je lehkými změnami barvy pozadí."

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Když není možno kontaktovat úložiště"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Pokud změníte tuto hodnotu, vaše existující pracovní kopie již nebudou rozpoznány!\n"
"Budete muset znova získat (checkout) pracovní kopie.\n"
"Pokud si nejste jisti, raději si přečtěte dokumentaci.\n"
"Jste si jisti, že to chcete udělat?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Pokud chcete rozbít zámek, použijte dialog 'Zkontrolovat změny'."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorovat"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Ignorovat %d položky dl&e přípony"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Ignorovat &všechny prázdné znaky"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Ignorovat &změny velikosti písmen"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Ignorovat všechny prázdné znaky"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Ignorovat původ"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Ignorovat konc&e řádků (doporučeno)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Ignorovat konce řádků"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Ignorovat prázdné znaky"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Včetně ignorovaných položek"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Obrázek &a Text"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Obrázek &a text"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Bezprostředně podřazené prvky, včetně složek"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Importovat"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Importovat %ld položek"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Importovat %s do %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "Importovat &zprávu"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Importovat - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Importovat uloženou sadu vlastností ze souboru"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importovat soubor %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Importovat soubor do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Importovat složku %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Importovat do %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Importuji soubor %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Importuje složku do úložiště"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Zahrnout ignorované soubory"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Zahrnout sloučené revize"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Zahrnout pouze následující rozsah revizí:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Obsahuje úložiště pro kontrolu statusu\n"
"Podrž šift když klikáš pro dosažení čehokoli."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Neplatný název souboru."

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Úvodní import"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Rozdíly na řádcích"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Vstup"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Vložit obsah schránky\n"
"Vložit"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Nedostatek paměti pro provedení operace."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Vnitřní chyba aplikace."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Interní hodnota indikující kvalitu komprese"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Neplatná měna."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Poškozený datový objekt zahozen!"

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Neplatné číslo revize! Platné revize jsou:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"kladná celá čísla,\n"
"data v jednom z následujících tvarů:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Neplatné číslo revize! Platné revize jsou:\n"
"HEAD\n"
"kladná celá čísla,\n"
"data v jednom z následujících tvarů:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Chybný rozsah revizí!\n"
"Přípustné jsou čísla a HEAD, oddělené čárkami.\n"
"Rozsah může být zadán pomlčkou.\n"
"Příklad: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Není možné přejmenovat soubor změnou velikosti jména samotného.\n"
"Například, soubor MujSoubor.txt se nemůže stát MUJSOUBOR.TXT.\n"
"Prosíme, konzultujte dokumentaci, jak obejít tuto limitaci."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Vypadá to, že se pokoušíte <b>přemístit</b> vaši pracovní kopii do jiné cesty ve stejném úložišti.\n"
"\n"
"Z: %s\n"
"Do: %s\n"
"\n"
"Přemístit (Relocate) je potřeba pouze, když se <b>změnilo úložiště na jiné</b>.\n"
"Změnu cesty <b>v rámci úložiště</b> provedete operací Překlopit (Switch).\n"
"\n"
"Nesprávné použití příkazu Přemístit <b>naruší vaši pracovní kopii!</b>\n"
"Pokud nevíte, co dělat, podívejte se do dokumentace na <i>Přemístit (Relocate)</i>.\n"
"Opravdu chcete provést přemístění?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Spojit s následujícím &stromem"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Spojit se zdrojovým stromem"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Udržet &zámky"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Ponechat seznamy změn"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Ponechat adresář z úložiště"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Ponechat soubor z úložiště"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Ponechat lokální adresář"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Ponechat lokální soubor"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnice"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Klávesové zkratky:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Klávesy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Poslední odevzdaná revize:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Poslední uložená revize položky"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Čas poslední změny obsahu cache"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Čas posledního přístupu ke cache"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Čas posledního vyžádání čísla HEAD revize v úložišti"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Spustí externí program pro vyřešení konfliktů"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Nejméně aktivní autor:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "Ponechat v konfliktu:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Levý pohled: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Levý obrázek"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Řádka"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Čárový graf"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Nástroj čára\n"
"Čára"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Lišta rozdílů v řádce"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Změny řádků"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Řádka:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Řádka: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Seznam témat nápovědy\n"
"Témata nápovědy"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Seznam úložišť pro která jsou informace logu cache."

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "Seznam1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Načíst obrázky"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Lokální stav"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Umístění, kam se obsah\n"
"Úložiště daného URL má uložit."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Lokační Sloupec"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Zámek"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Datum zámku"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Uzamknout soubory"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Zámek rozbitý!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Komentář uzamčení"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Datum vytvoření zámku:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Zámek selhal"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Vlastník zámku:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Zámek odebral %s"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Uzamkl %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Zamknutí selhalo, protože existuje novější verze!\n"
"Chcete aktualizovat (update) a poté znovu zkusit zamknutí?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Uzamkne soubor pro ostatní uživatele a ponechá editovatelné pro vás."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Log"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Statistiky cache logu"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Kešování Logu"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Cachování logu::Cache úložišť"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Log historie"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Log záznamy"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Log záznam"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Log záznamy"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Záznamy logu (Vstupní dialog)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Záznamy logu (Zobrazit dialog logů)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Nejnižší zobrazená revize: %ld - Nejvyšší zobrazená revize: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Nejnižší zobrazená revize: %ld - Nejvyšší zobrazená revize: %ld - HEAD revize: %ld"

#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Lum"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "DLL knihovna mail systému je neplatná."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Nastav jako defaultní"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Spravovat vlastnosti Subversion"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Oz&načit jako vyřešené"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Označit jako vyřešené"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Označit aktuální revizi vaší pracovní kopie"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Označit pro porovnání"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Označit konflikt jako vyřešený"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Značky"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Označit soubor jako vyřešený v Subversion\n"
"Označit jako vyřešený"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Označit revizi za sloučenou, bez vykonání samotného slučovaní.\r\n"
"Toto znemožní sloučit tento rozsah revizí v budoucnu."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Kontrolovat &velikost písmen"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Max"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Max. počet záznamů, který se má držet v historii log záznamů"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr " Max. řádku v logu akcí"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Maximální počet &chyb toolu před odebrání z cache"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "&Menu zobrazí posledně užité příkazy"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Lišta menu"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "S&tíny menu"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Sloučit (Merge)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Sloučit - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Sloučit Reintegrovat"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Sloučit rozsah revizí"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Sloučit vše"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Hloubka sloučení:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Neinteraktívní slučování"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Nastavení sloučení"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Sloučit reintegrovat..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Rozsah revizí ke sloučení"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Sloučit revizi do..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Sloučit revize do..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Sloučit změny do '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Sloučit dva rozdílné stromy"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Typ sloučení"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Sloučeno"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Sloučena revize %s z %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Sloučí větev do hlavní kmene"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Sloučí všechny chybějící revize zpět do pracovní kopie použitím informace o sledování sloučení"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Sloučení"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Sloučení %s do %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Sloučit rozdíly mezi URL úložišť"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Slučuji z %s, revize %s do %s, revize %s do %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Sloučení r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Slučuji r%ld až r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Sloučení (merging) vyžaduje různé revize nebo různé URL v 'Z:' a 'Do:'"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Slučování revizí %s z %s do %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Zpráva"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Zpráva"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Zprávy"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Zprávy, autoři a cesty"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "Typ MIME"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Min"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Mé"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Minimalizovat Ribbon"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Různé"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Mixované"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Datum úpravy"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Modifikováno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Modifikován uzel"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Víc"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Více tlačítek"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Více příkazů..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Více barev..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Více..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Nejvíce aktivní autor:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Myš"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Přesunout %ld položek do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Přesunout %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Přesunout &Dolů"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Přesunout &Nahoru"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Přesunout Položku Dolů"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Přesunout Položku Nahoru"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Přesunout a přejmenovat"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Přesunout a přejmenovat položku sem"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Přesunout položky sem"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Přesunout do %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Přesunout do seznamu změn"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Přesunout/Přejmenovat"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Přesunout: Nové jméno pro %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Přesunuto vzdáleně"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Před vrácením změn přesunout změněné soubory do koše"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Přesouvám %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Přesouvám..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Můj soubor:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "&Další Konflikt"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Nastavení Navigačního Panelu"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Nastavení Navigačního Panelu..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Potřebuje zámek"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Vhnízděné"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Síť"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Už nikdy se nepokoušet kontaktovat úložiště"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Nový"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "&Nové jméno:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Nové menu"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Nové jméno pro %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Nové jméno:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Další strana\n"
"Další strana"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Ne"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Nebyl stanoven žádný příkaz!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe je používané jako rozšíření shellu a nemá být pouštěno přímo!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Nebyla zadána žádná hodnota příkazu!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Nenalezeny žádné rozdíly!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Není dostupná žádná chybová hláška."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Nenastala žádná chyba."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Žádné soubory, ani složky nebyly modifikovány. TortoiseSVN nemá co navrátit!"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Podle aktuálního nastavení nejsou žádné soubory k zobrazení.\n"
"Zkontrolujte nastavení dole, aby byly zobrazeny neverzované, ignorované a/nebo nezměněné soubory.\n"
"Aby jste viděli vzdálené změny, klikněte na 'Zkontrolovat úložiště'"

