Herunterladen von tesseract-ocr-3.02.pol.tar.gz (tesseract-ocr-3.02.pol.tar.gz ( externer Link: SourceForge.net): 7,067,117 Bytes) wird in Kürze beginnen. Wenn nicht, klicken Sie auf tesseract-ocr-3.02.pol.tar.gz ( externer Link: SourceForge.net).

Datei-Informationen

Dateigröße
7,067,117 Bytes
MD5
90b3f1f4113a9dccd0287e6b5b7512d6

Projektbeschreibung

Alternative download for tesseract-ocr project