Downloadliste

Sponsored link

Projektbeschreibung

Adds a modern OS X interface for the rogue-like game, Hengband ( https://hengband.osdn.jp/en/ ).

Systemanforderungen

Betriebssystem: MacOSX, Linux
  • Hengband-2.2.1.7b-English.dmg(Datum: 2019-12-31, Größe: 5.65 MB)
  • hengband-2.2.1.7b.tar.gz(Datum: 2019-12-31, Größe: 6.47 MB)
  • hengband-2.2.1.7b.tar.gz(Datum: 2019-12-31, Größe: 6.47 MB)
  • hengband-2.2.1.7b.tar.gz(Datum: 2019-12-31, Größe: 6.47 MB)

Download-Paketliste

hengbandforosx (2 items Verstecken)

Veröffentlicht: 2019-12-31 22:02
2.2.1.7b (3 files Verstecken)

Veröffentlicht: 2019-12-09 15:02
2.2.1.7a (3 files Verstecken)