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Žádné soubory nebyly změněny nabo přidány od\n"
"posledního odevzdání. TortoiseSVN\n"
"nemůže nic dělat..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Žádné soubory nebyly změněny nebo přidány od\n"
"posledního odevzdání. TortoiseSVN\n"
"nemůže nic dělat...\n"
"Chcete vidět neverzované soubory?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Graf není k dispozici"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Nebyl nalezen image encoder pro %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Žádné opravy překlepů"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Žádný stav cache. Pouze verzované složky budou překryté, soubory nebudou překryté"

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Žádné návrhy synonym"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Barvy uzle"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Nic"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Normální"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Ne všechny položky systémového registru (nebo INI souboru) byly odstraněny."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Nedostatek paměti pro provedení operace."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Nedostatek paměti!\n"
"Pokus se zmenšit velikost revizního grafu buď\n"
"zavřením uzlů nebo redukcí detailu."

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Nerekurzivně"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Poznámka: adresář obsahuje neverzované položky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Poznámka: nastavení písma ovlivní také prohlížeč TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Upozornění"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Počet autorů v cache"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Počet autorů:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Počet cache sloučených revizí"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Počet cache revizí"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Počet cache revizí s neprázdným seznamem změn"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Počet cache revizí s uživatelskými vlastnostmi"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Počet cache revizí jejichž seznam změn ještě není cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Počet cache revizí jejichž uživatelské vlastnosti revizí ještě nejsou cache"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Počet rozdílných cest včetně rodičovských cest, které mají být zobrazeny v log dialogu"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Počet rozdílných slov v log záznamech"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Počet sloučených revizí, které ješte nejsou cache"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Počet elementů cest. Element cesty je jméno složky nebo souboru, jako je 'foo.txt' nebo 'mybranch'."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Počet chyb log keše než se zavře standardně\n"
"z důvodu pádu atd. než se automaticky vymaže."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Počet týdnů:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "Starší řádky"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "Nej&starší nahoře"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Vynechat e&xterní napojení"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Vynechat externí napojení"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"Jedna z cest, kterou se snažíte přesunout vypadá jak jedna ze speciálních cest\n"
"(jedna z 'branches', 'tags' nebo 'trunk').\n"
"\n"
"Jste si jistí, že chcete tuto cestu přesunout?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Jeden nebo více souborů je v konfliktním stavu."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Pouze získa&t vrchní složku"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Pouze podřazené soubory"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Pouze čísla (volitelně oddělené čárkami)\n"
"jsou povolené!"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Pouze záznam sloučení (zamez rozsah revizí pro sloučení)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Pouze tato položka"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Použít kontrolu &pravopisu pouze když je nastavena tsvn:projectlanguage"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Sytost"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Otevřít soubor s certifikátem"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Otevřít soubor"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Otevřít ze schránky"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Otevřít obrázek..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Otevřít nadřazenou složku"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Otevřít s..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Otevře nápovědu\n"
"Nápověda"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Otevře průzkumníka úložiště pro online manipulaci"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Pracovat z cache logu jen teď"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Nastavení"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Ori&ginální velikost"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Jiné Panely Úkolů"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Jejich"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Nedostatek paměti."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Překryv ikon"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Potlačí nastavení vlastnosti svn:eol-style.\n"
"Soubory, které tuto vlastnost nemají nastavenou, nebudou ovlivněny."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Přepsat"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "P&ředchozí Konflikt"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Strana %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Strana %u\n"
"Strany %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Strana :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametry:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Nástroj Vložení\n"
"Vložit"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Vložit seznam souborů"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Vloží svn cestu ze schránky, má za následek operaci přesun nebo kopírování"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Záplatovat vše"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Vybraná záplata (patch)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Soubory se záplatami (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|Vše (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Cesta"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Cesty"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Tužka\n"
"Tužka"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Přizpůsobené Menu a Nástrojové lišty"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Obrázek (Metafile)\n"
"obrázek"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Obrázek:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Obrázky (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Vše (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Koláčový graf"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Zadejte prosím hook skript pro vykonání."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Prosím, zadejte cestu, kam se má aplikovat hook skript."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Prosím, spusťte příkaz 'Vyčistit'."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Poznámka:\n"
"Vaše pracovní kopie (WC) zůstává na předchozí cestě. Pokud chcete, aby se vaše následující změny\n"
"provedly v právě vytvořené kopii, potřebujete se přepnout\n"
"na tuto cestu. Použijte příkaz Překlopit (Switch)."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Prosím, vyřešte konflikt výběrem jedné z následujících možností:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Vyberte prosím typ háku"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Prosím, určete typ certifikátu"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Prosím počkejte. Toto může trvat několik minut. Opravdu!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Prosím, čekejte během stornování..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Prosím, počkejte na zjištění rozdílů..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Prosím, počkejte než se inicializuje průzkumník úložiště..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Prosím, počkejte na zjištění více informace..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Čekejte, prosím..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Port :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Rozsah hodnot: 0 (zcela průhledný) .. 255 (neprůhledný)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Post-Commit Hook"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Post-Update Hook"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "&Předchozí Strana"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Pre-Commit Hook"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Pre-Update Hook"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Stlačte &Novou Zkratkovou Klávesu:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Stlačte &novou Zkratkovou klávesu:"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Zabrání většině případů, kdy spojení překříží uzly revizí"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Náhled na záplatovaný soubor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Náhled: "

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Předchozí Strana\n"
"Předchozí Strana"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Tisk"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Tisknout Dokument\n"
"&Tisknout"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Tisknout do souboru"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Tiskárna :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Tiskové soubory (*.prn)|*.prn|Všechny soubory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Tisk"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Zpracovávám revizi %d od %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Program"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programy (*.exe)|*.exe|Všechny soubory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Průběh"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Vlastnosti (*.svnprops)|*.svnprops|Všechny soubory (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Vlastnosti pro"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Vlastnosti..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Vlastnost"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Vlastnost %s: Revize %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Vlastnost %s: Pracovní originál, Revize %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Vlastnost %s: vzdálené"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Vlastnost %s: pracovní originál (base)"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Vlastnost %s: pracovní kopie (WC)"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Vlastnost '%s' smazána"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Vlastnost '%s' nastavena"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Strana Vlastností"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Stav Vlastnosti:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Jméno vlastnosti:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Vlastnosti - stav"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Hodnota vlastnosti:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Poskytovatel"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Poskytovatel:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "Časový limi&t proxy v sekundách:"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Nastavení proxy"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Dát \"Zamknout (get lock)\" do horního menu, když je nastaveno svn:needs-lock"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Ukončit aplikaci; zeptá se na uložení dokumentů\n"
"Konec"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "R&AM disky"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "R&esetovat"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "V&rátit do této revize"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]: "

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "Odní&matelné disky (USB)"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "Přejme&novat..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "Re&setovat"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "Re&setovat Vše"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "Obnovit &defaultní"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "Na&vrátit..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Přečtěte si 'Daily Use Guide' dřív, než se zaseknete..."

