Downloadliste

Projektbeschreibung

Adds a modern OS X interface for the rogue-like game, Hengband ( https://hengband.osdn.jp/en/ ).

Systemanforderungen

Betriebssystem: MacOSX, Linux
  • Hengband-2.2.1.7f-English.dmg(Datum: 2021-01-25, Größe: 7.22 MB)
  • hengband-2.2.1.7f.tar.gz(Datum: 2021-01-25, Größe: 6.93 MB)
  • hengband-2.2.1.7f.tar.gz(Datum: 2021-01-25, Größe: 6.93 MB)
  • hengband-2.2.1.7f.tar.gz(Datum: 2021-01-25, Größe: 6.93 MB)

Download-Paketliste

hengbandforosx (8 items Verstecken)

Veröffentlicht: 2021-01-25 03:46
2.2.1.7f (3 files Verstecken)

Veröffentlicht: 2021-01-25 03:21
1.6.2b (3 files Anzeigen)

Veröffentlicht: 2020-07-03 10:45
2.2.1.7e (3 files Anzeigen)

Veröffentlicht: 2020-04-13 03:50
1.6.2a (3 files Anzeigen)

Veröffentlicht: 2020-03-29 10:28
2.2.1.7d (3 files Anzeigen)

Veröffentlicht: 2020-02-25 06:20
2.2.1.7c (3 files Anzeigen)

Veröffentlicht: 2019-12-31 22:02
2.2.1.7b (3 files Anzeigen)

Veröffentlicht: 2019-12-09 15:02
2.2.1.7a (3 files Anzeigen)