Download von qtemu-1.0.1.tar.bz2 (qtemu-1.0.1.tar.bz2 ( externer Link: SourceForge.net): 481,981 Bytes) wird in Kürze beginnen. Wenn nicht, klicke auf qtemu-1.0.1.tar.bz2 ( externer Link: SourceForge.net).

Datei-Informationen

Dateigröße
481,981 Bytes
MD5
ce5a98cb29e9c8fef6c7245ca9546da8

Projektbeschreibung

QtEmu is a graphical user interface for QEMU and KVM written in Qt4.