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Předchozí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Poslední upravené řádky"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Pouze záznam"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Nástroj Obdélník\n"
"Obdélník"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Rekurzivně do neverzovaných souborů"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Rekurzivně"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Znovu opakovat předchozí navrácenou akci\n"
"Znovu"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "Omezit &přeškrtávací čáry"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Zmenšit okno"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Obnovit"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Filtr regulárních výrazů:\r\n"
".  : jakýkoliv znak\r\n"
"c+  : znak c jeden nebo více krát\r\n"
"c*  : znak c nula nebo více krát\r\n"
"^  : začátek řádky\r\n"
"$  : konec řádky\r\n"
"(string){n} : řetězec n-krát\r\n"
"(abcd) : podvýraz\r\n"
"[aei0-9] : a,e,i nebo 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : cokoliv kromně a,e,i nebo 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : a-z,A-Z,0-9 nebo _\r\n"
"\\W  : jakýkoliv nealfanumerický znak\r\n"
"\\d  : číslo 0-9\r\n"
"\\s  : bílý znak"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Znovuintegrace kmene"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Znovuintegrace sloučení %s do %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Zamítnout"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "Uvolnit záme&k"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Uvolní zámky ač nejste majitelem zámků (rozbije je)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Uvolnit zámky na souborech, takže ostatní uživatelé je budou moci opět editovat."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Přemístit (Relo&cate)..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Znovu načíst"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Znovu načte otevřené soubory a vrátí veškeré změny.\n"
"Znovu načíst"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Přemístit (Relocate)"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Varování přemísťování"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Přemísťování..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Vzdálený stav vlastnosti"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Vzdálená revize"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Vzdálený stav"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Vzdálený stav obsahu"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Odstranit %ld položek"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Odstranit %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Odstranit ze seznamu &ignorování"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Odstranit z Lišty Rychlého Přístupu"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Odstranit ze seznamu změn"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Odstranit vlastnost '%s' z\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Odstranit adresář"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Odstranit soubor"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Odstranit vybranou cache z disku"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Odstrání celý podstrom(y)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Odstraněno"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Odstraněný soubor/složka"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Odstraněno ze seznamu změn"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Odstraněné vzory souborů\n"
"%s\n"
"ze seznamu k ignorování."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Odstraní všechny neverzované a ignorované položky"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Odstraní soubory (nebo dle masky) ze seznamu k ignorování"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Odstraní vybranou vlastnost"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "Přejme&novat..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Přejmenovat %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Přejmenovat položku z %s\r\n"
"do %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Přejmenovat/přesunout - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Přejmenován uzel"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Přejmenováno na dálku"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Přejmenuje soubory / složky pod správou verzí"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Opravit přesun"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Zopakovat poslední akci\n"
"Zopakovat"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Nahradí určený text jiným textem\n"
"Nahradit"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Nahrazuji"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Úložiště"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Průzkumník úložiště"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "URL úložiště"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "UUID úložiště:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Vyžaduje uživatelské jméno a heslo"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "Vyřešené (Res&olved)..."

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "Resetovat &Vše"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Resetovat sloupce"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Vyřešit"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Vyřešit - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Vyřešit konflikt"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Vyřešit všechno pozdeji"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Vyřešit konflikt použitím 'mé verze'"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Vyřešit konflikt použitím 'jejich verze'"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Vyřešit konflikt:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Vyřešit později"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Vyřešeno"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Vyřešeno:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Vyřeší soubory v konfliktu"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Obnovit defaultní"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Obnovit okno do normální velikosti"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Obnoveno"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Opakovat"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Zpětné slučování"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Zpětně slučuji %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Zpětně slučuji %ld až %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Vrátit"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Vrátit změny - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Vrátit základní nastavení. Doporučeno pro nezkušené u uživatele."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Vráceno"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Navrátí všechny změny, které byly provedeny od poslední aktualizace"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Vrátit přidání do správy verzí"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Revize"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Revize %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Revize %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Revize %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "&Graf revizí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Revize / Autor:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Graf revizí"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Filtr grafu revizí"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Graf revizí::Barvy"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Rozsah Revizí"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Graf revizí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Rozsah revizí ke sloučení"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Revize:"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revize: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Datum: %s\r\n"
"\r\n"
"Log zpráva:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revize: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAutor: %s\r\n"
"Datum: %s\r\n"
"\r\n"
"Značky/tagy (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Log zpráva:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Revize"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text s fontem a formátováním"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Pravý pohled:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Pravý obrázek"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Řádka %d z %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Řádka %d-%d z %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "&Vybrat..."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "Nastav&ení"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "Z&obrazit Tlačítka v Jednom Řádku"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "Z&obrazit Tlačítka ve Dvou Řádcích"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "&Zobrazit Lištu Rychlého Přístupu pod Ribbonem"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "S&tatistika"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "Překlopit (&Switch)..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN Autor"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN Kopírovat (Copy) a přidat soubory do této pracovní kopie"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN kopírovat a přejmenovat verzované soubory sem"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN kopírovat verzované soubory sem"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN exportovat všechno sem"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN kopírovat verzované soubory sem"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "Vlastník zámku SVN"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN přesunout a přejmenovat verzované soubory sem"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN přesunout verzované soubory sem"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN Revize"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN Stav"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN URL"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN eol-style"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN mime-typ"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN krátké URL"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Uložit J&ako..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Uložit j&ako..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Uložit Jako"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Uložit jako..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Uložit změny do %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Uložit cestu klientského certifikátu"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Uloži&t revizi do..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Uložit modifikovaný soubor\n"
"Uložit soubor"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Zkopírovat do schránky"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Uložená data"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Když nastaveno více než 0 second šetří náročný přistup na server"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Uloží vybranou vlastnost do souboru"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Ukládám soubor %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Ukládám soubory"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Ukládám záplatu (patchfile) do:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Skrolovat vlevo"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Skrolovat vpravo"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Hledat &log záznamy..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Hledat:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Hledaný výraz nenalezen!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Hledání selhalo na %1"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "Vybr&at vše"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Vybrat &Uživatelské Obrázky: "

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Vybrat &kontextové menu:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "Vybr&at okno:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Ozn&ačit / Zrušit označení všeho"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Vybrat nástroj barev\n"
"Vybrat barvu"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Vybrat soubor..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Vybrat revizi"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Zvolte SSH klienta"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Vybrat tlačítko."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Vybrat objekt, pro který chcete získat nápovědu"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Vyberte seznam změn"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Zvolte aplikaci pro zjištění rozdílů (diff)"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Zvolte záplatu (diff file)..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Vyberte složku, kam se má získat"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Vybrat poslední revizi"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Vyberte adresář přiřazený k tomuto sledovačem problémů"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Vyberte složku kam exportovat.\n"
"Možná budete potřebovat nejprve vytvořit novou složku, než zahájíte export."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Vyberte složku, kde se má spustit skript"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Vyberte složku pro uložení vybraných souborů"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Vybrat soubor s hook skriptem"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Položky vybrat automaticky"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Zvolte aplikaci pro sloučení (merge)"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Zvolte cíl sloučení"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Zvolte rozsah revizí"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Zvolte první revizi"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Zvolte aplikaci pro úpravy textu"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Zvolte URL pro sloučení stromů"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Zvolte chování dialogu průběhu při konci operace."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Vybrat celý dokument\n"
"Vybrat vše"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Zvolte nastavení pro sloučení"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Zvolte revize ke sloučení"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Zvolte typ sloučení"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Zvolte aplikaci pro zobrazení záplat (Diff-Files)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Vybrán uzel"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Odeslání emailové zprávy selhalo."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Posílám obsah"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "&Adresa serveru:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Nastavit klávesovou zkratku &pro:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Nastavi&t čas souborů na \"poslední čas odevzdání(commitu)\""

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Nastav vlastnost '%s' pro\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Nastavení vlastností..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Nastavení - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Shell"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Cache ikony shellu byla znovu vytvořena!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Přesuň stromy na vrchol okna. Uspořádání ostatních bude ztraceno."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Z&obrazit vlastnosti"

