Herunterladen von Readme.txt (Readme.txt ( externer Link: SourceForge.net): 95 Bytes) wird in Kürze beginnen. Wenn nicht, klicken Sie auf Readme.txt ( externer Link: SourceForge.net).

Datei-Informationen

Dateigröße
95 Bytes
MD5
8487588499157b3389bc3486bed532f2

Projektbeschreibung

The application Dictionary System (DS) is a web application designed for creation of one-way bilingual dictionaries or encyclopaedias offering a working environment for creation of a dictionary and a web page which enables the general public to search in the dictionary. It is so-called DWS application (Dictionary Writing System) or DPS (Dictionary Production / Publishing System).

Aplikace Dictionary System (dále DS) je webová aplikace. Je to tzv. DWS aplikace (Dictionary Writing System) nebo také tvz. DPS (Dictionary Production/Publishing System). Aplikace Dictionary System nabízí pracovní prostředí pro tvorbu jednosměrných dvojjazyčných slovníků nebo encyklopedií a webové stránky, které umožňují vyhledávat ve slovníku široké veřejnosti.