• R/O
  • SSH
  • HTTPS

nlgp1: Liste der Commits


RSS
Rev. Zeit Autor
r797 2011-02-25 20:16:47 biikame

識別子を一部修正

r796 2011-02-25 20:15:35 biikame

識別子を一部修正

r795 2011-02-25 20:12:52 massa_senohito

SpriteBodyをis使って修正
upper,lowerの計算方法を修正(あってるかしらん)
後多少の最適化

r794 2011-02-25 20:12:16 biikame

識別子を一部修正

r793 2011-02-25 20:11:26 biikame

識別子を一部修正

r792 2011-02-25 19:54:24 biikame

まともの動くように修正

r791 2011-02-25 18:41:19 massa_senohito

SpriteBodyに実装追加
SpriteContactListenerを途中まで書く

r790 2011-02-25 13:29:15 biikame

Nlgp1.Parameters.SpriteSpeedを削除

r789 2011-02-25 13:27:47 biikame

デバッグ用メンバを修正

r788 2011-02-25 10:59:34 biikame

Nlgp1.Parameters.ISpriteShapeを修正

r787 2011-02-25 10:58:48 biikame

Nlgp1.Parameters.ISpriteShapeを修正

r786 2011-02-25 10:57:15 biikame

微修正

r785 2011-02-25 10:56:04 biikame

Nlgp1.Parameters.ISpriteShapeを修正

r784 2011-02-25 09:52:32 biikame

Nlgp1.Parameters.ISpriteBody.ApplyForceおよびVelocityを追加

r783 2011-02-24 20:03:56 massa_senohito

変数名変更とdoubledチェックの修正

r782 2011-02-24 16:23:56 biikame

識別子を一部修正

r781 2011-02-24 16:09:06 biikame

識別子を一部修正

r780 2011-02-24 16:07:56 biikame

識別子を一部修正

r779 2011-02-24 16:03:54 biikame

LayerType.Back時の処理を追加

r778 2011-02-24 14:43:40 biikame

Nlgp1.Common.ChipGraphicの多重読み込みを防止

r777 2011-02-24 14:26:04 biikame

Nlgp1.Stages.GameMap.FrameCountを追加

r776 2011-02-24 14:15:29 biikame

Nlgp1.Views.StageViewDebugを修正

r775 2011-02-24 13:29:08 biikame

Nlgp1.IUnloadableおよびIUnloadableComponentを追加

r774 2011-02-24 13:16:48 biikame

Nlgp1.Parameters.SpriteSpeedを追加

r773 2011-02-24 11:36:28 biikame

Nlgp1.Parameters.SpriteShape.Contactsを追加

r772 2011-02-24 11:26:31 biikame

描画範囲を変更

r771 2011-02-24 11:26:07 massa_senohito

多くのリスト公開、Stepedの実装

r770 2011-02-24 08:43:48 biikame

Nlgp1.Parametersに各種インターフェイスを追加

r769 2011-02-24 08:39:25 biikame

Nlgp1.Parametersに各種インターフェイスを追加

r768 2011-02-24 08:32:18 biikame

Nlgp1.Parametersに各種インターフェイスを追加

Show on old repository browser