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Krátký formát &data/času v log zprávách"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Krátké URL položek Subversion"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Zkrácený seznam vlastností"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Zobrazit"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Zobr&azit klávesovou zkratku pro:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "Ukáz&at vše"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "Zobrazit &log záznamy"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "Zobrazit &Rozsah..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Zobrazit Pracovnou verzi (&WC)"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Zobrazit &všechny revize"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "Zobrazit &změny"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "Zobrazit &log záznamy"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "Zobrazit &log záznamy..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "Z&obrazovat překryvy a kontextové menu pouze v exploreru"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "Z&obrazit vlastnosti"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "&Ukázat neverzované soubory"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Zobrazit Nad Ribbonem"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Zobrazit Pod Ribbonem"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Zobrazit Méně Tlačítek"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Ukázat seznam souborů"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Zobrazit uzly HEAD revize"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Zobrazit řádkové rozdíly slovo po slovu\n"
"Řádková záplata (Inline diff) podle slov"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Zobrazit Uzamykací dialog před zamknutím souborů"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Zobrazit Více Tlačítek"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Z&obrazit Přehled"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Zobrazit Lištu Rychlého Přístupu nad Ribbonem"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Zobrazit Lištu Rychlého Přístupu pod Ribbonem"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Zobrazit &Tipy na liště nástrojů"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "Zobrazit &modifikace pracovní kopie"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Zobrazit přehled celého grafu"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "&Ukázat změny jako spojený diff"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "&Ukázat rozdíly jako spojený diff soubor"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Zobrazit vyjmuté adresáře jako 'normální'"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Zobrazit externí z rozdílných úložišť"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "Po krátkém čekání zobrazit &celé menu"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Zobrazit i&gnorované soubory"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Zobrazit položky externě"

#. Resource IDs: (1037)
msgid "Show l&og"
msgstr "Zobrazit &log"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Zobrazovat čí&sla řádků"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Zobrazit nejstarší uzel na vrchu"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Zobraz pouze změněné části cesty. Nahraď nezměněné části tečkami."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Ukázat, nebo skrýt rozdílový řádek\n"
"Přepnout porovnání řádků"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Ukázat, nebo skrýt lokačný sloupec\n"
"Přepnout lokačný sloupec"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Zobrazit, nebo skrýt stavový řádek\n"
"Přepnout stavový řádek"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Zobrazit, nebo skrýt lištu nástrojů\n"
"Přepnout lištu nástrojů"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Ukázat překrytí pro ignorované položky"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Ukázat překrytí pro neverzované položky"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Zobrazit vlastnosti revize"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Zobrazit &klávesové skratky v Tipech"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Zobrazí zvláštní znaky místo prázdných\n"
"Zobrazit prázdné znaky"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Zobrazit statistiku pro vybranou cache logů"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Zobrazit značky na zdroji kopie, ne jako samostatné uzly"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Zobrazit nez&měněné soubory"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Ukázat ne&verzované soubory"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Zobrazit/Schovat"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Ukazuji %ld nody"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Ukazuji %ld revize, od revize %ld do revize %ld - %ld vybraných revizí."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Ukazuji graf pro %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Ukáže grafickou reprezentaci kopií/značek/větví"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Ukáže všechny soubory od poslední aktualizace změněné lokálně a v úložišti"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Ukázat všechny revize, kde byly provedené změny této položky"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Zobrazit informace o TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Otevře soubor s logem akcí v defaultním textovém editoru"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Ukáže hodnotu vlastnosti eol-style"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Ukáže log záznamy pro vybraný soubor / složku"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Ukáže typ MIME verzovaného souboru"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Jedno/&dvou panelové zobrazení"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Velikost"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Velikost a stav"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Velikost textových informací v cache"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Velikost cache souboru na disku"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Velikost cache bez komprese"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Vynecháno"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Vynechat chybějící cíl"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Uspořádat podle počtu odevzdání"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Zdroj vlevo"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Zdroj vpravo"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Stanoví kolik položek chcete držet v dialogu aktuálnějších log záznamů."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Určete soubory nebo složky, které TortoiseSVN\r\n"
"má ignorovat ve všech pracovních kopiích.\r\n"
"Oddělte vzory mezerou."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Spirála1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "&Rozdělit zdrojový strom"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "&Rozdělit následující strom"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Rozdělit řádky"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Rozdělit podstromy"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Rozdělit aktivní okno do panelů\n"
"Rozdělit"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Skládaný sloupcový graf"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Skládaný čárový graf"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Standardní"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Spustit Commit Hook"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Spustit Revizi"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Spustit Update Hook"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Statický"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Statistika"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Konfigurace Stavové Řádky"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Stavové a akční barvy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Status cache"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Status cache držena v externím procesu, může ukázat překryv rekurzivně"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Status cache pouze pro jednu složku, žádné rekurzivní překryvy"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Stav položky v SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Převzít záme&k"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Převzít zámek"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Pruhy"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "SubVersion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "Konfigurační &soubor Subversion:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"V Subversion se vyskytl závažný problém.\n"
"Prosím, oznamte toto na náš mailing list\n"
"s co nejvíce informacemi o tom\n"
"co jste se pokoušeli dělat.\n"
"\n"
"V Subversion se vyskytl závažný problém v:\n"
"soubor %s, řádka %ld\n"
"výraz = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"V Subversion se vyskytl závažný problém.\n"
"Prosím, oznamte toto na náš mailing list\n"
"s co nejvíce informacemi o tom\n"
"co jste se pokoušeli dělat.\n"
"\n"
"Subversion oznámilo následující:"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion nahlásilo chybu během vytváření úložiště!\n"
"Ujistěte se, že složka je prázdná a bez zákazu zápisu."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion nahlásilo chybu během čištění!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Konfigurační soubor Subversion:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "Překlopit pracovní kopii (&WC) do nové větve / značky"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Překlopit %s na %s, Revize %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Překlopit - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Překlop levá<->pravá"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Překlopit (switch) na větev / značku"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Přepnout se zpět do předchozího panelu okna\n"
"Předchozí panel"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Přepnout mezi 1 panelem a 2 panely\n"
"Přepnout mezi 1 panelem a 2 panely"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Přepnout obsah v levém a pravém pohledu\n"
"Přepnout levý a pravý pohled"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Přepnout se do dalšího okna dokumentu"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Přepnout se do následujícího panelu okna\n"
"Další panel"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Přepnout se do předchozího okna dokumentu"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Překlopit pracovní kopii (WC) do jiné větve / značky"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Překlopit (Switch)..."

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Přepnout porovnávání levá<<->pravá"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "&Systémové zvuky"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Položky systémového registru byly odstraněny a INI soubor (pokud existoval) byl smazán."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Místo pro záložku"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Velikost tabulátoru:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Značky uzlů"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Označkovaná pracovní kopie (WC) na %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Panel Úkolů"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Pouze Test"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Stav Obsahu:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Stav obsahu"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Velikost dílů neodpovídá množství přidaných/odebraných řádek!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Start dávky '@@' byl očekáván na řádce %d !"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Barva vytvoření, kopie a přejmenování uzlů značek bude posunuta ke žluté."

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Barva vytvoření, kopie a přejmenování uzlů kmene bude posunuta k zelené."

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Výchozí URL pro checkout, pokud není nastaveno nic jiného"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Výchozí cesta pro checkout, pokud není nastaveno nic jiného"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nástroj na zjišťování rozdílů byl ukončen kvůli chybě:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Soubor %s neexistuje"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Soubor %s nebyl nalezen v záplatě (patch file)!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Soubor\n"
"%s\n"
"je prázdný.Přejete si jej odstranit?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Soubor je příliš velký"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Soubor je příliš velký pro otevření."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Soubor\n"
"%s\n"
"již existuje! Přejete si jej přepsat?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Soubor\n"
"%s\n"
"není platný textový soubor!\n"
"Upozorňuji, že UTF32 soubory jsou považovány také za binární."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Složka %s\n"
"obsahuje neverzované anebo modifikované soubor(y). Chcete ji přesto odstranit?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Složka \n"
"%s\n"
"neexistuje.\n"
"Přejete si nejdříve ji vytvořit?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Cílový adresář\n"
"%s\n"
"již existuje!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Hook skript vrátil chybu:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Obrázek nemůže být zobrazen."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Poskytovatel sledovače problémů nemohl být vytvořen. Prosím ověřte, že byl správně instalován."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Poskytovatel sledovače problémů nemohl ověřit řetězec parametru"

