Herunterladen von AE-A4_font_10pt_verze_12.pdf (AE-A4_font_10pt_verze_12.pdf ( externer Link: SourceForge.net): 2,247,615 Bytes) wird in Kürze beginnen. Wenn nicht, klicken Sie auf AE-A4_font_10pt_verze_12.pdf ( externer Link: SourceForge.net).

Datei-Informationen

Dateigröße
2,247,615 Bytes
MD5
1effc9796879a6dbe9f97faeb8656e1e

Projektbeschreibung

The application Dictionary System (DS) is a web application designed for creation of one-way bilingual dictionaries or encyclopaedias offering a working environment for creation of a dictionary and a web page which enables the general public to search in the dictionary. It is so-called DWS application (Dictionary Writing System) or DPS (Dictionary Production / Publishing System).

Aplikace Dictionary System (dále DS) je webová aplikace. Je to tzv. DWS aplikace (Dictionary Writing System) nebo také tvz. DPS (Dictionary Production/Publishing System). Aplikace Dictionary System nabízí pracovní prostředí pro tvorbu jednosměrných dvojjazyčných slovníků nebo encyklopedií a webové stránky, které umožňují vyhledávat ve slovníku široké veřejnosti.