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Položka '%s' má konflikt vlastností:"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Poslední sloučení se pokusilo přidat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Poslední sloučení se pokusilo přidat soubor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Poslední sloučení se pokusilo smazat/přesunou/přejmenovat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Poslední sloučení se pokusilo smazat/přesunou/přejmenovat soubor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Poslední sloučení se pokusilo modifikovat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Poslední sloučení se pokusilo změnit soubor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Poslední překlopení se pokusilo přidat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Poslední překlopení se pokusilo přidat soubor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Poslední překlopení se pokusilo smazat/přesunou/přejmenovat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Poslední překlopení se pokusilo smazat/přesunou/přejmenovat soubor '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Poslední překlopení se pokusilo modifikovat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Poslední překlopení se pokusilo změnit soubor '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Poslední aktualizace se pokusila přidat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Poslední aktualizace se pokusila přidat soubor '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Poslední aktualizace se pokusila smazat/přesunou/přejmenovat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Poslední aktualizace se pokusila smazat/přesunou/přejmenovat soubor '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Poslední aktualizace se pokusila modifikovat adresář '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Poslední aktualizace se pokusila modifikovat soubor '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "Řádka '====' byla očekávaná na řádce %d !"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Řádka 'Index: ' nebyla nalezena!\n"
"Buď toto není záplata (diff file) nebo je záplata prázdná."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "Řádka indikující nový soubor byla očekávaná na řádce %d !"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "Řádka indikující starý soubor byla očekávaná na řádce %d !"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Zámek již byl rozbit jinou pracovní kopií"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Maximální počet řádků logu akcí, které mají být uchovány.\n"
"Po přidání řádku nad tenhle počet vyvolá smazání nejstaršího řádku se souboru."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Starý soubor neodpovídá novému souboru.\n"
"Přejmenování souborů (zatím) není podporováno!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Operace selhala."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametry '/path' a '/pathfile' se vzájemně vylučují.\n"
"Můžete nastavit pouze jeden z nich."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Záplata vypadá zastarale! Řádka souboru\n"
"%s\n"
"a řádka záplaty\n"
"%s\n"
"nesouhlasí!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Zadaná cesta / URL je neplatná na Windows!\n"
"Můžete ji přeci jen zkusit, ale můžete později narazit na chybu.\n"
"\n"
"Platná cesta na windows nesmí obsahovat '<<>|\"?*:' a ani jeden z následujících názvů:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Chcete pokračovat?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Cesta\n"
"<i>%s</i>\n"
"pravděpodobně nesouhlasí s cestami v záplatovém souboru.\n"
"Ale TortoiseMerge našel relativní cestu\n"
"<i>%s</i>,\n"
"která odpovídá lépa. Chcete použít raději doporučenou cestu?\n"
"\n"
"Zvolením 'ne' se TortoiseMerge vypne."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Cesta\n"
"<i>%s</i>\n"
"v patchovacím souboru neexistuje.\n"
"TortoiseMerge se pokusil použít patch odtrhnutím předpon, ale žádná odpovídající cesta nebyla nalezena."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Cesta\n"
"<i>%s</i>\n"
"pravděpodobně nesouhlasí s cestami v záplatovém souboru.\n"
"Ale TortoiseMerge našel cestu\n"
"<i>%s</i>,\n"
"která souhlasí více. Chcete použít raději doporučenou cestu?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Úložiště bylo úspěšně vytvořeno."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Vypadá to, že vybraný soubor stále má jedno nebo více označení konfliktu.\n"
"Skutečně ho chcete označit za rozhodnutý?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Cílové URL\n"
"%s\n"
"již existuje!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Soubor\n"
"%s\n"
"již existuje!\n"
"Přejete si jej přepsat?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Cílová složka\n"
"%s\n"
"není prázdná!\n"
"Jste si jist, že chcete provézt získání/export do této složky?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Čas v sekundách, kdy se zastaví zpracování vybraných souborů.\r\n"
"Nižší hodnota vytvoří autokompletační seznam dříve,\r\n"
"ale možná ne se všemi soubory."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Dvě vybrané URL nejsou vytvořené ze stejného kořene (root).\n"
"Není možné ukázat log záznamy mezi nimi."

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Uživatel, který provedl poslední odevzdání"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Uživatel, který vlastní zámek souboru"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Pracovní kopie je změněná!\n"
"<hr=100%>\n"
"Prosím, nejdříve odevzdejte své změny, nebo je navraťte."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Pracovní kopie není aktuální!\n"
"Prosím, proveďte nejdřív aktualizaci."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Jejich soubor:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Jejich"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"Existují změny nebo neverzované položky v rámci jedné nebo více složek, které jste připojil pomocí svn:externals.\n"
"Tyto soubory nejsou vypsány pro odevzdání. Musíte je odevzdat zvlášť."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Není dostupný žádný poskytovatel sledovače problémů."

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"Jsou zde stále nerozřešené konflikty na řádce %d!\n"
"Měl byste vyřešit tyto konflikty před uložením.\n"
"Chcete uložit soubor obsahující konflikty?\n"
"Pokud kliknete ANO, pak musíte manuálně dořešit konflikty v jiném editoru!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Některé úpravy nebyly uloženy!\n"
"Chcete je uložit nyní?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Byl problém s připojením se na server.\n"
"Chcete si prohlížet namísto toho data z cache?\n"
"\n"
"Prosím buďte si vědomí, že data v cache můžou být zastaralé,\n"
"nekompletní nebo matoucí z důvodu nekompletní historie."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Nelze nic přidat. Všechny soubory a složky jsou buďto ve správě verzí nebo jsou ignorovány pomocí vlastnosti svn:ignore nebo globálním nastavením ignorování."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Není nic k odemčení. Žádná složka není zamčená v této pracovní kopii (WC)."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Thesaurus"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"Toto není platná URL.\n"
"Prosím, zadejte zde URL."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Toto není platná cesta!\n"
"Platná cesta nesmí obsahovat '<<>|\"?*:', a ani jeden z následujících názvů:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Tato metoda pokrývá případ kdy jste vytvořili větev jak je popsáno v knize Subversion. Použijte ke sloučení všech změn z větve zpět do kmene."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Tato metoda pokrývá případ kdy jste vytvořili jednu nebo více revizí do větve (nebo kmene) a chcete portovat tito změny do jiné větve."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Tato metoda pokrývá případ když chcete sloučit rozdíl dvou rozdílných větví do vaší pracovní kopie."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Tento produkt obsahuje software vyvinutý OpenSSL Projektem pro použití OpenSSL Toolkitu (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Tento program je nalinkován k chybějícímu exportu %s v souboru %s. Tento stroj může mít nekompatibilní verzi %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Tento program vyžaduje soubor %s, který nebyl nalezen v systému."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Tato vlastnost je povolená pouze na složkách, ne na souborech."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Tato vlastnost nesmí mít více řádek. Pouze jedna řádka je povolená."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Vymaže záznam příkazů, které jste použili v aplikaci a obnoví předvolené nastavení tlačítek příkazů pro menu a nástrojové lišty. Nezmění to žádné explicitní přispůsobení. Jste si skutečně jisti, že to chcete?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "Uspořádat &Vodorovně"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "Uspořádat S&visle"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Časové limity"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"Pro rekurzivní odevzdání (commit) a obejití této chyby,\n"
"se ujistěte, že všechny podřazené položky zaškrtnuté složky\n"
"jsou také zaškrtnuté v dialogu odevzdání.\n"
"Jinak TortoiseSVN musí provést nerekurzivní odevzdání,\n"
"které neumožňuje smazání složky."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"Pro převzetí zámku, klikněte pravým tlačítkem myši na nadřazenou složku položky a vyberte 'Zamknout' v kontextovém menu.\n"
"Toto zobrazí uzamykací dialog, který může přebít zámek, tj. 'převzít' položku pod druhý zámek ze současně platného."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "Do:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Do: (konec URL a revize rozsahu pro sloučení (merge))"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Přepnout Jedeno/Dvou Stranové zobrazení\n"
"Přepnout Jedeno/Dvou Stranové zobrazení"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Nástrojová lišta"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Jméno Nástrojoví lišty"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Nastavení Nástrojové lišty"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Vnitřní chyba nástrojové lišty. Prosím kontaktujte vašeho dodavatele."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Nástrojoví lišty"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Nástroje:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame nemůže být spuštěné přímo! Použijte\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"cesta\\k\\souboru\"\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - Nástroj srovnávaní obrázku, součást TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: prohlížeč rozdílů obrázků pro TortoiseSVN\n"
"\n"
"Dostupné parametry příkazové řádky jsou:\n"
"/left:\"cesta k levému souboru\"\n"
"/lefttitle:\"nadpis pro levý obrázek\"\n"
"/right:\"cesta k pravému souboru\"\n"
"/righttitle:\"nadpis pro pravý obrázek\"/overlay\t\tpovolí překrývací mód\n"
"/fit\t\tshodná velikost obrázků\n"
"/showinfo\t\tzapne informační okno"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN detekovalo podobná jména souborů. Chcete soubory:%s\n"
"také přejmenovat?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Celkem analyzovaných odevzdání:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Celkem změn souborů:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Celkový počet změn ve všech cache revizích"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Celkový počet sloučených revizí"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Celkový počet uživatelských vlastností revize"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "&Stromové slučování"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Přenáším za %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "Průhledná &barva..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Konflikt stromů"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Stromové slučování"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Uzly kmene"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Zkuste 'Vyčistit'. Pokud to nepomůže, potřebujete provést nové získání (checkout)."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Zkusit znovu"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Vyladit TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "Aktualizovat (U&pdate)"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "Historie URL"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "Neznáma URL (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "URL Subversion položek"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "URL z které se má slučovat"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Selhalo zjišťování zdroje slučování pro\n"
"%s\n"
"Prosím užijte hlavní dialog pro sloučení."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Nelze načíst podporu mail systému."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Příkaz není možno provést, server je zaneprázdněn."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Nelze číst z %1, je to otevřené někým jiným."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Nelze číst vlastnost určenou pouze pro zápis."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Nelze rekonstruovat cestu pracovní kopie (WC)!\n"
"Důvodem může být přejmenování souboru.\n"
"Spusťte si dialog log záznamů na tomto konkrétním souboru a vraťte změny (revert)\n"
"z vrchního panelu v dialogu log záznamů."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Nelze zapisovat do vlastnosti určené pouze pro čtení."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Nelze zapsat do %1, je to určené pouze pro čtení nebo otevřené někým jiným."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Nezměněný uzel"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Odznačit"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Vrátit zpět %d Akcí"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Vrátit 1 Akci"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Vrátit Přidat..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Vrátit poslední akci\n"
"Vrátit"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Neočekávaný souborový formát."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Neformátovaný text\n"
"text bez formátování"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Jednotný &Diff soubor HEAD revizí"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Neznámý vydavatel certifikátu.\n"
" Otisk: %s\n"
" Zjištěné jméno: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Neznámá hloubka"

#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Odemknout"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Odemčení selhalo"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Odemčeno"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Nerozeznán, nebo nesprávný formát souboru!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Nepoužívané log cache jsou odstraněny pouze\n"
"pokud jsou menší než určitá velikost v kBytech."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Nevezované"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Neverzované soubory označily nadřazenou složku jako modifikovanou"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Rušení verzovaní %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "Otevřít nadřazenou složku"

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Aktualizovat (Update)"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Update - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Hloubka aktualizace"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Aktualizovat pracovní kopii na revizi"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Aktualizováno"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Aktualizuje pracovní kopii (WC) na konkrétní revizi"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Aktualizuje pracovní kopii (WC) na současnou revizi"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Aktualizuji %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Aktualizace objektu ActiveX"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Aktualizace a pokus o zopakování zamčení..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Aktualizace cache logu"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Použít &Předvolený Obrázek: "

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Použít &levý blok"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Použít jedn&o-panelový pohled jako defaultní pro srovnávání 2 souborů"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "P&oužít jiný textový blok"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Použít &textový prohlížeč pro prohlédnutí obvinění"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Použijte '*' jako náhradu znaků při určování výjimky\r\n"
"Pro oddělení více vyjímek použijte čárky (',').\r\n"
"Příklad: *.mojesit.cz, *.spolecnost.cz"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Použít URL pracovní kopie (&WC) jako defaultní \"Z:\" URL"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Použít Záplatu (&Unified Diff) ze schránky"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Místo \".svn\" se použijí \"_svn\" složky"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Použít obsah levého zobrazení\n"
"Použít levý soubor"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Použít levý blok před pravým blokem"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Použít blok z levého pohledu před pravím blokem\n"
"Použít blok z leva před pravým"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Použít pravý blok před levým blokem"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Použít blok z pravého pohledu před levým blokem\n"
"Použít blok z prava před levým"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Použít oba textové bloky (tento první)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Použít oba textové bloky (tento poslední)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Použít celý levý soubor"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "Použít místní"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Při vracení zpět použít odpadkový koš"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "Použít regulární výrazy"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "Použít úložiště"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Použít přeš&krtnutí pro smazané řádky"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Vždycky použít systémové nastavení pro datum a čas"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Použít textu z '&mého' bloku"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Použít &textu z 'jejich' bloku"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Použít textový blok z 'mého' před 'jej&ich'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Použít textový blok z 'mého' před 'jejich'\n"
"Použít 'můj' textový blok pak 'jejich'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Použít blok textu z 'mého'\n"
"Použít 'můj' blok textu"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Použít textový blok z 'jejic&h' před 'mojím'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Použít textový blok z 'jejich' před 'mojím'\n"
"Použít 'jejich' blok textu, pak 'můj'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Použít textový blok z 'jejich'\n"
"Použít 'jejich' blok textu"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Použít textu z \"&mého\" bloku"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Použít &textu z \"jejich\" bloku"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Použít textový blok z \"m&ého\" před \"jejich\""

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Použít textový blok z \"jejic&h\" před \"mojím\""

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Použít textový blok z levého zobrazení\n"
"Použít levý blok"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Použít &tento bloku textu."

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Použít okno logu k výběru revizí, které chcete sloučit, nebo zadejte revize oddělené čárkami. Rozsah může být zadán pomlčkou.\r\n"
"\r\n"
"Příklad: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD\r\n"
"\r\n"
"Pro sloučení všech revizí nechejte box prázdný."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Použít tento &celý soubor"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Použít toto, pokud se změnilo URL úložiště"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Použít celý jiný &soubor"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Zrušeno uživatelem"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Jméno uživatele:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Platné volby příkazové řádky jsou:\n"
"/base:<cesta k base souboru>\n"
"/theirs:<cesta k jejich souboru>\n"
"/mine:<cesta k mému souboru>\n"
"/merged:<cesta do výsledného sloučeného souboru>\n"
"/diff:<cesta do záplaty (unified diff file)>\n"
"/patchpath:<cesta do složky>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Verze"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Verze %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Informace o verzi"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Verzované"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "Pohled"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Zobrazit revizi pro cestu ve &web prohlížeči"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Zobrazit revizi ve &web prohlížeči"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Navštivte webovou stránku"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "WC uzel"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "hranice WC uzlu"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Počkejte"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Počkejte, až skončí skript"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "&Přejít na offline?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Varování"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Varování!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Pokud není určen počet dní neaktivnosti,\n"
"malý log cache je odstraněn automaticky."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Když není možno se připojit k serveru úložiště,\n"
"TSVN se může přepnout k používaní jen cache dat.\n"
"Vyberte předvolané chování."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Když je vybráno, verzované položky v odevzdávacím okně jsou automaticky vybrány"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr ""
"Při uzamknutí jednoho nebo více souborů zobrazí dialog, \n"
"kde lze vyplnit zprávu o důvodu uzamknutí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Prázdné znaky"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Pozice okna"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Windows"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "S URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Pracovní kopie (WC)"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Cesta Pracovní kopie (WC)"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Pracovní kopie (WC)"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Pracovní kopie (WC) přeložena do\n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Ano"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "Ano pro všechny"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Už máte nainstalovanou poslední verzi."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Vytváříte úložiště na sdíleném síťovém disku.\n"
"Toto je bezpečné, ale jak je úložiště vytvořeno, musíte k němu přistupovat jiným způsobem.\n"
"Přístup na úložiště pomocí file:/// na síťovém disku může poškodit data!\n"
"Vytvořit přeci jen úložiště?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Pokoušíte se přistoupit na úložiště pomocí file:/// na\n"
"sdíleném síťovém disku.\n"
"To může způsobit poškození úložiště!\n"
"Opravdu to chcete provést?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Pokoušíte se přesunout trunk adresář!\n"
"Jste si opravdu jistí, že chcete přesunout \n"
"trunk adresář?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Můžete vložit jen bitmapu s velikosti (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Uživatelských nástrojových lišt nemůžete vytvořit více než %d !"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Nemůžete nastavit tuto vlastnost složce, pouze souborům!\n"
"Pokud ji chcete nastavit na všechny soubory ve složce,\n"
"musíte zaškrtnout 'rekurzivně'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Přetáhnul(a) jste více jak jeden soubor/složku pro přidání do úložiště.\n"
"To není možné provést v jednom kroce, proto TortoiseSVN přidá každý soubor/složku\n"
"individuálně, přičemž vytvoří novou revizi pro každou přidanou položku.\n"
"\n"
"Přejete si to stále provést?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Modifikoval(a) jste vlastnosti bez toho, že by byly nejdříve uložené.\n"
"Chcete je uložit teď?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Musíte nejprve zaktualizovat svou pracovní kopii (WC)."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Nevložil(a) jste číslo chyby!\n"
"Opravdu chcete odevzdat bez vloženého čísla problému?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Můžete definovat nejvíce %d nástrojů."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Je potřeba restartovat systém, aby se projevily změny."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Je vybrán neverzovaný soubor.\n"
"Soubor bude přidán do správy verzí, jakmile provedete odevzdání (commit)."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Měli by jste zadat text!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Měli by jste vybrat obrázek!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Pokoušíš se přidat položku\n"
"'%s',\n"
"ale tato položka\n"
"'%s'\n"
"již existuje.\n"
"\n"
"Zdá se, že položka byla přejmenována mimo Subversion, ale pouze ve velikosti písma.\n"
"Chceš ji skutečně přidat?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Změnil(a) jste sadu ikon z <i>%s</i> na <i>%s</i>.\n"
"Tato změna bude brána v potaz až po restartu počítače nebo pokud se odhlásíte a znova přihlásíte!"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Dříve zadané log záznamy jsou uložené.\n"
"Kliknutím zde je můžete přečíst a znovu vložit."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Vaše verze je:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Vaše verze je: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Vypadá to, že vaše pracovní kopie (WC) se nachází na cestě značky (tag)!\n"
"Nejprve byste měl(a) přepnout (switch) na větev (branch) nebo hlavní kmen (trunk) před odevzdáním.\n"
"\n"
"Chcete přesto odevzdat?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Tvoje pracovní kopie obsahuje modifikace.\n"
"Nejnižší revize pracovní kopie: %ld\n"
"Cesta: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Vaše pracovní kopie (WC) je lokálně modifikovaná!\n"
"Poznámka: aktualizace na jinou revizi neztratí tyto modifikace, takže pracovní kopie\n"
"nebude vypadat přesně stejně, jako v revizi, na kterou aktualizujete!"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Vaše pracovní kopie obsahuje místní změny.\n"
"Když vytvoříte větev/značku z HEAD revize, vaše místní změny\n"
"se nezobrazí ve větvi/značce!"

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "&Oddálit"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Lupa"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "Přiblíž&it"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "&Oddálit"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Přiblíž&it\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "&Oddálit\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Lupa 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Přiblížit\n"
"Přiblížit"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Oddálit\n"
"Oddálit"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Přiblíž&it"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Přiblížit na &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Lupa na celé"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Přiblížit na výšku"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Přiblížit na šířku"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Nepřiřazeno]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Šablony se porovnávají bez rozlišení velikosti písma a musí být zadány malým písmem.\n"
"Prázdné znaky jsou součástí šablony.\n"
"Povolené zástupné znaky jsou '?' a '*'.\n"
"Šablony oddělené ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "přidáno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "přidané soubory"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "alias (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "alias: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "soubor bez názvu"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "a"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "a podpořte vývojáře"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "na tomhle místě již existuje jiná položka."

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"nejdříve zkusit 'online' -\n"
"pracovat z cache když je 'offline'"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "autor"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "autoři:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Nastavte na 'false', pokud chcete, aby se bugtracking ID vkládalo na vrch\r\n"
"log záznamu. Defaultní je 'true', což znamená, že bugtracking ID\r\n"
"je přidáno nakonec log záznamu."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Textový popis, který se má ukázat pro editační pole, kam má uživatel vložit číslo problému."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"2 regulární výrazy oddělené novou řádkou\r\n"
"1. výraz se používá pro nalezení řetězce odkazujícího na problém,\r\n"
"2. výraz se používá pro extrakci vlastního chybového ID z toho řetězce."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Řetězec, který je přidán k log záznamu, když je vloženo číslo problému.\r\n"
"Řetězec musí obsahovat '%BUGID%', které bude nahrazeno číslem problému."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Nastavte na 'false', pokud váš systém na správu chyb vede problémy, které nejsou odkazovány čísly."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"parametry zpracovávané IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"COM uuid IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL odkazující na hlídač problémů. Musí obsahovat '%BUGID%', které\r\n"
"je nahrazeno číslem problému."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "Změn celkem:"

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "počet odevzdání"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "v konfliktu"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "spojení"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"kopírováno z\r\n"
"%s - revize %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "zkopírované:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "den"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "smazáno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "disk [kB]: "

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "dummy"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "eol styl"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"exportováno\n"
"%s\n"
"do\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "externí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "externí soubor:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "ignorováno"

#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "ignorující původ"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "nekompletní"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "neexistuje."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "už je vymazán."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "je bez verze."

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "položka ponechána lokálně"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "poslední HEAD aktualizace: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "poslední čtení: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "poslední aktualizace:"

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "uzamčeno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "uzamčeno:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "poslední revize: "

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "sloučeno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "sloučení celkem: "

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "chybí"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "chybějící / smazané / nahrazené"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "chybějící v: "

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "modifikováno"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "modifikováno / kopírováno"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "měsíc"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "vícenásobné URL (např: %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "ne"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "k tomuto příkazu není k dispozici nápověda"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "bez verzí"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "normální"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "zablokováno"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "offline"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "na %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "online"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "nebo"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "párových částí:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "prvky cest: "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "cesty:"

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "pixely"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "možné nebo reálný konflikt / překážky"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "kvartál"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "pouze ke čtení"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "nahrazené"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "respektující původ"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "revize %s-%s, revize %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "počet revizi:"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "revize %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "revize:"

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "kořenový projekt"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "vynechat rozsahy:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"Jeden z 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Pokud se vyskytuje, nastaví soubor spustitelným. Tato vlastnost nemůže být nastavena na složce.\r\n"
"Nerekurzivní pokus skončí neúspěšně, a rekurzivní nastaví vlastnost jenom na soubory ve složce."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"Řádky oddělený seznam modulů, z kterých se každý skládá z\r\n"
"volitelně verze verze, URL a z relativní cesty k adresáři. Například\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"URL můžou být jak celá tak relativní. Formát pro\r\n"
"relativní URL je:\r\n"
"../ relativně k nadřazenému adresáři\r\n"
"^/ relativně k kořeni úložiště\r\n"
"// relativně k URL schématu\r\n"
"/ relativně k názvu serveru"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"Řádky oddělený seznam vzorů pro ignorování."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Klíčová slova pro nahrazení. Platná klíčová slova jsou:\r\n"
"URL, HeadURL : URL pro přední (head) revizi objektu.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Poslední osoba, která modifikovala soubor.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Datum/čas kdy byl objekt naposledy modifikován.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Poslední revize, kdy byl objekt změněn.\r\n"
"Id : Kompresovaný celek předchozích 4 klíčových slov."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"Řádky oddělený seznam informaci o sloučení. Každá řádka obsahuje absolutní\r\n"
"cestu ukončenou dvojtečkou a seznam čárkou oddělených čísel revizí.\r\n"
"Například\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"Typ MIME souboru. Použitý pro zjištění, zda sloučit soubor a pro poskytování z Apache.\r\n"
" MIME typ začínající na 'text/' (nebo žádný) se posuzuje jako text.\r\n"
" Cokoliv jiného je posuzováno jako binární."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Nastavte toto na libovolnou hodnotu (např. '*') pro prosazení zamykání tohoto souboru.\r\n"
"Soubor bude nastaven pouze pro čtení, když bude přijmut (checked out), nebo aktualizován (updated),\r\n"
"indikující, že uživatel musí nastavit zámek na souboru\r\n"
"před tím, než ho může upravovat a odevzdat změny."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"přemístěno do\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "přepnuto:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "dočasně offline"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "text [počet částí]: "

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "jsou změny v konfliktu."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "do %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "do %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "Konflikt stromů"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "Konflikt stromů:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"Seznam vlastností oddělených zalomením, které se automaticky nastaví při přidávání/importování souborů.\r\n"
"Formát: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Příklad: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimální počet znaků ve zprávě o zamčení, které je nutné vyplnit, než bude povoleno zamčení."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Nastavte na 'false', pokud nechcete, aby seznam změněných souborů byl vložen v angličtině\r\n"
"v dialogu odevzdání."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimální velikost (ve znacích) záznamu logu. Kolik znaků má mít záznam před tím, než může být povoleno odevzdání."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"Regex řetězec pro extrahovaní obsahu z logu z jeho první skupiny."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"Řetězec, který je vložen do log záznamů v dialogu odevzdání.\r\n"
"Použijte to jako šablonu log záznamů, kterou mají uživatelé vyplnit."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Nastavte na počet znaků, které nemá přesáhnout šířka log záznamu.\r\n"
"Slabá linka je ukázána v dialogu odevzdání na dané pozici. Standardně je 80 znaků."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Nastavte číslo jazyka (čeština je 1029), ve kterém chcete mít zapsané záznamy logu.\r\n"
"TortoiseSVN poté nahraje odpovídající modul opravy chyb."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Seznam uživatelem nastavených vlastností souborů, oddělených zalomením, které budou nabídnuty\r\n"
"pro výběr v dialogu s vlastnostmi."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Seznam uživatelem nastavených vlastností adresářů, oddělených zalomením, které budou nabídnuty\r\n"
"pro výběr v dialogu s vlastnostmi."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Nastavte na 'yes', pokud se má zobrazit upozornění, když není vloženo žádné číslo problému v dialogu odevzdání (commit)."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "uživatelských vlastností revizí celkem:"

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "hodnoty jsou různé"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"web prohlížeč:revize cesty\r\n"
"URL ukazující na web prohlížeč pro úložiště pro specifický soubor a revizi.\r\n"
"Text %REVISION% v URL je nahrazen číslem revize,\r\n"
"text %PATH% je nahrazen cestou k souboru relativní ke kořenu úložiště."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"web prohlížeč:revize\r\n"
"URL ukazující na web prohlížeč pro úložiště pro specifickou revizi.\r\n"
"Text %REVISION% v URL je nahrazen číslem revize."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "týden"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "slovní části:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "slova [nekomprimováno]: "

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "rok"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "ano"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "Floppy drives (A: B:)"
#~ msgstr "Floppy disky (A: B:)"
#~ msgid ""
#~ "GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
#~ "You can get GDI+ from\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgstr ""
#~ "GDI+ je vyžadováno pro uložení grafu revizí jako obrázku.\n"
#~ "GDI+ můžete stáhnout z\n"
#~ "<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-"
#~ "df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/"
#~ "downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-"
#~ "be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
#~ msgid "Go offline?"
#~ msgstr "Přejít do offline?"
#~ msgid "Only record the merge"
#~ msgstr "Sloučení jen zaznamenat"
#~ msgid "Replaced node"
#~ msgstr "Nahrazen uzel"
#~ msgid "(deleted) %s"
#~ msgstr "(smazáno) %s"
#~ msgid "alias (deleted): %s"
#~ msgstr "alias (smazáno): %s"
#~ msgid "&?"
#~ msgstr "&?"
#~ msgid "Merge all..."
#~ msgstr "Sloučit vše..."
#~ msgid "SVN Export to here"
#~ msgstr "SVN Exportovat sem"
#~ msgid "%1 contains an invalid path."
#~ msgstr "%1 obsahuje neplatnou cestu."
#~ msgid "&Berkeley database (BDB)"
#~ msgstr "&Berkeley Database (BDB)"
#~ msgid "&Dry run"
#~ msgstr "&Zkušební běh"
#~ msgid "&Native filesystem (FSFS)"
#~ msgstr "&Nativní Filesystem (FSFS)"
#~ msgid "&Open Ctrl-O"
#~ msgstr "Otevřít Ctrl-O"
#~ msgid "&Save Ctrl-S"
#~ msgstr "&Uložit Ctrl-S"
#~ msgid "&Undo\tCtrl+Z"
#~ msgstr "&Zpět\tCtrl+Z"
#~ msgid "An invalid argument was encountered."
#~ msgstr "Zjištěn neplatný argument."
#~ msgid "Analyze revision data..."
#~ msgstr "Analyzovat data revize..."
#~ msgid "Bro&wse..."
#~ msgstr "Pr&ocházet..."
#~ msgid "Brows&e..."
#~ msgstr "Procház&et..."
#~ msgid "Cache log messages"
#~ msgstr "Cachovat záznamy logu"
#~ msgid "Checking for forward copies"
#~ msgstr "Kontroluji předčasné kopie"
#~ msgid "Cleanup has finished"
#~ msgstr "Čištění skončilo"
#~ msgid "Commit threshold:"
#~ msgstr "Práh odevzdání:"
#~ msgid "D&iff"
#~ msgstr "Rozdíl (&Diff)"
#~ msgid "Diff With URL"
#~ msgstr "Rozdíl s URL"
#~ msgid "Documentation - Simon Large"
#~ msgstr "Dokumentace - Simon Large"
#~ msgid "Dry Run"
#~ msgstr "&Zkušební běh"
#~ msgid "Groups branches together"
#~ msgstr "Seskupí větve(branches) dohromady"
#~ msgid "Look and Feel"
#~ msgstr "Vzhled a pocit"
#~ msgid "Look and Feel::Colors"
#~ msgstr "Vzhled a pocit::Barvy"
#~ msgid "Merged revisions %s to %s from %s:\n"
#~ msgstr "Sloučeny revize %s až %s z %s:\n"
#~ msgid "Not descending"
#~ msgstr "Bez sestupných"
#~ msgid "Remove..."
#~ msgstr "Odstranit..."
#~ msgid "Specify the revision range which you want to merge:"
#~ msgstr "Určete rozsah revizí, které chcete sloučit (merge):"
#~ msgid "Split long, inactive branches into segments"
#~ msgstr "Rozdělit dlouhé, neaktivní větve na segmenty"
#~ msgid "Two-way &Diff"
#~ msgstr "Dva panely"
#~ msgid "Use &magnifier on locatorbar"
#~ msgstr "Použít lupu na lokační&m panelu"
#~ msgid ""
#~ "Use \"From:\" URL (revision range is selectable in the above log dialog)"
#~ msgstr "Použijte \"Z:\" URL (rozsah revizí je volitelný v log dialogu)"
#~ msgid ""
#~ "You've selected added folders. The patch won't contain added files within "
#~ "such added folders.\n"
#~ "Do you want to proceed anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Vybral(a) jste přidané složky. Záplata nebude obsahovat přidané soubory v "
#~ "těchto přidaných složkách.\n"
#~ "Opravdu chcete pokračovat?"
#~ msgid "cleaning up"
#~ msgstr "čistím"
#~ msgid ""
#~ "svn:externals\n"
#~ "A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\n"
#~ "a relative directory path, optional revision flags, and a URL. For "
#~ "example\n"
#~ "foo\t\thttp://example.com/repos/zig\n"
#~ "foo/bar -r 1234\thttp://example.com/repos/zag"
#~ msgstr ""
#~ "svn:externals\n"
#~ "Seznam oddělený řádky, kde na každé je relativní cesta, volitelně příznak "
#~ "revize, a URL. Například\n"
#~ "foo\t\thttp://example.com/repos/zig\n"
#~ "foo/bar -r 1234\thttp://example.com/repos/zag"
#~ msgid "which points to the repository at URL:"
#~ msgstr "které ukazuje na úložiště na URL:"

Show on old repository browser